• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/03/2015 22 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi SHOPXEDAPONLINE
2 02/03/2015 11 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
3 19/02/2015 69 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
4 12/12/2014 28 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
5 14/11/2014 15 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
6 30/10/2014 35 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
7 25/09/2014 45 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
8 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
9 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
10 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
11 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
12 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
13 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
14 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
15 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
16 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
17 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
18 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
19 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
20 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
21 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
22 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
23 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
24 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
25 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
26 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
27 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
28 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
29 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
30 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
31 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
32 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
33 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
35 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
36 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
37 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
38 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
39 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
40 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
41 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 ₫ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
42 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
43 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
44 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
45 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
46 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
47 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
48 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
49 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
50 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
51 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
52 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
53 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
54 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
55 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
56 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
57 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
58 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
59 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
60 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
61 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
62 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
63 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
64 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
65 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
66 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
67 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
68 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
69 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
70 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
71 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
72 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
73 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
74 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
75 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
76 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
77 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
78 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
79 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
80 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
81 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
82 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
83 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
84 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
85 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
86 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
87 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
88 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
89 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
90 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
91 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
92 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
93 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
94 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
95 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
96 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
97 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
98 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
99 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
100 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
101 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
102 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
103 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
104 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
105 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
106 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
107 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
108 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
109 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
110 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
111 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
112 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
113 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
114 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
115 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
116 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
117 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
118 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
119 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
120 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
121 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
122 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
123 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
124 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
125 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
126 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
127 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
128 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
129 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
130 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
131 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
132 24/07/2012 8.390.000 ₫ cucre
Có tổng cộng 132 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện
Từ khóa nổi bật trong tuần: tac, ipad, honda, iphone 4, ss