• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
2 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
3 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
4 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
5 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
6 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
7 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
8 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
9 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
10 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
11 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
12 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
13 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
14 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
15 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
16 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
17 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
18 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
19 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
20 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
21 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
22 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
23 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
24 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
25 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
26 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
27 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
28 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
29 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
30 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
31 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
32 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
33 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
34 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
35 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
36 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
37 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
38 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
39 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
40 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
41 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
42 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
43 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
44 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
45 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
46 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
47 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
48 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
49 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
50 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
51 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
52 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
53 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
55 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
56 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
57 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
58 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
59 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
60 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
61 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
62 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
63 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
64 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
65 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
66 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
67 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
68 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
69 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
70 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
71 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
72 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
73 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
74 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
75 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
76 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
78 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
79 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
80 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
81 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
82 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
83 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
84 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
85 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
86 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
87 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
88 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
89 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
90 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
91 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
92 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
93 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
94 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
95 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
96 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
97 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
98 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
99 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
100 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
101 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
102 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
103 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
104 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
105 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
106 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
107 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
108 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
109 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
110 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
111 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
112 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
113 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
114 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
115 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
116 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
117 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
118 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
119 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
120 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
121 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
122 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
123 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
124 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
125 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
126 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
127 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
128 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
129 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
130 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
131 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
132 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
133 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
134 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
135 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
136 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
137 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
138 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
139 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
140 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
141 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
142 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
143 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
144 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
145 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
146 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
147 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
148 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
149 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
150 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
151 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
152 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
153 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
154 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
155 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
156 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
157 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
158 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
159 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
160 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
161 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
162 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
163 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
164 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
165 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
166 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
167 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
168 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
169 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
170 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
171 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
172 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
173 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
174 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
175 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
176 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
177 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
178 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
179 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
180 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
181 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
182 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
183 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
184 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
185 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
186 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
187 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
188 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
189 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
190 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
191 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
192 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
193 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
194 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
195 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
196 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
197 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
198 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
199 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
200 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
201 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
202 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
203 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
204 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
205 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
206 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
207 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
208 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
209 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
210 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
211 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
212 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
213 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
214 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
215 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
216 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
217 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
218 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
219 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
220 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
221 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
222 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
223 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
224 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
225 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
226 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
227 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
228 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
229 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
230 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
231 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
232 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
233 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
234 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
235 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
236 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
237 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
238 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
239 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
240 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
241 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
242 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
243 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
244 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
245 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
246 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
247 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
248 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
249 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
250 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
251 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
252 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
253 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
254 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
255 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
256 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
257 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
258 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
259 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
260 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
261 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
262 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
263 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
264 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
265 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
266 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
267 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
268 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
269 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
270 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
271 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
272 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
273 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
274 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
275 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
276 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
277 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
278 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
279 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
280 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
281 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
282 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
283 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
284 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
285 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
286 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
287 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
288 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
289 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
290 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
291 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
292 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
293 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
294 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
295 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
296 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
297 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
298 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
299 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
300 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
301 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
302 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
303 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
304 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
305 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
306 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
307 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
308 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
309 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
310 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
311 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
312 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
313 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
314 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
315 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
316 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
317 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
318 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
319 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
320 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
321 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
322 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
323 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
324 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
325 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
326 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
327 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
328 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
329 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
330 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
331 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
332 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
333 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
334 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
335 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
336 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
337 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
338 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
339 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
340 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
341 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
342 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
343 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
344 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
345 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
346 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
347 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
348 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
349 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
350 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
351 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
352 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
353 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
354 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
355 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
356 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
357 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
358 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
359 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
360 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
361 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
362 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
363 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
364 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
365 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
366 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
367 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
368 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
369 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
370 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
371 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
372 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
373 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
374 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
375 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
376 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
377 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
378 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
379 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
380 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
381 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
382 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
383 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
384 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
385 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
386 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
387 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
388 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
389 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
390 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
391 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
392 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
393 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
394 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
395 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
396 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
397 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
398 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
399 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
400 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
401 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
402 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
403 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
404 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
405 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
406 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
407 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
408 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
409 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
410 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
411 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
412 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
413 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
414 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
415 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
416 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
417 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
418 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
419 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
420 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
421 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
422 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
423 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
424 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
425 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
426 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
427 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
428 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
429 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
430 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
431 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
432 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
433 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
434 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
435 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
436 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
437 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
438 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
439 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
440 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
441 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
442 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
443 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
444 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
445 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
446 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
447 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
448 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ FYI
449 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
450 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
451 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
452 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
453 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
454 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
455 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
456 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
457 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
458 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
459 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
460 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
461 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
462 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
463 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi FYI
464 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ FYI
465 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
466 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
467 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
468 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
469 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
470 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
471 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
472 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
473 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
474 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
475 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
476 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
477 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
478 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
479 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
480 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
481 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
482 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
483 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
484 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
485 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
486 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
487 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
488 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
489 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
490 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
491 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
492 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
493 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
494 25/06/2012 3.599.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 494 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini