Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
2 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
3 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
4 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
6 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
7 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
8 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
9 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
10 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
11 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
12 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
13 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
14 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
15 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
16 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
17 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
18 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
19 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
20 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
21 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
22 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
23 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
24 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
25 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
26 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
27 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
28 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
29 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
30 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
31 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
32 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
33 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
34 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
35 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
36 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
37 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
38 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
39 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
40 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
41 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
42 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
43 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
44 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
45 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
46 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
47 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
48 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
49 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
50 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
51 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
52 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
53 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
54 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
55 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
56 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
57 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
58 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
59 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
60 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
61 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
62 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
63 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
64 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
65 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
66 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
67 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
68 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
69 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
70 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
71 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
72 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
73 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
74 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
75 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
76 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
77 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
78 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
79 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
80 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
81 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
82 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
83 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
84 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
85 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
86 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
87 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
88 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
89 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
90 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
91 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
92 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
93 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
94 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
95 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
96 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
97 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
98 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
99 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
100 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
101 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
102 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
103 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
104 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
105 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
106 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
107 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
108 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
109 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
110 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
111 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
112 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
113 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
114 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
115 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
116 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
117 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
118 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
119 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
120 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
121 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
122 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
123 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
124 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
125 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
126 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
127 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
128 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
129 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
130 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
131 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
132 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
133 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
134 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
135 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
136 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
137 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
138 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
139 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
140 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
141 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
142 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
143 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
144 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
145 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
146 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
147 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
148 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
149 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
150 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
151 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
152 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
154 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
155 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
158 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
159 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
160 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
161 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
165 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
166 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
167 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
168 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
169 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
170 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
171 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
172 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
173 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
174 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
175 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
176 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
177 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
178 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
179 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
180 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
182 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
183 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
184 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
185 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
186 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
189 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
190 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
191 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
192 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
197 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
198 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
199 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
200 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
201 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
202 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
203 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
204 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
205 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
206 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
207 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
208 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
209 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
210 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
211 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
214 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
215 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
216 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
218 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
224 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
225 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
226 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
227 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
228 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
229 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
230 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
231 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
232 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
233 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
234 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
235 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
236 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
237 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
238 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
239 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
240 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
241 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
242 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
243 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
244 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
245 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
246 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
247 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
248 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
249 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
250 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
251 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
252 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
253 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
254 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
255 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
256 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
257 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
258 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
259 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
260 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
261 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
262 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
263 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
264 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
265 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
266 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
267 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
268 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
269 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
270 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
271 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
272 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
273 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
274 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
275 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
276 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
277 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
278 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
279 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
280 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
281 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
282 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
283 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
284 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
285 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
286 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
287 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
288 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
289 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
290 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
291 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
292 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
293 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
294 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
295 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
296 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
297 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
298 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
299 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
300 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
301 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
302 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
304 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
305 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
306 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
307 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
308 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
309 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
310 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
311 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
313 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
314 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
315 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
316 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
317 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
318 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
319 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
320 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
321 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
322 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
323 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
324 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
325 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
326 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
327 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
328 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
329 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
330 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
331 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
332 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
333 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
334 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
335 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
336 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
337 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
338 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
339 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
340 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
341 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
342 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
343 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
344 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
345 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
346 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
347 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
348 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
349 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
350 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
351 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
352 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
353 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
354 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
355 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
356 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
357 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
358 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
359 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
360 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
361 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
362 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
363 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
364 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
365 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
366 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
367 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
368 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
369 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
370 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
371 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
372 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
373 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
374 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
375 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
376 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
377 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
378 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
379 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
380 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
381 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
382 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
383 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
384 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
385 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
386 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
387 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
388 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
389 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
390 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
391 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
392 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
393 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
394 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
395 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
396 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
397 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
398 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
399 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
400 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
401 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
402 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
403 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
404 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
405 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
406 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
407 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
408 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
409 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
410 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
411 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
412 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
413 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
414 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
415 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
416 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
417 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
418 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
419 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
420 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
421 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
422 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
423 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
424 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
425 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
426 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
427 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
428 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
429 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
430 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
431 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
432 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
433 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
434 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
435 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
436 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
437 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
438 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
439 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
440 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
441 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
442 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
443 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
444 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
445 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
446 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
447 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
448 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
449 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
450 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
451 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
452 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
453 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 453 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.