Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
2 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
3 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
4 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
5 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
7 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
13 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
14 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
16 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
17 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
18 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
21 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
22 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
23 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
24 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
25 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
26 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
27 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
28 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
29 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
30 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
31 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
32 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
33 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
36 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
37 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
38 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
39 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
40 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
41 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
42 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
43 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
44 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
45 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
46 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
47 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
48 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
49 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
50 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
51 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
52 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
53 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
54 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
55 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
56 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
57 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
58 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
59 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
60 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
61 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
62 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
63 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
64 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
65 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
66 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
67 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
68 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
69 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
70 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
71 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
72 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
73 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
74 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
75 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
76 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
77 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
78 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
79 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
80 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
81 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
82 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
83 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
84 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
86 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
87 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
88 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
89 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
90 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
91 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
92 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
93 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
94 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
95 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
96 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
97 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
98 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
99 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
100 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
101 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
102 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
103 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
104 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
105 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
106 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
107 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
108 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
109 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
110 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
111 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
112 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
113 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
114 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
115 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
116 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
117 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
118 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
119 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
120 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
121 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
122 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
123 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
124 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
125 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
126 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
127 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
128 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
129 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
131 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
132 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
133 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
134 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
135 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
136 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
137 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
138 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
139 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
140 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
141 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
142 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
143 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
144 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
145 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
146 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
147 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
148 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
149 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
150 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
151 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
152 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
153 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
154 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
155 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
156 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
157 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
158 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
159 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
160 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
161 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
162 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
163 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
164 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
165 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
166 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
167 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
168 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
169 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
170 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
171 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
172 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
173 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
174 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
175 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
176 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
177 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
178 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
179 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
180 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
181 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
182 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
183 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
184 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
185 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
186 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
187 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
188 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
189 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
190 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
191 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
192 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
193 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
194 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
195 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
196 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
197 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
198 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
199 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
200 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
201 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
202 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
203 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
204 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
205 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
206 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
207 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
208 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
209 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
210 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
211 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
212 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
213 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
214 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
215 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
216 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
217 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
218 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
219 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
220 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
221 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
222 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
223 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
224 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
225 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
227 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
228 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
229 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
230 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
231 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
232 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
233 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
235 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
236 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
237 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
238 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
239 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
240 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
241 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
242 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
243 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
244 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
245 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
246 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
247 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
248 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
249 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
250 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
251 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
252 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
253 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
254 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
255 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
256 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
257 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
258 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
259 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
260 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
261 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
262 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
263 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
264 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
265 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
266 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
267 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
268 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
269 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
270 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
271 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
272 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
273 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
274 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
275 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
276 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
277 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
278 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
279 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
280 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
281 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
282 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
283 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
284 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
285 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
286 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
287 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
288 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
289 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
290 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
291 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
292 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
293 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
294 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
295 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
296 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
297 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
298 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
299 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
300 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
302 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
303 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
304 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
306 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
307 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
308 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
309 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
310 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
311 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
312 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
313 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
314 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
315 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
316 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
317 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
318 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
319 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
320 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
321 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
322 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
323 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
324 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
325 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
326 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
327 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
328 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
329 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
330 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
331 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
332 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
333 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
334 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
335 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
336 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
337 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
338 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
339 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
340 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
341 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
342 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
343 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
344 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
345 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
346 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
347 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
348 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
349 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
350 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
351 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
352 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
353 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
354 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
355 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
356 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
357 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
358 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
359 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
360 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
361 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
362 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
363 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
364 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
365 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
366 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
367 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
368 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
369 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
370 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
371 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
372 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
373 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
374 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
375 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
376 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
377 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
378 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
379 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
380 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
381 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
382 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
383 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
384 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
385 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
386 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
387 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
388 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
389 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
390 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
391 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
392 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
393 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
394 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
395 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
396 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
397 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
398 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
399 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
400 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
401 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
402 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
403 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
404 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
405 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
406 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
407 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
408 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
409 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
410 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
411 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
412 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
