Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/11/2016 19 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
2 08/11/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
3 07/11/2016 6 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
4 01/11/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
5 31/10/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
6 28/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
7 26/10/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
8 11/10/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
9 02/10/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
10 01/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
11 29/09/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
12 14/09/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
13 12/09/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
14 09/09/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
15 30/08/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
16 27/08/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
17 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
18 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
19 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
20 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
21 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
22 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
23 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
24 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
25 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
26 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
27 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
28 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
29 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
30 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
31 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
32 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
33 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
34 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
35 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
36 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
37 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
38 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
39 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
40 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
41 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
42 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
43 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
44 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
45 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
46 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
47 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
48 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
49 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
50 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
51 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
52 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
53 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
54 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
55 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
56 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
57 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
58 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
59 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
60 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
61 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
62 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
63 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
64 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
65 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
66 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
67 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
68 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
69 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
70 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
71 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
72 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
73 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
74 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
75 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
76 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
77 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
78 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
79 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
80 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
81 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
82 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
83 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
84 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
85 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
86 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
87 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
88 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
89 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
90 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
91 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
92 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
93 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
94 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
95 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
96 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
97 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
98 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
99 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
100 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
101 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
102 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
103 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
104 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
105 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
106 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
107 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
108 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
109 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
110 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
111 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
112 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
113 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
114 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
115 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
116 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
117 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
118 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
119 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
120 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
121 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
122 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
123 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
124 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
125 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
126 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
127 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
128 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
129 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
130 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
131 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
132 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
133 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
134 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
135 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
136 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
137 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
138 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
140 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
141 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
142 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
143 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
144 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
145 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
146 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
147 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
148 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
149 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
150 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
151 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
152 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
153 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
154 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
155 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
156 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
157 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
158 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
159 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
160 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
161 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
162 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
163 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
164 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
165 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
166 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
167 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
168 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
169 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
170 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
171 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
175 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
176 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
179 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
180 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
181 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
184 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
185 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
186 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
188 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
189 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
191 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
192 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
193 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
194 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
195 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
196 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
197 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
198 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
199 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
200 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
201 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
202 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
203 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
204 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
207 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
208 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
209 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
211 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
214 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
215 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
216 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
217 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
218 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
220 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
221 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
222 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
225 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
226 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
227 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
231 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
232 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
233 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
234 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
235 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
236 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
237 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
238 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
239 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
240 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
241 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
242 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
245 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
246 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
248 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
252 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
253 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
254 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
255 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
256 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
257 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
258 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
259 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
260 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
261 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
262 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
263 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
264 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
265 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
266 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
267 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
268 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
269 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
270 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
271 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
272 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
273 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
274 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
275 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
276 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
280 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
281 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
282 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
284 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
285 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
286 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
287 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
289 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
290 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
291 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
292 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
294 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
295 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
296 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
297 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
298 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
302 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
303 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
304 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
305 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
306 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
310 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
315 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
316 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
317 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
318 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
319 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
320 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
321 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
322 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
323 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
328 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
329 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
330 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
331 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
332 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
335 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
336 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
337 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
338 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
339 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
340 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
341 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
342 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
343 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
344 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
345 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
346 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
347 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
348 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
349 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
350 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
351 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
352 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
353 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
354 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
355 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
356 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
357 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
358 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
359 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
360 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
361 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
362 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
363 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
364 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
365 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
366 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
367 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
368 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
369 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
370 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
371 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
372 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
373 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
374 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
375 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
376 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
377 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
378 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
379 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
380 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
381 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
382 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
383 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
384 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
385 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
386 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
387 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
388 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
389 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
390 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
391 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
392 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
393 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
394 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
395 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
396 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
397 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
398 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
399 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
400 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
401 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
402 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
403 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
404 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
405 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
406 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
407 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
408 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
410 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
411 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
412 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
413 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
414 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
417 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
418 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
419 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
420 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
421 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
422 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
423 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
424 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
425 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
426 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
427 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
428 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
429 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
430 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
431 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
432 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
433 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
434 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
435 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
436 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
437 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
438 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
439 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
440 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
441 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
442 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
443 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
444 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
445 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
446 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
447 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
448 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
449 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
450 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
451 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
452 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
453 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
454 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
455 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
456 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
457 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
458 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
459 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
460 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
461 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
462 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
463 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
464 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
465 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
466 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
467 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
468 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
470 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
471 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
472 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
473 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
474 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
475 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
476 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
477 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
478 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
479 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
480 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
481 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
482 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
483 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
484 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
485 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
486 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
487 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
488 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
489 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
490 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
491 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
492 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
493 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
494 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
495 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
502 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
503 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
504 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
505 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
506 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
508 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
509 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
510 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
511 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
512 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
513 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
514 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
515 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
516 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
518 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
