• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
2 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
3 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
4 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
5 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
6 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
7 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
8 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
9 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
10 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
11 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
12 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
13 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
14 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
15 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
16 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
17 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
18 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
19 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
20 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
21 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
22 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
23 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
24 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
25 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
26 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
27 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
28 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
29 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
30 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
31 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
32 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
33 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
34 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
35 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
36 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
37 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
38 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
39 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
40 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
41 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
42 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
43 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
44 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
45 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
46 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
47 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
48 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
49 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
50 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
51 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
52 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
53 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
54 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
55 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
56 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
57 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
58 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
59 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
60 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
61 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
62 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
63 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
64 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
65 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
66 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
67 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
68 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
69 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
70 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
71 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
72 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimtxt
73 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
74 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
75 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
76 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
77 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
78 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
79 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
80 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
81 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
82 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
83 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
84 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
85 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
86 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
87 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
88 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
89 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
90 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
91 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
92 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
93 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
94 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
95 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 VNĐ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
96 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
97 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
98 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
99 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
100 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
101 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
102 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
103 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
104 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
105 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
106 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
107 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
108 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
109 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
110 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
111 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
112 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
113 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
114 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
115 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
116 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
117 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
118 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
119 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
120 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
121 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
122 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
123 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
124 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
125 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
126 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
127 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
128 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
129 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
130 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
131 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
132 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
133 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
134 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
135 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
136 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
137 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
138 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
139 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
140 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
141 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
142 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
143 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
144 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
145 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
146 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
147 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
148 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
149 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
150 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
151 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
152 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
153 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
154 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
155 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
156 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
157 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
158 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
159 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
160 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
161 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
162 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
163 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
164 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 VNĐ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
165 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 VNĐ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
166 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
167 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
168 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
169 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
170 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
171 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
172 25/06/2012 16.590.000 VNĐ laptopnv
Có tổng cộng 172 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop