• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
2 14/04/2015 41 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
3 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
4 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
5 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
6 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
7 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
8 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
9 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
10 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
11 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
12 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
13 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
14 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
15 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
16 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
17 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
18 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
19 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
20 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
21 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
22 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
23 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
24 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
25 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
26 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
27 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
28 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
29 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
30 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
31 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
32 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
33 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
34 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
35 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
36 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
37 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
38 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
39 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
40 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
41 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
42 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
43 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
44 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
45 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
46 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
47 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
48 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
49 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
50 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
51 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
52 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
53 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
54 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
55 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
56 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
57 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
58 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
59 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
60 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
61 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
62 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
63 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
64 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
65 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
66 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
67 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
68 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
69 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
70 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
71 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
72 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
73 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
74 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
75 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
76 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
77 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
78 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
79 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
80 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
81 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
82 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
83 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
84 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
85 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
86 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
87 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
88 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
89 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
90 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
91 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
92 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
93 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
94 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
95 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
96 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
97 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
98 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
99 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
100 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
101 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
102 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
103 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
104 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
105 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
106 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
107 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
108 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
109 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
110 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
111 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
112 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
113 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
114 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
115 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
116 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
117 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
118 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
119 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
120 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
121 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
122 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
123 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
124 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
125 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
126 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
127 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
128 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
129 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
130 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
131 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
132 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
133 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
134 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
135 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
136 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
137 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
138 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
139 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
140 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
141 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
142 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
143 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
144 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
145 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
146 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
147 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
148 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 148 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ
Từ khóa nổi bật trong tuần: tc, khay bánh, ipad, ta ta, khoá cửa