• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
2 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
3 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
4 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
5 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
6 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
7 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
8 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
10 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
11 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
12 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
13 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
14 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
15 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
16 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
17 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
18 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
19 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
20 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
21 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
22 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
23 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
24 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
25 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
26 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
27 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
28 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
29 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
30 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
31 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
32 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
33 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
34 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
36 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
37 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
38 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
40 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
41 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
42 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
43 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
44 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
46 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
47 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
48 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
49 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
50 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
51 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
52 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
53 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
54 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
55 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
56 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
57 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
58 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
59 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
60 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
61 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
62 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
63 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
64 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
65 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
68 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
70 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
73 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
74 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
76 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
77 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
80 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
82 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
83 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
84 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
85 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
86 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
87 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
88 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
89 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
90 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
92 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
93 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
94 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
95 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
96 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
97 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
99 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
101 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
102 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
103 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
105 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
106 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
107 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
111 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
114 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
115 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
116 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
117 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
122 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
126 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
127 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
128 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
129 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
131 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
132 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
134 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
137 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
138 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
143 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
144 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
147 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
148 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
149 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
150 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
151 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
154 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
155 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
156 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
159 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
160 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
164 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
165 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
167 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
168 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
169 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
170 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
171 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
175 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
176 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
177 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
178 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
189 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
192 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
193 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
194 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
199 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
200 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
204 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
205 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
207 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
208 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
209 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
210 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
211 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
214 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
215 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
216 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
217 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
218 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
219 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
220 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
221 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
222 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
224 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
225 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
227 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
228 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
229 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
230 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
231 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
232 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
238 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
239 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
240 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
242 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
243 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
248 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
250 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
251 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
262 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
263 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
264 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
265 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
267 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
269 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
270 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
273 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
274 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
275 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
276 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
277 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
282 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
285 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
286 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
287 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
289 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
290 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
291 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
292 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
293 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
294 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
295 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
296 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
297 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
298 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
299 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
300 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
301 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
302 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
303 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
304 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
305 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
306 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
307 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
308 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
309 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
310 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
311 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
312 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
313 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
314 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
315 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
316 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
317 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
318 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
319 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
320 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
321 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
322 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
323 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
324 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
325 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
326 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
327 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
328 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
329 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
330 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
331 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
332 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
333 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
334 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
335 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
336 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
337 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
338 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
339 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
340 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
341 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
342 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
343 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
344 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
345 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
346 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
347 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
348 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
349 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
350 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
351 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
352 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
353 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
354 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
355 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
356 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 356 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 4s, song son, san ho, ipod, may cha