Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmay234
2 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
3 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
4 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
5 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
6 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
7 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
8 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
9 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
10 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
11 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
12 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
13 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
14 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
15 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
16 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
17 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
18 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
19 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
20 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
21 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
22 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
23 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
24 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
25 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
26 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
27 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
28 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
29 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
30 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
31 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
32 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
33 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
34 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
35 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
36 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
37 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
38 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
39 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
40 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
41 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
42 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
43 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
44 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
45 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
46 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
47 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
48 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
49 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
50 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
51 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
52 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
53 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
54 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
55 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
56 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
57 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
58 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
59 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
60 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
61 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
62 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
63 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
64 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
65 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
66 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
67 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
68 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
69 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
70 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
71 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
72 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
73 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
74 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
75 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
76 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
77 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
78 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
79 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
80 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
81 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
82 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
83 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
84 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
85 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
86 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
87 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
88 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
89 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
90 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
91 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
92 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
93 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
94 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
95 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
96 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
97 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
98 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
99 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
100 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
101 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
102 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
103 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
104 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
105 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
106 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
107 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
108 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
109 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
110 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
111 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
112 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
113 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
114 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
115 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
116 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
117 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
118 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
119 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
120 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
121 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
122 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
123 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
124 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
125 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
126 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
127 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
128 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
129 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
130 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
131 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
132 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
133 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
134 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
135 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
136 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
137 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
138 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
139 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
140 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
141 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
142 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
143 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
144 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
145 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
146 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
147 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
148 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
149 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
150 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
151 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
152 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
153 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
154 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
155 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
156 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
157 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
158 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
159 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
160 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
161 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
162 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
163 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
164 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
165 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
166 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
167 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
168 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
169 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
170 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
171 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
172 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
173 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
174 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
175 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
176 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
177 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
178 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
179 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
180 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
181 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
182 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
183 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
184 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
185 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
186 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
187 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
188 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
189 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
190 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
191 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
192 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
193 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
194 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
195 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
196 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
197 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
198 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
199 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
200 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
201 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
202 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
203 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
204 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
205 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
206 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
207 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
208 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
209 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
210 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
211 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
212 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
213 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
214 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
215 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
216 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
217 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
218 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
219 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
220 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
221 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
222 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
223 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
224 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
225 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
226 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
227 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
228 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
229 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
230 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
231 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
232 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
233 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
234 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
235 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
236 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
237 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
238 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
239 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
240 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
241 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
242 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
243 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
244 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
245 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
246 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
247 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
248 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
249 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
250 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
251 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
252 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
253 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
254 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
255 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
256 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
257 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
258 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
259 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
260 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
261 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
262 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
263 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
264 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
265 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
266 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
267 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
268 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
269 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
270 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
271 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
272 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
273 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
274 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
275 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
276 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
277 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
278 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
279 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
280 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
281 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
282 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
283 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
284 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
285 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
286 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
287 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
288 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
289 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
290 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
291 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
292 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
293 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
294 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
295 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
296 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
298 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
299 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
300 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
303 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
304 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
305 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
306 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
307 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
308 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
309 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
310 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
311 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
312 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
313 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
314 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
315 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
316 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
317 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
318 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
319 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
322 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
323 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
324 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
325 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
326 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
327 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
328 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
329 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
330 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
331 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
332 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
333 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
334 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
335 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
336 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
337 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
338 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
339 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
340 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
341 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
342 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
343 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
344 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
345 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
346 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
347 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
349 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
350 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
351 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
352 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
353 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
354 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
355 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
356 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
357 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
358 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
359 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
360 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
361 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
362 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
363 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
364 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
365 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
366 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
367 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
368 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
369 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
370 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
371 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
372 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
373 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
374 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
375 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
376 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
377 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
378 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
379 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
380 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
381 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
382 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
383 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
384 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
385 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
386 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
387 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
388 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
389 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
390 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
391 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
392 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
393 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
394 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
395 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
396 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
397 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
398 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
399 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
400 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
401 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
402 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
403 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
404 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
405 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
406 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
407 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
408 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
409 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
410 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
411 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
412 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
413 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
414 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
415 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
416 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
417 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
418 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
419 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
420 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
421 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
422 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
423 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
424 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
425 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
426 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
427 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
428 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
429 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
430 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
431 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
432 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
433 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
434 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
435 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
436 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
437 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
438 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
439 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
440 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
441 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
442 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
443 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
444 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
445 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
446 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
447 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
448 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
449 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
450 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
451 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
452 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
453 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
454 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
455 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
456 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
457 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
458 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
459 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
461 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
462 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
463 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
464 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
465 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
466 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
467 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
468 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
469 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
470 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
471 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
472 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
473 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
474 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
475 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
476 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
477 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
478 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
479 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
480 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
481 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
482 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
483 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
484 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
485 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
486 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
487 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
488 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
489 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
490 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
491 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
492 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
493 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
494 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
495 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
496 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
497 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
498 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
499 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
500 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
501 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
502 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
503 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
504 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
505 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
506 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
507 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
508 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
509 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
510 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
511 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
512 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
513 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
514 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
515 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
516 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
517 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
518 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
519 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
520 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
521 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
522 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
523 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
524 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
525 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
526 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
527 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
528 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
529 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
530 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
531 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
532 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
533 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
534 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
535 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
536 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
537 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
538 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
539 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
540 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
541 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
542 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
543 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
544 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
545 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
546 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
547 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
548 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
549 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
550 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
551 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
552 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
553 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
554 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
555 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
556 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
557 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
558 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
559 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
560 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
561 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
562 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
563 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
564 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
565 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
566 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
567 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
568 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
569 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
570 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
571 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
572 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
573 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
574 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
575 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
576 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
577 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
578 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
579 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
580 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
581 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
582 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
583 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
584 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
585 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
586 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
587 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
588 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
589 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
590 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
591 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
592 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
593 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
594 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
595 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
596 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
597 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
598 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
599 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
600 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
601 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
602 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
603 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
604 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
605 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
606 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
607 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
608 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
609 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
610 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
611 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
612 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
613 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
614 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
615 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
616 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
617 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
618 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
619 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
620 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
621 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
622 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
623 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
624 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
625 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
626 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
627 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
628 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
629 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
630 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
631 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
632 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
633 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
634 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
635 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
636 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
637 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
638 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
639 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
640 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
641 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
642 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
643 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
644 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
645 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
646 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
647 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
648 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
649 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
650 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
651 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
652 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
653 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
654 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
655 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
656 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
657 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
658 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
659 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
660 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
661 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
662 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
663 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
664 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
665 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
666 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
667 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
668 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
669 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
670 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
671 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
672 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
673 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
674 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
675 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
676 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
677 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
678 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
679 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
680 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
681 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
682 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
683 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
684 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
685 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
686 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
687 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
688 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
689 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
690 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
691 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
692 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
693 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
694 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
695 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
696 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
697 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
698 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
699 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
700 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
701 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
702 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
703 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
704 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
705 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
706 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
707 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
708 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
709 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
710 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
711 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
712 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
713 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
714 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
715 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
716 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
717 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
718 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
719 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
720 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
721 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
722 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
723 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
724 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
725 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
726 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
727 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
728 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
729 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
730 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
731 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
732 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
733 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
734 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
735 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
736 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
737 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
738 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
739 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
740 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
741 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
742 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
743 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
744 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
745 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
746 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
747 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
748 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
749 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
750 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
751 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
752 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
753 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
754 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
755 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
756 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
757 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
758 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
759 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
760 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
761 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
762 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
763 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
764 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
765 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
766 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
767 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
768 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
769 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
770 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
771 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
772 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
773 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
774 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
775 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
776 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
777 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
778 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
779 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
780 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
781 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
782 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
783 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
784 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
785 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
786 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
787 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
788 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
789 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
790 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
791 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
792 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
793 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
794 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
795 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
796 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
797 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
798 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
799 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
800 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
801 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
802 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
803 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
804 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
805 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
806 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
807 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
808 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
809 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
810 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
811 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
812 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
813 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
814 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
815 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
816 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
817 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
818 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
819 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
820 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
821 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
822 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
823 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
824 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
825 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
826 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
827 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
828 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
829 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
830 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
831 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
832 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
833 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
834 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
835 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
836 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
837 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
838 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
839 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
840 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
841 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
842 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
843 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
844 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
845 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
846 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
847 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
848 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
849 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
850 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
851 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
852 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
853 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
854 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
855 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
856 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
857 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
858 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
859 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
860 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
861 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
862 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
863 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
864 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
865 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
866 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
867 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
868 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
869 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
870 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
871 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
872 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
873 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
874 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
875 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
876 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
877 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
878 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
879 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
880 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
881 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
882 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
883 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
884 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
885 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
886 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
887 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
888 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
889 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
890 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
891 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
892 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
893 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
894 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
895 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
896 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
897 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
898 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
899 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
900 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
901 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
902 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
903 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
904 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
905 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
906 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
907 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
908 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
909 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
910 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
911 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
912 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
913 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
914 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
915 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
916 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
917 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
918 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
919 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 919 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.