Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
3 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
4 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
5 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
6 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
7 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
8 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
13 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
14 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
16 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
17 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
18 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
21 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
22 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
26 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
27 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
28 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
29 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
30 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
31 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
32 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
33 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
34 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
35 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
36 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
39 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
40 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
41 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
42 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
43 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
44 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
45 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
46 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
47 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
48 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
49 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
50 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
51 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
52 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
53 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
54 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
55 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
56 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
57 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
58 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
59 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
60 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
61 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
62 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
63 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
64 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
65 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
66 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
67 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
68 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
69 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
70 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
71 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
72 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
73 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
74 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
75 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
76 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
77 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
78 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
79 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
80 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
81 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
82 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
83 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
84 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
86 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
87 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
88 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
89 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
90 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
91 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
92 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
93 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
94 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
95 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
96 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
97 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
98 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
99 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
100 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
101 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
102 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
103 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
104 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
105 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
106 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
107 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
108 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
109 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
110 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
111 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
112 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
113 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
114 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
115 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
116 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
117 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
119 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
120 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
121 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
122 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
123 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
124 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
125 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
126 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
127 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
128 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
129 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
130 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
131 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
132 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
133 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
134 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
135 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
136 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
137 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
138 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
139 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
140 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
141 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
142 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
143 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
144 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
145 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
146 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
147 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
148 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
149 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
150 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
151 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
152 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
153 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
154 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
155 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
156 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
157 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
158 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
159 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
160 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
161 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
162 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
163 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
164 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
165 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
166 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
167 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
168 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
169 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
170 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
171 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
172 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
173 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
174 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
175 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
176 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
177 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
178 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
179 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
180 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
181 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
182 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
183 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
184 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
185 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
186 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
187 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
188 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
189 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
190 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
191 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
192 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
193 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
194 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
195 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
196 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
197 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
198 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
199 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
200 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
201 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
202 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
203 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
204 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
205 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
206 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
207 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
208 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
209 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
210 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
211 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
212 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
213 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
214 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
215 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
216 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
217 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
218 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
219 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
220 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
221 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
222 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
223 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
224 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
225 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
227 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
228 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
229 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
230 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
231 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
232 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
233 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
234 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
236 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
238 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
239 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
240 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
241 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
242 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
243 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
244 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
246 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
247 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
248 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
249 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
250 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
251 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
252 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
253 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
254 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
255 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
256 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
257 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
258 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
259 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
260 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
261 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
262 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
263 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
264 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
265 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
266 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
267 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
268 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
269 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
270 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
271 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
272 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
273 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
274 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
275 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
276 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
277 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
278 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
279 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
280 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
281 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
282 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
283 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
284 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
285 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
286 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
287 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
288 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
289 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
290 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
291 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
292 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
293 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
294 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
295 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
296 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
297 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
298 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
299 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
300 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
302 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
303 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
304 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
306 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
307 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
308 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
309 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
310 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
311 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
312 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
313 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
314 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
315 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
316 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
317 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
318 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
319 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
320 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
321 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
322 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
323 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
324 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
325 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
326 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
327 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
328 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
329 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
330 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
331 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
332 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
333 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
334 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
335 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
336 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
337 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
338 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
339 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
340 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
341 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
342 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
343 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
344 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
345 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
346 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
347 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
348 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
349 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
350 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
351 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
352 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
353 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
354 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
355 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
356 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
357 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
358 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
359 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
360 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
361 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
362 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
363 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
364 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
365 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
366 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
367 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
368 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
369 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
370 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
371 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
372 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
373 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
374 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
375 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
376 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
377 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
378 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
379 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
380 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
381 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
382 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
383 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
384 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
385 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
386 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
387 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
388 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
389 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
390 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
391 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
392 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
393 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
394 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
395 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
396 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
397 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
398 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
399 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
400 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
401 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
402 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
403 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
404 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
405 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
406 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
407 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
408 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
409 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
410 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
411 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
412 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
413 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
414 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
415 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
