• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/03/2015 11 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
2 19/02/2015 69 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
3 12/12/2014 28 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
4 14/11/2014 15 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
5 30/10/2014 35 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
6 25/09/2014 45 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
7 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
8 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
9 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
10 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
11 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
12 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
13 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
14 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
15 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
16 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
17 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
18 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
19 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
20 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
21 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
22 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
23 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
24 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
25 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
26 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
27 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
28 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
29 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
30 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
31 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
32 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
33 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
35 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
36 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
37 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
38 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
39 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
40 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 ₫ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
41 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
42 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
43 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
44 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
45 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
46 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
47 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
48 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
49 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
50 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
51 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
52 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
53 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
54 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
55 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
56 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
57 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
58 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
59 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
61 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
62 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
63 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
64 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
65 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
66 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
67 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
68 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
69 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
70 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
71 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
72 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
73 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
74 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
75 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
76 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
77 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
78 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
79 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
80 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
81 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
82 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
83 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
84 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
85 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
86 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
87 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
88 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
89 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
90 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
91 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
92 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
93 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
94 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
95 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
96 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
97 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
98 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
99 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
100 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
101 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
102 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
103 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
104 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
105 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
106 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
107 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
108 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
109 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
110 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
111 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
112 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
113 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
114 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
115 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
116 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
117 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
118 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
119 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
120 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
121 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
122 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
123 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
124 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
125 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
126 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
127 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
128 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
129 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
130 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
131 24/07/2012 8.390.000 ₫ cucre
Có tổng cộng 131 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện
Từ khóa nổi bật trong tuần: sua, ss, loa to, so pha, kết nối máy tính