• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/11/2014 3 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
2 19/11/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
3 16/11/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
4 15/11/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
5 11/11/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
6 08/11/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
7 06/11/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
8 05/11/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
9 31/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
10 30/10/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
11 29/10/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
12 28/10/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
13 25/10/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
14 24/10/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
15 20/10/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
16 16/10/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
17 10/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
18 09/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
19 08/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
20 07/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
21 06/10/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
22 01/10/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
23 30/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
24 29/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
25 27/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
26 26/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
27 25/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
28 24/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
29 23/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
30 22/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
31 20/09/2014 4 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
32 16/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
33 14/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
34 12/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
35 11/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
36 10/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
37 09/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
38 08/09/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
39 07/09/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
40 05/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
41 04/09/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
42 03/09/2014 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
43 29/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
44 28/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
45 26/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
46 25/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
47 23/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
48 22/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
49 21/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
50 20/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
51 19/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
52 18/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ cameraanvanphat
53 16/08/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ hoangcodo
54 13/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
55 12/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
56 11/08/2014 2 ngày 7.060.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
57 09/08/2014 1 ngày 7.060.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ cameraanvanphat
58 08/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
59 07/08/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
60 06/08/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
61 05/08/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
62 01/08/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
63 30/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
64 28/07/2014 5 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
65 23/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
66 22/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
67 21/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
68 18/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
69 17/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
70 16/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
71 15/07/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
72 14/07/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
73 11/07/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
74 09/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
75 08/07/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
76 07/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
77 05/07/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
78 03/07/2014 6 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
79 27/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
80 26/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
81 25/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
82 24/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
83 23/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
84 21/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
85 20/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
86 18/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
87 17/06/2014 1 ngày 6.260.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
88 16/06/2014 4 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
89 12/06/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
90 10/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
91 09/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
92 05/06/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
93 04/06/2014 2 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
94 02/06/2014 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.090.000 VNĐ hoangcodo
95 29/05/2014 3 ngày 6.260.000 VNĐ Giảm 8.090.000 VNĐ cameraanvanphat
96 26/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
97 24/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
98 23/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.120.000 VNĐ hoangcodo
99 21/05/2014 1 ngày 6.230.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ cameraanvanphat
100 20/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
101 19/05/2014 3 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
102 16/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
103 15/05/2014 2 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
104 13/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
105 12/05/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.420.000 VNĐ hoangcodo
106 10/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
107 09/05/2014 1 ngày 5.930.000 VNĐ Giảm 8.420.000 VNĐ cameraanvanphat
108 08/05/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
109 07/05/2014 7 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
110 30/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
111 29/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
112 28/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
113 27/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
114 25/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
115 24/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
116 23/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
117 22/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
118 21/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
119 19/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
120 18/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
121 17/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
122 16/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
123 15/04/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
124 14/04/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
125 10/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
126 08/04/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
127 06/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
128 05/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
129 04/04/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
130 03/04/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
131 01/04/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
132 31/03/2014 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
133 28/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
134 27/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
135 26/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
136 24/03/2014 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
137 22/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
138 21/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
139 20/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
140 19/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
141 18/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
142 17/03/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
143 15/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
144 14/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
145 13/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
146 12/03/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
147 11/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
148 10/03/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
149 07/03/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
150 06/03/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
151 03/03/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
152 01/03/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
153 28/02/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
154 25/02/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
155 24/02/2014 3 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
156 21/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
157 20/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
158 19/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
159 18/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
160 17/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
161 15/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
162 14/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
163 13/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
164 12/02/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
165 11/02/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
166 10/02/2014 2 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
167 08/02/2014 14 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
168 25/01/2014 4 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
169 21/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
170 20/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
171 19/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
172 18/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
173 17/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
174 16/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
175 15/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
176 14/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
177 13/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
178 11/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
179 10/01/2014 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
180 09/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
181 08/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
182 07/01/2014 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
183 06/01/2014 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
184 04/01/2014 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 03/01/2014 3 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.720.000 VNĐ cameraanvanphat
186 31/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
187 30/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
188 28/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
189 27/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
190 26/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
191 25/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
192 24/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
193 23/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
194 22/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
195 21/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
196 20/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
197 19/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
198 18/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
199 17/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 8.720.000 VNĐ hoangcodo
200 16/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
201 15/12/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 8.560.000 VNĐ mayvanphongmienbac
202 14/12/2013 1 ngày 5.630.000 VNĐ Giảm 8.560.000 VNĐ cameraanvanphat
203 13/12/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
204 11/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
205 10/12/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
206 07/12/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
207 06/12/2013 7 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
208 29/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
209 28/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
210 26/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
211 25/11/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
212 23/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
213 20/11/2013 8 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
214 12/11/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
215 11/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
216 08/11/2013 3 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
217 05/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
218 04/11/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
219 02/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
220 01/11/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
221 31/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
222 30/10/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
223 25/10/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
224 23/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
225 22/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
226 21/10/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
227 19/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
228 18/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
229 17/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
230 16/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
231 15/10/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 07/10/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
