• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
7 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
8 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
9 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
10 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
11 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
12 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
14 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
15 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
16 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
20 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
21 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
24 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
25 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
27 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
28 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
30 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
31 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
32 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
33 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
34 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
35 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
36 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
37 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
38 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
39 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
40 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
41 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
42 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
43 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
44 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
45 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
48 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
49 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
52 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
53 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
54 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
55 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
57 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
58 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
59 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
66 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
67 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
70 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
71 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
72 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
73 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
74 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
75 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
76 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
77 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
78 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
79 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
80 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
81 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
82 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
83 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
84 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
85 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
86 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
87 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
88 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
89 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
90 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
91 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
92 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
93 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
94 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
95 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
96 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
97 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
98 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
99 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
100 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
102 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
103 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
104 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
105 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
106 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
107 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
108 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
109 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
110 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
111 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
112 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
113 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
114 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
115 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
116 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
117 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
118 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
119 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
120 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
121 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
122 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
123 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
124 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
125 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
126 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
127 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
128 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
129 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
130 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
131 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
132 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
133 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
134 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
135 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
136 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
137 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
138 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
139 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
140 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
141 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
142 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
143 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
144 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
145 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
146 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
147 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
148 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
149 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
150 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
151 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
152 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
153 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
154 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
155 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
156 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
157 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
158 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
159 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
160 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
161 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
162 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
163 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
164 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
165 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
166 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
167 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
168 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
169 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
170 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
171 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
172 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
173 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
174 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
175 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
176 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
177 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
178 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
179 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
180 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
181 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
182 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
183 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
184 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
185 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
186 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
187 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
188 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
189 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
190 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
191 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
192 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
193 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
194 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
195 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
196 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 196 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)
Từ khóa nổi bật trong tuần: kết nối máy tính, khám, htc one, hoa tu lam, ti vi