• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của JVC UX-G500V

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/11/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
2 18/11/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
3 17/11/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
4 15/11/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
5 13/11/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
6 12/11/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
7 11/11/2014 8 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
8 03/11/2014 28 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
9 06/10/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
10 02/10/2014 8 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ laptopbaongoc
11 24/09/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
12 09/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
13 08/09/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
14 07/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
15 06/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
16 05/09/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
17 04/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
18 03/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
19 02/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
20 01/09/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
21 31/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
22 30/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
23 29/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
24 28/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
25 27/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
26 26/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
27 25/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
28 24/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
29 23/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
30 22/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
31 21/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
32 20/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
33 19/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
34 18/08/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
35 17/08/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
36 16/08/2014 6 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
37 10/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
38 09/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
39 08/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
40 07/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
41 06/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
42 05/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
43 04/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
44 03/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
45 02/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
46 01/08/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
47 31/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
48 30/07/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
49 29/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
50 28/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
51 27/07/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
52 26/07/2014 11 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
53 15/07/2014 3 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
54 12/07/2014 15 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
55 27/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
56 26/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
57 11/06/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
58 10/06/2014 15 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
59 26/05/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
60 25/05/2014 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
61 23/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
62 22/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
63 21/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
64 20/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
65 19/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
66 18/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
67 17/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
68 16/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
69 15/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
70 14/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
71 13/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
72 12/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
73 11/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
74 10/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
75 09/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
76 08/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
77 07/05/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
78 06/05/2014 11 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
79 25/04/2014 10 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
80 15/04/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
81 10/04/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
82 08/04/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
83 07/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
84 06/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
85 05/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
86 04/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
87 03/04/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
88 02/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
89 01/04/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
90 31/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
91 30/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
92 29/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
93 28/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
94 27/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
95 26/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
96 25/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
97 24/03/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
98 23/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
99 22/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
100 21/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
101 20/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
102 19/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
103 18/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
104 17/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
105 16/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
106 15/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
107 14/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
108 13/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
109 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
110 11/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
111 10/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
112 09/03/2014 2 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
113 07/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 06/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
115 05/03/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vftrader
116 04/03/2014 4 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
117 28/02/2014 5 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
118 23/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
119 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
120 21/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
121 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
122 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
123 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
124 17/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
125 16/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
126 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
127 14/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
128 13/02/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
129 12/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
130 11/02/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
131 10/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
132 09/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
133 08/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
134 07/02/2014 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
135 02/02/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
136 01/02/2014 2 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ viethungepc
137 30/01/2014 3 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
138 27/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
139 26/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
140 25/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
141 24/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vftrader
142 23/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
143 22/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
144 21/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
145 20/01/2014 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
146 19/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
147 18/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
148 17/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
149 16/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
150 15/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
151 14/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
152 13/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
153 12/01/2014 6 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
154 06/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
155 05/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
156 04/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 03/01/2014 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
158 02/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
159 01/01/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
160 31/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
161 30/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
162 29/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
163 28/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
164 27/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
165 26/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
166 25/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
167 24/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
168 23/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
169 22/12/2013 2 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
170 20/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
171 19/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
172 18/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
173 17/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
174 16/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
175 15/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
176 14/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
177 13/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
178 12/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
179 11/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
180 10/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
181 09/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
182 08/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
183 07/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
184 06/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
185 05/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
186 04/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
187 03/12/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ vftrader
188 02/12/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ DNTTech
189 01/12/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
190 30/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
191 29/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
192 28/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
193 27/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
194 26/11/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DNTTech
195 25/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
196 24/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
197 23/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
198 22/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
199 21/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
200 20/11/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
201 19/11/2013 3 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ALOBUY
202 16/11/2013 9 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
203 07/11/2013 8 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
204 30/10/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
205 29/10/2013 15 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viethungepc
206 14/10/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DNTTech
207 12/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
208 11/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
209 10/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
210 09/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
211 08/10/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
212 07/10/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
213 05/10/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
214 04/10/2013 2 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ALOBUY
215 02/10/2013 7 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 1.302.000 VNĐ dienmayanhngan
216 25/09/2013 13 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
217 12/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
218 11/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.052.000 VNĐ duclongaudio
219 10/09/2013 6 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.052.000 VNĐ DNTTech
220 04/09/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
221 03/09/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
222 02/09/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
223 01/09/2013 27 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
224 05/08/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
225 04/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.551.000 VNĐ dienmaycholon
226 02/08/2013 4 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 1.551.000 VNĐ DNTTech
227 29/07/2013 11 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
228 18/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
229 17/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
230 16/07/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
231 15/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.751.000 VNĐ dienmaycholon
232 14/07/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
233 09/07/2013 4 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
234 05/07/2013 2 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
235 03/07/2013 4 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
236 29/06/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ duclongaudio
237 28/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
238 27/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
239 26/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
240 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
241 24/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.851.000 VNĐ vftrader
242 23/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.851.000 VNĐ dienmaycholon
243 22/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
244 21/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
245 20/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
246 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
247 18/06/2013 4 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ALOBUY
248 14/06/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.751.000 VNĐ viethungepc
249 13/06/2013 6 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
250 07/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
251 06/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmaycholon
252 05/06/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
253 03/06/2013 5 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
254 29/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
255 28/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
256 27/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
257 26/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
258 25/05/2013 3 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
259 22/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
260 21/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
261 20/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
262 19/05/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.352.000 VNĐ duclongaudio
263 17/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
264 16/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Giá không đổi ALOBUY
265 15/05/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
266 14/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
267 13/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
268 12/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
269 11/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
270 10/05/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
271 09/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ dienmaycholon
