• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
3 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
4 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
5 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
6 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
7 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
8 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
9 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
10 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
11 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
12 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
13 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
14 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
15 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
16 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
17 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
18 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
19 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
20 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
21 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
22 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
23 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
24 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
25 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
26 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
27 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
28 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
29 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
30 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
31 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
32 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
33 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
34 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
35 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
36 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
37 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
40 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
41 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
42 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
43 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
44 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
45 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
46 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
47 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
48 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
49 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
50 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
51 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
52 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
53 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
54 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
55 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
56 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
57 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
58 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
59 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
60 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
61 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
62 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
63 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
64 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
65 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
66 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
67 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
68 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
69 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
70 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
71 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
72 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
73 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
74 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
75 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
76 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
77 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
78 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
79 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
80 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
81 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
82 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
83 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
84 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
85 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
86 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
87 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
90 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
91 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
92 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
93 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
94 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
95 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
96 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
97 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
98 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
99 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
100 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
102 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
103 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
104 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
105 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
106 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
107 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
108 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
109 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
110 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
111 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
112 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
113 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
114 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
115 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
116 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
117 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
118 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
119 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
120 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
121 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
122 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
123 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
124 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
125 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
126 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
127 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
128 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
129 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
130 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
131 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
132 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
133 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
134 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
135 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
136 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
137 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
138 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
139 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
140 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
141 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
142 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
143 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
144 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
145 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
146 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
147 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
148 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
149 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
150 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
151 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
152 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
153 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
154 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
155 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
156 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
157 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
158 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
159 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
160 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
161 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
162 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
163 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
164 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
165 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
166 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
167 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
168 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
169 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
170 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
171 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
172 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
173 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
174 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
175 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
176 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
177 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
178 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
179 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
180 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
181 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
182 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
183 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
184 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
185 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
186 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
187 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
188 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
189 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
190 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
191 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
192 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
193 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
194 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
195 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
196 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
197 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
198 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
199 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
200 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
201 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
202 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
203 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
204 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
205 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
206 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
207 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
208 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
209 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
210 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
211 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
212 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
215 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
216 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
217 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
218 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
219 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
220 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
221 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
222 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
223 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
224 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
225 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
226 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
227 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
228 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
229 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
230 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
231 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
232 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
233 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
234 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
235 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
237 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
238 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
239 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
240 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
241 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
242 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
243 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
244 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
245 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
246 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
247 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
248 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
249 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
250 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
251 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
252 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
253 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
254 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
255 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
256 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
257 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
258 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
259 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
260 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
261 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
262 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
263 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
264 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
265 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
266 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
267 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
268 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
269 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
270 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
271 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
272 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
273 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
274 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
275 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
276 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
277 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
278 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
279 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
280 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
281 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
282 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
283 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
284 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
285 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
286 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
287 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
288 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
289 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
290 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
291 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
292 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
293 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
294 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
295 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
296 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
297 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
298 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
299 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
300 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
301 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
302 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
303 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
304 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
305 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
306 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
307 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
308 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
309 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
310 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
311 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
312 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
313 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
314 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
315 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
316 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
317 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
318 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
319 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
320 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
321 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
322 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
323 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
324 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
325 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
326 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
327 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
329 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
330 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
331 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
332 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
333 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
334 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
335 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
336 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
337 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
338 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
339 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
340 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
341 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
342 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
343 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
344 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
345 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
346 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
347 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
348 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
349 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
350 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
351 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
352 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
353 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
354 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
355 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
356 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
357 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
358 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
359 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
360 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
361 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
362 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
363 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
365 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
366 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
367 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
368 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
369 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
370 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
371 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
372 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
373 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
374 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
375 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
376 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
377 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
378 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
379 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
380 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
381 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
382 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
383 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
384 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
385 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
387 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
388 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
389 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
390 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
391 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
392 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
393 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
394 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
395 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
396 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
397 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
398 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
399 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
400 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
401 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
402 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
403 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
404 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
405 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
406 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
407 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
408 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
409 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
410 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
411 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
412 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
413 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
414 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
415 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
416 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
417 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
418 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
419 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
420 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
421 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
422 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
423 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
424 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
425 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
426 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
427 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
428 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
429 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
430 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
432 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
433 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
435 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
436 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
437 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
438 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
439 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
440 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
441 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
442 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
443 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
444 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
445 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
446 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
447 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
448 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
449 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
450 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
451 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
452 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
453 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
454 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
455 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
456 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
457 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
458 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
459 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
460 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
461 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
462 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
463 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
464 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
465 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
466 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
467 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
468 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
469 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
470 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
471 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
472 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
473 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
474 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
475 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
476 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
477 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
478 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
479 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
480 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
481 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
482 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
484 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
485 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
486 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
487 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
488 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
489 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
490 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
491 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
492 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
493 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
494 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
495 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
496 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
497 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
498 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
499 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
500 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
501 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
502 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
503 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
504 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
505 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
506 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
507 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
508 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
509 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
510 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
511 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
512 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
513 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
514 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
515 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
516 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
517 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
518 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
519 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
520 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
521 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
522 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
523 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
524 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
525 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
526 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
527 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
528 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
529 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
530 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
531 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
532 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
533 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
534 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
535 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
536 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
537 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
538 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
539 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
540 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
541 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
542 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
543 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
544 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
545 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
546 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
547 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
548 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
549 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
550 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
551 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
552 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
553 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
554 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
555 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
556 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
557 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
558 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
559 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
560 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
561 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
562 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
563 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
564 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
565 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
566 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
567 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
568 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
569 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
570 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
571 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
572 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
573 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
574 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
575 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
576 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
577 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
578 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
579 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
580 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
581 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
582 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
583 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
584 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
585 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
586 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
587 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
588 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
589 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
590 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
591 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
592 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
593 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
594 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
595 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
596 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
597 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
598 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
599 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
600 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
601 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
602 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
603 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
604 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
605 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
606 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
607 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
608 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
609 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
610 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
611 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
612 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
613 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
614 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
615 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
616 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
617 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
618 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
619 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
620 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
621 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
622 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
623 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
624 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
625 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
626 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
627 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
628 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
629 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
630 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
631 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
632 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
633 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
634 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
635 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
636 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
637 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
638 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
639 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
640 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
641 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
642 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
643 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
644 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
645 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
646 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
647 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
648 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
649 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
650 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
651 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
652 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
653 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
654 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
655 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
656 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
657 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
658 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
659 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
660 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
661 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
662 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
663 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
664 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
665 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
666 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
667 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
668 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
669 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
670 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
671 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
672 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
673 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
674 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
675 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 675 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop