• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Thiêt bị đo, kiểm tra nhất tháng, Trang 7

Máy đo khoảng cách bằng laser Leica D2
2.000.000 VNĐ
49 gian hàng bán
Máy đo khoảng cách Bosch GLM-80
2.000.000 VNĐ
74 gian hàng bán
Máy đo Oxy hòa tan và BOD Hanna HI-98186
19.850.000 VNĐ
12 gian hàng bán
Máy đo khoảng cách laser BOSCH DLE 40
1.500.000 VNĐ
64 gian hàng bán
Panme điện tử đo trong Mitutoyo 345-250-10
9.850.000 VNĐ
11 gian hàng bán
Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMC-220
8.230.000 VNĐ
20 gian hàng bán
Fluke 115
4.720.000 VNĐ
Kyoritsu 2055
2.587.960 VNĐ
 Fluke 114
4.145.987 VNĐ
Kyoritsu 2040
1.700.000 VNĐ
Cân nhơn hòa 10kg
320.000 VNĐ
Kyoritsu 2007A
940.000 VNĐ
Trang:      ..  4  5  6  7  8  9  10  ..