Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/09/2016 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
2 23/09/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
3 22/09/2016 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
4 16/09/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 13/09/2016 13 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 31/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 30/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 29/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 28/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 27/08/2016 8 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 19/08/2016 11 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 08/08/2016 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
13 04/08/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
14 01/08/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
15 31/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
16 27/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
17 24/07/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
18 23/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
19 21/07/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
20 18/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
21 14/07/2016 4 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
22 10/07/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
23 06/07/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
24 04/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
25 03/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
26 02/07/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
27 01/07/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
28 30/06/2016 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
29 27/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
30 26/06/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
31 24/06/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
32 22/06/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
33 21/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
34 18/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
35 15/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
36 14/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
37 13/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
38 10/06/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
39 09/06/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
40 06/06/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
41 05/06/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
42 30/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
43 29/05/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
44 24/05/2016 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
45 20/05/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
46 17/05/2016 9 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
47 08/05/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
48 07/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
49 05/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
50 04/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
51 03/05/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
52 02/05/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
53 30/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
54 29/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
55 28/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
56 27/04/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
57 22/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
58 21/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
59 20/04/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
60 19/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
61 18/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ITshophanoi
62 15/04/2016 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
63 14/04/2016 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
64 12/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
65 11/04/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
66 04/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
67 03/04/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
68 02/04/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
69 30/03/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
70 29/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
71 22/03/2016 6 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
72 16/03/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
73 14/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
74 07/03/2016 7 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
75 29/02/2016 5 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
76 24/02/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
77 23/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
78 22/02/2016 5 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ mdlaptop
79 17/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
80 15/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ ITshophanoi
81 13/02/2016 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
82 12/02/2016 7 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 05/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
84 04/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
85 02/02/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.470.000 VNĐ phattrienphatdat
86 01/02/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
87 30/01/2016 3 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
88 27/01/2016 2 ngày 26.250.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
89 25/01/2016 1 ngày 26.250.000 ₫ Tăng 8.470.000 VNĐ ITshophanoi
90 24/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
91 22/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 21/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.570.000 VNĐ phattrienphatdat
93 20/01/2016 7 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
94 13/01/2016 1 ngày 17.780.000 ₫ Tăng 10.280.000 VNĐ phattrienphatdat
95 12/01/2016 10 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 10.280.000 VNĐ congngheso1hn
96 02/01/2016 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.720.000 VNĐ phattrienphatdat
97 31/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
98 29/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
99 28/12/2015 7 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
100 21/12/2015 2 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
101 19/12/2015 13 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
102 06/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
103 05/12/2015 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
104 04/12/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
105 03/12/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
106 01/12/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 30/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
108 29/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
109 28/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
110 27/11/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
111 25/11/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ congngheso1hn
112 24/11/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
113 21/11/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
114 20/11/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
115 14/11/2015 5 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
116 09/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
117 08/11/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
118 06/11/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
119 05/11/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
120 02/11/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
121 31/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
122 30/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ congngheso1hn
123 29/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
124 28/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
125 27/10/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 6.210.000 VNĐ phattrienphatdat
126 23/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
127 22/10/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
128 20/10/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
129 19/10/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
130 17/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
131 16/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
132 15/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
133 14/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
134 13/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
135 12/10/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
136 09/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
137 08/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
138 06/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
139 05/10/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
140 03/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ congngheso1hn
141 02/10/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
142 01/10/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
143 30/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
144 29/09/2015 6 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
145 23/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
146 20/09/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
147 18/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ congngheso1hn
148 17/09/2015 2 ngày 24.350.000 ₫ Tăng 6.570.000 VNĐ pthvietnam
149 15/09/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
150 14/09/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi congngheso1hn
151 11/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
152 10/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
153 09/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
154 08/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ congngheso1hn
155 07/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
156 06/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
157 04/09/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
158 03/09/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ laptop4pro
159 02/09/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
160 31/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
161 29/08/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
162 27/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
163 26/08/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
164 24/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
165 21/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ MTlaptop
166 20/08/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
167 17/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
168 16/08/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
169 14/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
170 13/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
171 12/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
172 11/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 10/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
174 09/08/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
175 08/08/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
176 06/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
177 05/08/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
178 04/08/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
179 01/08/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
180 31/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
181 30/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 29/07/2015 4 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
183 25/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
184 24/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
185 23/07/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
186 21/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.320.000 VNĐ mdlaptop
187 20/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
188 18/07/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
189 15/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
190 14/07/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
191 13/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
192 11/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 10/07/2015 3 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 07/07/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
195 06/07/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
196 05/07/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
197 03/07/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
198 01/07/2015 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
199 27/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
200 26/06/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 6.210.000 VNĐ dmart
201 25/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 9.320.000 VNĐ phattrienphatdat
202 24/06/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
203 22/06/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
204 19/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
205 18/06/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
206 17/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
207 16/06/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
208 13/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
209 11/06/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
210 09/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
211 08/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
212 07/06/2015 1 ngày 17.780.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 06/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 8.220.000 VNĐ phattrienphatdat
214 04/06/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.220.000 VNĐ ITshophanoi
215 03/06/2015 2 ngày 17.780.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ phattrienphatdat
216 01/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
217 31/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
218 30/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
219 29/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
220 28/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
221 27/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
222 26/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
223 24/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
224 23/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
225 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
226 21/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
227 20/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
228 19/05/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
229 17/05/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
230 15/05/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
231 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
232 13/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
233 12/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
234 09/05/2015 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
235 06/05/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
236 05/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
237 04/05/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
238 02/05/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
239 01/05/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
240 29/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
241 28/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
242 27/04/2015 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 2.010.000 VNĐ dmart
243 26/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
244 25/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
245 23/04/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
246 22/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
247 20/04/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
248 18/04/2015 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
249 16/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
250 14/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
251 13/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
252 12/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
253 10/04/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
254 08/04/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
255 07/04/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
256 05/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
257 04/04/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
258 03/04/2015 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
259 31/03/2015 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
260 27/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
261 26/03/2015 5 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
262 21/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
263 20/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
264 19/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
265 18/03/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
266 16/03/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
267 14/03/2015 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
268 12/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
269 11/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
270 10/03/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
271 09/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
272 08/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
273 07/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
274 06/03/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
275 03/03/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
276 02/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
277 01/03/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
278 28/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
279 27/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
280 26/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
281 25/02/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
282 24/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
283 22/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
284 20/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
285 19/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
286 18/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
287 17/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
288 15/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
289 14/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
290 12/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
291 11/02/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
292 09/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ MTlaptop
293 08/02/2015 1 ngày 27.900.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ maytinhanhhuy
294 07/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
295 06/02/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
296 05/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
297 04/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
298 03/02/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
299 02/02/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
300 31/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
301 28/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
302 26/01/2015 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
303 24/01/2015 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
304 22/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
305 21/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
306 20/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
307 19/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
308 18/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
309 17/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
310 16/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
311 15/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
312 14/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
313 13/01/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
314 12/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
315 11/01/2015 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
316 10/01/2015 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
317 09/01/2015 3 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
318 06/01/2015 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
319 31/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ ITshophanoi
320 29/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
321 28/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
322 27/12/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
323 26/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
324 25/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
325 24/12/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
326 22/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
327 21/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
328 20/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
329 19/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
330 18/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
331 17/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
332 16/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
333 15/12/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
334 13/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
335 12/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
336 11/12/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
337 10/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
338 09/12/2014 3 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
339 06/12/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
340 05/12/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
341 04/12/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
342 02/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
343 01/12/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
344 30/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
345 29/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
346 28/11/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
347 25/11/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
348 21/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giá không đổi ITshophanoi
349 20/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
350 19/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
351 18/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 7.010.000 VNĐ ITshophanoi
352 17/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopbaongoc
353 15/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
354 14/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
355 13/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
356 12/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 7.010.000 VNĐ laptopbaongoc
357 10/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
358 09/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
