• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
2 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
3 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
4 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
5 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
6 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
7 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
8 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
9 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
10 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
11 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
12 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
13 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
14 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
16 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
17 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
18 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
19 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
20 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
21 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
22 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
23 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
24 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
25 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
26 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
30 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
31 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
32 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
33 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
34 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
35 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
36 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
37 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
38 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
39 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
40 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
41 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
42 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
43 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
44 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
45 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
46 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
47 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
48 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
49 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
50 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
51 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
52 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
53 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
54 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
55 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
56 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
57 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
58 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
59 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
60 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
61 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
62 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
63 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
64 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
66 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
67 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
68 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
69 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
70 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
71 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
72 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
73 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
74 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
75 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
76 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
77 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
78 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
79 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
80 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
81 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
82 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
83 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
84 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
85 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
86 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
87 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
88 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
89 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
90 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
91 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
92 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
93 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
94 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
95 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
96 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
97 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
98 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
99 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
100 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
101 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
102 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
103 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
104 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
105 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
106 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
107 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
108 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
109 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
110 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
111 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
112 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
113 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
114 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
115 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
116 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
117 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
118 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
119 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
120 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
121 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
122 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
123 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
124 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
125 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
126 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
127 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
128 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
129 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
130 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
131 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
132 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
133 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
134 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
135 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
136 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
137 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
138 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
139 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
140 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
141 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
142 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
143 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
144 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
145 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
146 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
147 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
148 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
149 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
150 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
151 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
152 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
153 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
154 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
155 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
156 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
157 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
158 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
159 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
162 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
164 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
165 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
166 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
167 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
168 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
169 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
170 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
171 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
172 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
173 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
174 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
175 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
176 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
177 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
178 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
179 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
180 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
181 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
182 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
183 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
184 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
185 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
186 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
187 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
188 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
189 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
190 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
191 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
192 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
193 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
194 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
195 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
196 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
197 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
198 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
199 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
200 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
201 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
202 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
203 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
204 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
205 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
206 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
207 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
208 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
209 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
210 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
211 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
212 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
213 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
214 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
215 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
216 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
217 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
218 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
219 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
220 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
221 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
222 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
223 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
224 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
225 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
226 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
227 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
228 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
229 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
230 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
231 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
232 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
233 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
234 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
235 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
237 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
238 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
239 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
240 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
241 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
242 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
243 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
244 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
245 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
246 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
247 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
248 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
249 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
250 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
251 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
252 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
253 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
254 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
255 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
256 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
257 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
258 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
259 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
261 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
262 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
263 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
264 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
265 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
266 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
267 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
268 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
269 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
270 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
271 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
272 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
273 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
274 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
275 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
276 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
277 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
278 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
279 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
280 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
281 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
282 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
283 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
284 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
285 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
286 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
287 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
288 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
289 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
290 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
291 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
292 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
293 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
294 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
295 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
296 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
297 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
298 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
299 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
300 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
301 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
302 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
303 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
304 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
305 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
306 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
307 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
308 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
309 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
310 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
311 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
312 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
313 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
314 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
315 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
316 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
317 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
320 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
321 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
322 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
323 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
324 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
325 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
326 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
327 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
328 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
329 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
330 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
331 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
333 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
334 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
335 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
336 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
337 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
338 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
339 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
340 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
341 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
342 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
343 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
344 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
345 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
346 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
347 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
348 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
349 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
350 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
351 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
352 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
353 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
354 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
355 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
356 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
357 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
358 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
359 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
360 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
361 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
362 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
363 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
364 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
365 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
366 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
367 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
368 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
369 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
370 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
371 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
372 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
373 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
374 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
375 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
376 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
377 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
378 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
379 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
381 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
382 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
383 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
384 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
385 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
386 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
387 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
388 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
389 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
390 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
391 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
392 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
393 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
394 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
395 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
396 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
397 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
398 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
399 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
400 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
401 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
402 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
403 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
404 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
405 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
406 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
407 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
408 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
409 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
410 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
411 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
412 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
413 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
414 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
415 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
416 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
417 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
418 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
419 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
420 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
421 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
422 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
423 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
424 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
425 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
426 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
427 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
428 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
429 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
430 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
432 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
433 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
434 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
435 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
436 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
437 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
438 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
439 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
440 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
441 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
442 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
443 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
444 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
445 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
446 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
447 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
448 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
449 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
450 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
451 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
452 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
453 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
454 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
455 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
456 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
457 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
458 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
459 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
460 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
461 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
462 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
463 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
464 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
465 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
466 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
467 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
468 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
469 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
470 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
471 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
472 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
473 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
474 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
475 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
476 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
477 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
478 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
479 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
480 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
481 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
482 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
484 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
485 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
486 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
487 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
488 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
489 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
490 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
491 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
492 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
493 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
494 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
495 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
496 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
497 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
498 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
499 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
500 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
501 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
502 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
503 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
504 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
505 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
506 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
507 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
508 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
509 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
510 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
511 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
512 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
513 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
514 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
515 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
516 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
517 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
518 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
519 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
520 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
521 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
522 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
523 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
524 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
525 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
526 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
527 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
528 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
529 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
530 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
531 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
532 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
533 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
534 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
535 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
536 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
537 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
538 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
539 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
540 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
541 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
542 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
543 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
544 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
545 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
546 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
547 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
548 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
549 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
550 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
551 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
552 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
553 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
554 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
555 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
556 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
557 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
558 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
559 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
560 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
561 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
562 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
563 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
564 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
565 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
566 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
567 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
568 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
569 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
570 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
571 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
572 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
573 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
574 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
575 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
576 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
577 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
578 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
579 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
580 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
581 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
582 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
583 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
584 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
585 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
586 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
587 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
588 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
589 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
590 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
591 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
592 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
593 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
594 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
595 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
596 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
597 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
598 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
599 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
600 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
601 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
602 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
603 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
604 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
605 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
606 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
607 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
608 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
609 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
610 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
611 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
612 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
613 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
614 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
615 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
616 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
617 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
618 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
619 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
620 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
621 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
622 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
623 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
624 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 624 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: panasonic, hoa tu lam, s1, số so, iphone