Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Máy giặt LG WD-20600

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2017 3 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayanhduong
2 22/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
3 20/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
4 19/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
5 18/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
6 17/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
7 16/04/2017 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
8 14/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
9 13/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
10 12/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
11 11/04/2017 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmay234
12 10/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
13 09/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
14 08/04/2017 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
15 07/04/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 06/04/2017 20 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayanhngan
17 17/03/2017 10 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
18 07/03/2017 20 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
19 15/02/2017 1 ngày 16.680.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ dienmayanhduong
20 14/02/2017 18 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ phammykim
21 27/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
22 26/01/2017 1 ngày 16.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
23 25/01/2017 2 ngày 16.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
24 23/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
25 22/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
26 21/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
27 20/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
28 19/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 18/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 17/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 16/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
32 15/01/2017 3 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
33 12/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ dienmayanhngan
34 11/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
35 10/01/2017 2 ngày 16.980.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dienmayanhduong
36 08/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
37 07/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
38 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
39 05/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ RENHAT
40 04/01/2017 1 ngày 16.980.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhduong
41 03/01/2017 3 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
42 31/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
43 30/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
44 27/12/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
45 25/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan
46 24/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
47 23/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
48 22/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
49 20/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
50 19/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
51 17/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ RENHAT
52 16/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
53 15/12/2016 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
54 14/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
55 13/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dienmayanhngan2
56 12/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
57 11/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
58 10/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan
59 09/12/2016 3 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
60 06/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
61 05/12/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
62 04/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
63 03/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
64 02/12/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
65 01/12/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
66 29/11/2016 34 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienmay234
67 26/10/2016 1 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ muahangtaikho
68 25/10/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ thienminhphu
69 24/10/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmay234
70 23/10/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
71 20/10/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
72 19/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ dienmayanhngan
73 17/10/2016 13 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
74 04/10/2016 5 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
75 29/09/2016 10 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
76 19/09/2016 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
77 17/09/2016 3 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
78 14/09/2016 8 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dienmay234
79 06/09/2016 6 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
80 31/08/2016 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
81 30/08/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ RENHAT
82 28/08/2016 16 ngày 16.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
83 12/08/2016 14 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
84 29/07/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
85 27/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
86 26/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
87 25/07/2016 7 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
88 18/07/2016 7 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 1.610.000 VNĐ dienmayanhngan2
89 11/07/2016 4 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
90 07/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
91 06/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
92 05/07/2016 4 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
93 01/07/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
94 30/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
95 29/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
96 28/06/2016 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
97 25/06/2016 3 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
98 22/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
99 21/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
100 20/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
101 19/06/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
102 18/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
103 17/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
104 16/06/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmay234
105 15/06/2016 19 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
106 27/05/2016 2 ngày 16.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ muahangtaikho
107 25/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
108 24/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
109 22/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
110 21/05/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
111 19/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ RENHAT
112 18/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ dienmayanhngan
113 17/05/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ RENHAT
114 16/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
115 15/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
116 14/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
117 13/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
118 12/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
119 11/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
120 10/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
121 09/05/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ctyphamhoangchau
122 08/05/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ phammykim
123 07/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan
124 06/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dienmay234
125 05/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dienmayanhngan2
126 04/05/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ dienmayanhduong
127 03/05/2016 1 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
128 02/05/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
129 01/05/2016 2 ngày 16.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ dienmayanhngan2
130 29/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
131 28/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
132 26/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
133 25/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
134 23/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
135 22/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
136 20/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
137 19/04/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctyphamhoangchau
138 18/04/2016 2 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
139 16/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
140 15/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
141 14/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
142 13/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
143 12/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan
144 11/04/2016 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
145 07/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
146 06/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmayanhduong
147 05/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
148 04/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienmayanhngan2
149 03/04/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
150 02/04/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
151 01/04/2016 1 ngày 17.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmayanhngan2
152 31/03/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
153 29/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phammykim
154 28/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
155 27/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
156 26/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
157 25/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
158 24/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
159 23/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
160 22/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
161 21/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmay234
162 20/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
163 19/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
164 18/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
165 17/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi phammykim
166 16/03/2016 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phammykim
167 15/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
168 14/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
169 13/03/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienmayanhduong
170 12/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
171 11/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
172 10/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
173 09/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan2
174 08/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
175 07/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
176 06/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
177 05/03/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhngan
178 04/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
179 03/03/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
180 02/03/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
181 01/03/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
182 29/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmay234
183 28/02/2016 1 ngày 17.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
184 27/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmay234
185 26/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
186 25/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
187 24/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
188 23/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
189 22/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayanhngan2
190 21/02/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thienminhphu
191 20/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
192 19/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
193 18/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
194 17/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
195 16/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan
196 15/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phammykim
197 14/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
198 13/02/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
199 11/02/2016 3 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
200 08/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
201 07/02/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
202 06/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
203 05/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
204 04/02/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
205 03/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
206 02/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
207 01/02/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
208 31/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
209 30/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctyphamhoangchau
210 29/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
211 28/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
212 27/01/2016 6 ngày 17.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan2
213 21/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
214 20/01/2016 2 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ctyphamhoangchau
215 18/01/2016 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan2
216 17/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
217 16/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
218 15/01/2016 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhduong
219 14/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ phammykim
220 13/01/2016 2 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
221 11/01/2016 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
222 09/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmay234
223 08/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ phammykim
224 07/01/2016 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
225 06/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
226 05/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
227 04/01/2016 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ ctyphamhoangchau
228 03/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 118.000 VNĐ RENHAT
229 02/01/2016 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 582.000 VNĐ pthvietnam
230 01/01/2016 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
231 31/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
232 30/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 880.000 VNĐ dienmayanhduong
233 29/12/2015 1 ngày 18.380.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ dientutoananh
234 28/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
235 25/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
236 24/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
237 23/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
238 22/12/2015 3 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
239 19/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
240 18/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
241 17/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ ctyphamhoangchau
242 16/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmay234
243 15/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
244 14/12/2015 1 ngày 17.550.000 ₫ Giá không đổi phammykim
245 13/12/2015 4 ngày 17.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ phammykim
246 09/12/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
247 08/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmay234
248 07/12/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhduong
249 05/12/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
250 04/12/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
251 26/11/2015 2 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
252 24/11/2015 4 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhduong
253 20/11/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
254 18/11/2015 9 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
255 09/11/2015 6 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi DienmayNguyenOanh
256 03/11/2015 3 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
257 31/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ RENHAT
258 30/10/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienmayNguyenOanh
259 29/10/2015 13 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayanhduong
260 16/10/2015 3 ngày 17.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanh50
261 13/10/2015 5 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
262 08/10/2015 6 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhduong
263 02/10/2015 8 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 1.591.000 VNĐ dienmayanhduong
264 24/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
265 23/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
266 22/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
267 21/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
268 20/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
269 19/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
270 18/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
271 17/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
272 16/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
273 15/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
274 14/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
275 13/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
276 12/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
277 11/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
278 10/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
279 09/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
280 08/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
281 07/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
282 06/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
283 05/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.041.000 VNĐ phammykim
284 04/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 2.041.000 VNĐ dienlanh50
285 03/09/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 2.691.000 VNĐ ctyphamhoangchau
286 02/09/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
287 01/09/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
288 31/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
289 30/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
290 28/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
291 27/08/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaytoanlinh
292 26/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 24/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
294 23/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
295 22/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ thienminhphu
296 21/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan
297 20/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
298 19/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
299 18/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 17/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
301 16/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
302 15/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
