• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
2 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
3 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
4 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
5 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
6 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
7 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
8 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
9 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
10 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
11 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
12 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
13 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
14 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
15 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
16 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
17 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
18 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
19 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
20 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
21 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
22 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
23 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
24 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
25 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
26 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
27 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
28 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
29 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
30 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
31 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
32 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
33 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
34 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
35 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
36 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
37 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
38 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
39 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
40 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
41 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
42 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
43 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
44 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
45 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
46 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
47 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
48 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
49 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
50 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
51 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
52 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
53 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
54 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
55 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
56 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
57 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
58 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
59 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
60 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
61 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
62 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
63 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
64 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
65 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimtxt
66 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
67 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
68 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
69 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
70 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
71 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
72 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
73 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
74 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
75 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
76 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
77 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
78 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
79 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
80 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
81 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
82 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
83 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
84 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
85 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
86 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
87 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
88 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 VNĐ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
89 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
90 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
91 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
92 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
93 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
94 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
95 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
96 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
97 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
98 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
99 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
100 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
101 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
102 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
103 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
104 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
105 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
106 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
107 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
108 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
109 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
110 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
111 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
112 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
113 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
114 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
115 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
116 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
117 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
118 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
119 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
120 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
121 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
122 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
123 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
124 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
125 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
126 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
127 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
128 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
129 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
130 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
131 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
132 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
133 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
134 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
135 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
136 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
137 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
138 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
139 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
140 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
141 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
142 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
143 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
144 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
145 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
146 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
147 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
148 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
149 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
150 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
151 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
152 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
153 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
154 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
155 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
156 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
157 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 VNĐ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
158 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 VNĐ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
159 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
160 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
161 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
162 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
163 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
164 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
165 25/06/2012 16.590.000 VNĐ laptopnv
Có tổng cộng 165 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop