Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
11 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
12 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
18 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
19 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
20 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
21 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
22 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
23 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
24 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
25 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
27 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
28 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
29 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
30 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
31 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
32 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
33 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
34 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
36 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
37 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
38 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
39 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
40 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
41 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
42 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
43 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
44 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
45 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
46 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
47 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
48 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
49 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
50 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
51 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
52 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
53 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
54 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
56 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
57 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
58 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
59 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
60 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
62 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
63 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
64 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
65 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
66 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
70 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
71 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
72 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
73 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
74 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
75 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
76 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
78 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
79 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
80 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
81 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
82 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
83 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
86 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
88 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
89 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
90 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
92 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
93 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
94 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
95 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
96 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
97 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
98 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
99 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
100 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
101 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
102 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
103 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
104 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
105 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
107 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
117 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
118 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
119 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
120 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
121 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
122 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
123 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
124 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
125 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
126 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
127 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
128 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
132 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
134 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
138 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
139 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
140 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
141 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
142 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
143 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
144 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
145 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
146 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
147 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
149 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
150 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
151 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
162 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
163 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
165 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
166 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
167 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
168 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
169 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
170 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
171 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
172 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
173 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
174 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
175 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
176 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
177 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
178 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
179 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
180 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
181 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
182 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
183 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
184 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
185 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
186 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
187 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
188 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
190 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
191 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
192 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
194 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
195 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
197 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
198 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
201 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
202 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
203 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
204 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
205 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
206 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
207 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
209 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
210 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
211 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
213 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
214 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
215 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
216 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
217 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
218 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
219 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
220 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
221 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
222 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
223 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
224 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
225 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
227 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
228 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
229 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
230 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
231 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
232 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
233 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
234 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
235 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
236 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
237 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
238 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
239 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
240 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
241 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
242 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
243 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
246 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
247 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
248 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
249 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
250 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
251 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
252 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
254 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
255 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
256 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
257 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
258 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
259 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
260 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
261 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
262 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
263 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
264 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
265 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
266 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
267 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
268 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
269 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
270 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
271 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
272 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
273 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
274 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
275 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
276 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
277 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
278 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
279 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
280 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
281 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
282 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
283 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
284 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
286 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
287 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
288 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
289 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
290 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
291 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
292 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
293 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
294 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
295 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
296 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
297 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
298 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
299 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
300 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
301 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
302 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
303 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
304 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
305 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
306 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
307 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
308 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
309 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
310 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
311 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
312 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
313 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
314 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
315 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
316 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
317 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
318 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
319 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
320 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
321 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
322 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
323 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
324 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
325 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
326 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
327 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
328 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
329 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
330 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
331 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
332 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
333 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
334 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
335 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
336 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
337 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
338 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
339 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
340 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
341 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
342 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
343 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
344 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
345 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
346 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
347 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
348 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
349 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
350 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
351 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
352 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
353 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
356 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
357 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
358 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
359 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
360 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
361 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
362 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
363 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
364 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
365 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
366 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
367 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
370 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
371 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
372 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
373 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
374 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
375 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
376 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
377 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
378 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
379 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
380 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
381 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
382 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
383 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
384 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
385 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
386 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
387 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
388 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
389 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
390 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
391 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
397 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
398 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
399 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
400 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
401 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
402 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
403 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
404 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
405 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
406 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
407 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
408 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
409 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
410 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
411 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
412 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
413 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
421 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
422 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
426 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
427 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
428 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
429 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
430 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
431 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
441 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
442 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
443 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
444 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
446 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
447 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
448 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
449 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
450 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
451 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
452 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
453 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
454 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
455 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
456 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
457 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
458 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
459 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
460 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
461 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
462 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
463 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
464 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
470 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
471 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
472 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
473 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
474 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
475 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
476 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
477 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
478 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
479 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
480 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
481 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
482 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
483 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
484 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
485 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
488 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
489 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
490 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
491 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
492 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
493 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
494 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
495 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
496 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
497 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
498 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
499 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
500 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
501 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
502 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
503 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
504 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
505 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
509 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
510 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
511 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
512 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
513 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
514 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
515 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
516 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
517 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
518 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
519 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
520 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
521 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
522 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
523 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
524 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
525 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
526 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
527 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
528 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
529 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
530 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
531 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
534 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
535 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
536 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
537 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
538 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
539 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
540 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
541 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
542 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
543 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
544 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
545 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
546 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
547 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
548 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
549 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
550 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
551 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
552 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
553 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
554 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
555 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
556 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
557 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
558 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
559 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
560 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
561 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
562 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
563 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
564 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
565 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
566 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
567 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
568 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
569 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
570 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
571 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
572 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
573 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
574 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
575 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
576 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
577 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
578 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
579 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
580 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
581 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
582 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
583 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
584 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
585 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
586 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
587 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
588 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
589 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
590 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
591 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
595 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
596 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
597 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
598 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
599 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
600 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
601 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
602 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
603 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
604 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
605 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
606 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
607 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
608 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
609 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
610 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
611 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
612 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
613 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
614 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
615 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
616 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
617 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
618 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
619 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
620 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
621 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
622 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
626 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 626 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.