Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/01/2017 8 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
2 02/01/2017 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
3 31/12/2016 45 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
4 16/11/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
5 04/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 03/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
7 02/11/2016 19 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
8 14/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 13/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
10 12/10/2016 36 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
11 06/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 05/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
13 01/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
14 31/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 29/08/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ MTlaptop
16 26/08/2016 55 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ cttcomputer
17 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
18 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
19 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
20 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
21 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
22 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
23 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
24 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
36 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
40 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
41 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
42 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
43 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
44 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
45 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
46 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
47 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
48 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
49 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
50 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
51 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
52 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
53 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
54 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
55 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
56 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
57 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
58 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
59 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
60 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
61 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
62 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
63 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
64 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
65 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
66 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
67 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
68 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
69 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
70 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
71 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
72 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
73 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
74 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
75 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
76 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
77 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
78 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
79 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
80 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
81 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
82 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
83 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
84 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
86 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
87 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
88 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
89 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
90 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
91 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
92 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
93 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
94 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
95 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
96 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
97 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
98 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
99 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
100 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
101 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
102 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
103 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
104 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
105 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
106 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
107 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
108 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
109 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
110 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
111 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
112 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
113 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
114 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
115 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
116 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
117 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
119 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
120 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
121 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
122 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
123 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
124 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
125 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
126 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
127 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
128 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
129 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
131 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
132 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
133 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
134 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
135 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
136 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
137 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
138 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
139 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
140 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
141 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
142 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
143 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
144 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
145 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
146 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
147 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
148 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
149 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
150 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
151 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
152 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
153 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
154 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
155 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
156 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
157 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
158 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
159 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
160 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
161 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
162 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
163 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
164 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
165 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
166 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
167 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
168 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
169 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
170 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
171 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
172 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
173 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
174 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
175 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
176 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
177 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
178 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
179 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
180 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
181 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
182 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
183 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
184 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
185 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
186 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
187 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
188 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
189 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
190 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
191 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
192 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
193 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
194 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
195 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
196 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
197 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
198 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
199 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
200 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
201 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
202 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
203 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
204 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
205 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
206 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
207 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
208 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
209 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
210 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
211 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
212 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
213 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
214 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
215 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
216 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
217 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
218 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
219 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
220 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
221 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
222 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
223 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
224 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
225 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
226 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
227 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
228 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
229 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
230 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
231 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
232 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
233 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
235 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
236 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
237 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
238 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
239 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
240 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
241 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
242 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
243 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
244 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
246 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
247 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
248 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
249 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
250 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
252 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
253 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
254 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
255 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
256 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
257 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
258 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
259 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
260 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
262 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
263 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
264 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
265 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
266 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
267 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
268 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
269 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
270 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
271 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
272 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
273 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
274 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
275 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
276 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
277 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
278 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
279 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
280 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
281 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
282 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
283 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
284 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
285 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
286 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
287 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
288 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
289 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
290 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
291 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
292 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
293 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
294 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
295 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
296 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
297 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
298 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
299 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
300 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
302 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
303 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
304 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
306 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
307 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
308 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
309 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
310 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
311 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
312 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
313 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
314 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
315 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
316 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
317 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
318 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
319 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
320 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
321 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
322 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
323 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
324 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
325 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
326 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
327 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
328 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
329 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
330 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
331 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
332 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
333 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
334 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
335 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
336 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
337 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
338 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
339 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
340 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
341 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
342 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
343 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
344 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
345 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
346 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
347 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
348 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
349 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
350 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
351 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
352 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
353 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
354 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
355 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
356 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
357 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
358 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
359 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
360 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
361 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
362 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
363 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
364 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
365 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
366 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
367 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
368 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
369 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
370 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
371 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
372 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
373 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
374 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
375 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
376 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
377 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
378 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
379 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
380 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
381 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
382 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
383 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
384 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
385 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
386 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
387 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
388 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
389 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
390 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
391 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
392 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
393 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
394 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
395 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
396 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
397 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
398 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
399 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
400 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
401 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
402 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
403 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
404 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
405 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
406 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
407 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
408 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
409 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
410 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
411 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
412 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
413 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
414 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
415 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
416 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
417 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
418 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
419 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
420 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
421 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
422 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
423 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
425 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
428 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
429 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
430 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
431 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
432 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
433 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
434 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
435 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
436 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
437 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
438 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
439 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
440 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
441 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
442 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
443 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
444 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
445 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
446 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
447 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
448 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
449 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
450 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
452 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
453 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
454 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
455 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
456 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
457 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
458 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
459 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
460 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
461 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
462 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
463 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
464 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
465 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
466 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
467 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
468 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
469 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
470 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
471 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
472 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
473 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
474 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
475 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
476 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
477 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
478 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
479 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
480 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
481 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
482 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
484 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
485 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
486 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
487 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
488 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
489 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
490 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
491 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
492 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
493 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
494 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
495 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
496 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
497 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
498 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
499 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
500 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
501 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
502 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
503 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
504 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
505 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
506 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
507 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
508 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
509 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
510 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
511 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
512 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
513 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
514 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
515 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
516 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
517 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
518 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
519 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
520 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
521 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
522 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
523 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
524 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
525 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
526 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
527 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
528 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
529 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
530 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
531 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
532 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
533 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
534 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
535 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
536 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
537 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
538 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
539 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
540 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
541 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
542 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
543 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
544 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
545 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
546 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
547 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
548 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
549 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
550 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
551 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
552 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
553 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
554 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
555 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
556 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
557 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
558 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
559 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
560 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
561 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
562 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
563 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
564 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
565 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
566 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
567 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
568 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
569 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
570 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
571 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
572 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
573 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
574 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
575 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
576 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
577 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
578 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
579 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
580 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
581 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
582 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
583 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
584 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
585 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
586 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
587 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
588 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
589 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
590 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
591 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
592 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
593 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
594 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
595 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
596 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
597 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
598 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
599 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
600 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
601 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
602 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
603 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
604 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
605 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
606 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
607 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
608 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
609 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
610 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
611 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
612 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
613 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
614 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
615 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
616 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
617 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
618 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
619 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
620 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
621 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
622 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
623 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
624 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
625 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
626 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
627 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
628 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
629 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
630 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
631 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
632 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
633 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
634 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
635 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
636 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
637 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
638 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
639 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
640 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
641 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
642 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
643 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
644 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
645 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
646 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
647 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
648 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
649 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
650 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
651 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
652 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
653 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
654 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
655 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
656 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
657 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
658 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
659 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
660 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
661 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
662 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
663 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
664 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
665 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
666 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
667 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
668 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
669 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
670 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
671 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
672 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
673 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
674 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
675 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
676 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
677 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
678 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
679 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
680 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
681 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
682 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
683 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
684 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
685 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
686 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
687 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
688 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
689 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
690 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
691 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
692 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
693 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
694 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
695 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
696 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
697 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
698 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
699 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
700 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
701 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
702 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
703 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
704 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
705 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
706 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
707 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
708 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
709 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
710 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
711 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
712 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
713 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
714 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
715 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
716 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
717 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
718 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
719 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
720 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
721 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
722 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
723 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
724 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
725 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
726 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
727 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
728 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
729 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
730 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
731 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
732 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
733 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
734 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
735 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
736 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
737 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
738 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
739 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
740 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
741 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
742 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
743 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
744 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
745 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
746 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
747 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
748 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
749 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
750 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
751 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
752 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
753 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
754 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
755 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
756 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
757 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
758 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
759 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
760 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
761 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
762 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
763 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
764 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
765 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
766 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
767 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
768 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
769 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
770 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
771 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
772 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
773 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
774 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
775 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
776 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
777 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
778 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
779 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
780 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
781 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
782 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
783 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
784 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
785 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
786 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
787 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
788 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
789 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
790 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
791 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
792 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
793 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
794 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
795 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
796 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
797 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
798 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
799 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
800 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
801 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
802 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
803 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
804 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
805 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
806 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
807 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
808 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
809 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
810 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
811 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
812 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
813 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
814 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
815 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
816 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
817 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
818 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
819 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
820 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
821 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
822 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
823 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
824 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
825 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
826 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
827 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 827 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.