• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
2 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
3 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
4 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
5 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
6 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
7 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
8 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
9 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
10 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
11 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
12 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
13 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
14 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
19 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
30 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
32 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
33 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
35 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
36 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
37 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
38 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
39 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
40 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
41 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
42 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
43 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
44 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
46 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
47 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
48 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
49 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
50 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
51 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
52 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
53 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
54 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
55 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
56 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
57 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
58 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
59 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
60 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
61 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
62 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
63 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
64 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
66 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
67 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
68 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
69 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
70 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
71 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
72 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
75 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
76 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
77 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
78 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
79 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
80 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
81 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
84 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
85 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
86 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
87 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
88 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
89 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
90 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
91 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
92 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
93 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
94 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
95 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
96 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
97 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
98 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
99 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
100 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
101 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
102 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
103 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
104 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
105 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
108 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
109 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
110 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
111 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
112 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
113 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
114 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
115 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
116 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
117 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
118 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
119 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
120 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
121 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
122 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
123 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
124 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
125 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
126 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
127 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
128 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
130 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
131 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
132 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
133 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
134 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
135 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
136 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
137 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
138 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
139 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
140 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
141 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
142 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
143 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
144 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
145 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
146 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
147 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
148 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
149 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
150 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
151 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
152 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
153 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
154 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
155 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
156 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
157 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
158 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
159 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
160 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
161 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
162 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
163 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
164 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
165 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
166 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
167 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
168 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
169 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
170 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
171 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
172 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
173 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
174 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
175 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
176 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
177 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
178 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
179 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
180 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
181 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
182 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
183 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
184 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
185 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
186 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
187 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
188 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
189 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
190 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
191 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
192 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
193 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
194 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
195 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
196 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
197 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
198 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
199 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
200 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
201 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
202 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
203 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
204 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
205 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
206 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
207 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
208 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
209 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
210 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
211 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
212 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
213 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
214 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
215 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
216 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
217 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
218 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
219 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
220 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
221 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
222 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
223 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
224 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
225 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
226 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
227 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
228 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
229 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
230 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
231 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
232 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
233 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
234 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
235 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
236 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
237 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
238 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
239 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
240 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
241 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
242 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
243 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
244 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
245 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
246 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
247 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
248 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
249 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
250 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
251 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
252 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
253 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
254 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
255 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
256 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 256 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop