• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
2 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
3 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
4 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
5 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
6 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
7 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
8 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
9 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
10 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
11 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
12 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
13 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
14 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
15 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
16 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
17 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
18 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
19 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
20 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
21 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
22 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
23 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
24 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
25 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
26 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
27 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
28 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
29 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
30 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
31 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
32 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
33 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
35 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
36 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
37 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
38 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
39 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
40 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
41 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
42 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
43 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
44 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
45 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
46 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
47 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
48 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
49 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
50 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
51 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
52 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
53 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
54 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
55 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
56 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
57 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
58 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
59 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
60 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
61 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
62 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
63 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
64 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
66 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
67 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
68 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
69 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
70 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
71 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
72 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
73 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
74 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
75 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
76 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
77 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
78 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
79 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
80 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
81 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
82 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
83 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
84 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
85 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
86 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
87 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
88 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
89 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
90 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
91 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
92 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
93 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
94 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
95 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
96 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
97 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
98 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
99 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
100 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
101 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
102 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
103 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
104 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
105 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
106 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
107 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
108 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
109 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
110 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
111 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
112 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
113 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
114 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
115 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
116 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
117 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
118 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
119 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
120 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
121 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
122 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
123 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
124 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
125 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
126 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
127 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
128 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
129 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
130 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
131 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
132 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
133 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
136 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
137 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
138 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
139 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
140 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
141 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
142 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
143 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
144 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
145 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
146 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
147 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
148 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
149 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
150 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
151 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
152 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
153 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
154 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
155 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
156 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
157 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
158 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
159 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
160 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
161 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
162 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
163 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
164 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
165 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
166 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
167 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
168 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
169 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
170 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
171 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
172 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
173 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
174 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
175 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
176 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
177 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
178 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
179 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
180 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
181 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
182 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
183 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
184 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
185 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
186 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
187 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
188 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
189 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
190 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
191 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
192 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
193 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
194 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
195 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
196 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
197 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
198 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
199 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
201 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
202 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
203 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
204 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
205 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
208 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
209 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
211 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
214 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
215 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
216 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
217 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
218 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
219 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
220 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
221 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
222 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
223 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
224 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
225 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
226 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
227 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
228 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
229 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
230 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
231 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
232 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
233 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
234 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
235 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
236 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
237 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
238 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
239 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
242 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
245 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
246 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
247 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
248 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
249 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
251 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
252 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
253 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
254 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
255 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
256 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
257 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
258 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
259 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
260 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
261 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
265 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
268 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
269 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
273 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
274 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
277 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
278 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
280 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
281 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
282 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
284 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
286 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
287 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
288 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
289 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
291 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
292 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
293 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
294 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
296 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
297 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
303 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
304 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
306 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
307 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
310 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
311 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
312 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
313 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
314 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
315 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
316 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
317 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
318 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
319 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
320 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
321 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
322 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
323 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
324 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
325 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
329 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
331 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
332 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
333 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
334 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
335 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
336 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
337 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
338 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
339 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
340 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
341 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
342 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
343 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
344 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
345 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
346 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
347 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
348 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
349 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
350 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
351 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
352 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
353 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
354 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
355 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
356 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
357 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
358 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
359 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
360 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
361 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
362 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
363 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
364 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
365 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
366 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
367 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
368 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
369 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
370 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
371 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
372 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
373 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
374 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
375 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
376 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
377 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
378 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
379 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
380 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
381 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
382 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
383 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
384 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
385 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
386 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
387 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
388 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
389 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
390 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
391 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
392 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
393 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
394 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
395 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
396 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
397 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
398 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
399 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
400 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
401 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
402 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
403 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
404 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
405 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
406 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
407 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
408 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
409 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
410 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
411 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
412 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
413 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
414 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
417 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
418 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
419 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
420 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
421 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
422 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
423 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
424 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
425 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
426 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
427 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
428 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
429 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
430 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
431 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
432 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
433 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
434 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
435 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
436 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
437 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
438 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
439 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
440 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
441 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
442 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
443 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
444 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
445 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
446 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
447 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
448 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
449 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
450 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
451 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
452 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
453 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
454 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
455 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
456 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
457 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
458 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
459 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
460 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
461 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
462 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
463 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
464 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
465 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
466 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
468 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
469 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
470 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
471 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
472 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
473 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
474 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
475 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
476 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
477 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
478 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
479 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
480 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
481 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
482 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
483 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
484 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
485 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
486 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
487 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
488 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
489 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
490 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
491 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
492 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
493 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
494 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
495 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
496 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
497 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
498 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
499 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
500 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
501 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
502 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
503 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
504 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
505 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
506 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
507 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
508 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
509 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
510 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
511 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
512 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
513 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
514 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
515 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
516 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
517 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
518 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
519 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
520 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
521 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
522 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
523 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
524 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
525 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
528 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
529 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
530 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
531 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
532 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
533 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
534 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
535 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
536 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
537 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
538 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
539 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
540 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
541 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
542 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
543 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
544 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
545 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
546 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
547 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
548 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
549 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
550 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
551 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
552 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
553 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
554 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
555 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
556 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
557 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
558 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
559 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
560 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
561 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
562 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
563 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
564 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
565 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
566 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
567 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
568 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
569 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
570 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
571 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
572 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
573 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
574 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
575 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
576 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
577 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
578 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
579 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
580 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
581 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
582 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
583 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
584 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
585 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
586 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
587 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
588 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
589 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
590 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
591 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
592 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
593 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
594 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
595 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
596 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
597 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
598 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
599 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
600 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
601 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
602 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
603 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
604 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
605 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
606 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
607 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
608 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
609 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
610 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
611 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
612 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
613 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
614 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
615 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
616 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
617 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
618 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
619 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
620 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
621 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
622 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
623 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
624 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
625 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
626 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
627 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
628 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
629 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
630 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
631 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
632 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
633 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
634 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
635 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
636 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
637 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
638 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
639 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
640 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
641 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
642 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
643 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
644 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
645 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
646 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
647 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
648 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
649 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
650 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
651 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
652 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
653 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
654 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
655 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
656 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
657 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
658 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
659 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
660 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
661 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
662 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
663 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
664 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
665 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
666 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
667 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
668 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
669 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
670 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
671 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
672 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
673 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
674 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
675 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
676 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
677 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
678 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
679 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
680 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
681 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
682 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
683 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
684 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
685 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
686 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
687 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
688 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
689 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
690 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
691 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
692 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
693 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
694 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
695 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
696 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
697 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
698 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
699 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
700 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
701 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
702 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
703 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
704 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
705 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
706 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
707 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
708 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
709 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
710 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
711 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
712 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
713 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
714 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
715 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
716 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
717 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
718 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
719 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
720 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
721 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
722 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
723 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
724 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
725 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 725 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in