Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/04/2017 61 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ dienmayanhngan
2 02/02/2017 41 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 23/12/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 15/12/2016 106 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 31/08/2016 64 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
17 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
18 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
24 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
25 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
26 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
28 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
29 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
30 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
31 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
32 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
33 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
34 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
35 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
36 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
37 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
38 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
39 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
40 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
42 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
43 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
44 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
45 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
47 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
48 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
49 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
51 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
52 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
54 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
55 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
56 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
57 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
58 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
59 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
60 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
62 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
63 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
64 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
65 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
66 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
68 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
69 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
70 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
71 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
72 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
76 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
77 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
78 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
79 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
80 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
81 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
82 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
83 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
86 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
87 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
88 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
89 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
91 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
92 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
93 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
94 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
95 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
96 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
97 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
98 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
99 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
100 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
101 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
102 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
103 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
104 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
105 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
106 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
107 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
108 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
118 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
119 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
120 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
121 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
122 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
123 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
124 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
125 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
126 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
127 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
128 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
133 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
138 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
140 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
141 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
142 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
143 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
144 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
145 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
146 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
147 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
148 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
149 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
150 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
151 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
152 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
153 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
155 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
156 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
167 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
168 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
169 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
170 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
171 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
172 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
173 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
174 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
175 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
176 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
177 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
178 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
179 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
180 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
181 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
182 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
183 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
184 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
185 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
186 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
187 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
188 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
189 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
190 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
191 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
192 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
193 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
194 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
195 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
196 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
197 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
200 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
201 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
202 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
203 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
204 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
205 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
206 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
207 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
210 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
211 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
212 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
215 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
217 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
218 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
219 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
220 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
221 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
222 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
223 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
224 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
226 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
227 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
228 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
229 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
230 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
231 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
232 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
233 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
234 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
235 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
236 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
237 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
238 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
239 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
240 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
241 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
242 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
243 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
246 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
247 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
248 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
249 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
250 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
251 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
252 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
253 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
254 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
255 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
256 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
257 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
258 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
260 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
261 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
262 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
263 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
264 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
265 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
266 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
267 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
268 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
269 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
270 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
271 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
272 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
273 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
274 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
275 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
276 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
277 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
278 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
279 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
280 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
281 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
282 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
283 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
284 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
285 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
286 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
287 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
288 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
289 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
290 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
291 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
292 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
293 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
294 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
295 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
296 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
297 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
298 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
299 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
300 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
301 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
302 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
303 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
304 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
305 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
306 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
307 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
308 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
309 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
310 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
311 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
312 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
313 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
314 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
315 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
316 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
317 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
318 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
319 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
320 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
321 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
322 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
323 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
324 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
325 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
326 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
327 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
328 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
329 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
331 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
332 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
333 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
334 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
335 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
336 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
337 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
338 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
339 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
340 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
341 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
342 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
343 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
344 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
345 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
346 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
347 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
350 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
351 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
352 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
353 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
354 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
355 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
356 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
357 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
358 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
360 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
361 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
362 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
363 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
364 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
365 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
366 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
367 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
368 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
372 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
373 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
374 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
375 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
376 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
377 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
378 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
379 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
380 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
381 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
382 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
383 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
384 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
385 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
386 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
387 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
388 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
389 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
390 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
391 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
398 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
399 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
400 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
401 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
402 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
403 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
404 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
405 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
406 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
407 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
408 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
409 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
410 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
411 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
412 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
413 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
414 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
415 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
426 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
427 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
428 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
429 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
430 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
431 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
432 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
433 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
435 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
436 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
444 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
446 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
447 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
448 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
449 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
450 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
451 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
452 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
453 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
454 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
455 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
456 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
457 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
458 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
459 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
460 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
461 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
462 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
463 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
464 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
474 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
475 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
476 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
477 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
478 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
479 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
480 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
481 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
482 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
483 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
484 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
485 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
488 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
489 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
490 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
491 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
492 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
493 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
494 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
495 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
496 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
497 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
498 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
499 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
500 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
501 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
502 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
503 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
504 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
505 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
506 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
512 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
513 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
514 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
515 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
516 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
517 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
518 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
519 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
520 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
521 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
522 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
525 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
526 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
527 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
528 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
529 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
530 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
531 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
536 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
537 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
538 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
539 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
540 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
541 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
542 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
543 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
544 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
545 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
546 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
547 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
548 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
549 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
550 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
551 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
552 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
553 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
554 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
555 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
556 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
557 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
558 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
559 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
560 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
561 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
562 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
563 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
564 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
565 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
566 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
567 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
568 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
569 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
570 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
571 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
572 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
573 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
574 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
575 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
576 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
577 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
578 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
579 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
580 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
581 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
582 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
583 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
584 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
585 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
586 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
587 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
588 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
589 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
590 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
591 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
596 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
597 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
598 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
599 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
600 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
601 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
602 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
603 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
604 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
605 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
606 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
607 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
608 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
609 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
610 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
611 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
612 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
613 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
614 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
615 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
616 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
617 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
618 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
619 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
620 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
621 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
622 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
627 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
628 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
629 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
630 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
631 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
632 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 632 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.