• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
2 30/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
3 28/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
4 27/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
5 26/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
6 25/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
7 24/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
8 23/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 22/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 21/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
11 20/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
12 19/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
13 18/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
14 17/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
15 16/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
16 15/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 14/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
18 13/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
19 12/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
20 08/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
21 06/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
22 05/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
23 01/08/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
24 30/07/2014 6 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
25 24/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
26 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
27 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
28 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
29 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
30 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
32 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
33 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
34 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
35 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
36 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
37 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
38 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
39 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
40 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
41 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
42 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
43 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
44 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
46 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
47 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
48 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
49 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
50 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
51 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
54 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
55 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
57 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
58 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
59 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
61 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
62 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
63 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
64 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
65 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
68 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
69 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
70 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
73 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
74 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
75 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
79 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
81 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
82 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
83 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
84 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
85 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
87 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
88 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
89 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
92 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
93 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
96 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
97 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
99 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
102 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
103 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
104 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
105 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
106 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
107 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
108 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
109 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
110 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
111 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
112 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
113 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
115 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
116 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
117 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
118 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
119 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
120 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
121 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
122 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
123 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
124 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
125 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
126 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
127 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
128 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
129 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
130 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
131 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
132 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
133 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
134 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
135 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
136 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
137 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
138 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
139 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
140 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
141 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
142 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
143 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
144 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
145 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
146 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
147 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
148 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
149 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
150 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
151 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
152 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
153 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
154 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
155 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
156 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
158 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
159 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
160 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
161 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
162 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
163 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
164 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
165 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
166 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
167 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
168 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
169 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
170 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
171 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
172 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
173 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
174 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
175 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 175 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)