Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/11/2016 23 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
2 24/10/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 23/10/2016 5 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 18/10/2016 13 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 05/10/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 02/10/2016 32 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 31/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 30/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 29/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 28/08/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 22/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
12 21/08/2016 7 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
13 14/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 13/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 12/08/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 28/07/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 21/07/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 06/07/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 05/07/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 20/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 19/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 18/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
23 17/06/2016 14 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
24 03/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 02/06/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 29/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 28/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 16/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 13/05/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 11/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 08/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 07/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 25/04/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 18/04/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
35 15/04/2016 15 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
36 31/03/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
37 29/03/2016 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
38 24/03/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 18/03/2016 14 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 04/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 03/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 02/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 01/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 29/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
45 27/02/2016 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
46 19/02/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 18/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
48 16/02/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
49 15/02/2016 16 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
50 30/01/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
51 29/01/2016 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
52 12/01/2016 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
53 09/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 08/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 07/01/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 04/01/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
57 31/12/2015 2 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
58 29/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 28/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 27/12/2015 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 21/12/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
62 11/12/2015 4 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
63 07/12/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
64 28/11/2015 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
65 23/11/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 22/11/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
67 13/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
68 12/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
69 11/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
70 10/11/2015 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
71 08/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
72 06/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
73 05/11/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 01/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
75 30/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
76 29/10/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 27/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
78 26/10/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
79 24/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 23/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 22/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
82 21/10/2015 35 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
83 16/09/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 06/09/2015 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 22/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 21/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
87 20/08/2015 34 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
88 17/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 16/07/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 12/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 11/07/2015 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 29/06/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
93 28/06/2015 15 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
94 13/06/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
95 12/06/2015 27 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
101 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
102 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
103 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
109 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
110 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
111 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
112 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
113 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
114 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
116 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
117 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
118 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
120 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
122 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
123 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
124 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
126 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
127 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
129 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
130 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
132 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
133 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
134 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
135 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
136 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
137 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
138 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
139 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
140 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
141 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
142 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
143 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
144 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
145 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
146 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
147 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
148 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
150 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
151 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
154 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
155 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
156 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
157 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
158 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
159 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
160 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
161 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
162 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
163 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
164 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
165 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
166 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
167 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
168 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
169 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
170 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
171 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
172 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
173 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
174 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
175 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
176 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
177 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
178 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
179 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
180 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
181 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
182 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
183 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
184 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
185 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
186 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
187 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
188 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
189 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
190 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
191 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
192 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
193 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
194 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
195 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
196 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
197 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
198 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
199 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
200 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
201 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
202 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
203 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
204 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
205 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
206 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
207 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
208 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
209 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
210 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
211 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
212 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
213 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
214 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
215 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
216 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
217 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
218 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
219 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
220 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
221 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
222 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
223 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
224 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
225 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
226 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
227 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
228 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
229 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
230 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
231 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
232 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
233 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
234 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
235 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
236 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
237 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
238 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
239 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
240 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
241 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
242 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
243 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
244 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
245 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
246 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
247 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
248 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
249 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
250 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
251 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
252 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
253 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
254 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
255 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
256 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
257 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
258 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
259 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
260 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
261 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
262 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
263 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
264 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
265 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
266 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
267 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
268 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
269 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
270 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
271 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
272 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
273 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
274 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
275 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
276 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
277 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
278 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
279 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
280 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
281 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
282 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
283 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
284 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
285 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
286 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
287 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
288 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
289 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
290 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
291 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
292 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
293 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
294 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
295 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
296 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
297 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
298 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 298 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.