Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2016 64 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
13 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
14 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
20 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
21 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
22 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
23 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
24 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
25 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
26 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
27 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
28 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
29 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
30 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
31 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
32 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
33 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
34 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
35 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
36 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
38 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
39 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
40 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
41 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
42 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
43 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
44 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
45 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
46 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
47 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
48 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
50 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
51 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
52 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
53 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
55 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
56 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
58 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
59 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
60 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
61 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
62 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
63 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
64 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
65 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
66 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
67 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
68 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
72 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
73 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
74 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
75 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
76 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
77 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
78 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
79 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
80 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
81 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
82 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
83 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
84 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
86 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
87 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
88 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
89 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
90 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
91 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
92 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
93 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
94 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
95 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
96 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
97 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
98 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
99 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
100 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
101 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
103 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
104 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
105 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
107 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
118 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
119 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
122 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
123 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
124 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
125 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
126 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
127 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
128 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
133 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
134 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
136 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
138 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
139 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
140 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
141 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
142 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
143 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
144 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
145 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
146 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
147 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
148 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
149 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
150 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
151 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
152 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
164 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
165 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
167 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
168 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
169 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
170 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
171 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
172 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
174 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
175 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
176 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
177 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
178 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
179 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
180 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
181 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
182 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
183 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
184 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
185 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
186 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
187 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
188 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
189 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
190 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
191 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
192 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
193 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
194 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
195 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
196 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
197 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
199 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
200 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
202 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
203 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
204 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
205 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
206 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
207 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
208 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
210 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
211 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
212 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
213 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
215 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
216 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
217 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
218 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
219 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
220 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
221 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
222 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
223 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
224 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
225 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
226 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
227 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
228 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
229 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
230 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
231 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
232 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
233 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
234 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
235 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
236 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
237 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
238 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
239 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
240 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
241 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
242 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
243 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
244 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
245 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
246 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
247 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
248 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
249 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
250 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
251 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
252 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
253 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
254 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
255 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
256 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
257 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
258 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
260 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
261 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
262 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
263 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
264 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
265 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
266 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
267 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
268 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
269 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
270 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
271 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
272 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
273 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
275 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
276 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
277 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
278 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
279 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
280 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
281 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
282 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
283 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
284 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
286 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
287 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
288 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
289 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
290 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
291 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
292 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
293 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
294 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
295 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
296 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
297 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
298 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
299 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
300 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
301 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
302 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
303 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
304 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
305 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
306 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
307 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
308 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
309 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
310 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
311 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
312 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
313 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
314 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
315 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
316 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
317 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
318 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
319 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
320 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
321 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
322 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
323 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
324 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
325 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
326 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
327 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
328 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
329 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
330 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
331 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
332 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
333 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
334 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
335 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
336 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
337 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
338 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
339 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
340 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
341 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
342 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
343 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
344 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
345 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
346 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
347 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
348 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
350 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
351 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
352 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
353 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
356 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
357 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
358 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
359 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
360 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
361 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
362 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
363 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
364 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
365 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
366 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
367 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
368 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
369 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
372 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
373 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
374 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
375 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
376 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
377 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
378 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
379 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
380 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
381 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
382 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
383 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
384 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
385 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
386 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
387 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
388 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
389 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
390 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
391 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
398 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
399 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
400 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
401 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
402 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
403 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
404 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
405 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
406 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
407 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
408 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
409 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
410 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
411 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
412 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
413 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
423 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
424 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
426 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
427 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
428 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
429 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
430 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
431 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
432 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
443 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
444 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
445 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
446 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
447 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
448 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
449 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
450 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
451 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
452 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
453 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
454 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
455 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
456 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
457 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
458 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
459 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
460 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
461 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
462 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
463 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
464 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
472 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
473 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
474 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
475 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
476 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
477 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
478 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
479 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
480 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
481 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
482 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
483 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
484 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
485 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
486 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
488 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
490 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
491 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
492 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
493 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
494 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
495 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
496 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
497 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
498 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
499 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
500 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
501 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
502 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
503 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
504 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
505 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
511 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
512 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
513 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
514 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
515 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
516 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
517 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
518 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
519 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
520 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
521 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
522 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
523 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
524 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
525 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
526 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
527 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
528 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
529 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
530 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
531 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
536 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
537 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
538 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
539 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
540 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
541 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
542 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
543 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
544 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
545 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
546 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
547 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
548 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
549 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
550 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
551 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
552 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
553 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
554 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
555 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
556 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
557 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
558 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
559 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
560 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
561 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
562 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
563 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
564 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
565 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
566 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
567 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
568 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
569 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
570 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
571 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
572 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
573 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
574 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
575 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
576 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
577 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
578 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
579 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
580 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
581 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
582 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
583 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
584 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
585 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
586 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
587 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
588 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
589 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
590 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
591 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
596 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
597 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
598 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
599 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
600 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
601 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
602 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
603 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
604 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
605 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
606 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
607 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
608 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
609 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
610 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
611 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
612 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
613 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
614 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
615 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
616 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
617 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
618 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
619 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
620 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
621 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
622 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
627 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
628 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 628 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.