Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Sản phẩm, giá Máy bộ đàm cố định Kenwood, may bo dam co dinh Kenwood, Kenwood

Có tất cả 14 sản phẩm
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
6 gian hàng bán
1.987
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
1 gian hàng bán
2.142
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
3 gian hàng bán
987
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
1 gian hàng bán
1.717
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.639
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
4 gian hàng bán
1.743
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
1 gian hàng bán
1.830
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.169
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.991
Kenwood TS-B2000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.057
Kenwood TK-8180
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
862
Kenwood TM-D700A
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
966
Máy bộ đàm Kenwood TK-7180/TK-8180
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
199
Máy bộ đàm Kenwood TK-7302/TK-8302
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
351
Sản phẩm nổi bật
Máy IC-2200H
3.600.000₫
5 gian hàng bán
3.365
Vertex standard VX-350
3.870.000₫
4 gian hàng bán
1.793
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.602
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
1 gian hàng bán
2.142
3.650.000₫
3 gian hàng bán
987
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.169
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 gian hàng bán
1.467
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.441
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
1 gian hàng bán
1.717
3.530.000₫
5 gian hàng bán
1.687
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
1.996
5.900.000₫
5 gian hàng bán
1.189