Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
2 16/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
3 13/05/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
4 11/05/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
5 08/05/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
6 07/05/2016 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
7 25/04/2016 7 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
8 18/04/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
9 15/04/2016 15 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
10 31/03/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
11 29/03/2016 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
12 24/03/2016 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
13 18/03/2016 14 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
14 04/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
15 03/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
16 02/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
17 01/03/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
18 29/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
19 27/02/2016 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
20 19/02/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
21 18/02/2016 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
22 16/02/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
23 15/02/2016 16 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
24 30/01/2016 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
25 29/01/2016 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
26 12/01/2016 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
27 09/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
28 08/01/2016 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
29 07/01/2016 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
30 04/01/2016 4 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
31 31/12/2015 2 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
32 29/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
33 28/12/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
34 27/12/2015 6 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
35 21/12/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
36 11/12/2015 4 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
37 07/12/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
38 28/11/2015 5 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
39 23/11/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
40 22/11/2015 9 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
41 13/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
42 12/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
43 11/11/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
44 10/11/2015 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
45 08/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
46 06/11/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
47 05/11/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 01/11/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
49 30/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
50 29/10/2015 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 27/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
52 26/10/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
53 24/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 23/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 22/10/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
56 21/10/2015 35 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
57 16/09/2015 10 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 06/09/2015 15 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 22/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 21/08/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
61 20/08/2015 34 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
62 17/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 16/07/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 12/07/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 11/07/2015 12 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 29/06/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
67 28/06/2015 15 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
68 13/06/2015 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
69 12/06/2015 27 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 16/05/2015 4 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
71 12/05/2015 22 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 20/04/2015 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 04/04/2015 18 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 17/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
75 16/03/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
76 12/03/2015 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
77 01/03/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 28/02/2015 56 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 03/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 02/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 01/01/2015 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
82 31/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
83 30/12/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
84 27/12/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
85 26/12/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
86 24/12/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
87 23/12/2014 6 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
88 17/12/2014 16 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 01/12/2014 24 ngày 1.199.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ tugia
90 07/11/2014 1 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
91 06/11/2014 7 ngày 399.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ congnghenhadep
92 30/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 29/10/2014 9 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 20/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 19/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
96 17/10/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
97 16/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 15/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 14/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
100 13/10/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
101 11/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 10/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
103 09/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
104 08/10/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 07/10/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
106 05/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
107 04/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
108 03/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
109 02/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
110 01/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
111 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
112 29/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
113 28/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
114 27/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
115 24/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
116 23/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
117 22/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
118 21/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
119 20/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.600 VNĐ tugia
120 19/09/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 1.600 VNĐ danko
121 18/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
122 17/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
123 16/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
124 15/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
125 14/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 13/09/2014 3 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 10/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
128 09/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
129 08/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
130 07/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
131 06/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
132 05/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
133 04/09/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
134 03/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
135 02/09/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 31/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
137 30/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
138 29/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
139 28/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 27/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
141 26/08/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
142 23/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
143 21/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
144 20/08/2014 2 ngày 1.199.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 18/08/2014 1 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
146 17/08/2014 6 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
147 11/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
148 10/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
149 09/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
150 07/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
151 06/08/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
152 05/08/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dmart
153 03/08/2014 8 ngày 1.199.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
154 26/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
155 25/07/2014 10 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
156 15/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
157 13/07/2014 2 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
158 11/07/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
159 10/07/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
160 02/07/2014 16 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
161 16/06/2014 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
162 06/06/2014 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
163 30/05/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
164 28/05/2014 8 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
165 20/05/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
166 19/05/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
167 16/05/2014 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
168 15/05/2014 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.700 VNĐ vtccorp
169 13/05/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
170 09/05/2014 29 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
171 10/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
172 09/04/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
173 06/04/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
174 05/04/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
175 28/03/2014 3 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
176 25/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
177 23/03/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
178 20/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
179 19/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600 VNĐ dmart
180 18/03/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
181 17/03/2014 8 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
182 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
183 08/03/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
184 06/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
185 05/03/2014 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
186 19/02/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
187 18/02/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
188 13/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
189 10/02/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 801.000 VNĐ dmart
190 07/02/2014 3 ngày 399.000 ₫ Giá không đổi congnghenhadep
191 04/02/2014 6 ngày 399.000 ₫ Giảm 917.700 VNĐ congnghenhadep
192 29/01/2014 5 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
193 24/01/2014 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
194 23/01/2014 17 ngày 1.200.600 ₫ Tăng 600 VNĐ danko
195 06/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
196 01/01/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dmart
197 27/12/2013 27 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 116.700 VNĐ dmart
198 30/11/2013 4 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
199 26/11/2013 4 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
200 22/11/2013 7 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
201 15/11/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
202 03/11/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
203 02/11/2013 15 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
204 18/10/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
205 17/10/2013 10 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
206 07/10/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
207 05/10/2013 17 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
208 18/09/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
209 17/09/2013 3 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
210 14/09/2013 19 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
211 26/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
212 24/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
213 23/08/2013 8 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
214 15/08/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
215 14/08/2013 2 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
216 12/08/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
217 10/08/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
218 09/08/2013 6 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
219 03/08/2013 5 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 116.100 VNĐ danko
220 29/07/2013 3 ngày 1.316.700 ₫ Giảm 413.300 VNĐ vtccorp
221 26/07/2013 22 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
222 04/07/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 413.300 VNĐ F5Pro
223 01/07/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Giá không đổi vtccorp
224 30/06/2013 1 ngày 1.316.700 ₫ Tăng 116.100 VNĐ vtccorp
225 29/06/2013 14 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
226 15/06/2013 16 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
227 30/05/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
228 27/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
229 26/05/2013 11 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
230 15/05/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
231 14/05/2013 15 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
232 29/04/2013 23 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
233 06/04/2013 8 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
234 29/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
235 28/03/2013 7 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
236 21/03/2013 2 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
237 19/03/2013 8 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
238 11/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
239 10/03/2013 1 ngày 1.730.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
240 09/03/2013 2 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 529.400 VNĐ F5Pro
241 07/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
242 06/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
243 05/03/2013 1 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
244 04/03/2013 13 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
245 19/02/2013 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
246 18/02/2013 3 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 1.331.000 VNĐ F5Pro
247 15/02/2013 3 ngày 399.000 ₫ Giảm 801.600 VNĐ congnghenhadep
248 12/02/2013 12 ngày 1.200.600 ₫ Giá không đổi danko
249 31/01/2013 11 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
250 20/01/2013 4 ngày 1.323.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
251 16/01/2013 6 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
252 10/01/2013 4 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
253 06/01/2013 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
254 22/12/2012 6 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 529.400 VNĐ danko
255 16/12/2012 9 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 407.000 VNĐ F5Pro
256 07/12/2012 15 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 122.400 VNĐ vtccorp
257 22/11/2012 14 ngày 1.200.600 ₫ Giảm 122.400 VNĐ danko
258 08/11/2012 10 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
259 29/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
260 27/10/2012 1 ngày 1.323.000 ₫ Giảm 407.000 VNĐ vtccorp
261 26/10/2012 17 ngày 1.730.000 ₫ Tăng 435.000 VNĐ F5Pro
262 09/10/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 28.000 VNĐ MaytinhHaiHa
263 07/10/2012 13 ngày 1.323.000 ₫ Tăng 28.000 VNĐ vtccorp
264 24/09/2012 2 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.000 VNĐ MaytinhHaiHa
265 22/09/2012 1 ngày 1.730.000 ₫ Giảm 850 VNĐ F5Pro
266 21/09/2012 5 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
267 16/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
268 15/09/2012 1 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
269 14/09/2012 1 ngày 1.295.000 ₫ Giảm 435.850 VNĐ MaytinhHaiHa
270 13/09/2012 2 ngày 1.730.850 ₫ Tăng 435.850 VNĐ F5Pro
271 11/09/2012 12 ngày 1.295.000 ₫ Giá không đổi MaytinhHaiHa
272 30/08/2012 1.295.000 ₫ MaytinhHaiHa
Có tổng cộng 272 thay đổi giá của sản phẩm D-Link DI-624 108Mbits Wireless Router đã được hệ thống ghi lại.