Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 06/07/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 05/07/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 20/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 19/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 18/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
7 17/06/2016 14 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
8 03/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 02/06/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 29/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 28/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 16/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 13/05/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 11/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 08/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 07/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 25/04/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 18/04/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
19 15/04/2016 15 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
20 31/03/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
21 29/03/2016 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
22 24/03/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 18/03/2016 14 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 04/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 03/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 02/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 01/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 29/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
29 27/02/2016 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
30 19/02/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
31 18/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
32 16/02/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
33 15/02/2016 16 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
34 30/01/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
35 29/01/2016 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
36 12/01/2016 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
37 09/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 08/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
39 07/01/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 04/01/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
41 31/12/2015 2 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
42 29/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 28/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 27/12/2015 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 21/12/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
46 11/12/2015 4 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
47 07/12/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
48 28/11/2015 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
49 23/11/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 22/11/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
51 13/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
52 12/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
53 11/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
54 10/11/2015 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
55 08/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 06/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
57 05/11/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 01/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
59 30/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
60 29/10/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 27/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
62 26/10/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
63 24/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 23/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 22/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
66 21/10/2015 35 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
67 16/09/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 06/09/2015 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 22/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 21/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
71 20/08/2015 34 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
72 17/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 16/07/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 12/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 11/07/2015 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 29/06/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
77 28/06/2015 15 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
78 13/06/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
79 12/06/2015 27 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
85 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
86 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
87 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
93 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
94 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
95 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
96 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
97 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
98 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
100 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
101 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
102 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
106 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
107 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
110 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
111 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
113 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
114 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
116 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
117 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
118 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
119 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
120 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
121 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
122 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
123 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
124 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
125 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
126 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
127 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
128 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
129 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
130 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
131 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
132 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
134 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
135 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
137 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
138 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
139 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
140 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
141 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
142 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
143 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
144 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
145 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
147 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
148 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
151 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
152 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
153 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
155 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
156 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
157 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
158 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
159 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
160 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
161 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
162 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
163 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
164 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
165 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
166 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
167 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
168 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
169 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
170 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
171 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
172 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
173 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
174 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
175 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
176 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
177 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
178 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
179 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
180 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
181 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
182 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
183 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
184 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
185 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
186 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
187 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
188 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
189 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
190 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
191 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
192 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
193 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
194 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
195 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
196 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
197 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
198 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
199 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
200 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
201 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
202 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
203 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
204 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
205 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
206 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
207 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
208 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
209 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
210 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
211 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
212 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
213 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
214 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
215 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
216 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
217 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
218 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
219 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
220 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
221 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
222 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
223 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
224 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
225 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
226 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
227 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
228 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
229 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
230 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
231 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
232 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
233 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
234 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
235 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
236 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
237 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
238 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
239 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
240 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
241 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
242 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
243 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
244 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
245 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
246 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
247 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
248 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
249 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
250 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
251 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
252 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
253 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
254 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
255 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
256 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
257 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
258 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
259 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
260 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
261 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
262 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
263 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
264 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
265 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
266 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
267 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
268 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
269 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
270 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
271 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
272 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
273 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
274 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
275 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
276 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
277 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
278 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
279 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
280 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
281 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
282 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 282 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.