• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/09/2014 15 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phattrienphatdat
2 15/09/2014 5 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ 4tech
3 10/09/2014 12 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ phattrienphatdat
4 29/08/2014 14 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ phattrienphatdat
5 15/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ laptopk2k
6 08/08/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
7 07/08/2014 3 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
8 04/08/2014 25 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
9 10/07/2014 2 ngày 6.910.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ phattrienphatdat
10 08/07/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ laptopk2k
11 06/07/2014 16 ngày 6.910.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phattrienphatdat
12 20/06/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
13 19/06/2014 12 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
14 07/06/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
15 05/06/2014 14 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
16 22/05/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ phattrienphatdat
17 21/05/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
18 20/05/2014 5 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
19 15/05/2014 10 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopk2k
20 05/05/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
21 02/05/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
22 17/04/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
23 13/04/2014 15 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
24 29/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
25 28/03/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
26 20/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
27 19/03/2014 3 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
28 16/03/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ phattrienphatdat
29 12/03/2014 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ saigongiang
30 11/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
31 10/03/2014 3 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
32 07/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
33 05/03/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ laptopcu_vn
34 04/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
35 03/03/2014 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ laptopcu_vn
36 28/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
37 27/02/2014 7 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
38 20/02/2014 8 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
39 12/02/2014 5 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 4.300.000 VNĐ phattrienphatdat
40 07/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
41 06/02/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
42 05/02/2014 13 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
43 23/01/2014 1 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ laptopgiatothcm
44 22/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
45 21/01/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
46 17/01/2014 16 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ phattrienphatdat
47 01/01/2014 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
48 31/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
49 28/12/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi phattrienphatdat
50 27/12/2013 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
51 23/12/2013 3 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 8.250.000 VNĐ laptopnv
52 20/12/2013 24 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 8.250.000 VNĐ phattrienphatdat
53 26/11/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
54 21/11/2013 3 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
55 18/11/2013 2 ngày 8.600.000 VNĐ Giá không đổi laptopcu_vn
56 16/11/2013 1 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
57 15/11/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 7.150.000 VNĐ laptopnv
58 14/11/2013 14 ngày 8.600.000 VNĐ Giảm 7.150.000 VNĐ laptopcu_vn
59 31/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
60 30/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
61 29/10/2013 14 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
62 15/10/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
63 14/10/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
64 09/10/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
65 08/10/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
66 04/10/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 4.250.000 VNĐ laptopcaocap
67 19/09/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 3.950.000 VNĐ laptopnv
68 18/09/2013 15 ngày 11.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ laptopgiatothcm
69 03/09/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
70 31/08/2013 4 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 3.950.000 VNĐ laptopgiatothcm
71 27/08/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ laptopnv
72 26/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
73 16/08/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimtxt
74 12/08/2013 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopcaocap
75 02/08/2013 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ laptopgiatothcm
76 01/08/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
77 31/07/2013 6 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
78 25/07/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
79 17/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
80 16/07/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
81 12/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
82 11/07/2013 1 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
83 10/07/2013 1 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
84 09/07/2013 13 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 348.400 VNĐ laptopcaocap
85 26/06/2013 2 ngày 13.450.000 VNĐ Tăng 348.400 VNĐ laptopgiatothcm
86 24/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
87 22/06/2013 4 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
88 18/06/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
89 11/06/2013 3 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 2.648.400 VNĐ laptopcaocap
90 08/06/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 2.648.400 VNĐ laptopnv
91 03/06/2013 2 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
92 01/06/2013 8 ngày 13.101.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
93 24/05/2013 7 ngày 13.101.600 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ laptopcaocap
94 17/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
95 15/05/2013 2 ngày 13.410.600 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
96 13/05/2013 11 ngày 13.410.600 VNĐ Giảm 2.339.400 VNĐ laptopcaocap
97 02/05/2013 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
98 30/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
99 29/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
100 15/04/2013 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
101 14/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
102 13/04/2013 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
103 30/03/2013 6 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopnv
104 24/03/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatothcm
105 22/03/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopgiatothcm
106 19/03/2013 5 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
107 14/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ laptopbusiness
108 13/03/2013 4 ngày 15.750.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ laptopnv
109 09/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
110 08/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
111 07/03/2013 2 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
112 05/03/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
113 04/03/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
114 17/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
115 13/02/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
116 09/02/2013 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
117 26/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
118 25/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
119 24/01/2013 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ laptopbusiness
120 23/01/2013 16 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ laptopgiatothcm
121 07/01/2013 4 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
122 03/01/2013 15 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
123 19/12/2012 12 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
124 07/12/2012 14 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
125 23/11/2012 1 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
126 22/11/2012 7 ngày 15.500.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
127 15/11/2012 13 ngày 15.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbusiness
128 02/11/2012 3 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
129 30/10/2012 4 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
130 26/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
131 24/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
132 22/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
133 21/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
134 20/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
135 19/10/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
136 18/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
137 17/10/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
138 15/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
139 14/10/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
140 13/10/2012 14 ngày 15.750.000 VNĐ Giá không đổi laptopnv
141 29/09/2012 1 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopnv
142 28/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ laptopbusiness
143 27/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
144 25/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
145 22/09/2012 9 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
146 13/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
147 11/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 297.400 VNĐ laptopcaocap
148 10/09/2012 2 ngày 15.750.000 VNĐ Giảm 297.400 VNĐ laptopnv
149 08/09/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
150 06/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
151 05/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
152 04/09/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
153 03/09/2012 1 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopgiatothcm
154 02/09/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
155 30/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
156 29/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
157 28/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
158 27/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
159 26/08/2012 2 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
160 24/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
161 21/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Tăng 247.400 VNĐ laptopcaocap
162 20/08/2012 2 ngày 15.800.000 VNĐ Giảm 247.400 VNĐ laptopbusiness
163 18/08/2012 3 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
164 15/08/2012 1 ngày 16.047.400 VNĐ Giá không đổi laptopcaocap
165 14/08/2012 4 ngày 16.047.400 VNĐ Giảm 494.400 VNĐ laptopcaocap
166 10/08/2012 7 ngày 16.541.800 VNĐ Tăng 341.800 VNĐ laptopcaocap
167 03/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
168 02/08/2012 1 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
169 01/08/2012 11 ngày 16.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
170 21/07/2012 4 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ laptopbusiness
171 17/07/2012 20 ngày 17.100.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ laptopgiatothcm
172 27/06/2012 2 ngày 16.200.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ laptopbusiness
173 25/06/2012 16.590.000 VNĐ laptopnv
Có tổng cộng 173 thay đổi giá của sản phẩm Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Dell Latitude E6410 (Intel Core i7-620M 2.66GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 3100M, 14.1 inch, Windows 7 Professional 64 bit) trong mục Máy tính laptop