359 08/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ laptop4pro
360 07/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ ITshophanoi
361 06/11/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
362 05/11/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
363 03/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
364 02/11/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
365 01/11/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
366 31/10/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ITshophanoi
367 29/10/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
368 28/10/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ laptopbaongoc
369 26/10/2014 22 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ laptop4pro
370 04/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
371 03/10/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopbaongoc
372 02/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
373 01/10/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
374 30/09/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
375 27/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
376 26/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
377 25/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
378 24/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
379 23/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
380 22/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
381 21/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
382 20/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
383 19/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
384 17/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
385 16/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 4.899.999 VNĐ mdlaptop
386 15/09/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 8.009.999 VNĐ laptopthienphuc
387 14/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
388 13/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
389 12/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
390 11/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
391 10/09/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
392 09/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
393 08/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
394 07/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
395 06/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
396 05/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
397 04/09/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
398 03/09/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
399 02/09/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
400 31/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
401 30/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
402 29/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
403 28/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
404 27/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
405 26/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
406 25/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
407 24/08/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
408 21/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ mdlaptop
409 20/08/2014 1 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
410 19/08/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ dmart
411 17/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
412 16/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
413 15/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
414 14/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
415 13/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
416 12/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
417 11/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
418 10/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
419 09/08/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
420 08/08/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ laptopG7
421 07/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
422 06/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
423 05/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
424 04/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
425 03/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
426 02/08/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
427 01/08/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ mdlaptop
428 31/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
429 30/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mdlaptop
430 29/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
431 28/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
432 27/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giá không đổi dmart
433 26/07/2014 2 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
434 24/07/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
435 22/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
436 21/07/2014 5 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 7.900.000 VNĐ laptop4pro
437 16/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 7.900.000 VNĐ F5Pro
438 15/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
439 13/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ MTlaptop
440 12/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
441 11/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
442 10/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ dmart
443 09/07/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ laptop4pro
444 08/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
445 07/07/2014 2 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 1.910.000 VNĐ F5Pro
446 05/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
447 04/07/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ F5Pro
448 03/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
449 02/07/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
450 01/07/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 3.110.000 VNĐ MTlaptop
451 30/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 3.110.000 VNĐ dmart
452 29/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ MTlaptop
453 28/06/2014 2 ngày 26.000.000 ₫ Tăng 2.010.000 VNĐ ITshophanoi
454 26/06/2014 1 ngày 23.990.000 ₫ Giảm 1.910.000 VNĐ dmart
455 25/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
456 24/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Giảm 6.099.999 VNĐ F5Pro
457 23/06/2014 5 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 6.099.999 VNĐ laptopthienphuc
458 18/06/2014 1 ngày 25.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ F5Pro
459 17/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
460 16/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 13.009.999 VNĐ laptopG7
461 14/06/2014 1 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 5.999.999 VNĐ laptopthienphuc
462 13/06/2014 4 ngày 26.000.000 ₫ Giảm 5.999.999 VNĐ ITshophanoi
463 09/06/2014 2 ngày 31.999.999 ₫ Tăng 13.009.999 VNĐ laptopthienphuc
464 07/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
465 06/06/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
466 05/06/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
467 03/06/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
468 02/06/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
469 29/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
470 28/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
471 27/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
472 26/05/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
473 25/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
474 23/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
475 22/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
476 21/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
477 20/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
478 19/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
479 18/05/2014 3 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
480 15/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
481 14/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
482 13/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
483 12/05/2014 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
484 10/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
485 09/05/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
486 07/05/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
487 04/05/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
488 03/05/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
489 29/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
490 27/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
491 26/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
492 24/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
493 23/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
494 22/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
495 21/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
496 20/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
497 19/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
498 18/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
499 17/04/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
500 15/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
501 14/04/2014 4 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
502 10/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
503 09/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
504 08/04/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
505 06/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
506 05/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
507 04/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ laptop4pro
508 03/04/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
509 02/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
510 01/04/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
511 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
512 30/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
513 29/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
514 28/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
515 27/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
516 26/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
517 25/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
518 24/03/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
519 21/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
520 20/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
521 19/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
522 18/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
523 17/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
524 16/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
525 15/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
526 14/03/2014 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
527 13/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
528 12/03/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
529 11/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
530 10/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
531 09/03/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
532 08/03/2014 5 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
533 03/03/2014 9 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
534 22/02/2014 16 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
535 06/02/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
