Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
2 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
3 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
4 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
5 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
6 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
7 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
8 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
9 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
10 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
11 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
12 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
13 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
14 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
15 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
16 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
17 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
18 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
19 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
20 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
21 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
22 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
23 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
24 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
25 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
26 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
27 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
28 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
29 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
30 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
31 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
32 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
33 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
34 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
35 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
36 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
37 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
38 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
40 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
41 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
42 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
43 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
44 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
45 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
46 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
47 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
48 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
49 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
50 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
51 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
52 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
53 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
54 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
55 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
57 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
58 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
59 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
60 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
61 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
62 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
63 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
64 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
65 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
66 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
67 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
68 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
69 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
70 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
71 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
72 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
73 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
74 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
75 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
76 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
77 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
78 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
79 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
80 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
81 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
82 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
83 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
84 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
85 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
86 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
87 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
88 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
89 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
90 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
91 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
92 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
93 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
94 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
95 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
96 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
97 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
98 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
99 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
100 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
101 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
102 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
103 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
104 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
105 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
106 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
107 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
108 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
109 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
110 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
111 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
112 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
113 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
114 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
115 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
116 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
117 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
118 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
120 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
121 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
122 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
123 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
124 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
125 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
126 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
127 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
128 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
130 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
131 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
132 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
133 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
134 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
135 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
136 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
137 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
138 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
139 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
140 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
141 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
142 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
143 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
144 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
145 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
146 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
147 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
148 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
149 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
150 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
151 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
152 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
153 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
154 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
155 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
156 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
157 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
158 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
159 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
160 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
161 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
162 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
163 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
164 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
165 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
166 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
167 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
168 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
169 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
170 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
171 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
172 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
173 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
174 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
175 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
176 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
177 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
178 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
179 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
180 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
181 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
182 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
183 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
184 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
185 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
186 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
187 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
188 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
189 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
190 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
191 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
192 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
193 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
194 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
195 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
196 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
197 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
198 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
199 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
200 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
201 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
202 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
203 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
204 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
205 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
206 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
207 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
208 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
209 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
210 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
211 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
212 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
213 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
214 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
215 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
216 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
217 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
218 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
219 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
220 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
221 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
222 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
223 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
224 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
225 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
226 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
227 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
228 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
229 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
230 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
231 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
232 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
233 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
234 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
235 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
236 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
237 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
238 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
239 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
240 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
241 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
242 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
243 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
244 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
245 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
246 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
247 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
248 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
249 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
250 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
251 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
252 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
253 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
254 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
255 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
256 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
257 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
258 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
259 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
260 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
261 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
262 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
263 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
264 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
265 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
266 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
267 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
268 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
269 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
270 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
271 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
272 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
273 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
274 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
275 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
276 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
277 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
278 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
279 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
280 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
281 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
282 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
283 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
284 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
285 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
286 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
287 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
288 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
289 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
290 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
291 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
292 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
293 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
294 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
295 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
296 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
297 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
298 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
299 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
300 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
301 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
302 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
303 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
304 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
305 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
306 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
307 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
308 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
309 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
310 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
311 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
312 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
313 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
314 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
315 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
316 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
317 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
318 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
319 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
320 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
321 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
322 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
323 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
324 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
325 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
326 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
327 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
328 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
329 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
330 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
331 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
332 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
333 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
334 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
335 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
336 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
337 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
338 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
339 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
340 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
341 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
342 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
343 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
344 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
345 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
346 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
347 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
348 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
349 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
350 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
351 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
352 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
353 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
354 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
355 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
356 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
357 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
358 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
359 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
360 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
361 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
362 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
363 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
364 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
365 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
366 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
367 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
368 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
369 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
370 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
371 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
372 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
373 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
374 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
375 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
376 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
377 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
378 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
379 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
380 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
381 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
382 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
383 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
384 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
385 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
386 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
387 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
388 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
389 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
390 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
391 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
392 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
393 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
394 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
395 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
396 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
397 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
398 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
399 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
400 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
401 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
402 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
403 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
404 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
405 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
406 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
407 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
408 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
409 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
410 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
411 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
412 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
413 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
414 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
415 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
416 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
417 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
418 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
419 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
420 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
421 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
422 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
423 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
424 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
425 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
426 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
427 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
428 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
429 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
430 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
431 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
432 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
433 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
434 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
435 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
436 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
437 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
438 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
439 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
440 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
441 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
442 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
443 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
444 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
445 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
446 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
447 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
448 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
449 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
450 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
451 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
452 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
453 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
454 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
455 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
456 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
457 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
458 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
459 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
460 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
461 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
462 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
463 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
464 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
465 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
466 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
467 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
468 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
469 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
470 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
471 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
472 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
473 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
474 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
475 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
476 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
477 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
478 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
479 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
480 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
481 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
482 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
483 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
484 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
485 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
486 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
487 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
488 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
489 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
490 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
491 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
492 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
493 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
494 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
495 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
496 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
497 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
498 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
499 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
500 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
501 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
502 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
503 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
504 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
505 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
506 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
507 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
508 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
509 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
510 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
511 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
512 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
513 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
514 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
515 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
516 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
517 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
518 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
519 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
520 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
521 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
522 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
523 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
524 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
525 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
526 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
527 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
528 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
529 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
530 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
531 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
532 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
533 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
534 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
535 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
536 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
537 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
538 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
539 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
540 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
541 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
542 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
543 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
544 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
545 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
546 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
547 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
548 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
549 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
550 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
551 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
552 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
553 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
554 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
555 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
556 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
557 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
558 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
559 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
560 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
561 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
562 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
563 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
564 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
565 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
566 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
567 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
568 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
569 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
570 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
571 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
572 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
573 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
574 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
575 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
576 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
577 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
578 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
579 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
580 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
581 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
582 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
583 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
584 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
585 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
586 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
587 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
588 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
589 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
590 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
591 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
592 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
593 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
594 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
595 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
596 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
597 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
598 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
599 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
600 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
601 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
602 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
603 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
604 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
605 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
606 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
607 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
608 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
609 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
610 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
611 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
612 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
613 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
614 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
615 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
616 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
617 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
618 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
619 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
620 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
621 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
622 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
623 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
624 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
625 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
626 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
627 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
628 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
629 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
630 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
631 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
632 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
633 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
634 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
635 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
636 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
637 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
638 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
639 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
640 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
641 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
642 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
643 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
644 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 644 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.