Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/02/2017 28 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
3 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
7 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
8 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
11 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
12 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
13 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
14 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
15 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
19 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
20 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
21 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
22 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
23 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
25 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
26 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
27 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
29 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
30 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
31 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
32 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
33 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
35 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
36 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
38 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
39 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
41 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
42 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
44 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
45 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
47 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
48 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
49 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
53 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
54 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
56 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
62 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
63 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
66 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
67 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
70 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
71 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
72 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
73 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
74 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
75 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
76 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
77 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
78 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
80 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
82 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
83 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
84 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
85 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
86 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
87 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
88 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
89 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
90 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
92 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
93 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
98 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
99 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
102 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
103 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
105 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
106 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
107 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
108 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
111 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
123 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
124 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
125 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
126 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
130 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
131 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
132 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
144 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
145 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
161 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
162 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
163 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
170 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
171 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
174 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
175 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
179 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
180 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
192 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
193 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
196 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
197 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
208 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
209 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
211 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
212 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
215 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
216 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
217 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
218 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
219 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
222 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
223 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
229 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
230 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
243 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
244 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
245 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
246 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
247 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
248 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
249 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
250 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
256 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
257 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
263 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
264 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
266 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
267 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
268 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
269 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
273 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
274 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
275 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
276 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
277 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
279 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
280 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
281 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
282 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
283 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
284 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
285 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
286 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
287 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
289 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
290 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
291 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
292 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
293 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
295 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
296 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
297 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
298 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
299 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
300 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
301 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
302 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
303 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
304 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
305 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
306 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
307 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
309 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
310 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
311 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
313 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
314 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
315 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
316 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
317 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
318 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
320 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
323 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
324 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
325 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
326 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
327 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
328 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
331 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
332 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
333 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
334 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
335 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
336 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
337 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
338 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
339 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
340 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
342 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
343 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
344 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
345 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
346 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
347 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
348 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
349 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
350 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
352 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
353 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
354 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
356 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
357 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
358 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
359 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
360 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
363 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
364 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
365 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
366 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
367 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
368 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
370 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
371 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
372 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
374 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
375 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
376 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
377 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
378 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
381 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
382 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
383 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
384 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
385 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
386 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
387 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
388 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
389 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
390 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
391 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
394 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
395 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
396 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
397 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
398 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
399 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
400 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
402 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
403 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
404 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
405 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
406 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
408 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
410 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
411 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
413 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
414 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
415 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
416 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
417 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
418 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
419 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
420 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
421 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
424 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
425 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
426 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
428 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
429 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
430 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
431 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
432 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
434 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
437 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
438 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
439 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
440 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
443 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
444 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
445 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
446 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
447 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
448 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
449 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
450 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
451 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
452 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
453 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
454 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
455 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
456 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
457 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
458 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
459 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
460 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
461 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
462 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
463 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
464 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
465 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
466 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
467 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
468 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
469 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
470 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
471 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
472 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
473 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
474 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
475 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
476 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
477 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
478 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
479 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
480 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
481 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
482 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
483 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
484 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
485 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
486 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
487 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
488 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
489 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
490 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
491 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
492 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
493 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
494 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
495 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
496 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
497 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
498 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
499 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
500 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
501 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
502 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
503 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
504 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
505 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
506 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
507 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
508 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
509 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
510 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
511 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
512 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
513 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
514 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
515 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
516 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
517 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
519 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
520 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
521 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
522 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
523 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
524 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
525 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
526 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
527 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
528 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
529 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
530 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
531 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
532 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
533 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
534 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
535 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
536 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
537 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
538 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
539 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
540 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
541 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
542 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
543 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
544 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
545 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 545 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.