• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Thiết bị đo, kiểm tra nhất tháng, Trang 7

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821 (0-25mm/0.001mm)
2.050.000₫
20 gian hàng bán
Máy đo khoảng cách laser BOSCH DLE 40
1.600.000₫
56 gian hàng bán
Máy đo khí độc cầm tay ISC MX4
24.000.000₫
7 gian hàng bán
Cân phân tích, cân vàng Ohaus PA214
12.800.000₫
35 gian hàng bán
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173
5.500.000₫
31 gian hàng bán
Máy đo cường độ sáng TigerDirect LMLX1010B
700.000₫
18 gian hàng bán