• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
2 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
3 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
4 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
5 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
6 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
7 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
8 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
9 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
10 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
11 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
12 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
13 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
14 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
15 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
16 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
17 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
18 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
19 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
20 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
21 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
22 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
23 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
24 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
25 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
26 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
27 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
28 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
29 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
30 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
31 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
32 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
33 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
34 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
35 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
36 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
37 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
38 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
39 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
40 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
41 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
42 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
43 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
44 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
45 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
46 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
47 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
48 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
49 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
50 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
51 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
52 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
53 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
54 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
55 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
56 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
57 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
58 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
59 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
60 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
61 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
62 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
63 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
64 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
65 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
66 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
67 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
68 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
69 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
70 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
71 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
72 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
73 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
74 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
75 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
76 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
77 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
78 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
79 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
80 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
81 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
82 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
83 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
84 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
85 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
86 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
87 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
88 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
89 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
90 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
91 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
92 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
93 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
94 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
95 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
96 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
97 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
98 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
99 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
100 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
101 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
102 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
103 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
104 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
105 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
106 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
107 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
108 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
109 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
110 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
111 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
112 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
113 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
114 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
115 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
116 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
117 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
118 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
119 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
120 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
121 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
122 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
123 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
124 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
125 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
126 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
127 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
128 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
129 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
130 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
131 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
132 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
133 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
134 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
135 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
136 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
137 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
138 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
139 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
140 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
141 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
142 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
143 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
144 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
145 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
146 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
147 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
148 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
149 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
150 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
151 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
152 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
153 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
154 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
155 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
156 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
157 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
158 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
159 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
160 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
161 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
162 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
163 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
164 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
165 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
166 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
167 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
168 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
169 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
170 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
171 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
172 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
173 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
174 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
175 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
176 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
177 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
178 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
179 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
180 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
181 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
182 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
183 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
184 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
186 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
187 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
188 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
189 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
190 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
191 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
192 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
193 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
194 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
196 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
197 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
198 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
199 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
200 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
201 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
202 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
203 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
204 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
205 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
206 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
207 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
208 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
210 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
211 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
212 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
213 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
214 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
215 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
216 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
217 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
218 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
219 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
220 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
221 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
222 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
223 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
224 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
225 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
226 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
227 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
228 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
229 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
230 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
231 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
233 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
234 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
235 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
236 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
237 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
238 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
239 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
240 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
241 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
242 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
243 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
244 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
245 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
246 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
247 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
249 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
250 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
251 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
252 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
253 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
254 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
255 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
256 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
257 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
258 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
261 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
262 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
263 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
264 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
266 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
267 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
268 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
269 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
270 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
271 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
272 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
273 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
274 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
275 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
276 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
277 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
278 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
279 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
280 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
281 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
282 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
283 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
284 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
285 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
286 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
287 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
288 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
289 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
290 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
291 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
292 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
293 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
294 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
295 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
296 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
297 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
298 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
299 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
300 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
301 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
302 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
303 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
304 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
305 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
306 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
307 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
308 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
309 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
310 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
311 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
312 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
313 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
314 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
315 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
316 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
317 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
318 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
319 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
320 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
321 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
324 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
325 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
326 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
327 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
329 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
330 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
331 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
333 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
334 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
335 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
336 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
338 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
339 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 339 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop