• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
2 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
3 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
4 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
5 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
6 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
7 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
8 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
9 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
10 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
11 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
12 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
13 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
14 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
15 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
16 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
17 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
18 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
19 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
20 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
21 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
22 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
23 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
24 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 VNĐ Giá không đổi bepanthinh
25 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
26 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
27 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
28 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
29 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
30 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
31 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
32 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
33 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
34 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
35 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
36 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
37 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
38 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
39 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
40 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
41 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
42 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi trevangmart
43 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
44 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi GiadungDungson
45 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
46 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
47 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi noithatsky258
48 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
49 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
50 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi SieuthiThienThanh
51 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
52 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
53 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
54 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi bep68
55 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
56 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
57 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi beptiachopxanh
58 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
59 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
60 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi giadungviet
61 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
62 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
63 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
64 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
65 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
66 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
67 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
68 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
69 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
70 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
71 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 VNĐ Giá không đổi noithat_kienan
72 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 VNĐ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
73 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
74 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
75 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
76 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
77 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
78 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
79 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
80 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
81 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
82 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
83 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
84 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
85 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
86 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
87 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
88 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
89 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
90 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
91 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
92 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
93 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
94 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
95 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
96 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bepachau
97 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
98 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
99 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
100 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
101 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
102 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
103 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
104 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
105 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
106 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
107 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ bep58
108 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
109 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
110 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
111 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
112 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
113 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
114 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi bephoanggia
115 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
116 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
117 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi anvinhco
118 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
119 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
120 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
121 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
122 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
123 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
124 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
125 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 VNĐ Giá không đổi FYI
126 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
127 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ bep58
128 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ FYI
129 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ bep58
130 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
131 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
132 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 VNĐ Giá không đổi bep58
133 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ bep58
134 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
135 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ bep58
136 26/06/2012 12.250.000 VNĐ beptiachopxanh
Có tổng cộng 136 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