• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
2 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
3 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
4 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
5 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
6 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
7 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
8 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
9 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
10 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
11 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
12 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
13 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
14 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
15 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
16 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
17 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
18 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
19 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
20 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
21 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
22 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
23 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
24 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
25 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
26 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
27 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
28 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
29 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
30 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
31 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
32 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
33 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
34 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
35 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
36 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
37 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
38 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
39 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
40 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
41 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
42 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
43 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
44 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
45 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
46 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
47 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
48 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi tvshoping
49 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
50 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
51 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
52 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
53 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
54 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
55 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
56 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
57 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
58 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
59 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
60 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
61 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
62 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
63 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
64 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
65 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
66 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
67 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
68 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
69 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
70 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
71 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
72 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
73 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
74 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
75 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
76 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
77 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
78 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
79 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
80 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
81 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
82 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
83 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
84 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
85 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
86 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
87 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
88 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
89 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
90 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
91 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
92 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
93 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
94 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
95 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
96 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
97 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
98 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
99 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
100 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
101 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
102 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
103 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
104 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
105 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
106 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
107 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
108 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
109 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
110 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
111 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
112 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
113 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
114 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
115 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
116 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
117 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
118 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
119 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
120 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
121 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
122 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 VNĐ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
123 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
124 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
125 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
126 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
127 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
128 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
129 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
130 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
131 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
132 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
133 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
134 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
136 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
137 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
138 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
139 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
140 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
141 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ digicity
142 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
143 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
144 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
145 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
146 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
147 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
148 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
149 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
151 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
153 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
154 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
155 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi bestbuys
156 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
158 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
159 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
160 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
161 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
162 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
163 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
164 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
165 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
166 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
167 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
168 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
169 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
170 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
171 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
172 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
173 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
174 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
175 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
176 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
177 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
178 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
179 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
180 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
181 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
182 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
183 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
184 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
185 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
186 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
187 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
188 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
189 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
190 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
191 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
192 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
193 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
194 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
195 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 88.000 VNĐ winline
196 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
197 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
198 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ digicity
199 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
200 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
201 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
202 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
203 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
204 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
205 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
206 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
207 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
208 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
209 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
210 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
211 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
212 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
213 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
214 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
215 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
216 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
217 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
218 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
219 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
220 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
221 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
223 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
224 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
225 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
226 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
227 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
228 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
229 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
230 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
231 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
232 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
233 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
234 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
235 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
236 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
237 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
238 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
239 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
240 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
241 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
242 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
243 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
244 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
245 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
246 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
247 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
248 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
251 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
252 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
255 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
256 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
257 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
260 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
261 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
263 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
264 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
265 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
266 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
267 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
268 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
269 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
270 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
271 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
272 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
273 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
274 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
275 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
276 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
277 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
278 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
279 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
280 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
281 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
282 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
283 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
284 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
285 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
286 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
287 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
288 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
289 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
290 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
291 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
292 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
293 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
294 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
295 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
296 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
297 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
298 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
299 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
300 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
301 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
302 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
303 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
304 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
305 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
306 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
307 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
308 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
309 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
310 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
311 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
312 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
313 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
314 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
315 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
316 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
317 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
318 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
319 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
320 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
321 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ digicity
322 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
323 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
324 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
325 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
326 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
327 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
328 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
329 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
330 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
331 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
332 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
333 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
334 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
335 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
336 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
337 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
338 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
339 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
340 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
341 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
342 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
343 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
344 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
345 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
346 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
347 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
348 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
349 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
350 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
351 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
352 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
353 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
354 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
355 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
356 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
357 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
358 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
359 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
360 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
361 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
362 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
363 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giá không đổi digicity
364 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digicity
365 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
366 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
367 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
368 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
369 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
370 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
371 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
372 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
373 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
374 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
375 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
376 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
377 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
378 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
379 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
380 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
381 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
382 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
383 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
384 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
385 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
386 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
387 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
388 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
389 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
390 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
391 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
392 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
393 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
394 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
395 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
396 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
397 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
398 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
399 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
400 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
401 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
402 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
403 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
404 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
405 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
406 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
407 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
408 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
409 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
410 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
411 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
412 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
413 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
414 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
415 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
416 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
417 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
418 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
419 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
420 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
421 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
422 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
423 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
424 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
425 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
426 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
427 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
428 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
429 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
430 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
431 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
432 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
433 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
434 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
435 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
436 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
437 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
438 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
439 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
440 20/07/2012 20.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 440 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt