• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
2 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
3 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
4 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ tugia
5 07/11/2014 1 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
6 06/11/2014 7 ngày 399.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
7 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
8 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
9 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
10 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
11 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
12 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
13 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
14 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
15 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
16 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
17 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
18 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
19 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
20 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
21 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
22 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
23 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
24 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
25 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
26 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
27 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
28 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
29 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
30 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
31 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
32 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
33 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
34 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.600 VNĐ tugia
35 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 1.600 VNĐ danko
36 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
37 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
38 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
39 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
40 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
41 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
42 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
43 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
44 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
45 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
46 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
47 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
48 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
49 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
50 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
51 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
52 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
53 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
54 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
55 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
57 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
58 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
59 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
60 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
62 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
63 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
64 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
65 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
66 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
67 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
68 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
69 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
70 25/07/2014 10 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
71 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
72 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
73 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
74 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
75 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
76 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
77 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
78 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
79 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
80 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
81 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
82 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
83 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
84 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
85 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
86 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
87 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
88 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
89 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
90 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
91 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
92 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
93 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
94 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
95 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
96 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
97 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
98 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
99 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
100 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
101 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
102 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
103 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
104 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
105 07/02/2014 3 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
106 04/02/2014 6 ngày 399.000 VNĐ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
107 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
108 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
109 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
110 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
111 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
112 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
113 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
114 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
115 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
116 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
117 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
118 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
119 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
120 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
121 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
122 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
123 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
124 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
125 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
126 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
127 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
128 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
129 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
130 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
131 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
132 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
133 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
134 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
135 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 VNĐ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
136 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
137 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
138 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
139 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
140 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
141 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
142 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
143 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
144 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
145 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
146 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
147 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
148 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
149 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
150 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
151 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
152 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
153 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
154 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
155 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
156 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
157 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
158 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
159 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
160 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
161 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
162 15/02/2013 3 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
163 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
164 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
165 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
166 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
167 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
168 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
169 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
170 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
171 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
172 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
173 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
174 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
175 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
176 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
177 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
178 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
179 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
180 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giảm 850 VNĐ F5Pro
181 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
182 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
183 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
184 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
185 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
186 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 VNĐ Giá không đổi MaytinhHaiHa
187 30/08/2012 1.295.000 VNĐ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 187 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)