Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
2 20/02/2017 3 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
3 17/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
4 16/02/2017 16 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
5 31/01/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
6 29/01/2017 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
7 24/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
8 23/01/2017 3 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
9 20/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
10 19/01/2017 10 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
11 09/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ phattrienphatdat
12 06/01/2017 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
13 05/01/2017 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
14 03/01/2017 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 29/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
16 28/12/2016 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
17 23/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
18 22/12/2016 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ laptoptokyo
19 17/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
20 16/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
21 15/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
22 14/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
23 13/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ laptoptokyo
24 12/12/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
25 09/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
26 08/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ congtylaptop
27 07/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
28 06/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
29 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
30 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
31 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
32 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
33 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
34 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
35 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
36 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
37 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
38 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
39 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
40 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
41 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
42 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
43 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
44 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
47 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
48 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
50 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
51 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
52 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
53 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
54 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
55 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
57 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
58 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
59 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
60 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
61 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
63 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
64 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
65 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
66 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
67 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
68 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
69 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
70 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
71 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
72 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
74 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
75 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
76 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
77 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
78 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
79 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
80 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
81 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
82 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
83 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
84 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
85 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
86 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
87 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
88 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
89 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
90 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
91 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
92 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
93 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
94 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
95 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
96 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
97 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
98 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
99 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
100 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
101 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
102 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
103 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
104 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
105 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
106 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
107 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
108 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
109 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
110 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
111 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
112 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
113 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
114 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
115 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
116 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
117 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
118 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
119 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
120 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
121 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
122 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
123 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
124 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
125 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
126 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
127 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
128 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
129 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
130 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
131 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
132 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
133 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
134 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
135 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
136 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
137 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
138 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
139 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
140 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
141 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
142 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
143 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
144 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
145 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
146 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
147 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
148 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
149 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
150 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
151 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
152 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
153 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
154 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
155 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
156 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
157 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
158 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
159 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
160 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
161 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
162 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
165 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
166 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
167 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
168 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
169 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
170 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
171 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
172 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
173 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
174 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
175 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
176 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
177 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
178 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
179 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
180 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
181 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
182 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
183 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
184 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
185 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
186 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
187 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
188 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
189 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
190 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
191 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
192 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
193 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
194 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
195 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
196 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
197 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
198 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
199 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
200 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
201 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
202 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
203 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
204 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
205 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
206 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
207 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
208 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
209 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
210 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
211 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
212 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
213 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
214 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
215 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
216 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
217 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
218 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
219 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
220 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
221 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
222 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
223 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
224 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
225 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
226 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
227 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
228 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
229 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
230 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
231 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
232 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
233 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
234 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
235 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
236 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
237 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
238 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
239 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
240 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
241 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
242 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
243 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
244 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
246 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
247 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
248 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
250 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
251 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
252 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
253 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
254 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
255 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
256 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
257 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
258 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
259 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
260 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
261 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
262 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
263 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
264 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
265 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
266 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
267 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
268 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
269 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
270 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
271 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
272 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
273 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
274 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
275 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
276 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
277 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
278 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
279 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
280 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
281 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
282 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
283 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
284 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
285 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
286 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
287 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
288 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
289 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
290 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
291 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
292 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
293 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
294 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
295 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
296 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
297 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
299 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
300 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
301 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
302 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
304 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
305 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
306 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
307 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
308 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
309 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
310 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
311 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
314 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
315 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
316 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
317 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
318 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
319 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
320 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
321 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
322 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
323 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
324 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
325 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
326 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
327 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
328 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
329 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
330 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
331 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
332 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
333 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
334 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
335 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
336 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
337 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
338 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
339 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
340 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
341 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
342 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
343 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
344 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
345 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
346 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
347 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
348 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
349 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
350 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
351 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
352 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
353 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
354 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
355 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
356 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
357 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
358 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
359 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
360 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
361 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
362 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
363 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
364 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
365 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
366 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
367 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
368 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
369 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
370 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
371 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
372 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
373 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
374 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
375 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
376 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
377 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
378 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
379 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
380 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
381 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
382 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
383 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
384 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
385 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
386 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
387 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
388 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
389 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
390 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
391 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
392 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
393 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
394 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
395 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
396 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
397 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
398 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
399 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
400 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
401 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
402 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
403 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
404 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
405 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
406 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
407 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
408 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
409 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
410 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
411 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
412 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
413 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
414 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
415 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
416 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
417 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
418 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
419 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
420 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
421 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
422 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
423 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
424 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
425 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
426 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
427 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
428 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
429 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
430 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
431 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
432 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
433 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
434 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
435 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
436 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
437 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
438 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
439 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
440 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
441 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
442 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
443 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
444 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
445 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
446 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
447 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
448 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
449 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
450 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
451 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
452 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
453 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
454 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
455 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
456 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
457 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
458 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
459 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
460 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
461 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
462 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
463 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
464 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
465 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
466 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
467 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
468 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
469 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
470 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
471 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
472 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
473 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
474 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
475 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
476 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
477 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
478 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
479 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
480 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
481 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
482 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
483 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
484 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
485 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
486 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
487 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
488 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
489 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
490 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
491 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
492 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
493 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
494 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
495 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
496 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
497 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
498 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
499 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
500 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
501 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
502 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
503 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
504 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
505 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
506 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
507 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
508 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
509 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
510 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
511 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
512 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
513 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
514 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
515 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
516 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
517 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
518 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
519 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
520 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
521 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
522 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
523 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
524 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
525 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
526 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
527 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
528 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
529 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
530 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
531 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
532 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
533 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
534 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
535 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
536 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
537 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
538 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
539 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 539 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.