Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
12 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
13 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
19 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
20 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
21 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
22 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
23 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
24 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
25 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
26 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
28 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
29 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
30 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
31 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
32 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
33 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
34 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
35 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
37 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
38 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
39 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
40 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
41 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
42 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
43 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
44 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
45 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
47 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
48 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
49 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
50 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
51 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
52 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
54 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
55 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
56 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
57 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
58 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
59 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
60 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
61 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
63 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
64 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
65 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
66 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
67 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
71 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
72 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
73 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
74 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
75 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
76 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
77 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
78 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
79 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
80 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
81 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
82 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
83 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
86 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
87 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
89 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
91 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
93 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
94 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
95 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
96 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
97 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
98 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
99 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
100 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
101 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
103 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
104 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
105 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
107 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
118 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
119 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
121 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
122 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
123 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
124 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
125 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
126 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
127 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
128 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
133 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
135 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
138 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
139 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
140 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
141 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
142 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
143 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
144 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
145 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
146 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
147 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
148 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
150 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
151 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
163 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
164 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
166 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
167 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
168 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
169 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
170 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
171 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
172 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
174 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
175 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
176 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
177 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
178 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
179 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
180 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
181 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
182 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
183 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
184 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
185 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
186 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
187 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
188 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
190 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
191 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
192 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
194 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
195 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
196 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
198 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
199 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
202 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
203 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
204 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
205 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
206 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
207 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
210 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
211 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
212 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
214 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
215 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
216 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
217 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
218 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
219 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
220 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
221 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
222 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
223 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
224 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
226 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
227 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
228 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
229 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
230 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
231 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
232 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
233 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
234 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
235 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
236 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
237 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
238 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
239 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
240 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
241 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
242 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
243 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
244 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
246 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
247 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
248 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
249 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
250 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
251 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
252 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
253 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
254 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
255 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
256 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
257 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
258 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
259 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
260 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
261 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
262 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
263 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
264 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
265 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
266 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
267 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
268 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
269 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
270 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
271 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
272 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
273 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
274 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
275 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
276 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
277 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
278 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
279 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
280 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
281 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
282 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
283 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
284 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
286 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
287 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
288 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
289 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
290 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
291 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
292 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
293 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
294 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
295 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
296 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
297 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
298 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
299 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
300 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
301 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
302 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
303 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
304 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
305 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
306 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
307 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
308 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
309 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
310 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
311 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
312 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
313 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
314 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
315 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
316 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
317 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
318 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
319 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
320 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
321 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
322 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
323 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
324 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
325 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
326 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
327 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
328 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
329 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
331 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
332 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
333 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
334 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
335 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
336 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
337 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
338 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
339 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
340 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
341 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
342 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
343 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
344 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
345 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
346 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
347 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
349 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
350 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
351 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
352 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
353 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
356 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
357 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
358 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
359 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
360 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
361 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
362 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
363 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
364 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
365 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
366 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
367 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
368 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
371 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
372 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
373 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
374 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
375 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
376 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
377 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
378 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
379 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
380 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
381 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
382 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
383 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
384 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
385 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
386 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
387 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
388 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
389 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
390 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
391 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
398 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
399 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
400 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
401 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
402 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
403 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
404 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
405 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
406 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
407 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
408 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
409 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
410 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
411 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
412 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
413 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
422 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
423 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
426 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
427 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
428 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
429 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
430 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
431 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
442 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
443 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
444 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
445 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
446 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
447 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
448 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
449 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
450 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
451 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
452 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
453 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
454 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
455 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
456 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
457 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
458 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
459 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
460 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
461 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
462 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
463 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
464 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
471 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
472 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
473 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
474 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
475 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
476 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
477 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
478 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
479 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
480 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
481 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
482 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
483 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
484 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
485 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
488 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
489 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
490 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
491 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
492 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
493 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
494 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
495 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
496 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
497 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
498 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
499 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
500 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
501 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
502 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
503 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
504 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
505 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
510 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
511 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
512 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
513 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
514 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
515 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
516 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
517 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
518 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
519 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
520 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
521 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
522 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
523 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
524 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
525 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
526 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
527 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
528 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
529 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
530 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
531 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
535 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
536 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
537 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
538 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
539 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
540 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
541 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
542 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
543 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
544 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
545 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
546 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
547 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
548 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
549 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
550 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
551 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
552 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
553 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
554 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
555 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
556 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
557 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
558 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
559 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
560 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
561 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
562 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
563 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
564 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
565 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
566 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
567 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
568 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
569 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
570 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
571 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
572 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
573 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
574 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
575 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
576 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
577 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
578 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
579 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
580 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
581 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
582 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
583 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
584 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
585 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
586 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
587 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
588 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
589 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
590 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
591 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
596 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
597 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
598 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
599 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
600 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
601 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
602 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
603 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
604 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
605 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
606 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
607 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
608 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
609 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
610 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
611 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
612 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
613 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
614 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
615 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
616 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
617 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
618 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
619 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
620 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
621 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
622 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
627 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 627 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.