Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 18/04/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
3 15/04/2016 15 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
4 31/03/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
5 29/03/2016 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
6 24/03/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 18/03/2016 14 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 04/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 03/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 02/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 01/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 29/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
13 27/02/2016 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
14 19/02/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 18/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
16 16/02/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
17 15/02/2016 16 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
18 30/01/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
19 29/01/2016 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
20 12/01/2016 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
21 09/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 08/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 07/01/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 04/01/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
25 31/12/2015 2 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
26 29/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 28/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 27/12/2015 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 21/12/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
30 11/12/2015 4 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
31 07/12/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
32 28/11/2015 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
33 23/11/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 22/11/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
35 13/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
36 12/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
37 11/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
38 10/11/2015 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
39 08/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
40 06/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
41 05/11/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 01/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 30/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
44 29/10/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 27/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 26/10/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
47 24/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 23/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 22/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
50 21/10/2015 35 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
51 16/09/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 06/09/2015 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 22/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 21/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 20/08/2015 34 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
56 17/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 16/07/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 12/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 11/07/2015 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 29/06/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 28/06/2015 15 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
62 13/06/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
63 12/06/2015 27 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
70 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
71 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
77 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
78 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
79 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
80 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
81 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
82 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
84 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
85 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
86 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
90 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
91 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
94 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
95 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
97 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
98 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
100 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
102 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
103 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
104 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
105 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
106 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
107 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
108 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
109 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
110 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
111 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
112 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
113 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
114 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
115 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
116 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
118 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
119 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
120 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
122 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
123 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
124 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
125 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
126 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
127 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
128 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
129 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
130 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
131 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
135 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
136 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
137 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
138 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
140 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
141 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
142 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
143 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
144 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
145 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
146 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
147 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
148 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
149 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
150 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
151 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
152 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
153 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
154 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
155 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
156 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
157 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
158 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
159 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
160 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
161 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
162 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
163 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
164 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
165 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
166 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
167 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
168 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
169 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
170 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
171 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
172 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
173 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
174 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
175 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
176 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
177 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
178 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
179 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
180 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
181 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
182 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
183 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
184 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
185 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
186 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
187 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
188 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
189 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
190 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
191 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
192 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
193 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
194 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
195 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
196 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
197 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
198 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
199 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
200 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
201 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
202 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
203 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
204 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
205 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
206 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
207 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
208 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
209 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
210 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
211 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
212 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
213 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
214 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
215 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
216 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
217 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
218 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
219 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
220 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
221 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
222 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
223 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
224 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
225 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
226 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
227 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
228 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
229 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
230 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
231 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
232 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
233 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
234 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
235 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
236 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
237 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
238 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
239 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
240 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
241 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
242 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
243 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
244 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
245 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
246 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
247 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
248 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
249 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
250 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
251 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
252 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
253 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
254 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
255 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
256 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
257 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
258 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
259 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
260 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
261 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
262 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
263 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
264 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
265 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
266 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 266 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.