• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
2 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
3 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
4 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
5 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
6 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
7 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
8 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
9 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
10 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
12 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
13 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
14 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
16 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
17 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
18 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
19 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
20 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
21 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
22 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
23 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
27 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
28 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
29 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
30 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
31 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
32 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
33 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
34 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
35 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
36 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
37 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
38 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
39 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
40 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
41 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
44 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
45 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
47 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
48 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
49 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
50 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
51 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
52 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
53 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
54 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
55 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
56 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
58 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
59 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
60 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
61 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
62 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
63 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
64 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
65 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
66 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
67 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
68 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
69 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
70 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
71 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
73 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
74 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
76 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
86 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
87 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
89 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
91 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
92 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
93 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
94 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
95 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
96 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
97 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
98 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
99 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
100 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
101 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
102 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
103 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
104 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
105 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
107 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
108 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
110 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
111 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
112 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
113 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
114 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
115 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
116 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
117 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
118 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
119 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
120 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
121 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
122 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
123 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
124 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
125 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
127 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
128 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
129 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
130 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
132 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
133 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
134 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
135 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
137 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
138 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
140 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
141 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
142 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
143 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
144 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
145 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
146 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
147 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
148 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
149 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
150 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
151 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
152 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
153 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
154 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
155 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
156 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
157 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
158 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
159 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
160 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
161 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
162 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
163 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
164 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
165 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
166 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
167 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
168 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
169 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
170 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
171 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
172 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
173 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
174 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
175 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
176 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
178 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
179 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
180 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
181 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
182 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
183 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
184 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
185 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
186 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
187 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
188 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
189 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
190 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
191 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
192 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
193 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
194 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
195 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
197 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
198 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
199 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
200 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
201 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
202 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
203 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
204 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
205 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
206 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
207 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
208 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
209 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
210 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
211 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
212 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
213 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
214 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
215 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
216 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
217 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
218 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
219 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
220 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
221 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
222 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
223 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
224 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
225 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
226 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
227 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
228 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
229 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
230 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
231 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
232 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
233 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
234 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
235 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
236 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
237 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
238 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
239 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
240 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
241 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
242 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
243 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
244 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
245 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
246 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
247 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
248 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
249 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
250 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
251 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
252 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
253 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
254 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
255 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
256 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
257 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
258 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
259 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
260 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
261 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
262 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
263 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
264 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
265 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
266 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
267 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
268 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
269 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
270 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
271 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
272 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
273 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
274 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
275 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
276 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
277 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
278 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
279 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
280 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
281 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
282 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
283 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
284 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
285 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
286 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
287 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
288 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
289 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
290 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
291 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
292 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
293 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
294 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
295 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
296 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
297 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
298 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
299 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
300 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
301 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
302 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
303 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
304 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
305 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
306 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
307 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
308 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
309 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
310 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
311 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
312 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
313 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
314 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
315 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
316 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
317 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
318 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
319 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
320 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
321 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
322 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
323 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
324 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
325 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
326 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
327 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
328 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
329 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
330 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
331 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
332 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
333 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
334 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
335 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
336 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
337 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
338 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
339 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
340 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
341 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
342 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
343 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
344 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
345 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
346 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
347 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
350 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
351 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
352 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
353 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
354 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
356 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
357 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
358 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
360 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
361 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
362 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
363 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
364 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
365 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
366 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
367 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
368 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
371 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
372 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
373 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
374 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
375 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
376 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
377 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
378 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
379 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
380 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
381 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
382 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
383 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
384 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
385 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
386 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
387 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
388 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
389 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
390 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
391 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
392 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
393 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
394 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
395 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
396 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
397 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
398 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
399 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
400 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
401 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
402 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
403 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
404 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
405 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
406 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
407 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
408 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
409 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
410 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
411 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
412 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
413 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
415 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
416 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
417 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
418 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
419 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
420 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
421 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
422 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
423 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
424 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
426 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
427 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
428 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
429 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
430 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
431 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
433 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
434 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
435 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
436 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
437 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
438 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
444 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
445 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
446 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
447 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
448 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
449 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
450 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
451 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
452 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
453 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
454 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
455 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
456 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
457 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
458 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
459 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
460 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
461 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
462 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
463 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
464 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
465 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
466 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
468 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
470 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
471 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
472 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
473 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
474 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
475 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
476 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
477 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
478 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
479 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
480 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
481 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
482 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
483 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
484 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
485 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
486 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
487 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
488 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
490 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
491 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
492 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
493 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
494 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
495 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
496 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
497 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
498 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
499 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
500 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
501 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
502 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
503 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
504 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
505 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
506 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
507 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
508 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
509 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
512 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
513 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
514 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
515 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
516 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
517 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
518 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
519 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
520 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
521 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
522 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
525 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
526 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
527 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
528 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
529 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
530 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
531 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
532 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
533 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
534 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
535 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
536 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
537 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
538 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
539 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
540 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
541 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
542 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
543 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
544 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
545 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
546 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
547 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
548 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
549 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
550 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 550 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini