Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/01/2017 10 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
2 09/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ phattrienphatdat
3 06/01/2017 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
4 05/01/2017 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
5 03/01/2017 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 29/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
7 28/12/2016 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
8 23/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
9 22/12/2016 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ laptoptokyo
10 17/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
11 16/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
12 15/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
13 14/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
14 13/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ laptoptokyo
15 12/12/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
16 09/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
17 08/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ congtylaptop
18 07/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
19 06/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
20 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
21 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
22 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
23 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
24 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
25 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
26 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
27 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
28 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
29 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
30 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
31 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
32 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
33 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
34 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
35 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
36 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
37 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
38 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
39 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
42 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
43 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
45 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
46 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
48 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
49 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
50 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
51 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
52 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
53 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
54 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
55 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
56 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
57 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
58 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
59 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
60 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
61 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
62 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
64 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
65 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
66 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
67 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
68 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
69 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
70 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
71 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
72 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
73 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
74 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
75 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
76 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
77 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
78 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
79 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
80 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
81 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
83 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
84 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
85 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
86 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
87 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
88 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
89 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
90 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
91 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
92 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
93 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
94 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
95 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
96 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
97 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
98 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
99 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
100 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
101 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
102 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
103 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
104 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
105 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
106 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
107 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
108 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
109 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
110 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
111 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
112 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
113 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
114 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
115 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
116 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
117 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
118 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
119 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
120 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
121 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
122 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
123 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
124 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
125 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
126 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
127 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
128 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
129 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
130 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
131 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
132 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
133 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
134 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
135 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
136 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
137 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
138 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
139 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
140 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
141 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
142 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
143 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
144 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
145 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
146 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
147 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
148 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
149 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
150 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
151 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
152 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
153 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
154 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
155 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
158 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
159 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
160 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
161 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
162 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
163 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
164 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
165 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
166 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
167 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
168 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
169 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
170 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
171 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
172 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
173 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
174 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
175 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
176 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
177 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
178 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
179 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
180 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
181 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
182 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
183 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
184 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
185 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
186 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
187 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
188 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
189 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
190 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
191 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
192 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
193 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
194 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
195 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
196 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
197 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
198 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
199 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
200 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
201 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
202 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
203 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
204 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
205 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
206 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
207 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
208 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
209 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
210 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
211 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
212 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
213 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
214 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
215 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
216 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
217 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
218 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
219 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
220 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
221 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
222 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
223 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
224 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
225 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
226 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
227 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
228 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
229 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
230 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
231 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
232 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
233 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
234 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
235 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
236 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
237 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
238 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
239 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
240 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
241 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
242 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
243 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
244 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
246 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
247 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
248 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
249 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
250 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
251 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
252 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
253 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
254 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
255 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
256 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
257 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
258 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
259 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
260 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
261 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
262 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
263 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
264 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
265 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
266 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
267 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
268 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
269 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
270 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
271 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
272 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
273 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
274 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
275 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
276 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
277 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
278 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
279 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
280 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
281 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
282 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
283 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
284 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
285 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
286 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
287 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
288 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
289 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
290 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
291 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
292 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
293 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
294 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
295 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
296 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
297 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
299 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
300 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
301 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
302 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
304 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
305 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
306 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
307 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
308 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
309 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
310 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
311 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
312 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
313 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
314 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
315 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
316 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
317 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
318 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
319 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
320 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
321 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
322 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
323 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
324 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
325 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
326 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
327 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
328 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
329 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
330 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
331 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
332 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
333 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
334 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
335 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
336 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
337 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
338 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
339 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
340 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
341 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
342 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
343 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
344 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
345 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
346 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
347 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
348 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
349 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
350 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
351 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
352 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
353 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
354 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
355 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
356 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
357 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
358 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
359 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
360 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
361 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
362 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
363 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
364 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
365 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
366 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
367 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
368 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
369 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
370 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
371 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
372 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
373 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
374 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
375 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
376 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
377 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
378 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
379 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
380 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
381 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
382 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
383 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
384 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
385 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
386 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
387 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
388 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
389 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
390 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
391 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
392 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
393 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
394 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
395 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
396 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
397 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
398 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
399 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
400 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
401 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
402 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
403 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
404 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
405 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
406 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
407 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
408 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
409 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
410 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
411 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
412 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
413 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
414 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
415 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
416 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
417 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
418 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
419 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
420 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
421 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
422 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
423 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
424 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
425 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
426 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
427 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
428 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
429 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
430 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
431 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
432 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
433 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
434 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
435 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
436 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
437 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
438 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
439 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
440 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
441 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
442 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
443 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
444 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
445 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
446 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
447 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
448 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
449 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
450 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
451 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
452 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
453 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
454 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
455 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
456 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
457 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
458 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
459 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
460 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
461 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
462 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
463 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
464 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
465 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
466 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
467 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
468 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
469 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
470 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
471 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
472 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
473 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
474 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
475 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
476 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
477 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
478 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
479 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
480 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
481 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
482 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
483 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
484 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
485 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
486 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
487 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
488 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
489 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
490 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
491 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
492 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
493 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
494 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
495 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
496 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
497 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
498 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
499 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
500 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
501 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
502 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
503 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
504 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
505 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
506 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
507 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
508 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
509 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
510 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
511 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
512 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
513 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
514 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
515 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
516 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
517 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
518 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
519 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
520 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
521 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
522 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
523 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
524 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
525 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
526 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
527 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
528 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
529 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
530 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 530 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.