• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
2 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
3 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
4 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
5 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
6 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
7 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
8 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
9 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 VNĐ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
10 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
11 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
12 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 VNĐ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
13 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
14 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
15 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 VNĐ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
16 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
17 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
18 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
19 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
20 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
21 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
22 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
23 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
24 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
25 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
26 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
27 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
28 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
29 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
30 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
31 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
32 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
33 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
34 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
35 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 VNĐ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
36 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
37 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 VNĐ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
38 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
39 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
40 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
41 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
42 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
43 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
44 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
45 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
46 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
47 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
48 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
49 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
50 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
51 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
52 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
53 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
54 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
55 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
56 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
57 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
58 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
59 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
60 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
61 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
62 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
63 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
64 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
65 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
66 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
67 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
68 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
69 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
70 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
71 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
72 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
73 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
74 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
75 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
76 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
77 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
78 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
79 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
80 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
81 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
82 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi laptop302
83 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
84 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
85 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
86 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
87 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
88 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
89 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
90 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
91 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
92 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
93 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
94 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
95 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
96 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
97 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
98 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
99 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
100 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
101 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
102 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
103 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
104 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
105 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
106 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
107 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
110 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
111 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
112 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
113 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
114 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
115 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi trieugiacomputer
116 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
117 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
118 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
119 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
120 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
121 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
122 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
123 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
124 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
125 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
126 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
127 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
128 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
129 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
130 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
131 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
132 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
133 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
134 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 VNĐ Giá không đổi thaivinh
135 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 VNĐ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
136 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
137 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
138 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
139 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
140 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
141 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
142 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
143 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
144 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
145 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
146 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
147 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 VNĐ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
148 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
149 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
150 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
151 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
152 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
153 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
154 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
155 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
156 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
157 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
158 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 VNĐ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
160 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
161 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
162 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
163 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
164 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
165 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
166 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
167 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
168 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
169 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
170 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
171 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
172 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
173 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
174 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
175 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
176 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
177 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
178 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
179 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
180 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
181 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
182 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
183 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
184 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
185 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
186 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
187 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
188 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
189 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
190 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
191 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
192 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
193 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
194 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
195 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
196 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
197 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
198 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
199 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
200 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
201 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
202 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
203 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
204 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
205 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
206 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
207 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
208 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
209 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
210 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
211 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
212 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
213 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
214 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
215 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
216 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
217 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
218 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
219 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
220 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
221 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
222 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
223 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
224 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
225 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
226 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
227 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
228 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
229 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
230 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
231 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
232 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
233 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
234 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
235 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
236 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
237 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
238 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
239 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
240 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
241 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
242 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
243 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
244 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
245 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
246 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
247 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
248 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
249 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
250 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
251 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
252 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
253 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
254 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Giá không đổi vftrader
255 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
256 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
257 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
258 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
259 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
260 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
261 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
262 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
263 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
264 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
265 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
266 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
267 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
268 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
269 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
270 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
271 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
272 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
273 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
274 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
275 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
276 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 VNĐ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
277 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
278 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
279 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
280 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
281 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
282 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
283 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
284 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
285 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
286 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
287 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
288 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
289 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
292 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
293 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
294 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
295 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
296 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
297 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
298 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 VNĐ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
299 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
300 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
301 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
302 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
303 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
304 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
305 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
306 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
307 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
308 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
309 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
310 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
311 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
312 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
313 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
314 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
315 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
316 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
317 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
318 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
319 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
320 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
321 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
322 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
323 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
324 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
325 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
326 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
327 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
328 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
329 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
330 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
331 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
332 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
333 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 VNĐ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
334 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
335 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
336 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
337 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
338 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
339 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
340 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
341 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
342 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
343 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
344 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
345 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
346 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
347 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
348 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
349 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
350 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
351 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
352 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
353 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
354 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
355 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
356 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
357 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
358 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
359 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
360 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
361 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
362 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
363 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
364 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
365 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
366 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
367 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
368 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
369 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
370 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
371 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
372 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
373 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
374 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
375 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
376 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
377 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
378 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
379 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
380 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
381 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
382 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
383 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
384 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
385 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
386 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
387 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
388 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
389 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
390 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
391 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
392 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
393 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
394 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
395 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
396 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
397 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
398 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
399 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
400 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
401 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
402 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
403 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
404 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
405 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
406 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
407 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
408 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
409 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
410 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
411 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
412 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
413 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
414 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
415 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
416 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
417 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
418 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
419 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
420 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
421 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
422 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
423 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
424 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
425 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
426 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
427 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
428 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
429 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
430 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
431 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
432 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
433 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
434 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
435 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
436 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
437 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
438 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
439 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
440 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
441 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
442 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
443 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
444 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
445 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
446 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
447 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
448 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
449 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
450 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
451 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
452 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
453 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
454 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
455 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
456 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
457 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
458 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
459 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
460 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
461 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
462 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
463 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
464 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
465 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongmienbac
466 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
467 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
468 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
469 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
470 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
471 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
472 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
473 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
474 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
475 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
476 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
477 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
478 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
479 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
480 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
481 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
482 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
483 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
484 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
485 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
486 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
487 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
488 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
489 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
490 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
491 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
492 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
493 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
494 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
495 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
496 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
497 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
498 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
499 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
500 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
501 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
502 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
503 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
504 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
505 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
506 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
507 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
508 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
509 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
510 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
511 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
512 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
513 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
514 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
515 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
516 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
517 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
518 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
519 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
520 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
521 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
522 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
523 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
524 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
525 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
526 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
527 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
528 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
529 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
530 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
531 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
532 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
533 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
534 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
535 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
536 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
537 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
538 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
539 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
540 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
541 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
542 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
543 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
544 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
545 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
546 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
547 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
548 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
549 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
550 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giá không đổi khohangre
551 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
552 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
553 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
554 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
555 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
556 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
557 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
558 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
559 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
560 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
561 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
562 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
563 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
564 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
565 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
566 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
567 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
568 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
569 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi sinhviencomputer
570 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
571 26/06/2012 13.490.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 571 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) trong mục Máy tính laptop