519 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
520 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
524 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
525 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
528 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
530 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
531 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
532 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
533 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
534 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
536 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
537 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
538 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
539 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
540 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
541 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
542 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
543 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
544 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
545 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
546 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
547 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
548 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
549 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
550 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
551 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
552 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
553 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
554 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
555 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
556 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
557 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
558 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
559 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
560 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
561 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
562 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
563 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
564 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
565 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
566 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
567 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
568 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
569 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
570 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
571 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
572 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
573 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
574 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
575 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
576 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
577 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
578 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
579 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
580 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
581 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
582 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
583 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
584 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
585 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
586 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
587 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
588 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
589 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
590 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
591 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
592 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
593 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
594 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
595 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
596 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
597 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
598 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
599 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
600 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
601 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
602 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
603 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
604 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
605 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
606 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
607 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
608 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
609 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
610 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
611 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
612 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
613 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
614 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
615 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
616 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
617 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
618 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
619 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
620 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
621 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
622 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
623 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
624 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
625 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
626 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
627 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
628 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
629 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
630 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
631 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
632 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
633 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
634 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
635 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
636 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
637 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
638 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
639 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
640 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
641 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
642 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
643 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
644 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
645 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
646 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
647 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
648 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
649 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
650 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
651 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
652 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
654 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
655 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
656 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
657 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
658 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
659 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
660 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
661 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
662 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
663 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
664 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
665 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
666 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
667 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
668 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
669 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
670 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
671 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
672 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
673 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
674 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
675 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
676 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
677 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
678 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
679 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
680 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
681 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
682 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
683 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
684 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
685 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
686 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
687 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
688 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
689 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
690 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
691 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
692 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
693 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
694 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
695 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
696 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
697 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
698 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
699 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
700 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
701 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
702 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
703 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
704 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
705 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
706 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
707 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
708 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
709 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
710 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
711 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
712 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
713 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
714 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
715 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
716 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
717 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
718 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
719 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
720 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
721 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
722 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
723 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
724 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
725 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
726 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
727 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
728 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
729 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
730 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
731 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
732 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
733 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
734 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
735 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
736 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
737 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
738 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
739 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
740 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
741 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
742 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
743 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
744 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
745 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
746 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
747 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
748 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
749 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
750 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
751 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
752 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
753 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
754 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
755 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
756 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
757 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
758 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
759 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
760 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
761 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
762 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
763 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
764 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
765 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
766 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
767 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
768 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
769 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
770 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
771 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
772 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
773 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
774 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
775 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
776 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
777 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
778 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
779 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
780 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
781 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
782 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
783 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
784 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
785 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
786 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
787 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
788 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
789 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
790 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
791 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
792 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
793 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
794 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
795 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
796 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
797 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
798 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
799 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
800 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
801 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
802 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
803 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
804 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
805 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
806 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
807 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
808 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
809 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
810 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
811 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
812 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
813 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
814 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
815 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
816 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
817 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
818 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
819 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
820 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
821 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
822 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
823 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
824 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
825 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
826 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
827 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
828 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
829 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
830 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
831 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
832 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
833 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
834 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
835 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
836 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
837 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
838 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
839 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
840 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
841 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
842 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
843 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
844 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
845 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
846 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
847 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
848 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
849 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
850 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
851 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
852 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
853 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
854 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
855 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
856 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
857 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
858 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
859 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
860 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
861 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
862 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
863 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
864 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
865 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
866 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
867 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
868 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
869 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
870 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
871 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
872 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
873 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
874 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
875 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
876 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
877 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
878 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
879 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
880 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
881 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
882 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
883 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
884 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
885 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
886 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
887 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
888 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
889 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
890 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
891 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
892 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
893 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
894 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
895 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
896 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
897 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
898 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
899 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
900 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
901 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
902 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
903 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
904 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
905 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
906 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
907 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
908 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
909 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
910 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
911 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
912 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
913 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
914 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
915 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
916 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
917 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
918 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
919 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
920 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
921 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
922 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
923 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
924 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
925 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
926 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
927 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
928 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
929 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
930 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
931 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
932 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
933 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
934 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
935 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
936 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
937 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
938 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
939 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
940 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
941 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
942 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
943 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
944 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
945 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
946 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
947 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
948 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
949 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
950 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
951 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
952 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
953 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
954 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
955 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
956 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
957 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
958 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
959 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
960 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
961 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
962 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
963 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
964 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
965 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
966 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
967 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
968 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
969 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
970 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
971 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
972 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
973 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
974 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
975 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
976 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
977 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
978 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
979 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
980 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
981 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
982 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 982 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.