• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
2 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
3 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
4 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
5 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
6 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
7 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
8 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
9 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
10 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
11 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
12 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
13 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
14 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
15 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
16 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
17 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
18 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
19 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
20 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
21 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
22 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
23 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
24 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
25 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
26 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
27 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
28 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
29 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
30 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
31 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
32 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
33 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
34 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
35 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
36 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
37 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
38 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
39 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
40 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
42 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
43 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
45 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
46 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
47 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
48 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
49 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
50 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
51 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
53 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
54 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
55 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
56 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
57 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
58 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
59 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
60 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
61 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
62 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
63 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
64 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
65 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
66 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
67 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
68 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
69 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
70 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
71 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
72 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
73 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
74 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
75 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
76 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
77 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
78 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
79 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
80 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
81 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
82 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
83 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
84 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
85 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
86 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
87 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
88 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
89 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
90 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
91 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
92 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
93 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
94 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
95 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
96 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
97 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
98 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
99 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
100 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
101 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
102 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
103 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
104 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
105 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
106 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
107 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
108 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
109 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
110 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
111 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
112 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
113 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
114 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
115 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
116 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
117 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
118 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
119 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
120 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
121 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
122 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
123 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
124 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
125 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
126 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
127 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
128 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
129 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
130 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
131 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
132 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
133 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
134 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
135 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
136 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
137 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
138 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
139 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
140 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
141 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
142 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
143 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
144 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
145 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
146 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
147 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
148 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
149 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
150 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
151 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
152 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
153 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
154 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
155 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
156 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
157 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
158 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
159 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
160 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
161 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
162 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
163 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
164 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
165 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
166 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
167 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
168 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
169 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
170 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
171 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
172 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
173 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
174 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
175 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
176 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
177 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
178 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
179 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
180 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
181 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
182 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
183 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
184 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
185 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
186 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
187 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
188 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
189 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
190 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
191 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
192 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
193 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
194 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
195 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
196 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
197 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
198 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
199 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
200 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
201 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
202 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
203 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
204 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
205 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
206 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
207 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
208 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
209 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
210 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
211 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
212 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
213 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
214 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
215 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
216 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
217 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
218 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
219 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
220 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
221 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
222 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
223 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
224 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
225 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
226 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
227 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
228 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
229 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
230 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
231 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
232 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
233 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
234 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
235 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
236 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
237 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
238 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
239 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
240 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
241 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
242 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
243 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
244 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
245 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
246 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
247 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
248 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
249 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
250 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
251 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
252 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
253 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
254 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
255 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
256 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
257 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
258 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
259 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
260 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
261 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
262 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
263 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
264 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
265 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
266 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
267 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
268 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
269 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
270 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
271 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
272 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
273 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
274 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
275 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
276 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
277 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
278 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
279 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
280 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
281 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
282 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
283 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
284 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
285 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
286 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
287 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
288 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
289 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
290 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
291 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
292 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
293 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
294 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
295 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
296 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
297 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
298 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
299 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
300 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
301 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
302 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
303 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
304 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
305 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
306 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
307 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
308 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
309 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
310 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
311 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
312 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
313 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
314 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
315 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
316 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
317 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
318 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
319 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
320 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
321 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
322 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
323 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
324 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
325 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
326 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
327 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
328 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
329 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
330 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
331 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
332 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
333 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
334 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
335 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
336 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
337 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
338 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
339 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
340 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
341 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
342 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
343 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
344 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
345 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
346 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
347 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
348 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
349 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
350 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
351 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
352 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
353 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
354 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
355 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
356 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
357 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
358 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
360 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
361 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
362 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
363 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
364 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
365 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
366 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
367 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
368 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
369 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
370 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
371 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
372 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
373 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
374 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
375 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
376 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
377 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
378 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
379 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
380 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
381 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
382 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
383 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
384 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
385 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
386 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
387 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
388 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
389 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
390 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
391 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
392 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
393 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
394 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
395 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
396 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
397 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
398 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
399 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
400 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
401 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
402 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
403 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
404 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
405 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
406 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
407 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
408 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
409 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
410 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
411 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
412 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
413 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
414 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
415 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
416 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
417 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
418 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
419 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
420 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
421 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
422 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
423 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
424 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
425 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
426 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
427 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
428 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
429 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
430 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
431 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
432 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
433 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
434 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
435 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
436 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
437 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
438 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
439 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
440 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
441 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
442 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
443 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
444 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
445 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
446 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
447 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
448 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
449 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
450 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
451 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
452 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
453 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
454 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
455 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 455 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: san ho, ta ta, iphone 5, m2, kết nối máy tính