Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2016 8 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 19/08/2016 11 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 08/08/2016 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
4 04/08/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
5 01/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
6 31/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
7 27/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
8 24/07/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
9 23/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
10 21/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
11 18/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
12 14/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
13 10/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
14 06/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
15 04/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
16 03/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
17 02/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
18 01/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
19 30/06/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
20 27/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
21 26/06/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
22 24/06/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
23 22/06/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
24 21/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
25 18/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
26 15/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
27 14/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
28 13/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
29 10/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
30 09/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
31 06/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
32 05/06/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
33 30/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
34 29/05/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
35 24/05/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
36 20/05/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
37 17/05/2016 9 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
38 08/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
39 07/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
40 05/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 04/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
42 03/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
43 02/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
44 30/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
45 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
46 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
47 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
48 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
49 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
50 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
51 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
52 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
53 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
54 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
55 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
56 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
57 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
58 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
59 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
60 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
61 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
62 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
63 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
64 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
65 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
66 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
67 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
68 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
69 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
70 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
71 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
72 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
73 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
75 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
76 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
77 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
78 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
79 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
80 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
81 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
84 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
85 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
86 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
87 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
88 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
89 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
90 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
91 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
92 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
93 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
94 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
95 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
96 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
97 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
98 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
99 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
100 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
101 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
102 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
103 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
104 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
105 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
106 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
107 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
108 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
109 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
110 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
111 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
112 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
113 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
114 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
115 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
116 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
117 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
118 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
119 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
120 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
121 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
122 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
123 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
124 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
125 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
126 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
127 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
128 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
129 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
130 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
131 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
132 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
133 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
134 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
135 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
136 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
137 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
138 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
139 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
140 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
141 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
142 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
143 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
144 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
145 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
146 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
147 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
148 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
149 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
150 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
151 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
152 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
153 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
154 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
155 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
156 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
157 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
158 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
159 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
160 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
161 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
165 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
166 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
167 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
168 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
169 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
170 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
171 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
172 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
174 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
175 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
176 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
177 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
178 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
179 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
180 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
181 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
182 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
183 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
184 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
186 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
187 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
188 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
189 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
190 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
191 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
192 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
193 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
194 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
195 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
196 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
197 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
198 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
199 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
200 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
201 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
202 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
203 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
204 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
205 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
206 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
207 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
208 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
209 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
210 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
211 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
212 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
213 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
214 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
215 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
216 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
217 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
218 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
219 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
220 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
221 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
222 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
223 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
224 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
225 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
226 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
227 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
228 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
229 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
230 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
231 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
232 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
233 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
234 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
235 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
236 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
237 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
238 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
239 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
240 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
241 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
242 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
243 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
244 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
245 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
246 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
247 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
248 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
249 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
250 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
251 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
252 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
253 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
254 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
255 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
256 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
257 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
258 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
259 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
260 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
261 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
262 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
263 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
264 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
265 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
266 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
267 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
268 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
269 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
270 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
271 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
272 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
273 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
274 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
275 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
276 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
277 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
278 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
279 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
280 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
282 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
283 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
284 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
285 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
286 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
287 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
288 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
289 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
290 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
291 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
292 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
293 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
294 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
295 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
296 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
297 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
298 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
299 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
300 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
301 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
302 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
303 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
304 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
305 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
306 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
307 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
308 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
309 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
310 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
311 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
312 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
313 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
314 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
315 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
316 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
317 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
318 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
319 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
320 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
321 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
322 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
323 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
324 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
325 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
326 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
327 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
328 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
329 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
330 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
331 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
332 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
333 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
334 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
335 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
337 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
338 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
339 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
340 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
341 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
342 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
343 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
344 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
345 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
346 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
347 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
348 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
349 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
350 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
351 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
352 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
353 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
354 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
355 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
356 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
357 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
358 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
359 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
360 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
361 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
362 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
363 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
364 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
365 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
366 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
367 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
368 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
369 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
370 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
371 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
372 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
373 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
374 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
375 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
376 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
377 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
378 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
379 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
380 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
381 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
382 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
383 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
384 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
385 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
386 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
387 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
388 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
389 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
390 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
391 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
392 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
393 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
394 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
395 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
396 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
397 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
398 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
399 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
400 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
401 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
402 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
403 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
404 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
405 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
406 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
407 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
408 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
409 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
410 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
411 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
412 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
413 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
414 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
415 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
416 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
417 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
418 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
419 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
420 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
421 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
422 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
423 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
424 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
425 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
426 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
427 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
428 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
429 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
430 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
431 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
432 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
433 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
434 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
435 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
436 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
437 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
438 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
439 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
440 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
441 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
442 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
443 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
444 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
445 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
446 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
447 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
448 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
449 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
450 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
451 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
452 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
453 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
454 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
455 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
456 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
457 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
458 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
459 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
460 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
461 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
462 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
463 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
464 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
465 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
466 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
467 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
468 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
469 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
470 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
471 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
472 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
473 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
474 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
475 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
476 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
477 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
478 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
479 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
480 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
481 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
482 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
483 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
484 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
485 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
486 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
487 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
488 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
489 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
490 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
491 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
492 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
493 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
494 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
495 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
496 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
497 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
498 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
499 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
500 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
501 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
502 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
503 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
504 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
505 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
506 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
507 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
508 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
509 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
510 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
511 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
512 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
513 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
514 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
515 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
516 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
517 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
518 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
519 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
520 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
521 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
522 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
523 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
524 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
525 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
526 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
527 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
528 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
529 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
530 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
531 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
532 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
533 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
534 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
535 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
536 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
537 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
538 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
539 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
540 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
541 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
542 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
543 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
544 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
545 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
546 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
547 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
548 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
549 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
550 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
551 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
552 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
553 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
554 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
555 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
556 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
557 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
558 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
559 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
560 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
561 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
562 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
563 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
564 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
565 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
566 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
567 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
568 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
569 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
570 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
571 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
572 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
573 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
574 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
575 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
576 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
577 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
578 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
579 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
580 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
581 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
582 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
583 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
584 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
585 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
586 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
587 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
588 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
589 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
590 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
591 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
592 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
593 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
594 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
595 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
596 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
597 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
598 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
599 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
600 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
601 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
602 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
603 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
604 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
605 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
606 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
607 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
608 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
609 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
610 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
611 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
612 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
613 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
614 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
615 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
616 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
617 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
618 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
619 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
620 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
621 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
622 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
623 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
624 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
625 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
626 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
627 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
628 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
629 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
630 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
631 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
632 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
633 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
634 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
635 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
636 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
637 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
638 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
639 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
640 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
641 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
642 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
643 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
644 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
645 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
646 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
647 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
648 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
649 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
650 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
651 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
652 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
653 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
654 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
655 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
656 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
657 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
658 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
659 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
660 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
661 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
662 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
663 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
664 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
665 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
666 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
667 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
668 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
669 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
670 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
671 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
672 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
673 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
674 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
675 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
676 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
677 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
678 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
679 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
680 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
681 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
682 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
683 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
684 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
685 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
686 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
687 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
688 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 688 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.