Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/02/2017 1 ngày 1.070.000 ₫ Giá không đổi bepandong
2 22/02/2017 4 ngày 1.070.000 ₫ Giảm 9.670.000 VNĐ bepandong
3 18/02/2017 7 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
4 11/02/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
5 08/02/2017 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
6 07/02/2017 16 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
7 22/01/2017 3 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bep68
8 19/01/2017 10 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bep68
9 09/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
10 07/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
11 04/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
12 02/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
13 30/12/2016 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
14 26/12/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
15 21/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
16 19/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
17 17/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
18 15/12/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
19 14/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
20 13/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
21 11/12/2016 3 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
22 08/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
23 07/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
24 06/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
25 05/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
26 04/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
27 03/12/2016 8 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
28 25/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
29 23/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
30 22/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
31 20/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
32 19/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
33 18/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
34 16/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
35 15/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
36 14/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
37 12/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
38 10/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
39 08/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
40 07/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
41 06/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
42 05/11/2016 5 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
43 31/10/2016 6 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
44 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
45 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
46 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
47 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
48 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
49 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
50 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
51 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
52 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
53 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
54 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
55 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
56 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
57 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
58 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
59 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
60 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
61 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
62 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
63 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
64 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
65 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
66 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
67 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
68 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
69 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
70 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
71 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
72 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
73 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
74 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
75 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
76 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
77 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
78 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
79 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
80 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
81 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
82 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
83 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
84 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
85 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
86 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
87 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
88 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
89 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
90 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
91 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
92 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
93 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
94 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
95 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
96 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
97 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
98 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
99 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
100 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
101 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
102 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
103 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
104 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
105 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
106 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
107 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
108 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
109 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
110 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
111 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
112 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
113 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
114 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
115 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
116 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
117 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
118 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
119 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
120 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
121 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
122 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
123 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
124 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
125 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
126 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
127 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
128 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
129 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
130 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
131 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
132 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
133 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
134 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
135 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
136 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
137 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
138 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
139 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
140 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
141 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
142 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
143 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
144 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
145 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
146 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
147 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
148 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
149 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
150 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
151 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
152 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
153 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
154 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
155 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
156 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
157 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
158 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
159 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
160 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
161 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
162 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
163 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
164 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
165 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
166 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
167 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
168 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
169 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
170 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
171 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
172 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
173 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
174 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
175 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
176 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
177 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
178 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
179 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
180 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
181 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
182 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
183 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
184 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
185 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
186 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
187 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
188 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
189 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
190 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
191 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
192 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
193 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
194 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
195 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
196 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
197 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
198 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
199 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
200 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
201 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
202 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
203 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
204 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
205 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
206 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
207 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
208 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
209 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
210 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
211 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
212 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
213 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
214 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
215 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
216 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
217 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
218 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
219 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
220 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
221 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
222 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
223 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
224 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
225 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
226 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
227 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
228 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
229 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
230 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
231 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
232 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
233 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
234 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
235 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
236 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
237 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
238 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
239 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
240 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
241 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
242 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
243 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
244 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
245 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
246 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
247 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
248 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
249 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
250 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
251 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
252 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
253 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
254 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
255 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
256 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
257 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
258 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
259 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
260 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
261 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
262 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
263 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
264 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
265 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
266 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
267 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
268 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
269 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
270 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
271 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
272 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
273 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
274 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
275 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
276 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
277 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
278 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
279 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
280 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
281 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
282 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
283 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
284 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
285 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
286 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
287 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
288 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
289 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
290 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
291 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
292 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
293 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
294 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
295 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
296 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
297 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
298 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
299 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
300 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
301 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
302 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
303 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
304 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
305 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
306 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
307 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
308 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
309 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
310 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
311 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
312 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
313 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
314 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
315 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
316 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
317 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
318 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
319 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
320 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
321 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
322 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
323 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
324 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
325 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
326 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
327 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
328 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
329 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
330 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
331 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
332 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
333 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
334 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
335 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
336 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
337 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
338 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
339 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
340 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
341 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
342 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
343 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
344 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
345 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
346 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
347 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
348 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
349 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
350 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
351 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
352 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
353 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
354 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
355 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
356 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
357 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
358 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
359 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
360 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
361 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
362 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
363 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
364 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
365 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 365 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.