Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ beptunhapkhau
2 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
3 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
4 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
5 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
6 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
7 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
8 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
9 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
10 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
11 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
12 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
13 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
14 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
15 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
16 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
17 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
18 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
19 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
20 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
21 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
22 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
23 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
24 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
25 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
26 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
27 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
28 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
29 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
30 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
31 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
32 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
33 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
34 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
35 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
36 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
37 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
38 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
39 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
40 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
41 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
42 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
43 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
44 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
45 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
46 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
47 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
48 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
49 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
50 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
51 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
52 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
53 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
54 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
55 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
56 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
57 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
58 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
59 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
60 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
61 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
62 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
63 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
64 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
65 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
66 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
67 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
68 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
69 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
70 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
71 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
72 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
73 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
74 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
75 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
76 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
77 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
78 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
79 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
80 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
81 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
82 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
83 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
84 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
85 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
86 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
87 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
88 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
89 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
90 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
91 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
92 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
93 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
94 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
95 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
96 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
97 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
98 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
99 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
100 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
101 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
102 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
103 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
104 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
105 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
106 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
107 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
108 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
109 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
110 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
111 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
112 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
113 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
114 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
115 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
116 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
117 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
118 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
119 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
120 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
121 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
122 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
123 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
124 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
125 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
126 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
127 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
128 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
129 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
130 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
131 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
132 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
133 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
134 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
135 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
136 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
137 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
138 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
139 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
140 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
141 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
142 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
143 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
144 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
145 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
146 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
147 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
148 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
149 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
150 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
151 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
152 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
153 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
154 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
155 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
156 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
157 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
158 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
159 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
160 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
161 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
162 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
163 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
164 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
165 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
166 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
167 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
168 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
169 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
170 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
171 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
172 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
173 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
174 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
175 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
176 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
177 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
178 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
179 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
180 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
181 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
182 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
183 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
184 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
185 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
186 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
187 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
188 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
189 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
190 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
191 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
192 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
193 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
194 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
195 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
196 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
197 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
198 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
199 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
200 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
201 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
202 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
203 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
204 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
205 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
206 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
207 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
208 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
209 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
210 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
211 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
212 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
213 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
214 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
215 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
216 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
217 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
218 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
219 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
220 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
221 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
222 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
223 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
224 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
225 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
226 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
227 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
228 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
229 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
230 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
231 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
232 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
233 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
234 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
235 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
236 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
237 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
238 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
239 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
240 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
241 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
242 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
243 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
244 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
245 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
246 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
247 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
248 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
249 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
250 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
251 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
252 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
253 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
254 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
255 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
256 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
257 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
258 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
259 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
260 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
261 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
262 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
263 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
264 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
265 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
266 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
267 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
268 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
269 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
270 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
271 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
272 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
273 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
274 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
275 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
276 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
277 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
278 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
279 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
280 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
281 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
282 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
283 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
284 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
285 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
286 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 286 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.