• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
2 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
3 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
4 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
5 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
6 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
7 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
8 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
9 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
10 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
11 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
12 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
13 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
14 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
15 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
16 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
17 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
18 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
19 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
20 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
21 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
22 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
23 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
24 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
25 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
26 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
27 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
28 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
29 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
30 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
31 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
32 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
33 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
34 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
35 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
36 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
37 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
38 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
39 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
40 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
41 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
42 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
43 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
44 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
45 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
46 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
47 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
48 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
49 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
50 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
52 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
53 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
55 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
56 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
57 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
58 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
59 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
60 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
61 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
62 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
63 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
64 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
65 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
66 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
67 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
68 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
69 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
70 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
71 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
72 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
73 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
74 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
75 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
76 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
77 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
78 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
79 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
80 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
81 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
82 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
83 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
84 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
85 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
86 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
87 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
88 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
89 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
90 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
91 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
92 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
93 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
94 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
95 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
96 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
97 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
98 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
99 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
100 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
101 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
102 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
103 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 VNĐ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
104 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
105 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
106 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
107 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
108 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
109 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
110 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
111 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
112 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
113 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
114 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
115 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
116 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
117 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
118 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
119 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
120 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
121 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
122 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
123 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
124 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
125 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
126 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
127 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
128 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
129 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
130 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
131 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
132 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
133 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
134 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
135 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
136 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
137 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
138 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
139 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
140 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
141 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
142 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
143 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
144 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
145 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
146 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
147 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
148 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
149 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
150 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
151 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
152 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
153 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
154 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
155 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
156 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
157 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
158 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
159 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
160 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
161 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
162 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
163 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
164 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
165 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
166 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
167 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
168 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
169 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
170 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
171 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
172 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
173 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
174 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
175 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
176 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
177 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
178 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
179 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
180 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
181 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
182 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
183 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
184 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
185 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
186 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
187 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
188 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
189 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
190 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
191 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
192 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
193 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
194 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
195 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
196 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
197 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
198 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
199 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
200 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
201 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
202 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
203 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
204 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
205 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
206 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
207 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
208 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
210 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
211 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
212 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
213 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
214 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
215 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
216 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
217 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
218 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
219 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
220 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
221 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
222 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
223 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
224 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
225 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
226 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
227 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
229 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
230 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
232 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
236 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
237 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
239 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
240 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
241 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
242 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 VNĐ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
243 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
244 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
246 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
247 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
248 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
249 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
251 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
252 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
253 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
254 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
255 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
256 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
257 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
260 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
261 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
262 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
263 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
264 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
265 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
266 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
269 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
270 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
271 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
272 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
273 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
274 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
275 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
276 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
277 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 VNĐ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
278 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
279 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
280 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
281 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
282 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
283 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
284 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
285 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
286 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
287 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
288 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
289 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
290 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
291 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
293 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
294 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
295 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
296 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
297 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
298 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
299 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
300 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
303 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
304 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
305 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
306 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
307 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
308 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
309 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
310 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
311 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
312 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
313 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
314 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
315 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
316 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
317 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
320 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
321 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
322 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
325 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
326 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
330 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
331 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
332 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
333 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
334 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
335 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
336 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
337 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
338 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
339 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
340 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
341 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
342 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
343 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
344 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
345 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
346 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
347 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
348 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
349 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
350 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
351 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
352 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
353 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
354 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
355 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
356 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
357 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
358 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
359 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
360 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
361 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
362 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
363 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
365 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
366 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
367 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
368 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
369 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
370 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
371 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
372 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
373 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
374 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
375 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
376 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
377 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
378 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
379 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
382 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
383 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
384 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
385 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
387 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
388 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
389 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
390 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
391 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
392 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
393 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
394 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
395 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
396 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
397 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
398 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
399 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
400 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
401 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
402 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
403 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
404 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
405 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
406 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
407 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
408 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
409 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
410 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
411 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
412 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
413 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
414 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
415 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
416 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
417 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
418 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
419 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
420 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
421 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
422 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
423 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
424 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
425 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
426 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
427 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
428 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
429 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
430 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
431 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
432 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
433 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
434 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
435 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
436 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
437 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
438 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
439 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
440 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
441 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
442 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
443 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
444 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
445 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
446 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
447 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
448 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
449 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
450 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
451 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
452 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
453 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
454 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
455 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
456 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
457 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
458 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
459 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
460 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
461 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
462 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
463 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
464 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
465 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
466 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
467 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
468 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
469 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
470 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
471 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
472 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
473 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
474 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
475 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
476 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
477 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
478 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
479 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
480 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
481 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
482 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
483 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
484 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
485 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
486 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
487 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
488 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
489 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
490 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
491 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
492 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
493 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
494 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
495 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
496 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
497 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
498 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
499 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
500 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
501 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
502 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
503 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
504 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
505 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
506 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
507 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
508 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
509 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
510 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
511 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
512 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
513 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
514 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
515 26/06/2012 13.490.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 515 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop