Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 30/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 29/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 28/08/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 22/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
6 21/08/2016 7 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
7 14/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 13/08/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 12/08/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 28/07/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 21/07/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 06/07/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 05/07/2016 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 20/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 19/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 18/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
17 17/06/2016 14 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
18 03/06/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
19 02/06/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 29/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 28/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 16/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
23 13/05/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 11/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 08/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 07/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
27 25/04/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 18/04/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
29 15/04/2016 15 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
30 31/03/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
31 29/03/2016 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
32 24/03/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 18/03/2016 14 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 04/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 03/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 02/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
37 01/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
38 29/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
39 27/02/2016 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
40 19/02/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 18/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
42 16/02/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
43 15/02/2016 16 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
44 30/01/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
45 29/01/2016 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
46 12/01/2016 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
47 09/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 08/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 07/01/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 04/01/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
51 31/12/2015 2 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
52 29/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 28/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 27/12/2015 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 21/12/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
56 11/12/2015 4 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
57 07/12/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
58 28/11/2015 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
59 23/11/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 22/11/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
61 13/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
62 12/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
63 11/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
64 10/11/2015 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
65 08/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
66 06/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
67 05/11/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 01/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 30/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
70 29/10/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 27/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
72 26/10/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
73 24/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 23/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 22/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
76 21/10/2015 35 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
77 16/09/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 06/09/2015 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 22/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 21/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
81 20/08/2015 34 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
82 17/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 16/07/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 12/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 11/07/2015 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 29/06/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
87 28/06/2015 15 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
88 13/06/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
89 12/06/2015 27 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
95 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
96 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
97 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
103 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
104 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
105 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
106 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
107 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
108 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
109 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
110 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
111 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
112 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
113 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
114 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
116 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
117 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
120 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
121 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
122 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
123 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
124 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
126 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
127 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
128 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
129 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
130 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
131 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
132 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
133 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
134 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
135 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
136 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
137 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
138 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
139 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
140 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
141 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
142 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
143 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
144 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
145 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
146 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
147 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
148 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
149 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
150 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
151 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
152 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
153 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
154 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
155 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
156 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
157 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
158 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
159 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
160 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
161 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
162 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
163 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
164 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
165 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
166 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
167 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
168 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
169 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
170 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
171 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
172 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
173 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
174 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
175 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
176 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
177 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
178 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
179 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
180 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
181 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
182 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
183 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
184 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
185 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
186 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
187 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
188 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
189 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
190 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
191 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
192 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
193 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
194 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
195 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
196 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
197 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
198 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
199 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
200 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
201 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
202 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
203 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
204 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
205 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
206 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
207 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
208 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
209 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
210 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
211 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
212 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
213 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
214 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
215 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
216 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
217 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
218 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
219 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
220 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
221 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
222 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
223 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
224 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
225 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
226 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
227 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
228 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
229 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
230 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
231 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
232 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
233 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
234 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
235 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
236 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
237 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
238 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
239 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
240 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
241 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
242 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
243 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
244 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
245 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
246 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
247 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
248 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
249 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
250 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
251 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
252 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
253 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
254 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
255 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
256 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
257 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
258 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
259 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
260 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
261 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
262 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
263 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
264 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
265 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
266 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
267 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
268 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
269 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
270 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
271 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
272 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
273 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
274 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
275 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
276 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
277 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
278 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
279 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
280 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
281 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
282 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
283 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
284 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
285 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
286 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
287 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
288 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
289 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
290 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
291 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
292 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 292 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.