Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Cho thuê thiết bị, cho thue thiet bi nhiều người bán

TOP 1
Cho Thuê Máy Chiếu
150.000₫
7 gian hàng bán
2.498
TOP 2
Cho thuê máy chiếu (Projector)
150.000₫
6 gian hàng bán
3.372
TOP 3
CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY
500.000₫
6 gian hàng bán
20.8774
TOP 4
Dịch vụ cho thuê máy chiếu theo giờ, ngày
200.000₫
6 gian hàng bán
1.926
TOP 5
Máy chiếu học đường, hội thảo , hội nghị
300.000₫
5 gian hàng bán
4.504
TOP 6
CHO THUÊ MÁY CHIẾU
300.000₫
4 gian hàng bán
1.508
TOP 7
Cho thuê máy chiếu CĐS 3500 Ansi lumen
200.000₫
4 gian hàng bán
605
TOP 8
Cho thuê máy chiếu Digital Galaxy
650.000₫
3 gian hàng bán
1.706
TOP 9
Cho thuê máy chiếu CĐS 2000 Ansi
300.000₫
3 gian hàng bán
1.567
TOP 10
Cho Thuê Máy chiếu CĐS 3200 Ansi 
350.000₫
3 gian hàng bán
1.314
HẠNG 11
Cho Thuê Máy chiếu CĐS 3500 Ansi
500.000₫
3 gian hàng bán
1.355
HẠNG 12
Cho Thuê Máy chiếu CĐS 5000 Ansi
800.000₫
3 gian hàng bán
1.157
HẠNG 14
Cho thuê máy chiếu MC - 15
300.000₫
3 gian hàng bán
694
HẠNG 15
Cho thuê máy chiếu MC - 12
650.000₫
3 gian hàng bán
752
HẠNG 16
Cho thuê máy chiếu MC - 10
150.000₫
3 gian hàng bán
674
HẠNG 17
Cho thuê máy chiếu MC - 5
650.000₫
3 gian hàng bán
626
HẠNG 18
Cho thuê máy chiếu MC - 35
350.000₫
3 gian hàng bán
730
HẠNG 19
Cho thuê máy chiếu MC - 25
450.000₫
3 gian hàng bán
959
HẠNG 20
Cho thuê màn chiếu MC - 68
230.000₫
3 gian hàng bán
829
HẠNG 21
Cho thuê máy chiếu độ sáng 2000 Ansi lumen
300.000₫
3 gian hàng bán
429
HẠNG 22
Cho thuê máy chiếu CĐS 3000 Ansi lumen
350.000₫
3 gian hàng bán
429
HẠNG 23
Cho thuê máy chiếu CĐS 5000 Ansi lumen
800.000₫
3 gian hàng bán
797
HẠNG 24
Cho Thuê Server
200.000₫
2 gian hàng bán
4.336
HẠNG 25
Cho thuê thiết bị: Cisco Router, Switch, Pix...
32.572.800₫
2 gian hàng bán
4.543
HẠNG 26
Máy chiếu CINEGO vmax D-1000
500.000₫
2 gian hàng bán
1.155
HẠNG 27
Cho thuê TIVI Plasma,máy chiếu,màn chiếu,máy văn phòng
300.000₫
2 gian hàng bán
3.500
HẠNG 28
Cho thuê máy chiếu MC - 34
300.000₫
2 gian hàng bán
589
HẠNG 29
Cho thuê máy chiếu Music Friends Studio
350.000₫
2 gian hàng bán
823
HẠNG 30
Cho thuê máy photocopy Toshiba E352/ 452
1.200.000₫
2 gian hàng bán
1.723
HẠNG 31
Cho thuê máy photocopy E720
1.000.000₫
2 gian hàng bán
1.156
HẠNG 33
Cho Thuê Laptop
30.000₫
(3)
1 gian hàng bán
24.218
HẠNG 34
CHO THUÊ MÁY SERVER IBM,DELL,HP
200.000₫
1 gian hàng bán
1.894
HẠNG 35
CHO THUE MAY SERVER HP
200.000₫
1 gian hàng bán
1.572
HẠNG 36
Cho Thue May Tinh
39.000₫
(1)
1 gian hàng bán
4.096
HẠNG 37
Cho thuê máy chiếu
600.000₫
1 gian hàng bán
685
HẠNG 38
Cho thuê máy tính để bàn
20.000₫
1 gian hàng bán
5.490
HẠNG 40
Cho thuê Laptop Intel Core Duo, Core 2 Duo, Core i3, Core i5
60.000₫
1 gian hàng bán
799
<<<123>>