• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
2 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 VNĐ Giá không đổi tugia
3 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
4 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
5 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
6 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
7 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
8 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
9 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
10 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ dmart
11 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ tugia
12 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
13 25/07/2014 10 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
14 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
15 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
16 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
17 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
18 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
19 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
20 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
21 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
22 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
23 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
24 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
25 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
26 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
27 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
28 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
29 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
30 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
31 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
32 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
33 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
34 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
35 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
36 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
37 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 600 VNĐ dmart
38 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
39 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
40 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
41 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
42 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
43 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
44 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
45 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
46 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
47 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 801.000 VNĐ dmart
48 07/02/2014 3 ngày 399.000 VNĐ Giá không đổi congnghenhadep
49 04/02/2014 6 ngày 399.000 VNĐ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
50 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
51 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
52 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 VNĐ Tăng 600 VNĐ danko
53 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
54 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi dmart
55 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 116.700 VNĐ dmart
56 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
57 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
58 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
59 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
60 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
61 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
62 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
63 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
64 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
65 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
66 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
67 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
68 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
69 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
70 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
71 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
72 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
73 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
74 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
75 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
76 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
77 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 116.100 VNĐ danko
78 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 VNĐ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
79 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
80 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
81 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Giá không đổi vtccorp
82 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 VNĐ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
83 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
84 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
85 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
86 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
87 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
88 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
89 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
90 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
91 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
92 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
93 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
94 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
95 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
96 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
97 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
98 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
99 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
100 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
101 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
102 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
103 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
104 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
105 15/02/2013 3 ngày 399.000 VNĐ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
106 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 VNĐ Giá không đổi danko
107 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
108 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
109 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
110 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
111 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
112 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 529.400 VNĐ danko
113 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
114 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
115 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 VNĐ Giảm 122.400 VNĐ danko
116 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
117 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
118 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 VNĐ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
119 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 VNĐ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
120 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
121 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 VNĐ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
122 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
123 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 VNĐ Giảm 850 VNĐ F5Pro
124 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
125 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
126 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
127 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 VNĐ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
128 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 VNĐ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
129 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 VNĐ Giá không đổi MaytinhHaiHa
130 30/08/2012 1.295.000 VNĐ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 130 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Access point (Wifi) (Access point, Wifi, Wi-fi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router trong mục Access point (Wifi)