Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/06/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopcuthanhha
2 09/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
3 08/06/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
4 06/06/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
5 05/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
6 03/06/2016 2 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopgiaretphcm
7 01/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
8 31/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 30/05/2016 14 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ phattrienphatdat
10 16/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ linhkienlaptop123
11 15/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 14/05/2016 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
13 13/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgiaretphcm
14 12/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
15 11/05/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ fastwayshop
16 10/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopgiaretphcm
17 09/05/2016 4 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopanhnguyen
18 05/05/2016 3 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
19 02/05/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptopcuthanhha
20 01/05/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
21 29/04/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
22 28/04/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Giá không đổi laptopcuthanhha
23 24/04/2016 6 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopcuthanhha
24 18/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
25 15/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
26 14/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
27 13/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
28 12/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
29 10/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
30 09/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
31 07/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
32 05/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
33 04/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
34 03/04/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
35 02/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
36 01/04/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ laptophaiau
37 30/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ linhkienlaptop123
38 29/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
39 28/03/2016 2 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ laptophaiau
40 26/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ fastwayshop
41 25/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
42 24/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
43 23/03/2016 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophaiau
44 22/03/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
45 20/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
46 19/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
47 18/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
48 17/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
49 16/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
50 15/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
51 14/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ laptophaiau
52 13/03/2016 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
53 12/03/2016 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ fastwayshop
54 10/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
55 09/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ 4tech
56 08/03/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
57 07/03/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopminhanh
58 06/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ fastwayshop
59 05/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
60 04/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ laptophaiau
61 03/03/2016 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ fastwayshop
62 02/03/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ fastwayshop
63 01/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptophaiau
64 29/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
65 28/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
66 27/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
67 26/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
68 25/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
69 24/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ fastwayshop
70 23/02/2016 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ newtechpro
71 22/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
72 21/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
73 20/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
74 19/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
75 18/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
76 17/02/2016 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ fastwayshop
77 16/02/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
78 15/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phattrienphatdat
79 14/02/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ laptophaiau
80 10/02/2016 2 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ newtechpro
81 08/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
82 06/02/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
83 04/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
84 02/02/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
85 01/02/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
86 30/01/2016 2 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 28/01/2016 1 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
88 27/01/2016 10 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
89 17/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
90 16/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi fastwayshop
91 14/01/2016 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ fastwayshop
92 13/01/2016 9 ngày 4.450.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ phattrienphatdat
93 04/01/2016 2 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ fastwayshop
94 02/01/2016 7 ngày 4.480.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ maytinhtungha
95 26/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ phattrienphatdat
96 25/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
97 24/12/2015 3 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopthinhvuong
98 21/12/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ phattrienphatdat
99 20/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi newtechpro
100 19/12/2015 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ newtechpro
101 18/12/2015 7 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnhatthien
102 11/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
103 10/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
104 09/12/2015 7 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
105 02/12/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopthinhvuong
106 01/12/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
107 30/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
108 29/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopquangminh
109 28/11/2015 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ laptopsky
110 27/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
111 26/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
112 25/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
113 24/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
114 23/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
115 22/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
116 21/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
117 20/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
118 19/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
119 18/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
120 17/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
121 16/11/2015 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
122 14/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
123 13/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
124 12/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
125 11/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
126 10/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
127 08/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ laptopquangminh
128 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ suachualaptopedg
129 06/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
130 05/11/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
131 04/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
132 02/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
133 01/11/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
134 31/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
135 30/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
136 29/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
137 28/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
138 27/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
139 26/10/2015 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
140 24/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
141 23/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
142 22/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
143 21/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi LaptopHoangHa
144 20/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ LaptopHoangHa
145 19/10/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
146 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ phattrienphatdat
147 16/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
148 15/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
149 14/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
150 13/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
151 12/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptophailong
152 11/10/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ anhnguyencomputer
153 10/10/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
154 09/10/2015 14 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ laptophailong
155 25/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
156 24/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ laptophaiau
157 23/09/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ LaptopHoangHa
158 22/09/2015 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptophaiau
159 21/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
160 20/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
161 19/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 18/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 17/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 16/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
165 15/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
166 14/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
167 13/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
168 12/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
169 11/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
170 10/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
171 09/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
172 08/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 07/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
174 06/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
175 05/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
176 04/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
177 03/09/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
178 02/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
179 01/09/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
180 31/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 30/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 29/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
183 28/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
184 27/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 26/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
186 25/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 24/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 23/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
189 22/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
190 21/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
191 20/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
192 19/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi laptophaiau
193 18/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 17/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 16/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 15/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
197 14/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
198 13/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
199 12/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
200 11/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
201 10/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
202 09/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
203 08/08/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
204 07/08/2015 17 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptophaiau
205 21/07/2015 8 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi laptopquangminh
206 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ laptopquangminh
207 12/07/2015 12 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ laptopquangminh
208 30/06/2015 4 ngày 5.999.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ phattrienphatdat
209 26/06/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
210 25/06/2015 3 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ congnghemoivn
211 22/06/2015 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ anhnguyencomputer
212 15/06/2015 13 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ congnghemoivn
213 02/06/2015 5 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ laptopzin
214 28/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
215 27/05/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
216 23/05/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi laptopzin
217 21/05/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ laptopzin
218 20/05/2015 15 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
219 05/05/2015 5 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
220 30/04/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
221 28/04/2015 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
222 24/04/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ phattrienphatdat
223 16/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
224 15/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
225 14/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
226 13/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
227 12/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
228 11/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
229 10/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
230 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
231 08/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
232 07/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
233 06/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
234 05/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
235 04/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
236 03/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
237 02/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
238 01/04/2015 9 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
239 23/03/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
240 22/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ phattrienphatdat
241 21/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
242 20/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
243 19/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
244 18/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
245 17/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
246 16/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
247 15/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
248 14/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
249 13/03/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
250 12/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
251 11/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
252 10/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
253 09/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
254 08/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
255 07/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
256 06/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
257 05/03/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
258 04/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
259 03/03/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ laptophailong
260 02/03/2015 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ laptopk2k
261 28/02/2015 15 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi laptophailong
262 13/02/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptophailong
263 12/02/2015 13 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
264 30/01/2015 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
265 29/01/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ laptophailong
266 26/01/2015 18 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
267 08/01/2015 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
268 06/01/2015 8 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
269 29/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
270 28/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
271 27/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
272 26/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
273 25/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
274 24/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
275 23/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
276 22/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
277 21/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
278 20/12/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ phattrienphatdat
279 19/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
280 18/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
281 17/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
282 16/12/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
283 15/12/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
284 13/12/2014 46 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ laptopk2k
285 28/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
286 27/10/2014 26 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
287 01/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phattrienphatdat
288 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
289 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
290 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
291 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
292 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
293 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
294 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
295 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
296 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
297 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
298 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
299 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
300 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
301 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
302 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
303 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
304 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
305 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
306 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
307 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
308 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
309 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
310 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
311 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
312 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
313 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
314 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
315 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
316 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
317 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
318 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
319 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
320 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
321 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
322 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
323 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
324 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
325 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
326 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
327 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
328 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
329 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
330 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
331 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
332 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
333 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
334 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
335 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
336 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
337 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
338 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
339 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
340 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
341 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
342 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi laptopcu_vn
343 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
344 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
345 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
346 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
347 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
348 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
349 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
350 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
351 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
352 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
353 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
354 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
355 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
356 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
357 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
358 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
359 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
360 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi sieuthimtxt
361 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
362 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
363 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
364 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
365 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
366 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
367 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
368 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
369 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
370 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
371 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
372 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 ₫ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
373 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
374 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
375 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
376 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
377 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
378 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
379 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
380 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 ₫ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
381 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
382 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
383 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 ₫ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
384 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
385 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
386 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
387 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
388 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
389 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
390 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
391 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatothcm
392 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
393 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
394 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
395 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
396 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
397 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
398 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
399 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
400 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
401 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
402 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
403 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
404 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
405 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
406 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
407 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
408 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
409 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
410 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
411 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
412 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
413 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
414 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
415 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
416 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
417 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
418 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
419 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
420 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
421 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
422 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
423 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
424 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
425 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
426 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
427 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 ₫ Giá không đổi laptopnv
428 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
429 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
430 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
431 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
432 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
433 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
434 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
435 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 ₫ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
436 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
437 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
438 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
439 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
440 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
441 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
442 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
443 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
444 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
445 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
446 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
447 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
448 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
449 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 ₫ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
450 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
451 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 ₫ Giá không đổi laptopcaocap
452 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 ₫ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
453 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 ₫ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
454 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
455 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
456 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
457 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
458 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
459 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
460 25/06/2012 16.590.000 ₫ laptopnv
Có tổng cộng 460 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.