• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/09/2014 45 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
2 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
3 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
4 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
5 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
6 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
7 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
8 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
9 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
10 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
11 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
12 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
13 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
14 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
15 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
16 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
17 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
18 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
19 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
20 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
21 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
22 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
23 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
24 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
25 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
26 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
27 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
28 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
29 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
30 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
31 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
32 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
33 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
34 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
35 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 VNĐ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
36 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
37 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
38 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
39 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
40 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
41 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
42 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
43 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
44 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
45 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
46 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
47 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
48 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
49 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
50 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
51 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
52 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
53 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
54 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
55 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
56 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
57 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
58 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
59 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
60 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
61 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
62 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
63 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
64 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
65 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
66 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
67 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
68 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
69 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
70 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
71 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
72 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
73 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
74 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
75 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
76 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
77 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
78 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
79 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
80 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
81 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
82 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
83 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
84 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
85 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
86 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
87 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
88 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
89 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
90 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
91 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
92 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
93 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
94 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
95 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
96 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
97 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
98 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
99 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
100 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
101 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
102 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
103 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
104 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
105 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
106 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
107 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
108 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
109 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
110 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
111 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
112 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
113 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
114 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
115 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
116 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
117 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
118 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
119 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
120 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
121 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
122 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
123 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
124 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
125 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
126 24/07/2012 8.390.000 VNĐ cucre
Có tổng cộng 126 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện