• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
2 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
3 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
4 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
5 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
6 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
7 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
8 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
9 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
10 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
11 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
12 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
13 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
14 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
15 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
16 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
17 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
18 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
19 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
20 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
21 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
22 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
23 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
24 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
25 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
26 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
27 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
28 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
29 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
30 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
31 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
32 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
33 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
34 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
35 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
36 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
37 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
38 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
39 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
40 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
41 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
42 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
43 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
44 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
45 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
46 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
47 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
48 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
49 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
50 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
51 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
52 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
53 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
54 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
55 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
56 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
57 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
58 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
59 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
60 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
61 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
62 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
63 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
64 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
65 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
66 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
67 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
68 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
69 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
70 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
71 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
72 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
73 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
74 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
75 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
76 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
77 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
78 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
79 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
80 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
81 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
82 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
83 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
84 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
85 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
86 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
87 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
88 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
89 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
90 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
91 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
92 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
93 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
94 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
95 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
96 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
97 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
98 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
99 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
100 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
101 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
102 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
103 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
104 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
105 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
106 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
107 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
108 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
109 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
110 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
111 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
112 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
113 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
114 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
115 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
116 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
117 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
118 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
119 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
120 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
121 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
122 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
123 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
124 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
125 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
126 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
127 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
128 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
129 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
130 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
131 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
132 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
133 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
134 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
135 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
136 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
137 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
138 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
139 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
140 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
141 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
142 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
143 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
144 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
145 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
146 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
147 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
148 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
149 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
150 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
151 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
152 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
153 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
154 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
155 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
156 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
157 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
158 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
159 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
160 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
161 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
162 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
163 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
164 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
165 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
166 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
167 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
168 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
169 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
170 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
171 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
172 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
173 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
174 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
175 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
176 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
177 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
178 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
179 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
180 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
181 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
182 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
183 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
184 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
185 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
186 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
187 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
188 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
189 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
190 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
191 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
192 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
193 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
194 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
196 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
197 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
198 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
199 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
200 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
201 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
202 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
203 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
204 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
205 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
206 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
207 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
208 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
209 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
211 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
212 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
213 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
214 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
215 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
216 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
217 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
218 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
219 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
220 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
221 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
222 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
223 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
224 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
225 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
226 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
227 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
228 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
229 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
230 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
231 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
234 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
235 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
236 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
237 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
238 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
239 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
240 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
241 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
242 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
243 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
244 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
245 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
246 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
247 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
248 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
249 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
250 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
251 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
252 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
253 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
254 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
255 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
256 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
257 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
259 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
260 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
261 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
262 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
263 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
264 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
266 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
267 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
268 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
269 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
270 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
271 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
272 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
273 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
274 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
275 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
276 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
277 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
278 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
279 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
280 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
281 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
282 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
284 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
285 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
286 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
287 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
288 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
289 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
290 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
291 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
292 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
293 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
294 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
295 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
296 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
297 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
298 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
299 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
300 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
301 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
302 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
303 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
304 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
306 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
307 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
308 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
309 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
310 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
311 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
312 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
313 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
314 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
315 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
316 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
317 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
318 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
319 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
322 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
323 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
330 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
331 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
332 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
333 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
334 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
335 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
336 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
337 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
338 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
339 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
340 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
341 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
342 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
343 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
344 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
345 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
346 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
349 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
350 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
351 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
352 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
353 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
354 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
355 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
356 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
357 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
358 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
359 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
360 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
361 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
362 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
363 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
364 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
365 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
366 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
367 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
368 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
369 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
370 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
371 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
372 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
373 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
374 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
375 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
376 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
377 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
378 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
379 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
380 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
381 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
382 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
383 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
384 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
385 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
386 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
387 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
388 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
389 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
390 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
391 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
392 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
393 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
394 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
395 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
396 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
397 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
398 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
399 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
401 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
402 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
403 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
404 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
405 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
406 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
407 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
408 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
409 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
410 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
411 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
412 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
413 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
414 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
415 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 415 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop