Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/03/2016 3 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 22/03/2016 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 13/02/2016 29 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 15/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 14/01/2016 17 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 28/12/2015 23 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 05/12/2015 38 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 28/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 27/10/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
10 26/10/2015 66 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
11 21/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 20/08/2015 45 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 06/07/2015 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 02/07/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 26/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 25/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
17 24/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
18 23/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
19 22/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
20 21/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
21 20/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
22 18/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
23 17/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
24 16/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
25 15/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
26 14/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
27 13/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
28 12/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
29 11/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
30 10/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
31 09/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
32 08/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
33 07/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 06/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
35 05/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
36 04/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
37 03/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
38 02/06/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
39 01/06/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
40 31/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
41 30/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
42 29/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 28/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
44 27/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
45 26/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
46 25/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
47 24/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
48 23/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 22/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
50 21/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
51 20/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
52 19/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
53 18/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 17/05/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
55 15/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
56 14/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
57 13/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
58 12/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
59 11/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 10/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
61 09/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
62 08/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
63 07/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
64 06/05/2015 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
65 05/05/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 04/05/2015 27 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 07/04/2015 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 01/04/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
69 17/03/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
70 12/03/2015 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
71 25/02/2015 5 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
72 20/02/2015 11 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
73 09/02/2015 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
74 05/02/2015 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
75 03/02/2015 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
76 29/01/2015 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
77 21/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
78 20/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
79 19/01/2015 10 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
80 09/01/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
81 07/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
82 06/01/2015 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
83 05/01/2015 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
84 25/12/2014 36 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
85 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
87 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
88 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
89 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
91 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
92 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
93 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
94 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
95 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
96 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
97 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
98 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
99 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
100 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
101 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
102 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
103 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
104 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
105 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
107 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
115 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
116 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
118 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
119 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
120 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
121 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
122 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
123 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
124 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
125 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
126 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
127 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
128 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
129 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
130 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
131 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
132 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
133 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
134 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
135 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
136 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
137 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
138 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
139 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
140 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
141 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
142 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
143 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
144 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
145 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
146 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
147 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
148 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
149 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
150 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
151 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
161 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
162 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
164 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
165 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
166 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
167 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
168 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
169 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
170 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
171 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
172 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
173 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
174 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
175 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
176 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
177 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
178 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
179 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
180 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
181 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
182 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
183 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
184 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
185 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
186 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
187 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
188 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
190 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
191 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
192 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
193 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
194 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
195 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
196 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
197 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
200 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
201 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
202 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
203 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
204 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
205 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
206 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
207 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
208 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
209 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
210 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
211 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
212 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
213 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
215 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
216 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
217 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
218 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
219 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
220 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
221 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
222 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
223 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
224 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
226 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
227 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
228 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
229 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
230 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
231 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
232 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
233 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
234 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
235 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
236 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
237 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
238 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
239 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
240 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
241 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
242 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
243 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
244 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
245 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
246 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
247 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
248 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
249 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
250 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
251 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
252 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
254 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
255 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
256 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
257 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
258 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
259 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
260 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
261 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
262 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
263 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
264 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
265 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
266 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
267 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
268 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
269 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
270 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
271 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
272 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
273 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
274 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
275 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
276 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
277 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
278 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
279 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
280 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
281 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
282 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
283 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
284 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
285 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
286 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
287 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
288 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
289 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
290 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
291 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
292 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
293 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
294 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
295 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
296 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
297 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
298 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
299 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
300 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
301 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
302 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
303 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
304 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
305 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
306 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
307 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
308 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
309 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
310 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
311 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
312 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
313 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
314 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
315 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
316 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
317 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
318 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
319 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
320 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
321 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
322 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
323 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
324 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
325 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
326 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
327 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi vftrader
328 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
329 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
330 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
331 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
332 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
333 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
334 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
335 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
336 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
337 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
338 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
339 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
340 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
341 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
342 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
343 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
344 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
345 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
346 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
347 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
348 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi ALOBUY
349 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
350 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
351 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
352 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
353 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
354 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
355 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
356 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
357 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
358 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
359 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
360 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
361 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
362 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
363 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
364 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
365 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
366 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
367 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
368 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
369 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
370 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
371 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
372 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
373 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
374 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
375 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
376 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
377 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 ₫ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
378 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
379 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
380 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
381 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
382 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
383 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
384 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
385 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
386 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
387 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
388 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
389 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
390 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
391 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
392 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
393 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
394 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi dienmaycholon
395 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
396 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
397 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
398 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
399 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
400 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
401 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
402 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
403 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
404 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
405 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
406 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
407 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
408 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
409 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
410 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
411 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
412 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
413 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
414 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
415 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
416 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
417 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
418 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
419 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
420 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
421 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
422 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
423 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
424 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
425 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
426 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
427 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
428 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
429 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
430 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
431 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
432 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
433 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
434 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
435 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
436 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
437 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
438 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
439 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
440 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
441 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
442 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
443 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
444 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
445 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
446 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
447 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
448 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
449 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
450 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
451 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
452 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
453 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
454 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
455 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
456 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
457 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
458 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
459 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
460 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
461 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
462 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
463 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
464 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
465 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
466 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
467 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
468 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
469 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
470 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
471 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
472 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
473 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
474 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
475 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
476 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
477 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
478 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
479 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
480 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
481 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
482 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
483 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
484 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
485 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
486 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
487 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
488 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
489 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
490 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
491 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
492 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
493 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
494 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
495 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
496 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
497 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
498 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
499 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
500 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
501 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
502 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
503 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
504 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
505 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
506 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
507 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
508 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
509 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
510 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
511 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
512 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
513 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
514 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
515 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
516 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
517 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
518 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
519 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
520 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
521 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
522 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
523 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi DNTTech
524 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
525 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
526 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
527 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
528 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
529 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
530 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
531 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
532 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
533 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
534 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
535 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
536 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
537 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
538 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
539 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
540 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
541 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
542 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
543 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
544 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
545 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
546 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
547 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
548 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
549 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giá không đổi vftrader
550 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
551 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
552 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
553 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
554 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
555 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
556 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
557 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
558 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
559 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
560 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
561 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 ₫ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
562 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
563 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
564 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
565 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
566 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
567 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
568 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
569 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
570 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
571 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
572 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
573 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
574 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
575 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
576 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
577 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
578 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
579 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ FYI
580 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
581 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
582 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
583 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
584 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
585 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
586 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
587 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
588 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
589 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
590 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
591 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
592 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
593 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
594 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi FYI
595 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ FYI
596 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
597 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
598 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
599 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
600 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
601 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
602 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
603 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
604 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
605 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
606 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
607 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
608 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
609 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
610 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
611 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi vftrader
612 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
613 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
614 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
615 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
616 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
617 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
618 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
619 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
620 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
621 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
622 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
623 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienhoa
624 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
625 25/06/2012 3.599.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 625 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.