• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
2 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
3 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
4 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
5 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
6 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
7 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
8 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
9 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
10 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
11 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
12 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
13 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
14 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
15 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
16 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
17 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
18 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
19 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
20 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
21 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
22 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
23 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
24 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
25 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
26 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
27 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
28 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
29 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
30 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
31 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
32 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
33 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
34 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
35 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
36 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
37 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
38 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
39 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
40 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
41 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
42 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
43 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
44 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
45 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
46 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
47 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
48 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
49 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
50 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
51 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
52 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
53 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
54 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
55 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
56 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
57 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
58 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
59 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
60 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
61 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
62 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
63 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giá không đổi dmart
64 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
65 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
66 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
67 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
68 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
69 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
70 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
71 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
72 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
73 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
74 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
75 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
76 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
77 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
78 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
79 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
80 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
81 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
82 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
83 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
84 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 VNĐ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
85 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 VNĐ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
86 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
87 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
88 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
89 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 VNĐ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
90 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
91 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
92 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
93 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 VNĐ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
94 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 VNĐ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
95 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
96 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
97 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
98 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
99 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
100 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
101 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
102 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
103 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
104 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
105 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
106 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
107 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
108 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
109 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
110 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
111 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
112 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
113 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
114 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
115 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
116 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
117 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
118 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
119 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
120 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
121 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
122 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
123 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
124 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
125 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
126 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
127 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
128 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
129 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
130 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
131 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
132 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
133 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
134 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
135 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
136 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
137 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
138 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
139 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
140 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
141 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
142 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
143 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
144 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
145 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
146 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
147 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
148 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
149 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
150 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
151 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
152 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
153 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
154 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
155 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
156 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
157 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
158 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
159 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
160 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
161 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
162 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
163 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
164 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
165 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
166 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
167 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
168 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
169 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
170 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
171 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
172 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
173 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
174 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
175 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
176 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
177 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
178 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
179 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
180 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
181 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
182 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
183 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
184 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
185 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
186 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
187 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
188 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
189 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
190 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
191 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi laptop4pro
192 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
193 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
194 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
195 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
196 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
197 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
198 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
199 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
200 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
201 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
202 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
203 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
204 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
205 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
206 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
207 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
208 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
209 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
210 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
211 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
212 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
213 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
214 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
215 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
216 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
217 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
218 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
219 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
220 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
221 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
222 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
223 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
224 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
225 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
226 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
227 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
228 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
229 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
230 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
231 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
232 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
233 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
234 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
235 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
236 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
237 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
238 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
239 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
240 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
241 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
242 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
243 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
244 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
245 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
246 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
247 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
248 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
249 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
250 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
251 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
252 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
253 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
254 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
255 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
256 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
257 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
258 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
259 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
260 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
261 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
262 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
263 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
264 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
265 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
266 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
267 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
268 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 VNĐ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
269 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
270 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
271 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
272 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
273 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
274 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
275 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
276 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
277 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 VNĐ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
278 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
279 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
280 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
281 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
283 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
284 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
285 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
286 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
287 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi congngheviet24h
288 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
289 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
290 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
291 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
292 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
293 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
294 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
295 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
296 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
297 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
298 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 VNĐ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
299 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
300 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
301 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
302 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
303 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
304 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 VNĐ Giá không đổi lenguyenjsc
305 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
306 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
307 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
308 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
309 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
310 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
311 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
312 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
313 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
314 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
315 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
316 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
317 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
318 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
319 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 VNĐ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
320 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
321 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
322 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
323 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
324 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopanphong
325 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
326 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
327 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
328 01/08/2012 33.500.000 VNĐ laptopanphong
Có tổng cộng 328 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop