• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
2 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
3 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
4 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
5 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
6 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
7 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
8 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
9 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
10 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
11 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
12 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
13 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
14 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
15 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
16 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
17 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
18 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
19 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
20 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
21 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
22 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
23 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
24 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
25 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
26 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
27 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
28 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
29 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
30 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
31 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
32 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
33 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
34 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
35 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
36 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
37 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
38 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
39 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
40 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
41 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
42 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
43 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi bep68
44 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
45 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
46 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
47 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
48 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
49 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
50 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
51 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
52 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
53 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
54 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
55 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
56 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
57 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
58 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
59 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
60 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 VNĐ Giá không đổi noithat_kienan
61 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 VNĐ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
62 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
63 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
64 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
65 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
66 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
67 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
68 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
69 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
70 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
71 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
72 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
73 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
74 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
75 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
76 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
77 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
78 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
79 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
80 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
81 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
82 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
83 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
84 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
85 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
86 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
87 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
88 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
89 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
90 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
91 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
92 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
93 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
94 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
95 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
96 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
97 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
98 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
99 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
100 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
101 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
102 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
103 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
104 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
105 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
106 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
107 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
108 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
109 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
110 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
111 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
112 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
113 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
114 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi FYI
115 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
116 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
117 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
118 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ bep58
119 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
120 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
121 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
122 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
123 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
124 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ bep58
125 26/06/2012 12.250.000 VNĐ beptiachopxanh
Có tổng cộng 125 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