Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/06/2017 159 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopgroup
2 10/01/2017 8 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
3 02/01/2017 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
4 31/12/2016 45 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
5 16/11/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 04/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
7 03/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
8 02/11/2016 19 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
9 14/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 13/10/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
11 12/10/2016 36 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
12 06/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
13 05/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
14 01/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 31/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
16 29/08/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ MTlaptop
17 26/08/2016 55 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ cttcomputer
18 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
20 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
21 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
22 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
23 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
24 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
25 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
36 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
40 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
41 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
42 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
43 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
44 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
45 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
46 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
47 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
48 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
49 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
50 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
51 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
52 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
53 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
54 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
55 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
56 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
57 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
58 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
59 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
60 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
61 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
62 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
63 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
64 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
65 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
66 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
67 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
68 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
69 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
70 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
71 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
72 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
73 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
74 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
75 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
76 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
77 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
78 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
79 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
80 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
81 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
82 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
83 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
84 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
85 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
86 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
87 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
88 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
90 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
91 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
92 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
93 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
94 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
95 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
96 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
97 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
98 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
99 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
100 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
101 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
102 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
103 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
104 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
105 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
106 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
107 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
108 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
109 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
110 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
111 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
112 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
113 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
114 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
115 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
116 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
117 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
119 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
120 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
121 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
122 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
123 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
124 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
125 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
126 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
127 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
128 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
129 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
131 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
132 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
133 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
134 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
135 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
136 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
137 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
138 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
139 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
140 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
141 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
142 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
143 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
144 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
145 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
146 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
147 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
148 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
149 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
150 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
151 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
152 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
153 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
154 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
155 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
156 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
157 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
158 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
159 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
160 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
161 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
162 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
163 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
164 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
165 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
166 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
167 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
168 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
169 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
170 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
171 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
172 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
173 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
174 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
175 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
176 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
177 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
178 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
179 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
180 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
181 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
182 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
183 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
184 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
185 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
186 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
187 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
188 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
189 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
190 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
191 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
192 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
193 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
194 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
195 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
196 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
197 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
198 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
199 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
200 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
201 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
202 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
203 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
204 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
205 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
206 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
207 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
208 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
209 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
210 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
211 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
212 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
213 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
214 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
215 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
216 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
217 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
218 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
219 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
220 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
221 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
222 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
223 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
224 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
225 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
226 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
227 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
228 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
229 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
230 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
231 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
232 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
233 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
234 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
236 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
237 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
238 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
239 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
240 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
241 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
244 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
245 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
246 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
247 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
248 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
249 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
250 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
251 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
252 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
253 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
254 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
255 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
256 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
257 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
258 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
259 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
260 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
261 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
262 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
263 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
264 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
265 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
266 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
267 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
268 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
269 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
270 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
271 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
272 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
273 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
274 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
275 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
276 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
277 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
278 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
279 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
280 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
281 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
282 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
283 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
284 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
285 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
286 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
287 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
288 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
289 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
290 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
291 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
292 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
293 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
294 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
295 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
296 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
297 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
298 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
299 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
300 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
302 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
303 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
304 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
305 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
306 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
307 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
308 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
309 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
310 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
311 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
312 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
313 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
314 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
315 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
316 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
317 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
318 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
319 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
320 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
321 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
322 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
323 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
324 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
325 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
326 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
327 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
328 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
329 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
330 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
331 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
332 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
333 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
334 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
335 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
336 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
337 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
338 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
339 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
340 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
341 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
342 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
343 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
344 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
345 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
346 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
347 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
348 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
349 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
350 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
351 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
352 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
353 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
354 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
355 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
356 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
357 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
358 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
359 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
360 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
361 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
362 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
363 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
364 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
365 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
366 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
367 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
368 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
369 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
370 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
371 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
372 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
373 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
374 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
375 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
376 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
377 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
378 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
379 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
380 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
381 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
382 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
383 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
384 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
385 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
386 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
387 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
388 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
389 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
390 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
391 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
392 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
393 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
394 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
395 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
396 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
397 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
398 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
399 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
400 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
401 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
402 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
403 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
404 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
405 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
406 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
407 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
408 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
409 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
410 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
411 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
412 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
413 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
414 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
415 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
416 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
417 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
418 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
419 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
420 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
421 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
422 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
423 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
425 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
428 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
429 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
430 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
431 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
432 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
433 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
434 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
435 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
436 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
437 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
438 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
439 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
440 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
441 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
442 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
443 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
444 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
445 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
446 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
447 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
448 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
449 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
450 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
452 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
453 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
454 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
455 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
456 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
457 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
458 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
459 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
460 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
461 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
462 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
463 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
464 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
465 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
466 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
467 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
468 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
469 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
470 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
471 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
472 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
473 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
474 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
475 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
476 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
477 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
478 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
479 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
480 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
481 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
482 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
483 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
484 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
485 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
486 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
487 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
488 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
489 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
490 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
491 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
492 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
493 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
494 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
495 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
496 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
497 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
498 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
499 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
500 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
501 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
502 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
503 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
504 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
505 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
506 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
507 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
508 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
509 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
510 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
511 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
512 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
513 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
514 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
515 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
516 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
517 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
518 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
519 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
520 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
521 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
522 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
523 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
524 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
525 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
526 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
527 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
528 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
529 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
530 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
531 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
532 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
533 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
534 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
535 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
536 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
537 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
538 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
539 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
540 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
541 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
542 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
543 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
544 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
545 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
546 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
547 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
548 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
549 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
550 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
551 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
552 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
553 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
554 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
555 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
556 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
557 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
558 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
559 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
560 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
561 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
562 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
563 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
564 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
565 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
566 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
567 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
568 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
569 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
570 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
571 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
572 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
573 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
574 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
575 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
576 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
577 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
578 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
579 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
580 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
581 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
582 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
583 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
584 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
585 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
586 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
587 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
588 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
589 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
590 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
591 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
592 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
593 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
594 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
595 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
596 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
597 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
598 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
599 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
600 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
601 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
602 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
603 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
604 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
605 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
606 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
607 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
608 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
609 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
610 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
611 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
612 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
613 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
614 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
615 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
616 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
617 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
618 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
619 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
620 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
621 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
622 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
623 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
624 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
625 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
626 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
627 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
628 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
629 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
630 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
631 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
632 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
633 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
634 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
635 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
636 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
637 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
638 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
639 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
640 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
641 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
642 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
643 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
644 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
645 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
646 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
647 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
648 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
649 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
650 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
651 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
652 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
653 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
654 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
655 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
656 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
657 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
658 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
659 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
660 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
661 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
662 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
663 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
664 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
665 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
666 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
667 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
668 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
669 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
670 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
671 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
672 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
673 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
674 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
675 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
676 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
677 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
678 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
679 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
680 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
681 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
682 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
683 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
684 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
685 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
686 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
687 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
688 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
689 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
690 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
691 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
692 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
693 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
694 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
695 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
696 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
697 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
698 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
699 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
700 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
701 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
702 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
703 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
704 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
705 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
706 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
707 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
708 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
709 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
710 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
711 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
712 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
713 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
714 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
715 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
716 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
717 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
718 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
719 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
720 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
721 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
722 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
723 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
724 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
725 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
726 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
727 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
728 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
729 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
730 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
731 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
732 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
733 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
734 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
735 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
736 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
737 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
738 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
739 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
740 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
741 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
742 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
743 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
744 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
745 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
746 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
747 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
748 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
749 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
750 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
751 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
752 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
753 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
754 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
755 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
756 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
757 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
758 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
759 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
760 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
761 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
762 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
763 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
764 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
765 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
766 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
767 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
768 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
769 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
770 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
771 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
772 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
773 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
774 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
775 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
776 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
777 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
778 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
779 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
780 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
781 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
782 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
783 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
784 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
785 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
786 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
787 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
788 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
789 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
790 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
791 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
792 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
793 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
794 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
795 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
796 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
797 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
798 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
799 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
800 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
801 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
802 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
803 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
804 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
805 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
806 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
807 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
808 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
809 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
810 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
811 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
812 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
813 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
814 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
815 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
816 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
817 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
818 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
819 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
820 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
821 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
822 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
823 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
824 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
825 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
826 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
827 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
828 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 828 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.