Kiểm tra đơn hàng  Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 13/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
3 12/10/2016 36 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
4 06/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
5 05/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 01/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
7 31/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 29/08/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ MTlaptop
9 26/08/2016 55 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ cttcomputer
10 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
12 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
13 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
14 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
15 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
16 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
17 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
18 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
21 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
22 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
35 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
36 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
37 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
38 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
39 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
40 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
41 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
42 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
43 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
44 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
45 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
46 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
47 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
48 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
49 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
50 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
51 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
52 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
53 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
54 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
55 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
56 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
57 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
58 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
59 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
60 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
61 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
62 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
63 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
64 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
65 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
66 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
67 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
68 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
69 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
70 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
71 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
72 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
73 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
74 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
75 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
76 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
77 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
78 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
79 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
80 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
81 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
82 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
83 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
84 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
85 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
86 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
87 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
88 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
90 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
91 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
92 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
93 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
94 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
95 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
96 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
97 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
98 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
99 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
100 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
101 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
102 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
103 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
104 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
105 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
106 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
107 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
108 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
109 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
110 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
111 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
112 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
113 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
114 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
115 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
116 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
117 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
118 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
119 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
120 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
121 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
122 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
123 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
124 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
125 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
126 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
127 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
128 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
129 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
130 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
131 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
132 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
133 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
134 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
135 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
136 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
137 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
138 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
139 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
140 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
141 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
142 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
143 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
144 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
145 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
146 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
147 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
148 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
149 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
150 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
151 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
152 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
153 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
154 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
155 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
156 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
157 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
158 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
159 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
160 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
161 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
162 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
163 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
164 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
165 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
166 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
167 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
168 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
169 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
170 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
171 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
172 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
173 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
174 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
175 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
176 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
177 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
178 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
179 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
180 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
181 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
182 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
183 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
184 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
185 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
186 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
187 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
188 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
189 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
190 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
191 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
192 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
193 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
194 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
195 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
196 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
197 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
198 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
199 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
200 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
201 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
202 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
203 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
204 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
205 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
206 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
207 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
208 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
209 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
210 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
211 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
212 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
213 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
214 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
215 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
216 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
217 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
218 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
219 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
220 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
221 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
222 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
223 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
224 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
225 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
226 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
227 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
228 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
229 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
230 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
231 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
232 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
236 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
237 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
239 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
240 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
241 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
242 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
243 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
245 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
246 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
247 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
248 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
249 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
250 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
251 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
252 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
253 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
254 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
255 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
256 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
257 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
258 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
259 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
260 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
261 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
262 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
263 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
264 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
265 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
266 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
267 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
268 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
269 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
270 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
271 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
272 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
273 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
274 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
275 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
276 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
277 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
278 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
279 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
280 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
281 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
282 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
283 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
284 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
285 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
286 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
287 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
288 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
289 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
290 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
291 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
292 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
293 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
294 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
295 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
296 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
297 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
298 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
299 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
300 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
302 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
303 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
304 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
305 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
306 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
307 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
308 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
309 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
310 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
311 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
312 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
313 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
314 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
315 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
316 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
317 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
318 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
319 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
320 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
321 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
322 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
323 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
324 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
325 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
326 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
327 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
328 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
329 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
330 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
331 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
332 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
333 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
334 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
335 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
336 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
337 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
338 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
339 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
340 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
341 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
342 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
343 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
344 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
345 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
346 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
347 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
348 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
349 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
350 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
351 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
352 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
353 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
354 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
355 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
357 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
358 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
359 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
360 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
361 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
362 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
363 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
364 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
365 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
366 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
367 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
368 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
369 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
370 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
371 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
372 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
373 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
374 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
375 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
376 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
377 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
378 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
379 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
380 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
381 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
382 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
383 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
384 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
385 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
386 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
387 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
388 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
389 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
390 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
391 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
392 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
393 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
394 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
395 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
396 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
397 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
398 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
399 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
400 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
401 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
402 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
403 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
404 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
405 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
406 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
407 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
408 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
409 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
410 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
411 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
412 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
413 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
414 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
415 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
416 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
417 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
418 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
419 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
420 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
421 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
422 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
423 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
425 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
426 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
427 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
428 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
429 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
430 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
431 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
432 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
433 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
434 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
435 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
436 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
437 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
438 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
439 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
440 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
441 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
442 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
443 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
444 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
445 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
446 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
447 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
448 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
449 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
450 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
451 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
452 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
453 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
454 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
455 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
456 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
457 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
458 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
459 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
460 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
461 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
462 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
463 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
464 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
465 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
466 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
467 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
468 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
469 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
470 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
471 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
472 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
473 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
474 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
475 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
476 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
477 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
478 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
479 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
480 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
481 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
482 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
483 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
484 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
485 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
486 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
487 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
488 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
489 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
490 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
491 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
492 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
493 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
494 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
495 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
496 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
497 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
498 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
499 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
500 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
501 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
502 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
503 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
504 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
505 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
506 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
507 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
508 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
509 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
510 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
511 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
512 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
513 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
514 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
515 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
516 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
517 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
518 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
519 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
520 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
521 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
522 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
523 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
524 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
525 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
526 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
527 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
528 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
529 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
530 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
531 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
532 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
533 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
534 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
535 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
536 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
537 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
538 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
539 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
540 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
541 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
542 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
543 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
544 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
545 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
546 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
547 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
548 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
549 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
550 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
551 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
552 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
553 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
554 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
555 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
556 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
557 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
558 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
559 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
560 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
561 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
562 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
563 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
564 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
565 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
566 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
567 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
568 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
569 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
570 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
571 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
572 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
573 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
574 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
575 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
576 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
577 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
578 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
579 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
580 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
581 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
582 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
583 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
584 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
585 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
586 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
587 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
588 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
589 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
590 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
591 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
592 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
593 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
594 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
595 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
596 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
597 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
598 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
599 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
600 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
601 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
602 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
603 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
604 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
605 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
606 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
607 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
608 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
609 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
610 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
611 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
612 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
613 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
614 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
615 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
616 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
617 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
618 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
619 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
620 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
621 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
622 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
623 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
624 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
625 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
626 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
627 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
628 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
629 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
630 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
631 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
632 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
633 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
634 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
635 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
636 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
637 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
638 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
639 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
640 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
641 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
642 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
643 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
644 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
645 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
646 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
647 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
648 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
649 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
650 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
651 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
652 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
653 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
654 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
655 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
656 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
657 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
658 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
659 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
660 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
661 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
662 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
663 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
664 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
665 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
666 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
667 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
668 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
669 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
670 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
671 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
672 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
673 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
674 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
675 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
676 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
677 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
678 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
679 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
680 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
681 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
682 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
683 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
684 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
685 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
686 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
687 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
688 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
689 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
690 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
691 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
692 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
693 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
694 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
695 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
696 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
697 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
698 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
699 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
700 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
701 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
702 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
703 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
704 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
705 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
706 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
707 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
708 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
709 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
710 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
711 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
712 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
713 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
714 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
715 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
716 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
717 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
718 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
719 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
720 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
721 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
722 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
723 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
724 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
725 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
726 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
727 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
728 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
729 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
730 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
731 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
732 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
733 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
734 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
735 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
736 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
737 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
738 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
739 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
740 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
741 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
742 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
743 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
744 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
745 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
746 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
747 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
748 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
749 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
750 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
751 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
752 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
753 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
754 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
755 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
756 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
757 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
758 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
759 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
760 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
761 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
762 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
763 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
764 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
765 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
766 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
767 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
768 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
769 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
770 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
771 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
772 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
773 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
774 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
775 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
776 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
777 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
778 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
779 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
780 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
781 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
782 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
783 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
784 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
785 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
786 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
787 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
788 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
789 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
790 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
791 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
792 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
793 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
794 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
795 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
796 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
797 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
798 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
799 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
800 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
801 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
802 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
803 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
804 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
805 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
806 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
807 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
808 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
809 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
810 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
811 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
812 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
813 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
814 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
815 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
816 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
817 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
818 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
819 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
820 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 820 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.