• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
2 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
3 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
4 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
5 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
8 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
11 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
12 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
13 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
14 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
15 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
16 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
17 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
18 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
19 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
20 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
21 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
22 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
23 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
24 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
25 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
26 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
27 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
29 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
30 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
32 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
33 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
34 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
36 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
37 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
38 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
40 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
41 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
42 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
43 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
44 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
45 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
46 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
47 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
48 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
49 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
50 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
51 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
52 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
53 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
54 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
55 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
56 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
57 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
58 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
59 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
60 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
61 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
63 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
64 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
65 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
68 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
70 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
71 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
72 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
73 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
74 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
75 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
78 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
79 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
80 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
82 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
83 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
84 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
85 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
86 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
87 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
88 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
89 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
92 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
94 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
95 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
96 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
101 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
104 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
105 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
106 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
107 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
108 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
111 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
112 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
113 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
116 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
117 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
122 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
125 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
126 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
127 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
128 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
132 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
133 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
134 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
139 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
140 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
143 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
144 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
145 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
146 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
149 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
150 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
156 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
157 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
161 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
162 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
164 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
165 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
166 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
167 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
168 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
171 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
172 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
173 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
174 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
175 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
176 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
177 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
178 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
179 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
181 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
182 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
185 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
186 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
189 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
195 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
196 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
197 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
199 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
200 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
207 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
208 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
212 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
213 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
218 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
219 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
220 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
221 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
222 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
224 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
225 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
226 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
227 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
230 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
231 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
234 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
235 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
236 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
237 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
240 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
241 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
242 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
243 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
244 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
245 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
246 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
247 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
248 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
249 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
250 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
251 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
252 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
253 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
254 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
255 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
256 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
257 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
258 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
259 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
260 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
261 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
262 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
263 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
264 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
265 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
266 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
267 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
268 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
269 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
270 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
271 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
272 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
273 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
274 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
275 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
276 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
277 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
278 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
279 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
280 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
281 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
282 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
283 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
284 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
285 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
286 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
287 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
288 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
289 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
290 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
291 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
292 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
293 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
294 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
295 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
296 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
297 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
298 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
299 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
300 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
301 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
302 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
303 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
304 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
305 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
306 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
307 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
308 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
309 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
310 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
311 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
312 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
313 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 313 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa nhựa, lo san, loa to, tc, san ho