Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/03/2017 3 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
2 14/03/2017 2 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
3 12/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
4 11/03/2017 1 ngày 1.060.000 ₫ Giá không đổi bepandong
5 10/03/2017 11 ngày 1.060.000 ₫ Giảm 9.690.000 VNĐ bepandong
6 27/02/2017 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 9.680.000 VNĐ bep68
7 23/02/2017 1 ngày 1.070.000 ₫ Giá không đổi bepandong
8 22/02/2017 4 ngày 1.070.000 ₫ Giảm 9.670.000 VNĐ bepandong
9 18/02/2017 7 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
10 11/02/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
11 08/02/2017 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
12 07/02/2017 16 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
13 22/01/2017 3 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bep68
14 19/01/2017 10 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bep68
15 09/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
16 07/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
17 04/01/2017 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
18 02/01/2017 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
19 30/12/2016 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
20 26/12/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
21 21/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
22 19/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
23 17/12/2016 2 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
24 15/12/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
25 14/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
26 13/12/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ noithat_kienan
27 11/12/2016 3 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bephoanggia
28 08/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
29 07/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
30 06/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
31 05/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
32 04/12/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
33 03/12/2016 8 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
34 25/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
35 23/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
36 22/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
37 20/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepandong
38 19/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
39 18/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
40 16/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
41 15/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
42 14/11/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
43 12/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
44 10/11/2016 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
45 08/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
46 07/11/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepductam
47 06/11/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
48 05/11/2016 5 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
49 31/10/2016 6 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
50 25/10/2016 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ noithat_kienan
51 24/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
52 23/10/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
53 20/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
54 18/10/2016 11 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
55 07/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
56 06/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
57 05/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepductam
58 04/10/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
59 02/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
60 01/10/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
61 30/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
62 29/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
63 28/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepandong
64 27/09/2016 6 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ beptunhapkhau
65 21/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
66 20/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
67 19/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
68 15/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
69 14/09/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
70 13/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
71 12/09/2016 4 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
72 08/09/2016 5 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
73 03/09/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
74 02/09/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ bepandong
75 30/08/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ GiadungDungson
76 29/08/2016 4 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
77 25/08/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
78 24/08/2016 2 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
79 22/08/2016 3 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
80 19/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
81 18/08/2016 7 ngày 10.750.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
82 11/08/2016 5 ngày 10.750.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bephoanggia
83 06/08/2016 1 ngày 10.740.000 ₫ Giá không đổi bepandong
84 05/08/2016 6 ngày 10.740.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepandong
85 30/07/2016 1 ngày 10.750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
86 29/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
87 28/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
88 27/07/2016 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
89 22/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
90 21/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
91 20/07/2016 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
92 19/07/2016 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ GiadungDungson
93 17/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
94 16/07/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
95 14/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
96 13/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
97 12/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
98 11/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
99 10/07/2016 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
100 08/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
101 07/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
102 06/07/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
103 05/07/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ noithat_kienan
104 04/07/2016 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bephoanggia
105 03/07/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
106 29/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ bephoanggia
107 27/06/2016 11 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bepandong
108 16/06/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ beptunhapkhau
109 07/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
110 05/06/2016 4 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
111 01/06/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
112 30/05/2016 16 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
113 14/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
114 12/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
115 11/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
116 10/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
117 08/05/2016 2 ngày 10.850.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
118 06/05/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
119 05/05/2016 5 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
120 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
121 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
122 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
123 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
124 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
125 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
126 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
127 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
128 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
129 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
130 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
131 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
132 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
133 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
134 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
135 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
136 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
137 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
138 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
139 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
140 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
141 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
142 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
143 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
144 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
145 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
146 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
147 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
148 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
149 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
150 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
151 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
152 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
153 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
154 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
155 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
156 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
157 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
158 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
159 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
160 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
161 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
162 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
163 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
164 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
165 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
166 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
167 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
168 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
169 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
170 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
171 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
172 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
173 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
174 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
175 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
176 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
177 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
178 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
179 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
180 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
181 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
182 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
183 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
184 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
185 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
186 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
187 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
188 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
189 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
190 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
191 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
192 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
193 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
194 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
195 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
196 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
197 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
198 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
199 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
200 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
201 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
202 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
203 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
204 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
205 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
206 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
207 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
208 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
209 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
210 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
211 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
212 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
213 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
214 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
215 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
216 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
217 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
218 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
219 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
220 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
221 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
222 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
223 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
224 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
225 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
226 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
227 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
228 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
229 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
230 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
231 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
232 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
233 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
234 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
235 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
236 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
237 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
238 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
239 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
240 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
241 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
242 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
243 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
244 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
245 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
246 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
247 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
248 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
249 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
250 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
251 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
252 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
253 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
254 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
255 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
256 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
257 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
258 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
259 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
260 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
261 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
262 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
263 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
264 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
265 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
266 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
267 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
268 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
269 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
270 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
271 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
272 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
273 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
274 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
275 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
276 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
277 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
278 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
279 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
280 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
281 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
282 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
283 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
284 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
285 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
286 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
287 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
288 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
289 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
290 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
291 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
292 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
293 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
294 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
295 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
296 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
297 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
298 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
299 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
300 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
301 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
302 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
303 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
304 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
305 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
306 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
307 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
308 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
309 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
310 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
311 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
312 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
313 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
314 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
315 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
316 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
317 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
318 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
319 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
320 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
321 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
322 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
323 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
324 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
325 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
326 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
327 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
328 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
329 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
330 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
331 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
332 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
333 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
334 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
335 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
336 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
337 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
338 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
339 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
340 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
341 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
342 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
343 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
344 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
345 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
346 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
347 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
348 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
349 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
350 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
351 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
352 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
353 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
354 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
355 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
356 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
357 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
358 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
359 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
360 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
361 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
362 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
363 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
364 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
365 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
366 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
367 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
368 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
369 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
370 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
371 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 371 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.