• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
2 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
3 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
4 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
5 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
6 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
7 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
8 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
9 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
10 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
11 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
12 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
13 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
14 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
15 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
16 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
17 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
18 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
19 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
20 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
21 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
22 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
23 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
24 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
25 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
26 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
27 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
28 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
29 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
30 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
31 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
32 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
33 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
34 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
35 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
36 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
37 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
38 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
39 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
40 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
41 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
42 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
43 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
44 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
45 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
46 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
47 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
48 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
49 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
50 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
51 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
52 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
53 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
54 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
55 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
56 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
57 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
58 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
59 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
60 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
61 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
62 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
63 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
64 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
66 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
67 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
68 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
69 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
70 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
71 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
72 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
73 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
74 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
75 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
76 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
77 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
78 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
79 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
80 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
81 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
82 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
83 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
84 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
85 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
86 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
87 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
88 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
89 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
90 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
91 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
92 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
93 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
94 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
95 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
96 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
97 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
98 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
99 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
100 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
101 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
102 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
103 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
104 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
105 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
106 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
107 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
108 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
109 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
110 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
111 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
112 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
113 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
114 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
115 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
116 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
117 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
118 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
119 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
120 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
121 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
122 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
123 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
124 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
125 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
126 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
127 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
128 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
129 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
130 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
131 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
132 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
133 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
134 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
135 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
136 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
137 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
138 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
139 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
140 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
141 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
142 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
143 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
144 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
145 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
146 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
147 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
148 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
149 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
150 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
151 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
152 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
153 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
154 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
155 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
156 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
157 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
158 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
159 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
160 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
161 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
162 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
163 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
164 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
165 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
166 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
167 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
168 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
169 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
170 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
171 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
172 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
173 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
174 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
175 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
176 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
177 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
179 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
180 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
183 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
184 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
186 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
188 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
189 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
190 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
191 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
192 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
193 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
194 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
195 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
196 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
197 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
198 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
199 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
200 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
201 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
202 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
203 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
204 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
205 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
206 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
207 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
208 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
209 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
211 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
212 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
213 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
214 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
215 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
216 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
217 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
218 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
219 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
220 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
221 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
222 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
223 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
224 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
225 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
226 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
227 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
228 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
229 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
230 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
231 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
232 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
233 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
234 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
235 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
236 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
237 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
238 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
239 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
241 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
242 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
245 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
246 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
247 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
248 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
249 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
250 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
252 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
253 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
254 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
255 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
256 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
257 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
258 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
259 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
260 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
261 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
262 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
263 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
264 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
265 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
266 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
267 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
268 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
269 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
270 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
271 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
272 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
273 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
274 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
275 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
276 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
277 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
278 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
279 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
280 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
281 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
282 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
283 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
284 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
285 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
292 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
293 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
294 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
295 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
296 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
303 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
304 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
305 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
306 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
310 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
315 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
320 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
321 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
324 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
325 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
327 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
328 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
329 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
330 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
331 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
332 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
333 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
334 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
335 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
336 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
337 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
338 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
339 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
340 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
341 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
342 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
343 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
344 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
345 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
346 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
347 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
348 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
349 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
350 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
351 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
352 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
353 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
354 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
355 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
356 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
357 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
358 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
359 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
360 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
361 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
362 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
363 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
364 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
365 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
366 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
367 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
368 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
369 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
370 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
371 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
372 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
373 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
374 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
375 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
376 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
377 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
378 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
379 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
380 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
381 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
382 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
383 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
384 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
385 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
386 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
387 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
388 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
389 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
390 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
391 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
392 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
393 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
394 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
395 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
396 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
397 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
398 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
399 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
400 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
401 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
402 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
403 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
404 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
405 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
406 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
407 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
408 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
409 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
410 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
411 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
412 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
413 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
414 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
415 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
416 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
417 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
418 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
419 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
420 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
421 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
422 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
423 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
424 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
425 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
426 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
427 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
428 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
429 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
430 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
431 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
432 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
433 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
434 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
435 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
436 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
437 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
438 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
439 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
440 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
441 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
442 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
443 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
444 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
445 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
446 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
447 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
448 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
449 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
450 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
451 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
452 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
453 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
454 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
455 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
456 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
457 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
458 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
459 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
460 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
461 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
462 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
463 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
464 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
465 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
466 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
467 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
468 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
469 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
470 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
471 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
472 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
473 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
474 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
475 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
476 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
477 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
478 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
479 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
482 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
483 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
484 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
485 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
486 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
487 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
488 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
491 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
492 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
493 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
494 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
495 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
496 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
498 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
499 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
500 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
501 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
502 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
503 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
504 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
505 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
506 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
507 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
508 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
509 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
510 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
511 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
512 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
514 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
515 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
516 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
517 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
518 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
519 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
520 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
521 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
522 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
523 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
524 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
525 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
526 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
527 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
528 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
529 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
530 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
532 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
533 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
534 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
535 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
536 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
537 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
538 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
539 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
540 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
541 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
542 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
543 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
544 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
545 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
546 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
547 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
548 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
549 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
550 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
551 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
552 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
553 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
554 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
555 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
556 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
557 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
558 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
559 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
560 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
561 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
562 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
563 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
564 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
565 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
566 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
567 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
568 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
569 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
570 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
571 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
572 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
573 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
574 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
575 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
576 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
577 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
578 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
579 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
580 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
581 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
582 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
583 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
584 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
585 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
586 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
587 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
588 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
589 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
590 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
591 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
592 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
593 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
594 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
595 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
596 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
597 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
598 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
599 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
600 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
601 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
602 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
603 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
604 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
605 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
606 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
607 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
608 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
609 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
610 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
611 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
612 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
613 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
614 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
615 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
616 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
617 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
618 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
619 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
620 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
621 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
622 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
623 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
624 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
625 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
626 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
627 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
628 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
629 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
630 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
631 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
632 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
633 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
634 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
635 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
636 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
637 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
638 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
639 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
640 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
641 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
642 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
643 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
644 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
645 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
646 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
647 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
648 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
649 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
650 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
651 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
652 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
654 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
655 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
656 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
657 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
658 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
659 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
660 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
661 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
662 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
663 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
664 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
665 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
666 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
667 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
668 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
669 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
670 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
671 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
672 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
673 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
674 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
675 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
676 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
677 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
678 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
679 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
680 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
681 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
682 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
683 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
684 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
685 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
686 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
687 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
688 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
689 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
690 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
691 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
692 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
693 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
694 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
695 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
696 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
697 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
698 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
699 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
700 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
701 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
702 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
703 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
704 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
705 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
706 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
707 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
708 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
709 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
710 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
711 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
712 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
713 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
714 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
715 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
716 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
717 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
718 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
719 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
720 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
721 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
722 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
723 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
724 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
725 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
726 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
727 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
728 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
729 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
730 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
731 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
732 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
733 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
734 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
735 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
736 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
737 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
738 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
739 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
740 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
741 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
742 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
743 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
744 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
745 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
746 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
747 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
748 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
749 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
750 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
751 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
752 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
753 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
754 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
755 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
756 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
757 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
758 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
759 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
760 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
761 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
762 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
763 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
764 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
765 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
766 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
767 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
768 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
769 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
770 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
771 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
772 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 772 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: samsung, pin sạc dự phòng, khay bánh, màu trắng, loa