• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
2 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
3 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
4 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
5 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
6 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
7 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
8 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
9 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
10 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
11 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
12 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
13 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
14 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
15 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
16 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
17 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
18 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
19 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
20 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
21 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
22 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
23 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
24 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
25 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
26 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
27 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giá không đổi digicity
28 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
29 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
30 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
31 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digicity
32 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
33 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
34 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
35 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
36 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
37 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
38 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
39 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
40 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
41 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
42 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
43 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
44 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
45 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi tvshoping
46 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
47 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 VNĐ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
48 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
49 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
50 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
51 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
52 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
53 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytoanlinh
54 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
55 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
56 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
57 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
58 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
59 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
60 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
61 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
62 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
63 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
64 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
65 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
66 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
67 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
68 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
69 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
70 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
71 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
72 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
73 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
74 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
75 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
76 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
77 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
78 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 VNĐ Giá không đổi dientutoananh
79 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
80 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
81 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
82 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
83 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
84 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
85 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
86 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
87 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
88 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
89 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
90 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
91 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
92 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
93 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
94 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
95 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
96 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
97 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
98 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
99 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
100 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
101 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
102 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
103 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
104 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
105 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
106 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
107 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
108 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
109 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
110 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
111 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Giá không đổi dienlanh50
112 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
113 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
114 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
115 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
116 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
117 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
118 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
119 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 VNĐ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
120 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
121 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
122 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
123 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
124 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
125 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
126 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
127 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
128 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
129 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
130 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
131 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
132 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
133 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
134 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
135 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
136 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
137 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
138 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ digicity
139 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
140 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
141 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
142 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
143 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
144 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
145 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
146 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
148 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
149 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
150 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
151 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
152 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi bestbuys
153 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
154 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
155 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
156 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
157 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
158 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
159 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
160 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
161 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
162 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
163 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
164 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
165 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
166 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
167 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
168 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
169 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
170 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
171 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
172 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
173 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
174 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
175 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
176 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
177 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
178 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
179 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
180 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
181 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ digicity
182 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
183 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
184 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
185 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
186 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
187 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
188 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
189 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
190 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
191 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
192 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 88.000 VNĐ winline
193 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
194 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
195 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ digicity
196 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
197 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
198 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
199 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
200 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
201 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
202 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
203 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
204 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
205 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
206 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
207 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
208 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
209 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Tăng 508.000 VNĐ winline
210 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 VNĐ Giảm 508.000 VNĐ digicity
211 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
212 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
213 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
214 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 VNĐ Giá không đổi winline
215 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 VNĐ Giảm 11.000 VNĐ winline
216 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
217 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
218 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
220 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
221 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
222 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
223 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
224 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
225 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
226 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
227 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
228 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
229 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
230 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
231 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
232 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
233 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
234 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
235 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 VNĐ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
236 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
237 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
238 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
239 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 VNĐ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
240 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
241 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
242 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
243 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
244 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
245 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
246 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
247 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
248 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
251 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
252 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
255 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
256 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
257 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
258 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
260 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
261 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
263 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
264 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
265 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
266 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
267 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
268 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
269 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
270 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
271 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
272 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythaiha
273 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
274 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
275 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
276 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
277 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
278 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi RENHAT
279 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
280 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
281 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
282 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
283 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
284 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
285 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
286 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 VNĐ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
287 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
288 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
289 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
290 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
291 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
292 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
293 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
294 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
295 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
296 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
297 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
298 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
299 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
300 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
301 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
302 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
303 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
304 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
305 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
306 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
307 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
308 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
309 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
310 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
311 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
312 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
313 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
314 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
315 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
316 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
317 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
318 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ digicity
319 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
320 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
321 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
322 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
323 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
324 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
325 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
326 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
327 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
328 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
329 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
330 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
331 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
332 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giá không đổi vodichgia
333 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
334 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
335 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
336 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
337 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
338 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
339 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
340 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
341 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
342 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
343 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
344 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
345 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
346 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giá không đổi vftrader
347 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
348 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
349 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
350 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
351 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
352 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 VNĐ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
353 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
354 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
355 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
356 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
357 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
358 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
359 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
360 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giá không đổi digicity
361 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digicity
362 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
363 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
364 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
365 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
366 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
367 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
368 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
369 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
370 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
371 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
372 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
373 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
374 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
375 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
376 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
377 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
378 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
379 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
380 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
381 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
382 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
383 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
384 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
385 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
386 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
387 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
388 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
389 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
390 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
391 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
392 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
393 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
394 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
395 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
396 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
397 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 294.030 VNĐ digicity
398 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 VNĐ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
399 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
400 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
401 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
402 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
403 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
404 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
405 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
406 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
407 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
408 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
409 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
410 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
411 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
412 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
413 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
414 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
415 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ digicity
416 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
417 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
418 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
419 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
420 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
421 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
422 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
423 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
424 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
425 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
426 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
427 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
428 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
429 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
430 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
431 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
432 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
433 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
434 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
435 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 VNĐ Giá không đổi digicity
436 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
437 20/07/2012 20.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 437 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt