• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
2 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
3 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
4 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
5 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
6 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
7 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
8 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
9 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
10 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
11 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
12 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
13 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
14 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
15 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
16 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
17 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
18 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
19 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
20 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
21 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
22 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
23 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
24 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
25 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
26 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
27 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
28 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
29 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
30 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
31 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
32 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
33 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
34 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
35 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
36 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
37 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
38 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
39 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
40 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
41 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
42 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
43 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
44 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
45 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
46 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
47 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
48 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
49 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
50 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
51 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
52 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
53 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
54 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
55 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
56 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
57 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
58 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
59 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
60 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
61 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
62 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
63 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
64 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
65 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
66 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
67 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
68 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
69 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
70 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
71 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
72 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
73 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
74 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
75 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
76 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
77 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
78 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
79 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
80 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
81 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
82 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
83 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
84 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
85 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
86 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
87 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
88 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
89 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
90 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
91 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
92 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
93 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
94 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
95 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
96 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
97 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
98 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
99 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
100 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
101 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
102 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
103 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
104 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
105 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
106 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
107 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
108 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
109 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
110 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
111 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
112 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
113 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
114 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
115 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
116 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
117 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
118 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
119 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
120 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
121 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
122 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
123 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
124 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
125 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
126 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
127 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
128 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
129 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
130 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
131 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
132 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
133 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
134 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
135 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
136 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
137 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
138 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
139 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
140 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
141 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
142 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
143 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
144 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
145 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
146 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
147 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
148 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
149 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
150 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
151 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
152 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
153 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
154 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
155 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
156 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
157 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
158 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
159 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
160 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
161 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
162 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
163 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
164 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
165 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
166 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
167 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
168 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
169 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
170 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
171 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
172 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
173 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
174 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
175 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
176 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
177 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
178 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
179 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
180 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
181 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
182 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
183 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
184 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
186 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
187 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
188 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
189 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
190 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
191 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
192 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
193 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
194 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
196 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
197 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
198 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
199 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
200 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
201 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
202 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
203 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
204 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
205 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
206 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
207 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
208 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
210 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
211 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
212 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
213 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
214 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
215 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
216 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
217 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
218 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
219 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
220 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
221 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
222 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
223 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
224 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
225 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
226 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
227 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
228 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
229 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
230 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
231 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
234 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
235 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
236 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
237 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
238 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
239 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
240 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
241 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
242 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
243 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
244 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
245 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
246 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
247 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
249 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
250 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
251 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
252 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
253 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
254 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
255 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
256 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
257 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
261 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
262 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
263 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
264 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
267 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
268 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
269 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
270 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
271 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
272 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
273 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
274 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
275 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
276 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
277 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
278 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
280 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
281 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
282 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
284 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
285 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
286 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
287 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
288 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
289 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
290 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
292 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
293 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
294 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
295 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
296 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
297 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
298 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
299 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
300 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
301 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
302 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
303 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
304 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
306 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
307 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
308 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
309 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
310 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
311 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
312 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
313 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
314 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
316 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
317 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
319 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
328 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
329 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
330 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
331 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
332 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
333 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
334 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
335 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
336 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
337 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
338 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
339 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
340 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
341 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
342 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
343 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
344 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
345 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
346 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
347 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
348 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
349 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
350 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
351 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
352 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
353 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
354 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
355 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
356 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
357 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
358 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
359 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
360 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
361 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
362 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
363 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
364 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
365 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
366 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
367 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
368 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
369 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
370 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
371 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
372 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
373 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
374 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
375 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
376 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
377 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
378 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
379 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
380 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
381 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
382 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
383 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
384 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
386 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
387 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
388 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
389 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
390 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
391 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
392 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
393 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 393 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop