• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
2 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
3 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
4 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
5 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
6 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
7 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
8 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
9 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
10 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
11 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
12 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
13 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
14 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
15 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
16 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
17 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
18 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
19 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
20 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
21 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
22 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
23 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 VNĐ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
24 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
25 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
26 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
27 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
28 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
29 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
30 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
31 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
32 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
33 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
34 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
35 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
36 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
37 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
38 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
39 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
40 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
41 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
42 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
43 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
44 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
45 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
46 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
47 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
48 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
49 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
50 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
51 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
52 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
53 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
54 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
55 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
56 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
57 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
58 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
59 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
60 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
61 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
62 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
63 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
64 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
65 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
66 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
67 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
68 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
69 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
70 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
71 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
72 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
73 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
74 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
75 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
76 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
77 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
78 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
79 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
80 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
81 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
82 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
83 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
84 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
85 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
86 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
87 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
88 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
89 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
90 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
91 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
92 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
93 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
94 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
95 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
96 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
97 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
98 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
99 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
100 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
101 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
102 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
103 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
104 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
105 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
106 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
107 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
108 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
109 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
110 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
111 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
112 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
113 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
114 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
115 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
116 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
118 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
119 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
120 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
121 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
122 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
123 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
124 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
125 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
126 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
127 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
128 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
129 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
130 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
131 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
132 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
133 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
134 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
135 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
136 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
137 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
138 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
139 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
140 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
141 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
142 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
143 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
144 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
145 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
146 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
147 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
148 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
149 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
150 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
152 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
153 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
156 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
158 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
159 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
160 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
161 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 VNĐ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
163 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
166 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
168 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
169 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
171 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
172 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
173 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
174 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
175 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
176 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
177 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
178 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
179 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
180 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
181 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
182 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
183 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
184 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
185 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
186 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
189 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
190 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
191 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
192 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
193 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
194 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
195 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
196 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
197 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 VNĐ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
198 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
199 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
200 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
201 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
202 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
203 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
204 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
205 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
206 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
207 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
208 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
211 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
212 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
213 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
214 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
215 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
216 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
217 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
218 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
219 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
220 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
221 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
222 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
223 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
224 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
225 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
227 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
228 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
229 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
230 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
231 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
232 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
233 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
234 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
235 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
236 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
237 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
238 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
239 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
240 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
241 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
242 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
243 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
244 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
245 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
246 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
247 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
249 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
250 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
251 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
252 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
253 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
254 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
255 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
256 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
257 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
258 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
259 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
260 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
261 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
262 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
263 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
264 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
265 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
266 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
267 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
268 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
269 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
270 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
271 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
272 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
273 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
274 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
275 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
276 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
277 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
278 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
280 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
281 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
282 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
283 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
284 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
285 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
286 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
287 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
288 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
289 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
290 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
291 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
292 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
293 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
294 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
295 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
296 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
297 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
298 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
299 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
300 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
302 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
303 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
304 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
305 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
306 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
307 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
308 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
309 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
310 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
311 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
312 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
313 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
314 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
315 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
316 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
317 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
318 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
319 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
320 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
321 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
322 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
323 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
324 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
325 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
326 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
327 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
328 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
329 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
330 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
331 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
332 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
333 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
334 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
335 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
336 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
337 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
338 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
339 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
340 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
341 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
342 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
343 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
344 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
345 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
346 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
347 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
348 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
349 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
350 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
351 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
352 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
353 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
354 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
355 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
356 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
357 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
358 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
359 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
360 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
361 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
362 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
363 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
364 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
365 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
366 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
367 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
368 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
369 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
370 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
371 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
372 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
373 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
374 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
375 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
376 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
377 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
378 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
379 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
380 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
381 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
382 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
383 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
384 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
385 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
386 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
387 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
388 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
389 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
390 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
391 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
392 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
393 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
394 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
395 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
396 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
397 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
398 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
399 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
400 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
401 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
402 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
403 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
404 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
405 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
406 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
407 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
408 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
409 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
410 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
411 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
412 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
413 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
414 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
415 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
416 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
417 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
418 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
419 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
420 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
421 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
422 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
423 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
424 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
425 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
426 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
427 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
428 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
429 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
430 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
431 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
432 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
433 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
434 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
435 26/06/2012 13.490.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 435 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop