Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2017 4 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
2 18/09/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
3 29/08/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
4 28/08/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
5 27/08/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 26/08/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
7 06/08/2017 5 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
8 01/08/2017 5 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
9 27/07/2017 2 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
10 25/07/2017 13 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
11 12/07/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
12 11/07/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
13 21/06/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
14 20/06/2017 8 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
15 12/06/2017 4 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
16 08/06/2017 8 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
17 31/05/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
18 30/05/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ dienmayanhduong
19 29/05/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
20 28/05/2017 33 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan2
21 25/04/2017 3 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
22 22/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
23 20/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
24 19/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
25 18/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
26 17/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
27 16/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
28 14/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
29 13/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
30 12/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
31 11/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmay234
32 10/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
33 09/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
34 08/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
35 07/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 06/04/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
37 17/03/2017 10 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
38 07/03/2017 20 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
39 15/02/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
40 14/02/2017 18 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ phammykim
41 27/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
42 26/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
43 25/01/2017 2 ngày 16.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
44 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
45 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
46 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
47 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
48 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
52 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
53 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
54 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
55 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
56 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
57 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
58 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
59 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
60 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
61 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
62 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
63 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
64 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
66 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
67 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
68 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
69 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
70 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
71 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
72 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
73 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
74 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
75 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
76 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
77 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
79 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
80 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
81 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
82 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
83 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
84 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
85 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
86 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
87 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
88 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
89 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
90 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
91 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
92 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
93 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
94 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
95 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
96 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
97 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
98 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
99 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
100 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
101 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
102 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
103 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
104 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
105 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
106 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
107 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
108 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
109 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
110 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
111 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
112 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
113 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
114 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
115 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
116 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
117 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
118 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
119 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
120 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
121 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
122 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
123 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
124 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
125 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
126 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
127 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
128 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
129 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
130 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
131 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
132 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
133 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
134 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
135 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
136 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
137 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
138 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
139 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
140 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
141 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
142 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
143 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
144 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
145 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
146 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
147 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
148 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
149 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
150 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
151 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
152 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
153 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
154 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
155 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
156 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
157 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
158 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
159 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
160 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
161 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
162 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
163 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
164 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
165 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
166 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
167 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
168 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
169 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
170 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
171 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
172 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
173 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
174 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
175 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
176 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
177 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
178 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
179 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
180 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
181 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
182 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
183 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
184 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
185 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
186 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
187 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
188 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
189 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
190 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
191 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
192 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
193 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
194 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
195 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
196 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
197 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
198 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
199 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
200 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
201 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
202 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
203 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
204 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
205 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
206 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
207 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
208 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
209 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
210 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
211 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
212 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
213 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
214 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
215 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
216 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
217 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
218 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
219 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
220 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
221 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
222 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
223 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
224 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
225 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
226 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
227 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
228 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
229 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
230 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
231 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
232 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
233 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
234 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
235 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
236 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
237 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
238 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
239 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
240 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
241 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
242 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
243 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
244 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
245 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
246 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
247 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
248 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
249 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
250 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
251 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
252 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
253 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
254 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
255 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
256 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
257 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
258 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
259 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
260 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
261 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
262 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
263 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
264 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
265 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
266 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
267 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
268 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
269 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
270 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
271 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
272 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
273 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
274 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
275 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
276 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
277 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
278 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
279 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
280 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
281 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
282 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
283 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
284 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
285 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
286 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
287 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
288 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
289 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
290 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
291 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
292 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
293 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
294 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
295 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
296 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
297 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
298 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
299 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
300 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
301 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
302 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
303 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
304 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
305 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
306 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
307 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
308 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
309 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
310 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
311 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
312 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
313 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
315 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
316 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
317 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
318 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
319 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
321 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
322 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
323 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
324 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
325 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
326 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
327 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
328 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
329 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
330 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
331 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
332 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
333 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
334 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
335 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
336 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
337 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
338 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
339 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
341 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
342 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
343 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
344 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
345 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
346 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
347 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
348 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
349 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
350 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
351 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
352 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
353 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
354 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
355 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
356 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
357 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
358 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
359 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
360 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
361 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
362 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
363 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
364 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
365 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
366 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
367 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
368 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
369 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
370 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
371 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
372 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
373 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
374 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
375 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
376 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
377 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
378 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
379 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
380 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
381 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
382 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
383 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
384 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
385 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
386 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
387 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
388 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
389 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
390 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
391 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
392 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
393 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
394 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
395 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
396 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
397 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
398 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
399 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
400 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
401 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
402 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
403 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
404 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
405 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
406 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
407 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
408 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
409 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
410 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
411 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
412 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
413 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
414 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
415 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
416 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
417 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
418 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
419 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
420 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
421 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
422 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
423 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
424 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
425 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
426 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
427 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
428 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
429 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
430 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
431 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
432 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
433 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
434 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
435 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
436 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
437 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
438 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
439 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
440 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
441 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
443 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
444 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
447 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
448 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
449 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
450 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
451 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
452 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
453 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
454 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
455 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
456 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
457 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
458 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
459 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
460 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
461 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
462 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
463 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
466 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
467 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
468 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
469 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
470 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
471 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
472 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
473 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
474 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
475 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
476 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
477 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
478 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
479 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
480 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
481 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
482 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
483 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
484 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
485 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
486 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
488 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
489 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
490 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
491 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
492 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
493 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
494 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
495 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
496 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
497 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
498 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
499 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
500 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
501 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
502 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
503 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
504 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
505 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
506 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
507 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
508 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
509 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
510 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
511 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
512 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
513 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
514 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
515 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
516 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
517 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
518 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
519 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
520 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
521 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
522 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
523 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
524 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
525 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
526 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
527 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
528 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
529 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
530 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
531 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
532 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
533 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
534 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
535 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
536 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
537 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
538 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
539 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
540 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
541 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
542 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
543 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
544 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
545 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
546 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
547 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
548 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
549 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
550 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
551 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
552 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
553 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
554 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
555 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
556 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
557 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
558 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
559 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
560 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
561 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
562 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
563 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
564 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
565 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
566 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
567 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
568 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
569 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
570 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
571 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
572 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
573 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
574 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
575 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
576 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
577 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
578 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
579 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
580 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
581 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
582 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
583 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
584 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
585 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
586 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
587 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
588 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
589 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
590 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
591 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
592 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
593 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
594 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
595 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
596 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
597 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
598 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
599 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
600 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
601 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
602 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
603 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
604 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
605 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
606 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
607 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
608 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
609 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
610 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
611 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
612 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
613 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
614 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
615 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
616 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
617 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
618 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
619 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
620 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
621 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
622 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
623 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
624 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
625 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
626 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
627 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
628 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
629 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
630 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
631 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
632 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
633 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
634 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
635 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
636 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
637 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
638 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
639 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
640 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
641 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
642 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
643 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
644 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
645 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
646 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
647 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
648 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
649 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
650 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
651 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
652 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
653 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
654 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
655 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
656 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
657 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
658 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
659 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
660 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
661 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
662 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
663 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
664 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
665 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
666 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
667 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
668 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
669 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
670 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
671 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
672 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
673 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
674 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
675 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
676 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
677 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
678 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
679 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
680 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
681 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
682 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
683 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
684 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
685 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
686 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
687 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
688 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
689 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
690 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
691 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
692 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
693 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
694 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
695 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
696 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
697 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
698 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
699 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
700 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
701 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
702 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
703 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
704 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
705 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
706 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
707 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
708 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
709 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
710 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
711 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
712 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
713 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
714 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
715 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
716 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
717 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
718 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
719 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
720 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
721 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
722 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
723 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
724 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
725 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
726 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
727 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
728 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
729 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
730 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
731 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
732 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
733 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
734 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
735 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
736 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
737 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
738 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
739 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
740 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
741 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
742 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
743 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
744 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
745 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
746 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
747 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
748 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
749 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
750 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
751 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
752 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
753 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
754 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
755 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
756 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
757 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
758 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
759 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
760 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
761 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
762 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
763 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
764 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
765 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
766 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
767 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
768 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
769 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
770 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
771 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
772 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
773 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
774 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
775 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
776 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
777 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
778 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
779 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
780 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
781 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
782 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
783 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
784 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
785 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
786 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
787 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
788 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
789 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
790 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
791 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
792 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
793 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
794 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
795 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
796 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
797 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
798 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
799 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
800 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
801 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
802 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
803 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
804 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
805 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
806 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
807 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
808 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
809 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
810 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
811 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
812 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
813 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
814 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
815 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
816 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
817 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
818 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
819 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
820 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
821 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
822 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
823 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
824 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
825 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
826 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
827 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
828 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
829 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
830 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
831 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
832 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
833 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
834 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
835 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
836 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
837 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
838 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
839 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
840 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
841 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
842 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
843 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
844 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
845 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
846 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
847 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
848 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
849 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
850 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
851 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
852 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
853 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
854 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
855 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
856 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
857 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
858 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
859 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
860 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
861 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
862 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
863 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
864 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
865 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
866 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
867 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
868 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
869 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
870 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
871 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
872 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
873 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
874 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
875 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
876 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
877 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
878 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
879 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
880 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
881 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
882 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
883 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
884 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
885 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
886 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
887 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
888 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
889 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
890 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
891 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
892 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
893 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
894 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
895 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
896 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
897 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
898 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
899 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
900 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
901 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
902 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
903 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
904 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
905 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
906 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
907 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
908 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
909 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
910 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
911 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
912 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
913 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
914 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
915 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
916 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
917 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
918 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
919 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
920 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
921 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
922 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
923 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
924 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
925 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
926 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
927 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
928 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
929 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
930 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
931 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
932 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
933 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
934 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
935 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
936 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
937 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
938 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
939 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
940 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
941 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
942 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
943 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
944 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
945 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
946 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
947 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
948 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
949 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
950 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
951 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
952 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
953 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
954 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
955 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
956 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
957 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
958 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
959 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
960 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
961 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
962 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
963 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
964 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
965 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
966 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
967 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
968 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
969 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
970 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
971 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
972 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
973 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
974 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
975 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
976 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
977 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
978 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
979 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
980 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
981 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
982 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
983 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
984 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
985 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
986 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
987 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
988 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
989 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
990 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
991 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
992 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
993 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
994 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
995 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
996 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
997 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
998 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
999 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
1000 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1001 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1002 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1003 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1004 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1005 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1006 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1007 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1008 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1009 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1010 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1011 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1012 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1013 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1014 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
1015 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1016 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1017 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1018 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1019 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
1020 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1021 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1022 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1023 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1024 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
1025 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
1026 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
1027 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1028 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1029 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1030 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1031 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1032 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1033 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1034 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1035 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1036 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1037 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1038 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
1039 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1040 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
1041 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1042 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1043 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1044 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1045 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1046 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1047 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1048 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1049 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1050 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1051 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1052 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1053 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1054 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1055 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1056 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1057 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1058 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1059 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1060 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1061 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1062 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1063 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.063 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.