• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
2 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
3 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
4 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
5 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
6 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
7 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
8 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
9 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
10 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
11 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
12 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
13 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
14 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
15 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
16 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
17 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
18 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
19 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
20 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
21 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
22 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
23 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
24 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
25 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
26 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
27 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
28 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
29 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
30 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
31 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
32 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
33 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
34 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
35 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
36 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
37 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
38 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
39 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
40 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
41 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
42 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
43 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
44 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
45 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
46 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
47 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
48 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
49 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
50 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
51 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
52 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
53 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
54 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
55 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
56 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
57 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
58 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
59 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
60 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
61 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
62 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
63 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
64 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
65 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
66 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
67 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
68 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
69 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
70 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
71 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
72 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
73 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
74 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
75 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
76 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
77 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
78 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
79 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
80 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
81 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
82 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
83 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
84 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
85 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
86 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
87 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
88 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
89 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
90 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
91 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
92 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
93 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
94 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
95 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
96 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
97 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
98 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
99 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
100 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
101 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
102 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
103 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
104 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
105 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
106 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
107 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
108 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
109 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
110 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
111 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
112 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
113 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
114 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
115 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
116 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
117 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
118 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
119 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
120 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
121 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
122 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
123 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
124 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
125 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
126 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
127 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
128 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
129 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
130 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
131 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
132 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
133 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
134 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
135 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
136 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
137 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
138 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
139 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
140 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
141 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
142 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
143 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
144 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
145 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
146 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
147 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
148 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
149 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
150 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
151 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
152 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
153 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
154 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
155 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
156 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
157 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
158 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
159 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
160 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
161 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
162 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
163 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
164 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
165 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
166 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
167 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
168 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
169 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
170 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
171 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
172 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
173 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
174 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
175 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
176 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
177 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
178 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
179 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
180 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
181 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
182 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
183 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
184 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
185 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
186 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
187 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
188 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
189 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
190 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
191 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
192 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
193 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
194 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
195 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
196 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
197 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
198 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
199 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
200 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
201 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
202 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
203 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
204 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
205 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
206 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
207 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
208 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
209 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
210 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
211 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
212 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
213 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
214 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
215 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
216 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
217 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
218 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
219 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
220 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
221 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
222 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
223 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
224 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
225 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
226 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
227 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
228 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
229 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
230 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
231 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
232 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
233 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
234 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
235 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
236 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
237 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
238 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
239 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
240 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
241 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
242 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
243 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
244 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
245 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
246 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
247 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
248 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
249 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
250 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
251 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
252 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
253 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
254 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
255 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
256 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
257 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
258 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
259 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
260 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
261 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
262 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
263 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
264 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
265 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
266 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
267 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
268 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
269 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
270 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
271 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
272 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
273 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
274 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
275 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
276 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
277 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
278 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
279 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
280 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
282 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
283 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
284 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
285 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
286 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
287 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
288 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
289 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
290 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
291 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
292 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
293 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
294 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
295 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
296 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
297 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
298 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
299 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
300 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
301 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
302 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
303 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
304 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
305 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
306 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
307 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
308 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
309 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
310 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
311 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
312 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
313 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
314 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
315 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
316 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
317 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
318 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
319 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
320 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
321 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
322 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
323 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
324 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
325 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
326 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
327 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
328 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
329 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
330 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
331 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
332 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
333 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
334 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
335 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
337 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
338 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
339 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
340 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
341 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
342 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
343 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
344 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
345 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
346 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
347 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
348 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
349 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
350 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
351 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
352 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
353 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
354 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
355 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
356 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
357 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
358 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
359 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
360 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
361 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
362 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
363 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
364 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
365 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
366 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
367 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
368 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
369 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
370 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
371 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
372 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
373 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
374 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
375 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
376 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
377 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
378 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
379 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
380 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
381 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
382 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
383 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
384 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
385 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
386 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
387 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
388 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
389 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
390 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
391 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
392 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
393 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
394 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
395 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
396 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
397 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 397 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop