• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
2 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
3 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
4 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
5 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
6 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
7 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
8 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
9 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
10 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
11 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
12 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
13 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
14 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
15 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
16 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
17 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
18 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
19 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
20 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
21 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
22 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
23 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
24 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
26 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
27 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
28 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
29 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
30 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
31 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
32 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
33 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
34 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
35 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
36 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
40 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
41 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
42 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
43 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
44 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
45 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
46 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
47 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
48 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
50 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
51 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
53 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
54 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
55 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
56 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
57 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
58 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
59 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
60 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
61 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
62 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
63 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
64 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
65 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
66 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
67 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
68 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
69 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
70 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
71 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
72 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
73 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
74 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
75 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
76 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
77 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
78 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
79 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
80 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
81 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
82 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
83 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
84 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
86 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
87 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
88 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
89 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
90 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
91 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
92 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
93 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
94 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
95 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
96 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
97 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
98 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
99 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
100 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
101 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
102 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
103 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
104 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
105 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
106 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
107 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
108 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
109 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
110 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
111 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
112 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
113 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
114 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
115 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
116 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
117 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
118 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
119 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
120 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
121 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
122 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
123 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
124 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
125 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
126 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
127 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
128 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
129 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
130 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
131 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
132 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
133 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
134 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
135 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
136 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
137 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
138 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
139 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
140 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
141 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
142 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
143 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
144 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
145 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
146 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
147 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
148 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
149 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
150 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
151 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
152 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
153 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
154 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
155 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
156 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
157 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
158 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
159 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
160 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
161 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
162 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
163 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
164 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
165 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
166 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
168 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
171 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
175 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
176 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
177 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
178 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
179 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
180 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
181 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
182 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
183 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
184 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
185 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
186 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
187 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
188 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
189 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
190 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
191 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
192 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
193 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
194 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
195 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
196 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
197 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
198 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
199 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
200 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
201 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
202 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
203 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
204 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
205 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
206 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
207 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
208 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
209 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
210 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
211 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
212 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
213 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
214 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
215 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
216 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
217 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
218 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
219 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
220 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
221 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
222 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
223 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
224 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
225 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
226 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
227 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
228 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
229 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
230 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
231 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
232 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
233 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
234 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
235 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
236 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
237 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
238 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
239 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
240 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
241 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
242 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
243 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
244 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
245 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
246 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
247 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
248 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
249 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
250 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
251 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
252 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
253 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
254 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
255 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
256 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
257 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
258 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
259 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
260 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
261 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
262 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
263 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
264 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
265 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
266 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
267 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
268 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
269 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
270 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
271 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
272 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
273 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
274 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
275 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
276 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
277 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
278 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
279 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
280 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
281 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
282 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
283 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
284 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
285 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
286 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
287 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
288 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
289 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
290 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
292 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
293 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
294 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
295 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
296 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
297 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
298 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
299 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
300 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
301 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
303 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
304 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
305 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
306 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
307 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
308 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
309 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
310 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
311 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
312 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
313 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
314 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
315 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
316 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
317 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
318 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
319 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
320 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
321 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
324 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
325 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
326 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
327 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
329 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
330 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
331 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
333 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
334 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
335 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
336 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
338 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
339 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
340 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
341 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
342 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
343 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
344 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
345 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
346 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
347 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
349 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
350 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
351 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
352 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
353 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
354 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
355 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
357 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
358 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
359 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
360 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
361 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
362 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
363 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
364 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
365 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
366 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
367 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
368 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
369 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
370 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
371 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
372 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
373 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
374 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
375 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
376 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
377 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
378 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
379 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
380 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
381 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
382 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
383 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
384 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
385 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
386 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
387 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
388 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
389 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
390 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
391 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
392 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
393 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
394 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
395 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
396 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
397 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
398 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
399 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
401 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
402 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
403 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
404 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
405 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
406 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
407 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
408 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
409 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
410 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
411 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
412 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
413 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
414 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
415 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
416 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
417 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
418 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
419 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
420 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
421 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
422 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
423 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
424 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
425 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
426 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
427 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
428 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
429 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
430 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
431 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
432 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
433 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
434 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
435 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
436 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
437 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
438 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
439 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
440 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
441 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
442 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
443 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
444 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
445 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
446 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
447 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
448 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
449 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
450 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
451 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
452 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
453 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
454 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
455 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
456 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
457 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
458 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
459 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
460 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
461 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
462 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
463 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
464 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
465 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
466 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
467 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
468 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
469 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
470 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
471 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
472 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
473 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
474 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
475 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
476 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
477 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
478 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
479 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
480 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
481 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
482 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
484 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
485 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
486 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
487 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
488 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
489 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
490 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
491 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
492 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
493 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
494 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
495 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
496 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
497 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
498 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
499 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
500 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
501 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
502 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
503 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
504 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
505 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
506 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
507 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
508 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
509 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
510 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
511 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
512 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
513 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
514 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
515 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
516 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
517 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
518 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
519 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
520 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
521 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
522 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
523 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
524 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
525 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
526 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
527 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
528 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
529 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
530 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
531 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
532 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
533 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
534 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
535 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
536 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
537 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
538 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
539 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
540 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
541 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
542 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
543 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
544 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
545 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
546 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
547 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
548 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
549 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
550 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
551 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
552 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
553 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
554 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
555 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
556 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
557 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
558 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
559 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
560 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
561 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
562 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
563 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
564 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
565 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
566 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
567 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
568 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
569 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
570 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
571 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
572 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
573 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
574 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
575 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
576 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
577 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
578 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
579 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
580 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
581 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
582 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
583 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
584 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
585 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
586 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
587 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
588 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
589 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
590 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
591 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
592 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
593 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
594 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
595 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
596 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
597 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
598 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
599 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
600 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
601 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
602 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
603 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
604 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
605 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
606 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
607 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
608 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
609 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
610 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
611 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
612 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
613 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
614 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
615 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
616 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
617 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
618 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
619 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
620 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
621 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
622 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
623 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
624 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
625 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
626 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
627 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
628 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
629 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
630 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
631 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
632 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
633 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
634 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 634 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc, ta ba, inox 304, panasonic, in nhiệt