Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
2 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
3 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
4 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
5 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
6 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
7 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
8 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
9 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
10 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
11 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
12 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
13 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
14 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
15 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
16 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
17 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
18 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
19 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
20 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
21 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
22 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
23 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
24 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
25 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
26 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
27 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
28 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
29 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
30 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
31 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
32 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
33 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
34 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
35 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
36 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
37 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
38 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
39 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
40 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
41 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
42 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
43 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
44 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
45 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
46 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
47 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
48 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
49 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
50 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
51 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
52 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
53 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
54 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
55 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
56 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
57 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
58 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
59 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
60 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
61 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
62 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
63 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
64 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
65 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
66 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
67 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
68 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
69 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
70 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
71 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
72 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
73 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
74 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
75 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
76 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
77 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
78 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
79 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
80 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
81 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
82 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
83 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
84 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
85 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
86 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
87 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
88 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
89 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
90 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
91 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
92 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
93 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
94 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
95 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
96 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
97 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
98 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
99 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
100 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
101 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
102 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
103 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
104 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
105 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
106 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
107 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
108 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
109 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
110 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
111 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
112 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
113 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
114 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
115 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
116 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
117 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
118 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
119 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
120 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
121 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
122 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
123 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
124 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
125 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
126 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
127 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
128 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
129 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
130 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
131 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
132 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
133 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
134 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
135 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
136 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
137 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
138 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
139 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
140 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
141 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
142 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
143 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
144 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
145 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
146 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
147 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
148 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
150 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
151 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
154 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
155 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
156 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
157 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
158 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
159 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
160 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
163 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
164 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
165 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
167 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
168 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
169 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
170 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
171 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
172 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
175 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
176 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
178 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
179 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
180 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
181 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
182 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
183 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
184 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
186 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
187 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
188 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
191 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
192 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
193 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
194 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
195 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
196 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
197 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
198 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
199 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
200 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
201 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
202 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
203 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
204 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
205 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
206 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
208 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
209 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
210 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
211 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
212 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
213 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
214 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
215 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
216 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
217 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
218 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
219 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
220 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
221 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
222 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
225 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
226 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
227 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
231 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
232 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
233 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
234 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
235 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
237 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
238 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
239 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
240 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
241 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
242 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
243 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
244 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
245 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
246 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
247 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
248 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
249 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
250 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
251 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
252 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
253 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
254 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
255 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
256 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
257 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
258 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
259 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
260 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
261 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
262 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
263 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
264 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
265 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
266 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
268 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
269 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
270 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
271 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
273 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
274 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
276 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
277 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
282 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
284 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
292 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
294 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
295 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
296 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
297 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
298 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
299 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
300 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
301 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
302 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
303 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
304 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
306 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
310 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
311 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
315 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
318 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
319 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
320 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
321 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
322 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
323 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
324 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
325 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
326 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
327 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
328 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
329 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
330 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
331 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
332 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
333 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
334 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
335 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
336 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
337 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
338 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
339 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
340 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
341 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
342 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
343 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
344 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
345 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
346 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
347 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
348 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
349 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
350 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
351 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
352 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
353 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
354 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
355 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
356 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
357 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
358 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
359 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
360 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
361 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
362 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
363 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
364 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
365 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
366 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
367 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
368 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
369 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
370 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
371 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
372 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
373 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
374 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
375 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
376 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
377 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
378 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
379 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
380 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
381 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
382 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
383 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
384 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
385 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
386 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
387 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
388 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
389 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
390 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
391 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
392 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
393 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
394 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
395 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
396 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
397 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
398 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
399 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
400 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
401 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
402 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
403 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
404 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
405 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
406 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
407 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
408 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
410 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
411 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
412 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
413 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
414 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
417 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
418 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
419 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
420 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
421 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
422 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
423 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
424 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
425 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
426 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
427 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
428 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
429 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
430 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
431 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
432 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
433 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
434 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
435 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
436 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
437 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
438 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
439 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
440 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
441 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
442 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
443 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
444 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
445 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
446 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
447 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
448 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
449 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
450 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
451 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
452 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
453 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
454 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
455 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
456 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
457 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
458 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
459 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
460 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
461 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
462 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
463 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
464 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
465 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
466 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
467 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
468 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
469 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
470 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
471 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
472 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
473 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
474 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
475 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
476 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
477 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
478 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
479 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
482 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
483 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
484 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
485 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
492 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
493 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
494 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
495 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
502 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
503 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
505 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
508 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
509 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
510 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
511 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
512 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
513 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
514 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
515 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
516 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
517 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
518 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
519 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
520 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
522 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
523 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
524 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
525 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
527 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
528 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
529 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
530 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
532 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
533 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
534 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
535 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
536 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
537 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
538 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
539 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
540 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
542 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
543 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
544 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
545 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
546 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
547 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
548 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
549 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
550 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
551 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
552 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
553 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
554 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
555 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
556 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
557 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
558 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
559 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
560 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
561 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
562 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
563 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
564 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
565 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
566 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
567 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
568 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
569 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
570 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
571 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
572 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
573 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
574 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
575 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
576 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
577 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
578 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
579 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
580 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
581 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
582 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
583 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
584 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
585 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
586 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
587 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
588 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
589 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
590 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
591 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
592 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
593 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
594 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
595 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
596 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
597 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
598 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
599 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
600 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
601 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
602 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
603 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
604 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
605 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
606 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
607 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
608 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
609 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
610 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
611 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
612 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
613 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
614 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
615 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
616 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
617 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
618 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
619 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
620 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
621 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
622 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
623 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
624 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
625 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
626 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
627 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
628 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
629 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
630 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
631 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
632 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
633 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
634 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
635 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
636 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
637 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
638 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
639 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
640 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
641 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
642 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
643 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
644 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
645 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
646 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
647 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
648 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
649 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
650 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
651 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
652 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
653 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
654 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
655 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
656 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
657 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
658 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
659 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
660 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
661 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
662 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
663 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
664 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
665 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
666 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
667 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
668 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
669 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
670 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
671 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
672 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
673 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
674 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
675 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
676 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
677 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
678 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
679 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
680 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
681 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
682 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
683 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
684 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
685 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
686 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
687 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
688 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
689 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
690 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
691 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
692 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
693 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
694 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
695 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
696 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
697 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
698 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
699 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
700 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
701 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
702 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
703 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
704 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
705 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
706 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
707 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
708 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
709 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
710 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
711 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
712 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
713 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
714 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
715 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
716 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
717 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
718 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
719 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
720 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
721 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
722 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
723 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
724 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
725 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
726 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
727 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
728 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
729 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
730 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
731 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
732 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
733 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
734 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
735 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
736 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
737 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
738 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
739 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
740 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
741 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
742 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
743 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
744 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
745 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
746 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
747 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
748 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
749 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
750 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
751 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
752 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
753 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
754 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
755 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
756 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
757 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
758 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
759 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
760 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
761 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
762 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
763 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
764 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
765 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
766 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
767 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
768 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
769 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
770 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
771 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
772 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
773 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
774 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
775 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
776 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
777 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
778 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
779 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
780 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
781 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
782 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
783 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
784 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
785 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
786 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
787 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
788 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
789 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
790 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
791 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
792 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
793 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
794 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
795 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
796 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
797 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
798 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
799 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
800 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
801 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
802 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
803 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
804 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
805 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
806 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
807 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
808 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
809 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
810 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
811 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
812 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
813 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
814 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
815 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
816 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
817 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
818 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
819 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
820 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
821 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
822 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
823 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
824 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
825 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
826 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
827 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
828 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
829 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
830 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
831 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
832 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
833 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
834 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
835 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
836 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
837 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
838 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
839 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
840 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
841 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
842 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
843 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
844 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
845 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
846 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
847 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
848 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
849 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
850 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
851 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
852 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
853 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
854 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
855 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
856 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
857 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
858 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
859 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
860 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
861 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
862 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
863 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
864 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
865 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
866 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
867 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
868 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
869 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
870 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
871 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
872 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
873 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
874 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
875 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
876 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
877 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
878 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
879 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
880 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
881 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
882 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
883 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
884 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
885 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
886 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
887 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
888 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
889 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
890 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
891 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
892 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
893 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
894 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
895 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
896 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
897 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
898 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
899 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
900 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
901 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
902 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
903 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
904 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
905 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
906 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
907 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
908 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
909 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
910 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
911 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
912 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
913 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
914 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
915 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
916 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
917 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
918 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
919 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
920 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
921 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
922 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
923 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
924 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
925 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
926 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
927 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
928 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
929 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
930 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
931 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
932 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
933 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
934 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
935 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
936 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
937 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
938 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
939 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
940 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
941 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
942 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
943 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
944 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
945 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
946 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
947 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
948 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
949 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
950 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
951 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
952 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
953 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
954 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
955 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
956 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
957 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
958 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
959 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
960 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
961 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 961 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.