Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
2 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
3 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
4 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
5 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
6 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
7 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
8 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
9 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
10 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
11 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
12 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
13 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
14 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
15 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
16 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
17 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
18 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
19 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
20 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
21 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
22 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
23 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
24 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
25 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
26 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
27 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
28 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
29 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
30 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
31 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
32 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
33 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
34 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
35 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
36 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
37 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
38 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
39 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
40 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
41 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
42 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
43 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
44 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
45 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
46 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
47 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
48 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
49 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
50 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
51 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
52 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
53 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
54 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
55 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
56 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
57 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
58 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
59 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
60 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
61 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
62 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
63 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
64 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
65 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
66 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
67 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
68 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
69 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
70 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
71 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
72 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
73 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
74 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
75 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
76 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
77 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
78 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
79 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
80 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
81 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
82 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
83 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
84 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
85 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
86 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
87 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
88 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
89 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
90 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
91 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
92 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
93 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
94 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
95 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
96 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
97 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
98 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
99 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
100 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
101 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
102 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
103 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
104 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
105 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
106 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
107 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
108 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
109 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
110 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
111 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
112 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
113 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
114 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
115 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
116 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
117 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
118 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
119 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
120 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
121 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
122 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
123 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
124 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
125 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
126 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
127 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
128 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
129 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
130 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
131 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
132 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
133 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
134 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
135 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
136 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
137 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
138 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
139 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
140 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
146 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
147 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
148 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
150 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
151 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
152 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
154 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
155 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
156 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
157 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
158 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
159 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
160 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
163 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
164 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
165 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
167 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
168 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
169 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
170 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
171 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
172 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
173 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
174 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
175 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
178 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
179 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
184 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
185 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
186 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
188 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
189 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
190 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
191 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
192 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
193 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
194 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
195 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
196 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
197 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
198 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
199 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
201 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
202 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
203 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
204 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
205 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
206 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
207 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
208 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
209 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
210 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
211 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
212 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
213 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
214 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
215 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
216 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
217 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
218 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
219 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
220 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
223 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
224 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
225 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
226 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
227 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
229 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
230 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
231 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
232 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
233 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
234 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
235 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
236 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
237 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
238 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
239 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
240 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
241 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
242 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
243 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
244 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
245 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
246 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
247 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
248 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
252 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
253 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
254 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
255 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
256 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
257 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
258 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
259 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
260 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
261 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
262 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
263 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
265 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
266 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
268 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
269 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
273 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
274 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
275 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
276 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
281 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
282 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
283 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
286 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
287 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
288 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
289 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
290 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
291 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
292 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
293 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
294 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
296 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
301 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
302 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
303 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
304 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
306 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
310 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
311 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
312 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
313 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
314 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
315 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
316 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
317 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
318 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
319 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
320 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
321 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
322 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
323 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
324 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
325 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
326 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
327 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
328 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
329 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
330 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
331 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
332 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
333 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
334 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
335 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
336 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
337 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
338 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
339 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
340 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
341 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
342 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
343 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
344 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
345 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
346 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
347 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
348 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
349 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
350 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
351 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
352 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
353 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
354 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
355 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
356 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
357 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
358 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
359 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
360 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
361 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
362 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
363 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
364 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
365 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
366 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
367 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
368 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
369 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
370 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
371 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
372 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
373 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
374 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
375 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
376 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
377 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
378 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
379 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
380 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
381 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
382 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
383 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
384 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
385 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
386 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
387 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
388 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
389 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
390 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
391 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
392 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
393 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
394 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
395 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
396 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
397 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
398 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
399 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
400 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
401 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
402 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
403 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
404 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
405 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
406 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
407 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
408 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
410 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
411 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
412 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
413 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
414 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
417 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
418 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
419 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
420 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
421 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
422 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
423 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
424 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
425 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
426 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
427 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
428 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
429 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
430 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
431 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
432 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
433 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
434 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
435 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
436 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
437 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
438 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
439 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
440 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
441 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
442 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
443 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
444 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
445 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
446 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
447 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
448 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
449 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
450 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
451 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
452 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
453 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
454 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
455 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
456 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
457 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
458 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
459 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
460 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
461 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
462 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
463 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
464 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
465 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
466 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
467 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
468 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
470 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
471 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
474 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
475 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
476 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
477 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
478 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
479 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
483 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
484 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
485 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
486 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
487 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
493 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
494 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
495 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
501 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
502 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
503 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
505 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
506 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
508 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
509 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
510 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
511 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
512 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
514 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
515 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
516 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
517 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
518 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
519 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
520 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
521 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
522 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
524 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
525 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
528 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
531 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
532 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
533 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
534 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
536 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
537 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
538 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
539 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
540 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
541 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
542 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
543 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
544 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
545 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
546 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
547 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
548 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
549 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
550 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
551 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
552 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
553 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
554 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
555 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
556 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
557 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
558 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
559 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
560 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
561 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
562 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
563 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
564 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
565 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
566 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
567 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
568 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
569 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
570 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
571 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
572 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
573 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
574 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
575 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
576 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
577 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
578 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
579 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
580 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
581 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
582 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
583 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
584 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
585 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
586 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
587 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
588 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
589 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
590 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
591 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
592 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
593 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
594 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
595 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
596 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
597 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
598 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
599 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
600 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
601 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
602 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
603 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
604 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
605 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
606 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
607 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
608 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
609 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
610 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
611 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
612 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
613 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
614 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
615 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
616 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
617 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
618 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
619 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
620 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
621 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
622 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
623 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
624 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
625 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
626 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
627 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
628 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
629 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
630 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
631 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
632 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
633 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
634 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
635 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
636 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
637 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
638 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
639 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
640 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
641 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
642 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
643 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
644 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
645 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
646 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
647 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
648 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
649 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
650 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
651 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
652 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
653 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
654 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
655 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
656 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
657 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
658 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
659 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
660 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
661 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
662 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
663 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
664 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
665 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
666 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
667 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
668 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
669 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
670 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
671 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
672 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
673 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
674 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
675 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
676 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
677 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
678 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
679 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
680 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
681 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
682 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
683 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
684 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
685 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
686 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
687 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
688 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
689 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
690 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
691 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
692 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
693 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
694 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
695 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
696 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
697 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
698 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
699 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
700 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
701 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
702 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
703 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
704 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
705 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
706 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
707 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
708 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
709 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
710 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
711 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
712 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
713 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
714 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
715 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
716 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
717 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
718 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
719 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
720 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
721 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
722 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
723 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
724 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
725 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
726 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
727 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
728 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
729 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
730 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
731 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
732 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
733 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
734 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
735 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
736 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
737 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
738 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
739 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
740 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
741 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
742 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
743 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
744 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
745 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
746 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
747 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
748 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
749 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
750 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
751 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
752 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
753 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
754 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
755 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
756 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
757 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
758 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
759 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
760 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
761 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
762 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
763 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
764 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
765 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
766 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
767 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
768 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
769 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
770 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
771 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
772 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
773 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
774 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
775 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
776 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
777 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
778 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
779 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
780 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
781 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
782 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
783 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
784 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
785 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
786 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
787 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
788 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
789 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
790 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
791 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
792 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
793 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
794 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
795 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
796 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
797 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
798 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
799 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
800 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
801 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
802 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
803 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
804 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
805 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
806 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
807 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
808 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
809 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
810 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
811 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
812 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
813 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
814 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
815 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
816 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
817 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
818 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
819 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
820 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
821 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
822 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
823 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
824 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
825 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
826 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
827 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
828 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
829 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
830 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
831 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
832 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
833 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
834 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
835 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
836 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
837 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
838 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
839 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
840 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
841 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
842 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
843 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
844 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
845 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
846 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
847 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
848 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
849 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
850 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
851 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
852 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
853 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
854 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
855 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
856 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
857 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
858 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
859 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
860 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
861 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
862 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
863 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
864 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
865 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
866 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
867 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
868 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
869 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
870 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
871 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
872 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
873 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
874 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
875 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
876 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
877 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
878 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
879 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
880 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
881 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
882 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
883 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
884 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
885 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
886 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
887 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
888 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
889 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
890 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
891 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
892 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
893 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
894 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
895 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
896 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
897 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
898 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
899 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
900 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
901 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
902 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
903 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
904 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
905 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
906 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
907 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
908 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
909 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
910 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
911 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
912 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
913 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
914 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
915 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
916 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
917 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
918 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
919 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
920 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
921 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
922 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
923 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
924 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
925 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
926 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
927 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
928 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
929 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
930 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
931 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
932 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
933 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
934 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
935 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
936 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
937 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
938 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
939 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
940 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
941 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
942 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
943 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
944 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
945 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
946 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
947 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
948 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
949 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
950 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
951 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
952 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
953 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 953 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.