• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
2 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
3 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
4 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
5 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
6 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
7 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
8 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
9 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
10 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
11 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
12 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
13 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
14 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
15 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
16 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
17 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
18 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
19 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
20 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
21 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
22 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
23 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
24 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
25 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
26 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
27 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
28 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
29 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
30 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
31 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
32 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
33 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
34 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
35 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
36 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
37 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
38 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
39 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
40 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
41 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
42 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
43 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
44 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
45 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
46 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
47 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
48 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
49 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
50 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
51 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
52 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
53 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
54 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
55 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
56 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
57 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
58 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
59 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
60 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
61 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
62 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
63 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
64 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
65 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
66 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
67 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
68 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
69 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
70 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
71 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
72 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
73 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
74 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
75 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
76 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
77 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
78 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
79 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
80 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
81 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
82 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
83 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
84 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
85 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
86 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
87 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
88 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
89 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
90 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
91 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
92 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
93 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
94 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
95 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
96 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
97 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
98 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
99 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
100 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
101 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
102 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
103 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
104 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
105 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
106 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
107 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
108 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
109 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
110 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
111 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
112 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
113 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
114 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
115 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
116 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
117 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
118 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
119 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
120 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
121 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
122 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
123 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
124 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
125 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
126 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
127 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
128 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
129 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
130 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
131 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
132 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
133 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
134 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
135 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
136 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
137 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
138 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
139 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
140 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
141 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
142 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
143 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
144 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
145 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
146 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
147 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
148 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
149 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
150 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
151 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
152 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
153 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
154 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
155 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
156 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
157 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
158 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
159 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
160 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
161 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
162 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
163 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
164 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
165 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
166 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
167 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
168 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
169 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
170 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
171 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
172 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
173 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
174 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
175 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
176 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
177 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
178 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
179 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
180 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
181 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
182 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
183 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
184 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
185 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
186 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
187 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
188 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
189 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
190 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
191 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
192 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
193 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
194 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
196 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
197 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
198 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
199 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
200 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
201 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
202 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
203 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
204 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
205 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
206 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
207 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
208 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
209 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
210 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
211 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
212 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
213 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
214 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
215 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
216 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
217 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
218 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
219 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
220 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
221 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
222 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
223 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
224 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
225 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
226 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
227 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
228 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
229 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
230 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
231 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
232 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
233 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
234 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
235 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
236 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
237 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
238 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
239 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
240 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
241 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
242 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
243 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
244 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
245 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
246 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
247 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
249 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
250 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
251 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
252 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
253 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
254 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
255 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
256 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
257 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
258 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
261 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
262 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
263 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
264 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
266 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
267 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
268 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
269 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
270 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
271 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
272 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
273 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
274 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
275 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
276 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
277 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
278 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
280 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
281 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
282 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
284 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
285 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
286 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
287 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
288 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
289 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
290 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
291 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
293 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
294 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
295 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
296 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
297 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
298 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
299 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
300 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
303 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
304 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
306 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
307 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
308 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
309 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
310 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
311 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
312 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
313 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
314 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
316 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
317 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
319 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
330 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
331 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
333 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
334 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
335 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
336 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
337 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
338 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
339 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
340 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
341 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
342 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
343 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
344 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
345 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
346 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
347 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
348 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
349 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
350 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
351 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
352 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
353 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
354 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
355 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
356 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
357 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
358 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
359 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
360 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
361 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
362 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
363 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
364 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
365 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
366 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
367 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
368 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
369 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
370 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
371 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
372 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
373 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
374 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
375 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
376 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
377 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
378 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
379 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
380 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
381 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
382 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
383 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
384 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
385 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
386 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
387 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
388 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
389 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
390 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
391 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
392 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
393 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
394 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
395 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 395 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop