• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/03/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
2 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
3 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
4 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
5 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
8 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
11 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
12 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
13 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
14 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
15 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
16 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
19 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
20 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
21 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
22 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
23 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
24 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
25 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
26 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
27 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
28 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
29 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
30 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
31 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
32 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
33 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
34 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
35 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
36 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
37 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
38 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
39 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
41 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
42 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
43 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
44 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
46 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
47 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
48 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
49 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
50 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
51 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
52 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
53 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
54 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
55 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
57 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
58 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
59 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
61 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
63 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
64 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
65 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
68 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
70 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
71 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
74 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
80 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
82 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
83 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
84 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
85 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
87 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
90 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
92 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
95 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
96 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
101 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
103 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
104 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
105 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
106 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
107 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
111 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
112 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
114 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
118 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
119 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
122 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
123 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
125 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
128 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
129 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
130 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
135 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
136 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
140 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
141 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
143 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
144 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
145 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
146 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
147 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
150 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
152 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
153 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
154 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
155 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
156 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
157 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
158 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
160 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
161 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
163 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
164 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
165 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
166 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
167 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
168 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
174 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
175 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
176 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
178 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
179 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
185 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
191 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
192 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
197 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
198 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
199 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
200 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
201 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
203 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
204 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
209 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
210 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
213 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
214 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
215 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
216 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
219 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
220 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
221 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
222 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
223 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
224 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
225 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
226 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
227 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
228 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
229 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
230 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
231 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
232 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
233 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
234 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
235 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
236 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
237 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
238 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
239 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
240 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
241 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
242 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
243 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
244 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
245 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
246 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
247 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
248 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
249 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
250 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
251 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
252 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
253 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
254 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
255 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
256 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
257 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
258 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
259 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
260 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
261 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
262 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
263 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
264 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
265 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
266 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
267 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
268 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
269 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
270 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
271 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
272 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
273 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
274 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
275 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
276 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
277 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
278 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
279 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
280 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
281 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
283 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
284 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
285 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
286 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
287 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
288 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
289 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
290 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
291 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
292 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 292 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)
Từ khóa nổi bật trong tuần: tc, ti vi, may cha, loa, pin sạc dự phòng