Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
2 05/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
3 01/09/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
4 31/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
5 29/08/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ MTlaptop
6 26/08/2016 55 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ cttcomputer
7 02/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
8 01/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
9 30/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
10 27/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
11 26/06/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
12 23/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
13 21/06/2016 4 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
14 17/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 16/06/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
16 01/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
17 31/05/2016 15 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
18 16/05/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 12/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 10/05/2016 17 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
21 23/04/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
22 15/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 14/04/2016 34 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 11/03/2016 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 02/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 01/03/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 29/02/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
28 27/02/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 15/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 14/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 13/02/2016 10 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
32 03/02/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
33 01/02/2016 3 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
34 29/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
35 27/01/2016 10 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
36 17/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
37 16/01/2016 9 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
38 07/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
39 05/01/2016 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
40 04/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
41 02/01/2016 2 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopgroup
42 31/12/2015 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
43 24/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 23/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ MTlaptop
45 22/12/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopgroup
46 21/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
47 20/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
48 19/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
49 17/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
50 16/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
51 15/12/2015 4 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
52 11/12/2015 2 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
53 09/12/2015 3 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
54 06/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi cttcomputer
55 05/12/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ cttcomputer
56 04/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
57 03/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
58 02/12/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
59 01/12/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
60 28/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
61 27/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
62 26/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptopgroup
63 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tanhoanglaptop
64 23/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
65 22/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
66 21/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
67 19/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
68 18/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
69 17/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
70 16/11/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
71 11/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
72 09/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
73 08/11/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
74 07/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
75 05/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
76 03/11/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
77 01/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
78 31/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
79 30/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
80 29/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
81 28/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
82 26/10/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
83 23/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
84 22/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ laptop302
85 21/10/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
86 20/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
87 19/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
88 17/10/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 15/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
90 14/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
91 13/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
92 12/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
93 10/10/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
94 05/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
95 04/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
96 03/10/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
97 01/10/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
98 30/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
99 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
100 28/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
101 27/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
102 26/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
103 25/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
104 24/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
105 23/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
106 22/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
107 21/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
108 20/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
109 19/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
110 18/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
111 17/09/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
112 14/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
113 13/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
114 12/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
115 11/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ k2klaptop
116 10/09/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 2.890.000 VNĐ tanhoanglaptop
117 09/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
118 08/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
119 07/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
120 06/09/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
121 04/09/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
122 02/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
123 01/09/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
124 31/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
125 30/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
126 29/08/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
127 25/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
128 24/08/2015 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
129 18/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 17/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
131 15/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
132 14/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
133 13/08/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
134 10/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
135 09/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
136 08/08/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
137 07/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
138 06/08/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
139 04/08/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptopgroup
140 03/08/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
141 31/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
142 30/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
143 28/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
144 27/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
145 26/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
146 23/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
147 21/07/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
148 16/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
149 15/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
150 14/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
151 12/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
152 11/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
153 10/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
154 09/07/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
155 07/07/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
156 04/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
157 03/07/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
158 01/07/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
159 30/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
160 29/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
161 28/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
162 27/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
163 26/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
164 25/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
165 24/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
166 23/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
167 22/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
168 21/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
169 18/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
170 17/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
171 16/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
172 15/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
173 14/06/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
174 09/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
175 08/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
176 07/06/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
177 05/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
178 04/06/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ k2klaptop
179 03/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
180 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
181 01/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
182 31/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
183 30/05/2015 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
184 22/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
185 21/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
186 20/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
187 19/05/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
188 14/05/2015 34 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
189 10/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
190 09/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
191 06/04/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
192 03/04/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptopgroup
193 02/04/2015 3 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
194 30/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
195 29/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
196 28/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
197 27/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
198 25/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
199 23/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
200 22/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
201 21/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
202 20/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
203 19/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
204 18/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
205 17/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
206 16/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
207 14/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
208 13/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
209 12/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
210 11/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
211 10/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
212 09/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
213 08/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
214 07/03/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
215 05/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
216 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
217 03/03/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ laptop302
218 02/03/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
219 01/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
220 28/02/2015 14 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
221 14/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
222 13/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
223 12/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
224 11/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
225 10/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
226 09/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
227 08/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
228 07/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
229 06/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 05/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 04/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
232 03/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
233 02/02/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
234 01/02/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 31/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
236 30/01/2015 13 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopk2k
237 17/01/2015 1 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
238 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
239 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ MTlaptop
240 14/01/2015 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
241 13/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 2.960.000 VNĐ laptopk2k
242 12/01/2015 2 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.960.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 10/01/2015 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.150.000 VNĐ laptopk2k
244 09/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ ecomart
245 08/01/2015 2 ngày 8.990.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ k2klaptop
246 06/01/2015 17 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ MTlaptop
247 20/12/2014 1 ngày 8.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
248 19/12/2014 9 ngày 8.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ k2klaptop
249 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ laptop302
250 09/12/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 08/12/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
252 07/12/2014 12 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
253 25/11/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
254 22/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ laptop302
255 21/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 6.460.000 VNĐ laptopk2k
256 20/11/2014 3 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 6.460.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
257 17/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
258 16/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
259 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
260 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.760.000 VNĐ MTlaptop
261 13/11/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giảm 1.760.000 VNĐ laptopk2k
262 12/11/2014 15 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
263 28/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ laptop302
264 27/10/2014 1 ngày 10.190.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ tanhoanglaptop
265 26/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
266 25/10/2014 1 ngày 8.640.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ laptopk2k
267 24/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
268 23/10/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
269 22/10/2014 26 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
270 26/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
271 25/09/2014 7 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
272 18/09/2014 13 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
273 05/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
274 04/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
275 03/09/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Giảm 5.660.000 VNĐ k2klaptop
276 02/09/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
277 01/09/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
278 31/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ecomart
279 30/08/2014 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 7.600.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
280 29/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
281 28/08/2014 8 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
282 20/08/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.940.000 VNĐ laptop302
283 16/08/2014 1 ngày 9.440.000 ₫ Tăng 1.940.000 VNĐ k2klaptop
284 15/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ laptop302
285 14/08/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
286 13/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
287 11/08/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ k2klaptop
288 09/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
289 08/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
290 07/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
291 06/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
292 05/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
293 04/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
294 03/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
295 02/08/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
296 01/08/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
297 31/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
298 30/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
299 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ MTlaptop
300 28/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
301 27/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
302 26/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 7.290.000 VNĐ laptop302
303 25/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi ecomart
304 24/07/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 7.290.000 VNĐ ecomart
305 23/07/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
306 21/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
307 20/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
308 19/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
309 18/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
310 17/07/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
311 14/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
312 13/07/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
313 11/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
314 10/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
315 09/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
316 08/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ trieugiacomputer
317 07/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
318 06/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
319 05/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
320 04/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
321 03/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
322 02/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
323 01/07/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
324 30/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
325 29/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
326 28/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
327 27/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
328 26/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi laptop302
329 25/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ laptop302
330 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ MTlaptop
331 23/06/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptop302
332 22/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
333 21/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
334 20/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
