Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
2 24/07/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
3 23/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
4 21/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
5 18/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
6 14/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
7 10/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
8 06/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
9 04/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
10 03/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
11 02/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
12 01/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
13 30/06/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
14 27/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
15 26/06/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
16 24/06/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
17 22/06/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
18 21/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
19 18/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
20 15/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
21 14/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
22 13/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
23 10/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
24 09/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
25 06/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
26 05/06/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
27 30/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
28 29/05/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
29 24/05/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
30 20/05/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
31 17/05/2016 9 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
32 08/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
33 07/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
34 05/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
35 04/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
36 03/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
37 02/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
38 30/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
39 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
40 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
41 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
42 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
43 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
44 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
45 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
46 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
47 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
48 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
49 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
50 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
51 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
52 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
53 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
54 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
55 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
56 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
57 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
58 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
59 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
60 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
61 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
62 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
63 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
64 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
65 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
66 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
67 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
68 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
69 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
70 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
71 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
72 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
73 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
74 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
75 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
77 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
78 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
79 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
80 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
81 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
82 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
83 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
84 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
85 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
86 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
87 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
88 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
89 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
90 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
91 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
93 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
94 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
95 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
96 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
97 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
98 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
99 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
100 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
101 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
102 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
103 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
104 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
105 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
106 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
107 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
108 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
109 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
110 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
111 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
112 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
113 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
114 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
115 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
116 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
117 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
118 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
119 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
120 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
121 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
122 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
123 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
124 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
125 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
126 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
127 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
128 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
129 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
130 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
131 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
132 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
133 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
134 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
135 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
136 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
137 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
138 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
139 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
140 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
141 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
142 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
143 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
144 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
145 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
146 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
147 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
148 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
149 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
150 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
151 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
152 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
153 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
154 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
155 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
158 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
159 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
160 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
161 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
162 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
163 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
164 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
165 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
166 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
167 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
168 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
169 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
170 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
171 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
172 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
173 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
174 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
175 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
176 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
177 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
178 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
179 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
180 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
181 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
182 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
183 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
184 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
185 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
186 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
187 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
188 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
189 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
190 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
191 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
192 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
193 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
194 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
195 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
196 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
197 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
198 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
199 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
200 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
201 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
202 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
203 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
204 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
205 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
206 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
207 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
208 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
209 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
210 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
211 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
212 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
213 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
214 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
215 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
216 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
217 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
218 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
219 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
220 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
221 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
222 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
223 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
224 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
225 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
226 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
227 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
228 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
229 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
230 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
231 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
232 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
233 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
234 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
235 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
236 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
237 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
238 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
239 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
240 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
241 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
242 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
243 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
244 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
245 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
246 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
247 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
248 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
249 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
250 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
251 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
252 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
253 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
254 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
255 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
256 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
257 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
258 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
259 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
260 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
261 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
262 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
263 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
264 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
265 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
266 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
267 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
268 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
269 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
270 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
271 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
272 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
273 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
274 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
275 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
276 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
277 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
278 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
279 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
280 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
281 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
282 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
283 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
284 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
285 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
286 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
287 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
288 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
289 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
290 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
291 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
292 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
293 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
294 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
295 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
296 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
297 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
298 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
299 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
300 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
301 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
302 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
303 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
304 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
305 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
306 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
307 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
308 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
309 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
310 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
311 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
312 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
313 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
314 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
315 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
316 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
317 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
318 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
319 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
320 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
321 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
322 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
323 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
324 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
325 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
326 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
327 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
328 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
329 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
330 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
331 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
332 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
333 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
334 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
335 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
336 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
337 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
338 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
339 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
340 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
341 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
342 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
343 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
344 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
345 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
346 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
347 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
348 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
349 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
350 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
351 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
352 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
353 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
354 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
355 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
356 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
357 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
358 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
359 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
360 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
361 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
362 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
363 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
364 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
365 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
366 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
367 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
368 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
369 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
370 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
371 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
372 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
373 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
374 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
375 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
376 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
377 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
378 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
379 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
380 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
381 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
382 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
383 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
384 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
385 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
386 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
387 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
388 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
389 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
390 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
391 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
392 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
393 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
394 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
395 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
396 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
397 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
398 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
399 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
400 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
401 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
402 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
403 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
404 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
405 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
406 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
407 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
408 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
409 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
410 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
411 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
412 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
413 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
414 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
415 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
416 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
417 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
418 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
419 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
420 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
421 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
422 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
423 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
424 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
425 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
426 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
427 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
428 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
429 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
430 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
431 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
432 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
433 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
434 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
435 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
436 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
437 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
438 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
439 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
440 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
441 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
442 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
443 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
444 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
445 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
446 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
447 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
448 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
449 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
450 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
451 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
452 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
453 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
454 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
455 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
456 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
457 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
458 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
459 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
460 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
461 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
462 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
463 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
464 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
465 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
466 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
467 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
468 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
469 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
470 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
471 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
472 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
473 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
474 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
475 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
476 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
477 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
478 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
479 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
480 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
481 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
482 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
483 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
484 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
485 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
486 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
487 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
488 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
489 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
490 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
491 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
492 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
493 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
494 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
495 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
496 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
497 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
498 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
499 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
500 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
501 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
502 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
503 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
504 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
505 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
506 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
507 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
508 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
509 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
510 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
511 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
512 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
513 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
514 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
515 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
516 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
517 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
518 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
519 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
520 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
521 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
522 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
523 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
524 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
525 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
526 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
527 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
528 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
529 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
530 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
531 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
532 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
533 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
534 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
535 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
536 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
537 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
538 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
539 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
540 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
541 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
542 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
543 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
544 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
545 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
546 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
547 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
548 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
549 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
550 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
551 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
552 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
553 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
554 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
555 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
556 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
557 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
558 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
559 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
560 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
561 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
562 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
563 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
564 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
565 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
566 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
567 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
568 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
569 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
570 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
571 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
572 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
573 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
574 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
575 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
576 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
577 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
578 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
579 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
580 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
581 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
582 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
583 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
584 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
585 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
586 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
587 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
588 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
589 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
590 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
591 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
592 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
593 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
594 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
595 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
596 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
597 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
598 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
599 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
600 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
601 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
602 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
603 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
604 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
605 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
606 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
607 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
608 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
609 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
610 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
611 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
612 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
613 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
614 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
615 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
616 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
617 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
618 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
619 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
620 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
621 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
622 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
623 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
624 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
625 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
626 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
627 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
628 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
629 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
630 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
631 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
632 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
633 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
634 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
635 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
636 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
637 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
638 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
639 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
640 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
641 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
642 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
643 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
644 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
645 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
646 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
647 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
648 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
649 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
650 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
651 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
652 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
653 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
654 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
655 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
656 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
657 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
658 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
659 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
660 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
661 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
662 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
663 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
664 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
665 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
666 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
667 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
668 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
669 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
670 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
671 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
672 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
673 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
674 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
675 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
676 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
677 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
678 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
679 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
680 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
681 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
682 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 682 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.