• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
2 24/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
3 23/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
4 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
5 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
6 20/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
7 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
8 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
9 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
10 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
11 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
12 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
13 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
14 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
15 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
16 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
17 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
18 08/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
19 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
20 06/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
21 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
22 04/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
23 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
24 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
25 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
26 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
27 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
28 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
29 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
30 26/09/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
31 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
32 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
33 19/09/2014 10 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
34 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
35 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
36 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
37 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
38 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
39 02/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
40 01/09/2014 2 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
41 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
42 29/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
43 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
44 27/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
45 26/08/2014 48 ngày 700.000 VNĐ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
46 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
47 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
48 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
49 04/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
50 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
51 02/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
52 01/07/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
53 30/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
54 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
55 28/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
56 27/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
57 26/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
58 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
59 24/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
60 23/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
61 22/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
62 21/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
63 20/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
64 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
65 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
66 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
67 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
68 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
69 14/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
70 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
71 12/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
72 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
73 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
74 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
75 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
76 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
77 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
78 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
79 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
80 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
81 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
82 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
83 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
84 29/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
85 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
86 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
87 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
88 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
89 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
90 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
91 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
92 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
93 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
94 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
95 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
96 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
97 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
98 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
99 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
100 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
101 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
102 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
103 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
104 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
105 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
106 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
107 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
108 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
109 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
110 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
111 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
112 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
113 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
114 28/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
115 27/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
116 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
117 25/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
118 24/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
119 23/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
120 22/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 21/04/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 18/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
123 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
124 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
125 15/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
126 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
127 13/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
128 12/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
129 11/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
130 10/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
131 09/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
132 08/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
133 07/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 06/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
135 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
136 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
137 03/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
138 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
139 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
140 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
141 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
142 28/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
143 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
144 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
145 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
146 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
147 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
148 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
149 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
150 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
151 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
152 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
153 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
154 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
155 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
156 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
157 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
158 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
159 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
160 10/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 09/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 08/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
163 07/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
164 06/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
165 05/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 04/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 03/03/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
169 28/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
170 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
171 26/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 25/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 24/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 23/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 22/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 21/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 20/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
178 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
179 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
180 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
181 16/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 15/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 14/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
184 13/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 12/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
186 11/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 10/02/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
188 07/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 06/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 05/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
191 04/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
192 03/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
193 02/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
194 01/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
195 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
196 30/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
197 29/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
198 28/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
199 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
200 26/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
201 25/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
202 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
203 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
204 22/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
205 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
206 20/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 19/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
208 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
209 17/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
210 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
211 14/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 13/01/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
214 09/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
215 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
216 06/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 05/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
218 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
219 03/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
220 02/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 01/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
222 31/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 30/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
224 29/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
225 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
226 27/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
227 26/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
228 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
229 24/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
230 23/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
231 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
232 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
233 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
234 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
235 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
236 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
237 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
238 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
239 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
240 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
241 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
242 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
243 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
244 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
245 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
246 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
247 03/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
248 02/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 01/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
250 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
251 29/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
252 28/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
253 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
254 26/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
255 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
256 24/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
257 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
258 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
259 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
260 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
261 19/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 18/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
263 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
264 16/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
265 15/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 14/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
267 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
268 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
269 11/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
270 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
271 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
272 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
273 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
274 06/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
275 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
276 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
277 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
278 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
279 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
280 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
281 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
282 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
283 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
284 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
285 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
286 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
287 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
288 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
289 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
290 21/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 20/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
292 19/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 18/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
294 17/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 16/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
296 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
297 14/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
298 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
299 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
300 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
301 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
302 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
303 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
304 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
305 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
306 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
307 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
308 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
309 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
310 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
311 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
312 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
313 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
314 27/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
315 26/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 25/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 24/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 23/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 22/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
320 21/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
321 20/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 19/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
323 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
324 17/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 16/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
326 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
327 14/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
328 13/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
329 12/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 11/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 10/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
332 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
333 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
334 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
335 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
336 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
337 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
338 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
339 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
340 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
341 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
342 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
343 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
344 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
345 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
346 25/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
347 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
348 23/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
349 22/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
350 21/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
351 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
352 19/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
353 18/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
354 15/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
355 14/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
356 13/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
357 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
358 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
359 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
360 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
361 05/08/2013 2 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
362 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
363 02/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
364 01/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
365 31/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
366 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
367 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
368 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
369 27/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
370 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
371 25/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
372 24/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
373 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
374 22/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
375 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
376 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
377 19/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
378 18/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
379 17/07/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
380 16/07/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
381 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
382 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
383 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
384 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
385 30/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
386 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
387 28/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
388 27/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
389 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
390 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
391 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
392 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
393 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
394 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
395 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
396 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
397 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
398 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
399 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
400 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
401 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
402 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
403 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
404 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
405 13/05/2013 6 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
406 07/05/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
407 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
408 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
409 25/04/2013 7 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
410 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
411 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
412 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
413 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
414 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
415 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
416 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
417 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
418 09/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
419 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
420 06/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
421 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
422 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
423 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
424 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
425 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
426 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
427 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
428 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
429 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
430 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
431 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
432 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
433 12/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
434 11/03/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
435 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
436 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
437 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
438 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
439 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
440 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
441 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
442 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
443 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
444 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
445 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
446 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
447 15/02/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
448 13/02/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
449 09/02/2013 16 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
450 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
451 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
452 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
453 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
454 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
455 16/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
456 15/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
457 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
458 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
459 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
460 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
461 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
462 09/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
463 08/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
464 07/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
465 06/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
466 05/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
467 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
468 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
469 02/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
470 01/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
471 31/12/2012 2 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
472 29/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
473 28/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
474 27/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
475 26/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
476 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
477 24/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
478 23/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
479 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
480 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
481 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
482 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
483 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
484 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
485 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
486 15/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
487 14/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
488 13/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
489 12/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
490 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
491 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
492 09/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
493 08/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
494 07/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
495 06/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
496 05/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
497 04/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
498 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
499 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
500 01/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
501 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
502 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
503 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
504 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
505 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
506 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
507 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
508 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
509 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
510 16/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
511 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
512 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
513 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
514 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
515 11/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
516 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
517 09/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
518 08/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
519 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
520 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
521 05/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
522 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
523 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
524 02/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
525 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
526 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
527 30/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
528 29/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 28/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 27/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
531 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
532 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
533 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
534 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
535 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
536 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
537 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
538 19/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
539 18/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
540 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
541 16/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
542 15/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
543 14/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
544 13/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
545 12/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
546 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
547 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
548 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
549 08/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
550 07/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
551 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
552 05/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
553 04/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
554 03/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
555 02/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
556 01/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
557 30/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
558 29/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
559 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
560 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
561 26/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
562 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
563 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
564 23/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
565 22/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
566 21/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
567 20/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
568 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
569 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
570 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
571 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
572 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
573 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
574 13/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
575 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
576 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
577 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
578 09/09/2012 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
579 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
580 06/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
581 05/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
582 04/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
583 03/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
584 02/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
585 01/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
586 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
587 30/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
588 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
589 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
590 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
591 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
592 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
593 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
594 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
595 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
596 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
597 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
598 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
599 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
600 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
601 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
602 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
603 13/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
604 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
605 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
606 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
607 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
608 07/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
609 06/08/2012 2 ngày 800.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
610 04/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
611 03/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
612 02/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
613 01/08/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
614 31/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
615 30/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
616 29/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
617 28/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
618 27/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
619 26/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
620 25/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
621 24/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
622 23/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
623 22/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
624 21/07/2012 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
625 17/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
626 16/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
627 15/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
628 14/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
629 13/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
630 12/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
631 11/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
632 10/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
633 09/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
634 08/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
635 07/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
636 06/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
637 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
638 04/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
639 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
640 02/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
641 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
642 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
643 29/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
644 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
645 27/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
646 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
647 25/06/2012 2.390.000 VNĐ mayinchinhhang
Có tổng cộng 647 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in