Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
2 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
3 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
4 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
5 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
7 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
8 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
9 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
10 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
11 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
12 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
13 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
19 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
20 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
21 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
22 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
23 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
25 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
26 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
27 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
29 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
31 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
32 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
35 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
37 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
38 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
39 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
44 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
45 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
46 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
51 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
52 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
53 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
57 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
60 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
61 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
62 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
64 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
66 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
67 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
68 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
69 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
70 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
71 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
72 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
73 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
74 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
75 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
76 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
77 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
78 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
79 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
80 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
82 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
83 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
88 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
89 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
90 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
92 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
93 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
95 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
96 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
97 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
98 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
99 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
101 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
102 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
103 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
104 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
105 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
106 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
107 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
114 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
115 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
116 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
120 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
121 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
122 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
134 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
135 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
151 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
152 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
153 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
160 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
161 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
164 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
165 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
169 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
170 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
173 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
182 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
183 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
186 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
187 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
195 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
196 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
198 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
199 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
201 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
202 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
205 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
206 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
207 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
208 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
209 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
212 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
213 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
215 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
216 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
218 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
219 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
220 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
221 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
222 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
228 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
229 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
233 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
234 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
235 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
236 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
237 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
238 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
239 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
240 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
246 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
247 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
258 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
259 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
263 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
264 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
265 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
266 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
267 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
270 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
271 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
272 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
273 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
275 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
276 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
277 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
278 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
280 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
281 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
283 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
284 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
285 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
286 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
287 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
288 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
289 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
290 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
291 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
292 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
293 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
295 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
296 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
297 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
298 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
299 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
300 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
301 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
302 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
303 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
304 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
305 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
307 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
308 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
309 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
310 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
311 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
313 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
314 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
315 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
316 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
317 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
320 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
321 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
322 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
323 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
324 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
325 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
326 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
327 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
328 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
329 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
330 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
331 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
332 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
333 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
334 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
335 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
336 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
337 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
338 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
339 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
342 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
343 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
344 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
346 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
347 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
349 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
350 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
352 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
353 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
354 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
355 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
356 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
357 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
358 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
359 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
361 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
362 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
363 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
364 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
365 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
367 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
368 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
370 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
371 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
372 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
373 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
374 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
375 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
376 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
377 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
378 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
379 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
381 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
382 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
383 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
384 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
385 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
386 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
387 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
389 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
390 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
391 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
392 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
393 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
394 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
395 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
396 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
397 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
398 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
399 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
400 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
401 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
402 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
403 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
404 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
406 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
407 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
408 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
409 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
410 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
411 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
413 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
414 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
415 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
416 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
417 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
418 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
419 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
420 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
421 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
422 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
424 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
425 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
426 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
427 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
428 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
429 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
430 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
431 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
434 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
435 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
437 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
438 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
439 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
440 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
441 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
442 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
443 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
444 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
445 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
446 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
447 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
448 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
449 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
450 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
451 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
452 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
453 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
454 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
455 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
456 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
457 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
458 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
459 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
460 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
461 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
462 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
463 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
464 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
465 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
466 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
467 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
468 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
469 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
470 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
471 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
472 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
473 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
474 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
475 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
476 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
477 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
478 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
479 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
480 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
481 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
482 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
483 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
484 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
485 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
486 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
487 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
488 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
489 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
490 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
491 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
492 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
493 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
494 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
495 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
496 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
497 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
498 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
499 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
500 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
501 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
502 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
503 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
504 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
505 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
506 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
507 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
508 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
509 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
510 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
511 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
512 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
513 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
514 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
515 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
516 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
517 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
518 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
519 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
520 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
521 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
522 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
523 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
524 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
525 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
526 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
527 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
528 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
529 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
530 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
531 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
532 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
533 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
534 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
535 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 535 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.