Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/02/2017 41 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 23/12/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 15/12/2016 106 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 31/08/2016 64 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 28/06/2016 53 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 06/05/2016 42 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
16 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
17 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
23 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
24 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
25 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
26 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
27 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
28 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
29 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
30 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
31 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
32 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
33 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
34 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
35 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
36 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
37 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
38 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
39 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
41 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
42 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
43 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
44 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
45 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
46 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
47 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
48 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
50 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
51 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
52 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
53 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
54 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
55 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
56 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
57 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
58 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
59 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
61 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
62 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
63 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
64 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
65 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
67 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
68 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
69 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
70 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
71 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
75 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
76 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
78 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
79 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
80 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
81 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
82 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
83 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
85 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
86 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
87 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
88 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
89 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
91 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
93 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
94 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
95 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
97 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
98 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
99 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
100 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
101 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
102 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
103 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
104 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
105 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
106 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
107 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
116 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
117 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
118 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
119 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
120 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
121 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
122 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
123 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
124 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
125 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
126 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
127 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
128 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
131 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
132 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
133 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
137 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
138 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
139 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
140 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
141 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
142 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
143 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
144 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
145 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
146 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
147 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
148 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
149 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
150 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
151 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
152 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
154 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
155 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
167 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
168 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
169 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
170 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
171 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
172 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
173 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
174 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
175 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
176 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
177 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
178 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
179 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
180 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
181 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
182 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
183 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
184 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
185 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
186 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
187 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
188 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
189 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
190 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
191 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
192 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
193 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
194 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
195 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
196 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
199 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
200 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
202 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
203 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
204 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
205 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
206 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
207 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
210 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
211 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
214 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
215 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
216 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
217 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
218 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
219 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
220 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
221 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
222 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
223 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
224 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
225 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
226 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
227 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
228 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
229 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
230 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
231 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
232 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
233 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
234 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
235 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
236 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
237 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
238 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
239 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
240 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
241 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
242 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
243 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
246 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
247 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
248 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
249 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
250 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
251 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
252 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
253 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
254 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
255 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
256 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
257 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
258 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
260 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
261 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
262 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
263 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
264 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
265 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
266 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
267 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
268 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
269 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
270 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
271 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
272 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
273 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
274 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
275 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
276 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
277 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
278 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
279 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
280 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
281 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
282 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
283 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
284 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
285 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
286 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
287 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
288 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
289 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
290 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
291 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
292 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
293 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
294 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
295 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
296 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
297 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
298 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
299 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
300 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
301 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
302 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
303 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
304 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
305 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
306 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
307 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
308 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
309 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
310 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
311 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
312 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
313 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
314 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
315 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
316 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
317 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
318 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
319 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
320 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
321 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
322 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
323 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
324 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
325 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
326 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
327 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
328 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
329 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
330 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
331 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
332 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
333 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
334 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
335 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
336 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
337 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
338 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
339 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
340 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
341 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
342 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
343 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
344 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
345 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
346 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
347 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
348 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
349 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
350 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
351 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
352 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
353 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
354 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
355 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
356 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
357 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
358 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
359 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
360 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
361 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
362 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
363 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
364 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
365 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
366 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
367 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
369 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
370 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
371 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
372 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
373 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
374 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
375 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
376 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
377 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
378 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
379 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
380 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
381 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
382 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
383 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
384 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
385 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
386 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
387 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
388 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
389 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
390 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
391 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
396 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
397 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
398 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
399 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
400 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
401 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
402 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
403 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
404 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
405 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
406 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
407 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
408 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
409 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
410 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
411 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
412 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
413 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
414 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
420 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
421 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
425 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
426 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
427 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
428 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
429 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
430 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
431 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
432 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
434 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
435 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
440 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
441 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
442 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
443 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
444 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
446 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
447 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
448 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
449 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
450 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
451 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
452 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
453 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
454 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
455 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
456 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
457 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
458 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
459 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
460 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
461 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
462 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
463 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
464 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
469 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
470 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
471 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
472 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
473 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
474 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
475 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
476 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
477 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
478 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
479 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
480 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
481 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
482 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
483 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
484 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
485 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
487 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
488 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
489 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
490 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
491 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
492 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
493 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
494 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
495 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
496 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
497 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
498 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
499 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
500 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
501 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
502 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
503 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
504 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
505 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
508 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
509 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
510 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
511 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
512 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
513 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
514 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
515 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
516 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
517 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
518 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
519 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
520 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
521 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
522 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
523 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
524 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
525 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
526 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
527 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
528 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
529 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
530 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
531 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
533 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
534 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
535 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
536 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
537 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
538 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
539 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
540 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
541 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
542 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
543 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
544 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
545 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
546 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
547 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
548 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
549 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
550 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
551 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
552 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
553 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
554 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
555 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
556 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
557 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
558 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
559 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
560 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
561 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
562 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
563 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
564 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
565 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
566 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
567 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
568 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
569 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
570 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
571 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
572 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
573 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
574 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
575 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
576 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
577 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
578 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
579 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
580 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
581 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
582 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
583 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
584 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
585 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
586 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
587 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
588 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
589 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
590 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
591 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
594 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
595 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
596 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
597 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
598 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
599 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
600 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
601 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
602 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
603 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
604 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
605 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
606 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
607 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
608 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
609 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
610 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
611 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
612 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
613 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
614 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
615 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
616 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
617 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
618 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
619 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
620 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
621 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
622 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
625 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
626 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
627 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
628 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
629 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
630 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
631 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 631 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.