Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
2 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
3 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
4 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
5 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
6 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
7 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
8 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
9 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
10 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
11 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
12 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
13 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
15 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
16 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
19 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
20 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
23 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
24 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
26 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
27 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
29 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
30 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
31 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
32 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
33 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
35 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
36 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
37 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
38 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
39 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
40 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
41 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
42 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
43 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
46 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
47 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
48 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
49 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
50 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
51 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
52 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
53 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
54 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
55 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
56 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
57 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
58 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
59 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
60 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
61 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
62 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
64 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
65 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
66 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
67 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
68 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
69 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
70 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
71 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
72 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
73 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
74 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
75 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
76 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
77 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
78 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
79 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
80 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
81 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
82 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
83 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
84 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
85 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
86 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
87 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
88 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
89 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
90 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
91 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
92 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
93 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
94 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
95 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
96 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
97 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
98 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
99 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
100 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
101 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
102 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
103 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
104 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
105 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
106 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
107 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
108 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
109 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
110 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
111 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
112 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
113 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
114 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
115 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
116 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
117 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
118 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
119 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
120 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
121 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
122 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
123 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
124 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
125 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
126 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
127 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
128 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
129 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
130 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
131 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
132 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
133 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
134 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
135 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
136 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
137 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
138 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
139 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
140 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
141 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
142 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
143 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
144 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
145 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
146 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
147 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
148 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
149 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
150 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
151 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
152 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
153 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
154 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
155 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
156 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
157 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
158 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
159 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
160 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
161 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
162 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
163 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
164 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
165 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
166 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
167 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
168 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
169 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
170 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
171 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
172 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
173 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
174 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
175 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
176 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
177 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
178 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
179 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
180 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
181 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
182 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
183 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
184 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
185 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
186 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
187 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
188 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
189 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
190 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
191 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
192 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
193 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
194 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
195 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
196 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
198 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
199 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
200 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
201 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
202 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
203 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
204 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
205 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
206 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
207 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
208 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
209 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
210 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
211 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
214 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
215 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
216 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
218 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
224 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
225 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
226 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
227 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
228 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
229 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
230 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
231 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
232 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
233 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
234 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
235 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
236 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
237 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
238 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
239 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
240 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
241 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
242 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
243 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
244 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
246 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
247 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
248 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
250 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
251 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
252 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
253 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
254 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
255 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
256 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
257 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
258 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
259 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
260 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
261 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
262 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
263 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
264 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
265 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
266 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
267 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
268 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
269 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
270 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
271 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
272 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
273 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
274 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
275 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
276 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
277 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
278 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
279 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
280 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
281 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
282 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
283 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
284 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
285 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
286 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
287 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
288 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
289 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
290 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
291 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
292 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
293 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
294 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
295 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
296 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
297 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
298 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
299 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
300 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
301 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
302 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
303 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
304 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
305 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
306 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
307 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
308 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
309 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
310 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
311 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
312 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
313 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
314 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
315 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
316 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
317 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
318 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
319 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
320 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
321 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
322 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
323 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
324 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
325 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
326 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
327 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
328 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
329 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
330 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
331 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
332 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
333 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
334 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
335 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
336 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
338 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
339 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
340 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
341 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
342 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
343 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
344 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
345 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
346 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
347 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
348 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
349 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
350 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
351 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
352 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
353 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
354 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
355 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
356 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
357 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
358 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
359 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
360 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
361 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
362 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
363 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
364 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
365 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
366 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
367 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
368 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
369 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
370 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
371 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
372 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
373 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
374 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
375 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
376 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
377 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
378 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
379 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
380 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
381 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
382 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
383 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
384 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
385 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
386 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
387 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
388 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
389 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
390 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
391 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
392 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
393 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
394 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
395 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
396 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
397 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
398 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
399 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
400 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
401 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
402 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
403 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
404 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
405 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
406 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
407 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
408 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
409 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
410 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
411 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
412 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
413 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
414 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
415 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
416 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
417 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
418 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
419 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
420 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
421 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
422 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
423 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
424 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
425 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
426 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
427 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
428 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
429 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
430 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
431 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
432 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
433 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
434 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
435 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
436 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
437 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
438 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
439 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
440 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
441 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
442 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
443 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
444 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
445 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
446 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
447 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
448 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
449 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
450 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
451 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
452 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
453 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
454 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
455 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
456 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
457 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
458 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
459 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
460 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
461 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
462 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
463 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
464 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
465 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
466 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
467 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
468 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
469 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
470 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
471 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
472 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
473 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
474 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
475 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
476 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
477 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
478 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
479 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
480 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
481 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
482 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
483 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
484 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
485 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
486 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
487 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
488 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
489 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
490 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
491 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
492 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
493 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
494 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
495 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
496 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
497 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
498 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
499 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
500 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
501 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
502 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
503 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
504 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
505 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
506 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
507 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
508 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
509 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
510 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
511 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 511 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.