536 05/02/2014 4 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
537 01/02/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
538 29/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
539 28/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
540 27/01/2014 3 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
541 24/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ mdlaptop
542 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
543 22/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
544 21/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
545 19/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Tăng 6.400.000 VNĐ F5Pro
546 18/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
547 17/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
548 16/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
549 15/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
550 14/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ mdlaptop
551 10/01/2014 1 ngày 24.400.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ F5Pro
552 09/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
553 08/01/2014 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
554 04/01/2014 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
555 02/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
556 01/01/2014 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
557 31/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
558 30/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
559 29/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 9.100.000 VNĐ MTlaptop
560 28/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi laptop4pro
561 27/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 9.100.000 VNĐ laptop4pro
562 26/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
563 25/12/2013 7 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
564 18/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
565 17/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
566 15/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
567 14/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
568 12/12/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
569 10/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
570 09/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
571 08/12/2013 3 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
572 05/12/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
573 03/12/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ MTlaptop
574 02/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
575 01/12/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
576 30/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 8.110.000 VNĐ mdlaptop
577 29/11/2013 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
578 28/11/2013 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 8.110.000 VNĐ laptopG7
579 26/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
580 25/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
581 24/11/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
582 19/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
583 18/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
584 15/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
585 14/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
586 13/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
587 12/11/2013 1 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
588 11/11/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ MTlaptop
589 08/11/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
590 04/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
591 03/11/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
592 01/11/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
593 31/10/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
594 28/10/2013 23 ngày 24.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ kyngheviet
595 05/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
596 04/10/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
597 03/10/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
598 01/10/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
599 30/09/2013 5 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
600 25/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
601 24/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
602 23/09/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
603 20/09/2013 4 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
604 16/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
605 15/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
606 14/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
607 13/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
608 12/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
609 11/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
610 10/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
611 09/09/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
612 08/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
613 07/09/2013 6 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
614 01/09/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
615 31/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
616 30/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
617 29/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
618 28/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
619 27/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
620 26/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
621 25/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
622 24/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
623 23/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
624 22/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
625 20/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
626 18/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
627 17/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
628 15/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
629 14/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
630 13/08/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
631 09/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
632 08/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
633 07/08/2013 3 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
634 04/08/2013 1 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
635 03/08/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
636 02/08/2013 2 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ mdlaptop
637 31/07/2013 16 ngày 24.490.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ laptopG7
638 15/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giảm 11.890.000 VNĐ mdlaptop
639 14/07/2013 3 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.890.000 VNĐ congngheviet24h
640 11/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
641 10/07/2013 4 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ kyngheviet
642 06/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
643 05/07/2013 1 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
644 04/07/2013 5 ngày 27.100.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
645 29/06/2013 4 ngày 27.100.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ mdlaptop
646 25/06/2013 2 ngày 24.500.000 ₫ Giảm 14.490.000 VNĐ kyngheviet
647 23/06/2013 15 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.490.000 VNĐ congngheviet24h
648 08/06/2013 2 ngày 27.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mdlaptop
649 06/06/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
650 05/06/2013 12 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
651 24/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ maytinhanhhuy
652 23/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 11.090.000 VNĐ congngheviet24h
653 21/05/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
654 14/05/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
655 13/05/2013 4 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 11.090.000 VNĐ mdlaptop
656 09/05/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi congngheviet24h
657 08/05/2013 2 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 5.490.000 VNĐ congngheviet24h
658 06/05/2013 7 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
659 29/04/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ laptopanphong
660 28/04/2013 2 ngày 33.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ lenguyenjsc
661 26/04/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
662 24/04/2013 20 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopanphong
663 04/04/2013 7 ngày 27.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
664 28/03/2013 1 ngày 27.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
665 27/03/2013 1 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
666 26/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
667 24/03/2013 2 ngày 29.000.000 ₫ Tăng 26.100.000 VNĐ mdlaptop
668 22/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 27.100.000 VNĐ mdlaptop
669 21/03/2013 5 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ lenguyenjsc
670 16/03/2013 9 ngày 30.790.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
671 07/03/2013 1 ngày 30.790.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ laptopanphong
672 06/03/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopanphong
673 05/03/2013 12 ngày 30.000.000 ₫ Giá không đổi lenguyenjsc
674 21/02/2013 1 ngày 30.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ lenguyenjsc
675 20/02/2013 1 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
676 19/02/2013 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
677 18/02/2013 16 ngày 31.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
678 02/02/2013 10 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 2.579.000 VNĐ laptopanphong
679 23/01/2013 11 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.579.000 VNĐ lenguyenjsc
680 12/01/2013 11 ngày 31.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ laptopanphong
681 01/01/2013 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
682 28/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
683 26/12/2012 3 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
684 23/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
685 22/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
686 21/12/2012 1 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 2.229.000 VNĐ lenguyenjsc
687 20/12/2012 1 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 2.229.000 VNĐ duydangcomputer
688 19/12/2012 2 ngày 33.579.000 ₫ Tăng 579.000 VNĐ lenguyenjsc
689 17/12/2012 3 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
690 14/12/2012 49 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
691 26/10/2012 7 ngày 33.000.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ laptopanphong
692 19/10/2012 4 ngày 31.350.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ duydangcomputer
693 15/10/2012 56 ngày 33.000.000 ₫ Giá không đổi laptopanphong
694 20/08/2012 17 ngày 33.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ laptopanphong
695 03/08/2012 1 ngày 35.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopanphong
696 02/08/2012 1 ngày 36.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ laptopanphong
697 01/08/2012 33.500.000 ₫ laptopanphong
Có tổng cộng 697 thay đổi giá của sản phẩm Sony Vaio SVZ-1311AFX/X (Intel Core i5-3210QM 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.