Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
2 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
3 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
7 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
8 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
9 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
10 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
12 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
13 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
18 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
19 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
20 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
21 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
22 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
23 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
24 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
25 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
26 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
27 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
29 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
30 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
31 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
32 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
33 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
35 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
37 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
41 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
42 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
44 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
49 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
50 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
51 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
54 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
55 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
58 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
59 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
60 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
62 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
64 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
66 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
68 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
71 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
72 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
74 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
75 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
76 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
77 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
78 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
80 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
81 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
86 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
87 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
88 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
90 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
93 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
94 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
95 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
96 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
99 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
111 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
112 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
113 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
114 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
118 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
119 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
120 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
132 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
133 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
149 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
150 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
158 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
159 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
162 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
163 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
167 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
168 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
180 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
181 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
185 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
193 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
194 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
196 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
197 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
199 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
200 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
203 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
204 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
206 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
207 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
210 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
211 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
217 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
218 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
231 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
232 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
233 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
234 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
235 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
236 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
237 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
238 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
244 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
245 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
253 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
254 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
256 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
257 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
262 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
263 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
266 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
267 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
268 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
269 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
270 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
271 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
272 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
273 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
274 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
275 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
276 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
277 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
278 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
279 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
282 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
283 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
286 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
287 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
289 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
290 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
291 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
292 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
293 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
294 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
296 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
297 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
298 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
299 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
300 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
301 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
305 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
308 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
309 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
310 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
311 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
312 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
313 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
314 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
317 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
320 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
324 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
325 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
327 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
328 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
330 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
331 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
332 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
333 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
334 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
335 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
336 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
338 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
341 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
342 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
344 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
345 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
347 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
350 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
353 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
354 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
355 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
356 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
357 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
358 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
359 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
360 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
363 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
364 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
365 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
367 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
368 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
369 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
370 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
371 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
374 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
375 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
376 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
377 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
381 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
382 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
383 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
384 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
385 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
389 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
390 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
391 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
392 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
394 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
395 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
396 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
398 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
399 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
401 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
402 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
404 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
405 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
406 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
407 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
408 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
411 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
413 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
414 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
415 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
416 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
417 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
418 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
419 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
420 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
421 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
424 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
425 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
426 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
428 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
429 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
430 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
431 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
432 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
433 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
434 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
437 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
438 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
439 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
440 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
441 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
442 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
443 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
444 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
445 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
446 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
447 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
448 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
449 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
450 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
451 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
452 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
453 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
454 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
455 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
456 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
457 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
458 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
459 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
460 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
461 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
462 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
463 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
464 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
465 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
466 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
467 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
468 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
469 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
470 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
471 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
472 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
473 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
474 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
475 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
476 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
477 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
478 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
479 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
480 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
481 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
482 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
483 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
484 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
485 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
486 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
487 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
488 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
489 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
490 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
491 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
492 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
493 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
494 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
495 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
496 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
497 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
498 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
499 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
500 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
501 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
502 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
503 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
504 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
505 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
506 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
507 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
508 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
509 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
510 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
511 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
512 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
513 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
514 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
515 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
516 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
517 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
520 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
521 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
522 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
523 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
524 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
525 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
526 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
527 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
528 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
529 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
530 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
531 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
532 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
533 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 533 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.