• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
2 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
3 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
4 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
5 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
10 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
26 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
27 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
28 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
29 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
30 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
31 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
32 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
33 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
35 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
36 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
37 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
38 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
39 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
40 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
41 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
42 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
43 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
44 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
45 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
46 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
47 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
48 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
49 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
50 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
51 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
52 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
53 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
54 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
55 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
57 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
58 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
59 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
60 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
61 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
62 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
64 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
66 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
67 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
68 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
69 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
71 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
72 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
75 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
76 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
77 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
78 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
79 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
80 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
81 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
82 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
83 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
84 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
85 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
86 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
87 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
88 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
89 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
90 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
91 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
92 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
93 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
94 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
95 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
96 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
97 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
98 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
99 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
100 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
101 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
102 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
103 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
104 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
105 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
107 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
108 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
109 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
110 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
111 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
112 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
113 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
114 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
115 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
116 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
117 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
118 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
120 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
121 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
122 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
123 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
124 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
125 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
126 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
127 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
128 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
129 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
130 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
131 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
132 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
133 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
134 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
135 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
136 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
137 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
138 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
139 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
140 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
141 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
142 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
143 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
144 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
145 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
146 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
147 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
148 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
149 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
150 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
151 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
152 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
153 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
154 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
155 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
156 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
157 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
158 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
159 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
160 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
161 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
162 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
163 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
164 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
165 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
166 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
167 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
168 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
169 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
170 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
171 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
172 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
173 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
174 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
175 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
176 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
177 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
178 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
179 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
180 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
181 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
182 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
183 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
184 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
185 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
186 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
187 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
188 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
189 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
190 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
191 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
192 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
193 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
194 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
195 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
196 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
197 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
198 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
199 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
200 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
201 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
202 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
203 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
204 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
205 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
206 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
207 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
208 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
209 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
210 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
211 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
212 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
213 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
214 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
215 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
216 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
217 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
218 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
219 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
220 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
221 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
222 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
223 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
224 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
225 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
226 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
227 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
228 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
229 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
230 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
231 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
232 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
233 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
234 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
235 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
236 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
237 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
238 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
239 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
240 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
241 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
242 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
243 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
244 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
245 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
246 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
247 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 247 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: đèn quạt trần, mi gia, ibm-lenovo, iphone 3g, ket