303 14/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
304 13/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
305 11/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
306 10/08/2015 2 ngày 17.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienmayanhngan
307 08/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
308 07/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
309 05/08/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
310 04/08/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmayanhngan2
311 03/08/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
312 02/08/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
313 31/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
314 30/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
315 29/07/2015 2 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
316 27/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
317 26/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
318 25/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
319 24/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 23/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
321 22/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ dienlanh50
322 21/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ thienminhphu
323 20/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
324 19/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
325 18/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ dienlanh50
326 17/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ RENHAT_HANOI
327 16/07/2015 1 ngày 17.950.000 ₫ Giảm 630.000 VNĐ dienlanh50
328 15/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 3.830.000 VNĐ Dienmay_vanphong
329 14/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 4.049.000 VNĐ RENHAT_HANOI
330 13/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ dienmayhonganh
331 12/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
332 11/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
333 10/07/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.750.000 VNĐ dienmayanhduong
334 09/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.830.000 VNĐ RENHAT_HANOI
335 08/07/2015 1 ngày 18.580.000 ₫ Tăng 580.000 VNĐ Dienmay_vanphong
336 07/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
337 06/07/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
338 05/07/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ dienmayhonganh
339 04/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi DienmayHungson
340 03/07/2015 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 4.350.000 VNĐ DienmayHungson
341 02/07/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 3.250.000 VNĐ RENHAT_HANOI
342 01/07/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
343 30/06/2015 2 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
344 28/06/2015 3 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
345 25/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
346 24/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
347 23/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
348 22/06/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
349 21/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
350 20/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
351 19/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
352 18/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
353 17/06/2015 7 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
354 10/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
355 09/06/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
356 08/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
357 07/06/2015 1 ngày 17.990.000 ₫ Tăng 2.081.000 VNĐ dienmayanhngan2
358 06/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
359 05/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
360 04/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
361 03/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
362 02/06/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.291.000 VNĐ phammykim
363 01/06/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
364 31/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
365 30/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.450.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
366 29/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ RENHAT_HANOI
367 28/05/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayanhduong
368 27/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
369 26/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
370 25/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ dienlanh50
371 24/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
372 23/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
373 22/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
374 21/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
375 20/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
376 19/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
377 18/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
378 17/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
379 16/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
380 15/05/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ digicity
381 14/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
382 13/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
383 12/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
384 11/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
385 10/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
386 09/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
387 08/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienlanh50
388 07/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
389 06/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.850.000 VNĐ thienminhphu
390 05/05/2015 1 ngày 14.750.000 ₫ Giảm 2.450.000 VNĐ RENHAT_HANOI
391 04/05/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
392 03/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
393 02/05/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thienminhphu
394 01/05/2015 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ dienlanh50
395 30/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
396 29/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
397 28/04/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
398 27/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
399 26/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
400 25/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
401 24/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ RENHAT
402 23/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 1.781.000 VNĐ Dientu_HoangGia
403 22/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giá không đổi phammykim
404 21/04/2015 1 ngày 15.909.000 ₫ Giảm 1.781.000 VNĐ phammykim
405 20/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
406 19/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
407 18/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ saomaidienmay
408 17/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ digicity
409 16/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ Dientu_HoangGia
410 15/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ saomaidienmay
411 14/04/2015 1 ngày 17.690.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ Dientu_HoangGia
412 13/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
413 12/04/2015 2 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ thienminhphu
414 10/04/2015 1 ngày 17.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ saomaidienmay
415 09/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
416 08/04/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.009.000 VNĐ digicity
417 07/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
418 06/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi dienmayhonganh
419 05/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
420 04/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
421 03/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
422 02/04/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thienminhphu
423 01/04/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ dienmayhonganh
424 31/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
425 30/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
426 29/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
427 28/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
428 27/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
429 26/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
430 25/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
431 24/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
432 23/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
433 22/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
434 21/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
435 20/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
436 19/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
437 18/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
438 17/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
439 16/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
440 15/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
441 14/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
442 13/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
443 12/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 11/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 10/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
446 09/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
447 08/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ thienminhphu
448 07/03/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
449 06/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ thienminhphu
450 05/03/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dientukhanganh
451 04/03/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
452 03/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
453 02/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
454 01/03/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
455 28/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
456 27/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
457 26/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
458 25/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
459 24/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 4.209.000 VNĐ digicity
460 23/02/2015 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ vodichgia
461 22/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
462 21/02/2015 3 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ dienlanh50
463 18/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
464 17/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
465 16/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.810.000 VNĐ digicity
466 15/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 14/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
468 13/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
469 12/02/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
470 11/02/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
471 10/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
472 09/02/2015 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 3.910.000 VNĐ sanphamchinhhang
473 08/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
474 07/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.482.000 VNĐ digicity
475 06/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 2.527.000 VNĐ ctyphamhoangchau
476 05/02/2015 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.527.000 VNĐ dienmayhonganh
477 04/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Giảm 1.378.000 VNĐ phammykim
478 03/02/2015 1 ngày 17.650.000 ₫ Tăng 1.378.000 VNĐ dientukhanganh
479 02/02/2015 1 ngày 16.272.000 ₫ Tăng 1.482.000 VNĐ ctyphamhoangchau
480 01/02/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
481 31/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
482 30/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
483 29/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
484 28/01/2015 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 3.810.000 VNĐ thienminhphu
485 27/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ digicity
486 26/01/2015 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
487 25/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
488 24/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
489 23/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ dienmaytoanlinh
490 22/01/2015 1 ngày 18.090.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ dienlanh50
491 21/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 129.900 VNĐ dienmaytoanlinh
492 20/01/2015 1 ngày 17.270.100 ₫ Tăng 2.480.100 VNĐ Lazada
493 19/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
494 18/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 2.610.000 VNĐ digicity
495 17/01/2015 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 2.610.000 VNĐ dienmaytoanlinh
496 16/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.310.000 VNĐ digicity
497 15/01/2015 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 3.310.000 VNĐ dienmayanhngan2
498 14/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ digicity
499 13/01/2015 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ dienlanh50
500 12/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giá không đổi digicity
501 11/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
502 10/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
503 09/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
504 08/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
505 07/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
506 06/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
507 05/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ dienmaythaiha
508 04/01/2015 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ digicity
509 03/01/2015 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
510 02/01/2015 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
511 31/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
512 30/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ dienmaythaiha
513 29/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
514 28/12/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
515 27/12/2014 1 ngày 21.200.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ dienmayquamitek
516 26/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
517 23/12/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
518 21/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
519 20/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
520 19/12/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
521 16/12/2014 4 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
522 12/12/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.650.000 VNĐ dienmaythaiha
523 11/12/2014 1 ngày 17.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dientukhanganh
524 10/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
525 09/12/2014 1 ngày 18.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienlanh50
526 08/12/2014 1 ngày 18.100.000 ₫ Tăng 1.646.000 VNĐ dienmayhoanghai
527 07/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giá không đổi phammykim
528 06/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Tăng 1.664.000 VNĐ phammykim
529 05/12/2014 1 ngày 14.790.000 ₫ Giảm 1.710.000 VNĐ digicity
530 04/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 46.000 VNĐ digicity
531 03/12/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 46.000 VNĐ phammykim
532 02/12/2014 1 ngày 16.500.000 ₫ Tăng 637.000 VNĐ digicity
533 01/12/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
534 30/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
535 29/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
536 28/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
537 27/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
538 26/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
539 25/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
540 24/11/2014 3 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
541 21/11/2014 2 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
542 19/11/2014 4 ngày 15.863.000 ₫ Giá không đổi ctyphamhoangchau
543 15/11/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 2.336.000 VNĐ ctyphamhoangchau
544 14/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
545 13/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
546 12/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
547 11/11/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.745.000 VNĐ vodichgia
548 10/11/2014 1 ngày 16.454.000 ₫ Giảm 746.000 VNĐ phammykim
549 09/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
550 08/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
551 07/11/2014 1 ngày 17.200.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmaythanhdo
552 06/11/2014 5 ngày 17.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ sieuthidienmaythanhdo
553 01/11/2014 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
554 22/10/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
555 21/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
556 20/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
557 19/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ dienmayanhngan
558 18/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
559 17/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
560 16/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
561 15/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
562 14/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
563 13/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ dienlanh50
564 12/10/2014 1 ngày 17.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhngan
565 11/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giá không đổi kenhtv
566 10/10/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
567 09/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
568 08/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
569 07/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
570 06/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
571 05/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ dienlanh50
572 04/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ digicity
573 03/10/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ vodichgia
574 02/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
575 01/10/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ dienlanh50
576 30/09/2014 1 ngày 16.800.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ bestbuys
577 29/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
578 28/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
579 27/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ dienlanh50
580 26/09/2014 1 ngày 18.199.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ vodichgia
581 25/09/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ digicity
582 24/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
583 23/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
584 22/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ thienminhphu
585 21/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
586 20/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
587 19/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ dienlanh50
588 18/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ thienminhphu
589 17/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
590 16/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
591 15/09/2014 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thienminhphu
592 14/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.950.000 VNĐ digicity
593 13/09/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
594 12/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
595 11/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
596 10/09/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
