• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
2 19/09/2014 10 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
3 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
4 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
5 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
6 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
7 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
8 02/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
9 01/09/2014 2 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
10 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
11 29/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
12 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
13 27/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
14 26/08/2014 48 ngày 700.000 VNĐ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
15 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
16 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
17 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
18 04/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
19 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
20 02/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
21 01/07/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
22 30/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
23 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
24 28/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
25 27/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
26 26/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
27 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
28 24/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
29 23/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
30 22/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
31 21/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
32 20/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
33 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
34 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
35 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
36 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
37 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
38 14/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
39 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
40 12/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
41 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
42 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
43 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
44 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
45 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
46 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
47 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
48 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
49 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
50 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
51 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
52 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
53 29/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
54 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
55 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
56 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
57 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
58 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
59 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
60 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
61 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
62 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
63 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
64 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
65 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
66 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
67 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
68 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
69 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
70 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
71 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
72 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
73 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
74 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
75 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
76 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
77 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
78 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
79 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
80 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
81 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
82 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
83 28/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
84 27/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
85 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
86 25/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
87 24/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
88 23/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
89 22/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
90 21/04/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
91 18/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
92 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
93 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
94 15/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
95 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
96 13/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
97 12/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
98 11/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
99 10/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
100 09/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
101 08/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
102 07/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
103 06/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
104 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
105 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
106 03/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
107 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
108 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
109 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
110 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
111 28/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
112 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
113 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
114 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
115 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
116 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
117 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
118 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
119 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
120 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
121 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
122 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
123 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
124 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
125 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
126 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
127 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
128 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
129 10/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
130 09/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
131 08/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
132 07/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
133 06/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 05/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 04/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
136 03/03/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
137 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
138 28/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
140 26/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 25/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 24/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 23/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 22/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 21/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 20/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
147 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
148 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
149 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
150 16/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
151 15/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 14/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 13/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
154 12/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
155 11/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
156 10/02/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
157 07/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
158 06/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
159 05/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
160 04/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 03/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 02/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
163 01/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
164 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
165 30/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 29/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 28/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
169 26/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
170 25/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
171 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
172 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
173 22/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
174 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
175 20/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 19/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
177 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
178 17/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
179 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
180 14/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 13/01/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
182 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
183 09/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
184 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
185 06/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
186 05/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
187 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
188 03/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 02/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 01/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
191 31/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
192 30/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
193 29/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
194 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
195 27/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
196 26/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
197 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
198 24/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
199 23/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
200 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
201 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
202 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
203 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
204 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
205 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
206 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
207 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
208 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
209 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
210 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
211 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
212 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
213 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
214 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
215 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
216 03/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 02/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 01/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
220 29/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 28/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
223 26/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
225 24/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
226 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
227 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
228 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
229 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
230 19/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
231 18/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
232 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
233 16/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
234 15/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
235 14/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
236 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
237 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
238 11/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
239 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
240 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
241 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
242 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
243 06/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
244 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
245 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
246 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
247 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
248 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
249 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
250 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
251 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
252 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
253 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
254 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
255 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
256 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
257 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
258 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
259 21/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
260 20/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
261 19/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 18/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 17/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 16/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
265 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
266 14/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
267 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
268 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
269 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
270 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
271 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
272 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
273 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
274 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
275 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
276 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
277 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
278 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
279 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
280 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
281 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
282 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
283 27/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 26/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 25/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 24/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 23/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 22/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 21/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 20/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 19/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
292 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
293 17/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
294 16/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
295 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
296 14/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 13/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 12/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 11/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 10/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
301 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
302 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
303 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
304 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
305 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
306 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
307 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
308 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
309 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
310 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
311 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
312 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
313 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
314 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
315 25/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
316 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
317 23/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 22/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 21/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
320 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
321 19/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 18/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 15/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 14/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 13/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
326 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
327 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
328 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
329 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
330 05/08/2013 2 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
331 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
332 02/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 01/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 31/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
335 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
336 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
337 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
338 27/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
339 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
340 25/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
341 24/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
342 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
343 22/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
344 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
345 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
346 19/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
347 18/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
348 17/07/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
349 16/07/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
350 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
351 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
352 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
353 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
354 30/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
355 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
356 28/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
357 27/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
358 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
359 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
360 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
361 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
362 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
363 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
364 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
365 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
366 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
367 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
368 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
369 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
370 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
371 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
372 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
373 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
374 13/05/2013 6 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
375 07/05/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
376 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
377 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
378 25/04/2013 7 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
379 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
380 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
381 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
382 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
383 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
384 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
385 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
386 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
387 09/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
388 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
389 06/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
390 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
391 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
392 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
393 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
394 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
395 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
396 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
397 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
398 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
399 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
400 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
401 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
402 12/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
403 11/03/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
404 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
405 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
406 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
407 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
408 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
409 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
410 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
411 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
412 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
413 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
414 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
415 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
416 15/02/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
417 13/02/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
418 09/02/2013 16 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
419 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
420 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
421 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
422 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
423 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
424 16/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
425 15/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
426 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
427 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
428 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
429 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
430 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
431 09/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
432 08/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
433 07/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
434 06/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
435 05/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
436 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
437 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
438 02/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
439 01/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
440 31/12/2012 2 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
441 29/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
442 28/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
443 27/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
444 26/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
445 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
446 24/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
447 23/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
448 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
449 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
450 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
451 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
452 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
453 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
454 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
455 15/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
456 14/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
457 13/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
458 12/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
459 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
460 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
461 09/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
462 08/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
463 07/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
464 06/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
465 05/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
466 04/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
467 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
468 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
469 01/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
470 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
471 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
472 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
473 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
474 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
475 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
476 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
477 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
478 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
479 16/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
480 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
481 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
482 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
483 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
484 11/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
485 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
486 09/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
487 08/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
488 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
489 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
490 05/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
491 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
492 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
493 02/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
494 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
495 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
496 30/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 29/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 28/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 27/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
500 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
501 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
502 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
503 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
504 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
505 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
506 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
507 19/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
508 18/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
509 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
510 16/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
511 15/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
512 14/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
513 13/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
514 12/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
515 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
516 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
517 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
518 08/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
519 07/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
520 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
521 05/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
522 04/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
523 03/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
524 02/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
525 01/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
526 30/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
527 29/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
528 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
529 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
530 26/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
531 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
532 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
533 23/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
534 22/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
535 21/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
536 20/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
537 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
538 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
539 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
540 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
541 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
542 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
543 13/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
544 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
545 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
546 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
547 09/09/2012 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
548 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
549 06/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
550 05/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
551 04/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
552 03/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
553 02/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
554 01/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
555 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
556 30/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
557 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
558 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
559 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
560 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
561 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
562 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
563 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
564 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
565 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
566 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
567 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
568 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
569 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
570 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
571 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
572 13/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
573 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
574 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
575 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
576 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
577 07/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
578 06/08/2012 2 ngày 800.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
579 04/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
580 03/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
581 02/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
582 01/08/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
583 31/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
584 30/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
585 29/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
586 28/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
587 27/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
588 26/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
589 25/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
590 24/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
591 23/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
592 22/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
593 21/07/2012 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
594 17/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
595 16/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
596 15/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
597 14/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
598 13/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
599 12/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
600 11/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
601 10/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
602 09/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
603 08/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
604 07/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
605 06/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
606 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
607 04/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
608 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
609 02/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
610 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
611 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
612 29/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
613 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
614 27/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
615 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
616 25/06/2012 2.390.000 VNĐ mayinchinhhang
Có tổng cộng 616 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in