Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
2 17/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
3 16/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
4 15/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
5 14/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
6 12/08/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
7 11/08/2017 7 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
8 04/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
9 03/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
10 01/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
11 30/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
12 29/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
13 28/07/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
14 26/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
15 25/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
16 24/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
17 23/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
18 22/07/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
19 20/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
20 19/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
21 18/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
22 17/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
23 16/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
24 15/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
25 14/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
26 13/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
27 12/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
28 11/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
29 10/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
30 09/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
31 08/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
32 07/07/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
33 05/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
34 04/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
35 03/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
36 02/07/2017 2 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
37 30/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
38 29/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
39 28/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
40 27/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
41 26/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
42 25/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
43 24/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
44 23/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
45 22/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
46 21/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
47 20/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
48 19/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
49 18/06/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
50 17/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
51 16/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
52 15/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
53 14/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
54 13/06/2017 2 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
55 11/06/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
56 09/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
57 08/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
58 07/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
59 06/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
60 05/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
61 04/06/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
62 02/06/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
63 01/06/2017 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ laptopquocte
64 25/05/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ chocongngheit
65 24/05/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopquocte
66 23/05/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ phattrienphatdat
67 22/05/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vitinh126
68 21/05/2017 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopquocte
69 07/05/2017 10 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vitinh126
70 27/04/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
71 25/04/2017 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
72 21/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ linhkienlaptop123
73 20/04/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phattrienphatdat
74 19/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ linhkienlaptop123
75 18/04/2017 6 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truongthinhtelecom
76 12/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
77 11/04/2017 8 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
78 03/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
79 02/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi congtylaptop
80 01/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
81 31/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
82 30/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
83 29/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
84 28/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
85 27/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
86 26/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtylaptop
87 25/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
88 24/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vitinhtinnhan
89 23/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
90 22/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
91 21/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
92 20/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
93 19/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
94 18/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
95 17/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
96 16/03/2017 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
97 11/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phattrienphatdat
98 10/03/2017 7 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinh126
99 03/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
100 02/03/2017 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
101 21/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
102 20/02/2017 3 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
103 17/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
104 16/02/2017 16 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
105 31/01/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
106 29/01/2017 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
107 24/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
108 23/01/2017 3 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
109 20/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
110 19/01/2017 10 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
111 09/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ phattrienphatdat
112 06/01/2017 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
113 05/01/2017 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
114 03/01/2017 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
115 29/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
116 28/12/2016 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
117 23/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
118 22/12/2016 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ laptoptokyo
119 17/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
120 16/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
121 15/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
122 14/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
123 13/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ laptoptokyo
124 12/12/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
125 09/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
126 08/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ congtylaptop
127 07/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
128 06/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
129 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
130 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
131 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
132 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
133 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
134 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
135 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
136 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
137 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
138 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
139 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
140 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
141 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
142 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
143 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
144 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
145 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
146 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
147 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
148 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
149 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
150 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
151 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
152 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
154 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
155 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
157 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
158 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
159 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
160 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
161 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
163 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
164 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
165 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
166 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
167 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
168 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
169 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
170 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
171 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
172 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
174 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
175 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
176 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
177 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
178 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
179 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
180 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
181 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
182 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
183 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
184 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
185 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
186 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
187 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
189 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
190 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
191 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
192 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
193 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
194 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
195 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
196 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
197 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
198 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
199 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
200 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
201 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
202 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
203 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
204 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
205 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
206 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
207 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
208 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
209 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
210 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
211 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
212 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
213 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
214 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
215 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
216 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
217 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
218 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
219 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
220 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
221 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
222 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
223 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
224 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
225 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
226 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
227 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
228 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
229 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
230 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
231 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
232 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
233 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
234 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
235 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
236 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
237 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
238 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
239 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
240 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
241 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
242 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
243 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
244 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
245 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
246 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
247 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
248 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
249 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
250 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
251 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
252 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
253 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
254 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
255 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
256 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
257 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
258 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
259 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
260 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
261 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
262 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
263 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
264 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
265 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
266 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
267 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
268 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
269 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
270 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
271 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
272 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
273 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
274 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
275 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
276 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
277 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
278 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
279 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
280 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
281 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
282 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
283 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
284 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
285 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
286 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
287 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
288 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
289 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
290 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
291 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
292 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
293 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
294 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
295 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
296 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
297 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
298 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
299 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
300 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
301 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
302 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
303 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
304 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
305 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
306 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
307 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
308 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
309 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
310 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
311 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
312 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
313 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
314 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
315 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
316 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
317 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
318 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
319 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
320 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
321 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
322 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
323 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
324 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
325 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
326 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
327 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
328 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
329 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
330 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
331 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
332 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
333 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
334 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
335 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
336 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
337 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
338 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
339 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
340 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
341 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
342 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
343 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
344 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
345 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
346 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
347 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
348 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
349 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
350 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
351 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
352 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
353 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
354 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
355 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
356 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
357 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
358 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
359 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
360 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
361 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
362 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
363 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
364 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
365 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
366 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
367 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
368 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
369 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
370 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
371 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
372 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
373 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
374 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
375 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
376 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
377 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
378 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
379 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
380 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
381 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
382 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
383 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
384 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
385 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
386 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
387 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
388 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
389 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
390 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
391 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
392 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
393 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
394 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
395 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
396 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
397 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
398 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
399 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
400 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
401 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
402 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
403 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
404 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
405 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
406 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
407 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
408 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
409 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
410 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
411 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
412 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
413 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
414 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
415 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
416 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
417 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
418 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
419 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
420 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
421 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
422 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
423 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
424 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
425 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
426 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
427 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
428 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
429 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
430 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
431 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
432 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
433 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
434 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
435 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
436 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
437 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
438 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
439 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
440 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
441 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
442 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
443 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
444 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
445 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
446 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
447 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
448 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
449 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
450 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
451 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
452 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
453 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
454 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
455 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
456 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
457 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
458 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
459 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
460 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
461 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
462 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
463 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
464 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
465 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
466 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
467 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
468 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
469 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
470 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
471 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
472 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
473 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
474 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
475 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
476 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
477 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
478 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
479 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
480 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
481 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
482 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
483 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
484 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
485 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
486 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
487 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
488 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
489 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
490 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
491 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
492 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
493 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
494 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
495 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
496 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
497 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
498 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
499 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
500 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
501 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
502 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
503 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
504 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
505 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
506 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
507 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
508 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
509 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
510 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
511 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
512 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
513 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
514 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
515 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
516 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
517 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
518 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
519 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
520 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
521 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
522 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
523 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
524 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
525 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
526 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
527 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
528 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
529 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
530 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
531 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
532 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
533 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
534 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
535 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
536 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
537 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
538 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
539 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
540 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
541 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
542 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
543 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
544 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
545 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
546 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
547 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
548 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
549 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
550 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
551 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
552 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
553 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
554 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
555 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
556 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
557 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
558 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
559 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
560 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
561 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
562 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
563 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
564 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
565 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
566 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
567 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
568 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
569 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
570 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
571 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
572 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
573 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
574 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
575 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
576 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
577 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
578 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
579 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
580 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
581 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
582 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
583 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
584 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
585 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
586 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
587 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
588 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
589 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
590 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
591 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
592 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
593 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
594 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
595 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
596 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
597 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
598 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
599 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
600 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
601 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
602 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
603 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
604 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
605 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
606 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
607 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
608 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
609 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
610 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
611 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
612 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
613 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
614 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
615 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
616 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
617 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
618 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
619 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
620 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
621 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
622 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
623 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
624 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
625 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
626 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
627 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
628 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
629 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
630 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
631 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
632 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
633 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
634 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
635 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
636 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
637 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
638 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
639 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 639 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.