Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
3 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
7 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
8 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
9 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
10 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
11 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
12 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
13 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
16 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
18 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
19 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
20 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
21 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
22 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
24 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
25 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
26 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
30 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
31 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
32 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
33 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
38 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
39 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
40 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
44 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
47 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
48 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
49 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
50 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
51 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
52 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
53 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
54 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
55 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
56 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
57 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
58 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
59 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
60 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
61 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
63 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
64 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
65 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
66 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
70 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
75 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
76 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
77 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
79 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
82 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
83 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
84 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
85 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
86 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
87 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
88 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
89 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
95 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
101 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
102 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
103 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
107 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
108 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
109 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
122 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
138 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
139 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
140 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
147 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
148 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
151 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
152 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
156 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
157 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
169 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
170 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
173 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
174 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
185 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
186 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
189 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
192 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
193 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
194 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
195 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
196 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
199 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
200 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
205 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
206 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
207 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
220 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
221 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
222 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
223 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
224 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
225 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
226 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
227 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
233 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
234 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
242 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
243 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
245 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
246 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
250 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
251 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
252 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
253 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
254 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
255 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
257 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
258 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
259 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
262 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
263 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
264 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
265 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
266 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
267 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
268 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
269 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
271 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
272 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
273 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
274 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
275 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
276 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
277 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
278 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
281 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
282 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
283 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
286 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
287 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
289 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
290 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
291 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
292 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
293 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
296 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
297 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
298 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
299 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
300 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
301 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
304 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
305 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
306 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
309 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
313 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
314 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
316 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
317 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
319 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
320 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
321 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
322 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
324 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
325 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
328 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
330 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
331 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
332 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
333 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
334 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
335 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
336 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
338 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
341 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
342 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
343 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
344 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
346 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
347 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
348 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
349 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
350 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
353 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
354 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
355 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
356 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
357 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
358 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
359 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
360 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
363 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
365 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
367 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
368 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
370 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
371 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
373 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
374 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
376 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
377 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
380 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
381 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
382 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
383 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
384 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
385 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
389 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
390 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
391 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
394 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
395 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
396 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
397 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
398 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
399 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
402 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
404 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
405 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
406 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
407 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
408 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
411 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
413 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
414 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
415 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
416 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
417 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
418 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
419 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
422 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
424 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
425 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
426 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
428 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
429 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
430 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
431 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
433 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
434 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
435 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
436 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
437 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
438 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
439 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
440 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
443 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
444 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
445 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
446 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
447 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
448 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
449 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
450 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
451 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
452 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
453 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
454 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
455 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
456 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
457 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
458 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
459 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
460 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
461 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
462 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
463 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
464 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
465 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
466 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
467 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
468 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
469 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
470 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
471 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
472 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
473 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
474 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
475 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
476 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
477 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
478 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
479 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
480 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
481 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
482 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
483 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
484 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
485 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
486 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
487 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
488 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
489 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
490 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
491 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
492 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
493 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
494 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
495 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
496 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
497 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
498 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
499 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
500 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
501 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
502 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
503 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
504 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
505 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
506 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
507 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
508 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
509 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
510 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
511 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
512 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
513 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
514 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
515 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
516 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
517 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
518 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
520 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
521 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
522 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 522 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.