Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
2 04/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
3 03/12/2016 8 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
4 25/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
5 23/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
6 22/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
7 20/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
8 19/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
9 18/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
10 16/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
11 15/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
12 14/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
13 12/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
14 10/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
15 08/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
16 07/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
17 06/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
18 05/11/2016 5 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
19 31/10/2016 6 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
20 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
21 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
22 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
23 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
24 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
25 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
26 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
27 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
28 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
29 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
30 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
31 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
32 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
33 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
34 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
35 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
36 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
37 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
38 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
39 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
40 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
41 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
42 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
43 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
44 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
45 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
46 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
47 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
48 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
49 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
50 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
51 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
52 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
53 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
54 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
55 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
56 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
57 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
58 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
59 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
60 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
61 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
62 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
63 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
64 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
65 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
66 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
67 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
68 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
69 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
70 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
71 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
72 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
73 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
74 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
75 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
76 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
77 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
78 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
79 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
80 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
81 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
82 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
83 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
84 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
85 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
86 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
87 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
88 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
89 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
90 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
91 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
92 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
93 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
94 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
95 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
96 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
97 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
98 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
99 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
100 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
101 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
102 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
103 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
104 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
105 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
106 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
107 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
108 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
109 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
110 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
111 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
112 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
113 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
114 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
115 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
116 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
117 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
118 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
119 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
120 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
121 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
122 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
123 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
124 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
125 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
126 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
127 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
128 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
129 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
130 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
131 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
132 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
133 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
134 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
135 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
136 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
137 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
138 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
139 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
140 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
141 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
142 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
143 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
144 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
145 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
146 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
147 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
148 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
149 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
150 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
151 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
152 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
153 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
154 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
155 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
156 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
157 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
158 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
159 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
160 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
161 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
162 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
163 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
164 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
165 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
166 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
167 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
168 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
169 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
170 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
171 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
172 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
173 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
174 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
175 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
176 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
177 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
178 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
179 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
180 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
181 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
182 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
183 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
184 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
185 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
186 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
187 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
188 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
189 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
190 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
191 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
192 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
193 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
194 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
195 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
196 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
197 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
198 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
199 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
200 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
201 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
202 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
203 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
204 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
205 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
206 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
207 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
208 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
209 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
210 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
211 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
212 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
213 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
214 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
215 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
216 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
217 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
218 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
219 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
220 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
221 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
222 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
223 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
224 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
225 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
226 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
227 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
228 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
229 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
230 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
231 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
232 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
233 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
234 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
235 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
236 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
237 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
238 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
239 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
240 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
241 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
242 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
243 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
244 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
245 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
246 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
247 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
248 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
249 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
250 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
251 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
252 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
253 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
254 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
255 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
256 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
257 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
258 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
259 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
260 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
261 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
262 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
263 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
264 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
265 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
266 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
267 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
268 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
269 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
270 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
271 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
272 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
273 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
274 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
275 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
276 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
277 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
278 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
279 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
280 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
281 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
282 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
283 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
284 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
285 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
286 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
287 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
288 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
289 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
290 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
291 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
292 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
293 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
294 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
295 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
296 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
297 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
298 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
299 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
300 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
301 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
302 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
303 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
304 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
305 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
306 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
307 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
308 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
309 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
310 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
311 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
312 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
313 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
314 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
315 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
316 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
317 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
318 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
319 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
320 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
321 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
322 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
323 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
324 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
325 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
326 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
327 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
328 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
329 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
330 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
331 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
332 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
333 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
334 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
335 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
336 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
337 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
338 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
339 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
340 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
341 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 341 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.