• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
2 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
3 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
4 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
5 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
6 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
7 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
8 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
9 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
10 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
11 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
12 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
13 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
14 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
15 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
16 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
17 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
18 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
19 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
20 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi bep68
21 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
22 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
23 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
24 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
25 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
26 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
27 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
28 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
29 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
30 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
31 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
32 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
33 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
34 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
35 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
36 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
37 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 VNĐ Giá không đổi noithat_kienan
38 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 VNĐ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
39 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
40 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
41 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
42 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
43 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
44 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
45 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
46 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
47 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
48 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
49 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
50 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
51 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
52 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
53 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
54 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
55 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
56 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
57 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
58 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
59 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
60 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
61 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
62 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
63 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
64 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
65 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
66 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
67 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
68 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
69 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
70 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
71 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
72 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
73 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
74 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
75 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
76 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
77 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
78 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
79 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
80 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
81 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
82 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
83 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
84 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
85 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
86 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
87 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
88 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
89 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
90 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
91 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi FYI
92 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
93 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
94 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
95 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ bep58
96 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
97 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
98 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
99 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
100 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
101 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ bep58
102 26/06/2012 12.250.000 VNĐ beptiachopxanh
Có tổng cộng 102 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