Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2017 2 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
2 25/07/2017 13 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
3 12/07/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
4 11/07/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
5 21/06/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
6 20/06/2017 8 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
7 12/06/2017 4 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
8 08/06/2017 8 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
9 31/05/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
10 30/05/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ dienmayanhduong
11 29/05/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
12 28/05/2017 33 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
13 25/04/2017 3 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
14 22/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
15 20/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
16 19/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
17 18/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
18 17/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
19 16/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
20 14/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
21 13/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
22 12/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
23 11/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmay234
24 10/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
25 09/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
26 08/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
27 07/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 06/04/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
29 17/03/2017 10 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
30 07/03/2017 20 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
31 15/02/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
32 14/02/2017 18 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ phammykim
33 27/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
34 26/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
35 25/01/2017 2 ngày 16.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
36 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
37 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
38 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
39 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
40 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
44 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
45 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
46 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
47 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
48 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
49 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
50 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
51 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
52 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
53 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
54 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
55 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
56 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
58 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
59 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
60 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
61 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
62 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
63 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
64 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
65 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
66 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
67 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
68 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
69 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
71 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
72 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
73 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
74 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
75 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
76 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
77 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
78 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
79 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
80 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
81 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
82 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
83 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
84 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
85 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
86 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
87 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
88 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
89 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
90 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
91 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
92 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
93 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
94 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
95 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
96 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
97 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
98 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
99 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
100 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
101 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
102 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
103 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
104 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
105 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
106 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
107 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
108 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
109 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
110 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
111 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
112 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
113 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
114 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
115 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
116 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
117 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
118 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
119 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
120 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
121 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
122 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
123 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
124 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
125 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
126 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
127 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
128 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
129 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
130 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
131 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
132 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
133 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
134 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
135 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
136 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
137 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
138 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
139 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
140 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
141 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
142 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
143 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
144 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
145 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
146 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
147 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
148 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
149 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
150 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
151 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
152 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
153 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
154 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
155 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
156 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
157 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
158 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
159 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
160 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
161 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
162 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
163 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
164 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
165 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
166 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
167 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
168 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
169 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
170 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
171 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
172 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
173 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
174 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
175 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
176 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
177 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
178 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
179 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
180 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
181 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
182 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
183 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
184 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
185 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
186 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
187 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
188 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
189 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
190 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
191 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
192 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
193 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
194 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
195 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
196 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
197 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
198 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
199 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
200 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
201 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
202 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
203 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
204 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
205 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
206 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
207 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
208 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
209 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
210 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
211 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
212 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
213 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
214 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
215 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
216 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
217 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
218 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
219 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
220 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
221 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
222 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
223 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
224 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
225 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
226 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
227 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
228 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
229 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
230 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
231 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
232 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
233 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
234 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
235 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
236 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
237 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
238 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
239 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
240 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
241 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
242 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
243 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
244 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
245 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
246 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
247 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
248 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
249 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
250 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
251 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
252 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
253 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
254 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
255 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
256 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
257 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
258 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
259 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
260 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
261 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
262 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
263 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
264 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
265 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
266 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
267 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
268 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
269 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
270 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
271 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
272 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
273 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
274 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
275 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
276 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
277 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
278 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
279 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
280 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
281 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
282 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
283 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
284 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
285 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
286 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
287 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
288 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
289 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
290 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
291 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
292 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
293 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
294 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
295 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
296 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
297 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
298 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
299 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
300 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
301 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
302 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
303 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
304 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
305 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
308 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
309 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
310 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
311 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
312 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
313 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
314 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
316 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
317 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
318 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
319 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
322 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
323 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
324 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
325 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
326 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
327 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
328 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
329 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
330 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
331 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
332 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
333 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
334 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
335 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
336 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
337 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
338 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
339 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
340 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
341 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
342 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
343 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
344 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
345 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
346 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
347 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
348 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
349 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
350 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
351 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
352 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
353 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
354 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
355 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
356 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
357 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
358 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
359 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
360 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
361 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
362 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
363 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
364 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
365 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
366 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
367 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
368 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
369 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
370 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
371 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
372 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
373 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
374 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
375 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
376 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
377 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
378 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
379 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
380 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
381 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
382 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
383 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
384 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
385 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
386 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
387 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
388 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
389 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
390 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
391 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
392 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
393 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
394 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
395 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
396 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
397 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
398 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
399 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
400 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
401 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
402 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
403 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
404 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
405 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
406 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
407 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
408 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
409 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
410 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
411 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
412 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
413 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
414 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
415 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
416 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
417 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
418 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
419 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
420 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
421 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
422 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
423 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
424 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
425 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
426 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
427 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
428 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
429 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
430 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
431 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
432 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
433 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
434 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
435 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
436 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
437 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
439 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
440 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
441 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
442 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
443 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
444 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
445 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
446 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
447 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
448 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
449 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
450 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
451 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
452 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
453 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
454 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
455 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
458 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
459 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
460 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
461 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
462 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
463 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
464 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
465 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
466 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
467 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
468 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
469 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
470 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
471 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
472 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
473 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
474 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
475 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
476 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
477 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
478 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
480 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
481 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
482 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
483 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
484 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
485 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
486 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
487 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
488 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
489 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
490 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
491 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
492 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
493 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
494 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
495 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
496 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
497 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
498 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
499 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
500 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
501 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
502 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
503 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
504 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
505 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
506 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
507 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
508 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
509 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
510 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
511 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
512 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
513 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
514 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
515 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
516 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
517 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
518 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
519 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
520 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
521 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
522 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
523 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
524 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
525 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
526 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
527 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
528 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
529 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
530 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
531 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
532 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
533 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
