• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
2 30/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
3 29/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
4 28/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
5 27/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 25/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 23/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
8 22/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
9 21/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 20/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
11 19/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
12 18/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
13 17/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
14 16/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
15 15/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
16 14/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 13/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 12/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
19 10/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
20 09/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
21 08/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
22 07/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
23 06/09/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
24 03/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
25 01/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
26 31/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
27 30/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 28/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 27/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
30 26/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
31 25/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
32 24/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
33 23/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
34 22/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 21/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
36 20/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
37 19/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
38 18/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 17/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 16/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
41 15/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
42 14/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
43 13/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
44 12/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 08/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
46 06/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
47 05/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
48 01/08/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
49 30/07/2014 6 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
50 24/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
51 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
52 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
53 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
54 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
55 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
57 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
58 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
59 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
60 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
61 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
63 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
64 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
66 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
68 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
69 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
71 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
72 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
73 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
74 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
75 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
76 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
79 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
80 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
82 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
83 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
84 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
85 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
87 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
92 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
93 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
94 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
95 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
99 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
100 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
105 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
106 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
107 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
108 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
109 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
111 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
112 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
114 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
117 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
122 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
123 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
124 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
127 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
128 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
129 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
130 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
131 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
132 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
133 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
134 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
135 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
136 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
137 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
138 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
139 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
140 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
141 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
142 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
143 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
144 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
145 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
146 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
147 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
148 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
149 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
150 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
151 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
152 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
153 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
154 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
155 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
156 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
158 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
159 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
160 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
161 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
162 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
163 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
164 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
165 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
166 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
167 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
168 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
169 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
170 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
171 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
172 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
173 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
174 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
175 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
176 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
177 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
178 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
179 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
180 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
181 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
182 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
183 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
184 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
185 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
186 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
187 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
188 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
189 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
190 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
191 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
192 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
193 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
194 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
195 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
196 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
197 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
198 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
199 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
200 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 200 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)