• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/12/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
2 22/12/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
3 18/12/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
4 17/12/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
5 16/12/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
6 15/12/2014 7 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
7 08/12/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
8 07/12/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
9 06/12/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
10 05/12/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
11 04/12/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
12 01/12/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
13 29/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
14 28/11/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
15 26/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
16 25/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
17 24/11/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
18 22/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
19 21/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
20 20/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
21 19/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
22 18/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
23 17/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
24 16/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
25 15/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
26 14/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
27 13/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
28 12/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
29 11/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
30 10/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
31 09/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
32 08/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
33 07/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
34 06/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
35 05/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
36 04/11/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
37 02/11/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
38 01/11/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
39 31/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
40 30/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
41 29/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
42 28/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
43 27/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
44 26/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 25/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
46 24/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
47 23/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
48 22/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
49 21/10/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
50 18/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
51 17/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
52 16/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
53 15/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
54 14/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
55 13/10/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
56 09/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
57 08/10/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
58 04/10/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
59 03/10/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
60 01/10/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
61 30/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
62 29/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
63 28/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
64 27/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
65 25/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
66 23/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
67 22/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
68 21/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
69 20/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
70 19/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
71 18/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
72 17/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 16/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
74 15/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
75 14/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
76 13/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 12/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
78 10/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
79 09/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 08/09/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
81 07/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
82 06/09/2014 3 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
83 03/09/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
84 01/09/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
85 31/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
86 30/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
87 28/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 27/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 26/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
90 25/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
91 24/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
92 23/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
93 22/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
94 21/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
95 20/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
96 19/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
97 18/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
98 17/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 16/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 15/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
101 14/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
102 13/08/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
103 12/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 08/08/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 06/08/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 05/08/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
107 01/08/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
108 30/07/2014 6 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 24/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 23/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
111 22/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
112 21/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 20/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
114 18/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 17/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 16/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
117 15/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
118 13/07/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
119 11/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
120 10/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 09/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
122 07/07/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
123 05/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 04/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
125 03/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 02/07/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
127 01/07/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
128 30/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 29/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
130 27/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
131 26/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
132 25/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
133 24/06/2014 4 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
134 20/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 19/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 17/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 16/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 15/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 14/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 13/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
141 12/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
142 11/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
143 10/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 09/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
145 08/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
146 07/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 06/06/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 04/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 03/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 02/06/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
151 01/06/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
152 31/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
153 30/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
154 29/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 28/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 27/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 26/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
158 25/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
159 24/05/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 22/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 21/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 20/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 19/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
164 18/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi tuyenphuongkd
165 16/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
166 15/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
167 14/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
168 13/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 12/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
170 11/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
171 10/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
172 09/05/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
173 08/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 07/05/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 06/05/2014 5 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
176 01/05/2014 2 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
177 29/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 28/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 27/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
180 25/04/2014 4 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
181 21/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 20/04/2014 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 19/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 18/04/2014 1 ngày 250.000 VNĐ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 17/04/2014 2 ngày 250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 15/04/2014 14 ngày 350.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 01/04/2014 120 ngày 345.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
188 02/12/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
189 30/11/2013 10 ngày 325.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
190 20/11/2013 6 ngày 350.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
191 14/11/2013 24 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
192 21/10/2013 27 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
193 24/09/2013 14 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
194 10/09/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
195 09/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
196 08/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
197 07/09/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
198 05/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
199 04/09/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
200 03/09/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
201 31/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
202 30/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
203 29/08/2013 2 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
204 27/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
205 26/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
206 25/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
207 24/08/2013 1 ngày 325.000 VNĐ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
208 23/08/2013 4 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
209 19/08/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
210 16/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
211 15/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
212 13/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
213 12/08/2013 2 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
214 10/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
215 09/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
216 08/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
217 07/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
218 06/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
219 05/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
220 04/08/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
221 03/08/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
222 02/08/2013 9 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
223 24/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
224 23/07/2013 5 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
225 18/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
226 17/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
227 16/07/2013 6 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
228 10/07/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
229 09/07/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
230 08/07/2013 15 ngày 305.550 VNĐ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
231 23/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
232 22/06/2013 1 ngày 345.000 VNĐ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
233 21/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
234 20/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
235 19/06/2013 1 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
236 18/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
237 17/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
238 14/06/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
239 13/06/2013 3 ngày 320.000 VNĐ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
240 10/06/2013 3 ngày 305.550 VNĐ Giá không đổi vftrader
241 07/06/2013 12 ngày 305.550 VNĐ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
242 26/05/2013 16 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
243 10/05/2013 31 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
244 09/04/2013 15 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
245 25/03/2013 6 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
246 19/03/2013 13 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
247 06/03/2013 1 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
248 05/03/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 04/03/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
250 18/02/2013 27 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
251 22/01/2013 12 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
252 10/01/2013 2 ngày 320.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
253 08/01/2013 1 ngày 350.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
254 07/01/2013 14 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
255 24/12/2012 63 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
256 22/10/2012 23 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
257 29/09/2012 22 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
258 07/09/2012 24 ngày 320.000 VNĐ Giá không đổi apollocomputervn
259 14/08/2012 320.000 VNĐ apollocomputervn
Có tổng cộng 259 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện, phụ kiện Laptop > FDD (Ổ đĩa mềm) (ổ đĩa mềm laptop, o dia mem laptop)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về IBM external FDD USB 2.0 trong mục FDD (Ổ đĩa mềm)