• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/03/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ dienlanh50
2 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
3 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
4 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
5 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
6 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
7 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
8 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
9 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
10 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
11 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
12 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
13 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
14 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
15 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
16 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
17 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
18 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
19 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
20 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
21 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
22 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
23 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
24 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
25 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
26 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
27 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
28 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
29 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
30 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
31 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
32 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
33 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
34 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
35 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
36 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
37 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
38 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
39 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
40 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
41 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
42 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
43 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
44 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
45 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
46 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
47 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
48 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
49 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
50 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
51 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
52 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
53 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
54 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
55 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
56 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
57 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
58 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
59 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
60 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
61 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
62 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
63 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
64 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
65 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
66 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
67 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
68 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
69 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
70 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
71 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
72 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
73 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
74 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
76 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
78 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
79 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
80 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
81 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
82 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
83 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
84 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
85 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
86 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
87 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
88 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
89 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
90 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
91 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
92 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
93 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
94 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
95 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
96 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
97 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
98 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
99 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
100 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
101 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
102 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
103 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
104 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
105 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
106 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
107 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
108 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
109 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
110 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
111 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
112 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
113 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
114 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
115 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
116 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
117 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
118 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
119 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
120 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
121 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
122 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
123 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
124 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
125 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
126 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
127 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
128 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
129 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
130 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
131 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
132 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
133 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
134 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
135 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
136 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
137 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
138 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
139 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
140 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
141 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
142 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
143 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
144 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
145 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
146 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
147 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
148 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
149 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
150 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
151 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
152 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
153 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
154 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
155 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
156 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
157 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
158 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
159 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
160 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
161 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
162 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
163 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
164 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
165 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
166 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
167 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
168 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
169 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
170 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
171 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
172 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
173 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
174 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
175 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
176 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
177 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
178 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
179 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
180 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
181 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
182 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
183 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
184 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
185 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
186 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
187 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
188 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
189 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
190 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
191 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
192 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
193 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
194 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
195 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
196 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
197 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
198 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
199 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
200 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
201 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
202 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
203 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
204 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
205 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
206 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
207 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
208 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
209 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
210 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
211 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
212 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
213 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
214 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
215 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
216 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
217 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
218 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
219 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
220 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
221 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
222 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
223 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
224 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
225 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
226 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
227 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
228 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
229 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
230 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
231 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
232 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
233 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
234 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
235 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
236 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
237 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
238 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
239 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
240 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
241 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
242 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
243 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
244 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
245 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
246 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
247 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
248 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
249 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
250 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
251 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
252 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
253 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
254 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
255 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
256 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
257 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
258 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
259 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
260 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
261 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
262 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
263 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
264 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
265 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
266 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
267 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
268 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
269 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
270 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
271 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
272 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
273 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
274 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
275 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
276 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
277 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
278 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
279 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
280 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
281 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
282 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
283 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
284 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
285 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
286 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
287 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
288 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
289 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
290 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
291 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
292 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
293 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
294 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
295 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
296 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
297 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
298 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
299 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
300 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
301 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
302 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
303 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
304 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
305 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
306 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
307 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
308 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
309 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
310 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
311 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
312 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
313 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
314 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
315 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
316 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
317 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
318 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
319 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
320 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
321 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
322 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
323 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
324 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
325 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
326 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
327 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
328 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
329 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
330 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
331 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
332 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
333 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
334 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
335 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
336 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
337 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
338 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
339 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
340 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
341 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
342 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
343 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
344 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
345 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
346 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
347 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
348 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
349 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
350 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
351 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
352 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
353 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
354 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
355 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
356 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
357 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
358 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
359 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
360 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
361 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
362 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
363 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
364 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
365 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
366 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
367 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
368 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
369 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
370 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
371 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
372 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
373 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
374 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
375 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
376 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
377 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
378 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
379 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
380 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
381 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
382 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
383 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
384 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
385 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
386 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
387 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
388 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
389 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
390 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
391 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
392 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
393 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
394 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
395 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
396 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
397 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
398 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
399 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
400 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
401 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
402 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
403 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
404 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
407 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
413 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
414 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
419 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
421 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
422 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
423 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
424 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
425 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
426 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
427 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
428 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
429 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
430 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
431 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
432 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
433 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
434 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
435 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
436 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
437 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
438 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
439 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
440 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
441 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
442 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
443 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
444 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
445 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
446 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
447 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
448 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
449 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
450 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
451 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
452 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
453 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
454 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
455 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
456 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
457 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
458 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
459 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
460 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
461 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
462 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
463 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
464 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
465 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
466 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
467 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
468 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
469 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
470 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
471 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
472 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
473 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
474 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
475 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
476 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
477 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
478 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
479 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
480 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
481 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
482 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
483 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
484 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
485 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
486 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
487 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
488 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
489 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
490 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
491 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
492 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
493 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
494 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
495 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
496 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
497 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
498 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
499 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
500 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
501 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
502 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
503 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
504 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
505 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
506 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
507 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
508 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
509 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
510 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
511 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
512 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
513 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
514 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
515 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
516 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
517 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
518 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
519 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
520 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
521 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
522 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
523 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
524 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
525 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
526 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
527 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
528 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
529 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
530 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
531 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
532 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
533 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
534 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
535 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
536 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
537 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
538 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
539 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
540 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
541 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
542 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
543 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
544 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
545 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
546 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
547 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
548 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
549 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
550 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
551 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
552 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
553 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
554 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
555 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
556 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
557 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
558 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
559 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
560 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
561 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
562 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
563 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
564 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
565 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
566 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
567 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
568 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
569 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
570 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
571 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
572 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
573 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
574 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
575 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
576 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
577 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
578 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
579 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
580 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
581 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
582 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
583 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
584 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
585 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
586 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
587 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
588 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
589 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
590 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
591 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
592 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
593 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 593 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt
Từ khóa nổi bật trong tuần: ss, tivi sony, số so, htc one, màu trắng