• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
2 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
3 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
4 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
5 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
6 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
7 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
8 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
9 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
10 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
11 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
12 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
13 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
14 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
15 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
16 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
17 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
18 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
19 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
20 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
21 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
22 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
23 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
24 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
25 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
26 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
27 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
28 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
29 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
30 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
31 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
32 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
33 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
34 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
35 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
36 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
37 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
38 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
39 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
40 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
41 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
42 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
43 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
44 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
45 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
46 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
47 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
48 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
49 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
50 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
51 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
52 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
53 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
54 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
55 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
56 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
57 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
58 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
59 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
60 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
61 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
62 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
63 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
64 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
65 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
66 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
67 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
68 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
69 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
70 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
71 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
72 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
73 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
74 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
75 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
76 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
77 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
78 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
79 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
80 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
81 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
82 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
83 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
84 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
85 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
86 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
87 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
88 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
89 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
90 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
91 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
92 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
93 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
94 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
95 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
96 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
97 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
98 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
99 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
100 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
101 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
102 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
103 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
104 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
105 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
106 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
107 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
108 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
109 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
110 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
111 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
112 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
113 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
114 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
115 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
116 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
117 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
118 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
119 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
120 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
121 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
122 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
123 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
124 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
125 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
126 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
127 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
128 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
129 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
130 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
131 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
132 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
133 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
134 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
135 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
136 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
137 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
138 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
139 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
140 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
141 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
142 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
143 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
144 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
145 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
146 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
147 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
148 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
149 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
150 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
151 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
152 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
153 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
154 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
155 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
156 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
157 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
158 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
159 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
160 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
161 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
162 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
163 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
164 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
165 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
166 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
167 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
168 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
169 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
170 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
171 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
172 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
173 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
174 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
175 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
176 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
177 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
178 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
179 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
180 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
181 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
182 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
183 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
184 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
185 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
186 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
187 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
188 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
189 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
190 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
191 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
192 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
193 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
194 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
195 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
196 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
197 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
198 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
199 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
200 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
201 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
202 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
203 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
204 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
205 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
206 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
207 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
208 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
209 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
210 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
211 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
212 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
213 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
214 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
215 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
216 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
217 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
218 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
219 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
220 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
221 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
222 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
223 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
224 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
225 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
226 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
227 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
228 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
229 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
230 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
231 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
232 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
233 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
234 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
235 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
236 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
237 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
238 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
239 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
240 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
241 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
242 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
243 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
244 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
245 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
246 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
247 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
248 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
249 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
250 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
251 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
252 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
253 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
254 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
255 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
256 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
257 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
258 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
259 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
260 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
261 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
262 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
263 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
264 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
265 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
266 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
269 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
270 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
271 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
272 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
273 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi congngheviet24h
274 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
275 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
276 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
277 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
278 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
279 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
280 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
281 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
282 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
283 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
284 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
285 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
286 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
287 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
288 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
289 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
290 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 VNĐ Giá không đổi lenguyenjsc
291 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
292 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
293 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
294 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
295 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
296 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
297 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
298 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
299 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
300 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
301 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
302 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
303 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
304 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
305 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
306 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
307 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
308 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
309 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
310 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
311 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
312 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
313 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
314 01/08/2012 33.500.000 VNĐ laptopanphong
Có tổng cộng 314 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop