• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
2 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
3 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
4 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
5 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
6 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
7 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
8 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
9 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
10 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
11 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
12 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
13 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
14 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
15 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
16 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
17 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
18 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
19 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
20 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
21 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
22 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
23 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
24 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
25 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
26 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
27 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
28 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
29 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
30 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
31 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
32 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
33 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
34 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
35 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
36 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
37 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
38 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
39 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
40 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
41 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
42 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
43 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
44 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
45 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
46 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
47 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
48 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
49 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
50 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
51 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
52 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
53 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
54 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
55 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
56 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
57 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
58 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
59 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
60 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
61 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
62 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
63 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
64 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
65 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
66 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
67 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
68 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
69 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
70 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimtxt
71 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
72 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
73 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
74 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
75 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
76 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
77 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
78 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
79 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
80 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
81 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
82 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
83 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
84 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
85 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
86 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
87 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
88 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
89 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
90 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
91 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
92 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
93 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 VNĐ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
94 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
95 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
96 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
97 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
98 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
99 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
100 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
101 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
102 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
103 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
104 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
105 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
106 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
107 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
108 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
109 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
110 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
111 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
112 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
113 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
114 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
115 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
116 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
117 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
118 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
119 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
120 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
121 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
122 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
123 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
124 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
125 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
126 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
127 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
128 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
129 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
130 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
131 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
132 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
133 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
134 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
135 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
136 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
137 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
138 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
139 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
140 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
141 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
142 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
143 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
144 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
145 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
146 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
147 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
148 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
149 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
150 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
151 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
152 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
153 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
154 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
155 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
156 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
157 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
158 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
159 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
160 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
161 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
162 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 VNĐ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
163 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 VNĐ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
164 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
165 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
166 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
167 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
168 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
169 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
170 25/06/2012 16.590.000 VNĐ laptopnv
Có tổng cộng 170 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop