• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
2 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
3 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
4 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
5 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
6 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
7 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
8 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
9 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
10 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
11 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
12 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
13 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
14 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
15 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
16 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
17 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
18 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
19 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
20 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
21 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
22 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
23 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
24 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
25 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 VNĐ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
26 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
27 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
28 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
29 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
30 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
31 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
32 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
33 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
34 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
35 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
36 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
37 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
38 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
39 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
40 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
41 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
42 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
43 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
44 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
45 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
46 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
47 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
48 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
49 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
50 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
51 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
52 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
53 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
54 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
55 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
56 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
57 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
58 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
59 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
60 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
61 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
62 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
63 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
64 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
65 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
66 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
67 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
68 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
69 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
70 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
71 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
72 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
73 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
74 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
75 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
76 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
77 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
78 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
79 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
80 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
81 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
82 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
83 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
84 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
85 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
86 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
87 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
88 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
89 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
90 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
91 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
92 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
93 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
94 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
95 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
96 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
97 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
98 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
99 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
100 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
101 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
102 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
103 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
104 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
105 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
106 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
107 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
108 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
109 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
110 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
111 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
112 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
113 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
114 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
115 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
116 24/07/2012 8.390.000 VNĐ cucre
Có tổng cộng 116 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện