Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
2 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
3 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
6 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
7 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
8 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
9 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
10 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
11 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
12 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
13 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
14 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
15 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
16 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
17 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
18 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
19 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
21 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
22 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
24 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
25 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
26 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
27 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
28 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
29 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
30 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
31 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
32 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
33 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
34 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
35 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
36 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
37 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
38 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
39 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
40 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
41 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
42 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
43 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
44 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
45 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
46 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
47 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
48 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
49 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
50 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
51 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
52 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
53 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
54 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
55 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
56 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
57 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
58 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
59 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
60 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
61 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
62 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
63 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
64 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
65 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
66 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
67 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
68 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
69 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
70 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
71 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
72 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
73 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
74 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
75 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
76 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
77 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
78 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
79 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
80 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
81 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
82 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
83 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
84 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
85 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
86 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
87 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
88 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
89 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
90 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
91 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
92 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
93 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
94 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
95 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
96 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
97 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
98 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
99 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
100 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
101 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
102 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
103 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
104 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
105 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
106 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
107 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
108 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
109 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
110 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
111 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
112 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
113 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
114 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
115 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
116 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
117 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
118 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
119 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
120 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
121 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
122 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
123 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
124 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
125 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
126 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
127 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
128 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
129 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
130 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
131 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
132 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
133 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
134 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
135 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
136 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
137 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
138 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
139 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
140 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
141 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
142 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
143 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
144 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
145 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
146 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
147 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
148 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
149 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
150 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
151 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
152 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
153 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
154 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
155 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
156 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
158 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
159 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
160 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
161 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
162 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
163 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
164 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
165 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
166 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
167 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
168 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
169 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
170 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
171 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
172 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
174 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
175 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
176 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
177 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
178 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
179 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
180 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
183 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
184 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
186 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
189 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
190 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
191 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
192 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
198 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
199 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
200 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
201 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
202 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
203 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
204 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
205 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
206 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
207 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
208 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
209 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
210 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
211 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
214 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
215 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
216 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
217 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
218 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
219 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
220 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
221 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
222 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
223 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
224 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
225 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
226 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
227 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
228 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
229 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
230 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
231 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
232 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
233 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
234 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
235 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
236 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
237 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
238 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
239 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
240 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
241 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
242 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
243 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
244 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
246 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
247 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
248 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
250 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
251 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
252 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
253 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
254 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
255 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
256 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
257 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
258 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
259 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
260 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
261 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
262 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
263 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
264 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
265 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
266 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
267 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
268 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
269 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
270 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
271 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
272 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
273 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
274 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
275 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
276 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
277 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
278 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
279 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
280 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
281 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
282 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
283 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
284 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
285 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
286 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
287 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
288 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
289 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
290 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
291 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
292 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
293 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
294 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
295 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
296 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
297 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
299 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
300 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
301 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
302 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
303 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
304 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
305 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
306 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
307 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
308 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
309 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
310 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
311 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
312 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
314 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
315 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
316 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
317 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
318 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
319 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
320 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
321 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
322 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
323 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
324 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
325 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
326 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
327 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
328 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
329 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
330 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
331 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
332 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
333 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
334 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
335 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
336 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
338 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
339 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
340 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
341 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
342 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
343 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
344 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
345 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
346 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
347 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
348 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
349 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
350 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
351 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
352 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
353 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
354 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
355 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
356 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
357 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
358 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
359 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
360 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
361 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
362 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
363 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
364 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
365 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
366 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
367 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
368 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
369 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
370 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
371 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
372 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
373 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
374 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
375 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
376 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
377 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
378 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
379 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
380 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
381 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
382 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
383 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
384 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
385 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
386 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
387 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
388 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
389 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
390 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
391 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
392 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
393 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
394 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
395 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
396 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
397 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
398 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
399 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
400 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
401 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
402 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
403 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
404 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
405 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
406 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
407 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
408 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
409 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
410 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
411 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
412 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
413 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
414 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
415 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
416 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
417 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
418 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
419 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
420 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
421 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
422 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
423 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
424 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
425 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
426 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
427 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
428 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
429 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
430 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
431 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
432 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
433 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
434 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
435 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
436 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
437 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
438 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
439 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
440 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
441 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
442 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
443 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
444 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
445 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
446 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
447 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
448 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
449 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
450 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
451 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
452 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
453 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
454 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
455 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
456 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
457 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
458 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
459 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
460 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
461 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
462 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
463 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
464 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
465 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
466 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
467 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
468 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
469 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
470 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
471 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 471 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.