• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
2 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
3 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
4 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
5 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
6 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
7 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
8 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
9 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
10 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
11 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
12 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
13 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
14 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
15 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
16 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
17 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
18 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
19 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
20 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
21 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
22 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
23 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
24 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
25 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
26 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
28 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
29 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
30 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
31 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
32 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
33 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
34 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
35 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
36 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
37 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
38 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
39 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
40 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
41 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
42 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
43 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
44 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
45 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
46 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
47 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
48 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
50 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
51 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
52 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
53 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
54 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
55 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
56 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
57 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
58 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
59 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
60 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
61 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
62 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
63 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
64 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
65 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
66 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
67 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
68 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
69 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
70 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
71 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
72 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
73 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
74 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
75 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
76 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
77 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
78 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
79 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
80 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
81 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
82 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
83 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
84 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
85 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
86 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
87 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
88 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
89 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
90 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
91 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
92 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
93 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
94 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
95 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
96 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
97 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
98 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
99 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
100 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
101 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
102 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
103 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
104 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
105 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
106 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
107 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
108 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
109 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
110 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
111 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
112 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
113 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
114 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
115 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
116 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
118 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
119 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
120 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
121 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
122 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
123 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
124 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
125 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
126 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
127 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
128 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
129 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
130 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
131 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
132 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
133 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
134 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
135 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
136 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
137 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
138 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
139 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
140 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
141 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
142 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
143 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
144 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
145 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
146 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
147 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
148 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
149 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
150 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
151 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
152 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
153 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
154 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
155 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
156 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
157 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
158 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
159 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
160 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
161 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
162 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
163 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
164 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
165 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
166 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
167 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
168 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
169 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
170 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
171 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
172 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
173 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
174 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
175 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
176 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
177 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
178 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
179 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
180 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
181 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
182 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
183 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
184 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
185 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
186 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
187 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
188 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
189 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
190 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
191 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
192 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
193 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
194 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
195 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
196 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
197 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
198 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
199 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
200 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
201 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
202 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
203 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
204 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
205 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
206 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
207 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
208 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
209 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
210 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
211 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
212 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
213 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
214 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
215 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
216 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
217 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
218 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
219 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
220 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
221 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
222 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
223 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
224 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
225 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
226 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
227 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
228 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
229 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
230 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
231 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
232 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
233 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
234 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
235 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
236 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
237 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
238 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
239 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
240 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
241 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
242 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
243 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
244 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
245 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
246 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
247 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
248 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
249 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
250 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
251 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
252 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
253 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
254 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
255 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
256 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
257 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
258 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
259 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
260 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
261 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
262 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
263 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
264 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
265 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
266 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
267 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
268 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
269 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
270 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
271 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
272 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
273 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
274 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
275 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
276 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
277 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
278 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
279 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
280 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
281 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
282 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
283 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
284 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
285 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
286 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
287 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
288 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
289 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
290 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
291 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
292 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
293 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
294 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
295 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
296 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
297 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
298 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
299 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
300 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
301 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
302 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
303 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
304 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
305 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
306 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
307 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
308 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
309 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
310 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
311 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
312 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
313 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
314 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
315 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
316 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
317 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
318 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
319 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
320 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
321 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
322 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
323 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
324 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
325 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
326 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
327 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
328 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
329 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
330 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
331 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
332 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
333 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
334 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
335 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
336 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
337 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
338 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
339 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
340 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
341 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
342 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
343 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
344 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
345 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
346 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
347 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
348 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
349 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
350 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
351 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
352 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
353 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
354 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
355 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
356 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
357 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
358 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
359 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
360 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
361 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
362 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
363 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
364 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
365 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
366 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
367 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
368 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
369 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
370 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
371 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
372 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
373 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
374 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
375 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
376 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
377 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
378 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
379 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
380 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
381 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
382 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
383 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
384 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
385 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
386 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
387 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
388 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
389 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
390 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
391 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
392 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
393 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
394 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
395 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
396 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
397 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
398 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
399 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
400 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
401 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
402 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
403 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
404 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
405 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
406 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
407 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
408 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
409 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
410 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
411 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
412 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
413 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
414 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
415 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
416 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
417 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
418 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
419 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
420 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
421 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
422 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
423 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
424 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
425 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
426 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
427 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
428 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
429 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
430 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
431 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
432 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
433 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
434 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
435 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
436 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
437 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
438 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
439 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
440 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
441 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
442 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
443 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
444 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
445 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
446 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
447 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
448 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
449 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
450 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
451 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
452 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
453 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
454 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
455 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
456 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
457 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
458 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
459 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
460 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
461 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
462 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
463 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
464 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
465 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
466 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
467 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
468 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
469 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
470 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
471 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
472 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
473 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
474 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
475 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
476 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
477 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
478 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
479 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
480 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
481 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
482 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
483 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
484 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
485 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
486 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
487 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ FYI
488 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
489 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
490 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
491 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
492 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
493 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
494 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
495 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
496 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
497 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
498 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
499 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
500 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
501 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
502 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi FYI
503 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ FYI
504 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
505 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
506 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
507 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
508 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
509 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
510 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
511 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
512 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
513 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
514 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
515 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
516 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
517 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
518 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
519 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
520 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
521 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
522 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
523 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
524 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
525 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
526 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
527 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
528 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
529 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
530 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
531 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
532 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
533 25/06/2012 3.599.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 533 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini