• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
2 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
3 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
4 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
5 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
6 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
8 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
9 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
11 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
12 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
13 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
14 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
15 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
16 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
19 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
20 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
21 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
22 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
23 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
24 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
25 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
26 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
27 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
30 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
32 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
33 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
34 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
36 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
37 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
38 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
40 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
41 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
42 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
43 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
44 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
45 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
46 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
47 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
48 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
49 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
50 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
51 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
53 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
54 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
55 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
57 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
58 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
59 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
61 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
63 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
64 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
66 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
68 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
70 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
71 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
72 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
73 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
74 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
75 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
77 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
78 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
80 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
81 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
82 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
83 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
84 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
85 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
87 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
88 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
89 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
92 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
93 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
96 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
97 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
99 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
100 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
101 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
102 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
103 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
104 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
107 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
108 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
112 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
113 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
114 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
115 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
117 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
120 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
121 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
123 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
124 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
129 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
130 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
133 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
134 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
136 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
137 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
139 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
140 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
141 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
142 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
145 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
146 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
150 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
154 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
155 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
156 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
157 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
161 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
162 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
163 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
164 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
168 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
169 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
172 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
173 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
174 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
175 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
178 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
179 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
180 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
185 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
186 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
190 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
191 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
193 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
194 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
195 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
196 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
197 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
200 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
201 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
202 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
203 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
204 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
205 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
207 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
208 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
210 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
211 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
213 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
214 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
215 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
216 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
217 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
218 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
224 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
225 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
226 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
228 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
229 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
234 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
235 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
236 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
237 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
241 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
242 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
247 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
248 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
250 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
251 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
253 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
254 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
259 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
263 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
266 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
267 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
268 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
269 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
270 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
271 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
272 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
273 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
274 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
275 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
276 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
277 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
278 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
279 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
280 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
281 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
282 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
283 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
284 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
285 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
286 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
287 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
288 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
289 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
290 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
291 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
292 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
293 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
294 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
295 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
296 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
297 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
298 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
299 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
300 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
301 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
302 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
303 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
304 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
305 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
306 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
307 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
308 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
309 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
310 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
311 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
312 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
313 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
314 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
315 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
316 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
317 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
318 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
319 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
320 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
321 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
322 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
323 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
324 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
325 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
326 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
327 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
328 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
329 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
330 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
331 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
332 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
333 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
334 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
335 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
336 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
338 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
339 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
340 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
341 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
342 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 342 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)
Từ khóa nổi bật trong tuần: san ho, pin, pin sạc dự phòng, ken, htc