• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
2 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
3 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
4 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
5 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
8 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
9 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
10 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
11 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
12 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
13 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
14 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
15 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
16 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
18 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
19 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
20 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
21 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
22 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
23 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
24 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
25 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
26 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
27 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
30 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
32 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
33 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
34 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
36 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
37 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
38 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
41 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
42 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
43 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
44 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
45 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
46 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
47 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
48 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
49 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
50 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
51 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
54 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
55 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
56 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
57 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
58 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
59 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
61 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
62 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
63 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
64 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
65 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
68 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
71 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
72 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
74 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
77 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
78 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
79 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
80 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
81 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
82 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
83 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
84 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
85 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
86 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
87 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
88 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
90 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
91 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
92 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
93 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
94 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
95 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
96 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
97 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
98 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
99 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
100 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
101 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
102 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
103 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
104 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
105 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
106 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
107 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
108 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
109 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
110 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
111 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
112 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
113 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
114 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
115 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
116 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
117 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
118 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
119 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
120 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
121 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
122 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
123 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
124 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
125 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
126 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
127 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
128 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
129 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
130 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
131 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
132 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
133 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
134 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
135 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
136 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
137 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
138 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
139 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
140 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
141 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
142 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
143 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
144 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
145 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
146 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
147 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
148 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
149 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
150 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 150 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)