• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
5 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
6 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
7 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
8 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
9 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
10 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
11 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
12 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
13 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
14 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
15 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
16 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
17 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
18 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
19 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
20 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
21 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
23 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
24 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
25 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
28 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
29 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
30 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
31 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
32 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
33 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
34 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
37 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
38 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
39 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
40 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
41 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
42 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
43 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
44 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
45 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
46 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
47 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
48 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
49 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
50 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
51 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
52 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
55 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
56 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
57 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
58 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
59 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
60 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
61 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
62 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
63 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
64 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
65 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
66 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
67 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
69 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
70 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
71 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
72 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
73 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
74 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
75 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
76 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
78 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
79 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
80 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
81 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
82 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
84 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
85 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
89 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
93 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
94 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
97 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
98 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
99 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
100 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
101 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
102 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
103 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
104 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
105 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
106 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
107 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
108 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
111 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
112 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
113 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
118 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
119 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
121 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
122 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
123 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
124 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
125 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
126 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
128 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
129 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
130 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
132 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
133 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
134 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
135 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
136 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
137 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
138 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
140 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
141 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
142 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
144 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
145 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
146 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
147 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
148 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
149 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
150 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
151 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
152 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
153 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
154 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
155 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
156 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
157 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
158 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
159 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
160 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
161 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
162 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
163 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
164 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
165 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
166 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
167 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
168 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
169 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
170 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
171 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
172 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
173 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
174 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
175 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
176 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
177 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
178 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
179 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
180 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
181 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
182 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
183 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
184 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
185 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
186 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
187 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
188 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
190 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
191 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
192 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
193 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
194 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
195 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
196 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
197 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
198 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
199 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
200 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
201 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
202 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
203 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
204 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
205 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
206 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
207 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
208 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
209 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
210 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
211 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
212 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
213 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
214 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
215 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
216 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
217 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
218 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
219 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
220 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
221 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
222 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
223 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
224 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
225 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
226 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
227 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
228 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
229 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
230 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
231 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
232 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
233 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
234 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
235 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
236 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
237 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
238 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
239 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
240 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
241 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
242 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
243 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
244 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
245 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
246 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
247 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
248 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
249 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
250 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
251 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
252 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
253 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
254 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
255 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
256 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
257 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
258 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
260 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
261 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
262 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
263 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
264 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
265 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
266 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
267 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
268 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
269 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
270 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
271 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
272 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
273 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
274 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
275 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
276 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
277 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
278 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
279 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
280 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
281 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
282 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
283 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
284 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
286 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
287 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
288 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
289 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
290 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
291 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
292 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
293 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
294 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
295 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
296 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
297 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
298 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
299 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
300 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
301 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
302 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
303 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
304 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
305 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
306 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
307 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
308 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
309 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
310 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
311 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
312 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
313 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
314 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
315 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
316 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
317 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
318 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
319 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
320 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
321 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
322 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
323 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
324 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
325 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
326 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
327 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
328 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
329 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
330 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
331 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
332 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
333 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
334 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
335 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
336 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
337 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
338 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
339 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
340 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
341 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
342 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
343 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
344 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
345 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
346 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
347 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
350 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
351 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
352 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
353 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
356 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
357 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
358 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
360 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
361 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
362 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
363 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
364 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
365 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
366 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
367 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
372 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
373 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
374 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
375 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
376 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
377 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
378 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
379 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
380 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
381 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
382 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
383 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
384 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
385 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
386 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
387 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
388 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
389 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
390 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
391 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
392 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
393 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
394 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
395 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
396 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
397 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
398 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
399 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
400 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
401 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
402 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
403 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
404 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
405 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
406 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
407 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
408 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
409 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
410 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
411 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
412 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
413 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
418 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
419 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
423 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
424 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
426 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
427 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
428 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
429 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
430 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
431 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
432 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
433 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
434 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
435 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
444 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
445 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
446 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
447 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
448 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
449 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
450 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
451 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
452 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
453 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
454 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
455 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
456 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
457 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
458 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
459 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
460 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
461 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
462 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
463 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
464 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
465 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
466 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
467 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
468 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
469 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
470 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
474 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
475 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
476 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
477 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
478 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
479 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
480 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
481 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
482 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
483 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
484 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
485 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
486 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
487 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
488 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
490 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
491 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
492 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
493 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
494 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
495 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
496 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
497 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
498 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
499 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
500 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
501 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
502 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
503 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
504 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
505 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
507 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
512 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
513 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
514 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
515 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
516 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
517 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
518 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
519 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
520 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
521 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
522 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
525 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
526 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
527 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
528 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
529 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
530 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
531 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
532 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
533 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
534 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
535 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
536 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
537 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
538 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
539 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
540 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
541 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
542 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
543 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
544 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
545 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
546 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
547 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
548 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
549 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
550 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
551 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
552 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
553 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
554 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
555 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
556 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
557 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
558 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
559 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
560 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
561 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 561 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini
Từ khóa nổi bật trong tuần: in nhiệt, panasonic, tivi sony, số so, pin sạc dự phòng