Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2016 10 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
2 10/10/2016 6 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
3 04/10/2016 3 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 6.720.000 VNĐ kyngheviet
4 01/10/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
5 29/09/2016 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
6 23/09/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
7 22/09/2016 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
8 16/09/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 13/09/2016 13 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 31/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 30/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 29/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 28/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 27/08/2016 8 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 19/08/2016 11 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 08/08/2016 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
17 04/08/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
18 01/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
19 31/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
20 27/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
21 24/07/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
22 23/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
23 21/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
24 18/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
25 14/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
26 10/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
27 06/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
28 04/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
29 03/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
30 02/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
31 01/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
32 30/06/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
33 27/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
34 26/06/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
35 24/06/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
36 22/06/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
37 21/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
38 18/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
39 15/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
40 14/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
41 13/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
42 10/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
43 09/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
44 06/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
45 05/06/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
46 30/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
47 29/05/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
48 24/05/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
49 20/05/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
50 17/05/2016 9 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
51 08/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
52 07/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
53 05/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
54 04/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
55 03/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
56 02/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
57 30/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
58 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
59 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
60 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
61 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
62 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
63 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
64 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
65 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
66 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
67 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
68 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
69 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
70 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
71 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
72 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
73 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
74 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
75 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
76 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
77 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
78 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
79 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
80 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
81 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
82 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
83 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
84 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
85 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
86 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
88 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
89 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
90 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
91 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
92 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
93 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
94 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
95 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
96 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
97 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
98 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
99 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
100 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
101 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
102 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
103 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
104 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
105 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
106 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
107 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
108 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
109 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
110 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
111 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
113 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
114 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
115 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
116 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
117 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
118 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
119 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
120 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
121 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
122 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
123 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
124 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
125 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
126 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
127 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
128 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
129 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
130 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
131 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
132 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
133 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
134 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
135 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
136 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
137 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
138 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
139 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
140 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
141 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
142 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
143 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
144 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
145 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
146 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
147 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
148 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
149 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
150 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
151 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
152 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
153 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
154 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
155 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
156 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
157 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
158 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
159 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
160 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
161 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
162 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
163 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
164 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
165 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
166 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
167 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
168 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
169 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
170 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
171 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
172 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
173 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
174 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
175 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
176 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
177 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
178 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
179 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
180 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
181 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
182 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
183 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
184 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
185 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
186 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
187 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
188 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
189 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
190 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
191 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
192 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
193 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
194 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
195 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
196 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
198 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
199 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
200 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
201 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
202 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
203 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
204 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
205 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
206 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
207 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
208 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
209 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
210 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
211 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
212 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
213 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
214 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
215 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
216 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
218 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
219 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
220 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
221 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
222 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
223 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
224 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
225 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
226 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
227 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
228 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
229 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
230 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
231 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
232 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
233 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
234 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
235 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
236 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
237 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
238 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
239 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
240 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
241 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
242 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
243 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
244 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
245 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
246 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
247 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
248 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
249 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
250 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
251 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
252 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
253 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
254 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
255 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
256 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
257 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
258 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
259 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
260 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
261 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
262 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
263 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
264 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
265 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
266 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
267 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
268 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
269 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
270 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
271 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
272 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
273 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
274 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
275 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
276 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
277 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
278 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
279 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
280 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
282 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
283 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
284 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
285 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
286 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
287 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
288 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
289 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
290 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
291 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
292 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
293 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
294 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
295 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
296 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
297 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
298 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
299 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
300 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
301 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
302 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
303 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
304 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
305 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
306 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
307 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
308 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
309 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
310 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
311 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
312 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
313 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
314 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
315 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
316 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
317 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
318 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
319 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
320 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
321 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
322 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
323 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
324 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
325 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
326 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
327 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
328 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
329 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
330 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
331 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
332 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
333 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
334 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
335 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
336 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
337 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
338 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
339 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
340 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
341 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
342 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
343 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
344 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
345 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
346 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
347 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
348 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
349 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
350 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
351 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
352 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
353 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
354 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
355 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
356 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
357 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
358 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
359 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
360 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
361 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
362 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
363 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
364 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
365 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
366 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
367 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
368 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
369 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
370 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
371 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
372 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
373 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
374 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
375 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
376 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
377 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
378 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
379 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
380 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
381 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
382 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
383 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
384 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
385 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
386 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
387 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
388 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
389 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
390 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
391 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
392 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
393 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
394 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
395 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
396 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
397 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
398 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
399 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
400 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
401 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
402 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
403 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
404 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
405 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
406 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
407 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
408 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
409 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
410 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
411 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
412 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
413 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
414 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
415 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
416 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
417 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
418 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
419 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
420 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
421 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
422 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
423 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
424 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
425 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
426 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
427 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
428 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
429 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
430 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
431 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
432 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
433 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
434 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
435 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
436 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
437 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
438 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
439 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
440 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
441 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
442 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
443 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
444 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
445 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
446 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
447 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
448 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
449 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
450 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
451 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
452 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
453 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
454 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
455 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
456 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
457 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
458 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
459 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
460 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
461 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
462 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
463 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
464 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
465 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
466 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
467 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
468 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
469 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
470 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
471 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
472 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
473 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
474 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
475 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
476 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
477 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
478 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
479 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
480 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
481 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
482 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
483 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
484 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
485 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
486 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
487 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
488 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
489 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
490 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
491 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
492 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
493 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
494 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
495 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
496 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
497 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
498 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
499 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
500 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
501 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
502 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
503 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
504 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
505 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
506 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
507 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
508 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
509 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
510 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
511 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
512 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
513 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
514 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
515 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
516 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
517 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
518 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
519 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
520 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
521 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
522 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
523 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
524 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
525 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
526 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
527 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
528 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
529 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
530 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
531 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
532 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
533 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
534 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
535 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
536 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
537 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
538 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
539 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
540 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
541 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
542 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
543 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
544 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
545 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
546 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
547 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
548 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
549 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
550 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
551 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
552 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
553 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
554 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
555 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
556 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
557 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
558 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
559 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
560 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
561 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
562 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
563 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
564 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
565 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
566 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
567 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
568 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
569 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
570 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
571 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
572 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
573 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
574 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
575 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
576 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
577 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
578 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
579 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
580 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
581 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
582 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
583 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
584 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
585 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
586 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
587 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
588 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
589 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
590 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
591 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
592 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
593 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
594 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
595 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
596 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
597 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
598 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
599 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
600 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
601 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
602 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
603 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
604 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
605 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
606 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
607 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
608 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
609 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
610 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
611 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
612 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
613 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
614 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
615 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
616 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
617 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
618 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
619 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
620 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
621 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
622 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
623 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
624 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
625 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
626 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
627 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
628 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
629 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
630 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
631 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
632 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
633 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
634 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
635 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
636 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
637 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
638 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
639 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
640 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
641 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
642 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
643 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
644 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
645 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
646 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
647 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
648 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
649 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
650 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
651 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
652 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
653 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
654 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
655 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
656 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
657 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
658 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
659 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
660 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
661 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
662 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
663 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
664 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
665 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
666 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
667 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
668 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
669 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
670 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
671 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
672 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
673 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
674 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
675 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
676 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
677 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
678 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
679 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
680 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
681 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
682 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
683 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
684 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
685 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
686 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
687 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
688 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
689 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
690 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
691 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
692 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
693 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
694 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
695 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
696 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
697 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
698 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
699 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
700 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
701 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 701 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.