Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
2 30/06/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
3 27/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
4 26/06/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
5 24/06/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
6 22/06/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
7 21/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
8 18/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
9 15/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
10 14/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
11 13/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
12 10/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
13 09/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
14 06/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
15 05/06/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
16 30/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
17 29/05/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
18 24/05/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
19 20/05/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
20 17/05/2016 9 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
21 08/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
22 07/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
23 05/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
24 04/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
25 03/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
26 02/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
27 30/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
28 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
29 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
30 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
31 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
32 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
33 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
34 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
35 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
36 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
37 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
38 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
39 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
40 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
42 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
43 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
44 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
45 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
46 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
47 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
48 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
49 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
50 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
51 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
52 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
53 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
54 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
55 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
56 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
57 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
58 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
59 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
60 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
61 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
62 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
63 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
64 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
67 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
68 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
69 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
70 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
71 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
72 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
73 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
74 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
75 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
76 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
77 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
78 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
79 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
80 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
81 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
84 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
85 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
86 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
87 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
88 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
89 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
90 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
91 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
92 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
93 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
94 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
95 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
96 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
97 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
98 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
99 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
100 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
102 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
103 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
104 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
105 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
106 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
107 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
108 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
109 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
110 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
111 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
112 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
113 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
114 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
115 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
116 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
117 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
118 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
119 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
120 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
121 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
122 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
123 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
124 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
125 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
126 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
127 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
128 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
129 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
130 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
131 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
132 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
133 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
134 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
135 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
136 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
137 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
138 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
139 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
140 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
141 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
142 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
143 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
144 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
145 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
146 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
147 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
148 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
149 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
150 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
151 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
152 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
153 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
154 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
155 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
157 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
158 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
159 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
160 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
161 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
162 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
163 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
164 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
165 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
166 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
167 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
168 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
169 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
170 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
171 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
172 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
173 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
174 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
175 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
176 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
177 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
178 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
179 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
180 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
181 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
182 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
183 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
184 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
185 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
186 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
188 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
189 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
190 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
191 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
192 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
193 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
194 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
195 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
196 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
197 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
198 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
199 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
200 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
201 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
202 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
203 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
204 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
205 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
206 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
207 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
208 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
209 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
210 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
211 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
212 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
213 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
214 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
215 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
216 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
217 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
218 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
219 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
220 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
221 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
222 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
223 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
224 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
225 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
226 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
227 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
228 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
229 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
230 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
231 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
232 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
233 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
234 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
235 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
236 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
237 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
238 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
239 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
240 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
241 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
242 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
243 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
244 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
245 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
246 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
247 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
248 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
249 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
250 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
251 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
252 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
253 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
254 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
255 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
256 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
257 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
258 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
259 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
260 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
261 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
262 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
263 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
264 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
265 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
266 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
267 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
269 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
270 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
271 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
272 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
273 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
274 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
275 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
276 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
277 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
278 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
279 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
280 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
281 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
282 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
283 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
284 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
285 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
286 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
287 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
288 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
289 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
290 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
291 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
292 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
293 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
294 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
295 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
296 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
297 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
298 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
299 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
300 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
301 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
302 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
303 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
304 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
305 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
306 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
307 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
308 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
309 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
310 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
311 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
312 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
313 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
314 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
315 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
316 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
317 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
318 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
319 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
320 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
321 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
322 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
323 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
324 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
325 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
326 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
327 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
328 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
329 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
330 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
331 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
332 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
333 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
334 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
335 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
336 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
337 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
338 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
339 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
340 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
341 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
342 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
343 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
344 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
345 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
346 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
347 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
348 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
349 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
350 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
351 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
352 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
353 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
354 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
355 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
356 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
357 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
358 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
360 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
361 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
362 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
363 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
364 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
365 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
366 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
367 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
368 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
369 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
370 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
371 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
372 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
373 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
374 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
375 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
376 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
377 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
378 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
379 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
380 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
381 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
382 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
383 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
384 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
385 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
386 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
387 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
388 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
389 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
390 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
391 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
392 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
393 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
394 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
395 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
396 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
397 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
398 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
399 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
400 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
401 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
402 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
403 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
404 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
405 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
406 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
407 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
408 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
409 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
410 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
411 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
412 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
413 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
414 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
415 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
416 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
417 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
418 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
419 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
420 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
421 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
422 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
423 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
424 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
425 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
426 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
427 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
428 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
429 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
430 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
431 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
432 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
433 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
434 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
435 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
436 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
437 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
438 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
439 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
440 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
441 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
442 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
443 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
444 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
445 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
446 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
447 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
448 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
449 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
450 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
451 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
452 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
453 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
454 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
455 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
456 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
457 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
458 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
459 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
460 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
461 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
462 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
463 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
464 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
465 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
466 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
467 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
468 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
469 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
470 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
471 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
472 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
473 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
474 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
475 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
476 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
477 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
478 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
479 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
480 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
481 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
482 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
483 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
484 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
485 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
486 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
487 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
488 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
489 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
490 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
491 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
492 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
493 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
494 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
495 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
496 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
497 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
498 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
499 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
500 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
501 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
502 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
503 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
504 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
505 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
506 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
507 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
508 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
509 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
510 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
511 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
512 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
513 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
514 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
515 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
516 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
517 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
518 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
519 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
520 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
521 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
522 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
523 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
524 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
525 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
526 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
527 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
528 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
529 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
530 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
531 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
532 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
533 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
534 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
535 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
536 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
537 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
538 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
539 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
540 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
541 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
542 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
543 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
544 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
545 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
546 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
547 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
548 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
549 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
550 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
551 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
552 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
553 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
554 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
555 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
556 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
557 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
558 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
559 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
560 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
561 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
562 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
563 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
564 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
565 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
566 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
567 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
568 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
569 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
570 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
571 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
572 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
573 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
574 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
575 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
576 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
577 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
578 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
579 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
580 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
581 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
582 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
583 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
584 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
585 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
586 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
587 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
588 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
589 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
590 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
591 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
592 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
593 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
594 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
595 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
596 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
597 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
598 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
599 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
600 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
601 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
602 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
603 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
604 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
605 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
606 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
607 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
608 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
609 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
610 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
611 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
612 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
613 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
614 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
615 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
616 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
617 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
618 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
619 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
620 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
621 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
622 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
623 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
624 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
625 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
626 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
627 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
628 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
629 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
630 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
631 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
632 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
633 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
634 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
635 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
636 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
637 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
638 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
639 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
640 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
641 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
642 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
643 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
644 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
645 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
646 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
647 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
648 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
649 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
650 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
651 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
652 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
653 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
654 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
655 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
656 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
657 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
658 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
659 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
660 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
661 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
662 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
663 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
664 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
665 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
666 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
667 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
668 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
669 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
670 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
671 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 671 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.