Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/03/2017 10 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
2 07/03/2017 20 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
3 15/02/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
4 14/02/2017 18 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ phammykim
5 27/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
6 26/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
7 25/01/2017 2 ngày 16.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
8 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
9 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
10 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
11 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
12 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
16 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
17 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
18 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
19 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
20 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
21 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
22 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
23 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
24 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
25 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
26 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
27 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
28 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
30 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
31 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
32 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
33 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
34 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
35 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
36 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
37 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
38 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
39 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
40 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
41 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
43 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
44 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
45 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
46 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
47 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
48 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
49 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
50 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
51 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
52 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
53 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
54 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
55 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
56 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
57 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
58 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
59 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
60 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
61 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
62 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
63 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
64 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
65 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
66 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
67 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
68 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
69 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
70 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
71 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
72 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
73 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
74 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
75 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
76 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
77 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
78 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
79 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
80 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
81 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
82 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
83 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
84 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
85 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
86 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
87 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
88 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
89 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
90 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
91 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
92 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
93 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
94 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
95 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
96 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
97 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
98 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
99 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
100 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
101 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
102 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
103 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
104 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
105 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
106 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
107 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
108 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
109 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
110 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
111 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
112 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
113 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
114 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
115 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
116 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
117 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
118 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
119 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
120 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
121 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
122 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
123 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
124 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
125 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
126 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
127 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
128 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
129 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
130 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
131 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
132 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
133 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
134 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
135 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
136 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
137 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
138 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
139 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
140 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
141 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
142 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
143 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
144 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
145 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
146 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
147 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
148 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
149 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
150 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
151 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
152 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
153 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
154 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
155 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
156 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
157 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
158 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
159 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
160 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
161 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
162 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
163 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
164 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
165 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
166 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
167 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
168 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
169 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
170 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
171 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
172 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
173 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
174 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
175 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
176 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
177 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
178 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
179 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
180 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
181 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
182 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
183 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
184 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
185 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
186 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
187 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
188 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
189 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
190 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
191 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
192 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
193 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
194 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
195 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
196 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
197 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
198 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
199 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
200 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
201 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
202 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
203 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
204 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
205 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
206 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
207 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
208 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
209 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
210 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
211 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
212 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
213 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
214 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
215 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
216 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
217 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
218 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
219 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
220 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
221 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
222 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
223 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
224 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
225 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
226 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
227 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
228 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
229 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
230 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
231 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
232 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
233 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
234 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
235 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
236 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
237 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
238 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
239 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
240 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
241 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
242 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
243 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
244 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
245 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
246 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
247 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
248 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
249 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
250 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
251 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
252 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
253 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
254 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
255 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
256 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
257 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
258 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
259 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
260 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
261 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
262 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
263 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
264 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
265 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
266 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
267 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
268 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
269 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
270 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
271 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
272 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
273 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
274 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
275 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
276 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
278 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
279 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
280 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
281 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
282 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
283 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
284 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
285 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
286 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
288 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
289 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
290 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
291 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
292 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
293 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
294 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
295 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
296 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
298 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
299 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
300 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
301 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
302 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
303 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
304 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
305 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
306 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
307 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
308 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
309 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
310 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
311 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
312 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
313 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
314 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
315 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
316 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
317 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
318 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
319 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
320 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
321 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
322 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
323 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
324 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
325 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
326 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
327 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
328 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
329 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
330 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
331 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
332 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
333 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
334 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
335 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
336 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
337 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
338 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
339 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
340 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
341 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
342 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
343 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
344 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
345 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
346 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
347 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
348 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
349 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
350 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
351 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
352 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
353 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
354 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
355 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
356 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
357 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
358 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
359 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
360 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
361 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
362 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
363 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
364 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
365 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
366 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
367 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
368 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
369 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
370 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
371 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
372 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
374 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
375 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
376 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
377 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
378 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
379 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
380 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
381 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
382 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
383 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
384 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
385 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
386 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
387 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
388 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
389 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
390 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
391 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
392 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
393 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
394 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
395 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
396 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
397 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
398 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
399 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
400 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
401 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
402 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
403 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
404 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
405 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
406 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
407 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
408 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
409 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
410 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
411 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
412 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
413 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
414 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
415 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
416 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
417 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
418 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
419 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
420 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
421 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
422 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
423 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
424 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
425 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
426 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
427 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
428 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
429 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
430 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
431 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
432 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
433 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
434 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
435 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
436 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
437 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
438 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
439 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
440 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
441 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
442 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
443 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
444 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
445 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
446 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
447 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
448 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
449 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
450 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
452 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
453 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
454 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
455 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
456 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
457 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
458 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
459 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
460 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
461 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
462 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
463 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
464 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
465 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
466 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
467 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
468 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
469 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
470 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
471 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
472 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
473 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
474 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
475 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
476 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
477 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
478 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
479 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
480 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
481 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
482 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
483 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
484 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
485 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
486 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
487 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
488 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
489 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
490 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
491 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
492 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
493 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
494 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
495 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
496 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
497 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
498 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
499 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
500 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
501 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
502 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
503 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
504 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
505 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
506 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
507 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
508 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
509 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
510 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
511 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
512 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
513 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
514 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
515 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
516 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
517 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
518 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
519 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
520 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
521 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
522 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
523 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
524 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
525 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
526 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
527 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
528 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
529 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
530 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
531 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
532 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
533 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
534 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
535 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
536 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
537 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
538 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
539 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
540 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
541 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
542 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
543 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
544 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
545 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
546 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
547 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
548 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
549 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
550 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
551 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
552 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
553 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
554 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
555 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
556 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
557 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
558 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
559 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
560 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
561 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
562 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
563 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
564 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
565 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
566 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
567 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
568 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
569 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
570 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
571 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
572 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
573 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
574 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
575 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
576 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
577 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
578 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
579 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
580 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
581 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
582 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
583 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
584 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
585 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
586 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
587 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
588 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
589 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
590 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
591 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
592 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
593 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
594 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
595 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
596 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
597 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
598 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
599 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
600 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
601 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
602 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
603 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
604 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
605 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
606 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
607 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
608 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
609 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
610 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
611 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
612 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
613 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
614 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
615 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
616 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
617 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
618 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
619 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
620 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
621 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
622 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
623 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
624 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
625 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
626 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
627 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
628 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
629 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
630 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
631 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
632 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
633 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
634 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
635 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
636 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
637 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
638 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
639 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
640 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
641 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
642 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
643 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
644 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
645 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
646 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
647 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
648 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
649 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
650 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
651 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
652 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
653 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
654 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
655 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
656 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
657 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
658 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
659 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
660 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
661 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
662 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
663 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
664 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
665 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
666 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
667 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
668 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
669 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
670 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
671 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
672 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
673 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
674 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
675 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
676 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
677 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
678 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
679 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
680 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
681 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
682 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
683 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
684 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
685 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
686 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
687 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
688 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
689 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
690 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
691 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
692 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
693 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
694 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
695 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
696 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
697 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
698 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
699 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
700 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
701 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
702 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
703 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
704 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
705 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
706 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
707 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
708 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
709 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
710 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
711 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
712 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
713 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
714 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
715 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
716 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
717 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
718 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
719 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
720 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
721 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
722 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
723 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
724 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
725 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
726 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
727 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
728 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
729 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
730 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
731 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
732 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
733 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
734 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
735 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
736 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
737 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
738 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
739 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
740 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
741 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
742 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
743 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
744 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
745 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
746 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
747 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
748 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
749 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
750 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
751 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
752 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
753 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
754 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
755 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
756 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
757 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
758 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
759 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
760 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
761 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
762 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
763 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
764 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
765 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
766 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
767 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
768 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
769 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
770 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
771 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
772 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
773 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
774 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
775 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
776 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
777 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
778 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
779 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
780 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
781 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
782 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
783 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
784 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
785 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
786 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
787 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
788 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
789 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
790 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
791 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
792 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
793 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
794 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
795 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
796 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
797 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
798 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
799 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
800 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
801 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
802 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
803 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
804 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
805 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
806 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
807 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
808 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
809 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
810 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
811 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
812 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
813 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
814 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
815 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
816 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
817 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
818 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
819 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
820 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
821 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
822 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
823 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
824 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
825 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
826 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
827 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
828 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
829 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
830 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
831 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
832 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
833 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
834 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
835 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
836 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
837 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
838 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
839 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
840 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
841 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
842 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
843 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
844 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
845 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
846 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
847 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
848 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
849 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
850 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
851 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
852 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
853 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
854 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
855 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
856 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
857 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
858 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
859 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
860 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
861 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
862 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
863 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
864 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
865 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
866 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
867 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
868 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
869 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
870 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
871 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
872 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
873 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
874 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
875 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
876 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
877 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
878 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
879 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
880 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
881 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
882 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
883 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
884 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
885 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
886 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
887 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
888 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
889 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
890 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
891 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
892 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
893 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
894 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
895 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
896 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
897 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
898 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
899 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
900 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
901 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
902 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
903 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
904 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
905 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
906 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
907 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
908 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
909 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
910 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
911 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
912 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
913 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
914 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
915 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
916 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
917 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
918 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
919 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
920 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
921 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
922 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
923 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
924 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
925 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
926 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
927 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
928 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
929 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
930 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
931 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
932 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
933 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
934 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
935 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
936 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
937 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
938 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
939 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
940 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
941 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
942 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
943 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
944 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
945 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
946 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
947 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
948 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
949 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
950 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
951 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
952 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
953 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
954 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
955 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
956 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
957 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
958 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
959 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
960 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
961 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
962 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
963 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
964 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
965 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
966 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
967 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
968 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
969 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
970 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
971 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
972 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
973 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
974 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
975 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
976 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
977 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
978 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
979 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
980 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
981 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
982 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
983 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
984 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
985 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
986 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
987 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
988 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
989 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
990 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
991 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
992 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
993 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
994 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
995 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
996 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
997 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
998 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
999 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1000 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1001 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1002 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
1003 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1004 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
1005 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1006 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1007 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1008 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1009 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1010 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1011 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1012 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1013 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1014 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1015 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1016 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1017 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1018 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1019 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1020 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1021 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1022 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1023 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1024 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1025 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1026 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1027 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.027 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.