Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/04/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
2 25/04/2017 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
3 21/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ linhkienlaptop123
4 20/04/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phattrienphatdat
5 19/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ linhkienlaptop123
6 18/04/2017 6 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truongthinhtelecom
7 12/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
8 11/04/2017 8 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
9 03/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
10 02/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi congtylaptop
11 01/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
12 31/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
13 30/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
14 29/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
15 28/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
16 27/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
17 26/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtylaptop
18 25/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
19 24/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vitinhtinnhan
20 23/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
21 22/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
22 21/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
23 20/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
24 19/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
25 18/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
26 17/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
27 16/03/2017 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
28 11/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phattrienphatdat
29 10/03/2017 7 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinh126
30 03/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
31 02/03/2017 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
32 21/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
33 20/02/2017 3 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
34 17/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
35 16/02/2017 16 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
36 31/01/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
37 29/01/2017 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
38 24/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
39 23/01/2017 3 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
40 20/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
41 19/01/2017 10 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
42 09/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ phattrienphatdat
43 06/01/2017 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
44 05/01/2017 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
45 03/01/2017 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 29/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
47 28/12/2016 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
48 23/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
49 22/12/2016 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ laptoptokyo
50 17/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
51 16/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
52 15/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
53 14/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
54 13/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ laptoptokyo
55 12/12/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
56 09/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
57 08/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ congtylaptop
58 07/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
59 06/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
60 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
61 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
62 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
63 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
64 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
65 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
66 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
67 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
68 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
69 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
70 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
71 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
72 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
74 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
75 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
77 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
78 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
79 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
80 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
81 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
82 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
83 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
84 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
85 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
86 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
88 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
89 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
90 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
91 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
93 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
94 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
95 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
96 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
97 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
98 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
99 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
100 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
101 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
102 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
103 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
104 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
105 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
106 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
107 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
108 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
109 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
110 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
111 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
112 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
113 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
114 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
115 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
116 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
117 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
118 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
120 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
121 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
122 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
123 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
124 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
125 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
126 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
127 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
128 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
129 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
130 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
131 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
132 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
133 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
134 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
135 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
136 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
137 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
138 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
139 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
140 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
141 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
142 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
143 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
144 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
145 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
146 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
147 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
148 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
149 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
150 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
151 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
152 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
153 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
154 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
155 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
156 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
157 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
158 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
159 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
160 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
161 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
162 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
163 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
164 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
165 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
166 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
167 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
168 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
169 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
170 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
171 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
172 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
173 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
174 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
175 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
176 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
177 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
178 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
179 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
180 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
181 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
182 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
183 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
184 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
185 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
186 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
187 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
188 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
189 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
190 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
191 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
192 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
193 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
198 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
199 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
200 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
201 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
202 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
203 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
204 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
205 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
206 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
207 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
208 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
209 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
210 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
211 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
212 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
213 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
214 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
215 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
216 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
217 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
218 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
219 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
220 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
221 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
222 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
223 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
224 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
225 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
226 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
227 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
228 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
229 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
230 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
231 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
232 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
233 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
234 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
235 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
236 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
237 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
238 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
239 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
240 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
241 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
242 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
243 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
244 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
245 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
246 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
247 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
248 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
249 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
250 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
251 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
252 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
253 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
254 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
255 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
256 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
257 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
258 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
259 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
260 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
261 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
262 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
263 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
264 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
265 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
266 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
267 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
268 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
269 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
270 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
271 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
272 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
273 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
274 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
275 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
276 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
277 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
278 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
279 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
280 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
281 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
282 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
283 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
284 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
285 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
286 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
287 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
288 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
289 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
290 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
291 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
292 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
293 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
294 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
295 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
296 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
297 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
299 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
300 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
301 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
302 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
303 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
304 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
305 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
306 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
307 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
308 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
309 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
310 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
311 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
314 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
315 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
316 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
317 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
318 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
319 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
320 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
321 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
322 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
323 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
324 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
325 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
326 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
327 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
328 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
329 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
330 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
331 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
332 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
333 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
334 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
335 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
336 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
338 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
339 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
340 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
341 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
342 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
343 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
344 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
345 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
346 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
347 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
348 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
349 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
350 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
351 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
352 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
353 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
354 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
355 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
356 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
357 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
358 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
359 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
360 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
361 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
362 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
363 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
364 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
365 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
366 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
367 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
368 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
369 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
370 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
371 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
372 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
373 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
374 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
375 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
376 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
377 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
378 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
379 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
380 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
381 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
382 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
383 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
384 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
385 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
386 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
387 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
388 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
389 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
390 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
391 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
392 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
393 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
394 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
395 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
396 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
397 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
398 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
399 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
400 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
401 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
402 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
403 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
404 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
405 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
406 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
407 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
408 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
409 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
410 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
411 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
412 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
413 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
414 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
415 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
416 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
417 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
418 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
419 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
420 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
421 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
422 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
423 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
424 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
425 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
426 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
427 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
428 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
429 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
430 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
431 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
432 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
433 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
434 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
435 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
436 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
437 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
438 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
439 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
440 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
441 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
442 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
443 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
444 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
445 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
446 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
447 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
448 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
449 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
450 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
451 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
452 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
453 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
454 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
455 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
456 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
457 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
458 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
459 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
460 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
461 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
462 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
463 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
464 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
465 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
466 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
467 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
468 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
469 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
470 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
471 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
472 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
473 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
474 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
475 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
476 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
477 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
478 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
479 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
480 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
481 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
482 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
483 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
484 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
485 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
486 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
487 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
488 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
489 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
490 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
491 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
492 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
493 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
494 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
495 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
496 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
497 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
498 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
499 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
500 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
501 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
502 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
503 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
504 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
505 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
506 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
507 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
508 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
509 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
510 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
511 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
512 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
513 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
514 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
515 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
516 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
517 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
518 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
519 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
520 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
521 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
522 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
523 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
524 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
525 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
526 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
527 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
528 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
529 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
530 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
531 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
532 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
533 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
534 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
535 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
536 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
537 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
538 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
539 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
540 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
541 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
542 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
543 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
544 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
545 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
546 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
547 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
548 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
549 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
550 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
551 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
552 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
553 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
554 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
555 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
556 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
557 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
558 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
559 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
560 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
561 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
562 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
563 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
564 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
565 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
566 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
567 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
568 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
569 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
570 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 570 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.