Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/05/2017 21 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi bepducviet
2 13/04/2017 4 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
3 09/04/2017 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 9.640.000 VNĐ noithat_kienan
4 08/04/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.640.000 VNĐ bepandong
5 07/04/2017 9 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 9.640.000 VNĐ noithat_kienan
6 29/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.640.000 VNĐ bepandong
7 28/03/2017 11 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 9.640.000 VNĐ noithat_kienan
8 17/03/2017 3 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
9 14/03/2017 2 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
10 12/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
11 11/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
12 10/03/2017 11 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.690.000 VNĐ bepandong
13 27/02/2017 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 9.680.000 VNĐ bep68
14 23/02/2017 1 ngày 1.070.000 ₫ Giá không đổi bepandong
15 22/02/2017 4 ngày 1.070.000 ₫ Giảm 9.670.000 VNĐ bepandong
16 18/02/2017 7 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
17 11/02/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
18 08/02/2017 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
19 07/02/2017 16 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
20 22/01/2017 3 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bep68
21 19/01/2017 10 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bep68
22 09/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
23 07/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
24 04/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
25 02/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
26 30/12/2016 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
27 26/12/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
28 21/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
29 19/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
30 17/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
31 15/12/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
32 14/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
33 13/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
34 11/12/2016 3 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
35 08/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
36 07/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
37 06/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
38 05/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
39 04/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
40 03/12/2016 8 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
41 25/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
42 23/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
43 22/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
44 20/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
45 19/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
46 18/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
47 16/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
48 15/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
49 14/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
50 12/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
51 10/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
52 08/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
53 07/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
54 06/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
55 05/11/2016 5 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
56 31/10/2016 6 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
57 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
58 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
59 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
60 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
61 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
62 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
63 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
64 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
65 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
66 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
67 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
68 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
69 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
70 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
71 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
72 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
73 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
74 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
75 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
76 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
77 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
78 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
79 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
80 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
81 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
82 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
83 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
84 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
85 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
86 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
87 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
88 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
89 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
90 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
91 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
92 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
93 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
94 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
95 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
96 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
97 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
98 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
99 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
100 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
101 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
102 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
103 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
104 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
105 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
106 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
107 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
108 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
109 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
110 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
111 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
112 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
113 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
114 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
115 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
116 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
117 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
118 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
119 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
120 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
121 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
122 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
123 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
124 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
125 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
126 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
127 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
128 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
129 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
130 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
131 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
132 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
133 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
134 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
135 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
136 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
137 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
138 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
139 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
140 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
141 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
142 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
143 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
144 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
145 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
146 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
147 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
148 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
149 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
150 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
151 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
152 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
153 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
154 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
155 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
156 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
157 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
158 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
159 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
160 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
161 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
162 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
163 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
164 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
165 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
166 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
167 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
168 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
169 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
170 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
171 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
172 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
173 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
174 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
175 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
176 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
177 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
178 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
179 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
180 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
181 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
182 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
183 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
184 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
185 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
186 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
187 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
188 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
189 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
190 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
191 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
192 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
193 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
194 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
195 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
196 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
197 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
198 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
199 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
200 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
201 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
202 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
203 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
204 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
205 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
206 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
207 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
208 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
209 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
210 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
211 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
212 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
213 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
214 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
215 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
216 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
217 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
218 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
219 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
220 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
221 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
222 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
223 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
224 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
225 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
226 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
227 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
228 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
229 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
230 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
231 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
232 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
233 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
234 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
235 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
236 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
237 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
238 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
239 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
240 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
241 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
242 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
243 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
244 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
245 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
246 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
247 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
248 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
249 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
250 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
251 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
252 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
253 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
254 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
255 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
256 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
257 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
258 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
259 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
260 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
261 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
262 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
263 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
264 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
265 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
266 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
267 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
268 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
269 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
270 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
271 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
272 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
273 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
274 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
275 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
276 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
277 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
278 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
279 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
280 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
281 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
282 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
283 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
284 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
285 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
286 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
287 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
288 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
289 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
290 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
291 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
292 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
293 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
294 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
295 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
296 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
297 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
298 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
299 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
300 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
301 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
302 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
303 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
304 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
305 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
306 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
307 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
308 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
309 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
310 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
311 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
312 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
313 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
314 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
315 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
316 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
317 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
318 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
319 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
320 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
321 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
322 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
323 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
324 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
325 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
326 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
327 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
328 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
329 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
330 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
331 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
332 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
333 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
334 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
335 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
336 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
337 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
338 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
339 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
340 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
341 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
342 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
343 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
344 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
345 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
346 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
347 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
348 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
349 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
350 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
351 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
352 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
353 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
354 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
355 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
356 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
357 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
358 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
359 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
360 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
361 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
362 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
363 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
364 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
365 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
366 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
367 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
368 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
369 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
370 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
371 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
372 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
373 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
374 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
375 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
376 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
377 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
378 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 378 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.