Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/06/2017 43 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 03/05/2017 29 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 04/04/2017 61 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ dienmayanhngan
4 02/02/2017 41 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 23/12/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 15/12/2016 106 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 31/08/2016 64 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
19 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
20 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
27 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
28 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
29 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
30 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
31 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
32 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
33 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
34 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
35 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
36 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
37 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
38 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
39 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
40 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
41 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
42 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
44 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
45 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
46 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
47 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
48 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
49 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
50 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
51 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
54 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
55 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
56 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
57 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
58 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
59 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
60 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
61 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
62 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
63 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
64 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
65 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
66 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
67 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
68 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
70 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
71 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
72 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
73 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
74 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
76 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
78 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
79 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
80 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
81 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
82 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
83 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
84 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
85 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
86 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
87 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
88 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
89 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
90 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
91 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
92 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
93 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
94 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
96 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
97 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
98 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
99 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
100 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
101 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
102 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
103 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
104 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
105 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
106 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
107 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
108 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
110 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
118 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
119 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
120 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
121 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
122 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
123 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
124 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
125 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
127 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
128 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
129 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
130 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
133 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
138 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
139 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
140 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
141 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
142 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
143 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
144 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
145 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
146 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
147 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
148 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
149 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
150 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
151 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
152 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
153 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
154 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
155 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
157 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
158 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
167 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
169 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
170 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
171 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
173 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
174 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
175 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
176 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
177 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
178 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
179 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
180 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
181 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
182 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
183 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
184 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
186 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
187 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
188 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
189 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
190 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
191 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
192 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
193 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
194 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
195 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
196 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
197 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
198 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
199 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
202 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
203 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
204 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
205 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
206 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
207 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
208 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
209 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
210 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
211 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
213 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
214 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
215 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
216 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
217 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
218 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
219 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
220 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
221 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
222 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
223 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
224 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
226 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
227 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
228 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
229 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
230 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
231 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
232 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
233 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
234 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
235 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
236 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
237 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
238 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
239 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
240 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
241 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
242 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
243 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
246 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
247 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
248 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
249 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
250 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
251 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
252 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
253 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
254 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
255 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
256 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
257 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
258 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
259 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
260 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
261 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
262 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
263 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
264 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
265 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
266 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
267 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
268 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
269 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
270 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
271 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
272 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
273 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
274 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
275 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
276 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
277 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
278 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
279 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
280 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
281 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
282 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
283 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
284 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
285 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
286 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
287 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
288 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
289 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
290 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
291 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
292 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
293 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
294 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
295 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
296 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
297 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
298 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
299 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
300 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
301 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
302 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
303 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
304 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
305 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
306 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
307 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
308 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
309 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
310 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
311 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
312 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
313 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
314 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
315 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
316 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
317 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
318 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
319 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
320 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
321 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
322 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
323 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
324 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
325 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
326 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
327 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
328 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
329 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
330 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
331 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
332 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
333 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
334 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
335 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
336 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
337 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
338 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
339 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
340 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
341 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
342 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
343 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
344 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
345 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
346 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
347 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
348 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
349 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
350 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
351 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
352 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
353 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
354 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
356 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
357 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
358 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
359 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
360 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
361 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
362 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
363 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
364 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
365 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
366 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
367 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
368 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
369 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
370 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
372 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
373 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
374 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
375 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
376 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
377 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
378 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
379 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
380 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
381 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
382 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
383 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
384 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
385 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
386 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
387 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
388 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
389 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
390 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
391 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
392 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
393 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
398 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
399 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
400 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
401 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
402 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
403 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
404 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
405 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
406 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
407 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
408 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
409 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
410 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
411 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
412 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
413 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
414 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
415 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
416 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
417 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
426 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
427 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
428 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
429 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
430 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
431 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
434 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
435 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
437 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
438 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
444 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
446 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
447 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
448 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
449 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
450 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
451 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
452 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
453 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
454 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
455 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
456 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
457 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
458 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
459 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
460 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
461 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
462 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
463 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
464 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
465 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
466 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
474 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
475 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
476 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
477 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
478 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
479 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
480 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
481 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
482 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
483 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
484 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
485 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
486 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
488 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
490 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
491 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
492 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
493 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
494 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
495 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
496 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
497 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
498 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
499 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
500 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
501 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
502 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
503 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
504 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
505 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
506 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
507 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
508 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
512 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
513 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
514 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
515 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
516 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
517 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
518 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
519 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
520 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
521 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
522 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
525 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
526 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
527 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
528 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
529 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
530 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
531 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
532 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
533 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
536 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
537 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
538 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
539 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
540 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
541 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
542 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
543 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
544 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
545 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
546 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
547 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
548 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
549 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
550 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
551 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
552 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
553 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
554 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
555 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
556 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
557 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
558 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
559 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
560 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
561 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
562 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
563 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
564 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
565 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
566 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
567 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
568 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
569 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
570 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
571 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
572 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
573 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
574 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
575 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
576 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
577 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
578 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
579 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
580 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
581 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
582 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
583 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
584 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
585 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
586 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
587 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
588 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
589 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
590 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
591 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
592 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
593 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
596 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
597 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
598 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
599 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
600 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
601 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
602 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
603 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
604 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
605 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
606 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
607 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
608 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
609 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
610 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
611 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
612 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
613 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
614 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
615 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
616 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
617 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
618 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
619 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
620 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
621 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
622 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
623 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
624 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
627 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
628 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
629 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
630 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
631 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
632 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
633 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
634 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 634 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.