Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
2 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
3 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
4 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
5 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
6 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
7 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
8 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
9 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
10 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
11 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
12 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
13 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
14 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
15 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
16 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
17 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
18 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
19 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
20 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
21 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
22 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
23 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
24 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
25 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
26 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
27 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
28 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
29 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
30 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
31 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
32 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
33 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
34 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
35 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
36 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
37 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
38 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
39 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
40 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
41 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
42 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
43 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
44 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
45 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
46 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
47 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
48 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
49 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
50 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
51 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
52 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
53 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
54 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
55 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
56 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
57 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
58 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
59 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
60 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
61 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
62 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
63 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
64 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
65 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
66 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
67 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
68 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
69 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
70 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
71 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
72 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
73 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
74 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
75 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
76 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
77 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
78 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
79 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
80 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
81 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
82 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
83 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
84 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
85 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
86 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
87 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
88 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
89 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
90 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
91 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
92 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
93 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
94 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
95 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
96 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
97 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
98 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
99 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
100 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
101 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
102 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
103 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
104 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
105 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
106 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
107 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
108 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
109 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
110 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
111 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
112 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
113 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
114 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
115 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
116 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
117 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
118 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
119 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
120 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
121 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
122 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
123 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
124 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
125 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
126 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
127 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
128 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
129 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
130 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
131 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
132 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
133 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
134 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
135 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
136 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
137 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
138 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
139 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
140 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
141 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
142 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
143 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
144 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
145 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
146 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
147 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
148 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
149 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
150 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
151 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
152 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
153 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
154 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
155 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
156 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
157 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
158 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
159 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
160 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
161 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
162 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
163 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
164 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
165 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
166 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
167 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
168 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
169 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
170 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
171 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
172 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
173 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
174 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
175 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
176 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
177 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
178 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
179 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
180 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
181 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
182 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
183 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
184 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
185 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
186 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
187 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
188 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
189 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
190 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
191 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
192 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
193 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
194 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
195 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
196 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
197 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
198 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
199 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
200 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
201 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
202 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
203 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
204 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
205 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
206 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
207 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
208 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
209 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
210 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
211 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
212 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
213 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
214 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
215 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
216 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
217 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
218 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
219 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
220 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
221 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
222 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
223 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
224 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
225 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
226 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
227 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
228 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
229 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
230 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
231 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
232 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
233 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
234 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
235 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
236 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
237 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
238 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
239 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
240 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
241 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
242 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
243 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
244 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
245 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
246 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
247 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
248 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
249 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
250 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
251 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
252 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
253 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
254 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
255 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
256 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
257 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
258 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
259 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
260 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
261 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
262 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
263 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
264 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
265 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
266 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
267 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
268 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
269 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
270 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
271 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
272 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
273 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
274 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
275 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
276 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
277 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
278 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
279 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
280 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
281 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
282 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
283 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
284 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
285 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
286 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
287 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
288 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
289 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
290 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
291 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
292 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
293 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
294 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
295 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
296 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
297 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
298 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
299 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
300 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
301 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
303 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
304 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
305 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
307 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
308 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
309 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
310 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
311 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
312 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
313 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
314 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
315 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
316 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
317 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
318 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
319 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
320 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
321 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
322 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
323 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
324 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
325 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
326 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
327 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
328 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
329 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
330 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
331 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
332 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
333 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
334 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
335 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
336 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
337 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
340 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
341 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
342 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
343 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
344 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
345 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
346 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
347 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
348 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
349 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
350 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
351 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
352 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
353 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
354 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
355 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
356 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
358 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
359 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
360 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
361 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
362 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
363 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
364 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
365 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
366 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
367 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
368 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
369 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
370 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
371 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
372 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
373 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
374 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
375 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
376 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
377 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
378 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
379 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
380 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
381 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
382 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
383 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
384 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
385 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
386 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
387 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
388 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
389 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
390 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
391 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
392 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
393 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
394 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
395 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
396 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
397 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
398 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
399 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
400 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
401 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
402 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
403 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
404 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
405 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
406 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
407 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
408 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
409 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
410 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
411 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
412 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
413 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
414 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
415 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
416 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
417 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
418 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
419 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
420 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
421 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
422 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
423 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
424 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
425 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
426 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
427 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
428 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
429 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
430 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
431 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
432 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
433 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
434 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
435 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
436 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
437 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
438 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
439 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
440 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
441 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
442 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
443 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
444 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
445 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
446 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
447 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
448 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
449 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
450 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
451 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
452 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
453 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
454 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
455 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
456 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
457 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
458 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
459 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
460 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
461 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
462 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
463 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
464 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
465 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
466 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
467 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
468 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
469 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
470 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
471 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
472 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
473 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
474 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
475 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
476 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
477 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
478 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
479 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
480 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
481 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
482 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
483 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
484 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
485 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
486 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
487 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
488 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
489 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
490 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
491 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
492 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
493 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
494 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
495 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
496 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
498 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
499 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
500 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
501 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
502 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
503 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
504 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
505 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
506 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
507 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
508 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
509 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
510 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
511 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
512 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
513 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
514 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
515 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
516 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
517 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
518 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
519 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
520 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
521 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
522 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
523 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
524 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
525 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
526 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
527 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
528 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
529 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
530 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
531 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
532 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
533 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
534 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
535 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
536 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
537 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
538 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
539 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
540 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
541 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
542 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
543 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
544 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
545 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
546 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
547 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
548 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
549 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
550 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
551 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
552 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
553 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
554 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
555 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
556 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
557 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
558 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
559 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
560 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
561 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
562 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
563 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
564 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
565 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
566 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
567 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
568 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
569 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
570 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
571 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
572 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
573 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
574 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
575 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
576 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
577 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
578 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
579 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
580 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
581 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
582 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
583 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
584 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
585 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
586 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
587 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
588 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
589 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
590 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
591 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
592 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
593 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
594 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
595 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
596 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
597 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
598 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
599 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
600 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
601 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
602 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
603 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
604 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
605 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
606 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
607 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
608 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
609 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
610 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
611 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
612 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
613 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
614 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
615 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
616 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
617 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
618 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
619 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
620 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
621 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
622 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
623 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
624 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
625 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
626 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
627 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
628 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
629 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
630 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
631 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
632 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
633 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
634 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
635 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
636 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
637 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
638 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
639 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
640 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
641 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
642 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
643 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
644 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
645 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
646 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
647 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
648 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
649 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
650 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
651 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
652 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
653 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
654 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
655 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
656 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
657 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
658 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
659 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
660 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
661 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
662 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
663 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
664 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
665 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
666 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
667 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
668 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
669 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
670 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
671 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
672 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
673 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
674 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
675 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
676 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
677 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
678 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
679 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
680 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
681 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
682 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
683 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
684 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
685 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
686 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
687 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
688 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
689 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
690 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
691 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
692 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
693 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
694 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
695 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
696 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
697 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
698 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
699 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
700 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
701 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
702 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
703 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
704 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
705 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
706 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
707 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
708 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
709 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
710 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
711 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
712 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
713 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
714 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
715 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
716 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
717 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
718 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
719 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
720 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
721 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
722 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
723 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
724 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
725 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
726 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
727 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
728 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
729 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
730 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
731 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
732 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
733 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
734 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
735 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
736 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
737 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
738 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
739 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
740 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
741 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
742 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
743 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
744 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
745 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
746 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
747 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
748 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
749 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
750 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
751 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
752 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
753 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
754 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
755 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
756 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
757 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
758 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
759 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
760 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
761 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
762 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
763 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
764 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
765 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
766 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
767 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
768 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
769 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
770 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
771 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
772 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
773 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
774 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
775 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
776 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
777 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
778 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
779 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
780 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
781 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
782 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
783 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
784 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
785 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
786 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
787 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
788 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
789 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
790 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
791 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
792 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
793 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
794 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
795 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
796 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
797 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
798 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
799 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
800 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
801 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
802 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
803 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
804 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
805 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
806 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
807 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
808 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
809 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
810 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
811 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
812 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
813 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
814 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
815 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
816 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
817 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
818 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
819 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
820 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
821 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
822 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
823 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
824 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
825 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
826 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
827 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
828 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
829 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
830 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
831 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
832 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
833 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
834 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
835 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
836 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
837 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
838 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
839 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
840 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
841 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
842 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
843 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
844 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
845 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
846 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
847 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
848 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
849 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
850 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
851 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
852 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
853 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
854 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
855 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
856 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
857 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
858 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
859 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
860 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
861 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
862 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
863 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
864 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
865 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
866 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
867 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
868 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
869 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
870 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
871 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
872 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
873 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
874 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
875 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
876 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
877 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
878 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
879 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
880 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
881 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
882 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
883 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
884 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
885 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
886 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
887 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
888 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
889 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
890 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
891 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
892 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
893 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
894 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
895 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
896 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
897 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
898 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
899 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
900 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
901 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
902 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
903 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
904 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
905 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
906 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
907 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
908 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
909 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
910 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
911 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
912 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
913 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
914 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
915 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
916 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
917 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
918 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
919 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
920 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
921 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
922 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
923 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
924 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
925 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
926 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
927 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
928 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
929 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
930 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
931 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
932 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
933 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
934 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
935 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
936 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
937 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
938 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
939 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
940 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
941 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
942 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
943 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
944 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
945 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
946 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
947 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
948 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
949 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
950 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
951 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
952 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
953 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
954 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
955 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
956 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 956 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.