272 08/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ Ctyhungthinh
273 07/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
274 06/05/2013 7 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
275 29/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
276 28/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.252.000 VNĐ viethungepc
277 27/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
278 26/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
279 25/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
280 24/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
281 23/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
282 22/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
283 21/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
284 20/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
285 19/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
286 18/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ Ctyhungthinh
287 17/04/2013 1 ngày 3.850.000 VNĐ Tăng 1.352.000 VNĐ ALOBUY
288 16/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
289 15/04/2013 1 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.602.000 VNĐ duclongaudio
290 14/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
291 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.602.000 VNĐ Ctyhungthinh
292 12/04/2013 2 ngày 2.498.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
293 10/04/2013 6 ngày 2.498.000 VNĐ Giảm 1.252.000 VNĐ duclongaudio
294 04/04/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
295 03/04/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
296 02/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
297 01/04/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ duclongaudio
298 31/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
299 30/03/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 1.251.000 VNĐ viethungepc
300 29/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
301 28/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
302 27/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
303 26/03/2013 4 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
304 22/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
305 21/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
306 20/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
307 19/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
308 18/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
309 17/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
310 16/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycholon
311 15/03/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ dienmaycholon
312 14/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
313 13/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
314 12/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
315 11/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
316 10/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
317 09/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
318 08/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
319 07/03/2013 2 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
320 05/03/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ DNTTech
321 04/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
322 03/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
323 02/03/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
324 01/03/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
325 28/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
326 27/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
327 26/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
328 25/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
329 24/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
330 23/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
331 22/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
332 21/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
333 20/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
334 19/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
335 18/02/2013 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
336 16/02/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
337 15/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
338 14/02/2013 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
339 11/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
340 10/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
341 09/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
342 08/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
343 07/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
344 06/02/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
345 05/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
346 04/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
347 03/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
348 02/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
349 01/02/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
350 31/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
351 30/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
352 29/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
353 28/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
354 27/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
355 26/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
356 25/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
357 24/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
358 23/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
359 22/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
360 21/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
361 20/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ duclongaudio
362 19/01/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ laptopbaongoc
363 18/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
364 17/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
365 16/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
366 15/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
367 14/01/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
368 13/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
369 12/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
370 11/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
371 10/01/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ Ctyhungthinh
372 09/01/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
373 08/01/2013 9 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
374 30/12/2012 4 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
375 26/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
376 25/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
377 24/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
378 23/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
379 22/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
380 21/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
381 20/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
382 19/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
383 18/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
384 17/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
385 16/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
386 15/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
387 14/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
388 13/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
389 12/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
390 11/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
391 10/12/2012 3 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
392 07/12/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
393 06/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
394 05/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
395 04/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
396 03/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
397 02/12/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
398 01/12/2012 3 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
399 28/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
400 27/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
401 26/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
402 25/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
403 24/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
404 23/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
405 22/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
406 21/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
407 20/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
408 19/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
409 18/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duclongaudio
410 17/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
411 16/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
412 15/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
413 14/11/2012 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
414 13/11/2012 2 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Ctyhungthinh
415 11/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
416 10/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
417 09/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
418 08/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
419 07/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
420 06/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
421 05/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
422 04/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
423 03/11/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
424 02/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
425 01/11/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
426 31/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
427 30/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
428 29/10/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
429 28/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
430 27/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
431 26/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
432 25/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
433 24/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
434 23/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
435 22/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DNTTech
436 21/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
437 20/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
438 19/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
439 18/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi DNTTech
440 17/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
441 16/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
442 15/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
443 14/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
444 13/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
445 12/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
446 11/10/2012 5 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
447 06/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
448 05/10/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
449 04/10/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
450 03/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
451 01/10/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
452 29/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
453 28/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
454 27/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
455 26/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
456 25/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
457 24/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
458 23/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
459 22/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
460 21/09/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
461 19/09/2012 2 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
462 17/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
463 16/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
464 15/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
465 14/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
466 13/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Giảm 155.970 VNĐ vftrader
467 12/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
468 11/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
469 10/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
470 09/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
471 08/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
472 07/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ dienmaythienhoa
473 06/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
474 05/09/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
475 04/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
476 03/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 494.030 VNĐ duclongaudio
477 02/09/2012 1 ngày 3.394.030 VNĐ Tăng 494.030 VNĐ vftrader
478 01/09/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
479 31/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
480 30/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
481 29/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
482 28/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
483 27/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
484 26/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
485 25/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
486 24/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
487 23/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
488 22/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
489 21/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
490 20/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
491 19/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
492 18/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
493 17/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
494 16/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
495 15/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ FYI
496 14/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
497 13/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
498 12/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
499 11/08/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ Ctyhungthinh
500 10/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
501 09/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
502 08/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
503 07/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
504 06/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
505 05/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
506 04/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
507 03/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
508 02/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
509 01/08/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ duclongaudio
510 31/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi FYI
511 30/07/2012 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ FYI
512 29/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
513 28/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
514 27/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
515 26/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
516 25/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
517 24/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
518 23/07/2012 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
519 21/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
520 20/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
521 19/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
522 18/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
523 17/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
524 16/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
525 15/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
526 14/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
527 13/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
528 12/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
529 11/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
530 10/07/2012 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ vftrader
531 09/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
532 08/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
533 07/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
534 06/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
535 05/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
536 04/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
537 03/07/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
538 02/07/2012 5 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
539 27/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienhoa
540 26/06/2012 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ dienmaythienhoa
541 25/06/2012 3.599.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 541 thay đổi giá của sản phẩm JVC UX-G500V đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini (dan may mini, dàn mini, dan mini, dàn máy mini)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về JVC UX-G500V trong mục Dàn máy mini