• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
2 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
3 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
4 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
5 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
6 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
7 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
8 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
9 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
10 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
11 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
12 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
13 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
14 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
15 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
16 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
17 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
18 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
19 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
20 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
21 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
22 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
23 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
24 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
25 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
27 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
28 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
29 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
30 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
31 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
32 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
33 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
34 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
35 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
36 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
37 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
38 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
39 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
40 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
41 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
42 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
43 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
44 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
45 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
47 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
48 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
49 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
50 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
51 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
52 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
54 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
55 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
56 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
57 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
58 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
59 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
60 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
61 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
62 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
63 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
64 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
65 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
66 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
67 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
68 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
69 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
70 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
71 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
72 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
73 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
74 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
75 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
76 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
77 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
78 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
79 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
80 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
81 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
82 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
83 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
84 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
85 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
86 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
87 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
88 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
89 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
90 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
91 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
92 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
93 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
94 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
95 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
96 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
97 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
98 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
99 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
100 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
101 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
102 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
103 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
104 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
105 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
106 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
107 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
108 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
109 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
110 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
111 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
112 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
113 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
115 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
116 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
117 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
118 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
119 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
120 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
121 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
122 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
123 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
124 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
125 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
126 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
127 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
128 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
129 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
130 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
131 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
132 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
133 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
134 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
135 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
136 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
137 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
138 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
139 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
140 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
141 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
142 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
143 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
144 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
145 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
146 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
147 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
148 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
149 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
150 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
151 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
152 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
153 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
154 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
155 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
156 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
157 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
158 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
159 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
160 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
161 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
162 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
163 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
164 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
165 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
166 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
167 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
168 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
169 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
170 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
171 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
172 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
173 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
174 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
175 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
176 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
177 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
178 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
179 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
180 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
181 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
182 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
183 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
184 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
185 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
186 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
187 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
188 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
189 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
190 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
191 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
192 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
193 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
194 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
195 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
196 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
197 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
198 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
199 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
200 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
201 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
202 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
203 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
204 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
205 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
206 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
207 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
208 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
209 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
210 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
211 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
212 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
213 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
214 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
215 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
216 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
217 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
218 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
219 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
220 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
221 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
222 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
223 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
224 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
225 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
226 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
227 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
228 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
229 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
230 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
231 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
232 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
233 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
234 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
235 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
236 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
237 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
238 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
239 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
240 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
241 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
242 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
243 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
244 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
245 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
246 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
247 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
248 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
249 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
250 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
251 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
252 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
253 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
254 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
255 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
256 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
257 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
258 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
259 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
260 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
261 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
262 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
263 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
264 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
265 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
266 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
267 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
268 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
269 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
270 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
271 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
272 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
273 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
274 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
275 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
276 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
277 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
278 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
279 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
280 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
281 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
282 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
283 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
284 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
285 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
286 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
287 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
288 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
289 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
290 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
291 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
292 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
293 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
294 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
295 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
296 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
297 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
298 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
299 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
300 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
301 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
302 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
303 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
304 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
305 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
306 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
307 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
308 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
309 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
310 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
311 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
312 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
313 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
314 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
315 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
316 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
317 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
318 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
319 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
320 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
321 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
322 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
323 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
324 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
325 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
326 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
327 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
328 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
329 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
330 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
331 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
332 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
333 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
334 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
335 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
336 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
337 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
338 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
339 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
340 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
341 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
342 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
343 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
344 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
345 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
346 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
347 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
348 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
349 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
350 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
351 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
352 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
353 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
354 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
355 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
356 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
357 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
358 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
359 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
360 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
361 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
362 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
363 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
364 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
365 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
366 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
367 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
368 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
369 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
370 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
371 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
372 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
373 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
374 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
375 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
376 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
377 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
378 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
379 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
380 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
381 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
382 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
383 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
384 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
385 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
386 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
387 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
388 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
389 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
390 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
391 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
392 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
393 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
394 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
395 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
396 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
397 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
398 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
399 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
400 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
401 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
402 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
403 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
404 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
405 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
406 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
407 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
408 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
409 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
410 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
411 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
412 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
413 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
414 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
415 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
416 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
417 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
418 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
419 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
420 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
421 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
422 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
423 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
424 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
425 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
426 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
427 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
428 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
429 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
430 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
431 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
432 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
433 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
434 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
435 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
436 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
437 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
438 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
439 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
440 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
441 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
442 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
443 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
444 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
445 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
446 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
447 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
448 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
449 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
450 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
451 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
452 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
453 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
454 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
455 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
456 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
457 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
458 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
459 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
460 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
461 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
462 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
463 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
464 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
465 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
466 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
467 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
468 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
469 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
470 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
471 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
472 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
473 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
474 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
475 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
476 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
477 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
478 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
479 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
480 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
481 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
482 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
483 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
484 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ FYI
485 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
486 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
487 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
488 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
489 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
490 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
491 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
492 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
493 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
494 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
495 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
496 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
497 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
498 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
499 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi FYI
500 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ FYI
501 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
502 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
503 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
504 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
505 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
506 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
507 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
508 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
509 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
510 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
511 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
512 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
513 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
514 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
515 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
516 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
517 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
518 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
519 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
520 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
521 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
522 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
523 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
524 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
525 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
526 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
527 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
528 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
529 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
530 25/06/2012 3.599.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 530 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini