• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
2 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
3 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
4 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
5 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
6 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
7 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
8 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
9 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
10 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
11 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
12 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
13 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
14 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
15 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
16 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
17 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
18 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
19 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
20 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
21 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
22 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
23 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
24 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
25 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
26 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
27 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
28 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
29 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
30 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
31 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
32 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
33 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
34 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
35 25/07/2014 10 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
36 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
37 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
38 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
39 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
40 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
41 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
42 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
43 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
44 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
45 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
46 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
47 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
48 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
49 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
50 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
51 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
52 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
53 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
54 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
55 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
56 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
57 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
58 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
59 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
60 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
61 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
62 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
63 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
64 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
65 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
66 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
67 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
68 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
69 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
70 07/02/2014 3 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
71 04/02/2014 6 ngày 399.000 VNĐ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
72 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
73 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
74 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
75 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
76 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
77 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
78 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
79 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
80 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
81 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
82 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
83 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
84 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
85 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
86 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
87 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
88 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
89 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
90 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
91 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
92 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
93 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
94 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
95 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
96 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
97 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
98 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
99 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
100 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 VNĐ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
101 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
102 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
103 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
104 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
105 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
106 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
107 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
108 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
109 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
110 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
111 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
112 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
113 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
114 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
115 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
116 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
117 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
118 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
119 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
120 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
121 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
122 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
123 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
124 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
125 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
126 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
127 15/02/2013 3 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
128 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
129 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
130 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
131 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
132 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
133 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
134 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
135 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
136 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
137 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
138 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
139 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
140 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
141 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
142 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
143 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
144 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
145 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giảm 850 VNĐ F5Pro
146 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
147 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
148 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
149 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
150 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
151 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 VNĐ Giá không đổi MaytinhHaiHa
152 30/08/2012 1.295.000 VNĐ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 152 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)