Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
2 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
3 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
4 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
5 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
6 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
7 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
8 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
9 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
10 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
11 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
12 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
13 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
14 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
15 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
16 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
17 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
18 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
19 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
20 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
21 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
22 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
23 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
24 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
25 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
26 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
27 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
28 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
29 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
30 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
31 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
32 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
33 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
34 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
35 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
36 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
37 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
38 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
39 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
40 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
41 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
42 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
43 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
44 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
45 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
46 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
47 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
48 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
49 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
50 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
51 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
52 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
53 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
54 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
55 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
56 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
57 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
58 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
59 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
60 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
61 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
62 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
63 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
64 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
65 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
66 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
67 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
68 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
69 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
70 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
71 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
72 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
73 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
74 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
75 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
76 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
77 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
78 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
79 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
80 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
81 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
82 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
83 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
84 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
85 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
86 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
87 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
88 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
89 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
90 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
91 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
92 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
93 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
94 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
95 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
96 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
97 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
98 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
99 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
100 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
101 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
102 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
103 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
104 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
105 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
106 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
107 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
108 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
109 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
110 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
111 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
112 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
113 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
114 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
115 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
116 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
117 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
118 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
119 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
120 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
121 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
122 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
123 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
124 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
125 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
126 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
127 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
128 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
129 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
130 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
131 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
132 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
133 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
134 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
135 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
136 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
137 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
138 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
139 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
140 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
141 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
142 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
143 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
144 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
145 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
146 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
147 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
148 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
149 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
150 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
151 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
152 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
153 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
154 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
155 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
156 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
157 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
158 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
159 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
160 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
161 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
162 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
163 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
164 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
165 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
166 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
167 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
168 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
169 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
170 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
171 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
172 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
173 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
174 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
175 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
176 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
177 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
178 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
179 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
180 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
181 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
182 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
183 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
184 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
185 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
186 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
187 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
188 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
189 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
190 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
191 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
192 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
193 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
194 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
195 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
196 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
197 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
198 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
199 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
200 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
201 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
202 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
203 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
204 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
205 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
206 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
207 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
208 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
209 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
210 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
211 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
212 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
213 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
214 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
215 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
216 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
217 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
218 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
219 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
220 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
221 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
222 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
223 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
224 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
225 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
226 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
227 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
228 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
229 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
230 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
231 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
232 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
233 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
234 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
235 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
236 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
237 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
238 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
239 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
240 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
241 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
242 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
243 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
244 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
245 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
246 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
247 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
248 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
249 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
250 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
251 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
252 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
253 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
254 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
255 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
256 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
257 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
258 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
259 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
260 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
261 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
262 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
263 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
264 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
265 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
266 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
267 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
268 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
269 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
270 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
271 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
272 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
273 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
274 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
275 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
276 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
277 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
278 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
279 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
280 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
281 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
282 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
283 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
284 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
285 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
286 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
287 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
288 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
289 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
290 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
291 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
292 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
293 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
294 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
295 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
296 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
297 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
298 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
299 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
300 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
301 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
302 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
303 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
304 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
305 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
306 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
308 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
309 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
310 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
312 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
313 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
314 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
315 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
316 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
317 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
318 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
319 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
320 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
321 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
322 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
323 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
324 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
325 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
326 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
327 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
328 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
329 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
330 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
331 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
332 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
333 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
334 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
335 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
336 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
337 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
338 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
341 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
342 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
343 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
344 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
345 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
346 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
347 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
348 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
349 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
350 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
351 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
352 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
353 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
354 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
355 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
356 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
357 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
358 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
359 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
360 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
361 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
362 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
363 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
364 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
365 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
366 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
367 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
368 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
369 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
370 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
371 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
372 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
373 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
374 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
375 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
376 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
377 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
378 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
379 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
380 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
381 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
382 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
383 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
384 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
385 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
386 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
387 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
388 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
389 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
391 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
392 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
393 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
394 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
395 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
396 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
397 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
398 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
399 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
400 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
401 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
402 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
403 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
404 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
405 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
406 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
407 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
408 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
409 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
410 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
411 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
412 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
413 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
414 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
415 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
416 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
417 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
418 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
419 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
420 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
421 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
422 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
423 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
424 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
425 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
426 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
427 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
428 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
429 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
430 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
431 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
432 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
433 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
434 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
435 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
436 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
437 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
438 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
439 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
440 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
441 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
442 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
443 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
444 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
445 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
446 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
447 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
448 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
449 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
450 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
451 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
452 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
453 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
454 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
455 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
456 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
457 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
458 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
459 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
460 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
461 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
462 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
463 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
464 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
465 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
466 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
467 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
468 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
469 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
470 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
471 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
472 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
473 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
474 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
475 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
476 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
477 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
478 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
479 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
480 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
481 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
482 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
483 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
484 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
485 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
486 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
487 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
488 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
489 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
490 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
491 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
492 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
493 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
494 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
495 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
496 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
497 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
498 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
499 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
500 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
503 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
504 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
505 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
506 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
507 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
508 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
509 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
510 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
511 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
512 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
513 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
514 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
515 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
516 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
517 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
518 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
519 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
520 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
521 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
522 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
523 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
524 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
525 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
526 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
527 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
528 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
529 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
530 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
531 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
532 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
533 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
534 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
535 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
536 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
537 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
538 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
539 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
540 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
541 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
542 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
543 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
544 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
545 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
546 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
547 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
548 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
549 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
550 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
551 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
552 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
553 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
554 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
555 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
556 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
557 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
558 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
559 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
560 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
561 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
562 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
563 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
564 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
565 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
566 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
567 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
568 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
569 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
570 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
571 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
572 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
573 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
574 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
575 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
576 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
577 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
578 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
579 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
580 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
581 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
582 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
583 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
584 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
585 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
586 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
587 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
588 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
589 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
590 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
591 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
592 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
593 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
594 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
595 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
596 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
597 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
598 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
599 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
600 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
601 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
602 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
603 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
604 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
605 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
606 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
607 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
608 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
609 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
610 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
611 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
612 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
613 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
614 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
615 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
616 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
617 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
618 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
619 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
620 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
621 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
622 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
623 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
624 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
625 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
626 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
627 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
628 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
629 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
630 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
631 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
632 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
633 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
634 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
635 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
636 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
637 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
638 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
639 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
640 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
641 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
642 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
643 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
644 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
645 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
646 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
647 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
648 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
649 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
650 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
651 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
652 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
653 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
654 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
655 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
656 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
657 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
658 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
659 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
660 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
661 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
662 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
663 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
664 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
665 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
666 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
667 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
668 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
669 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
670 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
671 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
672 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
673 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
674 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
675 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
676 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
677 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
678 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
679 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
680 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
681 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
682 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
683 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
684 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
685 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
686 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
687 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
688 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
689 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
690 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
691 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
692 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
693 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
694 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
695 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
696 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
697 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
698 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
699 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
700 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
701 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
702 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
703 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
704 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
705 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
706 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
707 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
708 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
709 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
710 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
711 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
712 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
713 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
714 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
715 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
716 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
717 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
718 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
719 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
720 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
721 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
722 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
723 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
724 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
725 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
726 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
727 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
728 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
729 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
730 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
731 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
732 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
733 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
734 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
735 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
736 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
737 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
738 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
739 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
740 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
741 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
742 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
743 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
744 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
745 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
746 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
747 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
748 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
749 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
750 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
751 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
752 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
753 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
754 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
755 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
756 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
757 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
758 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
759 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
760 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
761 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
762 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
763 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
764 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
765 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
766 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
767 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
768 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
769 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
770 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
771 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
772 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
773 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
774 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
775 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
776 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
777 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
778 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
779 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
780 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
781 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
782 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
783 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
784 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
785 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
786 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
787 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
788 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
789 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
790 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
791 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
792 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
793 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
794 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
795 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
796 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
797 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
798 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
799 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
800 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
801 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
802 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
803 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
804 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
805 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
806 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
807 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
808 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
809 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
810 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
811 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
812 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
813 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
814 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
815 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
816 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
817 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
818 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
819 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
820 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
821 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
822 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
823 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
824 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
825 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
826 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
827 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
828 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
829 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
830 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
831 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
832 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
833 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
834 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
835 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
836 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
837 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
838 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
839 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
840 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
841 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
842 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
843 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
844 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
845 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
846 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
847 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
848 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
849 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
850 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
851 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
852 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
853 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
854 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
855 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
856 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
857 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
858 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
859 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
860 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
861 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
862 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
863 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
864 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
865 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
866 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
867 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
868 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
869 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
870 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
871 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
872 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
873 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
874 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
875 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
876 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
877 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
878 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
879 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
880 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
881 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
882 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
883 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
884 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
885 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
886 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
887 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
888 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
889 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
890 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
891 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
892 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
893 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
894 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
895 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
896 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
897 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
898 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
899 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
900 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
901 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
902 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
903 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
904 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
905 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
906 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
907 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
908 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
909 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
910 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
911 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
912 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
913 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
914 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
915 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
916 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
917 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
918 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
919 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
920 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
921 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
922 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
923 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
924 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
925 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
926 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
927 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
928 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
929 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
930 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
931 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
932 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
933 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
934 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
935 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
936 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
937 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
938 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
939 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
940 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
941 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
942 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
943 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
944 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
945 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
946 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
947 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
948 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
949 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
950 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
951 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
952 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
953 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
954 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
955 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
956 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
957 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
958 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
959 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
960 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
961 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 961 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.