• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bếp từ Siematic SM300

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/01/2015 36 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
2 16/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiadungDungson
3 15/12/2014 5 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ beptiachopxanh
4 10/12/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
5 09/12/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
6 24/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
7 23/11/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
8 22/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
9 21/11/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
10 19/11/2014 15 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
11 04/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
12 03/11/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
13 02/11/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
14 30/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi bepachau
15 27/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ noithatsky258
16 24/10/2014 10 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
17 14/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
18 13/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
19 12/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ giadungviet
20 11/10/2014 1 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ beptucaocap
21 10/10/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
22 09/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ giadungviet
23 07/10/2014 3 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ noithatsky258
24 04/10/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
25 02/10/2014 1 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
26 01/10/2014 2 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
27 29/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
28 28/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trevangmart
29 27/09/2014 3 ngày 11.100.000 ₫ Giá không đổi bepanthinh
30 24/09/2014 4 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
31 20/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
32 19/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
33 18/09/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
34 15/09/2014 11 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
35 04/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
36 03/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
37 02/09/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ giadungviet
38 01/09/2014 16 ngày 11.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepanthinh
39 16/08/2014 22 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
40 25/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
41 24/07/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
42 23/07/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
43 21/07/2014 15 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
44 06/07/2014 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
45 03/07/2014 28 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
46 05/06/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
47 04/06/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi trevangmart
48 30/05/2014 26 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
49 04/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi GiadungDungson
50 02/05/2014 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
51 30/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
52 29/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi noithatsky258
53 28/04/2014 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ GiadungDungson
54 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
55 26/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi SieuthiThienThanh
56 25/04/2014 38 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ SieuthiThienThanh
57 18/03/2014 5 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ GiadungDungson
58 13/03/2014 34 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bepanthinh
59 07/02/2014 24 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi bep68
60 14/01/2014 17 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
61 28/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
62 27/12/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi beptiachopxanh
63 26/12/2013 14 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ beptiachopxanh
64 12/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
65 11/12/2013 7 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi giadungviet
66 04/12/2013 1 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ giadungviet
67 03/12/2013 3 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
68 30/11/2013 12 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
69 18/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
70 17/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
71 16/11/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
72 15/11/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
73 11/11/2013 13 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
74 29/10/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
75 27/10/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 325.000 VNĐ bepachau
76 26/10/2013 4 ngày 12.825.000 ₫ Giá không đổi noithat_kienan
77 22/10/2013 27 ngày 12.825.000 ₫ Tăng 325.000 VNĐ noithat_kienan
78 25/09/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
79 14/09/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
80 12/09/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bepachau
81 10/09/2013 1 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
82 09/09/2013 5 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
83 04/09/2013 6 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
84 29/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
85 28/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ noithat_kienan
86 27/08/2013 7 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
87 20/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ bephoanggia
88 19/08/2013 3 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
89 16/08/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
90 15/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
91 11/08/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
92 07/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
93 06/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
94 05/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
95 04/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
96 03/08/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
97 02/08/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
98 31/07/2013 11 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ beptiachopxanh
99 20/07/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
100 19/07/2013 4 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
101 15/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bepachau
102 13/07/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
103 11/07/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ noithat_namanh
104 03/07/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bepachau
105 25/06/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
106 24/06/2013 18 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
107 06/06/2013 5 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
108 01/06/2013 40 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
109 22/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
110 21/04/2013 6 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
111 15/04/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
112 14/04/2013 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bep58
113 06/04/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
114 26/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
115 24/03/2013 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ anvinhco
116 23/03/2013 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
117 22/03/2013 2 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
118 20/03/2013 11 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
119 09/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi bephoanggia
120 01/03/2013 8 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bephoanggia
121 21/02/2013 2 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
122 19/02/2013 15 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi anvinhco
123 04/02/2013 3 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
124 01/02/2013 49 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
125 14/12/2012 7 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
126 07/12/2012 13 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
127 24/11/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ noithat_dongduong
128 23/11/2012 23 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
129 31/10/2012 8 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
130 23/10/2012 1 ngày 11.750.000 ₫ Giá không đổi FYI
131 22/10/2012 12 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
132 10/10/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ bep58
133 09/10/2012 44 ngày 11.750.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ FYI
134 26/08/2012 3 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ bep58
135 23/08/2012 16 ngày 13.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ noithat_dongduong
136 07/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
137 06/08/2012 4 ngày 12.700.000 ₫ Giá không đổi bep58
138 02/08/2012 1 ngày 12.700.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ bep58
139 01/08/2012 16 ngày 13.150.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ beptiachopxanh
140 16/07/2012 20 ngày 12.700.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ bep58
141 26/06/2012 12.250.000 ₫ beptiachopxanh
Có tổng cộng 141 thay đổi giá của sản phẩm Bếp từ Siematic SM300 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ (Bếp Từ, Bep tu, Bep dien tu, Bếp điện từ)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bếp từ Siematic SM300 trong mục Bếp từ