Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 19/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 18/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
4 17/06/2016 14 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
5 03/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 02/06/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 29/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 28/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 16/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 13/05/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 11/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 08/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 07/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 25/04/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 18/04/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
16 15/04/2016 15 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
17 31/03/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
18 29/03/2016 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
19 24/03/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 18/03/2016 14 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 04/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 03/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 02/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 01/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 29/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
26 27/02/2016 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
27 19/02/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 18/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
29 16/02/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
30 15/02/2016 16 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
31 30/01/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
32 29/01/2016 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
33 12/01/2016 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
34 09/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 08/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 07/01/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 04/01/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
38 31/12/2015 2 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
39 29/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 28/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 27/12/2015 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 21/12/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
43 11/12/2015 4 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
44 07/12/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
45 28/11/2015 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
46 23/11/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 22/11/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
48 13/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
49 12/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
50 11/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
51 10/11/2015 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
52 08/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
53 06/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
54 05/11/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 01/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 30/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
57 29/10/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 27/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
59 26/10/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
60 24/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 23/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 22/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 21/10/2015 35 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
64 16/09/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 06/09/2015 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 22/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 21/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
68 20/08/2015 34 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
69 17/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 16/07/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 12/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 11/07/2015 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 29/06/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
74 28/06/2015 15 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
75 13/06/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
76 12/06/2015 27 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
77 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
82 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
83 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
84 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
90 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
91 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
92 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
93 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
94 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
95 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
97 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
98 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
99 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
103 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
104 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
107 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
108 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
110 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
111 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
113 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
114 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
115 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
116 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
117 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
118 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
119 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
120 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
121 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
122 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
123 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
124 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
125 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
126 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
127 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
128 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
131 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
132 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
135 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
136 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
137 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
138 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
139 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
140 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
141 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
142 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
143 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
144 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
147 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
148 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
149 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
150 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
151 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
152 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
153 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
154 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
155 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
156 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
157 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
158 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
159 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
160 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
161 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
162 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
163 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
164 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
165 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
166 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
167 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
168 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
169 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
170 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
171 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
172 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
173 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
174 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
175 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
176 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
177 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
178 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
179 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
180 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
181 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
182 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
183 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
184 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
185 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
186 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
187 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
188 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
189 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
190 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
191 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
192 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
193 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
194 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
195 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
196 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
197 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
198 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
199 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
200 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
201 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
202 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
203 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
204 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
205 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
206 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
207 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
208 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
209 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
210 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
211 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
212 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
213 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
214 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
215 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
216 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
217 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
218 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
219 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
220 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
221 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
222 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
223 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
224 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
225 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
226 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
227 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
228 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
229 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
230 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
231 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
232 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
233 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
234 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
235 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
236 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
237 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
238 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
239 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
240 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
241 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
242 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
243 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
244 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
245 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
246 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
247 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
248 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
249 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
250 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
251 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
252 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
253 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
254 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
255 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
256 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
257 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
258 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
259 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
260 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
261 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
262 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
263 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
264 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
265 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
266 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
267 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
268 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
269 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
270 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
271 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
272 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
273 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
274 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
275 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
276 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
277 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
278 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
279 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 279 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.