• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
2 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
3 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
4 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
5 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
6 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
7 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
8 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
9 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
10 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
11 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
12 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
13 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
14 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
15 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
16 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
17 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
18 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
19 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
20 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
21 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
22 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 VNĐ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
23 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
24 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
25 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
26 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
27 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
28 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
29 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
30 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
31 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
32 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
33 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
34 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
35 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
36 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
37 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
38 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
39 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
40 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
41 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
42 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
43 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
44 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
45 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
46 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
47 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
48 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
49 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
50 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
51 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
52 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
53 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
54 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
55 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
56 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
57 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
58 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
59 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
60 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
61 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
62 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
63 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
64 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
65 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
66 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
67 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
68 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
69 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
70 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi tvshoping
71 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
72 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
73 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
74 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
75 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
76 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
77 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
78 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
79 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
80 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
81 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
82 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
83 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
84 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
85 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
86 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
87 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
88 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
89 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
90 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
91 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
92 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
93 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
94 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
95 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
96 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
97 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
98 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
99 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
100 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
101 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
102 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
103 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
104 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
105 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
106 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
107 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
108 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
109 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
110 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
111 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
112 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
113 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
114 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
115 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
116 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
117 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
118 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
119 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
120 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
121 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
122 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
123 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
124 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
125 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
126 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
127 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
128 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
129 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
130 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
131 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
132 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
133 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
134 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
135 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
136 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
137 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
138 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
139 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
140 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
141 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
142 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
143 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
144 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 VNĐ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
145 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
146 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
147 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
148 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
149 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
150 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
151 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
152 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
153 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
154 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
155 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
156 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
158 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
159 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
160 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
161 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
162 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
163 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ digicity
164 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
165 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
166 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
167 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
168 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
169 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
170 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
171 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
173 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
174 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
175 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
176 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
177 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi bestbuys
178 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
180 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
181 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
182 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
183 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
184 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
185 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
186 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
187 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
188 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
189 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
190 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
191 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
192 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
193 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
194 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
195 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
196 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
197 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
198 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
199 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
200 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
201 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
202 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
203 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
204 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
205 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
206 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
207 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
208 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
209 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
210 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
211 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
212 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
213 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
214 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
215 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
216 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
217 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 88.000 VNĐ winline
218 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
219 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
220 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ digicity
221 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
222 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
223 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
224 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
225 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
226 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
227 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
228 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
229 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
230 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
231 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
232 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
233 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
234 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
235 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
236 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
237 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
238 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
239 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
240 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
241 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
242 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
243 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
245 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
246 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
247 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
248 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
249 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
250 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
251 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
252 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
253 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
254 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
255 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
256 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
257 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
258 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
259 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
260 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
261 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
262 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
263 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
264 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
265 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
266 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
267 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
268 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
269 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
273 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
275 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
279 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
280 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
281 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
282 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
283 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
285 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
286 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
288 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
290 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
291 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
292 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
293 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
294 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
295 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
296 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
297 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
298 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
299 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
300 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
301 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
302 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
303 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
304 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
305 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
306 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
307 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
308 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
309 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
310 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
311 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
312 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
313 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
314 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
315 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
316 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
317 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
318 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
319 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
320 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
321 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
322 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
323 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
324 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
325 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
326 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
327 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
328 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
329 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
330 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
331 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
332 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
333 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
334 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
335 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
336 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
337 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
338 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
339 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
340 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
341 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
342 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
343 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ digicity
344 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
345 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
346 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
347 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
348 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
349 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
350 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
351 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
352 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
353 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
354 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
355 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
356 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
357 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
358 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
359 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
360 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
361 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
362 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
363 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
364 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
365 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
366 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
367 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
368 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
369 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
370 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
371 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
372 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
373 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
374 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
375 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
376 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
377 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
378 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
379 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
380 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
381 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
382 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
383 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
384 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
385 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giá không đổi digicity
386 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digicity
387 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
388 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
389 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
390 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
391 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
392 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
393 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
394 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
395 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
396 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
397 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
398 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
399 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
400 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
401 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
402 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
403 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
404 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
405 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
406 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
407 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
408 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
409 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
410 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
411 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
412 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
413 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
414 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
415 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
416 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
417 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
418 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
419 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
420 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
421 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
422 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
423 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
424 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
425 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
426 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
427 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
428 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
429 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
430 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
431 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
432 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
433 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
434 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
435 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
436 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
437 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
438 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
439 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
440 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
441 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
442 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
443 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
444 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
445 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
446 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
447 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
448 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
449 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
450 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
451 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
452 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
453 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
454 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
455 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
456 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
457 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
458 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
459 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
460 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
461 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
462 20/07/2012 20.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 462 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt