Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
2 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
3 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
4 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
5 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
6 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
7 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
8 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
9 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
10 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
11 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
12 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
13 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
14 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
15 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
16 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
17 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
18 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
19 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
20 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
21 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
22 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
23 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
24 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
25 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
26 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
27 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
28 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
29 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
30 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
31 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
32 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
33 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
34 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
35 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
36 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
37 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
38 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
39 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
40 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
41 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
42 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
43 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
44 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
45 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
46 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
47 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
48 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
49 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
50 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
51 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
52 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
53 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
54 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
55 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
56 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
57 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
58 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
59 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
60 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
61 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
62 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
63 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
64 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
65 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
66 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
67 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
68 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
69 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
70 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
71 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
72 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
73 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
74 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
75 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
76 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
77 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
78 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
79 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
80 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
81 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
82 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
83 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
84 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
85 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
86 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
87 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
88 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
89 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
90 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
91 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
92 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
93 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
94 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
95 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
96 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
97 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
98 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
99 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
100 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
101 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
102 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
103 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
104 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
105 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
106 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
107 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
108 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
109 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
110 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
111 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
112 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
113 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
114 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
115 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
116 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
117 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
118 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
119 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
120 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
123 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
124 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
125 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
126 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
127 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
128 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
129 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
130 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
131 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
132 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
133 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
136 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
137 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
138 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
139 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
140 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
141 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
142 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
143 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
146 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
147 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
148 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
150 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
151 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
154 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
155 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
156 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
157 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
158 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
159 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
160 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
161 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
162 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
163 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
164 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
165 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
166 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
168 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
169 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
170 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
171 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
176 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
177 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
179 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
180 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
181 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
182 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
183 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
184 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
186 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
187 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
188 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
189 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
191 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
192 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
193 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
194 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
195 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
196 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
197 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
198 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
199 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
200 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
201 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
202 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
203 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
204 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
207 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
208 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
209 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
210 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
211 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
214 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
215 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
216 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
217 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
219 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
220 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
221 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
223 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
224 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
225 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
226 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
227 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
228 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
229 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
230 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
231 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
232 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
233 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
234 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
235 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
236 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
237 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
238 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
239 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
242 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
243 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
244 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
245 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
246 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
247 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
248 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
249 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
252 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
253 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
254 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
255 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
256 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
257 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
258 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
259 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
260 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
261 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
264 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
265 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
266 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
267 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
268 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
269 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
277 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
278 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
279 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
280 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
282 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
284 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
285 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
292 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
293 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
294 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
296 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
301 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
302 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
303 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
304 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
305 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
306 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
307 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
308 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
309 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
310 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
311 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
312 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
313 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
314 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
315 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
316 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
317 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
318 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
319 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
320 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
321 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
322 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
323 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
324 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
325 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
326 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
327 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
329 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
330 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
331 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
332 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
333 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
334 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
335 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
336 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
337 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
338 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
339 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
340 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
341 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
342 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
343 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
344 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
345 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
346 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
347 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
348 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
349 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
350 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
351 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
352 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
353 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
354 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
355 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
356 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
357 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
358 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
359 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
360 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
361 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
362 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
363 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
364 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
365 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
366 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
367 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
368 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
369 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
370 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
371 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
372 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
373 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
374 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
375 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
376 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
377 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
378 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
379 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
380 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
381 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
382 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
383 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
384 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
385 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
386 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
387 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
388 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
389 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
390 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
391 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
392 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
393 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
394 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
395 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
396 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
397 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
398 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
399 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
400 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
401 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
402 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
403 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
404 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
405 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
406 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
407 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
408 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
410 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
411 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
412 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
413 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
414 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
415 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
416 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
417 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
418 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
419 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
420 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
421 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
422 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
423 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
424 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
425 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
426 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
427 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
428 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
429 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
430 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
431 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
432 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
433 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
434 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
435 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
436 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
437 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
438 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
439 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
440 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
441 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
442 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
443 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
444 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
445 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
446 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
447 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
448 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
449 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
450 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
451 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
452 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
453 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
454 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
455 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
456 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
457 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
459 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
460 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
461 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
462 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
463 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
464 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
465 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
466 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
468 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
470 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
471 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
474 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
475 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
476 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
477 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
478 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
479 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
483 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
484 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
492 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
493 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
494 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
495 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
496 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
497 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
499 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
500 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
501 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
502 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
503 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
505 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
506 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
507 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
508 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
509 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
510 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
511 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
512 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
513 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
514 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
515 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
516 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
518 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
519 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
520 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
522 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
523 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
524 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
525 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
526 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
528 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
529 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
530 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
531 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
532 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
533 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
534 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
535 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
536 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
537 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
538 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
539 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
540 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
541 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
542 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
543 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
544 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
545 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
546 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
547 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
548 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
549 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
550 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
551 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
552 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
553 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
554 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
555 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
556 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
557 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
558 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
559 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
560 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
561 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
562 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
563 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
564 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
565 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
566 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
567 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
568 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
569 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
570 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
571 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
572 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
573 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
574 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
575 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
576 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
577 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
578 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
579 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
580 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
581 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
582 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
583 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
584 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
585 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
586 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
587 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
588 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
589 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
590 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
591 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
592 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
593 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
594 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
595 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
596 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
597 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
598 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
599 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
600 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
601 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
602 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
603 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
604 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
605 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
606 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
607 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
608 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
609 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
610 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
611 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
612 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
613 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
614 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
615 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
616 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
617 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
618 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
619 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
620 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
621 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
622 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
623 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
624 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
625 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
626 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
627 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
628 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
629 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
630 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
631 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
632 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
633 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
634 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
635 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
636 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
637 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
638 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
639 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
640 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
641 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
642 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
643 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
644 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
645 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
646 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
647 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
648 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
649 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
650 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
651 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
652 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
654 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
655 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
656 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
657 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
658 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
659 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
660 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
661 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
662 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
663 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
664 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
665 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
666 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
667 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
668 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
669 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
670 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
671 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
672 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
673 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
674 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
675 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
676 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
677 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
678 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
679 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
680 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
681 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
682 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
683 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
684 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
685 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
686 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
687 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
688 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
689 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
690 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
691 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
692 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
693 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
694 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
695 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
696 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
697 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
698 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
699 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
700 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
701 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
702 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
703 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
704 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
705 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
706 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
707 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
708 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
709 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
710 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
711 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
712 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
713 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
714 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
715 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
716 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
717 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
718 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
719 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
720 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
721 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
722 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
723 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
724 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
725 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
726 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
727 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
728 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
729 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
730 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
731 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
732 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
733 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
734 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
735 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
736 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
737 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
738 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
739 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
740 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
741 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
742 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
743 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
744 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
745 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
746 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
747 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
748 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
749 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
750 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
751 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
752 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
753 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
754 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
755 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
756 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
757 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
758 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
759 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
760 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
761 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
762 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
763 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
764 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
765 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
766 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
767 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
768 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
769 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
770 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
771 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
772 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
773 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
774 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
775 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
776 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
777 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
778 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
779 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
780 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
781 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
782 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
783 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
784 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
785 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
786 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
787 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
788 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
789 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
790 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
791 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
792 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
793 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
794 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
795 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
796 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
797 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
798 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
799 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
800 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
801 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
802 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
803 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
804 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
805 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
806 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
807 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
808 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
809 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
810 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
811 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
812 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
813 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
814 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
815 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
816 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
817 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
818 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
819 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
820 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
821 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
822 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
823 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
824 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
825 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
826 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
827 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
828 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
829 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
830 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
831 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
832 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
833 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
834 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
835 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
836 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
837 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
838 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
839 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
840 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
841 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
842 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
843 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
844 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
845 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
846 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
847 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
848 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
849 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
850 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
851 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
852 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
853 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
854 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
855 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
856 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
857 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
858 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
859 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
860 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
861 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
862 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
863 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
864 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
865 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
866 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
867 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
868 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
869 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
870 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
871 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
872 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
873 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
874 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
875 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
876 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
877 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
878 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
879 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
880 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
881 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
882 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
883 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
884 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
885 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
886 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
887 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
888 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
889 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
890 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
891 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
892 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
893 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
894 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
895 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
896 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
897 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
898 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
899 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
900 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
901 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
902 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
903 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
904 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
905 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
906 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
907 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
908 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
909 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
910 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
911 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
912 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
913 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
914 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
915 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
916 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
917 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
918 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
919 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
920 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
921 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
922 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
923 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
924 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
925 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
926 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
927 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
928 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
929 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
930 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
931 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
932 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
933 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
934 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
935 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
936 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
937 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
938 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
939 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
940 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
941 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
942 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
943 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
944 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 944 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.