• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
2 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
3 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
4 04/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
5 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
6 02/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
7 01/07/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
8 30/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
9 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
10 28/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
11 27/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
12 26/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
13 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
14 24/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
15 23/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
16 22/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
17 21/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
18 20/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
19 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
20 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
21 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
22 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
23 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
24 14/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
25 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
26 12/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
27 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
28 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
29 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
30 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
31 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
32 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
33 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
34 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
35 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
36 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
37 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
38 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
39 29/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
40 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
41 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
42 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
43 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
44 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
45 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
46 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
47 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
48 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
49 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
50 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
51 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
52 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
53 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
54 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
55 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
56 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
57 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
58 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
59 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
60 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
61 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
62 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
63 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
64 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
65 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
66 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
67 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
68 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
69 28/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
70 27/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
71 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
72 25/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
73 24/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
74 23/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
75 22/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
76 21/04/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
77 18/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
78 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
79 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
80 15/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
81 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
82 13/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
83 12/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
84 11/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
85 10/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
86 09/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
87 08/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
88 07/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
89 06/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
90 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
91 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
92 03/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
93 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
94 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
95 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
96 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
97 28/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
98 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
99 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
100 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
101 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
102 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
103 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
104 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
105 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
106 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
107 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
108 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
109 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
110 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
111 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
112 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
113 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
114 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
115 10/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
116 09/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
117 08/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
118 07/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
119 06/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
120 05/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 04/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 03/03/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
123 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
124 28/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
125 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
126 26/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
127 25/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
128 24/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
129 23/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
130 22/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
131 21/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
132 20/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
133 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
134 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
135 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
136 16/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
137 15/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
138 14/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
139 13/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
140 12/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 11/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 10/02/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 07/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 06/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 05/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 04/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
147 03/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
148 02/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 01/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
150 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
151 30/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 29/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 28/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
154 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
155 26/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
156 25/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
157 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
158 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
159 22/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
160 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
161 20/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 19/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
163 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
164 17/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
165 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
166 14/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 13/01/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
169 09/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
170 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
171 06/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 05/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
173 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
174 03/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 02/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 01/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 31/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 30/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
179 29/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
180 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
181 27/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 26/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
183 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
184 24/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 23/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
186 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
187 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
188 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
189 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
190 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
191 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
192 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
193 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
194 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
195 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
196 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
197 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
198 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
199 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
200 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
201 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
202 03/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
203 02/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
204 01/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
205 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
206 29/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 28/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
208 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
209 26/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
210 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
211 24/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
212 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
213 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
214 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
215 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
216 19/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 18/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
218 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
219 16/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
220 15/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 14/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
223 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
224 11/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
225 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
226 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
227 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
228 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
229 06/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
230 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
231 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
232 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
233 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
234 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
235 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
236 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
237 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
238 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
239 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
240 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
241 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
242 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
243 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
244 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
245 21/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
246 20/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
247 19/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
248 18/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 17/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 16/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
251 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
252 14/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
253 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
254 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
255 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
256 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
257 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
258 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
259 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
260 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
261 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
262 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
263 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
264 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
265 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
266 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
267 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
268 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
269 27/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 26/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 25/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 24/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 23/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 22/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 21/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 20/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 19/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
278 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
279 17/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 16/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
282 14/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
283 13/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 12/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 11/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 10/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
287 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
288 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
289 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
290 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
291 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
292 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
293 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
294 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
295 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
296 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
297 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
298 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
299 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
300 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
301 25/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
302 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
303 23/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
304 22/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 21/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
306 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
307 19/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 18/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 15/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
310 14/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 13/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
312 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
313 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
314 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
315 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
316 05/08/2013 2 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
317 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
318 02/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 01/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
320 31/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
321 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
322 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
323 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
324 27/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
325 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
326 25/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 24/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
329 22/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
330 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
331 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
332 19/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 18/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
334 17/07/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
335 16/07/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
336 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
337 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
338 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
339 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
340 30/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
341 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
342 28/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
343 27/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
344 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
345 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
346 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
347 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
348 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
349 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
350 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
351 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
352 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
353 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
354 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
355 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
356 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
357 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
358 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
359 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
360 13/05/2013 6 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
361 07/05/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
362 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
363 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
364 25/04/2013 7 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
365 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
366 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
367 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
368 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
369 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
370 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
371 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
372 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
373 09/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
374 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
375 06/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
376 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
377 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
378 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
379 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
380 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
381 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
382 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
383 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
384 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
385 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
386 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
387 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
388 12/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
389 11/03/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
390 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
391 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
392 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
393 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
394 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
395 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
396 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
397 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
398 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
399 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
400 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
401 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
402 15/02/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
403 13/02/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
404 09/02/2013 16 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
405 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
406 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
407 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
408 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
409 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
410 16/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
411 15/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
412 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
413 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
414 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
415 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
416 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
417 09/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
418 08/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
419 07/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
420 06/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
421 05/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
422 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
423 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
424 02/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
425 01/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
426 31/12/2012 2 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
427 29/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
428 28/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
429 27/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
430 26/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
431 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
432 24/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
433 23/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
434 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
435 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
436 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
437 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
438 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
439 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
440 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
441 15/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
442 14/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
443 13/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
444 12/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
445 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
446 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
447 09/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
448 08/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
449 07/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
450 06/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
451 05/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
452 04/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
453 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
454 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
455 01/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
456 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
457 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
458 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
459 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
460 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
461 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
462 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
463 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
464 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
465 16/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
466 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
467 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
468 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
469 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
470 11/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
471 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
472 09/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
473 08/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
474 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
475 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
476 05/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
477 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
478 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
479 02/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
480 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
481 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
482 30/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
483 29/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
484 28/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 27/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
486 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
487 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
488 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
489 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
490 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
491 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
492 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
493 19/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
494 18/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
495 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
496 16/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
497 15/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
498 14/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
499 13/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
500 12/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
501 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
502 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
503 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
504 08/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
505 07/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
506 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
507 05/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
508 04/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
509 03/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
510 02/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
511 01/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
512 30/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
513 29/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
514 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
515 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
516 26/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
517 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
518 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
519 23/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
520 22/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
521 21/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
522 20/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
523 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
524 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
525 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
526 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
527 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
528 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
529 13/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
530 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
531 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
532 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
533 09/09/2012 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
534 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 06/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
536 05/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
537 04/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
538 03/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
539 02/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
540 01/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
541 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
542 30/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
543 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
544 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
545 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
546 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
547 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
548 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
549 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
550 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
551 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
552 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
553 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
554 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
555 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
556 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
557 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
558 13/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
559 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
560 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
561 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
562 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
563 07/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
564 06/08/2012 2 ngày 800.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
565 04/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
566 03/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
567 02/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
568 01/08/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
569 31/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
570 30/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
571 29/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
572 28/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
573 27/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
574 26/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
575 25/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
576 24/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
577 23/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
578 22/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
579 21/07/2012 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
580 17/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
581 16/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
582 15/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
583 14/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
584 13/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
585 12/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
586 11/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
587 10/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
588 09/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
589 08/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
590 07/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
591 06/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
592 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
593 04/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
594 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
595 02/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
596 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
597 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
598 29/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
599 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
600 27/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
601 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
602 25/06/2012 2.390.000 VNĐ mayinchinhhang
Có tổng cộng 602 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in