Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
2 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
3 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
4 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
5 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
6 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
7 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
8 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
9 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
10 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
11 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
12 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
13 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
14 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
15 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
16 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
17 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
18 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
19 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
20 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
21 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
22 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
23 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
24 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
25 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
26 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
27 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
28 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
29 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
30 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
31 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
32 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
33 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
34 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
35 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
36 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
37 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
38 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
39 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
40 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
41 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
42 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
43 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
44 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
45 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
46 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
47 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
48 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
49 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
50 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
51 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
52 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
53 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
54 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
55 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
56 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
57 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
58 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
59 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
60 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
61 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
62 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
63 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
64 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
65 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
66 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
67 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
68 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
69 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
70 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
71 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
72 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
73 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
74 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
75 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
76 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
77 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
78 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
79 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
80 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
81 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
82 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
83 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
84 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
85 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
86 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
87 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
88 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
89 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
90 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
91 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
92 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
93 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
94 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
95 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
96 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
97 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
98 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
99 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
100 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
101 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
102 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
103 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
104 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
105 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
106 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
107 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
108 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
109 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
110 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
111 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
112 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
113 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
114 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
115 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
116 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
117 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
118 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
119 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
120 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
121 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
122 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
123 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
124 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
125 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
126 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
127 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
128 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
129 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
130 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
131 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
132 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
133 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
134 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
135 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
136 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
137 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
138 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
139 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
140 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
141 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
142 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
143 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
144 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
145 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
146 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
147 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
148 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
149 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
150 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
151 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
152 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
153 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
154 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
155 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
156 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
157 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
158 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
159 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
160 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
161 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
162 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
163 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
164 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
165 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
166 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
167 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
168 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
169 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
170 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
171 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
172 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
173 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
174 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
175 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
176 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
177 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
178 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
179 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
180 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
181 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
182 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
183 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
184 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
185 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
186 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
187 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
188 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
189 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
190 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
191 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
192 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
193 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
194 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
195 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
196 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
197 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
198 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
199 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
200 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
201 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
202 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
203 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
204 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
205 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
206 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
207 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
208 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
209 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
210 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
211 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
212 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
213 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
214 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
215 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
216 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
217 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
218 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
219 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
220 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
221 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
222 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
223 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
224 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
225 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
226 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
227 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
228 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
229 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
230 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
231 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
232 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
233 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
234 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
235 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
236 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
237 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
238 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
239 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
240 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
241 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
242 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
243 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
244 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
245 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
246 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
247 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
248 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
249 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
250 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
251 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
252 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
253 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
254 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
255 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
256 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
257 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
258 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
259 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
260 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
261 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
262 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
263 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
264 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
265 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
266 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
267 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
268 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
269 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
270 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
271 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
272 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
273 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
274 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
275 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
276 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
277 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
278 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
279 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
280 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
281 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
282 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
283 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
284 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
285 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
286 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
287 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
288 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
289 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
290 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
291 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
292 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
293 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
294 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
295 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 295 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.