Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/04/2015 8 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
2 08/04/2015 15 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
3 24/03/2015 22 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi SHOPXEDAPONLINE
4 02/03/2015 11 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
5 19/02/2015 69 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
6 12/12/2014 28 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
7 14/11/2014 15 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
8 30/10/2014 35 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
9 25/09/2014 45 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
10 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
11 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
12 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
13 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
14 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
15 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
16 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
17 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
18 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
19 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
20 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
21 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
22 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
23 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
24 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
25 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
26 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
27 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
28 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
29 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
30 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
31 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
32 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
33 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
34 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
35 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
36 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
37 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
38 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
39 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
40 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
41 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
42 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
43 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 ₫ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
44 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
45 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
46 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
47 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
48 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
49 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
50 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
51 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
52 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
53 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
54 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
55 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
56 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
57 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
58 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
59 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
60 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
61 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
62 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
63 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
64 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
66 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
67 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
68 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
69 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
71 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
72 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
73 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
74 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
75 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
76 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
77 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
78 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
79 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
80 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
81 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
82 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
83 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
84 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
85 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
86 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
87 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
88 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
89 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
90 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
91 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
92 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
93 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
94 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
95 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
96 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
97 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
98 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
99 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
100 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
101 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
102 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
103 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
104 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
105 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
106 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
107 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
108 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
109 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
110 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
111 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
112 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
113 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
114 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
115 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
116 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
117 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
118 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
119 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
120 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
121 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
122 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
123 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
124 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
125 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
126 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
127 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
128 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
129 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
130 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
131 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
132 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
133 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
134 24/07/2012 8.390.000 ₫ cucre
Có tổng cộng 134 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.