• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
5 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
6 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
7 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
8 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
9 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
10 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
12 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
13 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
14 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
18 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
19 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
22 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
23 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
25 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
26 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
28 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
29 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
30 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
31 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
32 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
33 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
34 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
35 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
36 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
37 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
38 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
39 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
40 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
41 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
42 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
43 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
47 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
50 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
51 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
52 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
53 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
54 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
55 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
57 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
64 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
65 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
68 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
69 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
70 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
71 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
72 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
73 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
74 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
75 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
76 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
77 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
78 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
79 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
80 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
81 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
82 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
83 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
84 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
85 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
86 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
87 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
88 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
89 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
90 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
91 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
92 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
93 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
94 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
95 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
96 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
97 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
98 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
99 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
100 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
102 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
103 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
104 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
105 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
106 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
107 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
108 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
109 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
110 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
111 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
112 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
113 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
114 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
115 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
116 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
117 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
118 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
119 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
120 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
121 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
122 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
123 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
124 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
125 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
126 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
127 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
128 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
129 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
130 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
131 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
132 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
133 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
134 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
135 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
136 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
137 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
138 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
139 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
140 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
141 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
142 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
143 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
144 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
145 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
146 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
147 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
148 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
149 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
150 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
151 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
152 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
153 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
154 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
155 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
156 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
157 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
158 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
159 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
160 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
161 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
162 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
163 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
164 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
165 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
166 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
167 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
168 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
169 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
170 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
171 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
172 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
173 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
174 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
175 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
176 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
177 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
178 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
179 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
180 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
181 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
182 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
183 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
184 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
185 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
186 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
187 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
188 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
189 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
190 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
191 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
192 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
193 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
194 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 194 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)