• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
2 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
3 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
4 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
5 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
6 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 VNĐ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
7 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
8 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
9 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
10 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
11 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
12 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
13 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
14 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
15 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
16 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
17 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
18 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
19 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
20 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
21 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
22 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
23 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
24 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
25 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
26 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
27 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
28 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
29 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
30 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
31 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
32 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
33 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
34 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 VNĐ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
35 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
36 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
37 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
38 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
39 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
40 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
41 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
42 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
43 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
44 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
45 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
46 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
47 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
48 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
49 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
50 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
51 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
52 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
53 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
54 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
55 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
56 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
57 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
58 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
59 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
60 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
61 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
62 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
63 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
64 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
65 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
66 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
67 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
68 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
69 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
70 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
71 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
72 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
73 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
74 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
75 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
76 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
77 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
78 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
79 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
80 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
81 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
82 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
83 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
84 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
85 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
86 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
87 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
88 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
89 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi vtccorp
90 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
91 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
92 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
93 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
94 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
95 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
96 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
97 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 VNĐ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
98 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
99 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
100 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
101 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
102 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
103 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
104 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
105 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
106 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
107 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
108 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
109 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
110 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
111 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
112 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
113 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
114 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapcaocap
115 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 VNĐ Giá không đổi xedapthanhtung
116 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
117 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
118 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
119 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ cucre
120 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
121 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
122 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
123 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi kinhbacgroup
124 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
125 24/07/2012 8.390.000 VNĐ cucre
Có tổng cộng 125 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện