Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Cho thuê thiết bị, cho thue thiet bi nhiều người bán

TOP 1
Cho Thuê Máy Chiếu
150.000₫
7 gian hàng bán
2.399
TOP 2
Máy chiếu học đường, hội thảo , hội nghị
300.000₫
6 gian hàng bán
4.438
TOP 3
Cho thuê máy chiếu (Projector)
150.000₫
6 gian hàng bán
3.255
TOP 4
CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY
23.000₫
6 gian hàng bán
20.7154
TOP 6
Dịch vụ cho thuê máy chiếu theo giờ, ngày
200.000₫
5 gian hàng bán
1.797
TOP 7
CHO THUÊ MÁY CHIẾU
300.000₫
4 gian hàng bán
1.442
TOP 8
Cho thuê máy chiếu Digital Galaxy
650.000₫
3 gian hàng bán
1.661
TOP 9
Cho thuê máy chiếu CĐS 2000 Ansi
300.000₫
3 gian hàng bán
1.510
TOP 10
Cho Thuê Máy chiếu CĐS 3200 Ansi 
350.000₫
3 gian hàng bán
1.263
HẠNG 11
Cho Thuê Máy chiếu CĐS 3500 Ansi
500.000₫
3 gian hàng bán
1.319
HẠNG 12
Cho Thuê Máy chiếu CĐS 5000 Ansi
800.000₫
3 gian hàng bán
1.142
HẠNG 13
Cho thuê máy chiếu MC - 15
300.000₫
3 gian hàng bán
658
HẠNG 14
Cho thuê máy chiếu MC - 12
650.000₫
3 gian hàng bán
731
HẠNG 15
Cho thuê máy chiếu MC - 10
150.000₫
3 gian hàng bán
626
HẠNG 16
Cho thuê máy chiếu MC - 5
650.000₫
3 gian hàng bán
602
HẠNG 17
Cho thuê máy chiếu MC - 35
350.000₫
3 gian hàng bán
706
HẠNG 18
Cho thuê máy chiếu MC - 25
450.000₫
3 gian hàng bán
923
HẠNG 19
Cho thuê màn chiếu MC - 68
230.000₫
3 gian hàng bán
778
HẠNG 20
Cho thuê máy photocopy Toshiba E352/ 452
700.000₫
3 gian hàng bán
1.642
HẠNG 21
Cho thuê máy chiếu độ sáng 2000 Ansi lumen
300.000₫
3 gian hàng bán
369
HẠNG 22
Cho thuê máy chiếu độ sáng 2700 Ansi lumen
300.000₫
3 gian hàng bán
423
HẠNG 23
Cho thuê máy chiếu CĐS 3500 Ansi lumen
450.000₫
3 gian hàng bán
548
HẠNG 24
Cho thuê máy chiếu CĐS 5000 Ansi lumen
800.000₫
3 gian hàng bán
749
HẠNG 25
Cho Thuê Laptop
30.000₫
(3)
2 gian hàng bán
24.131
HẠNG 26
Cho Thuê Server
200.000₫
2 gian hàng bán
4.261
HẠNG 27
Máy chiếu CINEGO vmax D-1000
500.000₫
2 gian hàng bán
1.131
HẠNG 28
Cho thuê TIVI Plasma,máy chiếu,màn chiếu,máy văn phòng
300.000₫
2 gian hàng bán
3.338
HẠNG 29
CHO THUÊ MÁY SERVER IBM,DELL,HP
200.000₫
2 gian hàng bán
1.819
HẠNG 30
Cho Thue May Tinh
39.000₫
(1)
2 gian hàng bán
3.988
HẠNG 31
Cho thuê máy chiếu MC - 34
300.000₫
2 gian hàng bán
562
HẠNG 32
Cho thuê máy chiếu Music Friends Studio
350.000₫
2 gian hàng bán
790
HẠNG 33
Cho thuê máy photocopy E720
1.000.000₫
2 gian hàng bán
1.114
HẠNG 35
Cho thuê máy chiếu CĐS 3000 Ansi lumen
350.000₫
2 gian hàng bán
384
HẠNG 36
CHO THUE MAY SERVER IBM
200.000₫
1 gian hàng bán
2.100
HẠNG 37
CHO THUE MAY SERVER HP
200.000₫
1 gian hàng bán
1.533
HẠNG 38
CHO THUE MAY SERVER DELL
200.000₫
1 gian hàng bán
1.696
HẠNG 39
CHO THUÊ MÁY HP WORKTATION IBM WORKTATION
200.000₫
1 gian hàng bán
1.254
HẠNG 40
Cho thuê workstation
200.000₫
1 gian hàng bán
1.869
<<<123>>