• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
2 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
3 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
4 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
5 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
6 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
7 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
8 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
9 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
10 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
11 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
12 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
13 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
14 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
15 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
16 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
17 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
18 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
19 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
20 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
21 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
22 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
23 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
24 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
25 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
26 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
27 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
28 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
29 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
30 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
31 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
32 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
33 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
34 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
35 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
36 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
37 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
38 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
39 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
40 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
41 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
42 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
43 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
44 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
45 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
46 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
47 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
48 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
49 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
50 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
51 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
52 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
53 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
54 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
55 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
56 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
57 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
58 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
59 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
60 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
61 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
62 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
63 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
64 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
65 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
66 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
67 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
68 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
69 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
70 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
71 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
72 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
73 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
74 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimtxt
75 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
76 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
77 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
78 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
79 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
80 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
81 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
82 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
83 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
84 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
85 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
86 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
87 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
88 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
89 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
90 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
91 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
92 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
93 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
94 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
95 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
96 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
97 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 VNĐ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
98 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
99 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
100 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
101 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
102 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
103 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
104 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
105 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
106 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
107 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
108 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
109 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
110 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
111 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
112 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
113 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
114 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
115 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
116 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
117 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
118 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
119 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
120 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
121 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
122 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
123 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
124 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
125 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
126 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
127 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
128 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
129 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
130 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
131 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
132 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
133 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
134 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
135 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
136 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
137 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
138 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
139 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
140 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
141 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
142 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
143 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
144 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
145 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
146 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
147 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
148 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
149 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
150 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
151 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
152 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
153 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
154 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
155 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
156 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
157 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
158 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
159 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
160 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
161 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
162 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
163 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
164 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
165 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
166 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 VNĐ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
167 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 VNĐ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
168 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
169 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
170 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
171 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
172 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
173 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
174 25/06/2012 16.590.000 VNĐ laptopnv
Có tổng cộng 174 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop