• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
2 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
3 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
4 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
5 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
6 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
7 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
8 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
9 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
11 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
12 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
13 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
14 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
15 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
17 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
18 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
19 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
20 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
21 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
25 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
26 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
27 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
28 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
29 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
30 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
31 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
32 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
33 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
34 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
35 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
36 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
37 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
38 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
39 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
40 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
41 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
43 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
44 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
45 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
46 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
47 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
48 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
49 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
50 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
51 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
52 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
53 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
54 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
56 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
57 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
58 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
59 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
60 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
61 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
62 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
63 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
64 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
65 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
66 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
67 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
68 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
69 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
70 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
71 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
72 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
75 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
76 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
78 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
79 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
80 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
81 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
82 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
83 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
86 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
87 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
89 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
91 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
92 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
93 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
94 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
95 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
96 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
97 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
98 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
99 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
100 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
101 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
102 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
103 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
104 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
105 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
106 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
107 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
108 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
110 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
112 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
113 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
114 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
115 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
117 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
118 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
119 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
120 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
121 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
122 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
123 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
124 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
125 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
128 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
131 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
132 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
133 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
138 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
139 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
140 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
141 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
142 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
144 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
145 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
146 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
147 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
149 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
150 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
152 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
153 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
154 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
155 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
156 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
160 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
161 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
164 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
165 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
166 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
167 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
168 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
169 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
170 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
171 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
172 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
173 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
174 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
175 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
176 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
177 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
178 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
179 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
180 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
181 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
182 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
183 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
184 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
185 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
186 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
187 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
188 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
189 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
190 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
191 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
192 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
193 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
194 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
195 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
196 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
198 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
199 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
200 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
201 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
202 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
203 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
204 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
205 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
206 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
207 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
210 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
211 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
212 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
213 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
214 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
215 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
216 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
217 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
218 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
219 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
220 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
221 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
222 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
223 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
224 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
225 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
226 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
227 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
228 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
229 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
230 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
231 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
232 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
233 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
234 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
235 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
236 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
237 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
238 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
239 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
240 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
241 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
242 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
243 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
244 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
245 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
246 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
247 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
248 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
249 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
250 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
251 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
252 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
253 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
254 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
255 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
256 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
257 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
258 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
259 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
260 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
261 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
262 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
263 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
264 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
265 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
266 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
267 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
268 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
269 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
270 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
271 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
272 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
273 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
274 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
275 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
276 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
277 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
278 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
279 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
280 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
281 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
282 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
283 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
284 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
286 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
287 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
288 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
289 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
290 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
291 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
292 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
293 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
294 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
295 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
296 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
297 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
298 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
299 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
300 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
301 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
302 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
303 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
304 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
305 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
306 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
307 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
308 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
309 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
310 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
311 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
312 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
313 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
314 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
315 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
316 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
317 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
318 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
319 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
320 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
321 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
322 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
323 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
324 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
325 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
326 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
327 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
328 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
329 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
330 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
331 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
332 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
333 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
334 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
335 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
336 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
337 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
338 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
339 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
340 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
341 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
342 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
343 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
344 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
345 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
346 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
347 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
348 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
349 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
350 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
351 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
352 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
353 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
355 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
356 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
357 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
358 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
359 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
360 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
361 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
362 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
363 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
364 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
365 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
366 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
367 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
371 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
372 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
373 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
374 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
375 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
376 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
377 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
378 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
379 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
380 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
381 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
382 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
383 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
384 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
385 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
386 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
387 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
388 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
389 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
390 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
391 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
392 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
393 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
394 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
395 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
396 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
397 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
398 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
399 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
400 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
401 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
402 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
403 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
404 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
405 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
406 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
407 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
408 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
409 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
410 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
411 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
412 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
413 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
425 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
426 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
427 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
428 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
429 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
430 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
431 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
432 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
433 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
438 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
439 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
443 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
444 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
446 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
447 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
448 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
449 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
450 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
451 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
452 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
453 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
454 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
455 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
456 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
457 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
458 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
459 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
460 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
461 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
462 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
463 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
464 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
465 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
466 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
467 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
468 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
469 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
474 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
475 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
476 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
477 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
478 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
479 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
480 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
481 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
482 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
483 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
484 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
485 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
486 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
487 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
488 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
489 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
490 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
491 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
492 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
493 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
494 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
495 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
496 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
497 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
498 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
499 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
500 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
501 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
502 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
503 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
504 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
505 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
506 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
507 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
508 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
510 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
511 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
512 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
513 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
514 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
515 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
516 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
517 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
518 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
519 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
520 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
521 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
522 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
523 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
525 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
526 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
527 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
528 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
529 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
530 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
531 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
532 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
533 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
534 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
536 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
537 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
538 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
539 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
540 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
541 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
542 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
543 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
544 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
545 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
546 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
547 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
548 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
549 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
550 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
551 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
552 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
553 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
554 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
555 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
556 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
557 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
558 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
559 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
560 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
561 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
562 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
563 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
564 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
565 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
566 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
567 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
568 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
569 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
570 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
571 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
572 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
573 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
574 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
575 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
576 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
577 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
578 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
579 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
580 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
581 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 581 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 4, ipad, thanh da, ss, tac