Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
2 07/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
3 04/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
4 02/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
5 30/12/2016 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
6 26/12/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
7 21/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
8 19/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
9 17/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
10 15/12/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
11 14/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
12 13/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
13 11/12/2016 3 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
14 08/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
15 07/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
16 06/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
17 05/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
18 04/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
19 03/12/2016 8 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
20 25/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
21 23/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
22 22/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
23 20/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
24 19/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
25 18/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
26 16/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
27 15/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
28 14/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
29 12/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
30 10/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
31 08/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
32 07/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
33 06/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
34 05/11/2016 5 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
35 31/10/2016 6 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
36 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
37 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
38 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
39 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
40 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
41 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
42 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
43 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
44 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
45 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
46 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
47 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
48 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
49 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
50 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
51 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
52 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
53 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
54 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
55 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
56 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
57 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
58 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
59 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
60 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
61 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
62 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
63 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
64 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
65 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
66 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
67 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
68 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
69 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
70 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
71 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
72 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
73 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
74 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
75 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
76 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
77 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
78 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
79 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
80 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
81 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
82 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
83 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
84 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
85 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
86 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
87 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
88 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
89 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
90 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
91 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
92 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
93 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
94 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
95 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
96 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
97 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
98 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
99 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
100 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
101 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
102 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
103 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
104 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
105 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
106 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
107 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
108 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
109 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
110 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
111 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
112 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
113 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
114 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
115 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
116 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
117 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
118 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
119 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
120 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
121 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
122 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
123 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
124 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
125 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
126 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
127 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
128 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
129 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
130 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
131 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
132 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
133 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
134 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
135 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
136 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
137 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
138 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
139 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
140 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
141 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
142 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
143 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
144 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
145 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
146 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
147 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
148 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
149 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
150 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
151 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
152 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
153 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
154 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
155 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
156 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
157 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
158 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
159 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
160 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
161 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
162 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
163 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
164 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
165 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
166 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
167 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
168 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
169 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
170 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
171 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
172 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
173 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
174 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
175 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
176 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
177 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
178 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
179 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
180 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
181 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
182 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
183 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
184 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
185 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
186 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
187 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
188 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
189 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
190 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
191 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
192 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
193 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
194 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
195 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
196 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
197 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
198 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
199 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
200 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
201 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
202 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
203 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
204 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
205 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
206 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
207 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
208 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
209 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
210 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
211 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
212 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
213 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
214 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
215 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
216 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
217 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
218 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
219 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
220 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
221 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
222 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
223 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
224 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
225 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
226 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
227 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
228 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
229 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
230 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
231 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
232 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
233 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
234 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
235 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
236 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
237 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
238 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
239 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
240 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
241 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
242 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
243 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
244 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
245 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
246 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
247 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
248 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
249 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
250 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
251 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
252 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
253 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
254 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
255 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
256 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
257 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
258 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
259 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
260 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
261 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
262 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
263 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
264 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
265 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
266 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
267 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
268 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
269 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
270 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
271 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
272 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
273 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
274 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
275 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
276 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
277 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
278 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
279 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
280 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
281 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
282 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
283 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
284 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
285 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
286 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
287 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
288 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
289 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
290 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
291 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
292 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
293 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
294 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
295 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
296 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
297 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
298 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
299 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
300 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
301 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
302 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
303 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
304 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
305 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
306 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
307 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
308 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
309 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
310 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
311 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
312 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
313 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
314 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
315 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
316 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
317 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
318 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
319 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
320 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
321 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
322 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
323 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
324 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
325 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
326 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
327 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
328 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
329 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
330 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
331 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
332 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
333 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
334 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
335 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
336 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
337 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
338 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
339 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
340 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
341 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
342 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
343 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
344 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
345 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
346 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
347 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
348 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
349 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
350 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
351 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
352 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
353 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
354 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
355 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
356 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
357 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 357 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.