• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
2 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
3 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
4 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
5 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
6 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
7 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
9 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 VNĐ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 VNĐ Giá không đổi phammykim
11 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 VNĐ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
12 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 VNĐ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
13 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 VNĐ Tăng 46.000 VNĐ digicity
14 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 VNĐ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
15 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 VNĐ Tăng 637.000 VNĐ digicity
16 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
17 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
18 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
19 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
20 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
21 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
22 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
23 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
24 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
25 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 VNĐ Giá không đổi ctyphamhoangchau
26 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
27 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
28 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
29 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
30 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
31 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 VNĐ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
32 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
33 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
34 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
35 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
36 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
37 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
38 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
39 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
40 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
41 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
42 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
43 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
44 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
45 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
46 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
47 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
48 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 VNĐ Giá không đổi kenhtv
49 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
50 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
51 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
52 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
53 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
54 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
55 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
56 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
57 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
58 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
59 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
60 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
61 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
62 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
63 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 VNĐ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
64 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
65 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
66 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
67 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
68 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
69 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
70 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
71 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
72 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
73 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
74 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
75 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
76 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
77 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
78 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
79 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
80 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
81 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
82 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
83 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
84 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
85 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
86 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 VNĐ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
87 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
88 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
89 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
90 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
91 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
92 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
93 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
94 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
95 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
96 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
97 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
98 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
99 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
100 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
101 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
102 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
103 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
104 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
105 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
106 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
107 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
108 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
109 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
110 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
111 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
112 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
113 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
114 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
115 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
116 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
117 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
118 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
119 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
120 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
121 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
122 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
123 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
124 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
125 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
126 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
127 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
128 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
129 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
130 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
131 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
132 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
133 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
134 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi tvshoping
135 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
136 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
137 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
138 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
139 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
140 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
141 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
142 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
143 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
144 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
145 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
146 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
147 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
148 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
149 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
150 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
151 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
152 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
153 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
154 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
155 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
156 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
157 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
158 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
159 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
160 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
161 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
162 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
163 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
164 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
165 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
166 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
167 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
168 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
169 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
170 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
171 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
172 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
173 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
174 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
175 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
176 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
177 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
178 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
179 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
180 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
181 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
182 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
183 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
184 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
185 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
186 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
187 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
188 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
189 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
190 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
191 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
192 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
193 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
194 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
195 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
196 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
197 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
198 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
199 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
200 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
201 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
202 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
203 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
204 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
205 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
206 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
207 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
208 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 VNĐ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
209 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
210 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
211 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
212 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
213 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
214 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
215 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
216 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
217 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
218 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
219 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
220 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
221 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
222 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
223 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
224 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
225 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
226 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
227 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ digicity
228 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
229 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
230 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
231 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
232 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
233 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
234 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
235 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
237 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
239 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
240 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
241 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi bestbuys
242 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
244 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
245 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
246 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
247 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
248 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
249 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
250 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
251 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
252 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
253 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
254 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
255 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
256 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
257 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
258 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
259 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
260 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
261 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
262 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
263 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
264 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
265 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
266 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
267 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
268 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
269 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
270 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
271 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
272 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
273 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
274 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
275 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
276 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
277 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
278 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
279 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
280 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
281 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 88.000 VNĐ winline
282 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
283 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
284 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ digicity
285 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
286 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
287 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
288 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
289 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
290 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
291 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
292 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
293 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
294 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
295 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
296 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
297 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
298 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
299 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
300 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
301 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
302 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
303 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
304 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
305 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
306 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
307 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
308 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
309 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
310 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
311 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
312 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
313 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
314 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
315 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
316 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
317 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
318 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
319 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
320 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
321 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
322 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
323 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
324 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
325 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
326 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
327 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
328 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
329 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
330 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
331 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
332 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
333 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
335 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
336 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
337 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
338 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
339 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
340 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
341 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
342 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
343 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
344 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
345 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
346 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
347 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
348 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
349 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
350 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
351 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
352 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
353 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
354 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
355 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
356 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
357 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
358 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
359 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
360 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
361 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
362 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
363 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
364 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
365 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
366 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
367 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
368 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
369 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
370 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
371 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
372 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
373 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
374 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
375 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
376 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
377 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
378 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
379 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
380 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
381 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
382 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
383 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
384 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
385 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
386 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
387 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
388 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
389 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
390 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
391 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
392 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
393 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
394 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
395 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
396 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
397 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
398 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
399 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
400 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
401 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
402 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
403 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
404 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
405 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
406 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
407 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ digicity
408 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
409 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
410 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
411 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
412 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
413 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
414 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
415 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
416 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
417 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
418 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
419 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
420 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
421 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
422 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
423 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
424 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
425 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
426 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
427 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
428 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
429 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
430 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
431 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
432 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
433 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
434 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
435 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
436 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
437 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
438 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
439 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
440 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
441 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
442 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
443 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
444 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
445 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
446 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
447 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
448 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
449 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giá không đổi digicity
450 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digicity
451 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
452 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
453 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
454 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
455 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
456 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
457 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
458 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
459 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
460 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
461 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
462 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
463 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
464 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
465 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
466 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
467 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
468 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
469 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
470 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
471 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
472 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
473 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
474 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
475 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
476 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
477 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
478 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
479 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
480 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
481 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
482 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
483 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
484 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
485 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
486 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
487 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
488 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
489 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
490 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
491 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
492 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
493 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
494 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
495 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
496 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
497 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
498 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
499 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
500 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
501 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
502 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
503 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
504 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
505 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
506 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
507 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
508 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
509 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
510 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
511 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
512 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
513 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
514 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
515 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
516 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
517 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
518 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
519 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
520 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
521 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
522 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
523 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
524 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
525 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
526 20/07/2012 20.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 526 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt