Từ :
Đến :
TEXA AUDIO Loại bỏ tham số này
4 (3)

Amplifier, TEXA AUDIOLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
38 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Texa PA-7200 (PA7200)
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1900W
0
6.880.000 ₫
(324,91 USD)
Texa XRD-884EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Công suất Amplifer : 1200W
3
6.450.000 ₫
(304,6 USD)
Texa MT-1200 (MT1200)
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 350W
0
4.080.000 ₫
(192,68 USD)
Texa JPM-12000D
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Công suất Amplifer : 1000W
0
6.480.000 ₫
(306,02 USD)
Texa XRD-684EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Công suất Amplifer : 1000W
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Texa JPA-600EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Dung lượng HDD: 40GB
0
2.870.000 ₫
(135,54 USD)
Texa JPM-1000D
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Công suất Amplifer : 1000W
0
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Texa PA-3600 (PA3600)
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1300W
0
6.400.000 ₫
(302,24 USD)
Texa PA-4800 (PA4800)
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1650W
0
8.000.000 ₫
(377,8 USD)
Texa MT-2400 (MT2400)
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 950W
0
5.600.000 ₫
(264,46 USD)
Texa MT-1800 (MT1800)
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 650W
5
4.230.000 ₫
(199,76 USD)
Texa JPA-400
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 40kHz
 • Công suất Amplifer : 400W
0
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Texa JPA-800EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 40kHz
 • Công suất Amplifer : 200W
0
3.070.000 ₫
(144,98 USD)
TEX_PRO-800
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Dung lượng HDD: 40GB
0
3.650.000 ₫
(172,37 USD)
Tex Pro-999D
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Dung lượng HDD: 40GB
0
5.230.000 ₫
(246,99 USD)
TEX_PRO-999V
 • Hãng sản xuất: TEXA
0
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
Wharfedalepro SPX815
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 300W
0
20.560.000 ₫
(970,96 USD)
Texa JPA-800
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 40kHz
 • Công suất Amplifer : 190W
0
1.610.000 ₫
(76,03 USD)
Texa JPA-800EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Số kênh: 4
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
 • Công suất Amplifer : 400W
0
3.160.000 ₫
(149,23 USD)
Texa Audio MT-2400
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 3600W
0
5.600.000 ₫
(264,46 USD)
Texa PRO-800
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Số kênh: 4
 • Tần số thu sóng tối đa: 25kHz
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Texa Audio PA-7200
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 7200W
0
9.300.000 ₫
(439,2 USD)
Texa Audio MT-1800
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 2700W
0
4.700.000 ₫
(221,96 USD)
Texa Audio PRO-999V
 • Hãng sản xuất: TEXA
0
3.160.000 ₫
(149,23 USD)
Texa Audio PRO-999D
 • Hãng sản xuất: TEXA
0
316.000 ₫
(14,92 USD)
Texa Audio JPA-600
 • Hãng sản xuất: TEXA
0
2.600.000 ₫
(122,79 USD)
Texa Audio XRD-684EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1000W
0
5.460.000 ₫
(257,85 USD)
Texa Audio XRD-884EQ
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1200W
0
6.300.000 ₫
(297,52 USD)
Texa Audio JPM-1000D
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1000W
0
4.200.000 ₫
(198,35 USD)
Texa Audio MT-1200
 • Hãng sản xuất: TEXA
 • Tần số thu sóng tối đa: 20kHz
 • Công suất Amplifer : 1800W
0
4.080.000 ₫
(192,68 USD)
Trang:  [1]  2   

Amplifier, TEXA AUDIOLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier