Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 23/09/2017 22 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
3 01/09/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 31/08/2017 21 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 10/08/2017 23 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 18/07/2017 7 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
7 11/07/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 10/07/2017 65 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 06/05/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 05/05/2017 6 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
11 29/04/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
12 27/04/2017 7 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
13 20/04/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 19/04/2017 5 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 14/04/2017 6 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
16 08/04/2017 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
17 07/04/2017 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
18 03/04/2017 53 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
19 09/02/2017 28 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
20 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
21 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
22 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
23 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
25 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
26 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
29 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
30 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
31 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
32 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
33 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
35 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
38 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
39 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
40 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
41 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
42 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
43 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
44 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
45 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
46 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
47 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
48 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
49 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
50 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
51 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
52 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
53 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
54 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
55 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
56 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
57 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
59 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
60 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
62 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
63 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
66 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
67 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
71 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
72 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
73 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
74 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
79 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
80 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
81 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
84 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
85 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
88 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
89 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
90 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
91 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
92 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
93 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
94 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
95 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
96 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
97 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
98 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
100 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
101 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
102 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
103 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
104 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
105 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
106 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
107 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
108 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
110 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
111 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
116 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
117 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
118 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
120 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
122 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
123 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
124 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
125 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
126 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
128 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
129 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
141 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
142 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
143 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
144 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
148 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
149 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
150 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
162 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
163 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
179 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
180 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
181 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
188 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
189 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
192 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
193 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
197 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
198 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
205 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
207 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
210 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
211 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
214 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
215 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
223 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
224 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
226 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
227 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
229 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
230 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
233 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
234 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
235 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
236 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
237 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
240 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
241 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
247 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
248 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
255 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
256 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
261 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
262 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
263 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
266 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
267 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
273 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
275 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
276 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
277 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
278 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
279 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
280 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
282 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
286 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
287 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
288 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
289 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
290 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
291 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
292 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
293 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
294 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
295 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
296 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
297 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
298 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
299 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
300 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
301 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
302 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
303 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
304 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
305 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
307 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
308 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
309 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
312 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
313 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
314 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
315 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
316 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
317 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
318 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
320 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
322 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
323 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
324 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
325 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
326 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
328 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
329 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
331 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
332 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
333 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
334 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
335 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
336 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
337 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
338 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
339 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
341 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
342 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
343 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
344 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
345 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
346 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
347 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
348 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
350 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
351 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
352 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
353 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
354 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
355 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
356 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
357 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
358 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
360 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
361 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
362 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
363 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
365 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
366 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
367 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
368 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
370 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
371 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
372 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
375 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
376 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
377 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
378 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
382 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
383 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
384 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
385 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
386 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
387 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
388 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
390 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
391 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
394 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
395 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
396 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
397 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
398 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
399 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
400 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
401 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
402 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
403 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
404 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
406 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
407 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
408 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
409 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
410 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
411 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
412 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
413 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
414 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
415 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
416 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
417 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
418 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
419 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
422 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
423 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
424 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
425 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
426 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
427 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
428 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
429 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
430 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
431 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
432 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
434 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
435 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
436 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
437 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
438 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
439 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
440 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
443 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
444 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
445 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
446 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
447 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
448 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
449 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
450 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
451 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
452 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
453 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
454 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
455 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
456 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
457 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
458 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
459 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
460 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
461 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
462 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
463 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
464 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
465 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
466 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
467 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
468 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
469 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
470 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
471 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
472 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
473 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
474 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
475 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
476 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
477 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
478 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
479 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
480 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
481 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
482 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
483 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
484 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
485 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
486 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
487 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
488 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
489 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
490 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
491 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
492 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
493 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
494 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
495 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
496 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
497 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
498 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
499 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
500 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
501 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
502 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
503 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
504 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
505 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
506 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
507 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
508 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
509 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
510 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
511 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
512 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
513 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
514 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
515 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
516 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
517 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
518 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
519 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
520 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
521 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
522 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
523 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
524 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
525 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
526 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
527 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
528 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
529 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
530 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
531 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
532 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
533 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
534 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
535 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
536 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
537 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
538 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
539 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
540 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
541 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
542 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
543 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
544 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
545 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
546 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
547 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
548 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
549 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
550 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
551 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
552 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
553 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
554 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
555 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
556 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
557 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
558 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
559 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
560 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
561 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
562 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
563 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 563 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.