• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
2 03/03/2015 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
3 01/03/2015 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
4 28/02/2015 16 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
5 12/02/2015 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
6 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
7 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
8 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
9 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
10 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
11 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
12 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
13 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
14 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
15 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
16 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
17 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
18 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
19 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
20 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
21 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
22 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
23 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
24 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
25 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
26 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
27 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
28 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
29 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
30 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
31 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
32 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
33 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
34 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
35 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
36 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
37 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
38 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
39 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
40 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
41 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
42 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
43 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
44 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
45 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
46 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
47 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
48 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
49 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
50 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
51 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
52 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
53 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
54 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
55 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
56 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
57 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
58 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
59 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
60 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
61 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
62 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
63 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
64 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
65 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
66 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
67 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
68 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
69 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
70 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
71 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
72 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
73 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
74 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
75 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
76 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
77 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
78 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
79 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
80 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
81 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
82 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
83 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
84 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
85 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
86 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
87 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
88 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
89 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
90 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
91 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
92 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
93 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
94 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
95 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
96 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
97 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
98 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
99 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
100 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
101 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
102 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
103 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
104 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
105 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
106 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
107 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
108 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
109 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
110 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
111 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
112 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
113 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
114 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
115 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
116 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
117 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
118 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
119 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
120 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
121 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
122 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
123 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
124 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
125 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
126 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
127 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
128 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
129 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
130 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
131 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
132 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
133 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
134 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
135 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
136 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
137 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
138 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
139 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
140 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
141 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
142 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
143 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
144 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
145 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
146 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 146 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa lang, m2, hoa da, mo to, htc