Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/01/2017 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
2 04/01/2017 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
3 21/12/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
4 16/12/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
5 15/12/2016 18 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
6 27/11/2016 19 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
7 08/11/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
8 07/11/2016 6 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
9 01/11/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
10 31/10/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
11 28/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
12 26/10/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
13 11/10/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
14 02/10/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
15 01/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
16 29/09/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
17 14/09/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
18 12/09/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
19 09/09/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
20 30/08/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
21 27/08/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
22 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
23 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
24 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
25 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
26 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
27 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
28 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
29 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
30 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
31 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
32 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
33 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
34 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
35 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
36 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
37 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
38 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
39 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
40 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
41 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
42 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
43 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
44 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
45 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
46 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
47 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
48 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
49 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
50 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
51 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
52 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
53 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
54 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
55 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
56 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
57 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
58 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
59 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
60 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
61 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
62 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
63 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
64 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
65 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
66 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
67 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
68 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
69 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
70 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
71 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
72 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
73 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
74 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
75 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
76 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
77 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
78 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
79 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
80 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
81 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
82 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
83 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
84 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
85 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
86 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
87 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
88 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
89 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
90 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
91 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
92 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
93 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
94 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
95 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
96 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
97 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
98 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
99 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
100 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
101 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
102 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
103 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
104 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
105 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
106 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
107 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
108 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
109 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
110 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
111 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
112 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
113 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
114 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
115 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
116 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
117 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
118 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
119 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
120 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
121 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
122 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
123 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
124 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
125 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
126 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
127 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
128 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
129 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
130 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
131 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
132 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
133 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
134 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
135 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
136 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
137 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
138 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
140 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
141 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
142 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
144 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
145 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
146 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
147 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
148 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
149 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
150 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
151 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
152 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
153 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
154 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
155 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
156 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
157 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
158 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
159 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
160 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
161 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
163 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
164 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
165 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
166 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
167 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
168 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
169 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
170 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
171 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
172 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
173 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
174 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
179 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
180 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
181 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
184 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
185 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
186 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
188 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
189 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
190 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
191 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
192 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
193 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
194 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
195 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
196 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
197 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
198 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
199 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
201 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
202 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
203 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
204 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
205 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
206 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
207 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
208 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
209 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
211 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
212 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
213 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
214 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
215 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
216 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
220 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
223 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
225 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
226 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
227 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
229 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
230 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
231 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
232 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
233 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
234 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
235 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
236 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
237 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
238 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
239 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
240 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
241 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
242 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
243 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
244 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
245 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
246 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
247 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
248 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
250 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
251 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
252 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
253 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
254 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
255 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
256 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
257 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
258 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
259 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
260 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
261 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
263 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
264 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
265 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
266 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
267 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
268 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
269 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
270 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
271 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
272 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
273 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
274 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
275 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
276 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
277 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
278 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
279 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
280 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
281 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
282 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
283 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
285 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
286 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
287 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
288 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
289 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
290 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
291 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
292 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
294 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
295 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
296 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
297 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
299 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
300 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
302 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
303 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
304 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
306 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
307 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
308 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
310 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
315 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
320 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
321 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
322 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
323 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
324 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
325 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
326 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
327 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
328 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
329 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
332 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
335 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
336 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
337 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
338 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
339 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
340 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
341 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
342 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
343 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
344 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
345 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
346 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
347 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
348 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
349 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
350 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
351 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
352 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
353 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
354 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
355 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
356 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
357 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
358 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
359 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
360 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
361 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
362 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
363 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
364 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
365 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
366 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
367 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
368 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
369 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
370 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
371 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
372 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
373 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
374 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
375 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
376 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
377 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
378 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
379 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
380 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
381 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
382 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
383 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
384 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
385 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
386 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
387 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
388 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
389 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
390 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
391 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
392 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
393 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
394 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
395 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
396 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
397 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
398 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
399 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
400 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
401 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
402 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
403 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
404 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
405 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
406 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
407 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
408 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
409 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
410 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
411 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
412 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
413 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
414 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
416 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
417 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
418 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
419 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
420 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
421 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
422 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
423 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
424 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
425 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
426 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
427 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
428 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
429 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
430 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
431 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
432 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
433 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
434 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
435 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
436 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
437 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
438 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
439 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
440 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
441 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
442 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
443 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
444 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
445 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
446 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
447 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
448 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
449 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
450 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
451 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
452 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
453 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
454 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
455 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
456 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
457 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
459 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
460 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
461 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
462 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
463 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
464 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
465 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
466 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
467 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
468 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
470 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
471 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
474 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
475 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
476 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
477 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
478 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
479 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
480 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
481 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
482 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
483 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
484 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
485 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
486 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
487 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
488 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
489 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
490 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
491 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
492 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
493 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
494 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
495 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
496 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
497 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
498 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
499 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
500 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
502 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
503 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
505 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
508 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
509 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
510 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
511 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
512 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
514 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
515 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
518 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
519 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
520 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
521 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
524 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
525 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
528 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
532 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
533 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
534 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
535 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
536 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
537 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
538 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
539 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
540 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
542 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
543 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
544 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
545 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
546 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
547 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
548 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
549 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
550 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
551 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
552 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
553 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
554 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
555 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
556 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
557 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
558 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
559 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
560 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
561 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
562 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
563 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
564 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
565 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
566 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
567 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
568 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
569 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
570 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
571 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
572 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
573 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
574 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
575 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
576 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
577 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
578 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
579 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
580 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
581 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
582 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
583 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
584 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
585 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
586 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
587 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
588 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
589 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
590 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
591 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
592 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
593 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
594 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
595 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
596 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
597 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
598 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
599 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
600 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
601 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
602 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
603 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
604 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
605 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
606 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
607 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
608 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
609 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
610 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
611 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
612 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
613 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
614 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
615 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
616 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
617 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
618 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
619 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
620 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
621 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
622 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
623 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
624 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
625 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
626 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
627 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
628 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
629 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
630 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
631 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
632 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
633 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
634 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
635 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
636 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
637 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
638 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
639 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
640 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
641 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
642 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
643 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
644 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
645 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
646 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
647 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
648 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
649 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
650 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
651 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
652 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
653 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
654 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
655 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
656 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
657 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
658 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
659 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
660 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
661 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
662 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
663 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
664 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
665 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
666 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
667 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
668 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
669 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
670 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
671 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
672 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
673 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
674 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
675 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
676 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
677 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
678 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
679 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
680 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
681 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
682 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
683 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
684 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
685 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
686 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
687 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
688 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
689 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
690 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
691 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
692 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
693 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
694 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
695 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
696 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
697 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
698 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
699 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
700 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
701 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
702 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
703 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
704 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
705 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
706 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
707 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
708 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
709 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
710 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
711 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
712 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
713 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
714 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
715 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
716 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
717 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
718 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
719 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
720 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
721 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
722 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
723 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
724 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
725 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
726 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
727 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
728 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
729 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
730 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
731 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
732 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
733 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
734 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
735 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
736 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
737 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
738 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
739 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
740 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
741 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
742 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
743 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
744 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
745 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
746 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
747 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
748 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
749 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
750 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
751 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
752 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
753 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
754 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
755 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
756 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
757 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
758 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
759 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
760 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
761 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
762 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
763 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
764 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
765 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
766 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
767 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
768 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
769 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
770 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
771 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
772 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
773 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
774 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
775 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
776 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
777 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
778 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
779 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
780 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
781 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
782 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
783 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
784 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
785 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
786 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
787 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
788 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
789 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
790 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
791 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
792 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
793 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
794 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
795 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
796 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
797 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
798 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
799 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
800 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
801 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
802 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
803 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
804 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
805 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
806 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
807 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
808 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
809 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
810 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
811 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
812 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
813 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
814 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
815 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
816 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
817 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
818 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
819 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
820 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
821 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
822 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
823 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
824 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
825 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
826 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
827 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
828 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
829 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
830 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
831 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
832 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
833 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
834 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
835 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
836 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
837 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
838 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
839 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
840 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
841 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
842 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
843 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
844 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
845 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
846 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
847 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
848 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
849 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
850 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
851 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
852 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
853 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
854 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
855 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
856 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
857 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
858 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
859 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
860 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
861 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
862 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
863 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
864 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
865 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
866 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
867 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
868 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
869 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
870 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
871 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
872 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
873 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
874 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
875 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
876 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
877 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
878 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
879 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
880 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
881 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
882 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
883 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
884 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
885 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
886 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
887 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
888 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
889 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
890 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
891 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
892 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
893 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
894 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
895 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
896 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
897 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
898 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
899 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
900 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
901 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
902 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
903 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
904 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
905 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
906 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
907 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
908 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
909 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
910 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
911 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
912 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
913 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
914 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
915 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
916 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
917 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
918 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
919 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
920 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
921 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
922 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
923 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
924 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
925 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
926 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
927 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
928 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
929 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
930 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
931 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
932 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
933 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
934 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
935 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
936 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
937 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
938 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
939 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
940 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
941 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
942 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
943 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
944 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
945 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
946 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
947 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
948 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
949 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
950 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
951 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
952 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
953 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
954 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
955 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
956 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
957 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
958 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
959 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
960 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
961 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
962 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
963 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
964 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
965 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
966 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
967 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
968 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
969 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
970 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
971 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
972 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
973 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
974 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
975 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
976 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
977 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
978 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
979 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
980 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
981 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
982 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
983 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
984 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
985 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
986 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
987 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 987 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.