• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
2 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
3 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
4 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
5 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
6 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
7 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
8 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
9 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
10 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
13 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
14 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
15 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
16 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
17 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
18 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
19 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
20 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
21 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
22 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
23 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
24 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
25 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
26 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
27 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
28 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
29 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
30 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
31 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
32 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
33 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
34 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
35 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
36 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
37 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
38 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
39 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
40 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
41 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
42 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
43 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
44 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
45 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
46 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
47 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
48 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
49 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
50 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
51 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
52 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
53 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
54 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
55 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
56 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
57 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
58 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
59 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
60 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
61 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
62 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
63 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
64 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
65 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
66 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
67 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
68 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
69 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
70 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
71 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
72 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
73 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
74 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
75 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
76 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
77 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
78 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
79 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
80 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
81 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
82 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
83 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
84 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
85 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
86 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
87 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
88 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
89 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
90 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
91 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
92 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
93 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
94 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
95 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
96 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
97 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
98 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
99 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
100 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
101 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
102 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
103 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
104 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
105 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
106 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
107 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
108 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
109 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
110 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
111 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
112 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
113 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
114 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
115 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
116 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
117 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
118 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
119 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
120 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
121 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
122 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
123 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
124 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
125 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
126 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
127 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
128 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
129 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
130 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
131 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
132 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
133 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
134 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
135 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
136 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
137 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
138 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
139 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
140 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
141 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
142 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
143 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
144 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
145 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
146 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
147 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
148 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
149 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
150 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
151 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
152 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
153 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
154 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
155 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
156 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
157 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
158 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
159 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
160 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
161 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
162 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
163 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
164 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
165 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
166 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
167 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
168 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
169 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
170 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
171 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
172 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
173 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
174 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
175 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
176 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
177 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
178 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
179 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
180 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
181 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
182 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
183 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
184 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
185 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
186 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
187 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
188 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
189 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
190 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
191 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
192 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
193 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
194 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
195 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
196 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
197 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
198 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
199 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
200 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
201 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
202 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
203 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
204 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
205 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
206 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
207 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
208 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
209 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
210 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
211 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
212 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
213 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
214 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
215 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
216 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
217 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
218 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
219 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
220 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
221 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
222 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
223 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
224 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
225 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
226 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
227 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
228 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
229 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
230 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
231 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
232 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
233 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
234 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
235 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
236 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
237 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
238 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
239 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
240 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
241 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
242 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
243 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
244 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
245 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
246 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
247 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
248 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
249 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
250 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
251 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
252 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
253 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
254 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
255 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
256 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
257 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
258 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
259 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
260 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
261 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
262 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
263 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
264 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
265 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
266 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
267 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
268 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
269 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
270 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
271 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
272 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
273 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
274 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
275 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
276 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
277 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
278 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
279 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
280 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
282 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
283 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
284 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
285 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
286 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
287 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
288 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
289 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
290 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
291 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
292 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
293 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
294 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
295 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
296 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
297 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
298 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
299 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
300 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
301 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
302 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
303 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
304 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
305 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
306 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
307 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
308 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
309 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
310 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
311 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
312 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
313 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
314 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
315 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
316 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
317 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
318 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
319 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
320 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
321 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
322 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
323 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
324 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
325 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
326 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
327 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
328 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
329 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
330 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
331 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
332 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
333 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
334 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
335 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
336 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
337 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
338 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
339 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
340 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
341 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
342 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
343 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
344 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
345 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
346 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
347 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
348 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
349 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
350 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
351 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
352 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
353 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
354 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
355 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
356 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
357 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
358 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
360 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
361 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
362 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
363 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
364 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
365 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
366 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
367 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
368 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
369 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
370 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
371 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
372 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
373 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
374 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
375 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
376 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
377 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
378 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
379 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
380 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
381 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
382 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
383 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
384 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
385 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
386 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
387 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
388 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
389 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
390 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
391 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
392 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
393 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
394 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
395 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
396 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
397 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
398 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
399 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
400 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
401 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
402 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
403 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
404 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
405 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
406 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
407 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
408 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
409 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
410 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
411 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
412 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
413 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
414 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
415 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
416 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
417 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
418 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
419 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
420 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
421 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
422 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
423 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
424 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
425 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
426 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
427 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
428 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
429 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
430 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
431 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
432 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
433 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
434 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
435 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
436 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
437 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
438 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
439 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
440 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
441 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
442 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
443 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
444 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
445 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
446 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
447 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
448 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
449 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
450 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
451 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
452 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
453 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
454 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
455 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
456 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
457 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
458 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
459 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
460 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
461 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
462 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
463 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
464 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
465 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
466 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
467 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
468 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
469 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
470 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
471 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
472 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
473 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
474 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 474 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: la ban, đèn quạt trần, in nhiệt, on da, m2