Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/10/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopquocte
2 17/10/2017 8 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hienlaptop
3 09/10/2017 3 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ linhkienlaptop123
4 06/10/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hienlaptop
5 05/10/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopquocte
6 04/10/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
7 03/10/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hienlaptop
8 02/10/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
9 01/10/2017 3 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
10 28/09/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ maytinhtranhung
11 27/09/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
12 26/09/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopquocte
13 25/09/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hienlaptop
14 24/09/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
15 23/09/2017 3 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
16 20/09/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
17 18/09/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
18 16/09/2017 3 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ linhkienlaptop123
19 13/09/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ hienlaptop
20 12/09/2017 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
21 11/09/2017 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopgroup
22 10/09/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
23 08/09/2017 3 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
24 05/09/2017 5 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
25 31/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
26 29/08/2017 3 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopquocte
27 26/08/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ hienlaptop
28 25/08/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ new_skyshop
29 24/08/2017 2 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
30 22/08/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
31 21/08/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
32 20/08/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hienlaptop
33 19/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
34 17/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
35 16/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
36 15/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
37 14/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
38 12/08/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
39 11/08/2017 7 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
40 04/08/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
41 03/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
42 01/08/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
43 30/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
44 29/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
45 28/07/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
46 26/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
47 25/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
48 24/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
49 23/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
50 22/07/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
51 20/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
52 19/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
53 18/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
54 17/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
55 16/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
56 15/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
57 14/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
58 13/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
59 12/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
60 11/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
61 10/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
62 09/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
63 08/07/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
64 07/07/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
65 05/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
66 04/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
67 03/07/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
68 02/07/2017 2 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
69 30/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
70 29/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
71 28/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
72 27/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
73 26/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
74 25/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
75 24/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
76 23/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
77 22/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
78 21/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
79 20/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
80 19/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
81 18/06/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
82 17/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
83 16/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
84 15/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
85 14/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
86 13/06/2017 2 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
87 11/06/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
88 09/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
89 08/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
90 07/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
91 06/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
92 05/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
93 04/06/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
94 02/06/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
95 01/06/2017 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ laptopquocte
96 25/05/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ chocongngheit
97 24/05/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopquocte
98 23/05/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ phattrienphatdat
99 22/05/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vitinh126
100 21/05/2017 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopquocte
101 07/05/2017 10 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vitinh126
102 27/04/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
103 25/04/2017 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
104 21/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ linhkienlaptop123
105 20/04/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phattrienphatdat
106 19/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ linhkienlaptop123
107 18/04/2017 6 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truongthinhtelecom
108 12/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
109 11/04/2017 8 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
110 03/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
111 02/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi congtylaptop
112 01/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
113 31/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
114 30/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
115 29/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
116 28/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
117 27/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
118 26/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtylaptop
119 25/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
120 24/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vitinhtinnhan
121 23/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
122 22/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
123 21/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
124 20/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
125 19/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
126 18/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
127 17/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
128 16/03/2017 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
129 11/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phattrienphatdat
130 10/03/2017 7 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinh126
131 03/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
132 02/03/2017 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
133 21/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
134 20/02/2017 3 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
135 17/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
136 16/02/2017 16 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
137 31/01/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
138 29/01/2017 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
139 24/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
140 23/01/2017 3 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
141 20/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
142 19/01/2017 10 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
143 09/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ phattrienphatdat
144 06/01/2017 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
145 05/01/2017 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
146 03/01/2017 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
147 29/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
148 28/12/2016 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
149 23/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
150 22/12/2016 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ laptoptokyo
151 17/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
152 16/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
153 15/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
154 14/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
155 13/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ laptoptokyo
156 12/12/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
157 09/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
158 08/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ congtylaptop
159 07/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
160 06/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
161 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
162 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
163 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
164 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
165 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
166 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
167 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
168 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
169 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
170 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
171 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
172 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
173 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
174 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
175 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
176 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
177 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
178 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
179 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
180 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
183 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
184 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
186 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
187 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
189 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
190 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
191 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
192 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
195 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
196 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
197 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
198 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
199 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
200 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
201 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
202 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
203 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
204 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
205 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
206 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
207 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
208 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
209 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
210 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
211 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
212 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
213 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
214 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
215 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
216 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
217 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
218 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
219 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
221 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
222 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
224 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
225 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
226 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
227 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
228 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
229 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
230 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
231 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
232 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
233 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
234 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
235 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
236 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
237 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
238 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
239 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
240 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
241 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
242 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
243 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
244 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
245 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
246 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
247 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
248 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
249 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
250 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
251 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
252 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
253 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
254 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
255 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
256 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
257 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
258 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
259 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
260 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
261 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
262 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
263 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
264 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
265 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
266 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
267 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
268 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
269 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
270 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
271 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
272 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
273 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
274 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
275 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
276 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
277 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
278 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
279 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
280 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
281 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
282 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
283 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
284 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
285 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
286 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
287 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
288 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
289 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
290 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
291 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
292 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
293 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
294 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
295 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
296 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
297 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
299 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
300 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
301 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
302 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
303 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
304 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
305 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
306 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
307 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
308 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
309 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
310 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
311 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
312 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
313 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
314 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
315 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
316 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
317 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
318 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
319 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
320 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
321 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
322 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
323 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
324 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
325 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
326 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
327 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
328 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
329 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