597 09/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ vodichgia
598 08/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
599 07/09/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ RENHAT
600 06/09/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ sanphamchinhhang
601 05/09/2014 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
602 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
603 03/09/2014 2 ngày 19.189.000 ₫ Tăng 3.189.000 VNĐ Lazada
604 01/09/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
605 31/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
606 30/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
607 29/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
608 28/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
609 27/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
610 26/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
611 25/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
612 24/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
613 23/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
614 22/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
615 21/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
616 20/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
617 19/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
618 18/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
619 17/08/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
620 16/08/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
621 15/08/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
622 14/08/2014 10 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ sanphamchinhhang
623 04/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
624 03/08/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
625 02/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
626 01/08/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
627 31/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
628 30/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
629 29/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
630 28/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
631 27/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
632 26/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
633 25/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giá không đổi digicity
634 24/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
635 23/07/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
636 21/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmaythaiha
637 20/07/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digicity
638 19/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
639 18/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
640 17/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
641 16/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
642 15/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
643 14/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
644 13/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
645 12/07/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
646 11/07/2014 1 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ sanphamchinhhang
647 10/07/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ dienlanh50
648 09/07/2014 5 ngày 18.700.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
649 04/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
650 03/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
651 02/07/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi tvshoping
652 01/07/2014 6 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 137.000 VNĐ tvshoping
653 25/06/2014 1 ngày 15.863.000 ₫ Giảm 137.000 VNĐ phammykim
654 24/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmaythaiha
655 23/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
656 22/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
657 21/06/2014 1 ngày 17.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ dienmaytoanlinh
658 20/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
659 19/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytoanlinh
660 18/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytoanlinh
661 17/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
662 16/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
663 15/06/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
664 14/06/2014 1 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
665 13/06/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
666 10/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
667 09/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
668 08/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
669 07/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
670 06/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
671 05/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
672 04/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
673 03/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
674 02/06/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
675 01/06/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
676 31/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
677 30/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
678 29/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
679 28/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
680 27/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
681 26/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
682 25/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
683 24/05/2014 2 ngày 16.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ dienmaythaiha
684 22/05/2014 1 ngày 15.390.000 ₫ Giá không đổi dientutoananh
685 21/05/2014 6 ngày 15.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dientutoananh
686 15/05/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaythaiha
687 14/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
688 13/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
689 12/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
690 11/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
691 10/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
692 09/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
693 08/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
694 07/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
695 06/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
696 05/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
697 04/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
698 03/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
699 02/05/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
700 01/05/2014 1 ngày 16.840.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ bestbuys
701 30/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
702 29/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
703 28/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
704 27/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
705 26/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
706 25/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
707 24/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
708 23/04/2014 1 ngày 15.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ RENHAT
709 22/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
710 21/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
711 20/04/2014 1 ngày 16.850.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ bestbuys
712 19/04/2014 15 ngày 17.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmayanhngan
713 04/04/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
714 03/04/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
715 02/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giá không đổi sieuthidienmayanhduc
716 01/04/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
717 31/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
718 30/03/2014 2 ngày 17.850.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienlanh50
719 28/03/2014 2 ngày 17.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Dientu_HoangGia
720 26/03/2014 2 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
721 24/03/2014 13 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
722 11/03/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 1.850.000 VNĐ dienmaythaiha
723 10/03/2014 1 ngày 17.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienlanh50
724 09/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Tăng 182.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
725 08/03/2014 1 ngày 16.818.000 ₫ Giảm 182.000 VNĐ pthvietnam
726 07/03/2014 1 ngày 17.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
727 06/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
728 05/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
729 04/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
730 03/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
731 02/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
732 01/03/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
733 28/02/2014 1 ngày 17.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dienmayanhngan
734 27/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienmayphankhang
735 26/02/2014 1 ngày 17.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ bestbuys
736 25/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
737 24/02/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
738 23/02/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
739 22/02/2014 10 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
740 12/02/2014 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
741 07/02/2014 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
742 04/02/2014 4 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ vftrader
743 31/01/2014 2 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ dienmayphankhang
744 29/01/2014 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ digicity
745 28/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
746 27/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
747 26/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
748 25/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
749 24/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
750 23/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
751 22/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
752 21/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
753 20/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayphankhang
754 19/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
755 18/01/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmayphankhang
756 17/01/2014 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
757 02/01/2014 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ dienmaythaiha
758 01/01/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi bestbuys
759 31/12/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayhoanghai
760 30/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
761 29/12/2013 15 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ dienmayphankhang
762 14/12/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
763 13/12/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
764 12/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
765 11/12/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
766 10/12/2013 13 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ vftrader
767 27/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
768 26/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
769 25/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
770 24/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
771 23/11/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ vftrader
772 22/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
773 20/11/2013 5 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
774 15/11/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
775 08/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
776 07/11/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Tăng 2.280.000 VNĐ digicity
777 05/11/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
778 04/11/2013 2 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
779 02/11/2013 10 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
780 23/10/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.280.000 VNĐ dienmaythaiha
781 22/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
782 21/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ dienmayanhngan
783 20/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
784 19/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
785 18/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi vftrader
786 17/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ dienmaytruongson
787 16/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ digicity
788 15/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan2
789 14/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vftrader
790 13/10/2013 1 ngày 18.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dienmayanhngan
791 12/10/2013 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vftrader
792 11/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
793 10/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
794 09/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
795 08/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
796 07/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
797 06/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
798 05/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 88.000 VNĐ winline
799 04/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
800 03/10/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
801 02/10/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 420.000 VNĐ digicity
802 01/10/2013 1 ngày 18.700.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ dienmayanhngan
803 30/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
804 29/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
805 28/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
806 27/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
807 26/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
808 25/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 11.000 VNĐ vodichgia
809 24/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
810 23/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
811 22/09/2013 2 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
812 20/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
813 19/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
814 18/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
815 17/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Tăng 508.000 VNĐ winline
816 16/09/2013 1 ngày 18.280.000 ₫ Giảm 508.000 VNĐ digicity
817 15/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
818 14/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
819 13/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
820 12/09/2013 2 ngày 18.788.000 ₫ Giá không đổi winline
821 10/09/2013 1 ngày 18.788.000 ₫ Giảm 11.000 VNĐ winline
822 09/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ vodichgia
823 08/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
824 07/09/2013 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ dienmayhoanghai
825 06/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
826 05/09/2013 3 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
827 02/09/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
828 01/09/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
829 31/08/2013 8 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
830 23/08/2013 7 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
831 16/08/2013 9 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
832 07/08/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
833 23/07/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
834 22/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
835 21/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ vodichgia
836 20/07/2013 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ dienmayanhngan
837 18/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
838 03/07/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
839 02/07/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
840 17/06/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.350.000 VNĐ dienmaythaiha
841 16/06/2013 15 ngày 18.350.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ dienmaytruongson
842 01/06/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
843 29/05/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
844 14/05/2013 6 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.799.000 VNĐ dienmaythaiha
845 08/05/2013 15 ngày 18.799.000 ₫ Tăng 2.799.000 VNĐ vodichgia
846 23/04/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ dienmaythaiha
847 22/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
848 21/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
849 20/04/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ dienmayanhngan
850 19/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
851 18/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
852 16/04/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
853 14/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
854 13/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
855 12/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
856 11/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
857 10/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
858 09/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
859 08/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
860 07/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
861 06/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
862 05/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
863 04/04/2013 1 ngày 18.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ vodichgia
864 03/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
865 02/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
866 01/04/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
867 31/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
868 30/03/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
869 28/03/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
870 27/03/2013 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
871 12/03/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ dienmaythaiha
872 11/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
873 10/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
874 09/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
875 08/03/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
876 07/03/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
877 06/03/2013 12 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ Ctyhungthinh
878 22/02/2013 3 ngày 16.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythaiha
879 19/02/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ dienmaythaiha
880 18/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
881 17/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
882 16/02/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ Ctyhungthinh
883 15/02/2013 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
884 13/02/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT
885 12/02/2013 4 ngày 18.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT
886 08/02/2013 3 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ Ctyhungthinh
887 05/02/2013 15 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
888 21/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
889 20/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
890 19/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
891 18/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Tăng 2.999.000 VNĐ vodichgia
892 16/01/2013 1 ngày 16.000.000 ₫ Giảm 2.999.000 VNĐ dienmaythaiha
893 15/01/2013 4 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
894 11/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
895 10/01/2013 2 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
