Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
3 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
6 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
7 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
8 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
9 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
10 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
12 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
13 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
16 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
17 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
18 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
19 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
20 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
21 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
22 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
23 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
25 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
27 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
28 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
29 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
30 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
31 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
35 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
39 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
40 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
41 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
42 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
47 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
48 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
49 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
52 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
53 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
57 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
58 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
59 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
60 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
62 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
64 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
66 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
68 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
69 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
70 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
71 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
72 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
73 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
74 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
75 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
76 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
78 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
79 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
84 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
85 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
88 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
91 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
92 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
93 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
94 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
96 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
97 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
109 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
110 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
111 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
112 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
116 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
117 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
130 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
131 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
147 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
148 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
149 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
156 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
157 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
160 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
161 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
165 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
166 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
178 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
179 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
191 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
192 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
194 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
195 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
197 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
198 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
201 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
202 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
203 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
204 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
205 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
208 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
209 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
215 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
216 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
229 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
230 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
231 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
232 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
233 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
234 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
235 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
236 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
242 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
243 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
251 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
252 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
254 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
255 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
259 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
262 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
263 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
265 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
266 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
267 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
268 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
269 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
270 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
271 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
273 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
274 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
275 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
276 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
277 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
279 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
280 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
281 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
283 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
284 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
285 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
286 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
287 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
288 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
289 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
290 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
291 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
292 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
293 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
294 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
295 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
296 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
297 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
298 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
299 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
300 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
301 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
302 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
305 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
306 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
307 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
309 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
312 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
313 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
314 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
315 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
317 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
318 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
319 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
320 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
321 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
322 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
323 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
324 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
325 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
328 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
329 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
330 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
331 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
332 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
333 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
334 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
335 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
336 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
337 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
338 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
339 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
340 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
342 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
343 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
344 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
345 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
347 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
348 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
351 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
353 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
354 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
356 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
357 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
358 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
361 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
362 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
363 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
364 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
365 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
366 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
367 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
368 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
369 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
370 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
371 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
376 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
377 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
379 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
380 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
382 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
383 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
384 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
385 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
387 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
388 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
390 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
391 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
392 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
394 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
395 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
396 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
398 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
399 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
400 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
402 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
403 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
404 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
405 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
406 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
407 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
408 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
409 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
411 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
413 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
414 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
415 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
416 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
417 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
418 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
419 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
421 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
423 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
424 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
425 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
426 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
427 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
428 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
429 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
430 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
431 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
434 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
436 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
437 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
438 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
439 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
440 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
442 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
443 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
444 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
445 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
446 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
447 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
448 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
449 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
450 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
451 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
452 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
453 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
454 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
455 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
456 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
457 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
458 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
459 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
460 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
461 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
462 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
463 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
464 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
465 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
466 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
467 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
468 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
469 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
470 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
471 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
472 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
473 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
474 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
475 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
476 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
477 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
478 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
479 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
480 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
481 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
482 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
483 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
484 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
485 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
486 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
487 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
488 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
489 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
490 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
491 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
492 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
493 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
494 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
495 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
496 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
497 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
498 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
499 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
500 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
501 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
502 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
503 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
504 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
505 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
506 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
507 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
508 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
509 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
510 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
511 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
512 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
513 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
514 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
515 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
516 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
517 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
520 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
521 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
522 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
523 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
524 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
525 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
526 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
527 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
528 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
529 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
530 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
531 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 531 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.