• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/12/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
2 25/12/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
3 24/12/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
4 23/12/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
5 22/12/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
6 18/12/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
7 17/12/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
8 15/12/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
9 13/12/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
10 12/12/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
11 11/12/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
12 10/12/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
13 06/12/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
14 04/12/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
15 03/12/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
16 02/12/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ cameraanvanphat
17 30/11/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
18 28/11/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
19 22/11/2014 3 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
20 19/11/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
21 16/11/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
22 15/11/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
23 11/11/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
24 08/11/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
25 06/11/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
26 05/11/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
27 31/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
28 30/10/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
29 29/10/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
30 28/10/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
31 25/10/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
32 24/10/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
33 20/10/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
34 16/10/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
35 10/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
36 09/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
37 08/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
38 07/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
39 06/10/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
40 01/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
41 30/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
42 29/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
43 27/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
44 26/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
45 25/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
46 24/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
47 23/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
48 22/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
49 20/09/2014 4 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
50 16/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
51 14/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
52 12/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
53 11/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
54 10/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
55 09/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
56 08/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
57 07/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
58 05/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
59 04/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
60 03/09/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
61 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
62 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
63 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
64 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
65 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
66 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
67 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
68 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
69 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
70 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
71 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
72 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
73 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
74 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
75 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
76 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
77 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
78 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
79 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
80 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
81 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
82 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
83 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
84 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
85 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
86 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
87 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
88 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
89 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
90 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
91 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
92 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
93 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
94 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
95 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
96 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
97 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
98 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
99 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
100 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
101 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
102 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
103 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
104 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
105 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
106 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
107 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
108 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
109 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
110 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
111 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
112 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
113 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
114 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
115 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
116 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
117 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
118 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
119 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
120 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
121 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
122 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
123 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
124 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
125 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
126 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
127 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
128 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
129 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
130 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
131 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
132 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
133 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
134 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
135 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
136 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
137 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
138 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
139 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
140 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
141 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
142 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
143 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
144 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
145 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
146 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
147 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
148 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
149 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
150 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
151 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
152 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
153 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
154 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
155 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
156 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
157 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
158 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
159 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
160 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
161 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
162 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
163 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
164 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
165 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
166 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
167 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
168 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
169 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
170 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
171 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
172 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
173 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
174 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
175 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
176 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
177 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
178 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
179 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
180 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
181 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
182 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
183 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
184 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
185 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
186 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
187 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
188 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
189 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
190 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
191 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
192 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
193 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
194 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
196 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
197 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
198 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
199 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
200 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
201 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
202 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
203 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
204 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
205 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
206 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
207 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
208 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
209 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
211 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
212 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
213 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
214 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
215 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
216 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
217 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
218 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
219 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
220 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
221 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
222 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
223 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
224 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
225 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
226 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
227 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
228 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
229 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
230 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
231 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
232 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
234 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
235 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
236 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
237 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
238 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
239 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
240 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
241 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
242 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
243 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
244 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
245 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
246 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
247 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
248 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
249 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
250 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
251 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
252 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
253 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
254 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
255 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
256 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
257 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
258 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
259 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
260 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
261 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
262 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
263 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
264 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
265 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
266 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
267 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
268 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
269 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
270 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
271 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
272 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
273 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
274 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
275 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
276 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
277 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
278 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
279 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
280 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
281 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
282 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
284 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
285 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
286 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
287 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
288 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
289 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
290 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
293 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
294 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
295 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
296 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
297 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
298 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
299 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
300 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
302 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
303 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
304 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
305 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
306 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
307 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
308 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
309 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
310 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
311 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
312 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
313 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
314 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
315 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
316 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
317 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
320 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
321 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
322 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
330 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
331 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
333 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
334 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
335 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
336 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
338 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
339 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
340 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
341 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
342 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
343 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
344 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
345 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
346 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
348 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
349 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
350 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
351 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
352 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
353 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
354 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
355 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
356 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
357 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
358 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
359 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
360 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
361 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
362 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
363 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
365 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
366 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
367 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
368 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
369 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
370 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
371 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
372 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
373 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
374 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
375 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
376 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
377 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
378 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
379 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
382 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
383 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
384 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
387 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
388 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
389 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
390 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
391 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
392 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
393 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
394 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
395 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
396 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
397 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
398 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
399 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
400 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
401 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
402 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
403 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
404 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
405 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
406 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
407 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
408 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
409 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
410 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
411 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
412 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
413 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
414 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
415 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
416 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
417 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
418 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
419 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
420 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
421 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
422 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
423 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
424 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
425 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
426 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
427 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
428 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
429 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
430 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
431 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
432 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
433 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
434 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
435 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
436 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
437 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
438 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
439 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
440 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
441 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
442 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
443 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
444 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
445 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
446 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
447 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
448 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
449 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
450 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
451 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
452 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
453 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
454 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
455 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
456 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
457 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
458 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
459 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
460 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
461 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
462 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
463 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
464 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
465 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
466 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
467 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
468 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
469 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
470 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
471 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
472 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
473 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
474 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
475 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 475 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop