Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/12/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 15/12/2016 106 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 31/08/2016 64 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
15 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
16 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
22 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
23 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
24 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
25 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
26 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
28 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
29 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
30 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
31 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
32 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
33 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
34 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
35 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
36 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
37 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
38 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
40 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
41 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
42 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
43 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
44 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
45 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
47 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
50 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
51 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
52 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
53 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
55 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
56 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
57 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
58 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
59 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
60 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
61 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
62 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
63 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
64 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
66 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
67 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
68 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
69 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
70 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
74 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
75 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
76 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
77 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
78 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
79 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
80 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
81 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
82 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
83 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
85 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
86 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
87 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
88 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
89 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
90 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
92 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
93 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
94 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
96 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
97 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
98 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
99 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
100 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
101 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
102 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
103 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
104 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
105 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
106 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
107 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
118 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
119 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
120 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
121 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
122 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
123 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
124 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
125 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
126 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
127 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
128 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
133 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
136 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
137 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
138 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
139 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
140 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
141 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
142 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
143 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
144 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
145 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
146 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
147 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
148 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
149 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
150 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
151 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
153 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
154 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
166 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
167 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
169 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
170 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
171 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
172 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
174 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
175 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
176 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
177 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
178 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
179 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
180 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
181 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
182 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
183 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
184 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
185 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
186 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
187 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
188 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
190 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
191 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
192 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
193 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
194 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
195 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
198 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
199 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
201 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
202 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
204 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
205 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
206 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
207 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
209 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
210 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
211 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
213 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
214 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
215 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
216 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
217 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
218 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
220 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
221 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
222 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
223 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
224 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
226 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
227 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
228 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
229 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
230 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
231 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
232 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
233 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
234 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
235 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
236 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
237 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
238 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
239 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
240 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
241 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
242 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
243 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
245 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
246 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
247 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
248 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
249 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
250 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
251 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
252 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
253 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
254 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
255 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
256 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
257 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
258 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
260 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
261 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
262 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
263 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
264 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
265 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
266 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
267 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
268 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
269 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
270 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
271 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
272 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
273 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
274 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
275 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
276 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
277 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
278 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
279 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
280 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
281 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
282 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
283 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
284 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
286 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
287 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
288 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
289 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
290 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
291 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
292 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
293 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
294 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
295 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
296 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
297 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
298 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
299 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
300 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
301 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
302 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
303 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
304 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
305 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
306 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
307 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
308 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
309 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
310 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
311 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
312 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
313 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
314 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
315 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
316 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
317 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
318 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
319 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
320 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
321 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
322 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
323 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
324 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
325 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
326 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
327 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
328 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
329 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
330 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
331 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
332 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
333 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
334 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
335 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
336 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
337 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
338 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
339 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
340 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
341 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
342 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
343 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
344 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
345 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
346 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
347 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
349 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
350 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
351 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
352 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
353 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
354 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
355 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
356 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
357 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
358 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
360 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
361 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
362 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
363 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
364 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
365 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
366 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
367 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
370 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
371 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
372 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
373 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
374 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
375 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
376 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
377 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
378 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
379 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
380 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
381 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
382 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
383 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
384 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
385 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
386 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
387 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
388 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
389 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
390 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
391 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
398 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
399 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
400 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
401 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
402 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
403 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
404 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
405 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
406 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
407 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
408 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
409 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
410 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
411 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
412 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
413 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
425 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
426 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
427 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
428 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
429 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
430 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
431 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
433 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
434 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
444 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
445 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
446 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
447 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
448 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
449 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
450 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
451 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
452 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
453 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
454 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
455 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
456 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
457 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
458 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
459 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
460 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
461 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
462 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
463 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
464 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
474 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
475 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
476 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
477 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
478 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
479 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
480 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
481 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
482 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
483 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
484 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
485 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
487 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
488 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
490 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
491 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
492 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
493 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
494 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
495 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
496 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
497 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
498 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
499 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
500 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
501 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
502 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
503 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
504 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
505 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
512 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
513 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
514 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
515 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
516 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
517 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
518 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
519 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
520 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
521 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
522 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
524 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
525 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
526 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
527 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
528 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
529 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
530 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
531 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
536 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
537 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
538 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
539 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
540 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
541 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
542 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
543 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
544 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
545 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
546 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
547 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
548 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
549 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
550 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
551 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
552 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
553 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
554 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
555 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
556 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
557 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
558 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
559 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
560 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
561 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
562 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
563 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
564 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
565 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
566 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
567 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
568 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
569 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
570 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
571 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
572 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
573 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
574 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
575 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
576 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
577 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
578 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
579 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
580 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
581 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
582 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
583 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
584 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
585 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
586 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
587 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
588 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
589 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
590 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
591 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
596 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
597 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
598 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
599 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
600 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
601 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
602 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
603 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
604 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
605 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
606 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
607 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
608 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
609 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
610 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
611 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
612 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
613 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
614 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
615 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
616 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
617 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
618 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
619 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
620 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
621 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
622 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
627 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
628 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
629 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
630 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 630 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.