• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
2 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
3 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
4 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
5 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
6 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
7 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
8 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
9 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
10 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
11 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
13 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
14 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
15 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
16 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
17 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
18 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
19 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
20 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
21 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
22 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
23 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
24 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
25 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
26 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
28 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
29 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
30 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
32 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
33 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
35 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
36 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
37 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
38 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
42 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
43 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
44 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
45 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
46 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
47 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
48 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
50 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
51 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
52 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
53 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
54 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
55 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
56 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
57 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
58 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
59 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
60 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
61 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
62 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
63 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
64 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
67 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
68 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
69 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
70 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
71 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
72 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
75 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
77 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
78 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
79 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
80 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
81 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
83 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
84 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
85 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
86 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
87 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
88 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
89 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
90 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
91 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
92 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
93 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
94 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
95 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
96 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
97 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
98 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
99 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
100 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
101 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
102 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
103 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
104 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
105 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
106 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
107 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
108 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
109 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
110 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
111 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
112 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
113 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
114 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
115 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
116 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
117 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
118 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
119 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
120 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
121 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
122 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
123 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
124 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
125 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
126 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
127 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
128 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
129 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
130 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
131 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
132 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
133 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
134 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
135 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
136 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
137 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
138 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
139 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
140 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
141 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
142 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
143 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
144 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
145 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
146 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
147 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
148 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
149 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
150 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
151 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
152 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
153 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
154 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
155 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
156 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
157 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
158 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
159 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
160 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
161 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
162 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
163 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
164 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
165 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
166 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
167 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
168 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
169 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
170 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
171 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
172 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
173 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
174 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
175 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
176 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
177 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
178 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
179 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
180 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
181 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
182 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
183 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
184 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
185 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
186 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
187 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
188 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
189 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
190 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
191 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
192 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
193 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
194 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
195 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
196 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
197 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
198 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
199 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
200 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
201 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
202 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
203 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
204 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
205 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
206 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
207 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
208 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
209 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
210 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
211 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
212 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
213 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
214 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
215 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
216 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
217 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
218 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
219 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
220 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
221 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
222 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
223 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 223 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa da, mac, lg, la ban, on da