• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
2 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
3 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
4 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
5 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
6 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
7 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
8 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
9 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
10 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
11 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
12 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
13 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
14 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
15 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
16 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
17 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
18 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
19 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
20 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
21 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
22 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
23 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
24 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
25 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
26 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
27 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
28 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
29 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
30 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
31 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
32 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
33 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
34 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
35 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
36 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
37 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
38 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
39 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
40 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
41 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
42 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
43 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
44 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
45 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
46 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
47 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
48 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
49 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
50 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
51 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
52 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
53 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
54 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
55 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
56 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
57 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
58 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
59 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
61 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
62 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
63 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
64 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
65 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
66 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
67 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
68 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
69 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
70 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
71 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
72 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
73 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
74 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
75 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
76 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
77 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
78 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
79 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
80 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
81 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
82 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
83 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
84 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
85 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
86 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
87 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
88 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
89 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
90 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
91 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
92 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
93 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
94 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
95 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
96 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
97 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
98 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
99 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
100 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
101 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
102 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
103 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
104 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
105 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
106 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
107 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
108 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
109 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
110 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
111 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
112 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
113 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
114 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
115 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
116 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
117 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
118 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
119 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
120 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
121 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
122 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
123 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
124 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
125 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
126 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
127 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
128 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
129 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
130 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
131 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
132 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
133 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
134 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
135 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
136 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
137 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
138 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
139 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
140 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
141 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
142 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
143 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
144 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
145 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
146 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
147 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
148 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
149 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
150 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
151 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
152 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
153 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
154 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
155 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
156 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
157 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
158 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
159 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
160 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
162 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
163 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
164 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
165 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
167 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
168 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
169 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
170 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
171 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
172 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
173 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
174 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
175 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
176 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
177 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
178 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
179 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
180 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
181 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
182 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
183 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
184 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
185 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
186 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
187 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
188 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
190 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
191 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
192 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
193 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
194 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
195 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
196 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
197 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
198 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
199 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
200 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
201 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
202 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
203 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
204 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
205 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
206 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
207 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
208 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
209 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
210 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
211 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
212 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
213 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
214 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
215 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
216 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
217 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
218 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
219 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
220 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
221 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
222 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
224 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
225 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
226 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
227 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
228 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
229 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
231 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
232 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
233 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
234 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
235 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
237 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
238 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
239 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
240 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
241 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
242 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
243 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
244 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
245 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
246 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
248 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
249 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
250 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
251 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
252 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
253 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
254 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
255 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
256 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
257 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
258 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
259 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
260 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
261 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
262 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
263 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
264 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
265 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
268 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
269 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
272 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
273 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
274 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
275 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
281 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
282 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
283 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
284 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
285 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
292 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
294 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
296 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
299 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
300 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
303 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
304 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
306 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
307 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
308 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
310 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
312 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
313 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
314 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
315 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
317 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
318 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
319 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
320 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
321 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
322 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
323 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
328 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
329 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
330 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
332 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
333 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
335 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
336 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
337 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
338 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
339 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
340 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
341 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
342 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
343 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
344 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
345 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
346 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
347 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
348 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
349 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
350 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
351 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
352 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
353 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
354 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
355 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
356 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
357 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
358 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
359 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
360 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
361 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
362 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
363 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
364 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
365 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
366 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
367 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
368 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
369 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
370 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
371 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
372 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
373 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
374 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
375 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
376 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
377 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
378 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
379 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
380 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
381 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
382 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
383 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
384 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
385 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
386 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
387 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
388 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
389 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
390 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
391 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
392 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
393 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
394 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
395 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
396 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
397 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
398 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
399 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
400 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
401 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
402 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
403 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
404 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
405 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
406 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
407 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
408 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
410 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
411 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
412 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
413 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
414 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
416 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
417 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
418 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
419 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
420 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
421 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
422 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
423 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
424 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
425 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
426 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
427 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
428 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
429 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
430 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
431 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
432 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
433 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
434 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
435 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
436 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
437 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
438 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
439 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
440 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
441 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
442 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
443 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
444 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
445 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
446 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
447 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
448 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
449 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
450 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
451 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
452 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
453 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
454 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
455 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
456 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
457 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
459 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
460 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
461 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
462 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
463 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
464 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
465 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
466 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
467 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
468 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
470 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
471 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
472 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
473 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
474 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
475 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
476 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
477 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
478 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
479 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
480 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
481 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
483 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
484 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
485 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
486 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
487 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
488 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
489 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
490 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
491 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
493 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
494 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
495 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
496 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
497 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
498 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
499 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
500 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
501 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
502 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
503 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
504 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
505 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
506 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
507 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
508 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
509 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
510 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
511 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
512 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
513 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
514 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
515 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
516 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
517 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
518 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
519 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
520 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
521 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
522 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
523 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
524 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
525 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
526 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
527 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
528 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
529 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
530 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
531 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
532 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
533 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
534 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
535 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
536 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
537 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
538 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
539 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
540 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
541 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
542 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
543 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
544 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
545 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
546 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
547 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
548 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
549 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
550 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
551 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
552 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
553 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
554 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
555 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
556 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
557 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
558 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
559 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
560 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
561 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
562 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
563 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
564 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
565 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
566 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
567 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
568 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
569 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
570 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
571 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
572 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
573 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
574 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
575 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
576 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
577 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
578 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
579 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
580 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
581 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
582 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
583 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
584 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
585 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
586 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
587 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
588 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
589 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
590 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
591 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
592 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
593 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
594 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
595 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
596 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
597 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
598 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
599 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
600 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
601 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
602 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
603 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
604 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
605 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
606 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
607 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
608 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
609 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
610 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
611 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
612 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
613 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
614 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
615 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
616 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
617 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
618 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
619 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
620 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
621 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
622 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
623 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
624 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
625 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
626 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
627 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
628 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
629 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
630 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
631 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
632 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
633 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
634 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
635 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
636 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
637 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
638 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
639 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
640 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
641 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
642 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
643 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
644 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
645 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
646 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
647 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
648 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
649 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
650 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
651 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
652 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
653 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
654 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
655 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
656 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
657 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
658 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
659 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
660 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
661 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
662 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
663 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
664 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
665 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
666 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
667 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
668 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
669 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
670 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
671 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
672 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
673 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
674 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
675 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
676 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
677 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
678 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
679 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
680 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
681 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
682 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
683 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
684 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
685 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
686 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
687 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
688 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
689 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
690 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
691 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
692 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
693 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
694 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
695 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
696 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
697 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
698 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
699 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
700 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
701 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
702 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
703 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
704 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
705 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
706 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
707 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
708 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
709 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
710 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
711 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
712 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
713 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
714 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
715 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
716 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
717 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
718 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
719 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
720 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
721 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
722 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
723 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
724 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
725 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
726 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
727 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
728 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
729 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
730 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
731 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
732 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
733 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
734 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
735 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
736 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
737 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
738 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
739 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
740 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
741 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
742 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
743 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
744 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
745 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
746 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
747 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
748 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
749 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
750 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
751 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 751 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: khoá cửa, sữa dumex, song son, iphone, kem phan