• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
2 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
3 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
4 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
5 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
6 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
8 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
9 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
10 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
13 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
14 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
15 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
16 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
17 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
18 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
22 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
23 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
24 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
25 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
26 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
27 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
28 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
30 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
31 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
32 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
33 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
34 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
35 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
36 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
37 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
38 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
39 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
40 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
41 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
42 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
43 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
44 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
47 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
48 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
49 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
50 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
51 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
52 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
53 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
54 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
55 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
57 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
58 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
59 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
60 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
61 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
63 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
64 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
65 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
66 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
67 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
68 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
69 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
70 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
71 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
72 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
73 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
74 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
75 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
77 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
78 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
79 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
80 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
81 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
82 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
83 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
84 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
85 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
86 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
87 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
88 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
89 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
90 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
91 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
92 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
93 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
94 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
95 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
96 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
97 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
98 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
99 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
100 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
101 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
102 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
103 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
104 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
105 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
106 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
107 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
108 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
109 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
110 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
111 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
112 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
113 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
114 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
115 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
116 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
117 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
118 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
119 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
120 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
121 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
122 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
123 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
124 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
125 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
126 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
127 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
128 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
129 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
130 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
131 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
132 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
133 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
134 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
135 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
136 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
137 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
138 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
139 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
140 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
141 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
142 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
143 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
144 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
145 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
146 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
147 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
148 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
149 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
150 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
151 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
152 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
153 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
154 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
155 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
156 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
157 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
158 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
159 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
160 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
161 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
162 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
163 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
164 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
165 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
166 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
167 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
168 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
169 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
170 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
171 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
172 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
173 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
174 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
175 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
176 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
177 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
178 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
179 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
180 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
181 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
182 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
183 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
184 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
185 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
186 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
187 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
188 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
189 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
190 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
191 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
192 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
193 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
194 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
195 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
196 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
197 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
198 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
199 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
200 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
201 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
202 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
203 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 203 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 3gs, hp, tivi sony, ibm-lenovo, hoa da