335 19/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ dnmart
336 18/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
337 17/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
338 16/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
339 15/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
340 14/06/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 6.790.000 VNĐ ecomart
341 13/06/2014 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
342 11/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
343 10/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
344 09/06/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ trieugiacomputer
345 08/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
346 07/06/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
347 05/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
348 04/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
349 03/06/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
350 02/06/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopk2k
351 01/06/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
352 31/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
353 30/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
354 29/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
355 28/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 27/05/2014 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ maytinhanhhuy
357 26/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopk2k
358 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
359 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ MTlaptop
360 23/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
361 22/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi trieugiacomputer
362 21/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 6.790.000 VNĐ trieugiacomputer
363 20/05/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ dnmart
364 19/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 4.450.000 VNĐ thaivinh
365 18/05/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 4.450.000 VNĐ trieugiacomputer
366 17/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
367 16/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
368 15/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
369 14/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopk2k
370 13/05/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ minhthanhlaptop
371 12/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
372 11/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
373 10/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
374 09/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
375 08/05/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
376 07/05/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ thaivinh
377 06/05/2014 9 ngày 10.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ minhthanhlaptop
378 27/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
379 26/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 2.850.000 VNĐ laptopk2k
380 25/04/2014 1 ngày 12.450.000 ₫ Giá không đổi thaivinh
381 24/04/2014 2 ngày 12.450.000 ₫ Tăng 2.850.000 VNĐ thaivinh
382 22/04/2014 10 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ laptopk2k
383 12/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
384 11/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
385 10/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
386 09/04/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ k2klaptop
387 08/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
388 07/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
389 06/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
390 05/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
391 04/04/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
392 03/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
393 02/04/2014 1 ngày 9.600.000 ₫ Giảm 4.024.710 VNĐ laptopk2k
394 01/04/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
395 31/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
396 30/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
397 29/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
398 28/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
399 27/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
400 26/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 3.424.710 VNĐ minhthanhlaptop
401 25/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
402 24/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
403 23/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
404 22/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 1.789.000 VNĐ minhthanhlaptop
405 21/03/2014 1 ngày 11.989.000 ₫ Giảm 1.635.710 VNĐ tugia
406 20/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.424.710 VNĐ vftrader
407 19/03/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ minhthanhlaptop
408 18/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 3.224.710 VNĐ MTlaptop
409 17/03/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
410 16/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
411 15/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
412 14/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
413 13/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
414 12/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
415 11/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
416 10/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
417 09/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
418 08/03/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
419 07/03/2014 2 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
420 05/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
421 04/03/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
422 02/03/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
423 01/03/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
424 28/02/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
425 27/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 26/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 24/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
428 23/02/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
429 21/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
430 19/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
431 18/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
432 17/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
433 16/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 15/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
435 14/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
436 13/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
437 12/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
438 11/02/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
439 10/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
440 09/02/2014 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
441 07/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
442 06/02/2014 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
443 05/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
444 04/02/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
445 03/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
446 02/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
447 01/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ MTlaptop
448 29/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhthanhlaptop
449 27/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
450 26/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
451 25/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
452 24/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
453 23/01/2014 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
454 22/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
455 21/01/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
456 20/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
457 19/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
458 18/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
459 17/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
460 16/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
461 15/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
462 14/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
463 13/01/2014 1 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ k2klaptop
464 12/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
465 11/01/2014 1 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
466 10/01/2014 2 ngày 10.200.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
467 08/01/2014 10 ngày 10.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
468 29/12/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ ecomart
469 28/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
470 27/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
471 26/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
472 25/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
473 24/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
474 23/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
475 22/12/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ k2klaptop
476 20/12/2013 14 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ MTlaptop
477 06/12/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
478 05/12/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.124.710 VNĐ vftrader
479 04/12/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
480 03/12/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
481 02/12/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
482 01/12/2013 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
483 29/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
484 28/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ mayvanphongmienbac
485 27/11/2013 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ MTlaptop
486 26/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
487 25/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
488 24/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
489 23/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
490 22/11/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
491 21/11/2013 3 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
492 18/11/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
493 16/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
494 15/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
495 12/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
496 11/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.424.710 VNĐ mayvanphongmienbac
497 10/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
498 09/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
499 08/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
500 07/11/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Giá không đổi vftrader
501 06/11/2013 2 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 1.424.710 VNĐ vftrader
502 04/11/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
503 01/11/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
504 31/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
505 30/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
506 29/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
507 28/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
508 26/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
509 24/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
510 23/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
511 22/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
512 21/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ k2klaptop
513 20/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
514 19/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
515 18/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
516 17/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
517 16/10/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
518 12/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
519 11/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.710.000 VNĐ mayvanphongmienbac
520 10/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
521 09/10/2013 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 3.134.710 VNĐ k2klaptop
522 08/10/2013 1 ngày 13.624.710 ₫ Tăng 3.134.710 VNĐ vftrader
523 07/10/2013 2 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ k2klaptop
524 05/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
525 04/10/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ iMart
526 03/10/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
527 02/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
528 01/10/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
529 30/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
530 29/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
531 28/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
532 27/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
533 26/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
534 25/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
535 24/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
536 23/09/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
537 21/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
538 20/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
539 19/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
540 18/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ k2klaptop
541 17/09/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 2.110.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
542 16/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ k2klaptop
543 15/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ maytinhanhhuy
544 14/09/2013 1 ngày 11.989.000 ₫ Tăng 389.000 VNĐ PhucAnPAG
545 13/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
546 12/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
547 11/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mayvanphongmienbac
548 10/09/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ minhthanhlaptop
549 09/09/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
550 08/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
551 07/09/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
552 06/09/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
553 05/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
554 04/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
555 03/09/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
556 02/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
557 01/09/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
558 31/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
559 30/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
560 29/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
561 28/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
562 27/08/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
563 26/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
564 25/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
565 24/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
566 23/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
567 22/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ ankhangcomputer
568 21/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
569 20/08/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
570 19/08/2013 2 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ maytinhanhhuy
571 17/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
572 16/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
573 15/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
574 14/08/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
575 13/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
576 12/08/2013 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
577 10/08/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ k2klaptop
578 09/08/2013 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.443.000 VNĐ ecomart
579 08/08/2013 1 ngày 16.233.000 ₫ Tăng 3.933.000 VNĐ VINACOMM
580 07/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ankhangcomputer
581 06/08/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptopk2k
582 05/08/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
583 03/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
584 02/08/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
585 01/08/2013 6 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
586 26/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
587 25/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
588 24/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
589 23/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
590 22/07/2013 3 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
591 19/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
592 18/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
593 17/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
594 16/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
595 15/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
596 14/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
597 13/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
598 12/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
599 11/07/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
600 10/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
601 09/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
602 08/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
603 07/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
604 06/07/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
605 05/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mayvanphongmienbac
606 04/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
607 03/07/2013 1 ngày 11.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ maytinhanhhuy
608 02/07/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ mayvanphongmienbac
609 01/07/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ nakiojsc
610 30/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
611 28/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
612 27/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
613 26/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
614 25/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
615 24/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
616 23/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
617 22/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
618 21/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
619 20/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
620 19/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ mayvanphongmienbac
621 18/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
622 17/06/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ k2klaptop
623 16/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
624 15/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
625 14/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
626 13/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
627 12/06/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
628 11/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
629 10/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
630 09/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
631 08/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
632 07/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
633 06/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
634 05/06/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
635 04/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
636 03/06/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
637 02/06/2013 2 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
638 31/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
639 30/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
640 29/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mayinmau
641 28/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
642 27/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
643 26/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
644 25/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
645 24/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
646 23/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ankhangcomputer
647 22/05/2013 1 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ nakiojsc
648 21/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
649 20/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
650 19/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
651 18/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
652 17/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
653 16/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
654 15/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
655 14/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
656 13/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ankhangcomputer
657 12/05/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
658 11/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ankhangcomputer
659 10/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
660 09/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
661 08/05/2013 1 ngày 12.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ankhangcomputer
662 07/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ mayinmau
663 06/05/2013 2 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ nakiojsc
664 04/05/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
665 03/05/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
666 02/05/2013 4 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
667 28/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
668 27/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
669 26/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
670 25/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
671 24/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
672 23/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
673 22/04/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
674 20/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
675 19/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
676 18/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
677 17/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
678 16/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ mayvanphongmienbac
679 15/04/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopk2k
680 14/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
681 13/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
682 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
683 11/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
684 10/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
685 09/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mayvanphongmienbac
686 08/04/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
687 07/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
688 06/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
689 05/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
690 04/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
691 03/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
692 02/04/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
693 01/04/2013 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ CongtyFam
694 30/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
695 29/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
696 28/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ mayvanphongmienbac
697 27/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
698 26/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
699 25/03/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
700 23/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
701 22/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
702 21/03/2013 2 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
703 19/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
704 18/03/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ khohangre
705 17/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
706 16/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ CongtyFam
707 15/03/2013 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptopk2k
708 14/03/2013 1 ngày 14.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Minhvietmobile
709 13/03/2013 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
710 12/03/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ mayinmau
711 11/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongmienbac
712 10/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
713 09/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vietcomst
714 08/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
715 07/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
716 06/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
717 05/03/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ F5Pro
718 04/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
719 02/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
720 01/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
721 28/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
722 27/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ankhangcomputer
723 26/02/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mayvanphongmienbac
724 25/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ ankhangcomputer
725 24/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
726 23/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
727 22/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ mayinmau
728 21/02/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ khohangre
729 20/02/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mayinmau
730 19/02/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
731 15/02/2013 10 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
732 05/02/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
733 04/02/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
734 02/02/2013 8 ngày 12.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khohangre
735 25/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
736 24/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
737 23/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
738 22/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
739 21/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
740 20/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
741 19/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
742 18/01/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vietcomst
743 17/01/2013 2 ngày 12.690.000 ₫ Giá không đổi khohangre
744 15/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ khohangre
745 14/01/2013 5 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vietcomst
746 09/01/2013 1 ngày 12.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ khohangre
747 08/01/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
748 07/01/2013 2 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vietcomst
749 05/01/2013 2 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
750 03/01/2013 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
751 31/12/2012 2 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ laptopk2k
752 29/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongmienbac
753 28/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
754 27/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
755 26/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
756 25/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
757 24/12/2012 3 ngày 12.800.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
758 21/12/2012 1 ngày 12.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vietcomst
759 20/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
760 19/12/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ laptopk2k
761 18/12/2012 15 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
762 03/12/2012 2 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
763 01/12/2012 4 ngày 11.990.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
764 27/11/2012 3 ngày 11.990.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ saithanh_laptop
765 24/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ k2klaptop
766 23/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ tanhoanglaptop
767 22/11/2012 2 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
768 20/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
769 19/11/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khohangre
770 16/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
771 15/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
772 14/11/2012 9 ngày 12.990.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
773 05/11/2012 1 ngày 12.990.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ k2klaptop
774 04/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
775 03/11/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
776 02/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
777 01/11/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
778 31/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
779 30/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
780 29/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ khohangre
781 28/10/2012 1 ngày 12.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ tanhoanglaptop
782 27/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
783 26/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
784 25/10/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
785 24/10/2012 30 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
786 24/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ khohangre
787 23/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mayinmau
788 22/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
789 21/09/2012 5 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
790 16/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
791 15/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
792 14/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
793 13/09/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
794 12/09/2012 18 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
795 25/08/2012 3 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
796 22/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giá không đổi khohangre
797 21/08/2012 1 ngày 13.290.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khohangre
798 20/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
799 18/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
800 17/08/2012 2 ngày 13.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ nkingcomputer
801 15/08/2012 12 ngày 12.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
802 03/08/2012 1 ngày 13.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopvina
803 02/08/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
804 01/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
805 31/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
806 30/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
807 29/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ nkingcomputer
808 28/07/2012 1 ngày 13.780.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ f5prohcm
809 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
810 26/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sinhviencomputer
811 25/07/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nkingcomputer
812 24/07/2012 12 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
813 12/07/2012 1 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ saithanh_laptop
814 11/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
815 10/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi sinhviencomputer
816 09/07/2012 13 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ sinhviencomputer
817 26/06/2012 13.490.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 817 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio VPC-EG33FX/B (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.1 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.