• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
2 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
3 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
4 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
5 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
6 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
7 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
8 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
9 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
10 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
11 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
12 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
13 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
14 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
15 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
16 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
17 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
18 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
19 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
20 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
21 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
22 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
23 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
24 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
25 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
26 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
27 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
28 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
29 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
30 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
31 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
32 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
34 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
35 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
36 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
37 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
38 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
39 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
40 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
41 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
42 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
43 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
44 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
45 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
47 25/07/2014 10 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
48 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
49 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
50 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
51 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
52 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
53 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
54 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
55 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
56 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
57 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
58 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
59 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
60 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
61 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
62 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
63 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
64 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
65 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
66 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
67 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
68 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
69 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
70 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
71 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
72 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
73 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
74 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
75 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
76 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
77 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
78 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
79 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
80 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
81 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
82 07/02/2014 3 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
83 04/02/2014 6 ngày 399.000 VNĐ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
84 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
85 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
86 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
87 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
88 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
89 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
90 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
91 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
92 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
93 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
94 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
95 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
96 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
97 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
98 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
99 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
100 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
101 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
102 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
103 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
104 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
105 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
106 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
107 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
108 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
109 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
110 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
111 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
112 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 VNĐ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
113 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
114 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
115 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
116 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
117 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
118 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
119 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
120 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
121 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
122 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
123 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
124 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
125 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
126 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
127 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
128 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
129 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
130 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
131 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
132 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
133 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
134 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
135 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
136 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
137 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
138 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
139 15/02/2013 3 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
140 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
141 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
142 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
143 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
144 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
145 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
146 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
147 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
148 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
149 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
150 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
151 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
152 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
153 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
154 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
155 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
156 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
157 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giảm 850 VNĐ F5Pro
158 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
159 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
160 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
161 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
162 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
163 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 VNĐ Giá không đổi MaytinhHaiHa
164 30/08/2012 1.295.000 VNĐ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 164 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)