Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
2 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
5 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
6 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
7 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
8 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
9 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
10 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
12 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
13 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
14 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
15 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
19 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
20 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
21 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
22 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
23 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
24 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
25 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
26 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
27 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
29 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
30 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
31 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
32 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
33 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
35 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
36 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
37 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
38 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
39 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
41 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
42 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
43 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
47 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
48 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
49 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
50 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
56 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
57 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
60 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
61 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
64 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
65 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
66 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
67 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
68 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
70 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
71 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
72 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
74 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
77 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
78 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
80 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
81 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
82 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
83 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
84 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
86 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
87 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
92 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
93 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
94 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
96 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
97 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
99 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
101 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
102 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
104 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
105 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
117 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
118 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
119 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
120 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
125 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
126 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
138 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
139 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
155 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
156 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
157 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
164 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
165 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
168 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
169 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
173 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
174 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
190 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
191 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
199 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
200 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
202 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
203 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
209 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
210 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
211 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
212 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
213 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
216 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
217 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
223 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
224 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
237 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
238 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
239 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
240 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
241 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
242 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
243 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
244 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
250 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
251 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
259 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
262 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
263 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
264 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
265 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
267 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
269 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
270 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
271 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
272 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
273 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
275 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
276 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
277 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
278 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
279 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
280 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
281 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
284 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
285 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
286 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
287 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
288 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
289 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
290 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
291 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
292 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
293 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
294 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
295 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
296 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
297 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
298 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
299 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
300 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
301 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
303 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
304 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
305 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
306 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
309 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
311 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
312 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
313 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
314 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
317 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
318 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
320 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
324 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
325 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
326 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
327 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
328 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
330 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
331 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
332 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
333 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
334 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
335 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
336 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
338 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
339 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
342 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
343 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
344 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
346 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
347 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
351 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
352 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
353 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
354 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
355 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
356 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
357 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
358 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
359 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
360 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
361 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
363 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
365 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
367 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
368 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
369 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
370 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
371 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
372 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
374 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
375 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
376 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
377 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
382 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
383 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
384 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
385 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
386 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
389 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
390 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
391 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
392 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
394 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
395 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
396 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
397 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
398 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
399 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
400 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
401 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
402 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
403 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
404 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
405 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
406 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
407 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
408 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
409 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
410 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
411 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
412 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
413 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
414 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
415 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
416 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
417 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
418 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
419 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
422 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
423 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
424 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
425 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
426 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
427 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
428 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
429 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
430 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
431 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
432 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
433 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
434 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
437 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
438 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
439 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
440 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
443 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
444 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
445 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
446 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
447 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
448 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
449 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
450 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
451 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
452 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
453 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
454 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
455 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
456 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
457 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
458 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
459 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
460 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
461 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
462 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
463 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
464 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
465 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
466 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
467 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
468 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
469 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
470 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
471 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
472 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
473 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
474 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
475 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
476 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
477 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
478 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
479 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
480 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
481 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
482 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
483 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
484 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
485 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
486 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
487 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
488 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
489 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
490 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
491 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
492 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
493 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
494 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
495 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
496 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
497 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
498 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
499 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
500 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
501 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
502 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
503 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
504 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
505 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
506 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
507 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
508 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
509 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
510 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
511 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
512 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
513 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
514 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
515 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
516 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
517 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
518 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
520 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
521 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
522 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
523 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
524 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
525 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
526 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
527 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
528 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
529 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
530 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
531 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
532 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
533 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
534 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
535 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
536 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
537 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
538 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
539 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 539 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.