• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
2 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
3 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
4 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
5 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
6 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
7 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
8 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
9 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
10 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
11 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
12 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
13 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
14 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
15 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
16 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
17 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
18 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
19 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
20 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
21 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
22 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
23 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
24 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
25 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
26 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
27 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
28 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
29 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
30 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
31 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
32 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
33 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
34 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
35 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
36 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
37 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
38 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
39 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
40 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
41 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
42 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
43 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
44 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
45 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
46 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
47 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
48 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
49 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
50 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
51 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
52 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
53 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
54 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
55 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
56 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
57 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
58 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
59 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
60 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
61 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
62 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
63 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
64 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
65 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
66 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
67 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
68 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
69 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
70 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
71 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
72 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
73 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
74 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
75 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
76 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
77 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
78 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
79 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
80 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
81 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
82 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
83 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
84 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
85 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
86 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
87 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
88 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
89 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
90 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
91 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
92 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
93 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
94 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
95 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
96 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
97 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
98 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
99 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
101 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
103 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
104 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
105 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
106 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
107 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
108 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
109 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
110 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
111 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
112 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
113 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
114 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
115 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
116 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
117 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
118 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
119 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
120 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
121 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
122 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
123 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
124 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
125 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
126 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
127 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
128 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
129 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
130 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
131 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
132 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
133 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
134 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
135 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
136 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
137 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
138 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
139 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
140 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
141 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
142 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
143 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
144 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
145 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
146 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
147 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
148 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
149 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
150 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
151 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
152 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
153 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
154 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
155 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
156 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
157 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
158 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
159 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
160 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
161 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
162 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
163 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
164 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
165 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
166 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
167 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
168 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
169 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
170 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
171 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
172 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
173 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
174 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
175 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
176 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
177 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
178 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
179 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
180 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
181 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
182 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
183 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
184 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
185 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
186 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
187 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
188 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
189 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
190 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
191 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
192 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
193 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
194 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
195 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
196 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
197 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
198 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
199 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
200 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
201 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
202 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
203 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
204 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
205 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
206 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
207 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
208 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
209 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
210 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
211 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
212 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
213 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
214 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
215 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
216 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
217 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
218 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
219 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
220 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
221 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
222 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
223 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
224 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
225 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
226 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
227 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
228 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
229 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
230 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
231 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
232 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
233 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
234 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
235 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
236 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
237 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
238 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
239 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
240 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
241 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
242 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
243 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
244 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
245 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
246 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
247 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
248 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
249 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
250 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
251 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
252 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
253 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
254 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
255 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
256 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
257 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
258 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
259 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
260 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
261 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
262 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
263 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
264 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
265 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
266 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
267 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
268 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
269 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
270 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
271 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
272 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
273 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
274 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
275 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
276 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
277 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
278 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
279 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
280 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
281 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
282 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
283 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
284 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
285 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
286 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
287 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
288 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
289 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
290 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
291 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
292 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
293 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
294 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
295 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
296 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
297 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
298 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
299 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
300 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
301 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
302 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
303 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
304 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
305 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
306 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
307 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
308 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
309 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
310 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
311 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
312 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
313 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
314 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
315 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
316 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
317 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
318 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
319 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
320 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
321 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
322 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
323 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
324 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
325 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
326 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
327 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
328 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
329 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
330 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
331 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
332 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
333 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
334 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
335 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
336 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
337 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
338 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
339 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
340 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
341 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
342 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
343 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
344 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
345 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
346 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
347 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
348 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
349 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
350 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
351 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
352 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
353 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
354 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
355 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
356 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
357 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
358 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
359 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
360 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
361 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
362 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
363 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
364 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
365 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
366 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
367 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
368 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
369 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
370 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
371 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
372 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
373 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
374 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
375 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
376 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
377 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
378 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
379 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
380 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
381 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
382 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
383 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
384 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
385 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
386 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
387 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
388 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
389 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
390 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
391 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
392 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
393 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
394 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
395 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
396 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
397 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
398 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
399 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
401 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
402 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
403 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
404 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
405 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
406 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
407 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
408 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
409 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
410 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
411 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
412 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
413 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
414 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
415 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
416 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
417 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
418 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
419 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
420 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
421 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
422 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
423 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
424 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
425 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
435 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
436 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
437 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
438 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
439 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
442 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
443 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
444 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
445 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
446 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
447 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
448 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
449 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
450 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
451 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
452 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
453 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
454 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
455 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
456 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
457 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
458 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
459 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
460 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
461 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
462 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
463 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
464 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
465 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
466 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
467 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
468 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
469 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
470 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
471 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
472 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
473 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
474 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
475 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
476 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
477 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
478 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
479 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
480 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
481 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
482 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
483 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
484 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
485 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
486 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
487 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
488 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
489 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
490 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
491 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
492 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
493 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
494 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
495 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
496 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
497 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
498 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
499 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
500 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
501 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
502 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
503 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
504 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
505 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
506 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
507 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
508 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
509 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
510 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
511 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
512 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
513 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
514 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
515 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
516 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
517 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
518 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
519 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
520 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
521 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
522 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
523 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
524 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
525 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
526 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
527 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
528 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
529 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
530 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
531 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
532 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
533 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
534 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
535 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
536 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
537 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
538 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
539 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
540 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
541 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
542 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
543 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
544 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
545 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
546 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
547 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
548 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
549 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
550 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
551 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
552 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
553 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
554 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
555 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
556 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
557 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
558 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
559 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
560 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
561 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
562 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
563 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
564 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
565 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
566 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
567 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
568 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
569 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
570 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
571 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
572 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
573 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
574 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
575 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
576 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
577 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
578 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
579 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
580 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
581 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
582 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
583 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
584 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
585 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
586 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
587 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
588 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
589 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
590 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
591 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
592 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
593 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
594 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
595 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
596 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
597 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
598 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
599 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
600 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
601 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
602 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
603 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
604 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
605 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
606 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
607 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
608 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
609 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
610 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
611 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
612 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
613 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
614 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
615 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
616 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
617 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
618 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 618 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt
Từ khóa nổi bật trong tuần: tay do, thanh da, la ban, hoa lang, panasonic