Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
2 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
3 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
4 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
5 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
6 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
7 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
8 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
9 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
10 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
11 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
12 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
13 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
14 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
15 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
16 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
17 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
18 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
19 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
20 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
21 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
22 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
23 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
24 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
25 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
26 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
27 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
28 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
29 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
30 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
31 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
32 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
33 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
34 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
35 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
36 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
37 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
38 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
39 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
40 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
41 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
42 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
43 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
44 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
45 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
46 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
47 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
48 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
49 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
50 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
51 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
52 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
53 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
54 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
55 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
56 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
57 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
58 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
59 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
60 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
61 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
62 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
63 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
64 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
65 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
66 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
67 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
68 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
69 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
70 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
71 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
72 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
73 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
74 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
75 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
76 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
77 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
78 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
79 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
80 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
81 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
82 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
83 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
84 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
85 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
86 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
87 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
88 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
89 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
90 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
91 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
92 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
93 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
94 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
95 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
96 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
97 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
98 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
99 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
100 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
101 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
102 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
103 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
104 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
105 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
106 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
107 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
108 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
109 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
110 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
111 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
112 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
113 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
114 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
115 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
116 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
117 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
118 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
119 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
120 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
122 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
123 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
124 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
125 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
126 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
127 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
128 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
129 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
130 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
131 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
132 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
133 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
134 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
136 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
137 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
138 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
139 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
140 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
144 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
145 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
147 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
148 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
149 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
150 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
151 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
152 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
154 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
155 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
156 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
157 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
158 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
159 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
160 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
161 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
162 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
163 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
164 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
165 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
166 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
167 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
168 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
169 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
170 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
171 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
172 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
175 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
176 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
177 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
178 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
179 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
181 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
182 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
184 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
185 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
186 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
188 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
189 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
190 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
191 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
192 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
193 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
194 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
195 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
196 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
197 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
198 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
199 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
200 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
201 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
202 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
203 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
204 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
205 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
206 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
208 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
209 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
210 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
211 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
212 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
214 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
215 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
216 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
217 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
220 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
221 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
222 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
225 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
226 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
227 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
228 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
230 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
231 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
232 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
233 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
234 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
235 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
237 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
238 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
239 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
242 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
245 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
246 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
248 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
249 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
250 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
252 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
253 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
254 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
255 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
256 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
257 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
258 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
259 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
260 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
261 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
262 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
265 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
268 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
269 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
270 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
271 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
272 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
273 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
274 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
275 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
276 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
277 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
278 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
279 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
280 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
281 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
282 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
283 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
284 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
285 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
286 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
287 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
288 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
289 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
290 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
291 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
292 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
293 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
294 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
295 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
296 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
297 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
298 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
299 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
300 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
301 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
302 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
303 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
304 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
305 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
306 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
307 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
308 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
309 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
310 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
311 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
312 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
313 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
314 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
315 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
316 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
317 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
319 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
320 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
321 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
323 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
324 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
329 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
330 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
331 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
332 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
333 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
334 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
335 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
336 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
337 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
338 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
339 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
340 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
341 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
342 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
343 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
344 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
345 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
346 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
347 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
348 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
349 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
350 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
351 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
352 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
353 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
354 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
355 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
356 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
357 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
358 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
359 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
360 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
361 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
362 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
363 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
364 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
365 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
366 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
367 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
368 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
369 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
370 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
371 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
372 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
373 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
374 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
375 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
376 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
377 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
378 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
379 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
380 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
381 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
382 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
383 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
384 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
385 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
386 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
387 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
388 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
389 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
390 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
391 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
392 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
393 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
394 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
395 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
396 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
397 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
398 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
399 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
400 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
401 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
402 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
403 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
404 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
405 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
406 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
407 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
408 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
409 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
410 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
411 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
412 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
413 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
414 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
415 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
417 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
418 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
419 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
420 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
421 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
422 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
423 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
424 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
425 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
426 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
427 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
428 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
429 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
430 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
431 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
432 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
433 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
434 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
435 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
436 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
437 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
438 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
439 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
440 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
441 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
442 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
443 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
444 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
445 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
446 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
447 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
448 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
449 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
450 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
451 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
452 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
453 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
454 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
455 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
456 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
457 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
459 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
460 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
461 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
462 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
463 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
464 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
465 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
466 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
468 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
469 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
470 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
471 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
473 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
474 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
475 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
476 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
477 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
478 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
479 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
480 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
481 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
483 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
484 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
490 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
491 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
493 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
494 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
495 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
496 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
497 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
498 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
499 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
500 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
501 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
502 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
503 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
504 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
505 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
506 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
507 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
508 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
509 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
510 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
511 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
512 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
514 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
515 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
516 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
518 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
519 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
520 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
521 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
522 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
523 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
524 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
525 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
526 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
528 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
529 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
532 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
533 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
534 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
535 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
536 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
537 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
538 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
539 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
540 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
541 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
542 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
543 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
544 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
545 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
546 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
547 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
548 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
549 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
550 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
551 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
552 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
553 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
554 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
555 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
556 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
557 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
558 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
559 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
560 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
561 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
562 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
563 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
564 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
565 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
566 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
567 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
568 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
569 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
570 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
571 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
572 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
573 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
574 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
575 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
576 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
577 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
578 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
579 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
580 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
581 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
582 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
583 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
584 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
585 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
586 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
587 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
588 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
589 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
590 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
591 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
592 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
593 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
594 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
595 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
596 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
597 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
598 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
599 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
600 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
601 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
602 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
603 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
604 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
605 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
606 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
607 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
608 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
609 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
610 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
611 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
612 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
613 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
614 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
615 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
616 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
617 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
618 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
619 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
620 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
621 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
622 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
623 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
624 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
625 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
626 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
627 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
628 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
629 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
630 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
631 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
632 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
633 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
634 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
635 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
636 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
637 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
638 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
639 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
640 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
641 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
642 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
643 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
644 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
645 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
646 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
647 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
648 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
649 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
650 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
651 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
652 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
654 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
655 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
656 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
657 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
658 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
659 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
660 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
661 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
662 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
663 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
664 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
665 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
666 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
667 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
668 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
669 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
670 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
671 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
672 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
673 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
674 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
675 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
676 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
677 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
678 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
679 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
680 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
681 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
682 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
683 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
684 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
685 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
686 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
687 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
688 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
689 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
690 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
691 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
692 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
693 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
694 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
695 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
696 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
697 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
698 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
699 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
700 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
701 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
702 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
703 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
704 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
705 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
706 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
707 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
708 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
709 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
710 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
711 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
712 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
713 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
714 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
715 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
716 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
717 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
718 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
719 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
720 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
721 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
722 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
723 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
724 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
725 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
726 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
727 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
728 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
729 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
730 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
731 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
732 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
733 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
734 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
735 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
736 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
737 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
738 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
739 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
740 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
741 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
742 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
743 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
744 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
745 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
746 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
747 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
748 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
749 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
750 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
751 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
752 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
753 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
754 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
755 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
756 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
757 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
758 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
759 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
760 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
761 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
762 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
763 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
764 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
765 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
766 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
767 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
768 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
769 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
770 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
771 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
772 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
773 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
774 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
775 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
776 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
777 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
778 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
779 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
780 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
781 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
782 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
783 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
784 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
785 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
786 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
787 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
788 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
789 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
790 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
791 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
792 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
793 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
794 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
795 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
796 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
797 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
798 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
799 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
800 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
801 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
802 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
803 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
804 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
805 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
806 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
807 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
808 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
809 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
810 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
811 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
812 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
813 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
814 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
815 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
816 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
817 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
818 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
819 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
820 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
821 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
822 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
823 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
824 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
825 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
826 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
827 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
828 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
829 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
830 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
831 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
832 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
833 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
834 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
835 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
836 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
837 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
838 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
839 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
840 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
841 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
842 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
843 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
844 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
845 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
846 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
847 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
848 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
849 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
850 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
851 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
852 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
853 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
854 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
855 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
856 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
857 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
858 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
859 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
860 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
861 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
862 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
863 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
864 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
865 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
866 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
867 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
868 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
869 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
870 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
871 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
872 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
873 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
874 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
875 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
876 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
877 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
878 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
879 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
880 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
881 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
882 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
883 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
884 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
885 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
886 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
887 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
888 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
889 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
890 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
891 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
892 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
893 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
894 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
895 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
896 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
897 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
898 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
899 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
900 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
901 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
902 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
903 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
904 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
905 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
906 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
907 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
908 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
909 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
910 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
911 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
912 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 912 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.