• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
2 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
3 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
4 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
5 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
6 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
7 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
8 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
9 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
10 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
11 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
12 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
13 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
14 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
15 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
16 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
17 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
18 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
19 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
20 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
21 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
22 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
23 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
24 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
25 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
26 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
27 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
28 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
29 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi bep68
30 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
31 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
32 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
33 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
34 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
35 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
36 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
37 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
38 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
39 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
40 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
41 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
42 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
43 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
44 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
45 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
46 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 VNĐ Giá không đổi noithat_kienan
47 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 VNĐ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
48 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
49 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
50 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
51 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
52 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
53 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
54 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
55 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
56 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
57 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
58 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
59 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
60 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
61 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
62 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
63 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
64 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
65 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
66 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
67 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
68 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
69 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
70 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
71 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
72 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
73 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
74 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
75 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
76 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
77 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
78 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
79 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
80 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
81 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
82 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
83 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
84 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
85 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
86 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
87 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
88 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
89 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
90 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
91 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
92 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
93 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
94 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
95 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
96 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
97 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
98 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
99 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
100 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi FYI
101 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
102 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
103 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
104 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ bep58
105 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
106 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
107 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
108 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
109 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
110 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ bep58
111 26/06/2012 12.250.000 VNĐ beptiachopxanh
Có tổng cộng 111 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