Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
3 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
7 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
8 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
9 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
10 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
11 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
12 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
13 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
15 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
16 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
19 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
21 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
22 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
23 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
25 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
27 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
29 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
34 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
35 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
36 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
41 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
42 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
43 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
47 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
50 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
51 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
52 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
53 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
54 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
56 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
57 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
58 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
59 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
60 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
61 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
62 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
63 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
64 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
66 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
67 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
68 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
69 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
70 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
72 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
73 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
78 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
79 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
82 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
83 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
85 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
87 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
88 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
90 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
91 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
103 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
104 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
105 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
106 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
111 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
112 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
125 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
141 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
142 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
143 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
150 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
154 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
155 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
159 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
160 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
172 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
173 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
176 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
177 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
185 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
186 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
189 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
191 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
192 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
195 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
196 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
197 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
198 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
199 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
202 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
203 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
205 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
209 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
210 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
223 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
224 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
225 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
226 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
227 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
228 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
229 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
230 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
236 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
237 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
245 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
246 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
248 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
253 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
254 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
257 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
258 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
260 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
261 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
262 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
263 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
264 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
265 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
267 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
269 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
270 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
271 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
272 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
273 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
275 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
276 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
277 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
278 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
282 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
283 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
284 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
285 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
286 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
287 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
288 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
289 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
290 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
291 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
292 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
293 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
294 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
295 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
296 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
297 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
298 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
299 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
300 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
301 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
305 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
306 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
307 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
309 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
310 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
312 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
313 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
314 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
315 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
316 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
317 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
318 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
319 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
320 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
321 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
322 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
323 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
324 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
325 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
326 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
328 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
329 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
331 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
332 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
333 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
334 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
335 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
336 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
337 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
338 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
339 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
340 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
342 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
344 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
345 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
346 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
347 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
348 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
350 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
351 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
352 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
353 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
354 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
355 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
356 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
357 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
358 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
361 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
362 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
363 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
365 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
366 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
367 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
368 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
369 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
370 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
371 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
373 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
374 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
375 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
376 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
377 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
378 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
379 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
380 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
382 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
383 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
384 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
385 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
388 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
389 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
390 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
391 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
394 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
395 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
396 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
397 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
398 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
399 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
400 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
401 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
402 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
404 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
406 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
408 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
411 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
412 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
413 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
414 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
415 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
416 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
417 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
418 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
419 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
420 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
421 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
424 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
425 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
426 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
427 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
428 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
429 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
430 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
431 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
432 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
433 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
434 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
436 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
437 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
438 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
439 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
440 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
442 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
443 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
444 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
445 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
446 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
447 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
448 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
449 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
450 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
451 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
452 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
453 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
454 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
455 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
456 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
457 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
458 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
459 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
460 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
461 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
462 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
463 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
464 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
465 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
466 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
467 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
468 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
469 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
470 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
471 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
472 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
473 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
474 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
475 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
476 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
477 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
478 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
479 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
480 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
481 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
482 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
483 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
484 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
485 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
486 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
487 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
488 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
489 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
490 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
491 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
492 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
493 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
494 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
495 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
496 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
497 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
498 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
499 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
500 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
501 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
502 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
503 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
504 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
505 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
506 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
507 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
508 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
509 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
510 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
511 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
512 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
513 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
514 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
515 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
516 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
517 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
519 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
520 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
521 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
522 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
523 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
524 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
525 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 525 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.