Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
2 29/04/2016 4 ngày 10.880.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepandong
3 25/04/2016 1 ngày 10.850.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ noithat_kienan
4 24/04/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
5 12/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
6 10/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
7 07/04/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
8 06/04/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
9 03/04/2016 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
10 01/04/2016 30 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
11 02/03/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
12 28/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
13 27/02/2016 9 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
14 18/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
15 17/02/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
16 16/02/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
17 03/02/2016 12 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
18 22/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
19 21/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
20 20/01/2016 13 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi beptunhapkhau
21 07/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
22 06/01/2016 3 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
23 03/01/2016 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
24 02/01/2016 11 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ GiadungDungson
25 22/12/2015 62 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ noithat_kienan
26 21/10/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
27 19/10/2015 4 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
28 15/10/2015 2 ngày 10.880.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
29 13/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
30 12/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
31 11/10/2015 1 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bephoanggia
32 10/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
33 09/10/2015 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
34 08/10/2015 30 ngày 10.880.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ bephoanggia
35 08/09/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
36 07/09/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ GiadungDungson
37 05/09/2015 13 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi thietbibepnhapkhau
38 23/08/2015 2 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbibepnhapkhau
39 21/08/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
40 08/08/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
41 01/08/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
42 31/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
43 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
44 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
45 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
46 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
47 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
48 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
49 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
50 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
51 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
52 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
53 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
54 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
55 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
56 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
57 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
58 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
59 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
60 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
61 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
62 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
63 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
64 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
65 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
66 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
67 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
68 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
69 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
70 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
71 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
72 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
73 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
74 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
75 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
76 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
77 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
78 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
79 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
80 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
81 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
82 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
83 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
84 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
85 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
86 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
87 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
88 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
89 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
90 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
91 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
92 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
93 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
94 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
95 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
96 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
97 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
98 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
99 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
100 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
101 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
102 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
103 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
104 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
105 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
106 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
107 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
108 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
109 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
110 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
111 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
112 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
113 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
114 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
115 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
116 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
117 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
118 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
119 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
120 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
121 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
122 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
123 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
124 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
125 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
126 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
127 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
128 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
129 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
130 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
131 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
132 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
133 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
134 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
135 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
136 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
137 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
138 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
139 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
140 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
141 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
142 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
143 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
144 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
145 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
146 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
147 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
148 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
149 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
150 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
151 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
152 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
153 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
154 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
155 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
156 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
157 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
158 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
159 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
160 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
161 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
162 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
163 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
164 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
165 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
166 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
167 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
168 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
169 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
170 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
171 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
172 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
173 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
174 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
175 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
176 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
177 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
178 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
179 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
180 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
181 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
182 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
183 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
184 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
185 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
186 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
187 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
188 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
189 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
190 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
191 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
192 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
193 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
194 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
195 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
196 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
197 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
198 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
199 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
200 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
201 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
202 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
203 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
204 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
205 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
206 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
207 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
208 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
209 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
210 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
211 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
212 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
213 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
214 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
215 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
216 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
217 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
218 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
219 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
220 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
221 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
222 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
223 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
224 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
225 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
226 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
227 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
228 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
229 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
230 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
231 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
232 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
233 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
234 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
235 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
236 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
237 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
238 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
239 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
240 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
241 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
242 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
243 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
244 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
245 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
246 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
247 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
248 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
249 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
250 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
251 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
252 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 252 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.