• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
2 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
3 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
4 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
5 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
6 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
7 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
8 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
9 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
10 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
11 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
12 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
13 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
14 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
15 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
16 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
17 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
18 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
19 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
20 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
21 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
22 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
23 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
24 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
25 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
26 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
27 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
28 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
29 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
30 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
31 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
32 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
33 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
34 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
35 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
36 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
37 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
38 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
39 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
40 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
41 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
42 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
43 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
44 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
45 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
46 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
47 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
48 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
49 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
50 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
51 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
52 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
53 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
54 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
55 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
56 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
57 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
58 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
59 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
60 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
61 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
62 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
63 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
64 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
65 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
66 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
67 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
68 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
69 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
70 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
71 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
72 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
73 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
74 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
75 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
76 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
77 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
78 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
79 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
80 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
81 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
82 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
83 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
84 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
85 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
86 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
87 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
88 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
89 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
90 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
91 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
92 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
93 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
94 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
95 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
96 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
97 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
98 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
99 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
100 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
101 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
102 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
103 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
104 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
105 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
106 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
107 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
108 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
109 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
110 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
111 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
112 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
113 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
114 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
115 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
116 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
117 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
118 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
119 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
120 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
121 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
122 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
123 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
124 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
125 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
126 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
127 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
128 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
129 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
130 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
131 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
132 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
133 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
134 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
135 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
136 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
137 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
138 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
139 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
140 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
141 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
142 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
143 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
144 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
145 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
146 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
147 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
148 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
149 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
150 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
151 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
152 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
153 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
154 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
155 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
156 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
157 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
158 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
159 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
160 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
161 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
162 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
163 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
164 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
165 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
166 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
167 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
168 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
169 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
170 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
171 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
172 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
173 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
174 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
175 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
176 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
177 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
178 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
179 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
180 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
181 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
182 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
183 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
184 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
185 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
186 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
187 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
188 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
189 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
190 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
191 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
192 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
193 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
194 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
195 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
196 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
197 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
198 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
199 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
200 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
201 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
202 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
203 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
204 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
205 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
206 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
207 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
208 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
209 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
210 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
211 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
212 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
213 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
214 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
215 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
216 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
217 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
218 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
219 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
220 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
221 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
222 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
223 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
224 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
225 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
226 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
227 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
228 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
229 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
230 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
231 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
232 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
233 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
234 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
235 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
236 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
237 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
238 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
239 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
240 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
241 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
242 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
243 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
244 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
245 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
246 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
247 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
248 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
249 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
250 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
251 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
252 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
253 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
254 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
255 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
256 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
257 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
258 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
259 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
260 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
261 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
262 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
263 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
264 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
265 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
266 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
267 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
268 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
269 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
270 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
271 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
272 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
273 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
274 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
275 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
276 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
277 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
278 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
279 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
280 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
281 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
282 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
283 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
284 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
285 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
286 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
287 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
288 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
289 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
290 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
291 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
292 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
293 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
294 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
295 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
296 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
297 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
298 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
299 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
300 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
301 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
302 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
303 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
304 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
305 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
306 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
307 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
308 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
309 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
310 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
311 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
312 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
313 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
314 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
315 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
316 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
317 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
318 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
319 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
320 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
321 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
322 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
323 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
324 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
325 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
326 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
327 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
328 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
329 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
330 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
331 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
333 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
334 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
335 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
336 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
337 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
338 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
339 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
340 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
341 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
342 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
343 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
344 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
345 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
346 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
347 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
348 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
349 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
350 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
351 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
352 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
353 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
354 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
355 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
356 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
357 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
358 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
359 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
360 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
361 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
362 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
363 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
364 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
365 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
366 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
367 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
368 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
369 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
370 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
371 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
372 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
373 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
374 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
375 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
376 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
377 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
378 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
379 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
380 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
381 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
382 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
383 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
384 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
385 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
386 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
387 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
388 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
389 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
390 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
391 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
392 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
393 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
394 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
395 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
396 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
397 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
398 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
399 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
400 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
401 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
402 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
403 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
404 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
405 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
406 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
407 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
408 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
409 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
410 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
411 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
412 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
413 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
414 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
415 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
416 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
417 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
418 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
419 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
420 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
421 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
422 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
423 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
424 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
425 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
426 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
427 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
428 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
429 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
430 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
431 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
432 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
433 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
434 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
435 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
436 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
437 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
438 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
439 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
440 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
441 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
442 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
443 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
444 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
445 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
446 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
447 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
448 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
449 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
450 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
451 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
452 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
453 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
454 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
455 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
456 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
457 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
458 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
459 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
460 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
461 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
462 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
463 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
464 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
465 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
466 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
467 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
468 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
469 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
470 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
471 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
472 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
473 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
474 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
475 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
476 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
477 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
478 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
479 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
480 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
481 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
482 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
483 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
484 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
485 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
486 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
487 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
488 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
489 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
490 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
491 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
492 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
493 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
494 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
495 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
496 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
497 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
498 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
499 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
500 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
501 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
502 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
503 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
504 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
505 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
506 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
507 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
508 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
509 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
510 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
511 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
512 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
513 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
514 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
515 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
516 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
517 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
518 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
519 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
520 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
521 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
522 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
523 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
524 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
525 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
526 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
527 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
528 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
529 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
530 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
531 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
532 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
533 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
534 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
535 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
536 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
537 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
538 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
539 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
540 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
541 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
542 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
543 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
544 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
545 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
546 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
547 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
548 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
549 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
550 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
551 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
552 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
553 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
554 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
555 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
556 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
557 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
558 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
559 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
560 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
561 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
562 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
563 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
564 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
565 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
566 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
567 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
568 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
569 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
570 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
571 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
572 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
573 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
574 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
575 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
576 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
577 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
578 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
579 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
580 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
581 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
582 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
583 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
584 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
585 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
586 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
587 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
588 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
589 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
590 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
591 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
592 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
593 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
594 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
595 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
596 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
597 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
598 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
599 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
600 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
601 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
602 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
603 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
604 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
605 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
606 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
607 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
608 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
609 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
610 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
611 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
612 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
613 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
614 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
615 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
616 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
617 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
618 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
619 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
620 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
621 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
622 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
623 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
624 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
625 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
626 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
627 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
628 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
629 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
630 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
631 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
632 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
633 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
634 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
635 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
636 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
637 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
638 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
639 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
640 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
641 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
642 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
643 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
644 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
645 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
646 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
647 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
648 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
649 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
650 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
651 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
652 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
653 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
654 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
655 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
656 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
657 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
658 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
659 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
660 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
661 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
662 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
663 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
664 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
665 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
666 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
667 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
668 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
669 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
670 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
671 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
672 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
673 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
674 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
675 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
676 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
677 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
678 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
679 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
680 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
681 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
682 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
683 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
684 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
685 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
686 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
687 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
688 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
689 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
690 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
691 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
692 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
693 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
694 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
695 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
696 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
697 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
698 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
699 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
700 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
701 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
702 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
703 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
704 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
705 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
706 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
707 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
708 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
709 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
710 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
711 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
712 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
713 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
714 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
715 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
716 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
717 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
718 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
719 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
720 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
721 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
722 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
723 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
724 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
725 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
726 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
727 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
728 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
729 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
730 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 730 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt