Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
2 22/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
3 21/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
4 20/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
5 19/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
6 18/06/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
7 17/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
8 16/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
9 15/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
10 14/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
11 13/06/2017 2 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
12 11/06/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
13 09/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
14 08/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
15 07/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
16 06/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
17 05/06/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquocte
18 04/06/2017 2 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopquocte
19 02/06/2017 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ new_skyshop
20 01/06/2017 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ laptopquocte
21 25/05/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ chocongngheit
22 24/05/2017 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopquocte
23 23/05/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ phattrienphatdat
24 22/05/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ vitinh126
25 21/05/2017 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopquocte
26 07/05/2017 10 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vitinh126
27 27/04/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
28 25/04/2017 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
29 21/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ linhkienlaptop123
30 20/04/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phattrienphatdat
31 19/04/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ linhkienlaptop123
32 18/04/2017 6 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ truongthinhtelecom
33 12/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
34 11/04/2017 8 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
35 03/04/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vitinhtinnhan
36 02/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi congtylaptop
37 01/04/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
38 31/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
39 30/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
40 29/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
41 28/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
42 27/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
43 26/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ congtylaptop
44 25/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi vitinhtinnhan
45 24/03/2017 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ vitinhtinnhan
46 23/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
47 22/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
48 21/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
49 20/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
50 19/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
51 18/03/2017 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
52 17/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
53 16/03/2017 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
54 11/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phattrienphatdat
55 10/03/2017 7 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vitinh126
56 03/03/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
57 02/03/2017 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
58 21/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
59 20/02/2017 3 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
60 17/02/2017 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
61 16/02/2017 16 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ congtylaptop
62 31/01/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
63 29/01/2017 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
64 24/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
65 23/01/2017 3 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
66 20/01/2017 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ phattrienphatdat
67 19/01/2017 10 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ laptoptokyo
68 09/01/2017 3 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ phattrienphatdat
69 06/01/2017 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
70 05/01/2017 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
71 03/01/2017 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
72 29/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
73 28/12/2016 5 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
74 23/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
75 22/12/2016 5 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ laptoptokyo
76 17/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
77 16/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ hienlaptop
78 15/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
79 14/12/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
80 13/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ laptoptokyo
81 12/12/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ hienlaptop
82 09/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
83 08/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ congtylaptop
84 07/12/2016 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ laptoptokyo
85 06/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
86 05/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
87 04/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
88 03/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
89 02/12/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
90 01/12/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
91 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
92 29/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
93 28/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
94 27/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
95 26/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
96 25/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
97 24/11/2016 9 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
98 15/11/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
99 11/11/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
100 10/11/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
101 28/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
102 27/10/2016 13 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
103 14/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
104 13/10/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
105 12/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 11/10/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 04/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
108 03/10/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
109 01/10/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
110 30/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
111 29/09/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
112 27/09/2016 11 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
113 16/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
114 15/09/2016 13 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
115 02/09/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
116 01/09/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtylaptop
117 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
118 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
120 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
121 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
122 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
123 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
124 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
125 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
126 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
127 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
128 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
130 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
131 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
132 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
133 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
134 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
135 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
136 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
137 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
138 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
139 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
140 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
141 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
142 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
143 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
144 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
145 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
146 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
147 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
148 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
149 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
150 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
151 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
152 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
153 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
154 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
155 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
156 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
157 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
158 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
159 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
160 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
161 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
162 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
163 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
164 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
165 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
166 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
167 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
168 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
169 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
170 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
171 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
172 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
173 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
174 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
175 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
176 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
177 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
178 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
179 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
180 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
181 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
182 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
183 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
184 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
185 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
186 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
187 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
188 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
189 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
190 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
191 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
192 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
193 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
194 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
195 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
196 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
197 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
198 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
199 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
200 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
201 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
202 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
203 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
204 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
205 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
206 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
207 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
208 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
209 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
210 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
211 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
212 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
213 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
214 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
215 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
216 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
217 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
218 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
219 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
224 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
225 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
226 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
227 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
228 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
229 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
230 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
231 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
232 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
233 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
234 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
235 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
236 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
237 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
238 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
239 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
240 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
241 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
242 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
243 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
244 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
245 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
246 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
247 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
248 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
249 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
250 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
251 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
252 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
253 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
254 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
255 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
256 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
257 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
258 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
259 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
260 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
261 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
262 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
263 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
264 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
265 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
266 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
267 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
268 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
269 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
270 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
271 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
272 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
273 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
274 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
275 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
276 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
277 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
278 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
279 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
280 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
281 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
282 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
283 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
284 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
285 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
286 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
287 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
288 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
289 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
290 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
291 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
292 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
293 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
294 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
295 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
296 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
297 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
299 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
300 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
301 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
302 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
304 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
305 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
306 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
307 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
308 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
309 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
310 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
311 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
314 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
315 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
316 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
317 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
318 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
319 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
320 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
321 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
322 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
323 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
324 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
325 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
326 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
327 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
328 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
329 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
330 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
331 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
332 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
333 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
334 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
335 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
336 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
338 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
339 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
340 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
341 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
342 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
343 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
344 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
345 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
346 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
347 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
348 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
349 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
350 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
351 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
352 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
353 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
354 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
355 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
356 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
357 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
358 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
359 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
360 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
361 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
362 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
363 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
364 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
365 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
366 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
367 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
368 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
369 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
370 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
371 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
372 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
373 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
374 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
375 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
376 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
377 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
378 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
379 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
380 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
381 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
382 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
383 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
384 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
385 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
386 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
387 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
388 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
389 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
390 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
391 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
392 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
393 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
394 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
395 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
396 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
397 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
398 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
399 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
400 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
401 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
402 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
403 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
404 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
405 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
406 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
407 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
408 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
409 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
410 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
411 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
412 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
413 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
414 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
415 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
416 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
417 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
418 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
419 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
420 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
421 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
422 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
423 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
424 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
425 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
426 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
427 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
428 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
429 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
430 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
431 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
432 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
433 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
434 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
435 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
436 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
437 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
438 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
439 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
440 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
441 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
442 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
443 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
444 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
445 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
446 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
447 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
448 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
449 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
450 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
451 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
452 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
453 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
454 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
455 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
456 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
457 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
458 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
459 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
460 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
461 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
462 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
463 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
464 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
465 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
466 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
467 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
468 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
469 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
470 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
471 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
472 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
473 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
474 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
475 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
476 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
477 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
478 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
479 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
480 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
481 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
482 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
483 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
484 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
485 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
486 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
487 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
488 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
489 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
490 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
491 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
492 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
493 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
494 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
495 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
496 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
497 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
498 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
499 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
500 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
501 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
502 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
503 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
504 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
505 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
506 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
507 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
508 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
509 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
510 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
511 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
512 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
513 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
514 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
515 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
516 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
517 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
518 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
519 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
520 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
521 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
522 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
523 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
524 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
525 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
526 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
527 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
528 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
529 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
530 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
531 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
532 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
533 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
534 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
535 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
536 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
537 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
538 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
539 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
540 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
541 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
542 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
543 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
544 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
545 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
546 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
547 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
548 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
549 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
550 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
551 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
552 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
553 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
554 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
555 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
556 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
557 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
558 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
559 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
560 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
561 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
562 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
563 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
564 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
565 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
566 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
567 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
568 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
569 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
570 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
571 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
572 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
573 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
574 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
575 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
576 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
577 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
578 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
579 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
580 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
581 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
582 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
583 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
584 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
585 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
586 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
587 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
588 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
589 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
590 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
591 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
592 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
593 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
594 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
595 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
596 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 596 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.