Thời gian các loại Cho thuê thiết bị xuất hiện trên Vatgia.com

15/03/2014
Tháng 03 - Năm 2014
15/05/2013
Tháng 05 - Năm 2013
03/04/2013
120.000 VNĐ
Tháng 04 - Năm 2013
14/01/2013
Tháng 01 - Năm 2013
20/07/2012
1.000.000 VNĐ
Tháng 07 - Năm 2012
07/11/2011
120.000 VNĐ
Tháng 11 - Năm 2011
26/10/2011
Tháng 10 - Năm 2011
08/08/2011
120.000 VNĐ
Tháng 08 - Năm 2011
28/05/2011
Tháng 05 - Năm 2011
12/02/2011
11/02/2011
Tháng 02 - Năm 2011
12/05/2010
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
11/05/2010
Tháng 05 - Năm 2010
29/04/2010
28/04/2010
90.000 VNĐ
Tháng 04 - Năm 2010
21/12/2009
400.000 VNĐ
10/12/2009
200.000 VNĐ
190.000 VNĐ
Tháng 12 - Năm 2009
10/11/2009
Tháng 11 - Năm 2009
30/09/2009
Tháng 09 - Năm 2009
25/04/2009
Tháng 04 - Năm 2009
13/03/2009
200.000 VNĐ
Tháng 03 - Năm 2009
17/06/2008
Tháng 06 - Năm 2008
29/12/2007
200.000 VNĐ
Tháng 12 - Năm 2007
15/11/2007
80.000 VNĐ
01/11/2007
Tháng 11 - Năm 2007

Thời gian các loại Cho thuê thiết bị xuất hiện trên Vatgia.com