• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
2 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
3 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
4 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
5 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
6 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
7 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
8 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
9 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
10 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
11 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
12 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
13 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
14 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
15 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
16 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
17 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
18 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
19 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
20 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
21 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
22 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
23 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
24 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
25 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
26 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
27 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
28 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
29 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
30 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
31 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
32 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
33 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
34 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
35 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
36 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
37 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
38 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
39 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
40 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
41 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
42 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
43 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
44 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
45 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
46 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
47 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
48 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
49 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
50 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
51 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
52 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
53 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
54 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
55 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
56 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
57 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
58 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
59 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
60 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
61 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
62 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
63 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
64 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
65 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
66 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
67 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
68 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
69 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
70 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
71 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
72 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
73 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
74 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
75 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
76 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
77 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
78 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
79 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
80 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
81 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
82 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
83 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
84 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
85 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
86 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
87 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
88 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
89 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
90 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
91 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
92 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
93 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
94 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
95 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
96 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
97 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
98 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
99 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
100 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
101 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
102 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
103 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
104 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
105 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
106 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
107 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
108 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
109 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
110 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
111 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
112 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
113 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
114 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
115 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
116 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
117 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
118 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
119 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
120 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
121 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
122 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
123 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
124 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
125 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
126 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
127 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
128 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
129 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
130 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
131 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
132 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
133 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
134 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
135 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
136 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
137 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
138 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
139 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
140 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
141 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
142 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
143 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
144 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
145 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
146 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
147 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
148 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
149 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
150 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
151 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
152 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
153 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
154 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
155 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
156 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
157 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
159 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
161 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
162 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
163 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
164 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
165 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
166 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
167 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
168 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
169 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
170 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
171 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
172 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
173 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
174 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
175 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
176 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
177 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
178 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
179 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
180 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
181 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
182 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
183 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
184 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
185 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
186 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
187 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
188 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
189 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
190 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
191 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
192 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
193 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
194 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
195 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
196 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
197 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
198 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
199 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
200 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
201 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
202 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
203 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
204 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
205 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
206 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
207 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
208 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
209 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
210 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
211 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
212 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
213 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
214 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
215 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
216 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
217 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
218 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
219 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
220 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
221 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
222 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
223 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
224 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
225 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
226 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
227 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
228 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
229 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
230 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
231 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
232 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
233 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
234 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
235 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
236 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
237 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
238 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
239 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
240 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
241 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
242 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
243 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
244 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
245 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
246 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
247 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
248 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
249 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
250 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
251 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
252 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
253 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
254 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
255 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
256 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
257 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
258 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
259 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
260 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
261 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
262 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
263 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
264 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
265 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
266 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
267 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
268 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
269 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
270 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
271 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
272 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
273 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
274 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
275 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
276 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
277 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
278 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
279 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
280 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
281 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
282 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
283 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
284 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
285 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
286 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
287 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
288 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
289 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
290 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
291 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
292 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
293 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
294 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
295 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
296 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
297 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
298 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
299 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
300 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
301 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
302 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
303 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
304 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
305 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
306 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
307 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
308 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
309 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
310 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
311 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
312 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
313 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
314 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
315 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
316 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
317 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
318 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
319 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
320 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
321 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
322 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
323 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
324 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
325 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
326 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
327 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
328 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
329 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
330 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
331 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
332 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
333 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
334 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
335 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
336 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
337 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
338 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
339 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
340 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
341 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
342 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
343 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
344 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
345 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
346 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
347 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
348 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
349 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
350 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
351 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
352 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
353 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
354 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
355 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
356 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
357 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
358 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
359 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
360 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
361 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
362 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
363 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
364 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
365 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
366 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
367 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
368 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
369 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
370 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
371 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
372 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
373 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
374 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
375 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
376 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
377 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
378 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
379 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
380 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
381 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
382 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
383 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
384 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
385 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
386 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
387 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
388 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
389 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
390 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
391 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
392 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
393 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
394 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
395 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
396 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
397 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
398 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
399 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
400 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
401 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
402 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
403 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
404 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
405 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
406 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
407 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
408 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
409 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
410 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
411 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
412 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
413 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
414 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
415 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
416 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
417 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
418 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
419 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
420 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
421 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
422 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
423 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
424 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
425 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
426 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
427 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
428 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
429 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
430 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
431 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
432 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
433 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
434 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
435 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
436 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
437 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
438 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
439 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
440 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
441 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
442 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
443 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
444 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
445 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
446 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
447 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
448 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
449 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
450 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
451 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
452 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
453 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
454 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
455 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
456 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
457 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
458 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
459 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
460 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
461 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
462 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
463 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
464 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
465 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
466 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
467 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
468 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
469 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
470 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
471 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
472 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
473 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
474 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
475 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
476 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
477 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
478 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
479 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
480 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
481 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
482 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
483 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
485 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
486 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
487 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
490 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
493 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
494 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
495 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
496 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
497 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
498 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
499 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
500 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
501 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
502 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
503 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
504 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
505 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
506 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
507 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
508 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
509 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
510 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
511 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
512 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
513 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
514 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
515 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
516 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
517 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
518 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
519 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
520 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
521 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
522 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
523 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
524 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
525 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
526 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
527 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
528 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
529 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
530 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
531 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
532 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
533 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
534 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
535 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
536 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
537 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
538 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
539 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
540 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
541 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
542 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
543 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
544 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
545 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
546 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
547 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
548 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
549 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
550 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
551 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
552 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
553 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
554 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
555 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
556 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
557 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
558 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
559 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
560 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
561 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
562 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
563 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
564 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
565 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
566 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
567 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
568 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
569 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
570 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
571 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
572 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
573 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
574 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
575 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
576 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
577 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
578 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
579 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
580 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
581 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
582 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
583 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
584 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
585 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
586 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
587 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
588 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
589 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
590 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
591 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
592 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
593 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
594 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
595 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
596 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
597 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
598 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
599 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
600 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
601 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
602 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
603 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
604 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
605 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
606 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
607 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
608 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
609 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
610 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
611 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
612 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
613 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
614 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
615 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
616 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
617 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
618 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
619 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
620 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
621 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
622 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
623 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
624 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
625 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
626 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
627 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
628 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
629 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
630 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
631 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
632 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
633 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
634 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
635 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
636 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
637 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
638 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
639 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
640 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
641 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
642 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
643 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
644 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
645 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
646 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
647 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
648 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
649 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
650 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
651 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
652 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
653 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
654 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
655 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
656 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
657 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
658 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
659 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
660 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
661 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
662 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
663 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
664 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
665 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
666 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
667 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
668 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
669 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
670 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
671 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
672 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
673 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
674 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
675 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
676 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 676 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt
Từ khóa nổi bật trong tuần: ibm-lenovo, khám, ipod, hong phan, hoa da