Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
3 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
4 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
7 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
8 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
10 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
11 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
13 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
14 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
15 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
16 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
19 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
20 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
21 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
22 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
23 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
24 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
25 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
26 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
27 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
30 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
31 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
32 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
33 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
34 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
35 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
36 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
37 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
38 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
39 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
40 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
41 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
42 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
43 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
45 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
46 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
48 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
49 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
50 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
51 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
52 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
53 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
54 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
55 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
56 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
57 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
58 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
59 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
60 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
61 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
62 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
63 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
64 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
65 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
66 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
67 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
68 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
69 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
70 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
71 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
72 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
73 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
74 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
75 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
76 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
77 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
78 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
79 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
80 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
81 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
82 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
83 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
84 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
85 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
86 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
87 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
88 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
89 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
90 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
91 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
92 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
93 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
94 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
95 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
96 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
97 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
98 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
99 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
100 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
101 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
102 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
103 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
104 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
105 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
106 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
107 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
108 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
109 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
110 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
111 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
112 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
113 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
114 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
115 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
116 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
117 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
118 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
120 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
121 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
122 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
123 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
124 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
125 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
126 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
127 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
128 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
129 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
130 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
131 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
132 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
133 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
134 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
135 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
136 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
137 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
138 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
139 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
140 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
141 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
142 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
143 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
144 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
145 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
146 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
147 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
148 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
149 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
150 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
151 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
152 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
153 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
154 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
155 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
156 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
157 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
158 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
159 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
160 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
161 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
162 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
163 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
164 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
165 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
166 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
167 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
168 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
169 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
170 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
171 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
172 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
173 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
174 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
175 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
176 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
177 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
178 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
179 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
180 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
182 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
183 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
184 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
185 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
186 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
187 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
188 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
189 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
190 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
191 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
192 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
193 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
194 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
198 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
199 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
200 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
201 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
202 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
203 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
204 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
205 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
206 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
207 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
208 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
209 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
210 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
211 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
213 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
214 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
215 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
216 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
218 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
224 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
225 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
226 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
227 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
228 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
229 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
230 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
231 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
232 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
233 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
234 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
235 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
236 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
237 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
238 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
239 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
240 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
241 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
242 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
243 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
244 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
245 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
246 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
247 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
248 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
249 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
250 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
251 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
252 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
253 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
254 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
255 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
256 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
257 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
258 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
259 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
260 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
261 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
262 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
263 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
264 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
265 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
266 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
267 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
268 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
269 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
270 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
271 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
272 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
273 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
274 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
275 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
276 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
277 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
278 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
279 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
280 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
281 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
282 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
283 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
284 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
285 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
286 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
287 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
288 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
289 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
290 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
291 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
292 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
293 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
294 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
295 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
296 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
297 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
298 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
299 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
300 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
301 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
302 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
304 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
305 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
306 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
307 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
308 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
309 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
310 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
311 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
314 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
315 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
316 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
317 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
318 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
319 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
320 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
321 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
322 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
323 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
324 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
325 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
326 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
327 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
328 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
329 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
330 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
331 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
332 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
333 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
334 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
335 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
336 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
338 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
339 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
340 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
341 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
342 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
343 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
344 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
345 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
346 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
347 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
348 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
349 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
350 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
351 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
352 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
353 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
354 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
355 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
356 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
357 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
358 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
359 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
360 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
361 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
362 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
363 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
364 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
365 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
366 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
367 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
368 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
369 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
370 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
371 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
372 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
373 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
374 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
375 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
376 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
377 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
378 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
379 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
380 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
381 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
382 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
383 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
384 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
385 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
386 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
387 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
388 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
389 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
390 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
391 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
392 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
393 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
394 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
395 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
396 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
397 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
398 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
399 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
400 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
401 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
402 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
403 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
404 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
405 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
406 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
407 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
408 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
409 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
410 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
411 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
412 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
413 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
414 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
415 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
416 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
417 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
418 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
419 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
420 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
421 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
422 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
423 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
424 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
425 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
426 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
427 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
428 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
429 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
430 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
431 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
432 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
433 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
434 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
435 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
436 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
437 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
438 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
439 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
440 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
441 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
442 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
443 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
444 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
445 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
446 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
447 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
448 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
449 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
450 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
451 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
452 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
453 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
454 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
455 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
456 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
457 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
458 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
459 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
460 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
461 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
462 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
463 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
464 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
465 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
466 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
467 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
468 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
469 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
470 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
471 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
472 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
473 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
474 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
475 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
476 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
477 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
478 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
479 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
480 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
481 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
482 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
483 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
484 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
485 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
486 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
487 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
488 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
489 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
490 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
491 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
492 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
493 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
494 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
495 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 495 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.