• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng )

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/12/2014 28 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
2 14/11/2014 15 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xemaycuonghien
3 30/10/2014 35 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ SHOPXEDAPONLINE
4 25/09/2014 45 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
5 11/08/2014 29 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ xemaycuonghien
6 13/07/2014 18 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
7 25/06/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
8 18/06/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
9 17/06/2014 34 ngày 11.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ k2klaptop
10 14/05/2014 21 ngày 12.500.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ xemaycuonghien
11 23/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
12 22/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
13 21/04/2014 6 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
14 15/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
15 14/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
16 12/04/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
17 11/04/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
18 10/04/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
19 08/04/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
20 06/04/2014 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
21 17/03/2014 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
22 10/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
23 09/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
24 08/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
25 07/03/2014 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
26 05/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
27 04/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
28 03/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
29 02/03/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
30 01/03/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
31 28/02/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
32 27/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
33 24/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
34 23/02/2014 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
35 20/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
36 19/02/2014 12 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
37 07/02/2014 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.199.984 VNĐ k2klaptop
38 06/02/2014 12 ngày 9.290.016 ₫ Giảm 2.199.984 VNĐ xemaycuonghien
39 25/01/2014 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
40 23/01/2014 11 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
41 12/01/2014 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
42 11/01/2014 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
43 29/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
44 28/12/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
45 26/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
46 25/12/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
47 23/12/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
48 22/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
49 21/12/2013 14 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
50 07/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
51 06/12/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ k2klaptop
52 05/12/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
53 29/11/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xedapcaocap
54 26/11/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
55 20/11/2013 10 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
56 10/11/2013 5 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
57 05/11/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
58 24/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
59 23/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 22/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
61 21/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
62 20/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
63 19/10/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
64 18/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 17/10/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
66 16/10/2013 4 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
67 12/10/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
68 09/10/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
69 06/10/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 24/09/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
71 21/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
72 20/09/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
73 18/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
74 17/09/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
75 16/09/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
76 14/09/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
77 10/09/2013 5 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
78 05/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
79 04/09/2013 4 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ xedapcaocap
80 31/08/2013 3 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
81 28/08/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
82 21/08/2013 8 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
83 13/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
84 06/08/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
85 05/08/2013 7 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
86 29/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
87 28/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
88 21/07/2013 9 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
89 12/07/2013 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
90 10/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
91 09/07/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ laptopk2k
92 08/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
93 07/07/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi vtccorp
94 06/07/2013 3 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vtccorp
95 03/07/2013 7 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
96 26/06/2013 1 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
97 25/06/2013 4 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
98 21/06/2013 6 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
99 15/06/2013 6 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
100 09/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ laptopk2k
101 08/06/2013 2 ngày 11.490.000 ₫ Tăng 3.290.000 VNĐ k2klaptop
102 06/06/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
103 05/06/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
104 24/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
105 21/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
106 09/05/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
107 06/05/2013 12 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
108 24/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
109 21/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
110 19/04/2013 10 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
111 09/04/2013 3 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
112 06/04/2013 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
113 04/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
114 02/04/2013 2 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
115 31/03/2013 15 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopk2k
116 16/03/2013 19 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
117 25/02/2013 40 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
118 16/01/2013 21 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapcaocap
119 26/12/2012 26 ngày 8.400.000 ₫ Giá không đổi xedapthanhtung
120 30/11/2012 1 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
121 29/11/2012 41 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
122 19/10/2012 16 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ xedapthanhtung
123 03/10/2012 20 ngày 8.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ cucre
124 13/09/2012 2 ngày 8.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xedapthanhtung
125 11/09/2012 1 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
126 10/09/2012 15 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
127 26/08/2012 20 ngày 8.200.000 ₫ Giá không đổi kinhbacgroup
128 06/08/2012 13 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ kinhbacgroup
129 24/07/2012 8.390.000 ₫ cucre
Có tổng cộng 129 thay đổi giá của sản phẩm Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe đạp, phụ tùng xe đạp > Xe đạp điện (Xe đạp điện, Xe dạp dien, Mua xe dap dien, Ban xe dap dien)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe đạp điện Asama 22 AFS ( Màu trắng ) trong mục Xe đạp điện