• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
2 28/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
3 26/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ giadungviet
4 25/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
5 23/07/2015 2 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
6 21/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
7 20/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
8 19/07/2015 2 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
9 17/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
10 16/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
11 15/07/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
12 13/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
13 12/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
14 11/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
15 10/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
16 09/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
17 08/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
18 07/07/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
19 06/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
20 05/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
21 04/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
22 03/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
23 02/07/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ beptiachopxanh
24 01/07/2015 2 ngày 13.400.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ noithatphuongdong
25 29/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
26 28/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
27 27/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
28 26/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
29 25/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
30 24/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
31 23/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
32 22/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
33 20/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trevangmart
34 19/06/2015 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
35 18/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
36 17/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
37 16/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
38 15/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
39 14/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
40 13/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
41 12/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
42 11/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
43 10/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
44 09/06/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
45 07/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trevangmart
46 06/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
47 05/06/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
48 04/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
49 03/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
50 02/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
51 01/06/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
52 31/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
53 29/05/2015 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
54 28/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
55 27/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
56 26/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
57 25/05/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
58 24/05/2015 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
59 21/05/2015 13 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
60 08/05/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
61 06/05/2015 7 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
62 29/04/2015 14 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
63 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
64 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
65 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
66 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
67 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
68 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
69 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
70 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
71 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
72 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
73 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
74 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
75 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
76 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
77 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
78 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
79 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
80 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
81 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
82 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
83 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
84 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
85 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
86 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
87 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
88 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
89 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
90 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
91 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
92 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
93 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
94 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
95 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
96 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
97 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
98 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
99 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
100 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
101 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
102 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
103 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
104 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
105 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
106 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
107 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
108 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
109 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
110 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
111 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
112 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
113 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
114 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
115 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
116 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
117 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
118 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
119 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
120 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
121 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
122 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
123 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
124 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
125 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
126 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
127 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
128 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
129 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
130 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
131 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
132 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
133 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
134 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
135 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
136 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
137 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
138 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
139 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
140 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
141 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
142 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
143 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
144 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
145 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
146 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
147 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
148 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
149 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
150 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
151 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
152 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
153 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
154 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
155 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
156 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
157 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
158 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
159 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
160 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
161 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
162 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
163 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
164 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
165 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
166 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
167 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
168 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
169 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
170 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
171 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
172 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
173 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
174 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
175 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
176 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
177 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
178 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
179 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
180 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
181 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
182 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
183 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
184 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
185 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
186 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
187 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
188 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
189 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
190 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
191 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
192 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
193 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
194 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
195 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
196 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
197 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
198 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
199 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
200 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
201 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
202 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
203 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
204 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
205 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
206 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
207 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
208 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
209 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
210 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 210 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