• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
2 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
3 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
4 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
5 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
6 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
7 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
8 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
9 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
10 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
11 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
13 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
14 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
15 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
16 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
17 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
18 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
19 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
20 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
21 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
22 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
23 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
24 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
25 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
26 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
27 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
28 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
29 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
31 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
32 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
33 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
34 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
35 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
36 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
37 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
38 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
39 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
40 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
42 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
43 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
44 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
45 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
46 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
47 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
48 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
49 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
50 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
51 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
52 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
53 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
54 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
55 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
56 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
57 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
58 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
59 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
60 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
61 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
62 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
63 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
64 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
65 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
66 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
67 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
68 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
69 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
70 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
71 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
72 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
73 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
74 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
75 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
76 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
77 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
78 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
79 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
80 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
81 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
82 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
83 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
84 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
85 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
86 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
87 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
88 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
89 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
90 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
91 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
92 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
93 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
94 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
95 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
96 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
97 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
98 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
99 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
100 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
101 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
102 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
103 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
104 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
105 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
106 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
107 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
108 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
109 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
110 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
111 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
112 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
113 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
114 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
115 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
116 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
117 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
118 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
119 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
120 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
121 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
122 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
123 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
124 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
125 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
126 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
127 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
128 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
129 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
130 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
131 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
132 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
133 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
134 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
135 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
136 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
137 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
138 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
139 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
140 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
141 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
142 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
143 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
144 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
145 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
146 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
147 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
148 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
149 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
150 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
151 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
152 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
153 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
154 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
155 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
156 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
157 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
158 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
159 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
160 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
161 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
162 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
163 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
164 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
165 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
166 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
167 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
168 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
169 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
170 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
171 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
172 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
173 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
174 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
175 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
176 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
177 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
178 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
179 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
180 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
181 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
182 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
183 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
184 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
185 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
186 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
187 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
188 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
189 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
190 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
191 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
192 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
193 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
194 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
195 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
196 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
197 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
198 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
199 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
200 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
201 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
202 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
203 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
204 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
205 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
206 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
207 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
208 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
209 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
210 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
211 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
212 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
213 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
214 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
215 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
216 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
217 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
218 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
219 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
220 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
221 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
222 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
223 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
224 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
225 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
226 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
227 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
228 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
229 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
230 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
231 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
232 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
233 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
234 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
235 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
236 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
237 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
238 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
239 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
240 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
241 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
242 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
243 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
244 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
245 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
246 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
247 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
248 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
249 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
250 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
251 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
252 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
253 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
254 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
255 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
256 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
257 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
258 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
259 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
260 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
261 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
262 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
263 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
264 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
265 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
266 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
267 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
268 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
269 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
270 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
271 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
272 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
273 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
274 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
275 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
276 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
277 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
278 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
279 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
280 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
281 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
282 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
283 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
284 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
285 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
286 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
287 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
288 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
289 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
290 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
291 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
292 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
293 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
294 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
295 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
296 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
297 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
298 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
299 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
300 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
301 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
302 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
303 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
304 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
305 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
306 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
307 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
308 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
309 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
310 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
311 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
312 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
313 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
314 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
315 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
316 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
317 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
318 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
319 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
320 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
321 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
322 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
323 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
324 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
325 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
326 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
327 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
328 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
329 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
330 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
331 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
332 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
333 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
334 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
335 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
336 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
337 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
338 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
339 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
340 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
341 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
342 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
343 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
344 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
345 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
346 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
347 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
348 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
349 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
350 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
351 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
352 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
353 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
354 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
355 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
356 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
357 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
358 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
359 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
360 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
361 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
362 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
363 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
364 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
365 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
366 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
367 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
368 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
369 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
370 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
371 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
372 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
373 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
374 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
375 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
376 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
377 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
378 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
379 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
380 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
381 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
382 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
383 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
384 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
385 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
386 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
387 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
388 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
389 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
390 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
391 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
392 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
393 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
394 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
395 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
396 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
397 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
398 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
399 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
400 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
401 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
402 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
403 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
404 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
405 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
406 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
407 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
408 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
409 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
410 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
411 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
412 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
413 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
414 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
415 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
416 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
417 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
418 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
419 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
420 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
421 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
422 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
423 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 423 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: hong phan, kết nối máy tính, ta ba, mac, số so