Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
2 10/08/2017 53 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
3 18/06/2017 159 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopgroup
4 10/01/2017 8 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
5 02/01/2017 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
6 31/12/2016 45 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
7 16/11/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 04/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 03/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
10 02/11/2016 19 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
11 14/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 13/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
13 12/10/2016 36 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
14 06/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 05/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
16 01/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
17 31/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
18 29/08/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ MTlaptop
19 26/08/2016 55 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ cttcomputer
20 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
21 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
22 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
23 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
24 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
25 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
26 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
27 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
36 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
40 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
41 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
42 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
43 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
45 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
46 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
47 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
48 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
49 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
50 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
51 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
52 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
53 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
54 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
55 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
56 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
57 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
58 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
59 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
60 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
61 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
62 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
63 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
64 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
65 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
66 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
67 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
68 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
69 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
70 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
71 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
72 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
73 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
74 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
75 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
76 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
77 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
78 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
79 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
80 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
81 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
82 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
83 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
84 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
86 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
87 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
88 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
89 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
90 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
91 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
92 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
93 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
94 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
95 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
96 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
97 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
98 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
99 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
100 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
101 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
102 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
103 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
104 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
105 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
106 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
107 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
108 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
109 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
110 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
111 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
112 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
113 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
114 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
115 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
116 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
117 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
119 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
120 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
121 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
122 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
123 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
124 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
125 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
126 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
127 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
128 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
129 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
130 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
131 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
132 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
133 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
134 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
135 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
136 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
137 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
138 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
139 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
140 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
141 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
142 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
143 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
144 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
145 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
146 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
147 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
148 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
149 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
150 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
151 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
152 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
153 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
154 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
155 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
156 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
157 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
158 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
159 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
160 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
161 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
162 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
163 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
164 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
165 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
166 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
167 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
168 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
169 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
170 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
171 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
172 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
173 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
174 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
175 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
176 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
177 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
178 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
179 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
180 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
181 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
182 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
183 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
184 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
185 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
186 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
187 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
188 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
189 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
190 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
191 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
192 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
193 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
194 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
195 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
196 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
197 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
198 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
199 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
200 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
201 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
202 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
203 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
204 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
205 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
206 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
207 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
208 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
209 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
210 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
211 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
212 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
213 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
214 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
215 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
216 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
217 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
218 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
219 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
220 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
221 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
222 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
223 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
224 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
225 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
226 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
227 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
228 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
229 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
230 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
231 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
232 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
233 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
234 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
235 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
236 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
238 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
239 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
240 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
241 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
242 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
244 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
246 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
247 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
249 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
250 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
251 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
252 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
253 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
254 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
255 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
256 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
257 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
258 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
259 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
260 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
261 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
262 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
263 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
264 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
265 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
266 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
267 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
268 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
269 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
270 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
271 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
272 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
273 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
274 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
275 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
276 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
277 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
278 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
279 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
280 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
281 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
282 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
283 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
284 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
285 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
286 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
287 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
288 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
289 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
290 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
291 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
292 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
293 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
294 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
295 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
296 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
297 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
298 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
299 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
300 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
301 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
302 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
303 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
304 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
306 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
307 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
308 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
309 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
310 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
311 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
312 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
313 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
314 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
315 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
316 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
317 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
318 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
319 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
320 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
321 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
322 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
323 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
324 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
325 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
326 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
327 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
328 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
329 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
330 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
331 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
332 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
333 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
334 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
335 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
336 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
337 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
338 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
339 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
340 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
341 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
342 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
343 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
344 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
345 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
346 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
347 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
348 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
349 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
350 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
351 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
352 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
353 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
354 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
355 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
356 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
357 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
358 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
359 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
360 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
361 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
362 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
363 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
364 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
365 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
366 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
367 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
368 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
369 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
370 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
371 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
372 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
373 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
374 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
375 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
376 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
377 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
378 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
379 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
380 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
381 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
382 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
383 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
384 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
385 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
386 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
387 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
388 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
389 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
390 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
391 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
392 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
393 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
394 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
395 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
396 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
397 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
398 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
399 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
400 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
401 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
402 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
403 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
404 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
405 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
406 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
407 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
408 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
409 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
410 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
411 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
412 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
413 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
414 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
415 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
416 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
417 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
418 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
419 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
420 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
421 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
422 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
423 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
425 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
428 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
429 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
430 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
431 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
432 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
433 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
435 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
436 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
437 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
438 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
439 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
440 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
441 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
442 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
443 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
444 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
445 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
446 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
447 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
448 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
449 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
450 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
451 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
452 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
453 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
454 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
455 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
456 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
457 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
458 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
459 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
460 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
461 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
462 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
463 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
464 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
465 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
466 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
467 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
468 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
469 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
470 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
471 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
472 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
473 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
474 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
475 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
476 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
477 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
478 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
479 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
480 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
481 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
482 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
484 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
485 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
486 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
487 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
488 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
489 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
490 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
491 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
492 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
493 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
494 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
495 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
496 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
497 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
498 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
499 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
500 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
501 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
502 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
503 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
504 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
505 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
506 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
507 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
508 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
509 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
510 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
511 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
512 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
513 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
514 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
515 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
516 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
517 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
518 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
519 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
520 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
521 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
522 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
523 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
524 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
525 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
526 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
527 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
528 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
529 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
530 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
531 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
532 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
533 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
534 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
535 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
536 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
537 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
538 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
539 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
540 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
541 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
542 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
543 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
544 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
545 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
546 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
547 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
548 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
549 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
550 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
551 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
552 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
553 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
554 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
555 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
556 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
557 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
558 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
559 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
560 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
561 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
562 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
563 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
564 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
565 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
566 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
567 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
568 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
569 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
570 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
571 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
572 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
573 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
574 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
575 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
576 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
577 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
578 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
579 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
580 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
581 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
582 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
583 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
584 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
585 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
586 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
587 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
588 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
589 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
590 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
591 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
592 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
593 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
594 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
595 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
596 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
597 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
598 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
599 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
600 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
601 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
602 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
603 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
604 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
605 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
606 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
607 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
608 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
609 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
610 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
611 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
612 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
613 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
614 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
615 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
616 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
617 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
618 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
619 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
620 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
621 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
622 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
623 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
624 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
625 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
626 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
627 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
628 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
629 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
630 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
631 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
632 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
633 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
634 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
635 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
636 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
637 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
638 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
639 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
640 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
641 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
642 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
643 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
644 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
645 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
646 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
647 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
648 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
649 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
650 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
651 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
652 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
653 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
654 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
655 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
656 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
657 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
658 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
659 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
660 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
661 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
662 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
663 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
664 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
665 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
666 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
667 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
668 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
669 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
670 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
671 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
672 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
673 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
674 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
675 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
676 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
677 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
678 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
679 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
680 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
681 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
682 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
683 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
684 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
685 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
686 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
687 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
688 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
689 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
690 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
691 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
692 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
693 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
694 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
695 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
696 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
697 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
698 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
699 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
700 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
701 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
702 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
703 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
704 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
705 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
706 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
707 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
708 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
709 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
710 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
711 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
712 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
713 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
714 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
715 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
716 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
717 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
718 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
719 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
720 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
721 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
722 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
723 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
724 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
725 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
726 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
727 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
728 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
729 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
730 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
731 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
732 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
733 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
734 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
735 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
736 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
737 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
738 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
739 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
740 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
741 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
742 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
743 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
744 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
745 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
746 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
747 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
748 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
749 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
750 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
751 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
752 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
753 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
754 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
755 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
756 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
757 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
758 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
759 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
760 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
761 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
762 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
763 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
764 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
765 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
766 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
767 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
768 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
769 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
770 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
771 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
772 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
773 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
774 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
775 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
776 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
777 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
778 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
779 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
780 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
781 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
782 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
783 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
784 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
785 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
786 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
787 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
788 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
789 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
790 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
791 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
792 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
793 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
794 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
795 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
796 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
797 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
798 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
799 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
800 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
801 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
802 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
803 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
804 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
805 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
806 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
807 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
808 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
809 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
810 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
811 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
812 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
813 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
814 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
815 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
816 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
817 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
818 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
819 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
820 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
821 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
822 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
823 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
824 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
825 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
826 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
827 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
828 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
829 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
830 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 830 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.