Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Sản phẩm, giá Máy bộ đàm cố định Kenwood, may bo dam co dinh Kenwood, Kenwood

Có tất cả 14 sản phẩm
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
3 gian hàng bán
2.184
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
7 gian hàng bán
2.005
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
4 gian hàng bán
1.038
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.741
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.657
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.761
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.845
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.175
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
4 gian hàng bán
2.000
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.069
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
874
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
978
Máy bộ đàm Kenwood TK-7180/TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
202
Máy bộ đàm Kenwood TK-7302/TK-8302
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
360
Sản phẩm nổi bật
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
4 gian hàng bán
2.011
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
5 gian hàng bán
1.808
Máy IC-2200H
4.200.000₫
7 gian hàng bán
3.395
3.650.000₫
4 gian hàng bán
1.038
5.350.000₫
4 gian hàng bán
2.572
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
6 gian hàng bán
2.077
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.761
IC-F5061
6.579.000₫
5 gian hàng bán
1.453
3.600.000₫
5 gian hàng bán
1.765
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.614
Jingtong JT-N86
750.000₫
3 gian hàng bán
1.942