• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
2 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
3 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
4 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
5 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
6 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
7 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
8 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
9 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
10 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
11 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
12 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
13 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
14 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
15 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
16 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
17 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
18 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
19 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
20 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
21 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
22 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
23 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
24 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
25 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
26 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
27 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
28 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
29 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
30 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
31 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
32 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
33 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
34 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
35 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
36 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
37 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
38 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
39 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
40 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
41 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
42 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
43 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
44 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
45 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
46 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
47 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
48 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
49 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
50 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
51 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
52 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
53 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
54 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
55 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
56 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
57 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
58 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
59 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
60 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
61 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
62 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
63 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
64 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
65 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
66 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
67 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
68 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
69 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
70 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
71 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
72 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
73 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
74 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
75 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
76 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
77 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
78 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
79 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
80 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
81 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
82 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
83 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
84 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
85 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
86 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
87 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
88 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
89 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
90 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
91 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
92 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
93 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
94 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
95 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
96 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
97 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
98 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
99 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
100 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
101 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
102 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
103 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
104 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
105 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
106 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
107 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
108 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
109 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
110 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
111 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
112 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
113 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
114 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
115 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
116 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
117 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
118 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
119 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
120 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
121 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
122 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
123 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
124 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
125 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
126 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
127 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
128 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
129 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
130 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
131 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
132 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
133 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
134 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
135 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
136 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
137 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
138 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
139 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
140 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
141 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
142 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
143 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
144 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
145 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
146 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
147 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
148 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
149 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
150 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
151 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
152 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
156 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
157 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
158 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
159 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi congngheviet24h
160 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
161 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
162 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
163 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
164 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
165 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
166 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
167 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
168 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
169 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
170 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
171 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
172 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
173 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
174 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
175 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
176 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 VNĐ Giá không đổi lenguyenjsc
177 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
178 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
179 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
180 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
181 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
182 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
183 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
184 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
185 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
186 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
187 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
188 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
189 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
190 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
191 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
192 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
193 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
194 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
195 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
196 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
197 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
198 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
199 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
200 01/08/2012 33.500.000 VNĐ laptopanphong
Có tổng cộng 200 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop