• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
2 23/12/2014 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
3 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
4 18/12/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
5 16/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
6 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
7 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
8 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
9 12/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
10 11/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
11 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
12 09/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
13 08/12/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
14 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
15 05/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
16 04/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
17 03/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
18 02/12/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
19 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
20 30/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
21 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
22 28/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
23 27/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
24 26/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
25 25/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
26 24/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
27 23/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
28 22/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
29 21/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
30 20/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
31 19/11/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
32 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
33 16/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
34 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
35 14/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
36 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
37 12/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
38 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
39 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
40 08/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
41 07/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
42 06/11/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
43 04/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
44 03/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
45 02/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
46 01/11/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
47 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
48 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
49 29/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
50 28/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
51 27/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
52 26/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
53 25/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
54 24/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
55 23/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
56 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
57 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
58 20/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
59 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
60 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
61 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
62 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
63 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
64 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
65 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
66 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
67 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
68 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
69 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
70 08/10/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
71 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
72 06/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
73 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
74 04/10/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
75 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
76 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
77 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
78 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
79 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
80 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
81 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
82 26/09/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
83 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
84 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
85 19/09/2014 10 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
86 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
87 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
88 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
89 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
90 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
91 02/09/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
92 01/09/2014 2 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
93 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
94 29/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
95 28/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
96 27/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
97 26/08/2014 48 ngày 700.000 VNĐ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
98 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
99 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
100 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
101 04/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
102 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
103 02/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
104 01/07/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
105 30/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
106 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
107 28/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
108 27/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
109 26/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
110 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
111 24/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
112 23/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
113 22/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
114 21/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
115 20/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
116 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
117 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
118 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
119 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
120 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
121 14/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
122 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
123 12/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
124 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
125 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
126 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
127 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
128 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
129 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
130 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
131 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
132 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
133 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
134 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
135 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
136 29/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
137 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
138 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
139 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
140 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
141 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
142 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
143 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
144 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
145 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
146 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
147 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
148 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
149 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
150 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
151 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
152 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
153 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
154 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
155 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
156 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
157 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
158 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
159 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
160 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
161 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
162 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
163 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
164 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
165 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
166 28/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 27/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
169 25/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
170 24/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
171 23/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 22/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 21/04/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 18/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
175 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
176 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
177 15/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
178 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
179 13/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 12/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 11/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 10/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 09/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
184 08/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 07/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
186 06/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
187 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
188 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
189 03/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
190 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
191 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
192 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
193 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
194 28/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
195 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
196 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
197 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
198 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
199 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
200 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
201 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
202 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
203 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
204 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
205 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
206 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
207 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
208 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
209 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
210 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
211 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
212 10/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 09/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
214 08/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
215 07/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
216 06/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 05/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 04/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
219 03/03/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
220 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
221 28/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
223 26/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
224 25/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
225 24/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
226 23/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
227 22/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 21/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 20/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
231 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
232 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
233 16/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
234 15/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
235 14/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 13/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
237 12/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
238 11/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
239 10/02/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 07/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 06/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
242 05/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 04/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 03/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
245 02/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
246 01/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
248 30/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 29/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 28/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
252 26/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
253 25/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
254 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
255 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
256 22/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
257 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
258 20/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
259 19/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
260 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
261 17/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
262 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
263 14/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 13/01/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
265 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
266 09/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
267 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
268 06/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
269 05/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
270 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
271 03/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 02/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 01/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 31/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 30/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 29/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
277 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
278 27/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 26/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
280 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
281 24/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
282 23/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
284 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
285 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
286 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
287 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
288 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
289 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
290 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
291 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
292 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
293 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
294 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
295 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
296 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
297 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
298 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
299 03/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 02/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 01/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
302 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
303 29/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
304 28/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
305 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
306 26/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
307 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
308 24/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
310 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
311 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
312 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
313 19/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 18/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
315 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
316 16/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 15/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 14/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
319 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
320 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
321 11/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
322 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
323 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
324 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
325 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
326 06/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
327 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
328 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
329 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
330 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
331 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
332 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
333 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
334 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
335 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
336 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
337 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
338 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
339 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
340 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
341 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
342 21/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
343 20/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
344 19/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
345 18/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
346 17/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
347 16/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
348 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
349 14/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
350 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
351 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
352 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
353 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
354 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
355 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
