• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
2 18/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
3 17/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
4 16/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
5 15/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 14/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 13/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
8 12/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
9 10/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
10 09/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
11 08/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
12 07/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
13 06/09/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
14 03/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
15 01/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
16 31/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
17 30/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 28/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
19 27/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
20 26/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
21 25/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
22 24/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
23 23/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
24 22/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
25 21/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
26 20/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
27 19/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
28 18/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 17/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
30 16/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 15/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
32 14/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
33 13/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
34 12/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 08/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
36 06/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
37 05/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
38 01/08/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
39 30/07/2014 6 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 24/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
41 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
42 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
43 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
44 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
45 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
46 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
47 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
48 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
49 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
50 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
51 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
52 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
53 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
54 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
55 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
56 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
57 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
58 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
59 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
61 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
62 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
63 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
64 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
66 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
68 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
72 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
73 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
74 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
76 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
77 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
79 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
80 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
82 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
83 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
84 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
85 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
86 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
87 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
90 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
95 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
96 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
97 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
99 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
101 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
102 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
103 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
104 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
107 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
108 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
111 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
112 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
114 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
117 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
119 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
120 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
121 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
122 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
123 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
124 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
125 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
126 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
127 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
128 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
129 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
130 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
131 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
132 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
133 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
134 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
135 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
136 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
137 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
138 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
139 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
140 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
141 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
142 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
143 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
144 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
145 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
146 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
147 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
148 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
149 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
150 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
151 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
152 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
153 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
154 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
155 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
156 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
157 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
158 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
159 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
160 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
161 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
162 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
163 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
164 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
165 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
166 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
167 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
168 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
169 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
170 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
171 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
172 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
173 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
174 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
175 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
176 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
177 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
178 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
179 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
180 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
181 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
182 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
183 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
184 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
185 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
186 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
187 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
188 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
189 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
190 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 190 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)