Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của IBM external FDD USB 2.0

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
2 11/01/2017 8 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
3 03/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
4 02/01/2017 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
5 01/01/2017 24 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
6 08/12/2016 21 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
7 17/11/2016 1 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 16/11/2016 16 ngày 500.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 31/10/2016 17 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
10 14/10/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
11 13/10/2016 37 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
12 06/09/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ apollocomputervn
13 05/09/2016 14 ngày 500.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ tugia
14 22/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
15 21/08/2016 17 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
16 04/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
17 03/08/2016 1 ngày 420.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
18 02/08/2016 3 ngày 420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
19 30/07/2016 3 ngày 450.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ apollocomputervn
20 27/07/2016 14 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
21 13/07/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
22 12/07/2016 25 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
23 17/06/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
24 16/06/2016 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
25 01/06/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
26 29/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
27 28/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
28 27/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
29 25/05/2016 3 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
30 22/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
31 21/05/2016 2 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
32 19/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
33 18/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ apollocomputervn
34 17/05/2016 1 ngày 399.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ tugia
35 16/05/2016 3 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
36 13/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
37 12/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
38 11/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 10/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
40 09/05/2016 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
41 07/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
42 06/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
43 05/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
44 04/05/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 03/05/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 01/05/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
47 30/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
48 29/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 28/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 27/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 26/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
52 25/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
53 24/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
54 23/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
55 22/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 21/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 20/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 19/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 18/04/2016 3 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
60 15/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
61 14/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
62 13/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 12/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 11/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 10/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
66 09/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 08/04/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 07/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 05/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
70 04/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
71 03/04/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
72 01/04/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
73 31/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
74 29/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
75 28/03/2016 4 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
76 24/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
77 23/03/2016 3 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
78 20/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
79 19/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
80 18/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
81 17/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
82 16/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
83 15/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
84 14/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
85 13/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
86 12/03/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
87 10/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
88 09/03/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 08/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 07/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
91 06/03/2016 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ apollocomputervn
92 05/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 04/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 03/03/2016 1 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 02/03/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 29/02/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
97 27/02/2016 11 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
98 16/02/2016 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
99 15/02/2016 6 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 09/02/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
101 25/01/2016 2 ngày 280.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ vitinhtinnhan
102 23/01/2016 2 ngày 379.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 21/01/2016 15 ngày 379.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ tugia
104 06/01/2016 62 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
105 05/11/2015 49 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ apollocomputervn
106 17/09/2015 21 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ apollocomputervn
107 27/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
108 26/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
109 25/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congnghevnct
110 24/08/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
111 21/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
112 20/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
113 19/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
114 18/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
115 17/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
116 16/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
117 15/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
118 14/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
119 13/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 12/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
121 11/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
122 10/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
123 09/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
124 08/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
125 07/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
126 06/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
127 05/08/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
128 03/08/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
129 02/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
130 01/08/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
131 31/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
132 30/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
133 29/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
134 28/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
135 27/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
136 26/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
137 25/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
138 24/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
139 23/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
140 22/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
141 21/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
142 20/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
143 19/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
144 18/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
145 17/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
146 16/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
147 15/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
148 14/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
149 13/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
150 12/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
151 11/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
152 10/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
153 09/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
154 08/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
155 07/07/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
156 05/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
157 04/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
158 03/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
159 02/07/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
160 01/07/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
161 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
162 28/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
163 27/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
164 26/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
165 25/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
166 24/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
167 23/06/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
168 19/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
169 18/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
170 17/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
171 16/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
172 15/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
173 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
174 11/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
175 10/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
176 09/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
177 08/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
178 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
179 06/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
180 05/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
181 04/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
182 03/06/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
183 02/06/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
184 30/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
185 28/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
186 27/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
187 25/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
188 24/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
189 23/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
190 22/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
191 20/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
192 19/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
193 18/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
194 17/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
195 16/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
196 15/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
197 14/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
198 13/05/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
199 11/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
200 10/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
201 07/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
202 06/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
203 05/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
204 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
205 03/05/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
206 02/05/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
207 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
208 28/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
209 27/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
210 26/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
211 25/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
212 24/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
213 23/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
214 22/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
215 20/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
216 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
217 18/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
218 16/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
219 15/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
220 14/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
221 13/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
222 11/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
223 10/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
224 09/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
225 08/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
226 07/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
227 06/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
228 05/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
229 04/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
230 03/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
231 02/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
232 01/04/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
233 31/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
234 30/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
235 29/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
236 28/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
237 27/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
238 26/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
239 25/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
240 24/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
241 22/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
242 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
243 19/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
244 18/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
245 17/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
246 16/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
247 15/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
248 14/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
249 13/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
250 12/03/2015 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
251 06/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
252 05/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
253 03/03/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
254 01/03/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
255 28/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
256 27/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
257 26/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
258 25/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
259 24/02/2015 10 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
260 14/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
261 13/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
262 10/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
263 09/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
264 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
265 07/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
266 06/02/2015 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
267 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
268 02/02/2015 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
269 29/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
270 28/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
271 27/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
272 25/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
273 23/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
274 22/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
