• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
2 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
18 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
19 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
20 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
21 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
22 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
23 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
24 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
25 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
26 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
27 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
29 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
30 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
31 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
32 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
33 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
35 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
36 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
37 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
38 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
39 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
40 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
41 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
42 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
43 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
44 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
45 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
46 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
49 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
50 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
51 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
52 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
53 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
54 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
55 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
57 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
58 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
59 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
61 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
62 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
63 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
64 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
67 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
68 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
69 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
70 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
71 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
72 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
73 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
74 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
75 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
76 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
77 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
78 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
79 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
80 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
81 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
83 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
84 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
85 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
86 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
88 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
89 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
90 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
91 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
93 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
94 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
95 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
96 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
97 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
98 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
99 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
100 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
101 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
102 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
103 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
104 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
105 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
106 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
107 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
108 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
109 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
110 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
111 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
113 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
114 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
115 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
116 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
117 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
118 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
119 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
120 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
121 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
122 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
123 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
124 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
125 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
126 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
127 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
128 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
129 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
130 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
131 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
132 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
133 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
134 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
135 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
136 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
137 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
138 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
139 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
140 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
141 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
142 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
143 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
144 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
145 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
146 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
147 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
148 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
149 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
150 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
151 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
152 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
153 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
154 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
155 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
156 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
157 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
158 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
159 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
160 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
161 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
162 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
163 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
164 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
165 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
166 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
167 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
168 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
169 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
170 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
171 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
172 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
173 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
174 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
175 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
176 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
177 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
178 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
179 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
180 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
181 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
182 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
183 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
184 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
185 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
186 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
187 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
188 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
189 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
190 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
191 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
192 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
193 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
194 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
195 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
196 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
197 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
198 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
199 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
200 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
201 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
202 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
203 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
204 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
205 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
206 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
207 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
208 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
209 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
210 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
211 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
212 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
213 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
214 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
215 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
216 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
217 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
218 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
219 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
220 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
221 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
222 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
223 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
224 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
225 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
226 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
227 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
228 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
229 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
230 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
231 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
232 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
233 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
234 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
235 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
236 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
237 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
238 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
239 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 239 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipad, ibm-lenovo, iphone 3gs, phu de, in nhiệt