• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
2 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
3 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
4 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
5 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
6 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
7 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
8 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
9 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
10 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
11 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
12 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
13 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
14 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
15 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
16 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
17 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
18 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
19 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
20 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
21 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
22 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
23 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
24 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
25 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
26 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
27 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
28 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
29 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
30 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
31 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
32 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
33 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
34 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
35 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
36 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
37 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
38 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
39 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
40 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
41 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
42 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
43 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
44 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
45 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
46 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
47 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
48 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
49 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
50 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
51 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
52 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
53 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
54 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
55 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
56 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
57 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
58 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi bep68
59 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
60 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
61 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
62 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
63 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
64 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
65 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
66 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
67 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
68 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
69 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
70 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
71 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
72 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
73 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
74 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
75 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 VNĐ Giá không đổi noithat_kienan
76 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 VNĐ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
77 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
78 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
79 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
80 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
81 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
82 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
83 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
84 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
85 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
86 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
87 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
88 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
89 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
90 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
91 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
92 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
93 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
94 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
95 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
96 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
97 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
98 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
99 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
100 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
101 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
102 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
103 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
104 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
105 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
106 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
107 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
108 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
109 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
110 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
111 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
112 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
113 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
114 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
115 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
116 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
117 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
118 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
119 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
120 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
121 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
122 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
123 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
124 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
125 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
126 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
127 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
128 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
129 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi FYI
130 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
131 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
132 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
133 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ bep58
134 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
135 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
136 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
137 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
138 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
139 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ bep58
140 26/06/2012 12.250.000 VNĐ beptiachopxanh
Có tổng cộng 140 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