• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
2 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
3 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
4 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
5 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
6 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
7 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
8 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
9 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
10 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
11 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
12 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
13 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
14 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
15 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
16 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
17 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
18 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
19 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
20 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
21 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
22 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
23 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
24 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
25 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
26 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
27 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
28 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
29 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
30 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
31 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
32 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
33 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
34 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
35 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
36 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
37 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
38 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
39 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
40 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
41 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
42 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
43 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
44 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
45 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
46 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
47 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
48 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
49 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
50 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
51 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
52 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
53 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
54 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
55 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
56 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
57 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
58 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
59 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
60 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
61 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
62 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
63 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
64 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
65 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
66 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
67 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
68 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
69 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
70 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
71 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
72 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
73 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
74 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
75 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
76 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
77 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
78 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
79 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
80 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
81 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
82 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
83 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
84 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
85 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
86 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
87 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
88 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
89 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
90 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
91 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
92 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
93 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
94 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
95 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
96 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
97 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
98 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
99 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
100 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
101 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
102 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
103 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
104 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
105 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
106 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
107 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
108 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
109 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
110 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
111 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
112 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
113 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
114 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
115 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
116 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
117 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
118 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
119 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
120 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
121 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
122 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
123 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
124 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
125 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
126 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
127 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
128 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
129 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
130 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
131 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
132 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
133 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
134 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
135 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
136 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
137 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
138 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
139 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
140 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
141 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
142 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
143 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
144 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
145 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
146 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
147 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
148 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
149 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
150 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
151 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
152 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
153 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
154 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
155 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
156 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
157 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
158 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
159 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
160 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
161 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
162 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
163 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
164 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
165 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
166 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
167 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
168 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
169 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
170 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
171 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
172 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
173 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
174 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
175 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
176 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
177 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
178 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
179 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
180 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
181 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
182 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
183 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
184 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
185 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
186 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
187 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
188 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
189 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
190 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
191 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
192 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
193 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
194 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
195 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
196 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
197 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
198 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
199 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
200 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
201 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
202 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
203 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
204 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
205 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
206 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
207 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
208 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
209 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
210 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
211 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
212 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
213 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
214 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
215 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
216 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
217 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
218 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
219 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
220 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
221 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
222 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
223 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
224 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
225 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
226 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
227 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
228 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
229 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
230 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
231 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
232 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
233 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
234 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
235 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
236 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
237 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
238 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
239 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
240 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
241 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
245 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
246 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
247 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
248 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi congngheviet24h
249 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
250 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
251 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
252 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
253 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
254 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
255 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
256 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
257 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
258 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
259 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
260 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
261 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
262 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
263 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
264 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
265 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 VNĐ Giá không đổi lenguyenjsc
266 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
267 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
268 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
269 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
270 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
271 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
272 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
273 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
274 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
275 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
276 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
277 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
278 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
279 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
280 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
281 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
282 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
283 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
284 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
285 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
286 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
287 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
288 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
289 01/08/2012 33.500.000 VNĐ laptopanphong
Có tổng cộng 289 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop