• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
2 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
3 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
4 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
5 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
6 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
7 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
8 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
9 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
10 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
11 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
12 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
13 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
14 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
15 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
16 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
17 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
18 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
19 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
20 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
21 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
22 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
23 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
24 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi tvshoping
25 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
26 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
27 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
28 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
29 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
30 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
31 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
32 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
33 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
34 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
35 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
36 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
37 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
38 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
39 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
40 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
41 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
42 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
43 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
44 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
45 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
46 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
47 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
48 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
49 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
50 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
51 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
52 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
53 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
54 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
55 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
56 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
57 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
58 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
59 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
60 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
61 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
62 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
63 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
64 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
65 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
66 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
67 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
68 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
69 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
70 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
71 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
72 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
73 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
74 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
75 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
76 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
77 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
78 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
79 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
80 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
81 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
82 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
83 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
84 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
85 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
86 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
87 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
88 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
89 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
90 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
91 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
92 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
93 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
94 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
95 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
96 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
97 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
98 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 VNĐ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
99 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
100 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
101 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
102 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
103 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
104 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
105 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
106 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
107 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
108 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
109 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
110 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
112 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
113 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
114 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
115 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
116 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
117 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ digicity
118 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
119 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
120 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
121 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
122 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
123 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
124 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
125 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
126 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
127 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
128 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
129 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
130 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
131 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi bestbuys
132 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
134 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
135 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
136 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
137 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
138 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
139 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
140 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
141 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
142 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
143 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
144 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
145 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
146 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
147 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
148 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
149 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
150 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
151 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
152 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
153 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
154 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
155 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
156 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
157 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
158 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
159 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
160 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
161 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
162 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
163 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
164 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
165 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
166 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
167 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
168 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
169 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
170 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
171 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 88.000 VNĐ winline
172 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
173 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
174 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ digicity
175 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
176 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
177 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
178 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
179 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
180 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
181 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
182 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
183 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
184 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
185 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
186 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
187 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
188 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
189 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
190 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
191 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
192 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
193 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
194 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
195 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
196 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
197 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
198 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
199 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
200 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
201 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
202 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
203 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
204 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
205 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
206 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
207 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
208 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
209 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
210 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
211 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
212 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
213 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
214 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
215 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
216 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
217 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
218 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
219 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
220 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
221 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
222 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
223 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
225 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
226 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
227 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
229 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
230 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
231 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
232 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
233 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
234 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
235 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
236 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
237 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
238 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
239 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
240 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
241 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
242 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
243 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
244 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
245 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
246 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
247 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
248 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
249 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
250 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
251 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
252 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
253 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
254 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
255 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
256 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
257 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
258 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
259 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
260 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
261 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
262 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
263 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
264 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
265 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
266 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
267 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
268 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
269 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
270 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
271 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
272 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
273 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
274 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
275 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
276 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
277 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
278 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
279 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
280 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
281 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
282 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
283 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
284 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
285 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
286 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
287 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
288 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
289 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
290 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
291 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
292 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
293 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
294 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
295 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
296 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
297 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ digicity
298 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
299 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
300 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
301 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
302 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
303 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
304 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
305 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
306 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
307 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
308 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
309 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
310 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
311 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
312 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
313 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
314 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
315 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
316 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
317 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
318 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
319 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
320 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
321 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
322 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
323 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
324 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
325 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
326 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
327 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
328 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
329 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
330 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
331 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
332 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
333 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
334 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
335 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
336 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
337 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
338 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
339 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giá không đổi digicity
340 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digicity
341 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
342 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
343 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
344 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
345 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
346 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
347 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
348 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
349 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
350 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
351 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
352 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
353 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
354 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
355 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
356 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
357 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
358 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
359 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
360 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
361 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
362 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
363 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
364 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
365 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
366 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
367 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
368 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
369 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
370 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
371 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
372 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
373 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
374 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
375 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
376 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
377 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
378 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
379 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
380 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
381 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
382 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
383 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
384 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
385 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
386 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
387 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
388 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
389 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
390 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
391 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
392 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
393 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
394 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
395 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
396 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
397 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
398 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
399 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
400 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
401 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
402 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
403 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
404 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
405 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
406 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
407 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
408 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
409 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
410 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
411 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
412 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
413 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
414 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
415 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
416 20/07/2012 20.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 416 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt