• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
2 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
3 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
4 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
5 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
6 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
7 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
8 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
9 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
10 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
11 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
12 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
13 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
14 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
15 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
16 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
17 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
19 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
20 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
21 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
23 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
24 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
25 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
26 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
27 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
28 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
29 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
30 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
33 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
34 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
35 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
36 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
37 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
38 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
39 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
40 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
41 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
42 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
43 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
44 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
45 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
46 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
47 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
48 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
51 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
52 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
54 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
55 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
56 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
57 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
58 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
59 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
60 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
61 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
62 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
63 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
64 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
65 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
66 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
67 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
68 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
69 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
70 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
71 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
72 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
73 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
74 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
75 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
76 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
78 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
80 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
81 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
89 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
93 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
94 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
96 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
97 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
98 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
99 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
100 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
101 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
102 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
103 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
104 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
105 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
107 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
108 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
109 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
114 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
115 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
117 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
118 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
119 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
122 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
123 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
124 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
125 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
126 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
128 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
129 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
130 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
132 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
136 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
137 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
138 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
140 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
141 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
142 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
144 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
145 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
146 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
147 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
148 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
149 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
150 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
151 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
152 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
153 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
154 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
155 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
156 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
157 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
158 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
159 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
160 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
161 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
162 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
163 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
164 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
165 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
166 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
167 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
168 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
169 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
170 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
171 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
172 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
174 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
175 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
176 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
177 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
178 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
179 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
180 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
181 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
182 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
183 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
184 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
185 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
186 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
187 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
189 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
190 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
191 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
192 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
193 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
194 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
195 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
196 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
197 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
198 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
199 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
200 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
201 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
202 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
204 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
205 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
206 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
207 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
208 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
209 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
210 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
211 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
212 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
213 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
214 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
215 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
216 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
217 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
218 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
219 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
220 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
221 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
222 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
223 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
224 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
226 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
227 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
228 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
229 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
230 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
231 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
232 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
233 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
234 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
235 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
236 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
237 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
238 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
239 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
240 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
241 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
242 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
243 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
244 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
245 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
246 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
247 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
248 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
249 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
250 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
251 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
252 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
253 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
254 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
255 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
256 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
257 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
258 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
259 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
260 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
261 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
262 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
263 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
264 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
265 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
266 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
267 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
268 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
269 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
270 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
271 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
272 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
273 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
274 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
275 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
276 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
277 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
278 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
279 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
280 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
281 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
282 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
283 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
284 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
285 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
286 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
287 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
288 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
289 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
290 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
291 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
292 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
293 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
294 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
295 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
296 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
297 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
298 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
299 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
300 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
301 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
302 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
303 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
304 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
305 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
306 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
307 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
308 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
309 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
310 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
311 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
312 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
313 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
314 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
315 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
316 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
317 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
318 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
319 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
320 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
321 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
322 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
323 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
324 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
325 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
326 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
327 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
328 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
329 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
330 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
331 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
332 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
333 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
334 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
335 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
336 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
337 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
338 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
339 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
340 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
341 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
342 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
343 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
344 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
345 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
346 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
347 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
350 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
351 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
352 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
353 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
356 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
357 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
358 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
360 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
361 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
362 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
363 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
364 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
365 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
366 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
367 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
372 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
373 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
374 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
375 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
376 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
377 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
378 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
379 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
380 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
381 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
382 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
383 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
384 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
385 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
386 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
387 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
388 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
389 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
390 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
391 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
392 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
393 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
394 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
395 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
396 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
397 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
398 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
399 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
400 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
401 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
402 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
403 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
404 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
405 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
406 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
407 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
408 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
409 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
410 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
411 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
412 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
413 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
414 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
415 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
419 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
420 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
422 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
423 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
424 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
425 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
426 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
427 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
428 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
429 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
430 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
431 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
440 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
441 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
442 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
443 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
444 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
445 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
446 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
447 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
448 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
449 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
450 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
451 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
452 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
453 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
454 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
455 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
456 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
457 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
458 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
459 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
460 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
461 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
462 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
463 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
464 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
465 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
466 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
470 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
471 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
472 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
473 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
474 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
475 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
476 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
477 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
478 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
479 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
480 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
481 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
482 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
483 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
484 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
485 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
486 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
487 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
488 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
489 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
490 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
491 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
492 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
493 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
494 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
495 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
496 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
497 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
498 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
499 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
500 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
501 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
502 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
503 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
504 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
505 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
508 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
510 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
511 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
512 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
513 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
514 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
515 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
516 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
517 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
518 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
519 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
520 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
521 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
522 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
525 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
526 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
527 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
528 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
529 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
530 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
531 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
532 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
533 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
534 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
535 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
536 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
537 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
538 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
539 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
540 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
541 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
542 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
543 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
544 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
545 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
546 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
547 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
548 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
549 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
550 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
551 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
552 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
553 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
554 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
555 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
556 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
557 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 557 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipad, khay bánh, đèn quạt trần, hop nhua, tivi sony