896 08/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
897 07/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
898 06/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
899 05/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
900 04/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
901 03/01/2013 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
902 02/01/2013 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
903 01/01/2013 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
904 31/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
905 30/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
906 29/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
907 28/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
908 27/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
909 26/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
910 25/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
911 24/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
912 23/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
913 22/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
914 21/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
915 20/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
916 19/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 451.000 VNĐ vodichgia
917 18/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ Ctyhungthinh
918 17/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
919 16/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
920 15/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
921 14/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
922 13/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayphankhang
923 12/12/2012 1 ngày 19.450.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Ctyhungthinh
924 11/12/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ digicity
925 10/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
926 09/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
927 08/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
928 07/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
929 06/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
930 05/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ vodichgia
931 04/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 401.000 VNĐ dienmayphankhang
932 03/12/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.501.000 VNĐ vodichgia
933 02/12/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
934 01/12/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
935 30/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
936 29/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
937 28/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.501.000 VNĐ dienmayanhngan
938 27/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giá không đổi vodichgia
939 26/11/2012 1 ngày 18.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vodichgia
940 25/11/2012 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ dienmaybinhminhonline
941 24/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
942 23/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
943 22/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
944 21/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
945 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
946 19/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
947 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
948 17/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 615.970 VNĐ dienmayanhngan
949 16/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
950 15/11/2012 2 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
951 13/11/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
952 12/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giá không đổi vftrader
953 11/11/2012 3 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 872.030 VNĐ vftrader
954 08/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
955 07/11/2012 2 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
956 05/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
957 04/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
958 03/11/2012 1 ngày 19.012.000 ₫ Giảm 872.030 VNĐ dienmayphankhang
959 02/11/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 484.030 VNĐ vftrader
960 01/11/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
961 31/10/2012 2 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
962 29/10/2012 4 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
963 25/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
964 24/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
965 23/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
966 22/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giá không đổi digicity
967 21/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digicity
968 20/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
969 19/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
970 18/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
971 17/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
972 16/10/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayphankhang
973 15/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
974 14/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
975 13/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienmayphankhang
976 12/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
977 11/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
978 10/10/2012 1 ngày 19.100.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ dienmayphankhang
979 09/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
980 08/10/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
981 07/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
982 06/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
983 05/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
984 04/10/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
985 03/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
986 02/10/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
987 01/10/2012 2 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
988 29/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
989 28/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
990 27/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
991 26/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
992 25/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
993 24/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
994 23/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ dienmayphankhang
995 22/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
996 21/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
997 20/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
998 19/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
999 18/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 1.534.030 VNĐ vftrader
1000 17/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1001 16/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.534.030 VNĐ dienmayphankhang
1002 15/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Tăng 294.030 VNĐ vftrader
1003 14/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 294.030 VNĐ digicity
1004 13/09/2012 1 ngày 19.884.030 ₫ Giảm 615.970 VNĐ vftrader
1005 12/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
1006 11/09/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ khanganphat
1007 10/09/2012 3 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1008 07/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1009 06/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1010 05/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Tăng 1.240.000 VNĐ digicity
1011 04/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1012 03/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1013 02/09/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.240.000 VNĐ dienmayphankhang
1014 01/09/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1015 31/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ dienmayanhngan
1016 30/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1017 29/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
1018 28/08/2012 1 ngày 18.350.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ dienmayphankhang
1019 27/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1020 26/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ dienmayphankhang
1021 25/08/2012 1 ngày 19.590.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ digicity
1022 24/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1023 23/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1024 22/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1025 21/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1026 20/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1027 19/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1028 18/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1029 17/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1030 16/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1031 15/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1032 14/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1033 13/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1034 12/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1035 11/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
1036 10/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 2.430.000 VNĐ dienmayphankhang
1037 09/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 2.430.000 VNĐ digicity
1038 08/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
1039 07/08/2012 1 ngày 19.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ dienmayphankhang
1040 06/08/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 1.330.000 VNĐ dienmayanhngan
1041 05/08/2012 1 ngày 21.830.000 ₫ Giá không đổi digicity
1042 04/08/2012 15 ngày 21.830.000 ₫ Tăng 1.330.000 VNĐ digicity
1043 20/07/2012 20.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 1.043 thay đổi giá của sản phẩm Máy giặt LG WD-20600 đã được hệ thống ghi lại.