• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/02/2015 8 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
2 16/02/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
3 15/02/2015 3 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
4 12/02/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
5 11/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
6 10/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
7 09/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
8 08/02/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
9 06/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
10 05/02/2015 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
11 02/02/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
12 31/01/2015 5 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
13 26/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
14 24/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
15 23/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
16 22/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
17 21/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
18 20/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
19 19/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
20 17/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
21 15/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
22 14/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
23 13/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
24 12/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
25 10/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
26 08/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
27 07/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
28 05/01/2015 6 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
29 30/12/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
30 27/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
31 25/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
32 24/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
33 23/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 22/12/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
35 18/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
36 17/12/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
37 15/12/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
38 13/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
39 12/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
40 11/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
41 10/12/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 06/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 04/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
44 03/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
45 02/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ cameraanvanphat
46 30/11/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
47 28/11/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
48 22/11/2014 3 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
49 19/11/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
50 16/11/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
51 15/11/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
52 11/11/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
53 08/11/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
54 06/11/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
55 05/11/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
56 31/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
57 30/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
58 29/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
59 28/10/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
60 25/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
61 24/10/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
62 20/10/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
63 16/10/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
64 10/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
65 09/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
66 08/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
67 07/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
68 06/10/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
69 01/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
70 30/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
71 29/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
72 27/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
73 26/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
74 25/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
75 24/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
76 23/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
77 22/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
78 20/09/2014 4 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
79 16/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
80 14/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
81 12/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
82 11/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
83 10/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
84 09/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
85 08/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
86 07/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
87 05/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
88 04/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
89 03/09/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
90 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
91 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
92 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
93 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
94 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
95 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
96 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
97 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
98 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
99 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
100 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
101 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
102 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
103 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
104 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
105 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
106 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
107 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
108 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
109 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
110 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
111 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
112 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
113 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
114 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
115 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
116 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
117 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
118 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
119 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
120 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
121 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
122 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
123 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
124 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
125 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
126 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
127 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
128 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
129 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
130 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
131 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
132 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
133 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
134 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
135 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
136 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
137 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
138 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
139 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
140 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
141 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
142 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
143 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
144 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
145 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
146 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
147 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
148 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
149 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
150 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 ₫ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
151 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
152 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
153 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
154 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
155 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
156 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
157 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
158 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
159 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
160 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
161 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
162 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
163 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
164 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
165 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
166 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
167 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
168 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
169 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
170 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
171 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
172 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
173 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
174 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
175 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
176 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
177 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
178 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
179 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
180 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
181 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
182 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
183 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
184 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
185 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
186 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
187 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
188 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
189 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
190 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
191 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
192 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
193 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
194 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
196 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
197 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
198 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
199 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
200 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
201 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
202 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
203 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
204 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
205 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
206 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
207 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
208 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
211 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
212 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
213 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
214 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
215 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
216 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
217 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
218 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
219 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
220 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
221 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
222 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
223 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
224 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
225 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
226 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
227 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
228 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
229 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
230 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
231 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
232 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
233 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
234 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
235 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
236 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
237 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
238 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
239 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
240 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
241 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
242 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
243 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
244 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
245 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
246 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
247 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
248 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
249 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
250 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
251 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
252 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
253 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
254 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
255 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
256 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
257 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
258 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
259 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
260 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
261 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
262 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
263 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
264 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
265 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
266 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
267 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
268 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
269 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
270 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
271 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
272 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
273 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
274 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
275 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
276 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
277 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
278 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
279 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
280 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
281 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
282 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
284 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
285 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
286 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
287 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
288 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
289 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
290 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
291 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
292 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
293 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
294 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
295 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
296 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
297 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
298 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
299 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
300 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
301 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
302 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
303 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
304 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
306 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
307 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
308 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
309 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
310 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
311 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
312 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
313 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
314 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
315 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
316 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
317 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
318 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
319 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
322 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
323 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
324 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
325 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
327 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
328 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
329 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
330 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
331 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
333 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
334 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
335 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
336 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
338 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
339 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
340 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
341 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
342 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
343 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
344 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
345 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
346 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
348 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
349 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
350 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
351 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
352 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
353 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
354 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
355 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
356 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
357 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
358 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
359 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
360 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
361 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
362 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
363 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
365 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
366 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
367 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
368 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
369 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
370 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
371 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
372 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
373 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
374 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
375 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
376 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
377 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
378 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
379 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
380 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
381 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
382 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
383 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
384 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
385 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
386 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
387 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
388 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
389 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
390 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
391 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
392 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
393 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
394 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
395 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
396 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
397 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
398 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
399 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
400 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
401 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
402 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
403 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
404 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
405 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
406 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
407 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
408 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
409 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
410 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
411 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
412 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
413 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
414 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
415 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
416 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
417 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
418 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
419 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
420 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
421 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
422 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
423 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
424 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
425 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
426 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
427 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
428 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
429 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
430 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
432 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
433 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
434 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
435 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
436 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
437 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
438 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
439 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
440 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
441 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
442 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
443 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
444 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
445 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
446 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
447 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
448 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
449 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
450 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
451 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
452 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
453 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
454 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
455 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
456 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
457 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
458 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
459 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
460 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
461 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
462 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
463 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
464 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
465 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
466 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
467 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
468 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
469 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
470 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
471 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
472 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
473 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
474 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
475 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
476 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
477 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
478 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
479 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
480 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
481 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
482 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
483 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
484 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
485 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
486 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
487 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
488 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
489 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
490 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
491 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
492 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
493 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
494 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
495 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
496 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
497 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
498 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
499 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
500 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
501 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
502 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
503 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
504 25/06/2012 15.540.000 ₫ Congtycfi
Có tổng cộng 504 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Sản phẩm mới
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop
Từ khóa nổi bật trong tuần: kết nối máy tính, hoa co, khám, hp, ss