• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
2 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
3 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
4 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
5 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
6 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
7 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
8 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
9 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
10 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
11 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
12 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
13 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
14 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
15 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
16 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
17 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
18 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
19 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
21 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
22 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
23 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
24 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
25 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
26 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
27 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
28 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
29 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
30 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
31 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
35 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
36 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
37 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
38 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
39 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
40 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
41 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
42 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
44 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
45 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
46 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
47 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
48 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
49 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
50 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
51 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
52 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
53 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
54 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
55 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
56 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
57 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
58 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
59 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
60 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
61 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
62 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
63 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
64 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
65 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
66 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
67 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
68 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
69 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
71 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
72 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
73 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
74 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
75 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
76 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
77 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
78 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
79 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
80 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
81 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
82 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
83 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
84 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
85 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
86 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
87 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
88 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
89 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
90 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
91 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
92 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
93 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
94 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
95 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
96 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
97 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
98 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
99 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
100 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
101 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
102 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
103 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
104 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
105 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
106 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
107 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
108 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
109 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
110 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
111 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
112 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
113 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
114 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
115 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
116 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
117 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
118 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
119 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
120 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
121 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
122 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
123 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
124 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
125 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
126 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
127 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
128 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
129 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
130 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
131 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
132 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
133 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
134 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
135 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
136 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
137 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
138 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
139 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
140 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
141 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
142 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
143 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
144 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
145 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
146 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
147 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
148 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
149 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
150 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
151 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
152 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
153 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
154 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
155 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
156 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
157 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
158 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
160 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
161 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
162 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
163 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
170 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
171 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
172 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
173 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
174 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
175 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
176 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
177 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
178 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
179 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
180 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
181 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
182 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
183 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
184 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
185 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
186 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
187 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
188 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
189 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
190 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
191 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
192 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
193 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
194 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
195 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
196 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
197 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
198 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
199 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
200 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
201 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
202 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
203 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
204 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
205 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
206 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
207 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
208 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
209 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
210 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
211 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
212 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
213 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
214 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
215 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
216 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
217 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
218 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
219 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
220 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
221 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
222 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
223 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
224 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
225 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
226 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
227 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
228 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
229 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
230 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
231 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
232 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
233 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
234 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
235 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
236 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
237 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
238 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
239 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
240 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
241 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
242 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
243 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
244 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
245 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
246 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
247 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
248 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
249 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
250 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
251 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
252 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
253 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
254 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
255 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
256 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
257 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
258 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
259 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
260 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
261 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
262 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
263 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
264 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
267 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
268 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
269 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
270 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
271 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
272 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
273 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
274 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
275 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
276 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
277 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
278 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
279 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
280 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
281 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
282 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
283 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
284 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
285 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
286 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
287 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
288 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
289 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
290 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
291 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
292 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
293 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
294 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
295 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
296 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
297 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
298 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
299 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
300 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
301 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
302 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
303 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
304 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
305 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
306 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
307 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
308 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
309 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
310 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
311 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
312 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
313 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
314 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
316 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
317 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
318 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
319 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
320 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
321 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
322 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
323 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
324 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
325 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
326 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
327 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
328 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
329 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
330 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
331 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
332 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
333 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
334 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
335 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
336 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
338 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
339 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
340 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
341 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
342 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
343 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
344 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
345 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
346 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
347 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
348 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
349 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
350 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
351 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
352 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
353 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
354 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
355 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
356 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
357 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
358 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
359 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
360 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
361 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
362 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
363 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
364 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
365 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
366 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
367 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
368 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
369 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
370 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
371 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
372 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
373 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
374 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
375 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
376 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
377 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
378 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
379 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
380 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
381 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
382 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
383 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
384 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
386 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
387 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
388 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
389 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
390 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
391 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
392 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
393 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
394 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
395 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
396 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
397 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
398 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
399 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
401 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
402 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
403 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
404 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
405 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
406 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
407 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
408 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
409 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
410 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
411 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
412 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
413 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
414 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
415 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
416 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
417 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
418 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
419 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
420 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
421 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
422 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
423 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
424 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
425 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
426 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
427 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
428 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
429 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
430 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
431 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
432 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
433 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
435 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
436 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
437 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
438 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
439 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
440 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
441 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
442 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
443 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
444 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
445 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
446 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
447 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
448 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
449 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
450 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
451 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
452 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
453 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
454 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
455 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
456 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
457 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
458 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
459 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
460 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
461 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
462 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
463 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
464 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
465 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
466 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
467 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
468 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
469 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
470 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
471 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
472 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
473 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
474 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
475 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
476 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
477 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
478 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
479 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
480 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
481 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
482 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
483 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
484 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
485 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
486 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
487 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
488 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
489 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
490 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
491 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
492 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
493 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
494 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
495 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
496 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
497 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
498 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
499 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
500 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
501 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
502 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
503 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
504 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
505 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
506 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
507 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
508 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
509 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
510 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
511 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
512 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
513 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
514 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
515 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
516 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
517 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
518 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
519 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
520 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
521 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
522 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
523 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
524 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
525 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
526 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
527 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
528 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
529 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
530 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
531 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
532 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
533 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
534 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
535 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
536 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
537 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
538 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
539 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
540 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
541 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
542 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
543 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
544 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
545 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
546 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
547 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
548 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
549 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
550 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
551 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
552 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
553 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
554 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
555 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
556 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
557 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
558 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
559 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
560 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
561 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
562 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
563 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
564 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
565 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
566 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
567 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
568 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
569 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
570 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
571 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
572 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
573 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
574 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
575 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
576 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
577 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
578 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
579 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
580 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
581 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
582 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
583 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
584 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
585 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
586 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
587 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
588 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
589 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
590 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
591 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
592 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
593 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
594 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
595 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
596 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
597 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
598 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
599 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
600 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
601 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
602 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
603 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
604 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
605 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
606 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
607 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
608 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
609 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
610 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
611 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
612 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
613 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
614 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
615 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
616 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
617 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
618 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
619 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
620 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
621 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
622 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
623 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
624 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
625 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
626 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
627 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
628 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
629 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 629 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: lg, tc, sua, iphone 5s, iphone 5