• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
6 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
7 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
8 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
9 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
10 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
11 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
12 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
14 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
15 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
16 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
17 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
18 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
19 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
20 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
21 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
22 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
23 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
24 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
25 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
26 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
27 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
28 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
31 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
32 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
34 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
35 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
36 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
37 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
38 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
39 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
40 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
41 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
42 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
43 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
44 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
45 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
46 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
47 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
48 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
49 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
50 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
51 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
52 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
55 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
56 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
59 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
60 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
61 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
62 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
63 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
64 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
65 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
66 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
72 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
73 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
74 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
77 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
78 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
79 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
80 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
81 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
82 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
83 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
84 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
85 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
86 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
87 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
88 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
89 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
90 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
91 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
92 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
93 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
94 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
95 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
96 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
97 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
98 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
99 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
100 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
102 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
103 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
104 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
105 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
106 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
107 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
108 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
109 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
110 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
111 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
112 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
113 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
114 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
115 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
116 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
117 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
118 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
119 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
120 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
121 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
122 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
123 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
124 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
125 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
126 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
127 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
128 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
129 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
130 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
131 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
132 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
133 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
134 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
135 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
136 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
137 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
138 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
139 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
140 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
141 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
142 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
143 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
144 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
145 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
146 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
147 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
148 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
149 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
150 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
151 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
152 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
153 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
154 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
155 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
156 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
157 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
158 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
159 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
160 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
161 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
162 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
163 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
164 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
165 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
166 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
167 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
168 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
169 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
170 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
171 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
172 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
173 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
174 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
175 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
176 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
177 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
178 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
179 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
180 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
181 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
182 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
183 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
184 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
185 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
186 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
187 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
188 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
189 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
190 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
191 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
192 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
193 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
194 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
195 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
196 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
197 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
198 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
199 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
200 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
201 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
202 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
203 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 203 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)
Từ khóa nổi bật trong tuần: lg, ibm-lenovo, iphone 3g, m2, honda