• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/10/2014 35 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
2 25/09/2014 45 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
3 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
4 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
5 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
6 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
7 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
8 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
9 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
10 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
11 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
12 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
13 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
14 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
15 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
16 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
17 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
18 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
19 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
20 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
21 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
22 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
23 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
24 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
25 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
26 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
27 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
28 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
29 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
30 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
31 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
32 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
33 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
34 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
35 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
36 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 VNĐ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
37 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
38 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
39 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
40 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
41 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
42 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
43 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
44 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
45 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
46 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
47 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
48 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
49 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
50 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
51 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
52 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
53 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
54 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
55 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
56 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
57 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
58 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
59 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
60 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
61 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
62 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
63 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
64 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
65 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
66 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
67 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
68 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
69 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
70 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
71 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
72 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
73 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
74 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
75 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
76 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
77 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
78 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
79 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
80 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
81 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
82 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
83 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
84 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
85 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
86 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
87 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
88 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
89 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
90 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
91 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
92 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
93 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
94 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
95 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
96 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
97 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
98 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
99 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
100 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
101 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
102 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
103 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
104 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
105 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
106 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
107 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
108 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
109 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
110 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
111 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
112 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
113 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
114 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
115 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
116 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
117 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
118 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
119 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
120 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
121 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
122 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
123 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
124 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
125 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
126 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
127 24/07/2012 8.390.000 VNĐ cucre
Có tổng cộng 127 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện