• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
2 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
3 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
4 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
5 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
6 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
7 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
8 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
9 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
10 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
11 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
12 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
13 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
14 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
15 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
16 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
17 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
18 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
19 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
20 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
21 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
22 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
23 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
24 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
25 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
26 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
27 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
28 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
29 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
30 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
31 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
32 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
33 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
34 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
35 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
36 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
37 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
38 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
39 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
40 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
41 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
42 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
43 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
44 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
45 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
46 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
47 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
48 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
49 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
50 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
51 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
52 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
53 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
54 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
55 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
59 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
60 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
62 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
63 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
64 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
65 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
66 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
67 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
68 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
69 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
70 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
71 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
72 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
73 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
74 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
75 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
76 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
77 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
78 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
79 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
80 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
81 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
82 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
83 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
84 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
85 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
86 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
87 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
88 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
90 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
91 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
92 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
93 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
94 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
95 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
96 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
97 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
98 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
99 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
100 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
101 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
102 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
103 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
104 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
105 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
106 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
107 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
108 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
109 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 VNĐ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
110 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
111 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
112 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
113 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
114 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
115 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
116 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
117 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
118 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
119 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
120 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
121 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
122 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
123 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
124 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
125 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
126 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
127 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
128 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
129 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
130 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
131 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
132 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
133 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
134 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
135 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
136 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
137 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
138 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
139 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
140 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
141 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
142 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
143 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
144 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
145 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
146 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
147 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
148 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
149 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
150 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
151 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
152 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
153 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
154 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
155 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
156 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
157 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
158 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
159 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
160 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
161 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
162 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
163 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
164 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
165 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
166 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
167 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
168 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
169 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
170 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
171 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
172 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
173 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
174 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
175 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
176 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
177 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
178 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
179 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
180 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
181 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
182 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
183 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
184 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
185 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
186 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
187 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
188 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
189 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
190 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
191 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
192 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
193 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
194 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
195 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
196 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
197 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
198 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
199 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
200 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
201 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
202 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
203 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
204 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
205 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
206 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
207 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
208 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
209 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
210 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
211 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
212 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
213 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
214 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
215 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
216 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
217 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
218 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
219 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
220 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
221 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
222 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
223 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
224 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
225 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
226 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
227 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
228 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
229 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
230 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
231 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
232 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
233 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
235 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
236 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
238 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
239 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
240 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
241 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
242 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
245 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
246 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
247 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 VNĐ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
249 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
250 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
252 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
253 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
254 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
255 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
256 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
257 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
260 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
261 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
262 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
263 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
264 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
267 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
268 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
269 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
270 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
271 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
272 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
275 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
276 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
277 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
278 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
280 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
281 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
282 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
283 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 VNĐ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
284 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
285 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
286 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
287 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
288 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
289 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
290 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
291 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
292 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
293 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
294 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
295 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
296 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
297 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
298 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
299 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
300 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
301 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
302 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
303 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
304 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
305 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
306 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
307 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
308 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
309 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
310 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
311 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
312 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
313 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
314 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
315 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
316 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
317 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
318 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
319 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
320 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
321 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
322 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
323 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
325 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
326 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
327 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
330 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
331 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
332 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
333 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
334 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
335 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
336 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
337 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
338 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
339 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
340 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
341 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
342 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
343 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
344 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
345 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
346 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
347 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
349 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
350 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
351 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
352 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
353 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
354 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
355 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
356 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
357 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
358 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
359 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
360 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
361 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
362 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
363 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
364 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
365 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
366 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
367 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
368 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
369 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
370 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
371 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
372 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
373 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
374 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
375 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
376 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
377 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
378 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
379 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
382 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
383 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
384 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
387 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
388 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
389 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
390 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
391 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
392 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
393 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
394 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
395 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
396 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
397 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
398 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
399 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
400 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
401 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
402 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
403 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
404 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
405 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
406 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
407 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
408 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
409 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
410 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
411 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
412 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
413 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
414 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
415 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
416 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
417 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
418 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
419 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
420 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
421 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
422 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
423 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
424 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
425 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
426 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
427 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
428 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
429 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
430 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
431 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
432 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
433 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
434 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
435 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
436 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
437 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
438 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
439 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
440 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
441 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
442 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
443 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
444 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
445 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
446 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
447 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
448 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
449 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
450 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
451 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
452 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
453 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
454 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
455 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
456 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
457 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
458 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
459 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
460 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
461 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
462 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
463 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
464 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
465 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
466 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
467 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
468 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
469 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
470 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
471 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
472 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
473 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
474 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
475 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
476 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
477 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
478 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
479 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
480 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
481 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
482 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
483 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
484 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
485 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
486 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
487 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
488 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
489 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
490 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
491 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
492 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
493 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
494 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
495 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
496 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
497 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
498 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
499 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
500 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
501 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
502 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
503 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
504 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
505 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
506 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
507 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
508 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
509 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
510 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
511 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
512 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
513 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
514 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
515 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
516 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
517 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
518 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
519 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
520 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
521 26/06/2012 13.490.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 521 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop