• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
2 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
3 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
4 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
5 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
6 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
7 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
8 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
9 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
10 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
11 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
12 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
13 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
14 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
15 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
16 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
17 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
18 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
19 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
20 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
21 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
22 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
23 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
24 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
25 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
26 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
27 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
28 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
29 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
30 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
31 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
32 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
33 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
34 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
35 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
36 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
37 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
38 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
39 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
40 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
41 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
42 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
43 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
44 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
45 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
46 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
47 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
48 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
49 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
50 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
51 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
52 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
53 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
54 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
55 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
56 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
57 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
58 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
59 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
60 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
61 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
62 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
63 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
64 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
65 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
66 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
67 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
68 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
69 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
70 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
71 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
72 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
73 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
74 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
75 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
76 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
77 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
78 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
79 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
80 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
81 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
82 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
83 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
84 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
85 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
86 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
87 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
88 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
89 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
90 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
91 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
92 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
93 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
94 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
95 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
96 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
97 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
98 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
99 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
100 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
101 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
102 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
103 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
104 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
105 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
106 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
107 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
108 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
109 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
110 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
111 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
112 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
113 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
114 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
115 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
116 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
117 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
118 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
119 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
120 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
121 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
122 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
123 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
124 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
125 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
126 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
127 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
128 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
129 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
130 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
131 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
132 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
133 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
134 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
135 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
136 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
137 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
138 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
139 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
140 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
141 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
142 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
143 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
144 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
145 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
146 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
147 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
148 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
149 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
150 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
151 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
152 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
153 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
154 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
155 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
156 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
157 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
158 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 158 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ
Từ khóa nổi bật trong tuần: sony, khung treo, hoa tu lam, song son, ta ba