• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
4 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
5 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
6 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
12 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
13 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
14 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
15 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
16 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
17 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
19 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
20 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
21 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
25 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
26 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
29 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
30 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
32 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
33 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
35 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
36 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
37 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
38 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
39 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
40 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
41 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
42 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
43 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
44 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
45 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
46 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
47 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
48 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
49 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
50 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
53 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
54 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
57 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
58 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
59 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
60 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
62 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
64 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
70 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
71 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
72 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
75 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
76 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
77 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
78 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
79 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
80 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
81 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
82 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
83 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
84 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
85 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
86 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
87 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
88 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
89 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
90 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
91 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
92 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
93 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
94 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
95 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
96 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
97 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
98 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
99 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
100 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
102 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
103 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
104 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
105 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
106 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
107 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
108 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
109 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
110 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
111 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
112 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
113 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
114 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
115 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
116 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
117 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
118 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
119 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
120 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
121 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
122 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
123 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
124 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
125 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
126 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
127 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
128 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
129 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
130 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
131 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
132 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
133 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
134 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
135 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
136 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
137 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
138 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
139 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
140 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
141 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
142 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
143 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
144 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
145 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
146 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
147 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
148 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
149 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
150 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
151 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
152 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
153 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
154 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
155 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
156 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
157 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
158 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
159 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
160 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
161 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
162 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
163 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
164 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
165 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
166 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
167 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
168 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
169 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
170 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
171 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
172 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
173 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
174 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
175 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
176 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
177 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
178 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
179 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
180 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
181 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
182 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
183 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
184 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
185 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
186 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
187 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
188 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
189 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
190 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
191 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
192 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
193 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
194 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
195 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
196 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
197 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
198 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
199 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
200 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
201 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 201 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)
Từ khóa nổi bật trong tuần: ken, tac, hoa dat ban, tc, m2