413 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
414 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
415 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
416 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
417 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
418 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
419 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
420 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
421 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
422 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
423 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
425 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
428 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
429 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
430 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
431 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
432 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
433 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
434 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
435 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
436 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
437 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
438 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
439 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
440 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
441 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
442 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
443 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
444 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
445 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
446 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
447 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
448 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
449 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
450 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
452 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
453 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
454 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
455 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
456 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
457 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
458 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
459 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
460 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
461 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
462 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
463 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
464 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
465 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
466 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
467 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
468 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
469 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
470 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
471 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
472 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
473 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
474 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
475 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
476 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
477 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
478 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
479 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
480 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
481 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
482 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
483 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
484 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
485 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
486 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
487 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
488 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
489 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
490 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
491 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
492 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
493 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
494 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
495 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
496 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
497 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
498 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
499 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
500 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
501 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
502 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
503 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
504 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
505 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
506 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
507 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
508 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
509 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
510 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
511 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
512 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
513 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
514 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
515 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
516 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
517 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
518 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
519 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
520 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
521 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
522 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
523 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
524 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
525 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
526 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
527 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
528 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
529 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
530 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
531 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
532 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
533 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
534 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
535 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
536 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
537 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
538 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
539 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
540 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
541 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
542 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
543 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
544 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
545 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
546 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
547 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
548 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
549 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
550 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
551 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
552 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
553 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
554 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
555 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
556 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
557 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
558 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
559 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
560 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
561 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
562 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
563 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
564 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
565 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
566 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
567 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
568 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
569 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
570 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
571 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
572 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
573 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
574 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
575 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
576 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
577 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
578 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
579 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
580 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
581 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
582 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
583 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
584 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
585 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
586 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
587 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
588 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
589 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
590 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
591 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
592 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
593 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
594 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
595 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
596 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
597 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
598 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
599 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
600 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
601 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
602 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
603 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
604 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
605 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
606 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
607 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
608 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
609 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
610 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
611 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
612 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
613 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
614 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
615 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
616 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
617 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
618 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
619 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
620 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
621 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
622 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
623 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
624 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
625 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
626 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
627 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
628 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
629 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
630 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
631 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
632 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
633 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
634 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
635 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
636 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
637 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
638 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
639 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
640 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
641 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
642 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
643 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
644 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
645 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
646 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
647 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
648 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
649 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
650 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
651 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
652 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
653 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
654 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
655 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
656 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
657 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
658 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
659 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
660 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
661 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
662 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
663 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
664 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
665 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
666 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
667 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
668 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
669 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
670 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
671 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
672 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
673 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
674 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
675 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
676 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
677 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
678 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
679 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
680 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
681 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
682 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
683 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
684 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
685 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
686 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
687 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
688 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
689 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
690 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
691 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
692 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
693 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
694 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
695 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
696 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
697 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
698 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
699 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
700 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
701 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
702 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
703 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
704 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
705 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
706 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
707 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
708 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
709 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
710 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
711 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
712 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
713 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
714 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
715 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
716 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
717 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
718 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
719 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
720 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
721 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
722 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
723 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
724 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
725 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
726 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
727 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
728 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
729 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
730 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
731 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
732 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
733 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
734 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
735 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
736 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
737 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
738 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
739 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
740 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
741 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
742 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
743 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
744 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
745 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
746 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
747 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
748 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
749 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
750 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
751 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
752 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
753 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
754 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
755 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
756 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
757 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
758 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
759 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
760 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
761 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
762 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
763 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
764 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
765 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
766 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
767 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
768 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
769 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
770 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
771 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
772 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
773 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
774 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
775 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
776 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
777 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
778 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
779 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
780 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
781 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
782 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
783 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
784 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
785 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
786 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
787 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
788 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
789 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
790 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
791 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
792 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
793 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
794 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
795 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
796 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
797 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
798 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
799 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
800 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
801 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
802 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
803 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
804 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
805 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
806 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
807 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
808 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 808 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.