• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
2 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
3 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
4 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
5 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
6 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
7 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
8 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
9 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
10 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
11 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
12 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
13 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
14 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
15 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
16 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
17 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
18 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
19 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
20 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
21 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
22 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
23 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
24 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
25 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
26 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
27 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
28 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
29 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
30 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
31 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
32 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
33 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 VNĐ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
34 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
35 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
36 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
37 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
38 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
39 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
40 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
41 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
42 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
43 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
44 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
45 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
46 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
47 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
48 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
49 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
50 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
51 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
52 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
53 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
54 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
55 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
56 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
57 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
58 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
59 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
60 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
61 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
62 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
63 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
64 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
65 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
66 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
67 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
68 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
69 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
70 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
71 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
72 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
73 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
74 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
75 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
76 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
77 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
78 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
79 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
80 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
81 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
82 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
83 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
84 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
85 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
86 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
87 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
88 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
89 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
90 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
91 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
92 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
93 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
94 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
95 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
96 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
97 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
98 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
99 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
100 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
101 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
102 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
103 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
104 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
105 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
106 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
107 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
108 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
109 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
110 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
111 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
112 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
113 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
114 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
115 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
116 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
117 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
118 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
119 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
120 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
121 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
122 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
123 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
124 24/07/2012 8.390.000 VNĐ cucre
Có tổng cộng 124 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện