Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
2 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
3 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
4 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
5 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
9 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
10 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
11 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
12 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
13 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
14 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
15 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
16 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
17 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
18 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
19 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
20 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
21 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
23 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
24 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
25 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
26 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
27 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
28 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
29 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
30 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
31 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
32 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
33 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
34 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
36 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
37 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
38 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
39 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
40 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
41 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
42 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
43 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
44 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
45 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
46 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
47 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
48 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
49 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
50 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
51 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
52 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
53 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
54 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
55 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
56 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
57 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
58 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
59 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
60 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
61 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
62 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
63 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
64 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
65 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
66 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
67 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
68 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
69 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
70 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
71 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
72 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
73 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
74 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
75 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
76 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
77 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
78 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
79 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
80 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
81 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
82 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
83 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
84 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
85 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
86 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
87 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
88 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
89 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
90 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
91 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
92 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
93 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
94 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
95 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
96 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
97 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
98 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
99 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
100 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
101 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
102 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
103 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
104 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
105 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
106 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
107 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
108 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
109 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
110 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
111 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
112 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
113 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
114 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
115 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
116 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
117 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
118 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
119 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
120 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
121 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
122 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
123 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
124 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
125 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
126 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
127 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
128 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
129 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
130 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
131 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
132 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
133 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
134 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
135 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
136 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
137 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
138 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
139 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
140 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
141 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
142 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
143 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
144 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
145 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
146 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
147 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
148 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
149 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
150 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
151 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
152 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
153 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
154 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
155 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
156 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
157 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
158 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
159 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
160 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
161 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
162 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
163 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
164 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
165 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
166 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
167 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
168 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
169 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
170 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
171 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
172 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
173 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
174 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
175 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
176 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
177 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
178 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
179 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
180 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
181 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
182 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
183 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
184 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
185 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
186 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
187 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
188 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
189 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
190 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
191 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
192 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
193 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
194 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
195 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
196 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
197 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
198 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
199 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
200 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
201 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
202 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
203 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
204 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
205 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
206 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
207 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
208 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
209 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
210 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
211 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
212 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
213 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
214 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
215 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
216 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
217 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
218 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
219 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
220 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
221 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
222 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
223 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
224 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
225 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
226 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
227 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
228 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
229 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
230 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
231 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
232 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
233 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
234 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
235 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
236 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
237 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
238 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
239 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
240 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
241 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
242 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
243 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
244 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
245 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
246 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
247 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
248 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
249 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
250 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
251 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
252 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
253 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
254 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
255 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
256 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
257 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
258 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
259 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
260 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
261 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
262 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
263 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
264 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
265 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
266 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
267 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
268 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
269 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
271 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
272 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
273 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
274 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
275 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
276 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
277 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
278 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
279 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
280 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
281 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
282 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
283 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
284 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
285 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
286 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
287 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
288 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
289 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
291 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
292 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
293 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
294 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
295 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
296 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
298 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
299 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
300 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
301 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
302 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
303 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
304 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
305 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
306 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
307 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
308 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
309 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
310 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
311 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
312 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
313 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
314 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
315 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
316 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
317 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
318 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
319 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
320 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
321 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
322 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
323 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
324 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
325 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
326 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
327 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
328 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
329 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
330 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
331 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
332 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
333 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
334 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
335 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
336 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
337 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
338 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
339 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
340 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
341 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
342 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
343 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
344 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
345 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
346 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
347 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
348 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
349 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
350 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
351 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
352 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
353 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
354 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
355 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
356 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
357 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
358 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
359 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
360 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
361 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
362 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
363 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
364 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
365 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
366 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
367 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
368 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
369 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
370 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
371 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
372 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
373 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
374 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
375 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
376 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
377 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
378 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
379 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
380 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
381 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
382 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
383 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
384 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
385 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
386 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
387 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
388 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
389 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
390 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
391 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
392 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
393 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
394 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
395 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
396 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
397 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
398 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
399 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
400 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
401 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
402 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
403 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
404 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
405 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
406 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
407 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
408 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
409 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
410 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
411 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
412 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
413 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
414 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
415 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
416 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
417 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
418 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
419 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
420 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
421 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
422 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
423 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
424 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
425 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
426 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
427 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
428 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
429 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
430 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
431 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
432 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
433 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
434 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
435 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
436 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
437 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
438 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
439 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
440 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
441 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
442 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
443 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
445 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
446 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
447 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
448 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
449 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
450 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
451 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
452 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
453 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
454 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
455 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
456 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
457 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
458 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
459 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
460 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
461 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
462 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
463 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
464 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
465 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
466 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
467 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
468 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
469 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
470 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
471 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
472 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
473 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
474 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
475 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
476 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
477 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
478 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
479 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
480 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
481 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
482 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
483 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
484 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
485 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
486 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
487 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
488 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
489 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
490 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
491 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
492 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
493 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
494 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
495 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
496 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
497 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
498 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
499 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
500 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
501 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
502 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
503 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
504 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
505 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
506 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
507 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
508 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
509 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
510 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
511 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
512 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
513 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
514 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
515 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
516 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
517 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
518 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
519 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
520 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
521 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
522 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
523 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
524 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
525 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
526 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
527 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
528 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
529 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
530 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
531 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
532 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
533 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
534 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
535 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
536 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
537 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
538 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
539 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
540 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
541 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
542 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
543 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
544 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
545 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
546 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
547 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
548 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
549 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
550 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
551 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
552 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
553 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
554 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
555 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
556 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
557 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
558 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
559 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
560 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
562 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
563 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
564 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
565 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
566 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
567 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
568 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
569 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
570 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
571 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
572 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
573 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
574 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
575 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
576 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
577 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
578 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
579 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
580 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
581 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
582 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
583 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
584 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
585 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
586 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
587 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
588 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
589 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
590 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
591 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
592 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
593 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
594 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
595 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
596 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
597 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
598 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
599 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
600 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
601 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
602 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
603 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
604 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
605 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
606 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
607 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
608 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
609 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
610 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
611 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
612 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
613 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
614 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
615 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
616 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
617 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
618 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
619 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
620 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
621 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
622 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
623 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
624 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
625 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
626 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
627 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
628 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
629 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
630 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
631 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
632 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
633 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
634 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
635 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
636 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
637 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
638 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
639 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
640 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
641 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
642 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
643 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
644 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
645 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
646 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
647 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
648 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
649 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
650 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
651 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
652 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
653 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
654 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
655 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
656 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
657 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
658 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
659 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
660 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
661 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
662 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
663 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
664 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
665 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
666 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
667 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
668 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
669 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
670 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
671 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
672 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
673 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
674 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
675 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
676 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
677 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
678 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
679 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
680 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
681 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
682 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
683 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
684 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
685 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
686 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
687 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
688 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
689 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
690 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
691 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
692 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
693 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
694 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
695 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
696 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
697 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
698 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
699 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
700 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
701 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
702 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
703 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
704 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
705 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
706 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
707 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
708 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
709 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
710 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
711 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
712 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
713 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
714 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
715 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
716 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
717 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
718 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
719 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
720 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
721 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
722 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
723 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
724 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
725 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
726 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
727 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
728 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
729 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
730 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
731 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
732 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
733 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
734 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
735 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
736 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
737 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
738 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
739 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
740 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
741 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
742 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
743 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
744 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
745 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
746 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
747 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
748 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
749 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
750 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
751 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
752 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
753 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
754 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
755 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
756 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
757 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
758 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
759 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
760 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
761 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
762 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
763 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
764 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
765 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
766 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
767 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
768 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
769 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
770 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
771 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
772 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
773 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
774 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
775 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
776 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
777 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
778 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
779 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
780 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
781 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
782 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
783 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
784 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
785 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
786 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
787 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
788 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
789 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
790 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
791 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
792 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
793 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
794 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
795 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
796 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
797 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
798 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
799 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
800 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
801 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
802 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
803 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
804 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
805 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
806 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
807 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
808 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
809 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
810 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
811 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
812 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
813 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
814 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
815 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
816 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
817 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
818 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
819 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
820 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
821 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
822 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
823 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
824 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
825 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
826 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
827 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
828 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
829 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
830 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
831 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
832 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
833 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
834 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
835 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
836 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
837 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
838 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
839 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
840 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
841 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
842 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
843 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
844 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
845 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
846 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
847 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
848 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
849 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
850 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
851 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
852 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
853 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
854 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
855 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
856 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
857 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
858 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
859 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
860 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
861 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
862 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
863 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
864 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
865 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
866 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
867 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
868 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
869 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
870 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
871 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
872 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
873 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
874 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
875 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
876 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
877 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
878 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
879 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
880 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
881 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
882 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
883 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
884 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
885 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
886 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
887 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
888 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
889 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
890 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
891 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
892 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
893 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
894 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
895 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
896 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
897 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
898 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
899 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
900 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
901 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
902 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
903 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
904 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
905 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
906 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
907 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
908 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
909 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
910 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
911 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
912 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
913 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
914 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
915 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
916 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
917 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
918 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
919 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
920 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
921 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
922 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
923 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
924 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
925 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
926 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
927 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
928 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
929 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
930 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
931 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
932 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
933 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
934 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
935 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
936 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
937 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
938 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
939 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
940 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
941 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
942 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
943 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
944 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
945 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
946 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
947 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
948 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
949 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
950 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
951 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
952 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
953 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
954 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
955 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
956 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
957 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
958 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
959 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
960 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
961 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
962 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
963 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
964 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
965 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
966 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
967 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
968 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
969 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
970 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
971 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
972 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
973 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
974 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
975 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
976 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
977 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
978 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
979 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
980 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
981 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
982 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
983 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
984 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
985 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
986 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
987 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
988 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
989 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
990 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
991 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
992 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
993 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
994 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
995 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
996 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
997 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
998 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
999 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1000 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1001 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1002 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1003 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1004 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1005 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1006 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1007 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1008 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1009 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1010 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1011 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1012 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1013 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1014 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1015 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1016 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1017 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1018 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1019 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1020 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.020 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.