Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/04/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
2 27/04/2017 7 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
3 20/04/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 19/04/2017 5 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 14/04/2017 6 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
6 08/04/2017 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
7 07/04/2017 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
8 03/04/2017 53 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
9 09/02/2017 28 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
10 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
12 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
13 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
16 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
19 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
20 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
21 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
22 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
23 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
25 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
26 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
27 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
28 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
29 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
30 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
31 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
32 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
33 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
35 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
38 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
39 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
40 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
41 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
42 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
43 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
44 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
45 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
46 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
47 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
49 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
50 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
51 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
52 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
53 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
56 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
57 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
62 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
64 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
70 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
71 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
74 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
75 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
78 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
79 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
80 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
81 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
82 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
83 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
84 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
85 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
86 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
87 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
88 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
92 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
93 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
94 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
95 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
96 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
97 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
100 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
101 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
106 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
107 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
108 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
110 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
111 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
113 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
114 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
115 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
116 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
118 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
119 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
131 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
132 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
133 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
134 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
138 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
139 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
140 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
152 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
153 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
169 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
170 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
171 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
178 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
179 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
187 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
188 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
200 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
201 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
204 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
205 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
213 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
214 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
216 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
217 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
219 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
220 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
223 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
224 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
225 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
226 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
227 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
230 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
231 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
237 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
238 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
251 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
252 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
253 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
254 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
256 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
257 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
258 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
263 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
264 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
265 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
267 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
268 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
273 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
274 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
275 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
276 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
277 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
278 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
279 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
280 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
281 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
285 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
286 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
287 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
288 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
289 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
290 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
291 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
292 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
293 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
294 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
295 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
296 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
297 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
298 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
299 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
300 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
301 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
302 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
303 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
305 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
306 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
307 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
308 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
309 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
310 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
311 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
312 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
313 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
314 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
317 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
318 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
319 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
320 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
321 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
323 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
324 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
325 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
328 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
329 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
331 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
332 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
333 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
334 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
335 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
336 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
337 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
338 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
340 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
341 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
342 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
344 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
345 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
347 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
351 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
353 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
354 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
356 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
357 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
358 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
361 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
362 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
363 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
364 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
365 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
367 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
368 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
370 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
371 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
372 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
373 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
376 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
377 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
379 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
380 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
382 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
383 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
384 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
385 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
387 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
388 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
390 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
391 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
393 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
394 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
395 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
396 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
398 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
399 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
401 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
402 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
404 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
405 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
406 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
408 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
409 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
411 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
412 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
413 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
414 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
415 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
416 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
417 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
418 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
419 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
422 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
424 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
425 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
426 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
427 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
428 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
429 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
430 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
431 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
434 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
435 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
436 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
437 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
438 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
439 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
440 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
443 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
444 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
445 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
446 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
447 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
448 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
449 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
450 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
451 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
452 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
453 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
454 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
455 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
456 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
457 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
458 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
459 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
460 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
461 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
462 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
463 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
464 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
465 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
466 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
467 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
468 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
469 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
470 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
471 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
472 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
473 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
474 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
475 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
476 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
477 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
478 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
479 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
480 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
481 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
482 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
483 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
484 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
485 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
486 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
487 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
488 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
489 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
490 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
491 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
492 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
493 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
494 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
495 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
496 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
497 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
498 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
499 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
500 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
501 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
502 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
503 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
504 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
505 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
506 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
507 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
508 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
509 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
510 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
511 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
512 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
513 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
514 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
515 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
516 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
517 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
520 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
521 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
522 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
523 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
524 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
525 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
526 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
527 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
528 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
529 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
530 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
531 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
532 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
533 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
534 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
535 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
536 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
537 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
538 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
539 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
540 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
541 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
542 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
543 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
544 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
545 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
546 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
547 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
548 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
549 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
550 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
551 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
552 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
553 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 553 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.