356 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
357 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
358 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
359 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
360 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
361 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
362 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
363 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
364 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
365 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
366 27/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
367 26/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
368 25/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
369 24/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
370 23/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
371 22/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
372 21/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
373 20/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
374 19/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
375 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
376 17/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
377 16/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
378 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
379 14/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
380 13/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
381 12/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
382 11/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
383 10/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
384 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
385 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
386 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
387 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
388 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
389 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
390 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
391 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
392 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
393 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
394 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
395 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
396 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
397 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
398 25/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
399 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
400 23/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
401 22/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
402 21/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
403 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
404 19/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
405 18/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
406 15/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
407 14/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
408 13/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
409 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
410 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
411 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
412 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
413 05/08/2013 2 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
414 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
415 02/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
416 01/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
417 31/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
418 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
419 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
420 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
421 27/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
422 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
423 25/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
424 24/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
425 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
426 22/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
427 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
428 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
429 19/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
430 18/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
431 17/07/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
432 16/07/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
433 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
434 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
435 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
436 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
437 30/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
438 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
439 28/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
440 27/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
441 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
442 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
443 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
444 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
445 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
446 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
447 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
448 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
449 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
450 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
451 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
452 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
453 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
454 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
455 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
456 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
457 13/05/2013 6 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 07/05/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
459 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
460 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
461 25/04/2013 7 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
462 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
463 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
464 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
465 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
466 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
467 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
468 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
469 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
470 09/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
471 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
472 06/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
473 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
474 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
475 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
476 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
477 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
478 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
479 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
480 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
481 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
482 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
483 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
484 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
485 12/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
486 11/03/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
487 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
488 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
489 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
490 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
491 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
492 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
493 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
494 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
495 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
496 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
497 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
498 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
499 15/02/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 13/02/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 09/02/2013 16 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
502 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
503 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
504 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
505 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
506 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
507 16/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
508 15/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
509 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
510 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
511 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
512 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
513 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
514 09/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
515 08/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
516 07/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
517 06/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
518 05/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
519 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
520 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
521 02/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
522 01/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
523 31/12/2012 2 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
524 29/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
525 28/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
526 27/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
527 26/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
528 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
529 24/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
530 23/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
531 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
532 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
533 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
534 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
535 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
536 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
537 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
538 15/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
539 14/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
540 13/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
541 12/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
542 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
543 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
544 09/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
545 08/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
546 07/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
547 06/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
548 05/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
549 04/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
550 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
551 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
552 01/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
553 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
554 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
555 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
556 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
557 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
558 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
559 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
560 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
561 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
562 16/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
563 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
564 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
565 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
566 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
567 11/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
568 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
569 09/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
570 08/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
571 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
572 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
573 05/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
574 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
575 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
576 02/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
577 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
578 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
579 30/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
580 29/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
581 28/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
582 27/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
583 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
584 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
585 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
586 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
587 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
588 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
589 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
590 19/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
591 18/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
592 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
593 16/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
594 15/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
595 14/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
596 13/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
597 12/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
598 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
599 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
600 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
601 08/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
602 07/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
603 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
604 05/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
605 04/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
606 03/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
607 02/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
608 01/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
609 30/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
610 29/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
611 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
612 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
613 26/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
614 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
615 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
616 23/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
617 22/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
618 21/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
619 20/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
620 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
621 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
622 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
623 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
624 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
625 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
626 13/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
627 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
628 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
629 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
630 09/09/2012 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
631 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
632 06/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
633 05/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
634 04/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
635 03/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
636 02/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
637 01/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
638 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
639 30/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
640 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
641 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
642 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
643 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
644 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
645 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
646 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
647 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
648 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
649 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
650 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
651 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
652 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
653 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
654 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
655 13/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
656 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
657 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
658 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
659 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
660 07/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
661 06/08/2012 2 ngày 800.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
662 04/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
663 03/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
664 02/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
665 01/08/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
666 31/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
667 30/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
668 29/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
669 28/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
670 27/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
671 26/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
672 25/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
673 24/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
674 23/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
675 22/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
676 21/07/2012 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
677 17/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
678 16/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
679 15/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
680 14/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
681 13/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
682 12/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
683 11/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
684 10/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
685 09/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
686 08/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
687 07/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
688 06/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
689 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
690 04/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
691 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
692 02/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
693 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
694 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
695 29/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
696 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
697 27/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
698 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
699 25/06/2012 2.390.000 VNĐ mayinchinhhang
Có tổng cộng 699 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in