Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/11/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 04/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
3 03/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
4 02/11/2016 19 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
5 14/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 13/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
7 12/10/2016 36 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
8 06/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 05/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 01/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 31/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 29/08/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ MTlaptop
13 26/08/2016 55 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ cttcomputer
14 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
16 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
17 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
18 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
19 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
20 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
21 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
22 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
36 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
39 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
40 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
41 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
42 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
43 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
44 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
45 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
46 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
47 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
48 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
49 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
50 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
51 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
52 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
53 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
54 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
55 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
56 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
57 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
58 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
59 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
60 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
61 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
62 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
63 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
64 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
65 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
66 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
67 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
68 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
69 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
70 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
71 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
72 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
73 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
74 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
75 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
76 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
77 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
78 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
79 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
80 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
81 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
82 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
83 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
84 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
85 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
86 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
87 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
88 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
89 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
90 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
91 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
92 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
93 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
94 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
95 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
96 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
97 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
98 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
99 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
100 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
101 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
102 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
103 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
104 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
105 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
106 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
107 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
108 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
109 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
110 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
111 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
112 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
113 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
114 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
115 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
116 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
117 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
119 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
120 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
121 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
122 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
123 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
124 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
125 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
126 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
127 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
128 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
129 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
131 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
132 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
133 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
134 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
135 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
136 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
137 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
138 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
139 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
140 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
141 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
142 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
143 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
144 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
145 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
146 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
147 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
148 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
149 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
150 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
151 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
152 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
153 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
154 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
155 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
156 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
157 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
158 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
159 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
160 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
161 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
162 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
163 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
164 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
165 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
166 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
167 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
168 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
169 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
170 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
171 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
172 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
173 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
174 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
175 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
176 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
177 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
178 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
179 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
180 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
181 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
182 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
183 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
184 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
185 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
186 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
187 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
188 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
189 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
190 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
191 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
192 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
193 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
194 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
195 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
196 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
197 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
198 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
199 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
200 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
201 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
202 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
203 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
204 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
205 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
206 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
207 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
208 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
209 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
210 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
211 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
212 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
213 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
214 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
215 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
216 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
217 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
218 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
219 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
220 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
221 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
222 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
223 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
224 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
225 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
226 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
227 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
228 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
229 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
230 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
232 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
233 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
234 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
235 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
236 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
237 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
239 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
240 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
241 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
242 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
243 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
244 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
245 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
246 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
247 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
249 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
251 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
252 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
253 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
254 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
255 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
256 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
257 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
259 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
260 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
261 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
262 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
263 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
264 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
265 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
266 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
267 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
268 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
269 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
270 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
271 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
272 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
273 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
274 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
275 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
276 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
277 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
278 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
279 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
280 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
281 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
282 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
283 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
284 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
285 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
286 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
287 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
288 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
289 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
290 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
291 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
292 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
293 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
294 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
295 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
296 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
297 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
298 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
299 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
300 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
301 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
302 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
303 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
304 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
306 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
307 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
308 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
309 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
310 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
311 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
312 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
313 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
314 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
315 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
316 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
317 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
318 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
319 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
320 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
321 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
322 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
323 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
324 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
325 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
326 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
327 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
328 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
329 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
330 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
331 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
332 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
333 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
334 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
335 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
336 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
337 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
338 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
339 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
340 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
341 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
342 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
343 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
344 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
345 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
346 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
347 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
348 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
349 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
350 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
351 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
352 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
353 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
354 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
355 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
356 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
357 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
358 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
359 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
360 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
361 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
362 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
363 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
364 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
365 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
366 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
367 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
368 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
369 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
370 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
371 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
372 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
373 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
374 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
375 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
376 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
377 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
378 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
379 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
380 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
381 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
382 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
383 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
384 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
385 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
386 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
387 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
388 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
389 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
390 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
391 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
392 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
393 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
394 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
395 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
396 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
397 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
398 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
399 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
400 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
401 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
402 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
403 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
404 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
405 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
406 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
407 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
408 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
409 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
410 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
411 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
412 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
413 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
414 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
415 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
416 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
417 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
418 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
419 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
420 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
421 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
422 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
