Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
2 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
3 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
4 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
5 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
6 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
7 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
8 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
9 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
10 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
11 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
12 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
13 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
14 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
15 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
16 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
17 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
18 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
19 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
20 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
21 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
22 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
23 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
24 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
25 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
26 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
27 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
28 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
29 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
30 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
31 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
32 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
33 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
34 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
35 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
36 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
37 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
38 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
39 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
40 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
41 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
42 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
43 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
44 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
45 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
46 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
47 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
48 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
49 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
50 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
51 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
52 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
53 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
54 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
55 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
56 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
57 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
58 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
59 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
60 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
61 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
62 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
63 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
64 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
65 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
66 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
67 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
68 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
69 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
70 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
71 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
72 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
73 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
74 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
75 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
76 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
77 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
78 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
79 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
80 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
81 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
82 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
83 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
84 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
85 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
86 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
87 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
88 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
89 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
90 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
91 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
92 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
93 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
94 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
95 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
96 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
97 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
98 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
99 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
100 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
101 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
102 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
103 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
104 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
105 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
106 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
107 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
108 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
109 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
110 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
111 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
112 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
113 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
114 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
115 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
116 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
117 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
118 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
119 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
120 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
121 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
122 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
123 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
124 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
125 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
126 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
127 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
128 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
129 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
130 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
131 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
132 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
133 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
134 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
135 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
136 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
137 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
138 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
139 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
140 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
141 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
142 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
143 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
144 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
145 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
146 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
147 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
148 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
149 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
150 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
151 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
152 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
153 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
154 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
155 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
156 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
157 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
158 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
159 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
160 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
161 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
162 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
163 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
164 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
165 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
166 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
167 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
168 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
169 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
170 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
171 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
172 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
173 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
174 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
175 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
176 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
177 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
178 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
179 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
180 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
181 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
182 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
183 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
184 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
185 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
186 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
187 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
188 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
189 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
190 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
191 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
192 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
193 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
194 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
195 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
196 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
197 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
198 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
199 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
200 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
201 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
202 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
203 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
204 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
205 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
206 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
207 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
208 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
209 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
210 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
211 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
212 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
213 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
214 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
215 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
216 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
217 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
218 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
219 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
220 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
221 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
222 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
223 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
224 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
225 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
226 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
227 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
229 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
230 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
231 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
232 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
233 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
234 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
235 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
236 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
237 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
238 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
239 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
240 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
241 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
242 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
243 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
244 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
245 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
246 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
247 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
248 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
249 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
250 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
251 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
252 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
253 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
254 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
255 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
256 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
257 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
258 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
259 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
260 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
261 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
262 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
263 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
264 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
265 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
266 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
267 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
268 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
269 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
270 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
271 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
272 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
273 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
274 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
275 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
276 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
277 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
278 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
279 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
280 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
281 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
282 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
283 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
284 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
285 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
286 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
287 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
288 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
289 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
290 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
291 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
292 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
293 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
294 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
295 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
296 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
297 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
298 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
299 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
300 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
301 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
302 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
303 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
304 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
305 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
306 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
307 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
308 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
309 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
310 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
311 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
312 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
313 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
315 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
316 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
317 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
318 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
319 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
320 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
321 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
322 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
323 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
324 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
325 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
326 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
327 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
328 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
329 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
330 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
331 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
332 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
333 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
334 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
335 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
336 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
337 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
338 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
339 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
340 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
341 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
342 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
343 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
344 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
345 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
346 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
347 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
348 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
349 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
350 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
351 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
352 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
353 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
354 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
355 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
356 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
357 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
358 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
359 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
360 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
361 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
362 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
363 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
364 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
365 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
366 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
367 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
368 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
369 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
370 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
371 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
372 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
373 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
374 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
375 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
376 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
377 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
378 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
379 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
380 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
381 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
382 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
383 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
384 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
385 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
386 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
387 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
388 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
389 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
390 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
391 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
392 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
393 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
394 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
395 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
396 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
397 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
398 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
399 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
400 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
401 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
402 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
403 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
404 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
405 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
406 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
407 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
408 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
409 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
410 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
411 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
412 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
413 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
414 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
415 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
416 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
417 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
418 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
419 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
420 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
421 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
422 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
423 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
424 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
425 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
426 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
427 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
428 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
429 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
430 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
431 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
432 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
433 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
434 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
435 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
436 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
437 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
438 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
439 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
440 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
441 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
442 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
443 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
444 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
445 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
446 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
447 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
448 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
449 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
450 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
451 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
452 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
453 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
454 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
455 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
456 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
457 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
458 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
459 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
460 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
461 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
462 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
463 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
464 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
465 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
466 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
467 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
468 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
469 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
470 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
471 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
472 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
473 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
474 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
475 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
476 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
477 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
478 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
479 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
480 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
481 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
482 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
483 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
484 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
485 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
486 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
487 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
488 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
489 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
490 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
491 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
492 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
493 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
494 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
495 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
496 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
497 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
498 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
499 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
500 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
501 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
502 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
503 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
504 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
505 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
506 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
507 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
508 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
509 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
510 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
511 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
512 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
513 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
514 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
515 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
516 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
517 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
518 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
519 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
520 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
521 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
522 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
523 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
524 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
525 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
526 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
527 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
528 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
529 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
530 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
531 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
532 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
533 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
534 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
535 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
536 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
537 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
538 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
539 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
540 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
541 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
542 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
543 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
544 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
545 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
546 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
547 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
548 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
549 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
550 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
551 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
552 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
553 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
554 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
555 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
556 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
557 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
558 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
559 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
560 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
561 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
562 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
563 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
564 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
565 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
566 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
567 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
568 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
569 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
570 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
571 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
572 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
573 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
574 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
575 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
576 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
577 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
578 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
579 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
580 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
581 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
582 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
583 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
584 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
585 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
586 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
587 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
588 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
589 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
590 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
591 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
592 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
593 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
594 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
595 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
596 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
597 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
598 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
599 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
600 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
601 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
602 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
603 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
604 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
605 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
606 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
607 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
608 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
609 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
610 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
611 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
612 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
613 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
614 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
615 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
616 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
617 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
618 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
619 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
620 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
621 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
622 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
623 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
624 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
625 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
626 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
627 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
628 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
629 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
630 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
631 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
632 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
633 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
634 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
635 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
636 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
637 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
638 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
639 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
640 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
641 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
642 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
643 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
644 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
645 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
646 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
647 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
648 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
649 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
650 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
651 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
652 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
653 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
654 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
655 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
656 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
657 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
658 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
659 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
660 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
661 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
662 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
663 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
664 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
665 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
666 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
667 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
668 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
669 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
670 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
671 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
672 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
673 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
674 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
675 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
676 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
677 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
678 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
679 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
680 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
681 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
682 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
683 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
684 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
685 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
686 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
687 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
688 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
689 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
690 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
691 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
692 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
693 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
694 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
695 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
696 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
697 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
698 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
699 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
700 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
701 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
702 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
703 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
704 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
705 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
706 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
707 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
708 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
709 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
710 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
711 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
712 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
713 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
714 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
715 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
716 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
717 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
718 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
719 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
720 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
721 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
722 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
723 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
724 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
725 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
726 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
727 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
728 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
729 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
730 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
731 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
732 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
733 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
734 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
735 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
736 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
737 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
738 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
739 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
740 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
741 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
742 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
743 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
744 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
745 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
746 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
747 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
748 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
749 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
750 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
751 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
752 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
753 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
754 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
755 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
756 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
757 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
758 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
759 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
760 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
761 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
762 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
763 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
764 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
765 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
766 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
767 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
768 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
769 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
770 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
771 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
772 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
773 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
774 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
775 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
776 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
777 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
778 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
779 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
780 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
781 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
782 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
783 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
784 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
785 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
786 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
787 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
788 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
789 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
790 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
791 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
792 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
793 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
794 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
795 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
796 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
797 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
798 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
799 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
800 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
801 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
802 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
803 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
804 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
805 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
806 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
807 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
808 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
809 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
810 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
811 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
812 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
813 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
814 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
815 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
816 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
817 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
818 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
819 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
820 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
821 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
822 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
823 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
824 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
825 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
826 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
827 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
828 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
829 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
830 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
831 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
832 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
833 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
834 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
835 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
836 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
837 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
838 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
839 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
840 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
841 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
842 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
843 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
844 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
845 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
846 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
847 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
848 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
849 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
850 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
851 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
852 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
853 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
854 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
855 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
856 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
857 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
858 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
859 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
860 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
861 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
862 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
863 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
864 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
865 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
866 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
867 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
868 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
869 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
870 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
871 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
872 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
873 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
874 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
875 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
876 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
877 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
878 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
879 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
880 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
881 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
882 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
883 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
884 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
885 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
886 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
887 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
888 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
889 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
890 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
891 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
892 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
893 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
894 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
895 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
896 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
897 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
898 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
899 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
900 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
901 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
902 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
903 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
904 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
905 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
906 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
907 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
908 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
909 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
910 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
911 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
912 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
913 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
914 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
915 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
916 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
917 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
918 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
919 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
920 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
921 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
922 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
923 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
924 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
925 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
926 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
927 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
928 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
929 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
930 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
931 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
932 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
933 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
934 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
935 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
936 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
937 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
938 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
939 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
940 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
941 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
942 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
943 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
944 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
945 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
946 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
947 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
948 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
949 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
950 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
951 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
952 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
953 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
954 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
955 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
956 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
957 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
958 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
959 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
960 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
961 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
962 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
963 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
964 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
965 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
966 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
967 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
968 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 968 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.