Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
2 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
3 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
4 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
6 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
7 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
8 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
9 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
10 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
12 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
13 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
14 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
16 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
18 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
19 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
20 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
24 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
25 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
26 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
27 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
32 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
33 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
34 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
37 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
38 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
41 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
42 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
43 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
44 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
45 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
47 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
48 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
49 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
50 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
51 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
54 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
55 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
56 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
57 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
58 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
59 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
60 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
61 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
64 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
70 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
71 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
73 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
74 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
76 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
77 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
78 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
79 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
80 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
81 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
82 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
83 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
84 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
85 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
86 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
87 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
94 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
95 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
96 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
97 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
101 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
102 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
103 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
115 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
116 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
132 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
133 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
134 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
141 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
142 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
145 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
146 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
150 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
163 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
164 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
167 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
168 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
176 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
177 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
179 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
180 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
189 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
190 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
193 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
194 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
200 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
201 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
205 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
214 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
215 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
216 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
217 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
218 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
219 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
220 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
221 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
227 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
228 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
236 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
237 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
239 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
240 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
244 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
245 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
246 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
247 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
248 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
251 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
252 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
253 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
254 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
258 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
259 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
260 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
261 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
262 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
263 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
264 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
266 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
267 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
268 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
270 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
271 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
273 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
274 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
275 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
276 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
277 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
279 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
280 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
281 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
283 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
284 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
286 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
287 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
288 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
289 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
290 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
291 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
292 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
293 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
296 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
297 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
298 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
299 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
300 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
301 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
305 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
306 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
307 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
308 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
309 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
310 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
311 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
313 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
314 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
315 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
316 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
317 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
319 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
320 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
321 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
324 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
325 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
326 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
327 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
328 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
329 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
330 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
331 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
332 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
333 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
334 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
335 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
336 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
337 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
338 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
342 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
343 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
344 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
346 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
347 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
348 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
349 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
350 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
353 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
354 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
356 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
357 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
358 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
359 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
360 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
363 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
364 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
365 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
366 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
367 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
368 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
369 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
370 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
371 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
376 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
377 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
378 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
379 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
380 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
381 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
382 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
383 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
384 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
385 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
386 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
388 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
389 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
390 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
391 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
392 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
393 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
394 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
395 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
396 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
397 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
398 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
399 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
400 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
402 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
403 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
404 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
406 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
407 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
408 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
410 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
411 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
413 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
414 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
415 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
416 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
417 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
418 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
419 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
422 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
423 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
424 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
425 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
426 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
428 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
429 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
430 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
431 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
433 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
434 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
437 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
438 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
439 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
440 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
443 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
444 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
445 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
446 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
447 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
448 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
449 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
450 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
451 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
452 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
453 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
454 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
455 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
456 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
457 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
458 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
459 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
460 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
461 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
462 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
463 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
464 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
465 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
466 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
467 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
468 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
469 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
470 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
471 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
472 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
473 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
474 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
475 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
476 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
477 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
478 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
479 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
480 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
481 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
482 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
483 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
484 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
485 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
486 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
487 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
488 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
489 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
490 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
491 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
492 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
493 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
494 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
495 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
496 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
497 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
498 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
499 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
500 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
501 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
502 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
503 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
504 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
505 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
506 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
507 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
508 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
509 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
510 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
511 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
512 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
513 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
514 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
515 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
516 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 516 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.