• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
2 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
3 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
4 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
5 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
8 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
11 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
12 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
13 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
14 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
15 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
16 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
17 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
19 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
20 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
21 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
22 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
23 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
24 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
25 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
26 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
27 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
30 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
31 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
32 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
33 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
34 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
36 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
37 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
38 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
39 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
40 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
41 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
42 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
43 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
44 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
46 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
47 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
48 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
49 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
50 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
51 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
54 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
55 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
56 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
57 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
58 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
59 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
61 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
62 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
63 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
64 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
66 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
67 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
68 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
73 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
74 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
75 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
77 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
78 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
79 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
81 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
82 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
83 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
84 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
85 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
87 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
88 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
92 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
99 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
112 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
113 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
114 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
115 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
116 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
117 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
118 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
119 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
125 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
126 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
134 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
137 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
138 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
142 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
143 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
144 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
145 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
146 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
147 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
149 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
150 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
151 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
152 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
154 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
156 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
157 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
158 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
159 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
160 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
161 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
163 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
164 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
165 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
168 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
169 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
171 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
172 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
173 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
174 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
175 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
176 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
179 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
180 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
185 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
189 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
190 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
192 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
193 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
195 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
196 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
201 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
202 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
206 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
207 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
208 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
209 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
211 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
212 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
213 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
214 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
217 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
218 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
222 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
223 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
225 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
226 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
227 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
228 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
229 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
233 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
234 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
235 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
236 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
240 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
241 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
244 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
245 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
246 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
247 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
250 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
251 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
252 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
257 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
258 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
262 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
263 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
264 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
266 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
267 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
268 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
269 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
272 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
273 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
275 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
276 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
277 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
282 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
283 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
284 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
285 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
286 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
287 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
289 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
290 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
291 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
292 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
293 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
294 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
295 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
296 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
297 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
298 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
299 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
300 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
301 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
303 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
304 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
305 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
306 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
307 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
308 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
309 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
310 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
313 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
314 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
315 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
317 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
319 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
320 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
322 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
323 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
324 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
325 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
327 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
328 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
331 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
332 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
333 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
334 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
335 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
336 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
337 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
338 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
341 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
342 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
343 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
344 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
345 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
347 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
348 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
349 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
350 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
351 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
352 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
353 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
354 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
355 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
356 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
357 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
358 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
359 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
360 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
361 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
362 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
363 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
364 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
365 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
366 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
367 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
368 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
369 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
370 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
371 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
372 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
373 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
374 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
375 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
376 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
377 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
378 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
379 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
380 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
381 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
382 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
383 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
384 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
385 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
386 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
387 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
388 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
389 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
390 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
391 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
392 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
393 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
394 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
395 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
396 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
397 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
398 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
399 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
400 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
401 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
402 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
403 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
404 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
405 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
406 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
407 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
408 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
410 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
411 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
412 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
413 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
414 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 414 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)