Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2017 1 ngày 600.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 05/05/2017 6 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
3 29/04/2017 2 ngày 420.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ apollocomputervn
4 27/04/2017 7 ngày 600.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ tugia
5 20/04/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 19/04/2017 5 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
7 14/04/2017 6 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
8 08/04/2017 1 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
9 07/04/2017 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
10 03/04/2017 53 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
11 09/02/2017 28 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
12 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
13 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
14 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
18 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
21 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
22 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
23 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
24 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
25 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
26 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
27 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
29 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
30 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
31 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
32 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
33 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
34 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
35 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
38 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
39 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
40 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
41 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
42 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
43 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
44 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
45 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
46 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
47 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
48 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
49 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
51 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
52 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
53 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
54 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
55 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
57 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
58 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
59 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
64 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
66 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
71 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
72 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
73 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
76 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
77 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
80 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
81 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
82 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
83 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
84 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
85 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
86 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
87 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
88 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
90 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
91 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
92 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
93 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
94 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
95 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
96 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
97 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
98 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
99 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
100 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
102 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
103 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
108 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
109 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
110 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
112 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
113 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
115 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
116 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
117 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
118 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
120 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
121 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
122 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
123 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
124 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
125 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
129 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
130 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
131 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
133 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
134 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
135 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
136 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
140 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
141 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
142 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
143 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
144 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
154 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
155 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
160 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
161 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
162 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
169 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
170 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
171 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
172 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
173 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
174 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
178 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
179 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
180 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
181 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
184 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
185 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
189 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
190 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
191 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
192 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
195 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
196 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
202 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
203 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
204 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
205 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
206 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
207 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
208 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
210 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
211 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
214 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
215 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
216 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
217 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
218 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
219 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
221 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
222 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
225 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
226 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
227 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
228 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
229 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
232 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
233 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
239 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
240 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
242 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
243 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
244 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
245 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
246 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
247 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
248 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
249 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
253 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
254 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
255 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
257 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
258 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
259 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
260 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
263 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
264 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
265 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
266 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
267 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
268 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
272 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
273 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
274 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
275 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
276 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
277 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
278 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
279 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
280 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
281 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
282 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
285 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
286 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
287 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
288 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
289 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
290 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
291 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
292 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
293 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
294 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
296 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
297 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
298 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
299 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
300 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
301 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
302 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
303 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
304 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
305 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
309 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
312 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
313 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
314 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
315 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
316 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
317 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
319 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
320 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
321 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
322 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
323 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
324 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
325 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
327 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
328 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
330 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
331 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
332 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
333 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
334 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
335 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
336 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
338 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
339 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
341 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
342 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
343 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
344 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
346 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
347 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
349 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
350 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
353 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
354 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
355 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
356 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
357 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
358 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
359 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
363 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
364 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
365 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
366 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
367 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
368 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
369 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
370 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
371 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
376 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
377 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
380 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
381 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
382 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
383 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
384 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
385 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
386 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
389 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
390 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
391 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
392 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
393 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
394 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
395 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
396 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
397 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
398 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
399 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
402 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
403 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
404 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
405 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
406 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
407 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
408 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
409 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
410 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
411 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
412 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
413 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
414 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
415 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
416 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
417 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
418 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
419 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
420 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
421 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
423 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
424 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
425 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
426 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
427 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
428 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
429 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
430 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
431 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
434 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
436 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
437 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
438 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
439 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
440 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
441 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
442 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
443 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
444 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
445 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
446 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
447 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
448 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
449 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
450 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
451 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
452 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
453 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
454 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
455 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
456 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
457 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
458 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
459 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
460 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
461 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
462 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
463 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
464 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
465 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
466 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
467 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
468 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
469 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
470 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
471 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
472 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
473 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
474 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
475 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
476 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
477 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
478 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
479 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
480 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
481 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
482 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
483 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
484 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
485 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
486 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
487 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
488 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
489 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
490 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
491 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
492 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
493 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
494 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
495 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
496 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
497 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
498 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
499 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
500 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
501 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
502 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
503 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
504 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
505 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
506 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
507 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
508 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
509 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
510 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
511 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
512 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
513 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
514 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
515 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
516 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
517 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
518 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
519 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
520 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
521 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
522 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
523 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
524 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
525 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
526 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
527 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
528 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
529 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
530 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
531 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
532 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
533 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
534 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
535 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
536 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
537 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
538 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
539 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
540 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
541 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
542 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
543 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
544 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
545 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
546 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
547 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
548 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
549 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
550 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
551 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
552 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
553 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
554 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
555 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 555 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.