Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/02/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
2 14/02/2017 18 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ phammykim
3 27/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
4 26/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
5 25/01/2017 2 ngày 16.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
6 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
7 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
8 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
9 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
10 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
14 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
15 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
16 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
17 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
18 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
19 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
20 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
21 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
22 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
23 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
24 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
25 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
26 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
28 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
29 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
30 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
31 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
32 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
33 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
34 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
35 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
36 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
37 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
38 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
39 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
41 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
42 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
43 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
44 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
45 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
46 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
47 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
48 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
49 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
50 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
51 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
52 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
53 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
54 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
55 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
56 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
57 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
58 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
59 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
60 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
61 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
62 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
63 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
64 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
65 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
66 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
67 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
68 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
69 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
70 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
71 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
72 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
73 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
74 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
75 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
76 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
77 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
78 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
79 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
80 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
81 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
82 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
83 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
84 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
85 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
86 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
87 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
88 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
89 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
90 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
91 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
92 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
93 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
94 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
95 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
96 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
97 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
98 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
99 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
100 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
101 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
102 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
103 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
104 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
105 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
106 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
107 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
108 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
109 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
110 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
111 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
112 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
113 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
114 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
115 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
116 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
117 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
118 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
119 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
120 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
121 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
122 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
123 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
124 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
125 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
126 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
127 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
128 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
129 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
130 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
131 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
132 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
133 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
134 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
135 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
136 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
137 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
138 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
139 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
140 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
141 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
142 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
143 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
144 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
145 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
146 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
147 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
148 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
149 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
150 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
151 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
152 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
153 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
154 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
155 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
156 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
157 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
158 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
159 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
160 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
161 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
162 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
163 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
164 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
165 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
166 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
167 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
168 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
169 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
170 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
171 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
172 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
173 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
174 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
175 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
176 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
177 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
178 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
179 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
180 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
181 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
182 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
183 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
184 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
185 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
186 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
187 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
188 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
189 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
190 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
191 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
192 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
193 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
194 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
195 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
196 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
197 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
198 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
199 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
200 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
201 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
202 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
203 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
204 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
205 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
206 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
207 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
208 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
209 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
210 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
211 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
212 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
213 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
214 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
215 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
216 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
217 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
218 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
219 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
220 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
221 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
222 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
223 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
224 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
225 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
226 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
227 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
228 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
229 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
230 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
231 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
232 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
233 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
234 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
235 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
236 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
237 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
238 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
239 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
240 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
241 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
242 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
243 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
244 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
245 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
246 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
247 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
248 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
249 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
250 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
251 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
252 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
253 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
254 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
255 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
256 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
257 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
258 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
259 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
260 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
261 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
262 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
263 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
264 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
265 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
266 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
267 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
268 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
269 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
270 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
271 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
272 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
273 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
274 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
275 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
276 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
277 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
278 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
279 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
280 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
281 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
282 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
283 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
284 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
285 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
286 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
287 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
288 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
289 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
291 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
292 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
293 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
294 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
295 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
296 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
297 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
298 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
299 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
300 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
301 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
303 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
304 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
305 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
306 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
307 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
308 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
309 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
310 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
311 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
312 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
313 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
314 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
315 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
316 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
317 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
318 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
319 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
320 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
321 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
322 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
323 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
324 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
325 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
326 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
327 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
328 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
329 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
330 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
331 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
332 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
333 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
334 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
335 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
336 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
337 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
338 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
339 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
340 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
341 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
342 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
343 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
344 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
345 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
346 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
347 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
348 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
349 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
350 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
351 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
352 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
353 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
354 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
355 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
356 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
357 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
358 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
359 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
360 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
361 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
362 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
363 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
364 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
365 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
366 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
367 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
368 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
369 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
370 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
371 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
372 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
373 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
374 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
375 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
376 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
377 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
378 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
379 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
380 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
381 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
382 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
383 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
384 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
385 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
386 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
387 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
388 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
389 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
390 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
391 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
392 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
393 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
394 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
395 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
396 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
397 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
398 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
399 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
400 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
401 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
402 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
403 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
404 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
405 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
406 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
407 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
408 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
409 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
410 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
411 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
412 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
413 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
414 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
415 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
416 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
417 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
418 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
419 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
420 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
421 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
422 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
423 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
424 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
425 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
426 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
427 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
428 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
429 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
430 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
431 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
432 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
433 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
434 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
435 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
436 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
437 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
438 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
439 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
440 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
441 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
442 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
443 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
444 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
445 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
446 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
447 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
448 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
450 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
451 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
452 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
453 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
454 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
455 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
456 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
457 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
458 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
459 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
460 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
461 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
462 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
463 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
464 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
465 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
466 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
467 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
468 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
469 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
470 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
471 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
472 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
473 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
474 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
475 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
476 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
477 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
478 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
479 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
480 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
481 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
482 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
483 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
484 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
485 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
486 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
487 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
488 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
489 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
490 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
491 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
492 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
493 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
494 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
495 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
496 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
497 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
498 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
499 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
500 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
501 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
502 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
503 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
504 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
505 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
506 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
507 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
508 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
509 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
510 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
511 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
512 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
513 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
514 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
515 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
516 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
517 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
518 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
519 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
520 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
521 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
522 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
523 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
524 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
525 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
526 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
527 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
528 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
529 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
530 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
531 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
532 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
533 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
534 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
535 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
536 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
537 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
538 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
539 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
540 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
541 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
542 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
543 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
544 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
545 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
546 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
547 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
548 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
549 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
550 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
551 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
552 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
553 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
554 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
555 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
556 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
557 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
558 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
559 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
560 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
561 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
562 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
563 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
564 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
565 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
566 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
567 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
568 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
569 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
570 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
571 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
572 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
573 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
574 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
575 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
576 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
577 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
578 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
579 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
580 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
581 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
582 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
583 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
584 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
585 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
586 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
587 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
588 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
589 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
590 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
591 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
592 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
593 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
594 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
595 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
596 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
597 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
598 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
599 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
600 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
601 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
602 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
603 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
604 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
605 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
606 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
607 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
608 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
609 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
610 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
611 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
612 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
613 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
614 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
615 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
616 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
617 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
618 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
619 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
620 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
621 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
622 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
623 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
624 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
625 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
626 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
627 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
628 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
629 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
630 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
631 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
632 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
633 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
634 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
635 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
636 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
637 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
638 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
639 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
640 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
641 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
642 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
643 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
644 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
645 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
646 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
647 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
648 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
649 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
650 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
651 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
652 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
653 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
654 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
655 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
656 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
657 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
658 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
659 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
660 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
661 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
662 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
663 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
664 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
665 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
666 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
667 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
668 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
669 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
670 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
671 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
672 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
673 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
674 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
675 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
676 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
677 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
678 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
679 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
680 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
681 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
682 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
683 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
684 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
685 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
686 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
687 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
688 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
689 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
690 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
691 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
692 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
693 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
694 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
695 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
696 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
697 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
698 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
699 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
700 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
701 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
702 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
703 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
704 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
705 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
706 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
707 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
708 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
709 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
710 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
711 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
712 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
713 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
714 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
715 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
716 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
717 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
718 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
719 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
720 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
721 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
722 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
723 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
724 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
725 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
726 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
727 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
728 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
729 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
730 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
731 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
732 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
733 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
734 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
735 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
736 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
737 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
738 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
739 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
740 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
741 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
742 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
743 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
744 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
745 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
746 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
747 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
748 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
749 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
750 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
751 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
752 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
753 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
754 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
755 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
756 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
757 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
758 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
759 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
760 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
761 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
762 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
763 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
764 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
765 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
766 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
767 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
768 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
769 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
770 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
771 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
772 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
773 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
774 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
775 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
776 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
777 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
778 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
779 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
780 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
781 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
782 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
783 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
784 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
785 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
786 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
787 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
788 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
789 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
790 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
791 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
792 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
793 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
794 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
795 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
796 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
797 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
798 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
799 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
800 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
801 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
802 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
803 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
804 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
805 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
806 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
807 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
808 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
809 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
810 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
811 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
812 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
813 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
814 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
815 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
816 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
817 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
818 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
819 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
820 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
821 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
822 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
823 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
824 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
825 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
826 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
827 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
828 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
829 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
830 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
831 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
832 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
833 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
834 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
835 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
836 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
837 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
838 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
839 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
840 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
841 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
842 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
843 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
844 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
845 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
846 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
847 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
848 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
849 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
850 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
851 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
852 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
853 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
854 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
855 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
856 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
857 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
858 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
859 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
860 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
861 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
862 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
863 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
864 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
865 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
866 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
867 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
868 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
869 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
870 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
871 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
872 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
873 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
874 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
875 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
876 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
877 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
878 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
879 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
880 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
881 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
882 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
883 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
884 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
885 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
886 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
887 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
888 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
889 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
890 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
891 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
892 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
893 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
894 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
895 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
896 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
897 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
898 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
899 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
900 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
901 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
902 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
903 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
904 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
905 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
906 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
907 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
908 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
909 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
910 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
911 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
912 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
913 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
914 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
915 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
916 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
917 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
918 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
919 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
920 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
921 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
922 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
923 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
924 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
925 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
926 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
927 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
928 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
929 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
930 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
931 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
932 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
933 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
934 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
935 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
936 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
937 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
938 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
939 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
940 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
941 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
942 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
943 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
944 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
945 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
946 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
947 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
948 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
949 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
950 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
951 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
952 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
953 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
954 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
955 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
956 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
957 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
958 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
959 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
960 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
961 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
962 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
963 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
964 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
965 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
966 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
967 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
968 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
969 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
970 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
971 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
972 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
973 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
974 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
975 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
976 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
977 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
978 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
979 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
980 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
981 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
982 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
983 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
984 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
985 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
986 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
987 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
988 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
989 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
990 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
991 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
992 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
993 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
994 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
995 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
996 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
997 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
998 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
999 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1000 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
1001 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1002 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
1003 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1004 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1005 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1006 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1007 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1008 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1009 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1010 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1011 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1012 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1013 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1014 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1015 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1016 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1017 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1018 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1019 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1020 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1021 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1022 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1023 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1024 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1025 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.025 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.