Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
2 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
3 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
4 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
5 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
6 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
7 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
8 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
9 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
10 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
11 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
12 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
13 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
14 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
15 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
16 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
17 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
18 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
19 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
20 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
21 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
22 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
23 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
24 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
25 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
26 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
27 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
28 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
29 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
30 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
31 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
32 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
33 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
34 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
35 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
36 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
37 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
38 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
39 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
40 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
41 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
42 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
43 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
44 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
45 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
46 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
47 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
48 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
49 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
50 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
51 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
52 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
53 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
54 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
55 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
56 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
57 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
58 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
59 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
60 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
61 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
62 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
63 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
64 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
65 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
66 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
67 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
68 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
69 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
70 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
71 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
72 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
73 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
74 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
75 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
76 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
77 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
78 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
79 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
80 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
81 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
82 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
83 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
84 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
85 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
86 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
87 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
88 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
89 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
90 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
91 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
92 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
93 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
94 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
95 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
96 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
97 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
98 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
99 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
100 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
101 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
102 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
103 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
104 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
105 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
106 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
107 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
108 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
109 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
110 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
111 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
112 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
113 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
114 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
115 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
116 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
117 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
118 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
119 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
120 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
121 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
122 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
123 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
124 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
125 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
126 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
127 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
128 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
129 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
130 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
131 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
132 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
133 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
134 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
135 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
136 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
137 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
138 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
139 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
140 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
141 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
142 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
143 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
144 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
145 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
146 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
147 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
148 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
149 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
150 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
151 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
152 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
153 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
154 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
155 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
156 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
157 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
158 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
159 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
160 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
161 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
162 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
163 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
164 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
165 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
166 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
167 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
168 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
169 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
170 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
171 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
172 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
173 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
174 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
175 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
176 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
177 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
178 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
179 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
180 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
181 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
182 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
183 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
184 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
185 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
186 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
187 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
188 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
189 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
190 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
191 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
192 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
193 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
194 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
195 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
196 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
197 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
198 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
199 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
200 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
201 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
202 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
203 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
204 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
205 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
206 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
207 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
208 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
209 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
210 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
211 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
212 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
213 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
214 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
215 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
216 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
217 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
218 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
219 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
220 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
221 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
222 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
223 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
224 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
225 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
226 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
227 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
228 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
229 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
230 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
231 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
232 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
233 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
234 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
235 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
236 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
237 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
238 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
239 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
240 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
241 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
242 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
243 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
244 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
245 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
246 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
247 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
248 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
249 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
250 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
251 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
252 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
253 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
254 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
255 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
256 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
257 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
258 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
259 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
260 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
261 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
262 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
263 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
264 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
265 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
266 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
267 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
268 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
269 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
270 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
271 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
272 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
273 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
274 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
275 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
276 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
277 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
278 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
279 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
280 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
281 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
282 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
283 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
284 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
285 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
286 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
287 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
288 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
289 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
290 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
291 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
292 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
293 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
294 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
295 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
296 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
297 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
298 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
299 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
300 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
301 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
302 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
303 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
304 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
305 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
306 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
307 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
308 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
309 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
310 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
311 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
312 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
313 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
314 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
315 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
316 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
317 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
318 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
319 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
320 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
321 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
322 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 322 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.