416 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
417 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
418 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
419 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
420 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
421 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
422 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
423 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
424 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
425 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
428 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
429 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
430 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
431 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
432 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
433 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
435 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
436 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
437 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
438 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
439 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
440 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
441 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
442 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
443 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
444 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
445 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
446 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
447 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
448 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
449 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
450 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
452 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
453 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
454 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
455 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
456 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
457 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
458 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
459 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
460 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
461 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
462 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
463 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
464 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
465 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
466 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
467 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
468 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
469 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
470 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
471 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
472 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
473 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
474 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
475 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
476 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
477 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
478 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
479 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
480 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
481 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
482 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
483 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
484 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
485 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
486 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
487 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
488 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
489 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
490 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
491 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
492 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
493 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
494 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
495 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
496 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
497 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
498 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
499 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
500 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
501 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
502 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
503 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
504 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
505 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
506 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
507 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
508 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
509 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
510 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
511 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
512 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
513 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
514 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
515 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
516 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
517 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
518 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
519 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
520 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
521 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
522 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
523 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
524 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
525 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
526 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
527 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
528 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
529 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
530 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
531 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
532 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
533 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
534 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
535 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
536 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
537 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
538 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
539 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
540 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
541 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
542 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
543 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
544 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
545 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
546 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
547 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
548 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
549 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
550 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
551 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
552 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
553 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
554 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
555 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
556 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
557 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
558 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
559 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
560 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
561 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
562 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
563 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
564 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
565 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
566 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
567 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
568 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
569 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
570 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
571 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
572 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
573 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
574 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
575 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
576 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
577 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
578 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
579 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
580 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
581 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
582 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
583 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
584 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
585 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
586 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
587 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
588 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
589 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
590 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
591 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
592 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
593 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
594 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
595 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
596 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
597 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
598 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
599 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
600 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
601 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
602 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
603 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
604 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
605 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
606 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
607 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
608 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
609 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
610 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
611 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
612 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
613 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
614 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
615 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
616 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
617 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
618 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
619 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
620 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
621 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
622 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
623 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
624 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
625 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
626 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
627 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
628 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
629 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
630 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
631 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
632 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
633 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
634 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
635 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
636 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
637 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
638 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
639 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
640 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
641 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
642 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
643 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
644 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
645 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
646 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
647 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
648 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
649 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
650 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
651 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
652 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
653 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
654 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
655 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
656 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
657 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
658 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
659 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
660 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
661 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
662 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
663 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
664 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
665 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
666 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
667 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
668 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
669 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
670 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
671 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
672 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
673 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
674 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
675 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
676 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
677 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
678 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
679 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
680 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
681 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
682 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
683 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
684 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
685 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
686 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
687 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
688 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
689 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
690 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
691 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
692 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
693 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
694 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
695 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
696 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
697 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
698 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
699 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
700 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
701 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
702 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
703 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
704 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
705 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
706 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
707 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
708 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
709 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
710 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
711 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
712 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
713 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
714 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
715 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
716 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
717 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
718 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
719 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
720 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
721 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
722 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
723 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
724 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
725 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
726 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
727 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
728 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
729 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
730 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
731 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
732 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
733 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
734 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
735 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
736 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
737 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
738 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
739 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
740 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
741 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
742 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
743 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
744 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
745 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
746 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
747 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
748 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
749 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
750 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
751 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
752 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
753 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
754 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
755 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
756 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
757 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
758 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
759 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
760 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
761 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
762 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
763 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
764 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
765 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
766 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
767 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
768 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
769 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
770 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
771 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
772 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
773 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
774 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
775 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
776 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
777 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
778 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
779 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
780 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
781 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
782 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
783 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
784 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
785 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
786 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
787 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
788 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
789 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
790 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
791 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
792 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
793 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
794 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
795 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
796 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
797 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
798 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
799 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
800 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
801 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
802 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
803 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
804 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
805 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
806 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
807 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
808 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
809 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
810 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
811 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 811 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.