330 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
331 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
332 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
333 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
334 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
335 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
336 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
337 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
338 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
339 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
340 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
341 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
342 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
343 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
344 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
345 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
346 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
347 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
348 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
349 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
350 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
351 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
352 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
353 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
354 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
355 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
356 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
357 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
358 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
359 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
360 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
361 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
362 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
363 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
364 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
365 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
366 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
367 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
368 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
369 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
370 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
371 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
372 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
373 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
374 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
375 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
376 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
377 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
378 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
379 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
380 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
381 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
382 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
383 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
384 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
385 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
386 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
387 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
388 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
389 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
390 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
391 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
392 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
393 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
394 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
395 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
396 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
397 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
398 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
399 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
400 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
401 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
402 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
403 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
404 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
405 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
406 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
407 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
408 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
409 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
410 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
411 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
412 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
413 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
414 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
415 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
416 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
417 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
418 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
419 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
420 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
421 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
422 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
423 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
424 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
425 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
426 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
427 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
428 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
429 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
430 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
431 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
432 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
433 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
434 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
435 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
436 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
437 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
438 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
439 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
440 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
441 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
442 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
443 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
444 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
445 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
446 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
447 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
448 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
449 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
450 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
451 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
452 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
453 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
454 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
455 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
456 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
457 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
458 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
459 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
460 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
461 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
462 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
463 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
464 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
465 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
466 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
467 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
468 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
469 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
470 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
471 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
472 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
473 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
474 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
475 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
476 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
477 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
478 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
479 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
480 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
481 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
482 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
483 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
484 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
485 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
486 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
487 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
488 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
489 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
490 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
491 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
492 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
493 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
494 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
495 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
496 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
497 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
498 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
499 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
500 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
501 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
502 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
503 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
504 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
505 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
506 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
507 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
508 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
509 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
510 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
511 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
512 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
513 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
514 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
515 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
516 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
517 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
518 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
519 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
520 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
521 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
522 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
523 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
524 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
525 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
526 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
527 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
528 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
529 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
530 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
531 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
532 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
533 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
534 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
535 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
536 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
537 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
538 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
539 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
540 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
541 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
542 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
543 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
544 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
545 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
546 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
547 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
548 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
549 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
550 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
551 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
552 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
553 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
554 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
555 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
556 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
557 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
558 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
559 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
560 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
561 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
562 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
563 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
564 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
565 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
566 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
567 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
568 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
569 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
570 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
571 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
572 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
573 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
574 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
575 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
576 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
577 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
578 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
579 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
580 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
581 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
582 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
583 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
584 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
585 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
586 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
587 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
588 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
589 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
590 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
591 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
592 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
593 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
594 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
595 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
596 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
597 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
598 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
599 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
600 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
601 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
602 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
603 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
604 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
605 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
606 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
607 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
608 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
609 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
610 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
611 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
612 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
613 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
614 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
615 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
616 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
617 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
618 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
619 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
620 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
621 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
622 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
623 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
624 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
625 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
626 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
627 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
628 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
629 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
630 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
631 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
632 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
633 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
634 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
635 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
636 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
637 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
638 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
639 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
640 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
641 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
642 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
643 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
644 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
645 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
646 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
647 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
648 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
649 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
650 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
651 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
652 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
653 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
654 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
655 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
656 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
657 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
658 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
659 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
660 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
661 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
662 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
663 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
664 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
665 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
666 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
667 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
668 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
669 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
670 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
671 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 671 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.