534 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
535 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
536 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
537 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
538 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
539 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
540 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
541 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
542 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
543 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
544 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
545 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
546 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
547 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
548 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
549 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
550 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
551 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
552 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
553 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
554 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
555 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
556 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
557 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
558 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
559 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
560 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
561 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
562 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
563 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
564 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
565 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
566 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
567 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
568 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
569 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
570 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
571 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
572 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
573 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
574 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
575 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
576 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
577 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
578 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
579 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
580 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
581 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
582 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
583 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
584 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
585 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
586 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
587 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
588 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
589 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
590 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
591 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
592 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
593 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
594 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
595 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
596 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
597 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
598 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
599 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
600 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
601 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
602 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
603 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
604 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
605 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
606 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
607 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
608 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
609 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
610 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
611 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
612 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
613 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
614 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
615 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
616 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
617 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
618 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
619 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
620 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
621 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
622 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
623 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
624 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
625 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
626 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
627 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
628 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
629 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
630 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
631 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
632 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
633 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
634 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
635 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
636 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
637 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
638 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
639 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
640 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
641 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
642 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
643 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
644 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
645 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
646 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
647 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
648 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
649 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
650 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
651 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
652 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
653 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
654 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
655 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
656 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
657 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
658 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
659 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
660 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
661 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
662 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
663 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
664 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
665 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
666 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
667 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
668 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
669 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
670 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
671 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
672 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
673 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
674 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
675 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
676 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
677 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
678 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
679 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
680 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
681 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
682 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
683 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
684 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
685 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
686 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
687 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
688 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
689 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
690 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
691 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
692 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
693 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
694 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
695 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
696 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
697 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
698 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
699 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
700 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
701 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
702 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
703 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
704 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
705 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
706 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
707 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
708 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
709 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
710 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
711 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
712 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
713 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
714 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
715 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
716 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
717 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
718 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
719 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
720 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
721 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
722 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
723 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
724 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
725 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
726 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
727 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
728 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
729 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
730 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
731 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
732 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
733 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
734 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
735 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
736 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
737 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
738 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
739 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
740 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
741 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
742 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
743 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
744 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
745 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
746 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
747 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
748 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
749 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
750 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
751 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
752 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
753 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
754 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
755 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
756 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
757 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
758 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
759 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
760 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
761 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
762 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
763 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
764 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
765 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
766 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
767 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
768 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
769 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
770 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
771 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
772 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
773 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
774 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
775 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
776 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
777 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
778 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
779 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
780 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
781 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
782 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
783 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
784 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
785 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
786 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
787 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
788 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
789 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
790 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
791 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
792 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
793 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
794 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
795 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
796 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
797 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
798 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
799 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
800 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
801 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
802 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
803 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
804 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
805 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
806 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
807 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
808 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
809 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
810 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
811 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
812 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
813 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
814 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
815 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
816 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
817 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
818 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
819 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
820 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
821 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
822 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
823 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
824 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
825 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
826 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
827 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
828 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
829 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
830 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
831 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
832 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
833 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
834 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
835 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
836 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
837 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
838 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
839 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
840 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
841 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
842 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
843 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
844 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
845 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
846 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
847 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
848 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
849 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
850 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
851 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
852 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
853 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
854 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
855 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
856 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
857 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
858 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
859 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
860 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
861 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
862 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
863 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
864 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
865 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
866 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
867 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
868 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
869 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
870 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
871 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
872 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
873 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
874 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
875 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
876 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
877 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
878 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
879 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
880 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
881 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
882 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
883 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
884 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
885 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
886 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
887 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
888 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
889 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
890 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
891 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
892 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
893 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
894 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
895 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
896 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
897 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
898 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
899 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
900 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
901 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
902 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
903 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
904 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
905 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
906 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
907 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
908 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
909 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
910 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
911 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
912 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
913 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
914 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
915 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
916 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
917 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
918 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
919 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
920 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
921 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
922 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
923 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
924 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
925 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
926 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
927 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
928 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
929 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
930 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
931 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
932 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
933 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
934 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
935 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
936 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
937 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
938 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
939 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
940 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
941 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
942 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
943 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
944 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
945 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
946 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
947 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
948 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
949 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
950 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
951 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
952 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
953 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
954 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
955 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
956 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
957 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
958 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
959 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
960 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
961 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
962 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
963 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
964 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
965 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
966 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
967 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
968 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
969 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
970 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
971 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
972 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
973 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
974 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
975 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
976 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
977 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
978 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
979 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
980 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
981 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
982 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
983 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
984 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
985 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
986 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
987 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
988 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
989 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
990 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
991 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
992 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
993 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
994 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
995 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
996 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
997 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
998 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
999 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1000 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1001 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1002 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1003 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1004 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1005 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1006 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
1007 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1008 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1009 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1010 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1011 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
1012 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1013 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1014 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1015 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1016 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
1017 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
1018 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
1019 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1020 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1021 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1022 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1023 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1024 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1025 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1026 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1027 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1028 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1029 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1030 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
1031 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1032 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
1033 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1034 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1035 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1036 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1037 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1038 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1039 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1040 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1041 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1042 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1043 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1044 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1045 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1046 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1047 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1048 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1049 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1050 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1051 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1052 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1053 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1054 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1055 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.055 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.