Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
3 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
4 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
5 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
7 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
12 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
13 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
14 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
15 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
16 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
17 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
18 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
19 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
20 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
21 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
22 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
25 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
26 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
27 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
28 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
29 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
30 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
31 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
32 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
33 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
34 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
35 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
36 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
37 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
38 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
39 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
40 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
41 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
42 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
43 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
44 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
45 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
46 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
47 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
48 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
49 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
50 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
51 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
52 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
53 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
54 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
55 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
56 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
57 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
58 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
59 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
60 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
61 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
62 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
63 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
64 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
65 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
66 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
67 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
68 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
69 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
70 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
71 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
72 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
73 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
74 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
75 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
76 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
77 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
78 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
79 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
80 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
81 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
82 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
83 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
84 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
85 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
86 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
87 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
88 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
89 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
90 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
91 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
92 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
93 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
94 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
95 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
96 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
97 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
98 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
99 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
100 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
101 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
102 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
103 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
104 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
105 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
106 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
107 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
108 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
109 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
110 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
111 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
112 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
113 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
114 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
115 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
116 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
117 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
119 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
120 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
121 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
122 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
123 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
124 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
125 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
126 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
127 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
128 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
129 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
130 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
131 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
132 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
133 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
134 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
135 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
136 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
137 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
138 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
139 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
140 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
141 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
142 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
143 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
144 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
145 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
146 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
147 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
148 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
149 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
150 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
151 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
152 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
153 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
154 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
155 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
156 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
157 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
158 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
159 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
160 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
161 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
162 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
163 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
164 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
165 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
166 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
167 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
168 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
169 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
170 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
171 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
172 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
173 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
174 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
175 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
176 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
177 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
178 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
179 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
180 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
181 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
182 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
183 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
184 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
185 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
186 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
187 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
188 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
189 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
190 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
191 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
192 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
193 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
194 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
195 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
196 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
197 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
198 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
199 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
200 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
201 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
202 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
203 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
205 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
206 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
207 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
208 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
209 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
210 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
211 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
212 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
213 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
214 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
215 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
216 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
217 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
218 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
219 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
220 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
222 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
223 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
224 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
225 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
226 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
227 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
228 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
229 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
230 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
232 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
233 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
234 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
235 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
236 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
237 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
238 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
239 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
240 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
241 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
242 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
243 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
244 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
245 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
246 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
247 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
248 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
249 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
250 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
251 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
252 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
253 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
254 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
255 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
256 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
257 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
258 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
259 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
260 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
261 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
262 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
263 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
264 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
265 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
266 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
267 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
268 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
269 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
270 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
271 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
272 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
273 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
274 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
275 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
276 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
277 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
278 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
279 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
280 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
281 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
282 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
283 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
284 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
285 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
286 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
287 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
288 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
289 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
290 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
291 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
292 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
293 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
294 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
295 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
296 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
297 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
298 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
299 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
300 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
302 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
303 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
304 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
306 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
307 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
308 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
309 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
310 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
311 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
312 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
313 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
314 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
315 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
316 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
317 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
318 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
319 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
320 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
321 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
322 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
323 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
324 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
325 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
326 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
327 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
328 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
329 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
330 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
331 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
332 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
333 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
334 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
335 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
336 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
337 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
338 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
339 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
340 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
341 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
342 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
343 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
344 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
345 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
346 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
347 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
348 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
349 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
350 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
351 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
352 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
353 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
354 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
355 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
356 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
357 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
358 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
359 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
360 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
361 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
362 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
363 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
364 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
365 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
366 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
367 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
368 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
369 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
370 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
371 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
372 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
373 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
374 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
375 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
376 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
377 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
378 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
379 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
380 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
381 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
382 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
383 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
384 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
385 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
386 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
387 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
388 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
389 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
390 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
391 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
392 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
393 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
394 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
395 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
396 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
397 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
398 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
399 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
400 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
401 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
402 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
403 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
404 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
405 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
406 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
407 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
408 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
409 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
410 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
411 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
412 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
413 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
414 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
415 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
416 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
417 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
418 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
419 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
420 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
421 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
422 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
423 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
425 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
426 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
427 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
428 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
429 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
430 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
431 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
432 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
433 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
434 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
435 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
436 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
437 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
438 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
439 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
440 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
441 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
442 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
443 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
444 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
445 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
446 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
447 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
448 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
449 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
450 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
451 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
452 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
453 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
454 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
455 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
456 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
457 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
458 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
459 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
460 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
461 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
462 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
463 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
464 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
465 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
466 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
467 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
468 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
469 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
470 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
471 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
472 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
473 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
474 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
475 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
476 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
477 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
478 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
479 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
480 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
481 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
482 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
483 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
484 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
485 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
486 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
487 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
488 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
489 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
490 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
491 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
492 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
493 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
494 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
495 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
496 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
497 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
498 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
499 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
500 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
501 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
502 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
503 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
504 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
505 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
506 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
507 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
508 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
509 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
510 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
511 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
512 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
513 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
514 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
515 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
516 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
517 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
518 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
519 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
520 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
521 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
522 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
523 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
524 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
525 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
526 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
527 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
528 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
529 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
530 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
531 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
532 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
533 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
534 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
535 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
536 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
537 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
538 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
539 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
540 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
541 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
542 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
543 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
544 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
545 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
546 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
547 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
548 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
549 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
550 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
551 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
552 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
553 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
554 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
555 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
556 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
557 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
558 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
559 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
560 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
561 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
562 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
563 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
564 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
565 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
566 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
567 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
568 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
569 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
570 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
571 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
572 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
573 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
574 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
575 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
576 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
577 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
578 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
579 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
580 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
581 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
582 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
583 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
584 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
585 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
586 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
587 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
588 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
589 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
590 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
591 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
592 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
593 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
594 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
595 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
596 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
597 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
598 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
599 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
600 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
601 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
602 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
603 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
604 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
605 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
606 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
607 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
608 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
609 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
610 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
611 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
612 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
613 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
614 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
615 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
616 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
617 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
618 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
619 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
620 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
621 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
622 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
623 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
624 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
625 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
626 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
627 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
628 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
629 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
630 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
631 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
632 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
633 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
634 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
635 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
636 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
637 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
638 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
639 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
640 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
641 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
642 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
643 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
644 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
645 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
646 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
647 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
648 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
649 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
650 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
651 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
652 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
653 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
654 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
655 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
656 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
657 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
658 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
659 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
660 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
661 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
662 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
663 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
664 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
665 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
666 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
667 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
668 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
669 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
670 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
671 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
672 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
673 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
674 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
675 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
676 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
677 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
678 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
679 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
680 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
681 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
682 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
683 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
684 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
685 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
686 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
687 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
688 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
689 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
690 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
691 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
692 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
693 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
694 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
695 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
696 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
697 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
698 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
699 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
700 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
701 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
702 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
703 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
704 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
705 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
706 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
707 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
708 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
709 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
710 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
711 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
712 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
713 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
714 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
715 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
716 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
717 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
718 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
719 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
720 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
721 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
722 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
723 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
724 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
725 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
726 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
727 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
728 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
729 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
730 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
731 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
732 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
733 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
734 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
735 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
736 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
737 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
738 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
739 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
740 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
741 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
742 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
743 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
744 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
745 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
746 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
747 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
748 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
749 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
750 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
751 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
752 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
753 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
754 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
755 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
756 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
757 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
758 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
759 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
760 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
761 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
762 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
763 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
764 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
765 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
766 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
767 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
768 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
769 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
770 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
771 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
772 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
773 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
774 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
775 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
776 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
777 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
778 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
779 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
780 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
781 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
782 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
783 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
784 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
785 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
786 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
787 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
788 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
789 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
790 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
791 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
792 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
793 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
794 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
795 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
796 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
797 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 797 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.