• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
2 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
3 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
4 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
5 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
6 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
7 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
8 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
9 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
10 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
11 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
12 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
13 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
14 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
15 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
16 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
17 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
18 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
19 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
20 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
21 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
22 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
23 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
24 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
25 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
26 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
27 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
28 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
29 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
30 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
31 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
32 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
33 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
34 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
35 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
36 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
37 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
38 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
39 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
40 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
41 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
42 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
43 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
44 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
45 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
46 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
47 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
48 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
49 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
50 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
51 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
52 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
53 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
54 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
55 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
56 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
57 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
58 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
59 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
60 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
61 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
63 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
64 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
65 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
66 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
67 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
68 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
69 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
70 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
71 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
72 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
73 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
74 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
75 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
76 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
77 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
78 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
79 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
80 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
81 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
82 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
83 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
84 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
85 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
86 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
87 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
88 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
89 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
90 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
91 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
92 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
93 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
94 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
95 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
96 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
97 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
98 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
99 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
100 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
101 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
102 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
103 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
104 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
105 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
106 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
107 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
108 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
109 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
110 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
111 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
112 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
113 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
114 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
115 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
116 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
117 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
118 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
119 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
121 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
122 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
123 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
124 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
125 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
126 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
127 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
128 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
129 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
130 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
131 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
132 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
133 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
134 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
135 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
136 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
137 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
138 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
139 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
140 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
141 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
142 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
143 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
144 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
145 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
146 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
147 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
148 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
149 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
150 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
151 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
152 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
153 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
154 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
155 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
156 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
157 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
158 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
159 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
160 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
161 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
162 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
163 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
164 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
165 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
166 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
167 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
168 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
169 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
170 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
171 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
172 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
173 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
174 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
175 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
176 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
177 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
178 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
179 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
180 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
181 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
182 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
183 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
184 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
185 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
186 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
187 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
188 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
189 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
190 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
191 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
192 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
193 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
194 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
195 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
196 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
197 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
198 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
199 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
200 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
201 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
202 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
203 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
204 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
205 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
206 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
207 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
208 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
209 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
210 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
211 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
212 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
213 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
214 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
215 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
216 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
217 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
218 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
219 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
220 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
221 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
222 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
223 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
224 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
225 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
226 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
227 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
228 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
229 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
230 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
231 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
232 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
233 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
234 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
235 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
236 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
237 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
238 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
239 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
240 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
241 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
242 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
243 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
244 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
245 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
246 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
247 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
248 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
249 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
250 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
251 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
252 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
253 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
254 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
255 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
256 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
257 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
258 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
259 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
260 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
261 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
262 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
263 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
264 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
265 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
266 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
267 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
268 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
269 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
270 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
271 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
272 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
273 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
274 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
275 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
276 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
277 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
278 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
279 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
280 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
281 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
282 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
283 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
284 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
285 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
286 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
287 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
288 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
289 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
290 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
291 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
292 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
293 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
294 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
295 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
296 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
297 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
298 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
299 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
300 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
301 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
302 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
303 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
304 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
305 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
306 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
307 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
308 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
309 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
310 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
311 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
312 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
313 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
314 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
315 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
316 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
317 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
318 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
319 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
320 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
321 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
322 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
323 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
324 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
325 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
326 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
327 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
328 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
329 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
330 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
331 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
332 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
333 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
334 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
335 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
336 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
337 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
338 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
339 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
340 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
341 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
342 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
343 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
344 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
345 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
346 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
347 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
349 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
351 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
352 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
353 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
354 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
355 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
356 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
357 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
358 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
359 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
360 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
361 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
362 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
363 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
364 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
365 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
366 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
367 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
368 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
369 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
370 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
371 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
372 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
373 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
374 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
375 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
376 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
377 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
378 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
379 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
380 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
381 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
382 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
383 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
384 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
385 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
386 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
387 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
388 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
389 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
390 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
391 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
392 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
393 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
394 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
395 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
396 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
397 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
398 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
399 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
400 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
401 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
402 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
403 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
404 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
405 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
406 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
407 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
408 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
409 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
410 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
411 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
412 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
413 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
414 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
415 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
416 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
417 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
418 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
419 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
420 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
421 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
422 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
423 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
424 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
425 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
426 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
427 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
428 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
429 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
430 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
431 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
432 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
433 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
434 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
435 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
436 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
437 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
438 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
439 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
440 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
441 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
442 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
443 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
444 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
445 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
446 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
447 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
458 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
459 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
462 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
466 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
467 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
468 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
469 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
470 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
471 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
472 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
473 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
474 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
475 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
476 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
477 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
478 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
479 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
480 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
481 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
482 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
483 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
484 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
485 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
486 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
487 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
488 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
489 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
490 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
491 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
492 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
493 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
494 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
495 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
496 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
497 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
498 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
499 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
500 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
501 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
502 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
503 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
504 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
505 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
506 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
507 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
508 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
509 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
510 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
511 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
512 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
513 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
514 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
515 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
516 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
517 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
518 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
519 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
520 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
521 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
522 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
523 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
524 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
525 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
526 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
527 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
528 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
529 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
530 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
531 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
532 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
533 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
534 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
535 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
536 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
537 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
538 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
539 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
540 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
541 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
542 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
543 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
544 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
545 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
546 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
547 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
548 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
549 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
550 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
551 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
552 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
553 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
554 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
555 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
556 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
557 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
558 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
559 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
560 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
561 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
562 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
563 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
564 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
565 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
566 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
567 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
568 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
569 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
570 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
571 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
572 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
573 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
574 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
575 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
576 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
577 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
578 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
579 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
580 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
581 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
582 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
583 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
584 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
585 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
586 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
587 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
588 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
589 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
590 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
591 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
592 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
593 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
594 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
595 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
596 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
597 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
598 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
599 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
600 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
601 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
602 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
603 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
604 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
605 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
606 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
607 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
608 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
609 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
610 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
611 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
612 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
613 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
614 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
615 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
616 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
617 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
618 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
619 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
620 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
621 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
622 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
623 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
624 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
625 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
626 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
627 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
628 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
629 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
630 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
631 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
632 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
633 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
634 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
635 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
636 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
637 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
638 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 638 thay đổi giá của sản phẩm LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ gia dụng > Máy giặt (may giat quan ao, may giat, may giat la, máy giặt là)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG WD-20600 trong mục Máy giặt
Từ khóa nổi bật trong tuần: hp, tc, htc, sua, hoa gia