• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
2 27/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
3 26/03/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
4 25/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
5 24/03/2015 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
6 20/03/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
7 19/03/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
8 17/03/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
9 16/03/2015 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
10 12/03/2015 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
11 09/03/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
12 07/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
13 06/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
14 05/03/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
15 04/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
16 03/03/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
17 02/03/2015 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
18 24/02/2015 8 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
19 16/02/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
20 15/02/2015 3 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
21 12/02/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
22 11/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
23 10/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
24 09/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
25 08/02/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
26 06/02/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
27 05/02/2015 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
28 02/02/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
29 31/01/2015 5 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
30 26/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 24/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 23/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 22/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
34 21/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
35 20/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
36 19/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
37 17/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 15/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
39 14/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
40 13/01/2015 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
41 12/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
42 10/01/2015 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
43 08/01/2015 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
44 07/01/2015 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
45 05/01/2015 6 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
46 30/12/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
47 27/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
48 25/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
49 24/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
50 23/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 22/12/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
52 18/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
53 17/12/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
54 15/12/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
55 13/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
56 12/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
57 11/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
58 10/12/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
59 06/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
60 04/12/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
61 03/12/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
62 02/12/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ cameraanvanphat
63 30/11/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
64 28/11/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
65 22/11/2014 3 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
66 19/11/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
67 16/11/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
68 15/11/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
69 11/11/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
70 08/11/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
71 06/11/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
72 05/11/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
73 31/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
74 30/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
75 29/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
76 28/10/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
77 25/10/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
78 24/10/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
79 20/10/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
80 16/10/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
81 10/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
82 09/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
83 08/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
84 07/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
85 06/10/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
86 01/10/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
87 30/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
88 29/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
89 27/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
90 26/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
91 25/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
92 24/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
93 23/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
94 22/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
95 20/09/2014 4 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
96 16/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
97 14/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
98 12/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
99 11/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
100 10/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
101 09/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
102 08/09/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
103 07/09/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
104 05/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
105 04/09/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
106 03/09/2014 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
107 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
108 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
109 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
110 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
111 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
112 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
113 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
114 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
115 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
116 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
117 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
118 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
119 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
120 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
121 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
122 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
123 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
124 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
125 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
126 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
127 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
128 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
129 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
130 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
131 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
132 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
133 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
134 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
135 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
136 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
137 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
138 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
139 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
140 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
141 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
142 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
143 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
144 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
145 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
146 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
147 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
148 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
149 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
150 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
151 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
152 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
153 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
154 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
155 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
156 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
157 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
158 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
159 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 ₫ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
160 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
161 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
162 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
163 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
164 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
165 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
166 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
167 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 ₫ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
168 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
169 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
170 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
171 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 ₫ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
172 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
173 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
174 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
175 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
176 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
177 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
178 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
179 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
180 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
181 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
182 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
183 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
184 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
185 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
186 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
187 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
188 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
189 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
190 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
191 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
192 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
193 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
194 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
195 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
196 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
197 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
198 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
199 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
200 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
201 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
202 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
203 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
204 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
205 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
206 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
207 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
208 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
209 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
210 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
211 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
212 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
213 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
214 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
215 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
216 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
217 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
218 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
219 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
220 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
221 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
222 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
223 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
224 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
225 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
226 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
227 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
228 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
229 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
230 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
231 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
232 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
233 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
234 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
235 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
236 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
237 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
238 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
239 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
240 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
241 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
242 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
243 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
244 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
245 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
246 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
247 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
249 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
250 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
251 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
252 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
253 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
254 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
255 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
256 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
257 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
261 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
262 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
263 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
264 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
265 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 ₫ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
267 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
268 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
269 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
270 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
271 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
272 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
273 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
274 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
275 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
276 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
277 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
278 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
280 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
281 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
282 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
283 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
284 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
285 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
286 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
287 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
288 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
289 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
290 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
293 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
294 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
295 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
296 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
297 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
298 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
299 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
300 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
302 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
303 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
304 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
305 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
306 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
307 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
308 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
309 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
310 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
311 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
312 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
313 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
314 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
315 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
316 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
317 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
318 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
319 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
324 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
325 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
327 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
328 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
330 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
331 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
333 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
334 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
335 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
336 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
337 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
338 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
339 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
340 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
341 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
342 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
343 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
344 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
345 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
346 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
349 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
350 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
351 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
352 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
353 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
354 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
355 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
356 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
357 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
358 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
359 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
360 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
361 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
362 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
363 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
365 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
366 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
367 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
368 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
369 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
370 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
371 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
372 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
373 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
374 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
375 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
376 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
377 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
378 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
379 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
382 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
383 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
384 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
387 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
388 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
389 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
390 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
391 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
392 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
393 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
394 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
395 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
396 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
397 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
398 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
399 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
401 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
402 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi hoangcodo
403 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
404 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
405 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
406 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
407 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
408 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
409 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
410 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
411 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
412 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
413 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
414 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
415 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
416 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
417 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
418 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
419 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
420 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
421 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
422 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
423 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
424 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
425 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
426 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
427 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
428 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
429 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
430 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
432 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
433 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
434 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
435 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
436 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
437 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
438 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
439 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
440 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
441 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
442 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
443 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
444 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
445 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
446 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
447 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
448 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
449 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
450 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
451 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
452 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
453 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
454 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
455 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
456 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
457 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
458 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
459 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
460 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
461 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
462 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
463 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
464 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
465 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
466 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
467 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
468 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
469 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
470 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
471 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
472 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
473 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
474 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
475 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
476 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
477 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
478 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
479 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
480 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
481 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
482 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
483 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
484 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
485 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
486 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
487 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
488 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
489 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
490 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
491 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
492 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
493 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
494 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
495 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
496 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
497 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
498 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
499 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
500 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
501 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
502 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
503 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
504 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
505 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
506 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
507 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
508 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
509 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
510 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
511 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
512 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
513 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
514 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
515 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
516 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
517 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
518 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
519 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
520 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 ₫ Giá không đổi Congtycfi
521 25/06/2012 15.540.000 ₫ Congtycfi
Có tổng cộng 521 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop
Từ khóa nổi bật trong tuần: hp, kết nối máy tính, ti vi, iphone 3g, sony