Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/08/2017 23 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 18/07/2017 7 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
3 11/07/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 10/07/2017 65 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 06/05/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 05/05/2017 6 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
7 29/04/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
8 27/04/2017 7 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
9 20/04/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
10 19/04/2017 5 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 14/04/2017 6 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
12 08/04/2017 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
13 07/04/2017 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
14 03/04/2017 53 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
15 09/02/2017 28 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
19 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
20 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
21 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
22 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
25 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
26 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
27 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
28 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
29 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
30 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
31 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
32 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
33 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
34 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
35 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
38 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
39 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
40 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
41 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
42 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
43 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
44 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
45 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
46 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
47 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
48 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
49 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
50 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
51 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
52 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
53 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
56 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
57 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
58 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
59 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
62 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
63 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
67 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
68 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
70 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
75 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
76 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
77 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
80 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
81 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
84 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
85 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
86 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
87 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
88 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
89 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
90 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
91 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
92 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
93 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
94 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
97 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
98 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
99 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
100 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
101 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
102 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
103 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
104 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
106 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
107 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
112 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
113 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
114 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
116 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
117 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
119 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
120 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
121 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
122 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
125 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
137 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
138 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
139 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
140 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
144 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
145 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
146 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
158 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
159 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
175 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
176 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
177 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
185 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
189 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
193 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
194 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
205 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
206 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
207 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
210 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
211 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
219 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
220 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
222 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
223 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
225 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
226 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
229 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
230 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
231 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
232 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
233 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
236 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
237 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
243 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
244 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
257 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
258 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
259 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
262 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
263 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
265 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
267 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
268 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
270 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
271 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
273 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
274 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
275 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
276 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
277 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
278 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
282 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
283 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
284 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
286 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
287 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
289 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
290 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
291 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
292 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
293 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
296 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
297 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
298 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
299 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
300 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
301 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
302 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
304 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
305 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
308 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
309 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
313 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
314 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
315 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
316 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
317 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
318 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
319 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
320 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
324 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
325 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
326 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
328 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
329 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
330 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
331 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
332 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
333 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
334 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
335 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
336 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
337 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
338 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
340 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
341 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
342 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
344 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
346 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
347 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
348 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
351 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
352 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
353 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
354 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
356 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
357 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
358 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
359 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
362 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
363 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
365 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
366 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
367 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
368 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
370 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
371 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
372 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
373 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
374 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
375 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
376 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
377 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
378 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
379 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
380 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
381 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
382 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
383 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
384 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
385 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
387 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
388 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
390 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
391 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
392 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
393 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
394 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
395 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
396 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
398 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
399 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
402 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
403 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
404 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
406 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
408 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
409 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
410 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
411 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
412 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
413 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
414 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
415 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
416 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
417 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
418 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
419 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
420 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
422 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
423 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
424 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
425 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
426 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
428 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
429 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
430 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
431 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
432 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
433 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
434 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
435 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
437 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
438 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
439 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
440 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
441 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
442 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
443 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
444 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
445 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
446 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
447 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
448 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
449 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
450 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
451 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
452 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
453 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
454 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
455 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
456 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
457 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
458 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
459 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
460 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
461 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
462 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
463 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
464 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
465 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
466 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
467 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
468 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
469 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
470 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
471 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
472 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
473 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
474 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
475 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
476 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
477 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
478 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
479 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
480 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
481 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
482 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
483 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
484 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
485 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
486 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
487 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
488 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
489 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
490 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
491 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
492 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
493 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
494 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
495 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
496 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
497 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
498 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
499 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
500 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
501 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
502 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
503 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
504 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
505 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
506 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
507 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
508 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
509 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
510 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
511 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
512 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
513 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
514 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
515 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
516 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
517 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
520 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
521 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
522 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
523 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
524 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
525 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
526 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
527 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
528 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
529 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
530 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
531 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
532 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
533 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
534 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
535 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
536 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
537 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
538 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
539 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
540 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
541 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
542 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
543 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
544 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
545 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
546 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
547 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
548 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
549 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
550 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
551 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
552 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
553 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
554 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
555 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
556 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
557 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
558 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
559 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 559 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.