• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 07/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
2 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
3 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
4 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
5 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
6 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
7 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
10 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
11 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
12 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
13 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
14 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
15 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
16 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
19 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
20 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
21 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
22 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
23 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
24 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
25 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
27 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
28 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
29 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
30 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
31 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
32 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
33 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
34 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
35 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
36 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
37 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
38 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
39 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
40 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
41 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
42 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
43 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
44 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
45 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
46 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
47 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
48 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
49 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
50 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
51 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
52 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
53 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
54 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
55 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
56 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
57 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
58 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
59 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
60 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
61 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
62 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
63 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
64 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
65 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
66 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
67 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
68 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
69 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
70 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
71 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
72 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
73 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
74 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
75 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
76 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
77 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
78 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
79 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
80 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
81 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
82 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
83 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
84 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
86 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
87 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
88 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
89 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
90 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
91 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
92 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
93 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
94 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
95 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
96 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
97 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
98 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
99 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
100 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
101 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
102 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
103 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
104 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
105 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
106 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
107 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
108 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
109 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
110 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
111 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
112 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
113 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
114 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
115 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
116 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
117 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
118 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
119 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
120 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
121 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
122 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
123 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
124 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
125 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
126 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
127 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
128 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
129 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
130 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
131 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
132 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
133 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
134 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
135 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
136 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
137 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
138 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
139 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
140 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
141 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
142 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
143 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
144 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
145 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
146 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
147 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
148 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
149 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
150 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
151 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
152 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
153 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
154 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
155 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
156 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
157 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
158 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
159 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
160 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
161 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
162 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
163 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
164 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
165 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
166 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
167 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
168 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
169 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
170 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
171 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
172 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
173 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
174 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
175 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
176 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
177 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
178 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
179 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
180 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
181 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
182 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
183 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
184 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
185 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
186 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
187 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
188 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
189 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
190 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
191 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
192 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
193 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
194 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
195 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
196 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
197 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
198 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
199 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
200 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
201 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
202 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
203 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
204 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
205 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
206 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
207 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
208 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
209 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
210 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
211 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
212 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
213 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
214 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
215 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
216 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
217 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
218 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
219 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
220 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
221 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
222 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
223 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
224 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
225 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
226 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
227 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
228 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
229 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
230 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
231 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
232 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
233 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
234 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
235 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
237 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
238 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
239 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
240 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
241 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
242 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
243 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
244 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
245 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
246 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
247 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
248 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
249 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
250 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
251 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
252 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
253 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
254 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
255 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
256 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
257 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
258 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
259 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
261 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
262 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
263 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
264 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
265 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
266 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
267 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
268 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
269 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
270 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
271 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
272 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
273 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
274 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
275 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
276 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
277 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
278 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
279 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
280 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
281 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
282 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
283 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
284 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
285 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
286 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
287 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
288 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
289 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
290 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
291 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
292 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
293 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
294 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
295 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
296 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
297 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
298 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
299 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
300 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
301 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
303 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
304 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
305 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
306 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
307 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
308 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
309 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
310 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
311 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
312 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
313 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
314 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
316 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
317 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
320 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
321 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
322 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
323 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
324 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
325 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
326 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
327 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
328 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
329 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
330 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
331 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
332 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
333 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
334 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
335 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
336 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
337 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
338 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
339 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
340 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
341 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
342 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
343 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
344 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
345 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
346 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
349 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
350 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
351 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
352 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
353 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
354 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
355 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
357 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
358 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
359 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
360 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
361 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
362 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
363 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
364 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
365 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
366 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
367 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
368 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
369 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
370 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
371 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
372 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
373 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
374 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
375 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
376 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
377 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
378 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
379 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
380 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
382 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
383 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
384 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
385 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
386 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
387 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
388 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
389 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
390 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
391 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
392 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
393 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
394 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
395 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
396 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
397 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
398 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
399 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
400 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
401 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
402 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
403 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
404 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
405 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
406 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
407 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
408 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
409 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
410 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
411 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
412 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
413 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
414 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
415 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
416 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
417 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
418 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
419 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
420 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
421 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
422 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
423 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
424 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
425 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
426 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
427 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
428 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
429 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
430 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
432 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
433 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
434 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
435 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
436 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
437 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
438 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
439 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
440 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
441 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
442 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
443 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
444 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
445 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
446 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
447 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
448 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
449 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
450 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
451 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
452 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
453 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
454 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
455 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
456 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
457 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
458 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
459 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
460 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
461 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
462 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
463 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
464 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
465 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
466 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
467 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
468 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
469 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
470 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
471 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
472 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
473 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
474 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
475 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
476 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
477 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
478 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
479 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
480 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
481 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
482 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
484 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
485 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
486 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
487 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
488 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
489 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
490 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
491 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
492 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
493 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
494 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
495 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
496 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
497 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
498 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
499 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
500 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
501 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
502 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
503 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
504 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
505 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
506 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
507 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
508 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
509 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
510 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
511 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
512 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
513 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
514 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
515 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
516 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
517 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
518 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
519 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
520 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
521 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
522 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
523 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
524 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
525 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
526 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
527 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
528 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
529 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
530 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
531 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
532 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
533 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
534 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
535 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
536 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
537 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
538 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
539 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
540 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
541 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
542 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
543 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
544 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
545 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
546 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
547 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
548 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
549 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
550 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
551 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
552 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
553 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
554 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
555 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
556 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
557 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
558 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
559 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
560 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
561 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
562 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
563 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
564 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
565 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
566 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
567 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
568 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
569 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
570 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
571 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
572 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
573 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
574 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
575 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
576 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
577 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
578 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
579 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
580 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
581 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
582 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
583 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
584 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
585 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
586 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
587 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
588 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
589 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
590 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
591 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
592 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
593 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
594 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
595 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
596 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
597 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
598 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
599 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
600 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
601 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
602 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
603 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
604 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 604 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: honda, so pha, panasonic, hop nhua, ket