Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
3 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
4 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
5 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
6 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
7 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
9 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
13 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
14 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
15 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
16 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
17 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
18 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
19 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
20 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
21 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
22 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
23 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
24 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
25 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
28 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
29 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
30 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
31 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
32 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
33 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
34 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
35 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
36 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
37 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
38 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
39 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
40 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
41 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
42 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
43 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
45 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
46 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
47 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
48 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
49 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
50 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
51 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
52 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
53 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
54 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
55 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
56 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
57 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
58 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
59 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
60 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
61 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
62 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
63 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
64 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
65 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
66 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
67 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
68 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
69 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
70 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
71 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
72 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
73 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
74 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
75 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
76 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
77 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
78 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
79 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
80 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
81 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
82 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
83 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
84 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
85 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
86 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
87 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
88 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
89 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
90 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
91 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
92 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
93 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
94 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
95 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
96 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
97 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
98 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
99 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
100 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
101 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
102 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
103 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
104 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
105 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
106 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
107 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
108 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
109 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
110 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
111 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
112 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
113 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
114 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
115 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
116 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
117 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
118 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
119 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
120 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
121 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
122 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
123 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
124 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
125 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
126 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
127 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
128 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
129 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
131 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
132 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
133 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
134 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
135 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
136 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
137 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
138 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
139 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
140 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
141 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
142 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
143 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
144 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
145 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
146 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
147 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
148 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
149 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
150 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
151 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
152 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
153 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
154 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
155 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
156 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
157 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
158 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
159 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
160 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
161 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
162 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
163 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
164 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
165 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
166 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
167 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
168 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
169 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
170 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
171 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
172 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
173 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
174 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
175 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
176 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
177 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
178 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
179 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
180 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
181 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
182 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
183 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
184 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
185 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
186 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
187 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
188 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
189 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
190 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
191 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
192 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
193 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
194 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
195 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
196 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
197 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
198 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
199 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
200 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
201 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
202 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
203 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
204 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
205 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
206 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
208 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
209 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
210 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
211 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
212 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
215 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
216 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
217 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
218 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
219 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
220 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
221 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
222 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
223 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
224 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
225 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
227 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
228 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
229 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
230 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
231 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
232 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
233 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
235 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
236 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
237 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
238 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
239 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
240 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
241 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
242 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
243 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
244 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
245 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
246 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
247 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
248 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
249 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
250 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
251 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
252 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
253 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
254 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
255 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
256 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
257 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
258 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
259 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
260 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
261 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
262 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
263 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
264 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
265 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
266 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
267 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
268 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
269 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
270 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
271 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
272 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
273 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
274 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
275 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
276 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
277 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
278 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
279 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
280 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
281 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
282 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
283 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
284 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
285 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
286 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
287 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
288 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
289 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
290 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
291 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
292 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
293 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
294 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
295 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
296 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
297 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
298 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
299 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
300 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
301 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
302 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
303 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
304 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
305 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
306 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
307 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
308 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
309 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
310 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
311 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
312 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
313 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
314 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
315 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
316 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
317 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
318 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
319 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
320 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
321 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
322 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
323 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
324 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
325 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
326 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
327 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
328 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
329 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
330 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
331 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
332 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
333 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
334 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
335 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
336 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
337 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
338 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
339 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
340 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
341 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
342 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
343 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
344 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
345 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
346 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
347 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
348 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
349 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
350 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
351 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
352 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
353 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
354 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
355 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
356 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
357 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
358 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
359 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
360 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
361 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
362 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
363 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
364 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
365 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
366 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
367 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
368 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
369 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
370 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
371 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
372 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
373 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
374 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
375 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
376 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
377 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
378 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
379 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
380 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
381 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
382 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
383 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
384 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
385 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
386 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
387 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
388 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
389 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
390 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
391 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
392 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
393 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
394 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
395 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
396 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
397 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
398 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
399 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
400 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
401 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
402 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
403 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
404 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
405 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
406 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
407 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
408 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
409 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
410 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
411 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
412 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
413 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
414 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
415 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
416 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
417 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
418 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
419 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
420 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
421 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
422 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
423 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
424 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
425 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
426 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
428 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
429 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
430 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
431 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
432 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
433 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
434 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
435 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
436 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
437 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
438 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
439 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
440 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
441 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
442 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
443 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
444 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
445 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
446 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
447 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
448 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
449 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
450 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
451 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
452 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
453 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
454 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
455 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
456 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
457 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
458 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
459 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
460 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
461 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
462 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
463 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
464 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
465 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
466 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
467 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
468 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
469 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
470 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
471 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
472 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
473 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
474 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
475 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
476 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
477 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
478 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
479 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
480 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
481 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
482 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
483 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
484 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
485 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
486 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
487 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
488 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
489 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
490 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
491 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
492 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
493 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
494 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
495 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
496 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
497 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
498 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
499 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
500 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
501 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
502 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
503 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
504 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
505 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
506 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
507 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
508 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
509 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
510 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
511 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
512 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
513 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
514 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
515 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
516 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
517 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
518 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
519 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
520 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
521 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
522 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
523 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
524 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
525 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
526 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
527 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
528 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
529 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
530 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
531 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
532 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
533 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
534 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
535 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
536 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
537 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
538 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
539 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
540 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
541 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
542 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
543 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
544 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
545 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
546 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
547 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
548 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
549 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
550 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
551 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
552 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
553 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
554 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
555 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
556 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
557 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
558 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
559 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
560 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
561 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
562 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
563 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
564 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
565 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
566 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
567 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
568 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
569 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
570 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
571 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
572 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
573 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
574 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
575 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
576 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
577 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
578 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
579 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
580 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
581 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
582 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
583 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
584 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
585 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
586 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
587 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
588 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
589 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
590 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
591 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
592 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
593 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
594 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
595 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
596 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
597 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
598 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
599 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
600 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
601 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
602 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
603 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
604 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
605 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
606 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
607 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
608 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
609 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
610 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
611 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
612 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
613 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
614 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
615 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
616 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
617 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
618 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
619 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
620 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
621 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
622 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
623 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
624 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
625 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
626 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
627 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
628 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
629 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
630 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
631 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
632 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
633 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
634 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
635 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
636 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
637 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
638 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
639 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
640 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
641 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
642 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
643 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
644 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
645 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
646 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
647 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
648 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
649 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
650 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
651 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
652 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
653 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
654 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
655 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
656 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
657 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
658 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
659 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
660 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
661 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
662 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
663 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
664 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
665 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
666 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
667 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
668 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
669 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
670 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
671 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
672 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
673 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
674 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
675 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
676 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
677 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
678 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
679 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
680 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
681 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
682 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
683 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
684 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
685 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
686 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
687 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
688 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
689 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
690 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
691 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
692 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
693 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
694 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
695 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
696 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
697 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
698 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
699 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
700 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
701 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
702 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
703 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
704 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
705 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
706 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
707 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
708 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
709 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
710 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
711 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
712 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
713 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
714 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
715 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
716 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
717 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
718 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
719 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
720 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
721 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
722 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
723 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
724 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
725 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
726 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
727 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
728 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
729 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
730 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
731 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
732 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
733 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
734 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
735 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
736 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
737 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
738 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
739 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
740 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
741 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
742 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
743 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
744 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
745 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
746 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
747 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
748 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
749 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
750 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
751 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
752 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
753 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
754 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
755 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
756 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
757 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
758 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
759 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
760 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
761 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
762 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
763 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
764 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
765 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
766 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
767 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
768 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
769 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
770 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
771 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
772 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
773 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
774 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
775 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
776 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
777 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
778 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
779 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
780 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
781 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
782 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
783 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
784 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
785 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
786 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
787 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
788 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
789 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
790 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
791 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
792 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
793 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
794 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
795 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
796 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
797 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
798 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
799 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
800 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 800 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.