• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
2 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
3 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
4 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
5 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
6 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
7 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
8 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
9 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
10 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
11 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
12 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
13 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
14 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
15 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
16 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
17 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
18 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
19 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
20 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
21 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
22 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
23 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
24 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
25 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
26 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
27 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
28 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
29 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
30 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
31 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
32 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
33 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
34 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
35 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
36 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
37 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
38 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
39 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
40 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
41 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
42 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
43 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
44 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
45 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
46 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
47 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
48 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
50 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
51 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
52 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
53 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
55 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
56 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
57 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
58 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
59 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
60 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
61 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
62 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
63 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
64 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
65 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
66 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
67 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
68 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
69 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
70 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
71 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
72 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
73 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
74 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
75 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
76 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
77 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
78 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
79 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
80 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
81 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
82 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
83 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
84 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
85 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
86 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
87 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
88 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
90 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
91 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
92 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
93 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
94 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
95 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
96 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
97 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
98 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
99 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
100 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
101 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
102 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
103 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
104 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
105 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
106 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
107 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
108 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
109 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
110 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
111 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
112 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
113 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
114 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
115 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
116 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
117 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
118 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
119 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
120 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
121 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
122 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
123 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
124 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
125 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
126 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
127 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
128 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
129 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
130 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
131 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
132 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
133 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
134 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
135 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
136 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
137 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
138 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
139 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
140 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
141 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
142 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
143 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
144 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
145 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
146 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
147 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
148 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
149 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
150 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
151 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
152 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
153 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
154 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
155 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
156 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
157 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
158 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
159 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
160 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
161 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
162 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
163 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
164 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
165 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
166 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
167 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
168 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
169 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
170 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
171 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
172 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
173 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
174 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
175 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
176 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
177 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
178 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
179 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
180 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
181 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
182 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
183 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
184 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
185 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
186 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
187 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
188 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
189 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
190 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
191 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
192 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
193 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
194 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
195 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
196 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
197 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
198 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
199 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
200 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
201 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
202 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
203 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
204 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
205 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
206 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
207 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
208 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
209 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
210 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
211 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
212 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
213 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
214 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
215 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
216 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
217 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
218 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
219 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
220 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
221 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
222 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
223 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
224 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
225 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
226 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
227 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
228 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
229 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
230 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
231 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
232 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
233 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
234 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
235 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
236 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
237 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
238 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
239 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
240 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
241 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
242 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
243 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
244 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
245 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
246 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
247 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
248 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
249 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
250 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
251 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
252 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
253 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
254 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
255 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
256 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
257 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
258 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
259 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
260 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
261 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
262 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
263 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
264 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
265 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
266 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
267 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
268 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
269 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
270 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
271 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
272 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
273 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
274 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
275 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
276 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
277 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
278 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
279 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
280 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
281 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
282 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
283 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
284 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
285 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
286 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
287 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
288 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
289 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
290 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
291 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
292 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
293 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
294 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
295 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
296 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
297 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
298 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
299 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
300 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
301 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
302 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
303 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
304 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
305 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
306 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
307 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
308 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
309 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
310 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
311 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
312 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
313 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
314 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
315 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
316 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
317 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
318 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
319 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
320 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
321 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
322 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
323 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
324 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
325 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
326 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
327 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
328 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
329 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
330 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
331 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
332 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
333 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
334 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
335 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
336 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
337 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
338 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
339 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
340 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
341 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
342 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
343 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
344 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
345 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
346 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
347 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
348 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
349 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
350 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
351 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
352 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
353 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
354 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
355 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
356 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
357 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
358 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
359 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
360 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
361 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
362 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
363 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
364 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
365 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
366 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
367 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
368 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
369 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
370 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
371 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
372 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
373 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
374 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
375 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
376 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
377 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
378 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
379 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
380 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
381 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
382 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
383 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
384 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
385 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
386 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
387 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
388 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
389 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
390 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
391 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
392 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
393 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
394 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
395 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
396 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
397 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
398 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
399 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
400 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
401 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
402 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
403 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
404 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
405 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
406 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
407 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
408 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
409 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
410 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
411 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
412 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
413 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
414 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
415 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
416 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
417 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
418 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
419 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
420 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
421 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
422 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
423 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
424 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
425 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
426 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
427 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
428 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
429 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
430 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
431 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
432 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
433 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
434 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
435 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
436 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
437 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
438 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
439 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
440 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
441 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
442 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
443 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ FYI
444 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
445 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
446 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
447 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
448 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
449 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
450 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
451 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
452 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
453 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
454 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
455 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
456 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
457 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
458 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi FYI
459 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ FYI
460 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
461 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
462 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
463 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
464 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
465 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
466 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
467 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
468 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
469 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
470 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
471 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
472 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
473 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
474 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
475 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
476 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
477 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
478 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
479 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
480 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
481 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
482 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
483 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
484 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
485 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
486 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
487 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
488 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
489 25/06/2012 3.599.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 489 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini