• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
2 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
3 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
4 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
5 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
6 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
7 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
8 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
9 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
10 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giá không đổi ITshophanoi
11 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
12 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
13 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giá không đổi ITshophanoi
14 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 VNĐ Giá không đổi ITshophanoi
15 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
16 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
17 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
18 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
19 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
20 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
21 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
22 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
23 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 VNĐ Giá không đổi ITshophanoi
24 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giá không đổi ITshophanoi
25 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
26 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
27 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
28 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
29 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
30 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
31 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
32 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
33 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
34 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
35 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
36 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
37 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
38 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
39 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
40 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
41 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
42 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
43 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
44 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
45 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
46 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
47 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
48 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
49 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
50 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
51 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
52 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
53 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
54 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
55 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
56 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
57 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
58 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
59 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
60 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
61 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
62 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
63 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
64 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
65 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
66 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
67 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
68 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
69 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
70 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
71 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
72 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
73 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
74 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
75 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
76 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
77 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
78 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
79 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
80 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
81 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
82 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
83 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
84 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
85 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
86 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
87 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
88 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
89 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
90 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
91 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
92 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
93 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
94 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
95 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
96 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
97 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
98 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
99 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
100 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
101 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
102 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
103 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
104 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
105 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
106 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
107 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
108 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
109 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
110 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
111 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
112 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
113 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
114 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
115 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
116 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
117 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
118 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
119 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
120 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
121 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
122 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
123 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
124 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
125 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
126 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
127 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
128 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
129 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
130 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
131 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
132 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
133 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
134 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
135 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
136 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
137 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
138 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
139 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
140 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
141 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
142 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
143 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
144 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
145 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
146 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
147 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
148 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
149 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
150 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
151 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
152 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
153 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
154 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
155 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
156 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
157 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
158 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
159 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
160 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
161 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
162 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
163 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
164 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
165 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
166 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
167 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
168 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
169 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
170 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
171 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
172 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
173 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
174 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
175 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
176 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
177 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
178 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
179 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
180 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
181 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
182 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
183 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
184 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
185 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
186 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
187 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
188 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
189 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
190 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
191 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
192 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
193 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
194 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
195 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
196 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
197 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
198 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
199 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
200 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
201 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
202 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
203 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
204 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
205 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
206 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
207 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
208 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
209 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
210 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
211 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
212 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
213 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
214 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
215 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
216 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
217 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
218 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
219 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
220 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
221 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
222 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
223 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
224 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
225 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
226 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
227 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
228 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
229 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
230 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
231 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
232 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
233 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
234 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
235 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
236 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
237 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
238 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
239 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
240 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
241 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
242 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
243 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
244 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
245 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
246 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
247 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
248 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
249 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
250 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
251 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
252 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
253 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
254 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
255 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
256 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
257 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
258 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
259 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
260 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
261 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
262 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
263 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
264 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
265 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
266 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
267 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
268 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
269 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
270 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
271 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
272 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
273 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
274 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
275 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
276 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
277 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
278 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
279 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
280 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
281 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
282 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
283 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
284 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
285 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
286 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
287 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
288 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
289 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
290 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
291 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
292 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
293 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
294 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
295 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
296 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
297 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
298 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
299 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
300 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
301 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
302 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
303 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
304 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
305 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
306 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
307 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
308 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
309 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
310 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
311 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
312 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
313 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
314 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
315 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
316 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
317 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
318 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
319 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
320 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
321 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
322 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
323 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
324 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
325 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
326 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
327 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
328 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
329 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
330 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
331 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
332 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi congngheviet24h
333 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
334 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
335 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
336 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
337 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
338 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
339 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
340 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
341 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
342 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
343 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
344 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
345 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
346 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
347 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
348 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
349 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 VNĐ Giá không đổi lenguyenjsc
350 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
351 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
352 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
353 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
354 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
355 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
356 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
357 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
358 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
359 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
360 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
361 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
362 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
363 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
364 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
365 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
366 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
367 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
368 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
369 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
370 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
371 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
372 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
373 01/08/2012 33.500.000 VNĐ laptopanphong
Có tổng cộng 373 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop