• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
2 25/07/2014 10 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
3 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
4 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
5 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
6 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
7 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
8 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
9 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
10 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
11 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
12 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
13 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
14 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
15 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
16 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
17 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
18 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
19 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
20 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
21 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
22 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
23 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
24 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
25 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
26 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
27 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
28 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
29 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
30 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
31 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
32 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
33 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
34 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
35 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
36 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
37 07/02/2014 3 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
38 04/02/2014 6 ngày 399.000 VNĐ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
39 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
40 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
41 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
42 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
43 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
44 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
45 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
46 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
47 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
48 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
49 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
50 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
51 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
52 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
53 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
54 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
55 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
56 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
57 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
58 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
59 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
60 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
61 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
62 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
63 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
64 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
65 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
66 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
67 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 VNĐ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
68 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
69 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
70 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
71 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
72 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
73 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
74 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
75 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
76 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
77 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
78 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
79 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
80 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
81 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
82 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
83 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
84 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
85 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
86 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
87 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
88 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
89 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
90 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
91 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
92 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
93 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
94 15/02/2013 3 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
95 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
96 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
97 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
98 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
99 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
100 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
101 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
102 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
103 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
104 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
105 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
106 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
107 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
108 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
109 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
110 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
111 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
112 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giảm 850 VNĐ F5Pro
113 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
114 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
115 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
116 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
117 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
118 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 VNĐ Giá không đổi MaytinhHaiHa
119 30/08/2012 1.295.000 VNĐ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 119 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)