Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/08/2016 7 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 19/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 18/08/2016 4 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
4 14/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
5 13/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
6 12/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ congtytrungthanh
7 11/08/2016 1 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
8 10/08/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ linhkienlaptop123
9 09/08/2016 25 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
10 15/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi linhkienlaptop123
11 14/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
12 13/07/2016 6 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 07/07/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 06/07/2016 4 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
15 02/07/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopcuthanhha
16 01/07/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.650.000 VNĐ fastwayshop
17 30/06/2016 2 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
18 28/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
19 27/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ laptopcuthanhha
20 26/06/2016 15 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
21 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
22 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
23 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
24 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
25 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
26 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
27 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
28 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
30 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
31 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
32 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
33 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
34 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
35 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
36 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
37 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
38 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
39 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
40 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
41 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
42 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
43 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
44 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
45 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
46 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
47 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
48 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
49 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
50 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
51 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
52 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
53 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
54 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
55 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
56 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
57 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
58 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
59 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
60 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
61 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
62 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
63 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
64 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
65 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
66 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
67 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
68 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
69 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
70 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
71 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
72 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
73 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
74 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
75 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
76 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
77 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
78 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
79 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
80 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
81 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
82 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
83 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
84 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
85 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
86 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
87 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
88 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
89 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
90 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
91 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
92 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
93 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
94 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
95 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
96 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
97 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
98 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
99 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
100 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
101 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
102 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
103 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
104 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
105 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
108 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
109 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
110 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
111 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
112 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
113 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
114 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
115 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
116 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
117 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
118 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
119 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
120 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
121 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
122 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
123 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
124 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
125 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
126 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
127 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
128 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
129 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
130 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
131 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
132 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
133 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
134 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
135 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
136 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
137 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
138 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
139 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
140 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
141 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
142 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
143 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
144 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
145 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
146 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
147 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
148 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
149 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
150 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
151 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
152 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
153 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
154 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
155 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
156 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
157 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
158 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
159 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
160 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
161 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
162 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
163 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
164 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
165 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
166 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
167 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
168 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
169 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
170 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
171 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
172 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
173 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
174 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
175 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
176 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
177 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
178 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
179 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
180 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
183 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
184 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
186 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
189 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
190 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
191 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
192 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
198 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
199 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
200 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
201 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
202 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
203 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
204 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
205 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
206 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
207 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
208 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
209 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
210 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
211 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
212 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
213 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
214 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
215 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
216 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
218 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
223 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
224 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
225 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
226 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
227 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
228 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
229 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
230 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
231 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
232 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
233 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
234 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
235 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
236 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
237 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
238 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
239 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
240 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
241 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
242 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
243 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
244 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
245 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
246 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
247 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
248 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
250 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
251 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
252 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
253 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
254 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
255 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
256 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
257 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
258 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
259 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
260 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
261 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
262 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
263 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
264 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
265 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
266 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
267 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
268 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
269 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
270 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
271 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
272 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
273 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
274 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
275 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
276 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
277 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
278 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
279 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
280 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
281 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
282 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
283 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
284 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
285 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
286 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
287 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
288 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
289 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
290 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
291 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
292 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
293 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
294 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
295 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
296 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
297 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
298 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
299 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
300 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
301 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
302 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
303 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
304 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
305 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
306 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
307 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
308 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
309 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
310 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
311 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
312 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
313 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
314 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
315 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
316 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
317 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
318 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
319 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
320 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
321 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
322 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
323 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
324 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
325 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
326 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
327 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
328 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
329 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
330 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
331 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
332 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
333 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
334 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
335 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
336 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
337 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
338 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
339 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
340 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
341 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
342 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
343 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
344 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
345 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
346 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
347 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
348 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
349 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
350 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
351 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
352 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
353 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
354 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
355 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
356 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
357 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
358 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
359 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
360 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
361 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
362 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
363 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
364 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
365 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
366 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
367 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
368 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
369 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
370 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
371 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
372 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
373 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
374 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
375 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
376 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
377 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
378 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
379 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
380 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
381 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
382 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
383 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
384 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
385 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
386 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
387 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
388 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
389 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
390 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
391 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
392 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
393 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
394 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
395 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
396 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
397 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
398 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
399 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
400 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
401 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
402 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
403 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
404 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
405 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
406 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
407 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
408 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
409 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
410 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
411 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
412 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
413 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
414 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
415 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
416 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
417 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
418 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
419 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
420 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
421 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
422 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
423 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
424 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
425 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
426 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
427 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
428 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
429 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
430 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
431 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
432 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
433 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
434 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
435 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
436 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
437 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
438 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
439 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
440 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
441 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
442 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
443 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
444 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
445 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
446 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
447 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
448 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
449 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
450 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
451 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
452 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
453 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
454 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
455 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
456 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
457 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
458 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
459 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
460 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
461 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
462 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
463 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
464 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
465 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
466 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
467 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
468 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
469 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
470 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
471 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
472 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
473 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
474 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
475 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
476 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
477 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
478 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
479 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
480 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 480 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.