• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/08/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
2 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
3 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
4 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
5 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
6 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
7 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
8 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
9 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
10 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
11 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
12 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
13 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
14 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
15 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
16 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
17 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
18 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
19 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
20 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
21 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
22 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
23 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
24 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
25 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
26 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
27 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
28 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
29 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
30 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
31 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
32 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
33 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
34 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
35 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
36 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
37 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
38 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
39 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
40 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
41 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
42 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
43 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
44 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
45 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
46 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
47 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
48 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
49 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
50 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
51 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
52 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
54 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
55 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
56 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
57 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
58 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
59 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
60 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
61 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
62 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
63 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
64 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
65 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
66 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
67 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
68 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
69 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
70 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
71 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
72 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
73 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
74 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
75 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
76 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
77 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
78 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
79 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
80 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
81 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
82 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
83 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
84 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
85 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
86 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
87 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
88 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
89 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
90 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
91 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
92 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
93 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
94 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
95 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
96 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
97 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
98 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
99 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
100 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
101 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
102 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
103 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
104 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
105 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
106 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
107 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
108 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
109 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
110 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
111 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
112 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
113 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
115 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
116 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
117 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
118 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
119 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
120 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
121 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
122 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
123 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
124 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
125 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
126 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
127 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
128 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
129 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
130 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
131 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
132 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
133 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
134 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
135 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
136 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
137 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
138 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
139 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
140 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
141 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
142 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
143 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
144 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
145 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
146 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
147 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
148 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
149 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
150 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
151 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
152 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
153 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
154 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
155 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
156 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
157 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
158 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
159 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
160 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
161 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
162 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
163 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
164 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
165 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
166 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
167 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
168 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
169 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
170 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
171 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
172 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
173 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
174 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
175 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
176 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
177 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
178 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
179 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
180 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
181 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
182 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
183 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
184 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
185 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
186 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
187 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
188 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
189 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
190 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
191 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
192 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
193 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
194 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
195 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
196 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
197 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
198 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
199 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
200 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
201 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
202 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
203 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
204 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
205 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
206 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
207 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
208 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
209 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
210 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
211 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
212 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
213 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
214 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
215 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
216 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
217 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
218 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
219 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
220 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
221 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
222 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
223 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
224 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
225 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
226 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
227 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
228 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
229 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
230 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
231 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
232 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
233 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
234 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
235 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
236 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
237 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
238 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
239 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
240 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
241 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
242 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
243 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
244 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
245 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
246 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
247 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
248 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
249 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
250 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
251 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
252 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
253 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
254 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
255 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
256 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
257 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
258 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
259 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
260 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
261 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
262 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
263 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
264 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
265 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
266 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
267 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
268 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
269 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
270 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
271 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
272 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
273 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
274 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
275 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
276 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
277 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
278 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
279 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
280 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
281 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
282 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
283 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
284 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
285 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
286 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
287 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
288 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
289 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
290 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
291 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
292 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
293 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
294 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
295 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
296 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
297 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
298 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
299 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
300 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
301 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
302 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
303 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
304 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
305 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
306 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
307 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
308 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
309 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
310 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
311 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
312 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
313 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
314 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
315 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
316 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
317 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
318 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
319 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
320 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
321 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
322 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
323 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
324 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
325 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
326 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
327 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
328 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
329 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
330 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
331 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
332 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
333 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
334 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
335 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
336 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
337 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
338 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
339 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
340 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
341 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
342 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
343 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
344 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
345 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
346 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
347 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
348 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
349 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
350 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
351 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
352 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
353 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
354 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
355 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
356 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
357 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
358 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
359 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
360 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
361 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
362 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
363 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
364 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
365 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
366 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
367 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
368 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
369 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
370 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
371 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
372 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
373 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
374 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
375 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
376 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
377 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
378 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
379 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
380 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
381 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
382 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
383 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
384 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
385 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
386 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
387 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
388 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
389 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
390 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
391 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
392 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
393 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
394 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
395 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
396 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
397 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
398 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
399 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
400 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
401 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
402 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
403 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
404 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
405 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
406 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
407 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
408 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
409 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
410 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
411 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
412 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
413 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
414 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
415 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
416 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
417 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
418 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
419 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
420 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
421 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
422 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
423 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
424 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
425 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
426 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
427 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
428 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
429 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
430 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
431 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
432 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
433 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
434 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
435 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
436 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
437 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
438 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
439 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
440 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
441 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
442 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
443 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
444 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
445 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
446 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
447 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
448 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
449 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
450 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
451 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
452 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
453 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
454 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
455 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
456 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
457 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
458 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
459 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
460 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
461 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
462 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
463 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
464 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
465 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
466 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
467 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
468 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ FYI
469 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
470 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
471 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
472 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
473 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
474 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
475 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
476 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
477 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
478 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
479 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
480 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
481 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
482 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
483 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi FYI
484 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ FYI
485 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
486 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
487 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
488 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
489 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
490 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
491 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
492 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
493 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
494 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
495 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
496 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
497 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
498 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
499 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
500 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
501 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
502 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
503 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
504 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
505 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
506 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
507 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
508 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
509 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
510 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
511 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
512 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
513 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
514 25/06/2012 3.599.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 514 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini