Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
2 24/05/2017 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
3 20/05/2017 5 ngày 800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mucinthienlong
4 15/05/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
5 14/05/2017 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
6 10/05/2017 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
7 05/05/2017 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
8 01/05/2017 21 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
9 10/04/2017 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
10 04/04/2017 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
11 03/04/2017 27 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
12 07/03/2017 13 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
13 22/02/2017 9 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
14 13/02/2017 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
15 06/02/2017 4 ngày 850.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ mucinht
16 02/02/2017 9 ngày 1.230.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
17 24/01/2017 1 ngày 1.230.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
18 23/01/2017 13 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 430.000 VNĐ sieuthiht
19 10/01/2017 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
20 04/01/2017 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
21 21/12/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
22 16/12/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
23 15/12/2016 18 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
24 27/11/2016 19 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
25 08/11/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
26 07/11/2016 6 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
27 01/11/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
28 31/10/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
29 28/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
30 26/10/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
31 11/10/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
32 02/10/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
33 01/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
34 29/09/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
35 14/09/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
36 12/09/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
37 09/09/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
38 30/08/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
39 27/08/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
40 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
41 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
42 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
43 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
44 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
45 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
46 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
47 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
48 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
49 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
50 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
51 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
52 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
53 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
54 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
55 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
56 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
57 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
58 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
59 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
60 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
61 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
62 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
63 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
64 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
65 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
66 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
67 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
68 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
69 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
70 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
71 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
72 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
73 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
74 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
75 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
76 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
77 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
78 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
79 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
80 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
81 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
82 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
83 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
84 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
85 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
86 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
87 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
88 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
89 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
90 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
91 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
92 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
93 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
94 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
95 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
96 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
97 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
98 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
99 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
100 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
101 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
102 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
103 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
104 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
105 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
106 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
107 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
108 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
109 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
110 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
111 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
112 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
113 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
114 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
115 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
116 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
117 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
118 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
119 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
120 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
121 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
122 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
123 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
124 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
125 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
126 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
127 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
128 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
129 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
130 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
131 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
132 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
133 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
134 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
135 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
136 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
137 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
138 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
139 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
140 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
141 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
142 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
143 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
144 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
145 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
146 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
147 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
148 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
149 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
150 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
151 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
152 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
153 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
154 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
155 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
156 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
157 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
158 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
159 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
160 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
162 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
163 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
164 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
165 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
166 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
167 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
169 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
170 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
171 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
172 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
173 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
174 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
175 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
176 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
177 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
178 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
179 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
184 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
185 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
186 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
187 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
188 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
189 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
190 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
191 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
192 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
193 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
194 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
195 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
196 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
197 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
198 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
199 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
201 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
202 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
203 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
204 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
207 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
208 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
209 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
211 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
212 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
214 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
215 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
216 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
220 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
222 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
223 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
224 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
225 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
226 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
227 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
231 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
232 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
233 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
234 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
235 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
237 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
238 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
239 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
240 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
241 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
242 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
243 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
244 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
245 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
246 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
248 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
249 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
250 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
251 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
252 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
253 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
254 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
255 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
256 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
257 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
258 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
259 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
260 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
261 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
262 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
263 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
264 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
265 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
268 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
269 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
270 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
271 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
274 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
275 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
277 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
278 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
282 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
284 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
285 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
286 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
287 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
288 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
289 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
290 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
291 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
292 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
293 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
294 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
295 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
296 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
297 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
298 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
299 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
303 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
304 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
305 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
306 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
307 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
308 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
310 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
312 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
313 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
314 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
315 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
317 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
318 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
320 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
321 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
325 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
326 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
327 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
328 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
329 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
332 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
335 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
336 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
337 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
338 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
339 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
340 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
341 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
342 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
343 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
344 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
345 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
346 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
347 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
348 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
349 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
350 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
351 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
352 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
353 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
354 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
355 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
356 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
357 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
358 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
359 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
360 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
361 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
362 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
363 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
364 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
365 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
366 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
367 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
368 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
369 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
370 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
371 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
372 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
373 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
374 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
375 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
376 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
377 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
378 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
379 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
380 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
381 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
382 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
383 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
384 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
385 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
386 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
387 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
388 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
389 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
390 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
391 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
392 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
393 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
394 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
395 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
396 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
397 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
398 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
399 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
400 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
401 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
402 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
403 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
404 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
405 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
406 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
407 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
408 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
409 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
410 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
411 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
412 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
413 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
414 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
415 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
416 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
417 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
418 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
419 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
420 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
421 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
422 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
423 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
424 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
425 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
426 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
427 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
428 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
429 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
430 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
431 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
432 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
433 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
434 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
435 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
436 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
437 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
438 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
439 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
440 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
441 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
442 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
443 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
444 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
445 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
446 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
447 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
448 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
449 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
450 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
451 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
452 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
453 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
454 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
455 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
456 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
457 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
458 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
459 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
460 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
461 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
462 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
463 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
464 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
465 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
466 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
467 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
468 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
469 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
470 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
471 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
472 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
474 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
475 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
476 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
477 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
478 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
479 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
481 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
482 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
483 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
484 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
485 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
493 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
494 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
495 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
496 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
497 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
498 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
499 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
500 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
501 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
502 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
503 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
504 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
505 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
506 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
507 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
508 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
509 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
510 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
511 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
512 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
513 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
514 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
515 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
516 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
517 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
518 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
519 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
520 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
524 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
525 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
526 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
527 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
528 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
529 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
532 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
533 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
534 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
535 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
536 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
537 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
538 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
539 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
540 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
542 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
543 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
544 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
545 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
546 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
547 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
548 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
549 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
550 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
551 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
552 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
553 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
554 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
555 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
556 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
557 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
558 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
559 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
560 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
561 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
562 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
563 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
564 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
565 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
566 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
567 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
568 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
569 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
570 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
571 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
572 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
573 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
574 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
575 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
576 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
577 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
578 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
579 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
580 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
581 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
582 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
583 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
584 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
585 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
586 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
587 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
588 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
589 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
590 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
591 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
592 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
593 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
594 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
595 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
596 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
597 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
598 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
599 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
600 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
601 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
602 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
603 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
604 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
605 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
606 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
607 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
608 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
609 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
610 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
611 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
612 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
613 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
614 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
615 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
616 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
617 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
618 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
619 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
620 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
621 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
622 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
623 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
624 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
625 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
626 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
627 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
628 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
629 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
630 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
631 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
632 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
633 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
634 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
635 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
636 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
637 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
638 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
639 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
640 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
641 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
642 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
643 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
644 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
645 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
646 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
647 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
648 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
649 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
650 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
651 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
652 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
654 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
655 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
656 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
657 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
658 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
659 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
660 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
661 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
662 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
663 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
664 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
665 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
666 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
667 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
668 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
669 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
670 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
671 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
672 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
673 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
674 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
675 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
676 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
677 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
678 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
679 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
680 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
681 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
682 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
683 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
684 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
685 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
686 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
687 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
688 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
689 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
690 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
691 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
692 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
693 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
694 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
695 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
696 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
697 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
698 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
699 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
700 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
701 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
702 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
703 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
704 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
705 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
706 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
707 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
708 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
709 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
710 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
711 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
712 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
713 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
714 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
715 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
716 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
717 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
718 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
719 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
720 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
721 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
722 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
723 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
724 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
725 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
726 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
727 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
728 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
729 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
730 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
731 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
732 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
733 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
734 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
735 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
736 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
737 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
738 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
739 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
740 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
741 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
742 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
743 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
744 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
745 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
746 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
747 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
748 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
749 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
750 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
751 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
752 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
753 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
754 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
755 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
756 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
757 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
758 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
759 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
760 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
761 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
762 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
763 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
764 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
765 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
766 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
767 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
768 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
769 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
770 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
771 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
772 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
773 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
774 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
775 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
776 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
777 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
778 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
779 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
780 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
781 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
782 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
783 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
784 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
785 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
786 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
787 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
788 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
789 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
790 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
791 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
792 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
793 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
794 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
795 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
796 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
797 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
798 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
799 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
800 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
801 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
802 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
803 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
804 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
805 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
806 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
807 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
808 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
809 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
810 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
811 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
812 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
813 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
814 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
815 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
816 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
817 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
818 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
819 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
820 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
821 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
822 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
823 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
824 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
825 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
826 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
827 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
828 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
829 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
830 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
831 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
832 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
833 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
834 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
835 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
836 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
837 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
838 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
839 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
840 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
841 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
842 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
843 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
844 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
845 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
846 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
847 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
848 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
849 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
850 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
851 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
852 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
853 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
854 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
855 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
856 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
857 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
858 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
859 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
860 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
861 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
862 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
863 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
864 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
865 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
866 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
867 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
868 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
869 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
870 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
871 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
872 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
873 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
874 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
875 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
876 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
877 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
878 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
879 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
880 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
881 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
882 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
883 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
884 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
885 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
886 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
887 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
888 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
889 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
890 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
891 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
892 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
893 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
894 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
895 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
896 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
897 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
898 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
899 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
900 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
901 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
902 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
903 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
904 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
905 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
906 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
907 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
908 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
909 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
910 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
911 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
912 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
913 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
914 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
915 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
916 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
917 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
918 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
919 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
920 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
921 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
922 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
923 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
924 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
925 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
926 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
927 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
928 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
929 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
930 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
931 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
932 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
933 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
934 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
935 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
936 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
937 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
938 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
939 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
940 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
941 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
942 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
943 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
944 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
945 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
946 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
947 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
948 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
949 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
950 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
951 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
952 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
953 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
954 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
955 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
956 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
957 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
958 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
959 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
960 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
961 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
962 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
963 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
964 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
965 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
966 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
967 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
968 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
969 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
970 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
971 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
972 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
973 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
974 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
975 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
976 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
977 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
978 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
979 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
980 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
981 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
982 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
983 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
984 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
985 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
986 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
987 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
988 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
989 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
990 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
991 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
992 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
993 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
994 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
995 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
996 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
997 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
998 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
999 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
1000 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
1001 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1002 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
1003 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1004 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1005 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 1.005 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.