• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
2 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
3 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
4 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
7 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
8 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
9 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
10 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
11 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
12 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
16 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
17 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
18 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
19 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
20 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
21 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
22 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
25 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
26 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
27 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
28 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
29 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
30 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
31 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
32 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
33 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
34 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
35 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
36 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
37 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
38 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
41 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
42 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
43 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
44 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
50 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
51 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
52 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
53 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
54 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
55 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
57 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
58 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
59 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
60 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
61 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
62 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
64 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
65 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
66 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
67 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
68 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
69 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
70 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
71 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
72 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
73 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
75 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
76 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
77 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
78 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
79 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
80 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
81 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
82 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
83 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
84 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
85 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
86 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
87 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
88 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
89 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
90 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
91 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
92 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
93 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
94 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
95 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
96 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
97 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
98 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
99 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
100 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
101 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
102 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
103 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
104 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
105 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
106 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
107 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
108 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
109 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
110 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
111 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
112 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
113 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
114 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
115 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
116 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
117 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
118 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
119 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
120 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
121 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
122 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
123 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
124 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
125 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
126 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
127 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
128 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
129 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
130 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
131 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
132 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
133 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
134 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
135 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
136 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
137 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
138 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
139 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
140 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
141 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
142 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
143 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
144 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
145 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
146 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
147 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
148 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
149 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
150 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
151 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
152 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
153 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
154 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
155 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
156 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
157 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
158 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
159 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
160 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
161 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
162 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
163 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
164 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
165 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
166 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
167 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
168 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
169 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
170 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
171 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
172 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
173 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
174 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
175 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
176 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
177 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
178 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
179 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
180 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
181 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
182 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
183 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
184 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
185 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
186 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
187 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
188 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
189 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
190 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
191 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
192 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
193 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
194 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
195 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
196 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
197 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 197 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop