• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/01/2015 5 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
2 26/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
3 24/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
4 23/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
5 22/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
6 21/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
7 20/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
8 19/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
9 17/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
10 15/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
11 14/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
12 13/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
13 12/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
14 10/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
15 08/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
16 07/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
17 05/01/2015 6 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
18 30/12/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
19 27/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
20 25/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
21 24/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
22 23/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
23 22/12/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
24 18/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
25 17/12/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
26 15/12/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
27 13/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
28 12/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
29 11/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
30 10/12/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 06/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 04/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
33 03/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
34 02/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ cameraanvanphat
35 30/11/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
36 28/11/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
37 22/11/2014 3 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
38 19/11/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
39 16/11/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
40 15/11/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
41 11/11/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
42 08/11/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
43 06/11/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
44 05/11/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
45 31/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
46 30/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 29/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
48 28/10/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
49 25/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
50 24/10/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
51 20/10/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
52 16/10/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
53 10/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
54 09/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
55 08/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
56 07/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
57 06/10/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
58 01/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
59 30/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
60 29/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 27/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
62 26/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
63 25/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
64 24/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
65 23/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
66 22/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
67 20/09/2014 4 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
68 16/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
69 14/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
70 12/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
71 11/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
72 10/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
73 09/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
74 08/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
75 07/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
76 05/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
77 04/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
78 03/09/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
79 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
80 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
81 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
82 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
83 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
84 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
85 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
86 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
87 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
88 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
89 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
90 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
91 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
92 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
93 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
94 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
95 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
96 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
97 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
98 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
99 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
100 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
101 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
102 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
103 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
104 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
105 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
106 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
107 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
108 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
109 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
110 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
111 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
112 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
113 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
114 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
115 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
116 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
117 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
118 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
119 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
120 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
121 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
122 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
123 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
124 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
125 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
126 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
127 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
128 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
129 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
130 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
131 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
132 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
133 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
134 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
135 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
136 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
137 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
138 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
139 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 ₫ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
140 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
141 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
142 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
143 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
144 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
145 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
146 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
147 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
148 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
149 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
150 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
151 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
152 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
153 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
154 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
155 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
156 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
157 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
158 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
159 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
160 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
161 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
162 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
163 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
164 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
165 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
166 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
167 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
168 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
169 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
170 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
171 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
172 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
173 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
174 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
175 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
176 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
177 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
178 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
179 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
180 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
181 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
182 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
183 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
184 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
186 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
187 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
188 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
189 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
190 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
191 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
192 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
193 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
194 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
195 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
196 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
197 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
198 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
199 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
200 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
201 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
202 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
203 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
204 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
205 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
206 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
207 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
208 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
209 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
211 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
212 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
213 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
214 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
215 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
216 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
217 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
218 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
219 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
220 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
221 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
222 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
223 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
224 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
225 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
226 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
227 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
228 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
229 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
230 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
231 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
234 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
235 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
236 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
237 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
238 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
239 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
240 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
241 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
242 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
243 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
244 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
245 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
246 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
247 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
248 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
249 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
250 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
251 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
252 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
253 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
254 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
255 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
256 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
257 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
258 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
259 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
260 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
261 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
262 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
263 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
264 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
265 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
266 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
267 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
268 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
269 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
270 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
271 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
272 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
273 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
274 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
275 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
276 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
277 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
278 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
279 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
280 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
281 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
282 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
283 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
284 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
285 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
286 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
287 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
288 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
289 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
290 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
293 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
294 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
295 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
296 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
297 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
298 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
299 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
300 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
303 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
304 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
305 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
306 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
307 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
308 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
309 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
310 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
311 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
312 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
313 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
314 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
316 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
317 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
318 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
319 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
321 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
322 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
323 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
324 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
325 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
326 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
327 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
328 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
329 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
330 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
331 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
332 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
333 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
334 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
335 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
336 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
338 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
339 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
340 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
341 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
342 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
343 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
344 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
345 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
346 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
349 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
350 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
351 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
352 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
353 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
354 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
355 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
356 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
357 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
358 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
359 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
360 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
361 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
362 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
363 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
365 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
366 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
367 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
368 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
369 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
370 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
371 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
372 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
373 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
374 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
375 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
376 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
377 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
378 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
379 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
380 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
382 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
383 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
384 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
385 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
387 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
388 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
389 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
390 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
391 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
392 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
393 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
394 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
395 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
396 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
397 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
398 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
399 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
401 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
402 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
403 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
404 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
405 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
406 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
407 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
408 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
409 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
410 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
411 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
412 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
413 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
414 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
415 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
416 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
417 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
418 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
419 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
420 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
421 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
422 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
423 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
424 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
425 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
426 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
427 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
428 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
429 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
430 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
431 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
432 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
433 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
434 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
435 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
436 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
437 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
438 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
439 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
440 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
441 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
442 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
443 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
444 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
445 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
446 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
447 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
448 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
449 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
450 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
451 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
452 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
453 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
454 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
455 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
456 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
457 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
458 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
459 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
460 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
461 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
462 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
463 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
464 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
465 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
466 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
467 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
468 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
469 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
470 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
471 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
472 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
473 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
474 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
475 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
476 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
477 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
478 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
479 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
480 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
481 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
482 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
483 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
484 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
485 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
486 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
487 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
488 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
489 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
490 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
491 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
492 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
493 25/06/2012 15.540.000 ₫ Congtycfi
Có tổng cộng 493 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop