• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
2 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
3 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
4 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
5 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
6 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
7 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
8 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
9 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
10 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
11 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
12 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
13 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
14 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
15 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
16 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
17 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
18 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
19 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
20 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
21 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
22 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
23 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
24 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
25 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
26 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
27 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
28 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
29 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
30 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
31 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
32 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
33 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
34 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
35 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
36 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
37 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
38 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
39 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
40 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
41 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
42 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
43 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
44 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
45 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
46 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
48 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
49 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
50 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
51 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
52 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
53 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
54 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
55 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
56 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
57 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
58 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
59 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
60 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
61 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
62 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
63 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
64 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
65 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
66 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
67 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
68 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
69 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
70 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
71 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
72 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
73 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
74 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
75 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
76 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
77 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
78 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
79 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
80 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
81 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
82 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
83 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
84 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
85 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
86 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
87 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
88 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
89 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
90 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
91 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
92 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
93 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
94 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
95 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
96 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
97 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
98 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
99 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
100 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
101 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
102 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
103 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
104 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
105 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
106 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
107 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
108 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
109 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
110 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
111 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
112 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
113 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
114 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
115 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
116 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
117 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
118 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
119 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
120 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
121 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
122 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
123 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
124 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
125 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
126 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
127 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
128 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
129 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
130 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
131 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
132 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
133 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
134 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
135 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
136 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
137 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
138 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
139 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
140 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
141 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
142 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
143 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
144 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
145 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
146 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
147 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
148 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
149 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
150 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
151 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
152 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
153 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
154 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
155 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
156 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
157 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
158 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
159 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
160 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
161 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
162 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
163 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
164 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
165 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
166 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
167 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
168 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
169 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
170 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
171 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
172 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
173 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
174 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
175 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
176 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
177 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
178 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
179 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
180 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
181 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
182 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
183 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
184 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
185 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
186 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
187 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
188 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
189 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
190 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
191 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
192 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
193 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
194 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
195 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
196 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
197 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
198 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
199 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
200 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
201 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
202 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
203 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
204 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
205 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
206 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
207 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
208 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
209 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
210 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
211 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
212 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
213 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
214 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
215 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
216 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
217 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
218 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
219 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
220 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
221 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
222 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
223 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
224 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
225 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
226 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
227 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
228 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
229 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
230 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
231 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
232 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
233 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
234 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
235 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
236 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
237 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
238 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
239 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
240 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
241 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
242 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
243 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
244 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
245 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
246 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
247 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
248 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
249 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
250 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
251 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
252 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
254 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
255 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
256 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
257 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
258 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
259 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
260 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
261 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
262 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
263 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
264 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
265 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
266 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
267 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
268 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
269 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
270 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
271 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
272 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
273 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
274 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
275 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
276 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
277 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
278 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
279 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
280 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
281 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
282 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
283 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
284 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
285 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
286 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
287 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
288 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
289 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
290 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
291 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
292 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
293 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
294 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
295 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
296 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
297 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
298 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
299 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
300 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
301 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
302 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
303 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
304 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
305 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
306 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
307 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
308 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
309 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
310 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
311 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
312 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
313 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
314 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
315 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
316 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
317 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
318 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
319 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
320 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
321 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
322 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
323 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
324 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
325 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
326 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
327 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
328 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
329 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
330 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
331 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
332 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
333 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
334 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
335 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
336 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
337 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
338 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
339 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
340 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
341 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
342 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
343 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
344 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
345 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
346 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
347 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
348 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
349 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
350 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
351 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
352 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
353 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
354 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
355 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
356 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
357 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
358 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
359 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
360 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
361 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
362 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
363 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
364 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
365 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
366 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
367 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
368 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
369 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
370 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
371 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
372 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
373 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
374 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
375 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
376 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
377 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
378 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
380 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
381 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
382 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
383 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
384 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
385 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
386 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
387 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
388 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
389 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
390 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
391 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
392 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
393 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
394 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
395 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
396 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
397 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
398 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
399 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
400 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
401 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
402 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
403 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
404 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
405 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
406 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
407 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
408 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
409 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
410 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
411 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
412 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
413 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
414 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
415 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
416 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
417 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
418 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
419 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
420 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
421 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
422 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
423 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
424 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
425 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
426 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
427 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
428 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
429 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
430 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
431 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
432 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
433 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
434 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
435 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
436 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
437 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
438 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
439 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
440 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
441 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
442 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
443 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
444 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
445 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
446 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
447 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
448 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
449 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
450 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
451 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
452 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
453 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
454 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
455 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
456 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
457 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
458 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
459 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
460 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
461 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
462 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
463 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
464 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
465 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
466 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
467 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
468 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
469 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
470 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
471 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
472 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
473 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
474 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
475 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
476 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
477 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
478 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
479 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
480 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
481 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
482 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
483 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
484 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
485 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
486 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
487 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
488 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
489 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
490 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
491 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
492 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
493 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
494 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
495 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
496 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
497 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
498 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
499 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
500 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
501 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
502 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
503 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
504 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
505 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
506 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
507 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
508 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
509 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
510 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
511 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
512 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
513 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
514 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
515 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
516 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
517 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
518 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
519 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
520 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
521 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
522 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
523 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
524 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
525 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
526 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
527 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
528 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
529 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
530 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
531 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
532 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
533 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
534 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
535 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
536 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
537 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
538 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
539 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
540 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
541 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
542 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
543 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
544 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
545 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
546 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
547 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
548 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
549 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
550 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
551 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
552 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
553 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
554 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
555 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
556 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
557 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
558 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
559 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
560 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
561 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
562 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
563 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 563 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt