Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/05/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
2 20/05/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
3 17/05/2016 9 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
4 08/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
5 07/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
6 05/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
7 04/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
8 03/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
9 02/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
10 30/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
11 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
12 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
13 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
14 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
15 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
16 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
17 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
18 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
19 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
20 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
21 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
22 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
23 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
24 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
25 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
26 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
27 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
28 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
29 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
30 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
31 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
32 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
33 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
34 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
35 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
36 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
37 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
38 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
39 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
41 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
42 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
43 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
44 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
45 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
46 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
47 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
50 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
51 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
52 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
53 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
54 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
55 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
56 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
57 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
58 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
59 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
60 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
61 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
62 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
63 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
64 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
67 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
68 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
69 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
70 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
71 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
72 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
73 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
74 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
75 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
76 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
77 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
78 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
79 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
80 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
81 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
82 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
83 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
84 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
85 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
86 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
87 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
88 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
89 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
90 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
91 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
92 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
93 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
94 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
95 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
96 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
97 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
98 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
99 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
100 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
101 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
102 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
103 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
104 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
105 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
106 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
107 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
108 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
109 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
110 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
111 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
112 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
113 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
114 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
115 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
116 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
117 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
118 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
119 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
120 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
121 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
122 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
123 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
124 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
125 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
126 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
127 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
128 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
130 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
131 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
132 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
133 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
134 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
135 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
136 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
137 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
138 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
139 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
140 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
141 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
142 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
143 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
144 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
145 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
146 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
147 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
148 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
149 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
150 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
151 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
152 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
153 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
154 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
155 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
156 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
157 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
158 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
159 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
160 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
161 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
162 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
163 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
164 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
165 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
166 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
167 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
168 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
169 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
170 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
171 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
172 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
173 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
174 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
175 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
176 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
177 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
178 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
179 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
180 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
181 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
182 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
183 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
184 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
185 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
186 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
187 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
188 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
189 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
190 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
191 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
192 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
193 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
194 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
195 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
196 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
197 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
198 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
199 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
200 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
201 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
202 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
203 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
204 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
205 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
206 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
207 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
208 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
209 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
210 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
211 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
212 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
213 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
214 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
215 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
216 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
217 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
218 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
219 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
220 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
221 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
222 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
223 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
224 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
225 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
226 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
227 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
228 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
229 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
230 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
231 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
232 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
233 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
234 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
235 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
236 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
237 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
238 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
239 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
240 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
241 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
242 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
243 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
244 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
245 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
246 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
247 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
248 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
249 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
250 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
252 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
253 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
254 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
255 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
256 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
257 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
258 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
259 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
260 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
261 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
262 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
263 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
264 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
265 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
266 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
267 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
268 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
269 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
270 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
271 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
272 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
273 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
274 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
275 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
276 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
277 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
278 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
279 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
280 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
282 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
283 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
284 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
285 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
286 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
287 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
288 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
289 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
290 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
291 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
292 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
293 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
294 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
295 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
296 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
297 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
298 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
299 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
300 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
301 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
302 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
303 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
304 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
305 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
306 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
307 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
308 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
309 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
310 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
311 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
312 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
313 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
314 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
315 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
316 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
317 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
318 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
319 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
320 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
321 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
322 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
323 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
324 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
325 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
326 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
327 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
328 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
329 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
330 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
331 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
332 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
333 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
334 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
335 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
336 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
337 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
338 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
339 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
340 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
341 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
342 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
343 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
344 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
345 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
346 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
347 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
348 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
349 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
350 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
351 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
352 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
353 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
354 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
355 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
356 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
357 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
358 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
360 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
361 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
362 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
363 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
364 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
365 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
366 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
367 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
368 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
369 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
370 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
371 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
372 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
373 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
374 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
375 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
376 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
377 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
378 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
379 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
380 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
381 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
382 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
383 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
384 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
385 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
386 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
387 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
388 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
389 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
390 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
391 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
392 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
393 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
394 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
395 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
396 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
397 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
398 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
399 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
400 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
401 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
402 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
403 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
404 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
405 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
406 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
407 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
408 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
409 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
410 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
411 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
412 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
413 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
414 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
415 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
416 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
417 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
418 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
419 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
420 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
421 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
422 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
423 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
424 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
425 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
426 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
427 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
428 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
429 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
430 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
431 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
432 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
433 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
434 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
435 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
436 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
437 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
438 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
439 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
440 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
441 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
442 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
443 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
444 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
445 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
446 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
447 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
448 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
449 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
450 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
451 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
452 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
453 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
454 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
455 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
456 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
457 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
458 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
459 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
460 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
461 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
462 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
463 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
464 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
465 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
466 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
467 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
468 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
469 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
470 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
471 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
472 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
473 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
474 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
475 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
476 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
477 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
478 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
479 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
480 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
481 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
482 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
483 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
484 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
485 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
486 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
487 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
488 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
489 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
490 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
491 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
492 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
493 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
494 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
495 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
496 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
497 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
498 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
499 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
500 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
501 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
502 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
503 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
504 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
505 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
506 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
507 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
508 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
509 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
510 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
511 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
512 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
513 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
514 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
515 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
516 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
517 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
518 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
519 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
520 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
521 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
522 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
523 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
524 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
525 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
526 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
527 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
528 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
529 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
530 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
531 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
532 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
533 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
534 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
535 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
536 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
537 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
538 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
539 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
540 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
541 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
542 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
543 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
544 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
545 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
546 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
547 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
548 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
549 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
550 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
551 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
552 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
553 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
554 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
555 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
556 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
557 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
558 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
559 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
560 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
561 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
562 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
563 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
564 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
565 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
566 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
567 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
568 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
569 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
570 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
571 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
572 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
573 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
574 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
575 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
576 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
577 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
578 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
579 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
580 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
581 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
582 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
583 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
584 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
585 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
586 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
587 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
588 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
589 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
590 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
591 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
592 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
593 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
594 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
595 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
596 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
597 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
598 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
599 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
600 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
601 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
602 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
603 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
604 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
605 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
606 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
607 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
608 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
609 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
610 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
611 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
612 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
613 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
614 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
615 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
616 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
617 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
618 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
619 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
620 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
621 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
622 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
623 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
624 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
625 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
626 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
627 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
628 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
629 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
630 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
631 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
632 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
633 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
634 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
635 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
636 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
637 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
638 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
639 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
640 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
641 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
642 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
643 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
644 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
645 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
646 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
647 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
648 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
649 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
650 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
651 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
652 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
653 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
654 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 654 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.