• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
2 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
3 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
4 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
5 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
6 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
7 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
8 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
9 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
10 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
11 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
12 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 VNĐ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
13 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
14 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
15 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
16 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
17 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
18 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
19 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
20 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
21 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
22 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
23 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
24 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
25 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
26 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
27 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
28 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
29 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
30 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
31 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
32 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
33 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
34 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
35 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
36 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
37 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
38 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
39 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
40 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
41 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
42 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
43 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
44 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
45 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
46 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
47 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
48 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
49 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
50 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
51 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
52 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
53 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
54 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
55 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
56 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
57 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
58 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
59 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
60 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
61 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
62 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
63 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
64 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
65 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
66 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
67 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
68 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
69 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
70 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
71 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
72 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
73 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
74 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
75 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
76 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
77 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
78 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
79 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
80 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
81 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
82 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
83 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
84 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
88 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
89 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
90 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
91 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
92 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
93 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
94 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
95 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
96 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
97 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
98 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
99 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
100 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
101 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
102 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
103 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
104 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
105 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
106 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
107 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
108 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
109 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
110 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
111 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
112 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
113 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
114 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
115 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
116 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
117 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
118 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
119 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
120 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
121 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
122 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
123 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
124 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
125 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
126 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
127 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
128 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
129 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
130 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
131 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
132 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
133 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
134 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
135 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
136 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 VNĐ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
137 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
138 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
139 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
140 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
141 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
142 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
143 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
144 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
145 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
146 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
147 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
148 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
149 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
150 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
151 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
152 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
153 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
154 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
155 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
156 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
157 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
158 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
159 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
160 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
161 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
162 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
163 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
164 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
165 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
166 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
167 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
168 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
169 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
170 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
171 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
172 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
173 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
174 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
175 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
176 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
177 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
178 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
179 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
180 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
181 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
182 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
183 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
184 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
186 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
187 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
188 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
189 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
190 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
191 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
192 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
193 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
194 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
195 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
196 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
197 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
198 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
199 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
200 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
201 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
202 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
203 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
204 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
205 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
206 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
207 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
208 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
209 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
210 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
211 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
212 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
213 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
214 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
215 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
216 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
217 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
218 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
219 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
220 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
221 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
222 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
223 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
224 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
225 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
226 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
227 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
228 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
229 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
230 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
231 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
232 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
233 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
234 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
235 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
236 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
237 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
238 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
239 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
240 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
241 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
242 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
243 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
244 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
245 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
246 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
247 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
249 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
250 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
251 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
252 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
253 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
254 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
255 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
256 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
257 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
258 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
260 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
262 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
263 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
264 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
265 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
269 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
271 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
272 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
273 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
274 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
275 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 VNĐ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
276 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
278 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
280 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
281 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
282 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
283 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
284 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
285 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
286 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
287 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
288 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
289 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
290 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
293 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
294 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
295 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
296 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
297 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
298 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
299 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
300 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
301 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
302 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
303 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
304 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
306 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
307 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
308 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
309 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
310 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 VNĐ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
311 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
312 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
313 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
314 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
315 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
316 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
317 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
318 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
320 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
321 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
323 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
324 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
325 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
326 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
327 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
328 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
329 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
330 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
331 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
332 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
333 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
334 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
335 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
336 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
338 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
339 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
340 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
341 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
342 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
343 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
344 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
345 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
346 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
347 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
348 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
349 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
350 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
351 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
352 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
353 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
354 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
355 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
356 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
357 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
358 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
359 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
360 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
361 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
362 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
363 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
364 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
365 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
366 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
367 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
368 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
369 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
370 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
371 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
372 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
373 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
374 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
375 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
376 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
377 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
378 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
379 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
380 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
381 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
382 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
383 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
384 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
385 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
386 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
387 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
388 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
389 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
390 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
391 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
392 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
393 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
394 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
395 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
396 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
397 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
398 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
399 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
400 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
401 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
402 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
403 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
404 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
405 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
406 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
407 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
408 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
409 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
410 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
411 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
412 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
413 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
414 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
415 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
416 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
417 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
418 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
419 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
420 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
421 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
422 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
423 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
424 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
425 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
426 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
427 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
428 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
429 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
430 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
431 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
432 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
433 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
434 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
435 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
436 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
437 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
438 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
439 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
440 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
441 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
442 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
443 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
444 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
445 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
446 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
447 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
448 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
449 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
450 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
451 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
452 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
453 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
454 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
455 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
456 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
457 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
458 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
459 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
460 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
461 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
462 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
463 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
464 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
465 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
466 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
467 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
468 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
469 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
470 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
471 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
472 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
473 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
474 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
475 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
476 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
477 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
478 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
479 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
480 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
481 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
482 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
483 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
484 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
485 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
486 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
487 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
488 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
489 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
490 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
491 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
492 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
493 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
494 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
495 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
496 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
497 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
498 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
499 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
500 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
501 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
502 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
503 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
504 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
505 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
506 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
507 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
508 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
509 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
510 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
511 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
512 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
513 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
514 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
515 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
516 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
517 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
518 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
519 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
520 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
521 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
522 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
523 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
524 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
525 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
526 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
527 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
528 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
529 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
530 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
531 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
532 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
533 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
534 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
535 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
536 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
537 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
538 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
539 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
540 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
541 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
542 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
543 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
544 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
545 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
546 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
547 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
548 26/06/2012 13.490.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 548 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop