• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
2 18/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
3 17/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
4 16/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
5 15/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
6 14/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 13/10/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
8 09/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
9 08/10/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
10 04/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
11 03/10/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
12 01/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
13 30/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
14 29/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
15 28/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
16 27/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 25/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 23/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
19 22/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
20 21/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
21 20/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
22 19/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
23 18/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
24 17/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
25 16/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
26 15/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
27 14/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 13/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 12/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
30 10/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
31 09/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
32 08/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
33 07/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
34 06/09/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 03/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
36 01/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
37 31/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
38 30/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 28/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 27/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
41 26/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
42 25/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
43 24/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
44 23/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 22/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
46 21/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
47 20/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
48 19/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
49 18/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
50 17/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
51 16/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 15/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 14/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
54 13/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
55 12/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 08/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
57 06/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
58 05/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
59 01/08/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
60 30/07/2014 6 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
61 24/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
63 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
64 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
66 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
68 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
69 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
70 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
71 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
72 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
74 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
75 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
76 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
77 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
80 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
82 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
83 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
84 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
85 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
87 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
93 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
94 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
95 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
97 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
98 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
103 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
104 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
105 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
106 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
111 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
116 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
117 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
119 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
120 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
122 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
123 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
125 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
128 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
129 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
132 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
133 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
134 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
138 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
139 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
140 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
141 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
142 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
143 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
144 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
145 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
146 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
147 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
148 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
149 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
150 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
151 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
152 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
153 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
154 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
155 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
156 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
158 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
159 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
160 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
161 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
162 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
163 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
164 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
165 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
166 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
167 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
168 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
169 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
170 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
171 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
172 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
173 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
174 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
175 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
176 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
177 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
178 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
179 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
180 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
181 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
182 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
183 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
184 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
185 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
186 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
187 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
188 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
189 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
190 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
191 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
192 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
193 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
194 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
195 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
196 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
197 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
198 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
199 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
200 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
201 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
202 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
203 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
204 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
205 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
207 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
208 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
209 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
210 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
211 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 211 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)