Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
2 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
3 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
4 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
5 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
6 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
7 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
8 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
9 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
10 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
11 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
12 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
13 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
14 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
15 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
16 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
17 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
18 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
19 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
20 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
21 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
22 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
23 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
24 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
25 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
26 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
27 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
28 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
29 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
30 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
31 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
32 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
33 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
34 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
35 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
36 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
37 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
38 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
39 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
40 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
41 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
42 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
43 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
44 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
45 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
46 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
47 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
48 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
49 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
50 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
51 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
52 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
53 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
54 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
55 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
56 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
57 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
58 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
59 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
60 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
61 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
62 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
63 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
64 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
67 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
68 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
69 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
70 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
71 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
72 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
73 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
74 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
75 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
76 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
77 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
78 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
79 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
80 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
81 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
82 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
83 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
84 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
85 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
86 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
87 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
88 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
89 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
90 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
91 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
92 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
93 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
94 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
95 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
96 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
97 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
98 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
99 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
100 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
101 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
102 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
103 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
104 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
105 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
106 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
107 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
108 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
109 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
110 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
111 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
112 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
113 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
114 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
115 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
116 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
117 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
118 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
119 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
120 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
121 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
122 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
123 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
124 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
125 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
126 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
127 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
128 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
129 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
130 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
131 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
132 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
133 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
134 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
135 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
136 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
137 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
138 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
139 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
140 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
141 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
142 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
143 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
144 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
145 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
146 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
147 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
148 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
149 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
150 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
151 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
152 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
154 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
155 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
158 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
159 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
160 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
161 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
165 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
166 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
167 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
168 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
169 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
170 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
171 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
172 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
173 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
174 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
175 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
176 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
177 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
178 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
179 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
180 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
183 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
184 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
185 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
186 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
187 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
188 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
189 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
190 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
191 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
192 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
193 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
194 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
195 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
196 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
197 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
198 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
199 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
200 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
201 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
202 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
203 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
204 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
205 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
206 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
207 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
208 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
209 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
210 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
211 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
214 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
215 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
216 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
218 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
220 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
221 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
222 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
223 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
224 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
225 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
226 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
227 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
228 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
229 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
230 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
231 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
232 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
233 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
234 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
235 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
236 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
237 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
238 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
239 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
240 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
241 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
242 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
243 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
244 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
246 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
247 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
248 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
250 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
251 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
252 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
253 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
254 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
255 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
256 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
257 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
258 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
259 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
260 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
261 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
262 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
263 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
264 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
265 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
266 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
267 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
268 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
269 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
270 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
271 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
272 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
273 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
274 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
275 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
276 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
277 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
278 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
279 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
280 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
281 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
282 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
283 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
284 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
285 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
286 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
287 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
288 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
289 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
290 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
291 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
292 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
293 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
294 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
295 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
296 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
297 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
298 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
299 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
300 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
301 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
302 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
303 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
304 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
305 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
306 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
307 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
308 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
309 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
310 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
311 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
312 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
314 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
315 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
316 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
317 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
318 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
319 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
320 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
321 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
322 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
323 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
324 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
325 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
326 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
327 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
328 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
329 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
330 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
331 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
332 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
333 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
334 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
335 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
336 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
337 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
338 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
339 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
340 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
341 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
342 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
343 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
344 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
345 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
346 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
347 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
348 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
349 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
350 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
351 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
352 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
353 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
354 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
355 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
356 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
357 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
358 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
359 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
360 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
361 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
362 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
363 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
364 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
365 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
366 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
367 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
368 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
369 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
370 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
371 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
372 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
373 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
374 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
375 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
376 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
377 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
378 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
379 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
380 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
381 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
382 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
383 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
384 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
385 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
386 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
387 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
388 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
389 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
390 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
391 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
392 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
393 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
394 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
395 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
396 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
397 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
398 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
399 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
400 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
401 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
402 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
403 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
404 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
405 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
406 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
407 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
408 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
409 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
410 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
411 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
412 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
413 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
414 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
415 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
416 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
417 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
418 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
419 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
420 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
421 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
422 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
423 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
424 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
425 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
426 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
427 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
428 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
429 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
430 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
431 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
432 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
433 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
434 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
435 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
436 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
437 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
438 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
439 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
440 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
441 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 441 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.