• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
2 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
3 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
4 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
5 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
6 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
7 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
8 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
9 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
10 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
11 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
12 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
13 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
14 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
15 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
16 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
17 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
18 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
19 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
20 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
21 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
22 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
23 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
24 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
25 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
26 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
27 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
28 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
29 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
30 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
31 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
32 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
33 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
34 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
35 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
36 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
37 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
38 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
39 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
40 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
41 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
42 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
43 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
44 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
45 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
46 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
47 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
48 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
49 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
50 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
51 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
52 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
53 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
54 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
55 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
56 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
57 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
58 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
59 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
60 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
61 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
62 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
63 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
64 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
65 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
66 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
67 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
68 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
69 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
70 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
71 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
72 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
73 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
74 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
75 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
76 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
77 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
78 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
79 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
80 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
81 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
82 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
83 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
84 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
85 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
86 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
87 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
88 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
89 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
90 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
91 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
92 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
93 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
94 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
95 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
96 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
97 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
98 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
99 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
100 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
101 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
102 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
103 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
104 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
105 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
106 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
107 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
108 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
109 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
110 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
111 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
112 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
113 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
114 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
115 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
116 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
117 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
118 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
119 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
120 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
121 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
122 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
123 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
124 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
125 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
126 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
127 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
128 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
129 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
130 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
131 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
132 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
133 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
134 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
135 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
136 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
137 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
138 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
139 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
140 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
141 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
142 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
143 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
144 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
145 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
146 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
147 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
148 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
149 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
150 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
151 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
152 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
153 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
154 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
155 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
156 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
157 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
158 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
159 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
160 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
161 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
162 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
163 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
164 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
165 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
166 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
167 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
168 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
169 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
170 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
171 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
172 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
173 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
174 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
175 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
176 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
177 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
178 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
179 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
180 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
181 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
182 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
183 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
184 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
185 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
186 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
187 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
188 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
189 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
190 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
191 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
192 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
193 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
194 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
195 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
196 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
197 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
198 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
199 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
200 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
201 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
202 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
203 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
204 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
205 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
206 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
207 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
208 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
209 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
210 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
211 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
212 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
213 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
214 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
215 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
216 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
217 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
218 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
219 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
221 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
222 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
223 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
224 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
225 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
226 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi congngheviet24h
227 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
228 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
229 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
230 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
231 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
232 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
233 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
234 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
235 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
236 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
237 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
238 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
239 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
240 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
241 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
242 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
243 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 VNĐ Giá không đổi lenguyenjsc
244 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
245 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
246 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
247 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
248 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
249 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
250 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
251 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
252 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
253 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
254 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
255 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
256 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
257 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
258 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
259 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
260 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
261 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
262 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
263 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
264 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
265 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
266 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
267 01/08/2012 33.500.000 VNĐ laptopanphong
Có tổng cộng 267 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop