Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
2 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
4 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
6 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
10 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
11 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
12 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
13 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
18 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
19 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
20 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
23 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
24 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
27 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
29 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
30 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
31 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
32 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
33 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
34 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
35 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
36 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
37 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
38 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
40 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
41 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
42 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
43 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
44 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
45 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
46 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
47 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
49 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
50 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
56 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
57 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
59 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
60 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
62 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
63 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
64 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
65 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
68 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
73 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
74 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
79 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
81 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
82 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
83 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
84 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
85 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
86 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
87 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
88 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
89 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
101 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
102 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
118 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
119 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
120 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
127 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
128 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
131 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
132 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
136 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
137 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
149 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
150 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
154 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
162 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
163 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
165 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
166 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
168 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
169 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
172 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
173 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
174 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
175 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
176 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
179 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
180 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
200 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
201 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
202 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
203 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
204 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
205 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
206 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
207 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
213 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
214 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
222 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
223 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
225 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
226 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
230 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
231 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
232 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
233 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
234 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
235 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
237 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
238 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
239 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
240 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
241 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
242 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
244 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
245 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
246 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
247 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
248 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
251 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
252 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
253 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
256 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
257 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
259 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
262 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
263 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
265 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
267 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
272 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
273 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
275 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
276 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
277 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
279 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
280 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
281 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
282 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
286 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
287 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
288 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
289 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
290 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
291 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
292 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
293 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
294 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
296 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
297 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
298 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
299 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
300 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
301 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
302 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
303 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
304 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
305 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
309 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
310 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
311 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
313 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
314 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
316 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
317 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
320 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
321 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
322 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
323 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
324 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
325 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
326 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
328 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
329 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
331 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
332 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
333 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
334 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
335 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
336 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
337 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
338 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
339 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
340 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
342 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
344 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
345 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
347 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
348 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
351 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
352 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
353 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
354 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
355 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
356 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
357 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
358 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
360 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
361 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
362 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
363 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
364 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
365 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
367 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
368 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
370 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
371 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
373 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
374 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
375 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
376 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
377 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
378 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
382 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
383 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
384 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
385 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
387 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
388 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
389 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
390 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
391 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
393 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
394 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
395 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
396 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
398 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
399 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
401 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
402 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
404 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
406 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
408 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
410 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
411 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
413 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
414 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
415 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
416 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
417 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
418 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
419 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
420 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
421 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
423 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
424 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
425 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
426 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
427 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
428 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
429 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
430 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
431 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
432 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
433 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
434 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
435 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
436 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
437 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
438 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
439 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
440 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
441 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
442 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
443 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
444 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
445 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
446 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
447 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
448 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
449 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
450 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
451 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
452 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
453 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
454 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
455 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
456 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
457 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
458 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
459 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
460 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
461 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
462 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
463 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
464 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
465 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
466 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
467 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
468 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
469 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
470 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
471 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
472 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
473 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
474 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
475 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
476 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
477 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
478 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
479 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
480 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
481 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
482 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
483 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
484 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
485 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
486 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
487 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
488 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
489 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
490 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
491 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
492 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
493 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
494 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
495 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
496 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
497 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
498 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
499 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
500 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
501 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
502 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 502 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.