• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
2 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
3 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
4 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
5 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
6 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
7 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
8 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
9 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
10 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
11 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
12 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
13 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
14 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
15 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
16 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
17 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
18 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
19 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
20 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
21 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi bep68
22 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
23 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
24 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
25 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
26 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
27 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
28 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
29 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
30 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
31 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
32 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
33 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
34 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
35 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
36 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
37 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
38 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 VNĐ Giá không đổi noithat_kienan
39 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 VNĐ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
40 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
41 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
42 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
43 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
44 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
45 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
46 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
47 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
48 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
49 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
50 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
51 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
52 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
53 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
54 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
55 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
56 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
57 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
58 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
59 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
60 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
61 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
62 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
63 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
64 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
65 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
66 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
67 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
68 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
69 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
70 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
71 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
72 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
73 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
74 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
75 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
76 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
77 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
78 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
79 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
80 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
81 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
82 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
83 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
84 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
85 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
86 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
87 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
88 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
89 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
90 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
91 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
92 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi FYI
93 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
94 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
95 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
96 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ bep58
97 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
98 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
99 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
100 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
101 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
102 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ bep58
103 26/06/2012 12.250.000 VNĐ beptiachopxanh
Có tổng cộng 103 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