233 04/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
234 03/10/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
235 02/10/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
236 01/10/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
237 27/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
238 26/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
239 25/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
240 24/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
241 23/09/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
242 19/09/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
243 18/09/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
244 13/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
245 12/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
246 10/09/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
247 09/09/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 03/09/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
249 01/09/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
250 30/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
251 29/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
252 28/08/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
253 23/08/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
254 22/08/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
255 19/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
256 18/08/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
257 12/08/2013 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 03/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 02/08/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
260 01/08/2013 2 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
261 30/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
262 29/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
263 27/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
264 26/07/2013 8 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 18/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 17/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
267 16/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
268 15/07/2013 5 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
269 10/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ mayvanphongmienbac
270 09/07/2013 4 ngày 14.350.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
271 05/07/2013 1 ngày 14.350.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ hoangcodo
272 04/07/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
273 03/07/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
274 01/07/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
275 26/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
276 24/06/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
277 21/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
278 20/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
279 19/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
280 18/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
281 17/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
282 15/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
283 14/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
284 13/06/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
285 12/06/2013 6 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
286 06/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
287 05/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
288 04/06/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
289 03/06/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
290 01/06/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
291 30/05/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
292 27/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
293 23/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
294 20/05/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
295 18/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
296 17/05/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
297 15/05/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
298 11/05/2013 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
299 08/05/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
300 04/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
301 03/05/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
302 02/05/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
303 01/05/2013 13 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
304 18/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 17/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
306 16/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
307 15/04/2013 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
308 11/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
309 10/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
310 08/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
311 05/04/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
312 04/04/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
313 01/04/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
314 30/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
315 29/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
316 28/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
317 27/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 21/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 20/03/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
320 19/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 18/03/2013 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 15/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 14/03/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 13/03/2013 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 07/03/2013 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
326 28/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 27/02/2013 5 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 22/02/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 21/02/2013 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
330 19/02/2013 28 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
331 22/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 21/01/2013 4 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
333 17/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
334 16/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
335 15/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
336 14/01/2013 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
337 12/01/2013 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
338 11/01/2013 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi hoangcodo
339 10/01/2013 11 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
340 30/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
341 29/12/2012 5 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
342 24/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
343 23/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
344 21/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
345 19/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
346 18/12/2012 4 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 14/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
348 13/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
349 12/12/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
350 10/12/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
351 07/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
352 06/12/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
353 04/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
354 03/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
355 02/12/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
356 01/12/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
357 30/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
358 28/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
359 27/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
360 26/11/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
361 23/11/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
362 21/11/2012 6 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
363 15/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
364 14/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
365 13/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
366 12/11/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
367 09/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
368 08/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
369 07/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
370 06/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
371 05/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
372 04/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
373 03/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sieuthiht
374 02/11/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
375 01/11/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ hoangcodo
376 31/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
377 29/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
378 27/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
379 26/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 25/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 24/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
382 23/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
383 22/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
384 21/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 20/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 18/10/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
387 17/10/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
388 15/10/2012 3 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
389 12/10/2012 9 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
390 03/10/2012 7 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
391 26/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
392 25/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
393 24/09/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
394 22/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
395 21/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
396 20/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
397 19/09/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
398 17/09/2012 6 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
399 11/09/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 10/09/2012 3 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
401 07/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
402 06/09/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
403 05/09/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
404 04/09/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
405 31/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
406 30/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
407 29/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
408 28/08/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
409 23/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
410 22/08/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ hoangcodo
411 21/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
412 20/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
413 19/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
414 18/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
415 17/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
416 16/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
417 15/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
418 14/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
419 13/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
420 12/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
421 11/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
422 10/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
423 09/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
424 08/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
425 07/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
426 06/08/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
427 04/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
428 03/08/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
429 02/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
430 01/08/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
431 31/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
432 30/07/2012 2 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
433 28/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ Congtycfi
434 27/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
435 26/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
436 25/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
437 24/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
438 23/07/2012 2 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
439 21/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
440 20/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
441 19/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ mayvanphongmienbac
442 18/07/2012 1 ngày 14.850.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ sieuthiht
443 17/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
444 16/07/2012 4 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
445 12/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
446 11/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
447 10/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
448 09/07/2012 2 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
449 07/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
450 06/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
451 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
452 04/07/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
453 03/07/2012 5 ngày 15.540.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ Congtycfi
454 28/06/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mayvanphongmienbac
455 27/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
456 26/06/2012 1 ngày 15.540.000 VNĐ Giá không đổi Congtycfi
457 25/06/2012 15.540.000 VNĐ Congtycfi
Có tổng cộng 457 thay đổi giá của sản phẩm HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính Desktop (Máy tính Desktop, may tinh bo, may tinh de ban, desktop pc)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC (XZ792UT) (Intel Core i3-2100 3.10GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Integrated Intel HD, Windows 7 Professional 32, Không kèm màn hình) trong mục Máy tính Desktop