Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/05/2017 29 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 04/04/2017 61 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ dienmayanhngan
3 02/02/2017 41 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 23/12/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 15/12/2016 106 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 31/08/2016 64 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
18 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
19 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
25 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
26 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
27 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
28 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
29 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
30 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
31 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
32 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
33 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
34 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
35 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
36 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
37 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
38 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
39 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
40 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
41 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
43 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
44 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
45 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
46 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
47 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
48 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
50 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
52 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
53 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
55 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
56 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
57 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
58 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
59 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
60 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
61 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
63 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
64 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
65 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
66 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
67 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
69 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
70 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
71 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
72 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
73 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
76 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
78 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
79 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
80 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
81 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
82 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
83 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
84 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
86 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
87 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
88 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
89 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
91 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
92 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
93 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
94 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
95 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
96 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
97 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
98 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
99 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
100 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
101 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
102 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
103 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
104 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
105 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
106 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
107 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
108 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
109 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
118 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
119 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
120 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
121 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
122 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
123 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
124 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
125 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
127 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
128 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
129 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
133 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
138 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
139 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
140 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
141 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
142 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
143 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
144 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
145 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
146 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
147 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
148 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
149 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
150 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
151 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
152 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
153 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
154 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
156 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
157 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
167 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
169 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
170 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
172 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
173 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
174 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
175 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
176 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
177 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
178 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
179 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
180 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
181 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
182 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
183 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
184 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
185 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
186 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
187 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
188 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
189 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
190 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
191 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
192 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
193 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
194 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
195 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
196 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
197 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
198 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
201 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
202 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
204 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
205 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
206 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
207 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
208 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
210 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
211 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
212 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
213 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
215 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
216 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
217 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
218 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
220 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
221 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
222 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
223 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
224 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
226 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
227 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
228 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
229 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
230 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
231 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
232 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
233 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
234 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
235 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
236 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
237 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
238 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
239 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
240 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
241 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
242 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
243 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
246 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
247 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
248 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
249 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
250 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
251 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
252 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
253 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
254 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
255 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
256 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
257 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
258 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
259 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
260 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
261 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
262 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
263 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
264 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
265 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
266 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
267 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
268 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
269 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
270 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
271 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
272 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
273 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
274 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
275 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
276 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
277 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
278 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
279 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
280 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
281 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
282 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
283 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
284 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
285 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
286 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
287 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
288 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
289 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
290 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
291 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
292 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
293 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
294 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
295 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
296 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
297 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
298 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
299 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
300 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
301 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
302 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
303 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
304 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
305 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
306 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
307 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
308 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
309 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
310 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
311 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
312 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
313 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
314 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
315 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
316 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
317 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
318 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
319 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
320 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
321 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
322 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
323 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
324 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
325 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
326 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
327 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
328 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
329 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
330 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
331 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
332 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
333 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
334 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
335 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
336 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
337 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
338 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
339 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
340 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
341 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
342 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
343 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
344 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
345 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
346 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
347 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
348 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
350 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
351 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
352 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
353 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
355 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
356 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
357 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
358 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
360 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
361 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
362 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
363 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
364 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
365 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
366 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
367 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
368 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
369 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
372 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
373 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
374 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
375 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
376 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
377 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
378 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
379 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
380 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
381 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
382 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
383 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
384 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
385 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
386 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
387 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
388 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
389 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
390 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
391 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
392 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
398 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
399 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
400 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
401 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
402 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
403 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
404 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
405 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
406 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
407 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
408 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
409 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
410 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
411 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
412 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
413 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
414 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
415 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
416 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
426 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
427 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
428 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
429 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
430 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
431 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
433 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
434 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
436 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
437 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
444 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
446 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
447 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
448 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
449 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
450 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
451 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
452 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
453 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
454 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
455 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
456 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
457 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
458 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
459 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
460 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
461 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
462 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
463 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
464 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
465 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
474 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
475 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
476 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
477 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
478 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
479 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
480 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
481 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
482 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
483 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
484 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
485 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
488 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
490 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
491 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
492 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
493 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
494 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
495 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
496 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
497 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
498 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
499 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
500 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
501 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
502 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
503 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
504 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
505 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
506 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
507 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
512 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
513 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
514 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
515 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
516 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
517 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
518 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
519 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
520 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
521 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
522 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
525 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
526 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
527 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
528 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
529 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
530 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
531 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
532 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
536 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
537 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
538 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
539 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
540 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
541 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
542 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
543 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
544 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
545 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
546 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
547 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
548 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
549 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
550 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
551 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
552 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
553 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
554 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
555 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
556 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
557 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
558 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
559 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
560 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
561 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
562 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
563 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
564 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
565 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
566 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
567 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
568 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
569 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
570 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
571 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
572 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
573 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
574 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
575 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
576 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
577 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
578 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
579 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
580 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
581 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
582 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
583 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
584 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
585 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
586 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
587 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
588 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
589 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
590 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
591 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
592 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
596 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
597 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
598 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
599 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
600 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
601 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
602 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
603 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
604 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
605 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
606 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
607 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
608 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
609 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
610 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
611 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
612 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
613 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
614 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
615 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
616 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
617 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
618 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
619 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
620 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
621 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
622 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
623 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
627 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
628 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
629 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
630 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
631 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
632 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
633 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 633 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.