275 21/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
276 20/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
277 19/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
278 17/01/2015 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
279 15/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
280 14/01/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
281 13/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
282 12/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
283 07/01/2015 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
284 05/01/2015 5 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
285 31/12/2014 8 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
286 23/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
287 22/12/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
288 18/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
289 17/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
290 16/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
291 15/12/2014 7 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
292 08/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
293 07/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
294 06/12/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
295 05/12/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
296 04/12/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
297 01/12/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
298 29/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
299 28/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
300 26/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
301 25/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
302 24/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
303 22/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
304 21/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
305 20/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
306 19/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
307 18/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
308 17/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
309 16/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
310 15/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
311 14/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
312 13/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
313 12/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
314 11/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
315 10/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
316 09/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
317 08/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
318 07/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
319 06/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
320 05/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
321 04/11/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
322 02/11/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
323 01/11/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
324 31/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
325 30/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
326 29/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
327 28/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
328 27/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
329 26/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
330 25/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
331 24/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
332 23/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
333 22/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
334 21/10/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
335 18/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
336 17/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
337 16/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
338 15/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
339 14/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
340 13/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
341 09/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
342 08/10/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
343 04/10/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
344 03/10/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
345 01/10/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
346 30/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
347 29/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
348 28/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
349 27/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
350 25/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
351 23/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
352 22/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
353 21/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
354 20/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
355 19/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
356 18/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
357 17/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
358 16/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
359 15/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
360 14/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
361 13/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
362 12/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
363 10/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
364 09/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
365 08/09/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
366 07/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
367 06/09/2014 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
368 03/09/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
369 01/09/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
370 31/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
371 30/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
372 28/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
373 27/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
374 26/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
375 25/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
376 24/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
377 23/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
378 22/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
379 21/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
380 20/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
381 19/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
382 18/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
383 17/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
384 16/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
385 15/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
386 14/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
387 13/08/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
388 12/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
389 08/08/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
390 06/08/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
391 05/08/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
392 01/08/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
393 30/07/2014 6 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
394 24/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
395 23/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
396 22/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
397 21/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
398 20/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
399 18/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
400 17/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
401 16/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
402 15/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
403 13/07/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
404 11/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
405 10/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
406 09/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
407 07/07/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
408 05/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
409 04/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
410 03/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
411 02/07/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
412 01/07/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
413 30/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
414 29/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
415 27/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
416 26/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
417 25/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
418 24/06/2014 4 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
419 20/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
420 19/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
421 17/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
422 16/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
423 15/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
424 14/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
425 13/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
426 12/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
427 11/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
428 10/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
429 09/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
430 08/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
431 07/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
432 06/06/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
433 04/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
434 03/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
435 02/06/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
436 01/06/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
437 31/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
438 30/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
439 29/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
440 28/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
441 27/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
442 26/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
443 25/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
444 24/05/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
445 22/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
446 21/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
447 20/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
448 19/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
449 18/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi tuyenphuongkd
450 16/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
451 15/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
452 14/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
453 13/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
454 12/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
455 11/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
456 10/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
457 09/05/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
458 08/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
459 07/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
460 06/05/2014 5 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
461 01/05/2014 2 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
462 29/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
463 28/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
464 27/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
465 25/04/2014 4 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
466 21/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
467 20/04/2014 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuyenphuongkd
468 19/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
469 18/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
470 17/04/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
471 15/04/2014 14 ngày 350.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tuyenphuongkd
472 01/04/2014 120 ngày 345.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ apollocomputervn
473 02/12/2013 2 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
474 30/11/2013 10 ngày 325.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ apollocomputervn
475 20/11/2013 6 ngày 350.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tuyenphuongkd
476 14/11/2013 24 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
477 21/10/2013 27 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
478 24/09/2013 14 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
479 10/09/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
480 09/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
481 08/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
482 07/09/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
483 05/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
484 04/09/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
485 03/09/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
486 31/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
487 30/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
488 29/08/2013 2 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
489 27/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
490 26/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
491 25/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 19.450 VNĐ vftrader
492 24/08/2013 1 ngày 325.000 ₫ Tăng 19.450 VNĐ apollocomputervn
493 23/08/2013 4 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
494 19/08/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
495 16/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
496 15/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
497 13/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
498 12/08/2013 2 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
499 10/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
500 09/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
501 08/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
502 07/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
503 06/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
504 05/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
505 04/08/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
506 03/08/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
507 02/08/2013 9 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
508 24/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
509 23/07/2013 5 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
510 18/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
511 17/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
512 16/07/2013 6 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
513 10/07/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
514 09/07/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
515 08/07/2013 15 ngày 305.550 ₫ Giảm 39.450 VNĐ vftrader
516 23/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
517 22/06/2013 1 ngày 345.000 ₫ Tăng 39.450 VNĐ apollocomputervn
518 21/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
519 20/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
520 19/06/2013 1 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
521 18/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
522 17/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
523 14/06/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
524 13/06/2013 3 ngày 320.000 ₫ Tăng 14.450 VNĐ apollocomputervn
525 10/06/2013 3 ngày 305.550 ₫ Giá không đổi vftrader
526 07/06/2013 12 ngày 305.550 ₫ Giảm 14.450 VNĐ vftrader
527 26/05/2013 16 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
528 10/05/2013 31 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
529 09/04/2013 15 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
530 25/03/2013 6 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
531 19/03/2013 13 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
532 06/03/2013 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
533 05/03/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
534 04/03/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
535 18/02/2013 27 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
536 22/01/2013 12 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
537 10/01/2013 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ apollocomputervn
538 08/01/2013 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ tuyenphuongkd
539 07/01/2013 14 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
540 24/12/2012 63 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
541 22/10/2012 23 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
542 29/09/2012 22 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
543 07/09/2012 24 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi apollocomputervn
544 14/08/2012 320.000 ₫ apollocomputervn
Có tổng cộng 544 thay đổi giá của sản phẩm IBM external FDD USB 2.0 đã được hệ thống ghi lại.