• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2014 4 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
2 16/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
3 14/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
4 12/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
5 11/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
6 10/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
7 09/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
8 08/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
9 07/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
10 05/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
11 04/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
12 03/09/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
13 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
14 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
15 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
16 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
17 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
18 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
19 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
20 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
21 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
22 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
23 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
24 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
25 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
26 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
27 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
28 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
29 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
30 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
31 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
32 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
33 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
34 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
35 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
36 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
37 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
38 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
39 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
40 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
41 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
42 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
43 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
44 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
45 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
46 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
47 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
48 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
49 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
50 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
51 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
52 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
53 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
54 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
55 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
56 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
57 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
58 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
59 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
60 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
61 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
62 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
63 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
64 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
65 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
66 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
67 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
68 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
69 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
70 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
71 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
72 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
73 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
74 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
75 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
76 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
77 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
78 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
79 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
80 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
81 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
82 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
83 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
84 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
85 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
86 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
87 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
88 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
89 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
90 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
91 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
92 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
93 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
94 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
95 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
96 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
97 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
98 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
99 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
100 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
101 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
102 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
103 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
104 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
105 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
106 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
107 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
108 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
109 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
110 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
111 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
112 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
113 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
114 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
115 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
116 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
117 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
118 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
119 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
120 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
121 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
122 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
123 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
124 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
125 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
126 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
127 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
128 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
129 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
130 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
131 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
132 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
133 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
134 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
135 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
136 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
137 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
138 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
139 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
140 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
141 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
142 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
143 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
144 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
145 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
146 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
147 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
148 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
149 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
150 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
151 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
152 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
153 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
154 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
155 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
156 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
157 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
158 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
159 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
160 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
161 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
162 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
163 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
164 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
165 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
166 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
167 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
168 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
169 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
170 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
171 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
172 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
173 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
174 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
175 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
176 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
177 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
178 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
179 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
180 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
181 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
182 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
183 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
184 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
186 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
187 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
188 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
189 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
190 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
191 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
192 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
193 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
194 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
195 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
196 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
197 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
198 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
199 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
200 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
201 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
202 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
203 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
204 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
205 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
206 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
207 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
208 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
211 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
212 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
213 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
214 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
215 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
216 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
217 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
218 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
219 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
220 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
221 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
222 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
223 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
224 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
225 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
226 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
227 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
228 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
229 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
230 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
231 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
234 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
235 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
236 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
237 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
238 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
239 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
240 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
241 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
242 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
243 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
244 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
245 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
246 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
247 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
248 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
249 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
250 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
251 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
252 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
253 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
254 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
255 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
256 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
257 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
258 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
259 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
260 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
261 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
262 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
263 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
264 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
265 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
266 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
267 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
268 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
269 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
270 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
271 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
272 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
273 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
274 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
275 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
276 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
277 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
278 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
279 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
280 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
281 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
282 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
284 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
285 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
286 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
287 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
288 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
289 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
290 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
293 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
294 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
295 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
296 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
297 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
298 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
299 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
300 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
301 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
303 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
304 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
305 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
306 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
307 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
308 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
309 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
310 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
311 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
312 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
313 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
314 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
316 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
317 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
318 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
319 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
322 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
323 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
326 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
327 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
329 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
330 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
331 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
332 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
333 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
334 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
335 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
336 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
337 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
338 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
339 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
340 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
341 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
342 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
343 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
344 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
345 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
346 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
349 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
350 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
351 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
352 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
353 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
354 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
355 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
356 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
357 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
358 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
359 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
360 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
361 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
362 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
363 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
364 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
365 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
366 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
367 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
368 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
369 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
370 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
371 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
372 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
373 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
374 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
375 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
376 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
377 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
378 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
379 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
380 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
381 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
382 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
383 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
384 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
385 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
386 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
387 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
388 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
389 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
390 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
391 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
392 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
393 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
394 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
395 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
396 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
397 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
398 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
399 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
400 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
401 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
402 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
403 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
404 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
405 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
406 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
407 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
408 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
409 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
410 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
411 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
412 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
413 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
414 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
415 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
416 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
417 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
418 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
419 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
420 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
421 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
422 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
423 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
424 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
425 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
426 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
427 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 427 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop