Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
3 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
4 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
5 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
6 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
9 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
10 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
11 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
12 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
13 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
14 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
15 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
16 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
17 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
20 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
21 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
22 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
23 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
24 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
25 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
26 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
27 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
28 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
29 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
30 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
31 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
32 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
33 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
35 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
36 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
37 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
38 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
39 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
40 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
41 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
42 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
43 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
44 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
45 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
46 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
47 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
48 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
49 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
50 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
51 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
52 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
53 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
54 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
55 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
56 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
57 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
58 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
59 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
60 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
61 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
62 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
63 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
64 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
65 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
66 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
67 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
68 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
69 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
70 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
71 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
72 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
73 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
74 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
75 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
76 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
77 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
78 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
79 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
80 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
81 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
82 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
83 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
84 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
85 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
86 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
87 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
88 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
89 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
90 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
91 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
92 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
93 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
94 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
95 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
96 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
97 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
98 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
99 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
100 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
101 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
102 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
103 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
104 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
105 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
106 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
107 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
108 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
109 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
110 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
111 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
113 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
114 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
115 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
116 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
117 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
118 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
119 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
120 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
121 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
122 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
123 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
124 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
125 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
126 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
127 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
128 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
129 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
130 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
131 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
132 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
133 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
134 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
135 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
136 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
137 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
138 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
139 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
140 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
141 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
142 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
143 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
144 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
145 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
146 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
147 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
148 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
149 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
150 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
151 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
152 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
153 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
154 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
155 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
156 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
157 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
158 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
159 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
160 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
161 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
162 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
163 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
164 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
165 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
166 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
167 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
168 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
169 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
170 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
171 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
172 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
173 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
174 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
175 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
176 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
177 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
178 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
179 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
180 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
181 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
182 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
183 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
184 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
186 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
189 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
190 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
191 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
192 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
198 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
199 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
200 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
201 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
202 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
203 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
204 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
205 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
206 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
207 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
208 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
209 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
210 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
211 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
214 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
215 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
216 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
217 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
218 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
224 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
225 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
226 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
227 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
228 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
229 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
230 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
231 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
232 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
233 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
234 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
235 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
236 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
237 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
238 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
239 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
240 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
241 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
242 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
243 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
244 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
246 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
247 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
248 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
250 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
251 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
252 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
253 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
254 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
255 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
256 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
257 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
258 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
259 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
260 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
261 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
262 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
263 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
264 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
265 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
266 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
267 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
268 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
269 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
270 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
271 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
272 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
273 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
274 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
275 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
276 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
277 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
278 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
279 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
280 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
281 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
282 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
283 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
284 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
285 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
286 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
287 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
288 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
289 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
290 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
291 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
292 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
293 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
294 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
295 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
296 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
297 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
298 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
299 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
300 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
301 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
302 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
304 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
305 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
306 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
307 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
308 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
309 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
310 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
311 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
313 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
314 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
315 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
316 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
317 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
318 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
319 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
320 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
321 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
322 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
323 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
324 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
325 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
326 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
327 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
328 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
329 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
330 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
331 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
332 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
333 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
334 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
335 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
336 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
338 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
339 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
340 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
341 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
342 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
343 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
344 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
345 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
346 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
347 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
348 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
349 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
350 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
351 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
352 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
353 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
354 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
355 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
356 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
357 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
358 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
359 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
360 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
361 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
362 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
363 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
364 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
365 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
366 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
367 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
368 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
369 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
370 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
371 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
372 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
373 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
374 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
375 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
376 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
377 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
378 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
379 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
380 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
381 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
382 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
383 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
384 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
385 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
386 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
387 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
388 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
389 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
390 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
391 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
392 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
393 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
394 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
395 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
396 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
397 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
398 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
399 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
400 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
401 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
402 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
403 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
404 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
405 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
406 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
407 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
408 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
409 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
410 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
411 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
412 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
413 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
414 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
415 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
416 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
417 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
418 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
419 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
420 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
421 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
422 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
423 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
424 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
425 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
426 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
427 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
428 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
429 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
430 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
431 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
432 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
433 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
434 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
435 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
436 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
437 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
438 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
439 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
440 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
441 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
442 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
443 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
444 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
445 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
446 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
447 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
448 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
449 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
450 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
451 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
452 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
453 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
454 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
455 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
456 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
457 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
458 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
459 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
460 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
461 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
462 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
463 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
464 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
465 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
466 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
467 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
468 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
469 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
470 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
471 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
472 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
473 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
474 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
475 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
476 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
477 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
478 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
479 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
480 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
481 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
482 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
483 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
484 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
485 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 485 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.