• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
2 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
3 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
4 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
10 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
11 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
12 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
13 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
14 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
15 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
17 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
18 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
19 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
22 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
23 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
24 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
27 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
28 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
30 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
31 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
32 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
33 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
34 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
35 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
36 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
37 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
38 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
39 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
40 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
41 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
42 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
44 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
45 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
46 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
47 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
48 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
51 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
52 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
56 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
57 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
58 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
59 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
60 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
62 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
68 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
69 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
70 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
73 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
74 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
75 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
76 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
77 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
78 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
79 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
80 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
81 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
82 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
83 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
84 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
85 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
86 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
87 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
88 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
89 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
90 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
91 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
92 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
93 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
94 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
95 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
96 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
97 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
98 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
99 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
100 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
101 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
102 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
103 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
104 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
105 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
106 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
107 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
108 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
109 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
110 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
111 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
112 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
113 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
114 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
115 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
116 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
117 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
118 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
119 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
120 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
121 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
122 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
123 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
124 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
125 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
126 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
127 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
128 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
129 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
130 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
131 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
132 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
133 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
134 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
135 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
136 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
137 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
138 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
139 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
140 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
141 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
142 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
143 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
144 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
145 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
146 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
147 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
148 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
149 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
150 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
151 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
152 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
153 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
154 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
155 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
156 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
157 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
158 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
159 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
160 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
161 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
162 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
163 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
164 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
165 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
166 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
167 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
168 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
169 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
170 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
171 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
172 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
173 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
174 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
175 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
176 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
177 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
178 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
179 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
180 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
181 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
182 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
183 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
184 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
185 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
186 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
187 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
188 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
189 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
190 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
191 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
192 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
193 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
194 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
195 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
196 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
197 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
198 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
199 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 199 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc, keo tu, iphone 5s, kết nối máy tính, đèn quạt trần