Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/06/2017 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ 02trangiang
2 27/06/2017 4 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
3 23/06/2017 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
4 21/06/2017 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
5 13/06/2017 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
6 07/06/2017 5 ngày 800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ 02trangiang
7 02/06/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
8 01/06/2017 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
9 25/05/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
10 24/05/2017 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
11 20/05/2017 5 ngày 800.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ mucinthienlong
12 15/05/2017 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
13 14/05/2017 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
14 10/05/2017 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
15 05/05/2017 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
16 01/05/2017 21 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
17 10/04/2017 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
18 04/04/2017 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
19 03/04/2017 27 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
20 07/03/2017 13 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
21 22/02/2017 9 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
22 13/02/2017 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
23 06/02/2017 4 ngày 850.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ mucinht
24 02/02/2017 9 ngày 1.230.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
25 24/01/2017 1 ngày 1.230.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
26 23/01/2017 13 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 430.000 VNĐ sieuthiht
27 10/01/2017 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
28 04/01/2017 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
29 21/12/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
30 16/12/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
31 15/12/2016 18 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
32 27/11/2016 19 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
33 08/11/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
34 07/11/2016 6 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
35 01/11/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
36 31/10/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
37 28/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
38 26/10/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
39 11/10/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
40 02/10/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
41 01/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
42 29/09/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
43 14/09/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
44 12/09/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
45 09/09/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
46 30/08/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
47 27/08/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
48 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
49 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
50 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
51 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
52 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
53 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
54 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
55 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
56 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
57 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
58 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
59 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
60 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
61 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
62 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
63 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
64 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
65 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
66 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
67 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
68 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
69 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
70 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
71 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
72 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
73 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
74 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
75 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
76 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
77 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
78 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
79 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
80 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
81 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
82 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
83 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
84 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
85 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
86 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
87 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
88 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
89 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
90 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
91 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
92 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
93 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
94 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
95 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
96 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
97 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
98 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
99 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
100 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
101 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
102 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
103 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
104 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
105 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
106 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
107 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
108 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
109 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
110 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
111 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
112 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
113 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
114 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
115 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
116 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
117 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
118 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
119 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
120 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
121 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
122 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
123 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
124 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
125 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
126 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
127 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
128 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
129 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
130 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
131 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
132 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
133 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
134 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
135 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
136 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
137 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
138 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
139 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
140 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
141 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
142 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
143 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
144 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
145 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
146 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
147 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
148 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
149 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
150 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
151 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
152 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
153 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
154 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
155 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
156 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
157 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
158 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
159 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
160 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
161 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
162 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
163 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
164 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
165 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
166 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
167 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
168 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
169 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
170 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
171 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
172 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
173 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
174 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
175 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
176 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
177 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
178 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
179 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
180 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
181 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
182 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
183 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
184 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
185 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
186 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
187 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
188 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
191 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
192 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
193 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
194 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
195 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
196 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
197 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
198 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
199 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
200 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
201 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
202 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
203 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
204 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
206 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
207 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
208 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
209 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
210 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
211 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
212 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
214 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
215 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
216 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
217 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
220 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
222 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
223 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
224 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
225 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
226 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
227 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
228 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
230 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
231 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
232 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
233 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
234 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
235 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
237 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
238 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
239 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
242 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
245 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
246 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
247 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
248 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
249 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
250 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
251 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
252 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
253 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
254 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
255 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
256 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
257 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
258 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
259 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
260 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
261 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
262 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
263 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
264 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
265 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
266 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
267 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
268 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
269 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
270 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
271 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
272 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
273 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
276 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
277 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
278 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
279 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
281 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
282 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
283 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
285 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
286 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
289 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
290 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
291 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
292 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
293 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
294 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
295 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
296 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
297 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
298 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
299 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
300 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
301 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
302 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
303 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
304 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
305 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
306 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
307 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
310 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
311 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
312 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
313 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
314 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
315 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
316 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
317 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
318 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
320 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
321 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
322 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
323 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
325 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
326 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
329 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
332 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
333 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
334 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
335 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
336 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
337 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
338 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
339 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
340 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
341 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
342 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
343 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
344 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
345 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
346 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
347 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
348 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
349 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
350 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
351 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
352 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
353 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
354 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
355 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
356 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
357 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
358 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
359 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
360 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
361 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
362 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
363 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
364 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
365 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
366 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
367 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
368 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
369 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
370 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
371 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
372 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
373 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
374 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
375 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
376 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
377 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
378 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
379 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
380 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
381 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
382 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
383 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
384 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
385 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
386 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
387 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
388 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
389 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
390 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
391 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
392 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
393 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
394 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
395 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
396 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
397 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
398 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
399 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
400 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
401 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
402 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
403 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
404 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
405 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
406 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
407 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
408 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
409 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
410 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
411 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
412 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
413 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
414 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
415 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
416 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
417 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
418 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
419 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
420 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
421 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
422 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
423 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
424 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
425 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
426 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
427 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
428 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
429 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
430 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
431 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
432 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
433 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
434 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
435 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
436 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
437 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
438 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
439 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
440 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
441 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
442 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
443 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
444 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
445 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
446 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
447 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
448 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
449 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
450 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
451 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
452 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
453 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
454 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
455 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
456 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
457 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
458 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
459 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
460 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
461 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
462 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
463 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
464 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
465 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
466 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
467 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
468 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
469 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
470 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
471 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
472 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
473 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
474 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
475 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
476 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
477 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
478 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
479 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
480 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
482 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
483 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
484 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
489 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
490 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
491 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
492 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
493 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
494 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
495 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
501 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
502 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
503 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
504 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
505 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
506 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
507 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
508 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
509 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
510 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
511 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
512 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
513 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
514 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
515 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
516 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
517 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
518 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
519 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
520 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
521 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
522 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
523 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
524 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
525 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
526 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
528 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
532 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
533 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
534 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
536 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
537 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
538 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
539 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
540 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
542 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
543 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
544 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
545 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
546 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
547 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
548 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
549 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
550 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
551 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
552 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
553 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
554 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
555 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
556 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
557 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
558 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
559 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
560 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
561 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
562 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
563 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
564 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
565 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
566 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
567 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
568 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
569 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
570 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
571 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
572 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
573 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
574 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
575 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
576 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
577 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
578 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
579 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
580 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
581 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
582 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
583 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
584 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
585 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
586 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
587 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
588 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
589 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
590 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
591 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
592 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
593 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
594 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
595 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
596 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
597 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
598 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
599 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
600 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
601 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
602 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
603 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
604 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
605 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
606 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
607 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
608 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
609 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
610 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
611 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
612 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
613 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
614 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
615 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
616 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
617 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
618 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
619 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
620 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
621 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
622 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
623 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
624 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
625 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
626 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
627 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
628 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
629 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
630 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
631 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
632 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
633 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
634 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
635 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
636 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
637 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
638 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
639 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
640 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
641 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
642 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
643 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
644 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
645 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
646 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
647 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
648 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
649 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
650 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
651 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
652 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
653 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
654 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
655 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
656 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
657 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
658 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
659 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
660 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
661 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
662 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
663 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
664 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
665 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
666 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
667 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
668 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
669 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
670 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
671 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
672 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
673 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
674 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
675 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
676 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
677 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
678 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
679 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
680 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
681 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
682 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
683 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
684 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
685 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
686 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
687 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
688 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
689 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
690 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
691 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
692 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
693 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
694 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
695 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
696 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
697 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
698 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
699 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
700 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
701 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
702 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
703 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
704 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
705 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
706 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
707 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
708 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
709 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
710 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
711 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
712 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
713 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
714 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
715 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
716 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
717 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
718 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
719 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
720 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
721 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
722 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
723 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
724 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
725 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
726 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
727 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
728 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
729 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
730 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
731 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
732 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
733 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
734 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
735 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
736 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
737 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
738 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
739 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
740 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
741 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
742 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
743 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
744 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
745 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
746 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
747 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
748 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
749 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
750 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
751 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
752 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
753 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
754 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
755 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
756 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
757 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
758 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
759 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
760 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
761 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
762 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
763 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
764 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
765 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
766 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
767 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
768 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
769 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
770 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
771 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
772 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
773 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
774 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
775 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
776 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
777 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
778 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
779 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
780 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
781 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
782 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
783 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
784 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
785 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
786 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
787 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
788 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
789 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
790 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
791 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
792 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
793 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
794 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
795 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
796 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
797 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
798 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
799 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
800 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
801 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
802 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
803 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
804 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
805 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
806 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
807 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
808 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
809 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
810 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
811 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
812 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
813 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
814 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
815 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
816 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
817 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
818 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
819 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
820 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
821 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
822 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
823 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
824 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
825 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
826 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
827 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
828 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
829 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
830 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
831 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
832 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
833 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
834 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
835 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
836 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
837 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
838 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
839 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
840 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
841 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
842 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
843 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
844 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
845 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
846 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
847 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
848 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
849 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
850 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
851 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
852 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
853 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
854 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
855 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
856 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
857 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
858 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
859 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
860 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
861 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
862 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
863 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
864 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
865 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
866 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
867 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
868 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
869 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
870 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
871 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
872 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
873 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
874 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
875 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
876 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
877 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
878 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
879 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
880 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
881 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
882 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
883 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
884 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
885 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
886 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
887 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
888 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
889 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
890 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
891 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
892 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
893 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
894 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
895 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
896 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
897 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
898 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
899 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
900 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
901 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
902 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
903 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
904 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
905 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
906 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
907 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
908 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
909 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
910 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
911 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
912 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
913 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
914 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
915 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
916 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
917 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
918 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
919 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
920 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
921 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
922 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
923 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
924 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
925 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
926 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
927 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
928 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
929 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
930 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
931 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
932 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
933 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
934 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
935 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
936 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
937 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
938 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
939 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
940 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
941 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
942 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
943 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
944 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
945 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
946 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
947 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
948 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
949 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
950 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
951 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
952 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
953 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
954 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
955 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
956 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
957 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
958 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
959 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
960 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
961 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
962 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
963 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
964 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
965 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
966 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
967 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
968 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
969 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
970 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
971 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
972 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
973 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
974 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
975 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
976 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
977 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
978 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
979 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
980 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
981 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
982 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
983 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
984 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
985 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
986 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
987 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
988 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
989 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
990 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
991 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
992 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
993 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
994 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
995 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
996 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
997 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
998 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
999 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
1000 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
1001 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1002 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
1003 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
1004 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1005 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
1006 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1007 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
1008 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
1009 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1010 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
1011 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
1012 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
1013 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 1.013 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.