• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 6 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
2 24/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
3 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
4 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
5 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
6 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
7 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
8 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
10 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
11 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
12 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
13 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
14 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
15 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
16 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
17 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
18 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
19 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
20 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
21 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
22 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
23 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
24 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
25 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
26 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
27 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
28 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
30 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
32 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
33 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
34 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
35 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
36 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
37 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
38 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
39 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
41 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
42 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
43 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
44 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
45 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
46 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
47 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
48 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
49 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
50 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
51 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
52 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
54 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
55 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
57 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
58 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
59 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
60 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
61 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
62 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
63 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
64 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
66 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
68 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
69 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
70 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
74 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
75 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
76 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
80 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
81 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
82 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
83 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
84 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
85 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
86 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
87 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
88 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
90 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
91 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
92 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
93 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
94 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
95 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
96 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
97 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
98 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
99 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
100 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
101 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
102 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
103 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
104 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
105 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
106 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
107 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
108 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
109 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
110 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
111 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
112 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
113 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
114 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
115 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
116 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
117 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
118 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
119 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
120 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
121 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
122 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
123 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
124 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
125 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
126 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
127 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
128 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
129 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
130 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
131 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
132 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
133 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
134 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
135 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
136 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
137 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
138 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
139 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
140 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
141 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
142 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
143 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
144 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
145 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
146 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
147 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
148 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
149 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
150 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
151 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
152 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 152 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)