• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
2 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
3 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
4 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
5 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
6 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
7 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
8 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
9 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
10 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
11 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
12 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
13 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
14 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
15 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
16 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
17 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
18 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
19 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
20 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
21 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
22 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
23 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
24 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
25 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
26 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
27 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
28 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 VNĐ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
29 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
30 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
31 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
32 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
33 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
34 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
35 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
36 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
37 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
38 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
39 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
40 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
41 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
42 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
43 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
44 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
45 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
46 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
47 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
48 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
49 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
50 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
51 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
52 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
53 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
54 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
55 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
56 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
57 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
58 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
59 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
60 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
61 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
62 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
63 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
64 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
65 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
66 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
67 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
68 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
69 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
70 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
71 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
72 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
73 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
74 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
75 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
76 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
77 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
78 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
79 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
80 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
81 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
82 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
83 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
84 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
85 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
86 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
87 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
88 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
89 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
90 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
91 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
92 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
93 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
94 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
95 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
96 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
97 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
98 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
99 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
100 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
101 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
102 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
103 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
104 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
105 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
106 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
107 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
108 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
109 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
110 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
111 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
112 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
113 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
114 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
115 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
116 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
117 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
118 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
119 24/07/2012 8.390.000 VNĐ cucre
Có tổng cộng 119 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện