Thời gian các loại Cho thuê thiết bị xuất hiện trên Vatgia.com

08/07/2017
1.000 ₫
Tháng 07 - Năm 2017
23/01/2015
Tháng 01 - Năm 2015
27/10/2014
Tháng 10 - Năm 2014
15/03/2014
Tháng 03 - Năm 2014
20/07/2012
1.000.000 ₫
Tháng 07 - Năm 2012
07/11/2011
Tháng 11 - Năm 2011
26/10/2011
Tháng 10 - Năm 2011
25/07/2011
Tháng 07 - Năm 2011
28/05/2011
Tháng 05 - Năm 2011
11/02/2011
Tháng 02 - Năm 2011
29/04/2010
28/04/2010
39.000 ₫
Tháng 04 - Năm 2010
21/12/2009
400.000 ₫
14/12/2009
300.000 ₫
10/12/2009
200.000 ₫
Tháng 12 - Năm 2009
10/11/2009
Tháng 11 - Năm 2009
25/04/2009
Tháng 04 - Năm 2009
13/03/2009
150.000 ₫
11/03/2009
Tháng 03 - Năm 2009
31/01/2009
Tháng 01 - Năm 2009
21/07/2008
Tháng 07 - Năm 2008
17/06/2008
Tháng 06 - Năm 2008
29/12/2007
200.000 ₫
Tháng 12 - Năm 2007
15/11/2007
30.000 ₫
01/11/2007
Tháng 11 - Năm 2007

Thời gian các loại Cho thuê thiết bị xuất hiện trên Vatgia.com