Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
2 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
3 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
4 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
5 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
6 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
7 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
8 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
9 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
10 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
11 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
12 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
13 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
14 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
15 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
16 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
17 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
18 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
19 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
20 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
21 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
22 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
23 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
24 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
25 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
26 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
27 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
28 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
29 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
30 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
31 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
32 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
33 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
34 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
35 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
36 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
37 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
38 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
39 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
40 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
41 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
42 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
43 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
44 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
45 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
46 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
47 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
48 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
49 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
50 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
51 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
52 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
53 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
54 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
55 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
56 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
57 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
58 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
59 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
60 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
61 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
62 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
63 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
64 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
65 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
66 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
67 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
68 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
69 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
70 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
71 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
72 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
73 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
74 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
75 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
76 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
77 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
78 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
79 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
80 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
81 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
82 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
83 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
84 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
85 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
86 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
87 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
88 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
89 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
90 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
91 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
92 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
93 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
94 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
95 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
96 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
97 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
98 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
99 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
100 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
101 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
102 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
103 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
104 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
105 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
106 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
107 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
108 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
109 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
110 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
111 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
112 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
113 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
114 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
115 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
116 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
117 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
118 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
119 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
120 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
121 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
122 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
123 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
124 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
125 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
126 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
127 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
128 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
129 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
130 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
131 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
132 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
133 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
134 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
135 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
136 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
137 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
138 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
139 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
140 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
141 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
142 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
143 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
144 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
145 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
146 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
147 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
148 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
149 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
150 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
151 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
152 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
153 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
154 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
155 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
156 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
157 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
158 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
159 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
160 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
161 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
162 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
163 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
164 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
165 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
166 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
167 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
168 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
169 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
170 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
171 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
172 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
173 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
174 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
175 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
176 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
177 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
178 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
179 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
180 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
181 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
182 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
183 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
184 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
185 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
186 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
187 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
188 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
189 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
190 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
191 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
192 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
193 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
194 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
195 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
196 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
197 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
198 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
199 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
200 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
201 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
202 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
203 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
204 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
205 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
206 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
207 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
208 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
209 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
210 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
211 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
212 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
213 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
214 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
215 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
216 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
217 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
218 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
219 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
220 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
221 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
222 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
223 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
224 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
225 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
226 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
227 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
228 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
229 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
230 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
231 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
232 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
233 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
234 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
235 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
236 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
237 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
238 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
239 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
240 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
241 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
242 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
243 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
244 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
245 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
246 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
247 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
248 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
249 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
250 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
251 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
252 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
253 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
254 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
255 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
256 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
257 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
258 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
259 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
260 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
261 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
262 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
263 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
264 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
265 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
266 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
267 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
268 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
269 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
270 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
271 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
272 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
273 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
274 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
275 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
276 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
277 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
278 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
279 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
280 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
281 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
282 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
283 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
284 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
285 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
286 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
287 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
288 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
289 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
290 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
291 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
292 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
293 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
294 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
295 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
296 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
297 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
298 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
299 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
300 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
301 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
302 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
303 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
304 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
305 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
306 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
307 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 307 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.