• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 10 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
2 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
3 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
4 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
5 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
6 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
7 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
8 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
9 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
10 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
11 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
12 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
13 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
14 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
15 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
16 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
17 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
18 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
19 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
20 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
21 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
22 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
23 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
24 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
25 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
26 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
27 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
28 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
29 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
30 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
31 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
32 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
33 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
34 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
35 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
36 07/02/2014 3 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
37 04/02/2014 6 ngày 399.000 VNĐ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
38 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
39 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
40 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
41 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
42 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
43 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
44 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
45 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
46 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
47 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
48 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
49 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
50 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
51 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
52 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
53 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
54 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
55 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
56 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
57 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
58 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
59 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
60 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
61 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
62 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
63 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
64 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
65 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
66 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 VNĐ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
67 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
68 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
69 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
70 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
71 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
72 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
73 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
74 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
75 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
76 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
77 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
78 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
79 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
80 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
81 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
82 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
83 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
84 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
85 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
86 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
87 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
88 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
89 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
90 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
91 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
92 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
93 15/02/2013 3 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
94 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
95 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
96 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
97 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
98 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
99 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
100 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
101 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
102 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
103 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
104 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
105 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
106 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
107 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
108 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
109 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
110 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
111 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giảm 850 VNĐ F5Pro
112 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
113 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
114 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
115 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
116 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
117 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 VNĐ Giá không đổi MaytinhHaiHa
118 30/08/2012 1.295.000 VNĐ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 118 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)