423 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
425 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
426 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
427 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
428 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
429 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
430 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
432 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
433 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
435 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
436 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
437 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
438 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
439 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
440 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
441 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
442 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
443 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
444 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
445 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
446 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
447 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
448 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
449 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
450 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
452 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
453 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
454 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
455 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
456 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
457 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
458 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
459 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
460 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
461 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
462 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
463 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
464 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
465 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
466 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
467 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
468 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
469 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
470 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
471 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
472 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
473 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
474 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
475 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
476 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
477 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
478 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
479 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
480 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
481 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
482 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
483 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
484 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
485 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
486 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
487 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
488 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
489 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
490 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
491 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
492 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
493 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
494 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
495 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
496 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
497 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
498 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
499 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
500 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
501 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
502 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
503 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
504 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
505 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
506 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
507 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
508 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
509 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
510 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
511 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
512 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
513 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
514 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
515 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
516 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
517 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
518 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
519 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
520 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
521 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
522 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
523 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
524 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
525 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
526 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
527 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
528 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
529 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
530 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
531 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
532 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
533 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
534 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
535 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
536 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
537 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
538 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
539 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
540 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
541 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
542 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
543 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
544 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
545 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
546 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
547 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
548 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
549 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
550 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
551 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
552 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
553 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
554 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
555 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
556 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
557 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
558 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
559 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
560 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
561 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
562 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
563 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
564 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
565 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
566 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
567 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
568 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
569 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
570 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
571 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
572 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
573 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
574 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
575 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
576 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
577 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
578 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
579 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
580 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
581 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
582 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
583 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
584 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
585 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
586 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
587 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
588 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
589 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
590 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
591 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
592 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
593 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
594 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
595 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
596 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
597 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
598 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
599 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
600 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
601 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
602 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
603 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
604 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
605 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
606 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
607 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
608 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
609 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
610 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
611 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
612 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
613 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
614 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
615 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
616 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
617 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
618 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
619 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
620 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
621 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
622 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
623 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
624 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
625 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
626 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
627 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
628 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
629 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
630 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
631 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
632 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
633 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
634 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
635 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
636 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
637 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
638 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
639 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
640 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
641 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
642 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
643 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
644 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
645 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
646 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
647 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
648 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
649 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
650 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
651 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
652 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
653 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
654 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
655 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
656 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
657 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
658 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
659 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
660 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
661 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
662 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
663 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
664 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
665 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
666 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
667 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
668 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
669 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
670 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
671 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
672 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
673 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
674 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
675 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
676 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
677 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
678 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
679 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
680 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
681 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
682 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
683 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
684 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
685 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
686 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
687 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
688 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
689 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
690 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
691 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
692 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
693 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
694 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
695 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
696 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
697 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
698 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
699 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
700 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
701 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
702 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
703 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
704 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
705 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
706 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
707 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
708 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
709 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
710 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
711 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
712 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
713 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
714 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
715 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
716 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
717 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
718 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
719 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
720 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
721 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
722 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
723 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
724 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
725 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
726 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
727 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
728 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
729 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
730 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
731 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
732 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
733 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
734 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
735 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
736 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
737 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
738 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
739 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
740 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
741 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
742 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
743 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
744 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
745 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
746 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
747 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
748 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
749 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
750 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
751 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
752 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
753 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
754 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
755 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
756 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
757 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
758 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
759 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
760 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
761 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
762 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
763 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
764 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
765 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
766 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
767 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
768 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
769 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
770 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
771 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
772 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
773 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
774 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
775 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
776 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
777 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
778 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
779 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
780 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
781 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
782 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
783 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
784 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
785 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
786 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
787 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
788 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
789 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
790 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
791 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
792 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
793 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
794 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
795 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
796 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
797 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
798 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
799 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
800 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
801 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
802 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
803 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
804 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
805 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
806 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
807 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
808 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
809 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
810 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
811 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
812 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
813 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
814 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
815 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
816 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
817 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
818 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
819 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
820 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
821 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
822 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
823 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
824 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 824 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.