Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/09/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
2 12/09/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
3 09/09/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
4 30/08/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
5 27/08/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
6 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
7 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
8 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
9 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
10 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
11 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
12 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
13 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
14 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
15 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
16 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
17 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
18 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
19 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
20 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
21 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
22 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
23 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
24 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
25 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
26 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
27 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
28 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
29 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
30 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
31 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
32 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
33 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
34 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
35 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
36 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
37 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
38 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
39 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
40 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
41 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
42 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
43 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
44 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
45 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
46 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
47 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
48 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
49 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
50 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
51 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
52 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
53 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
54 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
55 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
56 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
57 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
58 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
59 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
60 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
61 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
62 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
63 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
64 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
65 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
66 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
67 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
68 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
69 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
70 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
71 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
72 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
73 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
74 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
75 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
76 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
77 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
78 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
79 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
80 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
81 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
82 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
83 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
84 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
85 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
86 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
87 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
88 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
89 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
90 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
91 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
92 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
93 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
94 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
95 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
96 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
97 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
98 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
99 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
100 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
101 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
102 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
103 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
104 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
105 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
106 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
107 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
108 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
109 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
110 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
111 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
112 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
113 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
114 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
115 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
116 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
117 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
118 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
119 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
120 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
121 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
122 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
123 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
124 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
125 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
126 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
127 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
128 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
129 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
130 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
131 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
132 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
133 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
134 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
135 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
136 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
137 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
138 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
140 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
141 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
142 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
143 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
144 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
145 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
147 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
148 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
150 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
151 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
152 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
153 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
154 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
155 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
156 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
157 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
158 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
159 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
160 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
163 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
164 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
165 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
169 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
170 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
171 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
173 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
174 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
175 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
177 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
178 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
179 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
181 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
182 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
183 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
184 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
185 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
186 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
188 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
189 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
190 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
191 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
192 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
193 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
194 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
195 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
196 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
197 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
198 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
199 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
201 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
202 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
203 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
204 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
206 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
207 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
208 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
209 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
210 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
211 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
214 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
215 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
216 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
218 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
220 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
221 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
223 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
225 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
226 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
227 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
228 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
229 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
231 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
232 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
233 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
234 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
235 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
236 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
237 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
238 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
239 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
240 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
241 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
242 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
243 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
244 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
245 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
246 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
248 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
249 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
250 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
251 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
252 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
253 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
254 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
255 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
256 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
257 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
258 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
259 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
260 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
261 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
262 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
263 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
264 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
265 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
267 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
268 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
269 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
270 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
271 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
272 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
273 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
274 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
275 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
276 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
278 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
279 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
280 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
281 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
282 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
284 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
286 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
287 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
291 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
292 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
293 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
294 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
296 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
303 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
304 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
305 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
306 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
307 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
308 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
309 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
310 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
311 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
312 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
315 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
319 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
320 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
321 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
329 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
330 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
331 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
332 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
333 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
334 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
335 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
336 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
337 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
338 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
339 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
340 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
341 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
342 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
343 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
344 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
345 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
346 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
347 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
348 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
349 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
350 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
351 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
352 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
353 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
354 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
355 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
356 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
357 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
358 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
359 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
360 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
361 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
362 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
363 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
364 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
365 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
366 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
367 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
368 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
369 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
370 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
371 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
372 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
373 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
374 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
375 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
376 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
377 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
378 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
379 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
380 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
381 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
382 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
383 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
384 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
385 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
386 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
387 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
388 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
389 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
390 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
391 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
392 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
393 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
394 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
395 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
396 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
397 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
398 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
399 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
400 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
401 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
402 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
403 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
404 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
405 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
406 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
407 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
408 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
409 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
410 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
411 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
412 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
413 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
414 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
415 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
417 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
418 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
419 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
420 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
421 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
422 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
423 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
424 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
425 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
426 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
427 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
428 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
429 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
430 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
431 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
432 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
433 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
434 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
435 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
436 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
437 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
438 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
439 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
440 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
441 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
442 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
443 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
444 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
445 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
446 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
447 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
448 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
449 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
450 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
451 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
452 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
453 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
454 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
455 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
456 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
457 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
459 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
460 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
461 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
462 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
463 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
464 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
465 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
466 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
468 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
469 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
470 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
471 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
472 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
473 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
474 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
475 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
476 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
477 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
478 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
479 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
480 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
481 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
482 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
483 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
484 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
492 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
493 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
494 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
495 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
502 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
503 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
504 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
505 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
508 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
509 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
510 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
511 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
512 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
514 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
515 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
518 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
519 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
520 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
523 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
524 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
525 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
526 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
527 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
528 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
529 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
530 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
532 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
533 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
534 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
536 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
537 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
538 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
539 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
540 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
542 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
543 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
544 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
545 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
546 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
547 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
548 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
549 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
550 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
551 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
552 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
553 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
554 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
555 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
556 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
557 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
558 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
559 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
560 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
561 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
562 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
563 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
564 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
565 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
566 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
567 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
568 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
569 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
570 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
571 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
572 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
573 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
574 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
575 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
576 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
577 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
578 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
579 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
580 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
581 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
582 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
583 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
584 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
585 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
586 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
587 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
588 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
589 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
590 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
591 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
592 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
593 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
594 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
595 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
596 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
597 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
598 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
599 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
600 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
601 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
602 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
603 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
604 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
605 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
606 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
607 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
608 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
609 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
610 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
611 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
612 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
613 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
614 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
615 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
616 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
617 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
618 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
619 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
620 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
621 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
622 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
623 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
624 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
625 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
626 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
627 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
628 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
629 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
630 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
631 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
632 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
633 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
634 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
635 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
636 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
637 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
638 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
639 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
640 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
641 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
642 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
643 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
644 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
645 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
646 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
647 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
648 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
649 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
650 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
651 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
652 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
654 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
655 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
656 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
657 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
658 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
659 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
660 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
661 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
662 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
663 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
664 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
665 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
666 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
667 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
668 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
669 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
670 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
671 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
672 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
673 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
674 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
675 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
676 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
677 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
678 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
679 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
680 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
681 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
682 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
683 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
684 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
685 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
686 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
687 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
688 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
689 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
690 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
691 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
692 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
693 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
694 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
695 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
696 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
697 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
698 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
699 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
700 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
701 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
702 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
703 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
704 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
705 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
706 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
707 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
708 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
709 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
710 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
711 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
712 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
713 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
714 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
715 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
716 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
717 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
718 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
719 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
720 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
721 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
722 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
723 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
724 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
725 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
726 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
727 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
728 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
729 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
730 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
731 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
732 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
733 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
734 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
735 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
736 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
737 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
738 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
739 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
740 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
741 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
742 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
743 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
744 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
745 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
746 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
747 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
748 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
749 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
750 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
751 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
752 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
753 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
754 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
755 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
756 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
757 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
758 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
759 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
760 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
761 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
762 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
763 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
764 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
765 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
766 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
767 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
768 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
769 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
770 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
771 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
772 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
773 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
774 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
775 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
776 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
777 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
778 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
779 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
780 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
781 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
782 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
783 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
784 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
785 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
786 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
787 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
788 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
789 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
790 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
791 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
792 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
793 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
794 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
795 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
796 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
797 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
798 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
799 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
800 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
801 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
802 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
803 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
804 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
805 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
806 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
807 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
808 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
809 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
810 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
811 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
812 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
813 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
814 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
815 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
816 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
817 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
818 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
819 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
820 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
821 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
822 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
823 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
824 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
825 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
826 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
827 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
828 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
829 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
830 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
831 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
832 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
833 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
834 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
835 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
836 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
837 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
838 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
839 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
840 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
841 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
842 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
843 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
844 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
845 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
846 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
847 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
848 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
849 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
850 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
851 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
852 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
853 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
854 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
855 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
856 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
857 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
858 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
859 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
860 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
861 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
862 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
863 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
864 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
865 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
866 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
867 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
868 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
869 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
870 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
871 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
872 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
873 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
874 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
875 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
876 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
877 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
878 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
879 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
880 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
881 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
882 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
883 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
884 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
885 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
886 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
887 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
888 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
889 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
890 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
891 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
892 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
893 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
894 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
895 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
896 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
897 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
898 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
899 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
900 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
901 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
902 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
903 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
904 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
905 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
906 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
907 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
908 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
909 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
910 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
911 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
912 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
913 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
914 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
915 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
916 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
917 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
918 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
919 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
920 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
921 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
922 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
923 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
924 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
925 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
926 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
927 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
928 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
929 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
930 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
931 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
932 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
933 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
934 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
935 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
936 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
937 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
938 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
939 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
940 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
941 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
942 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
943 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
944 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
945 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
946 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
947 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
948 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
949 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
950 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
951 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
952 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
953 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
954 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
955 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
956 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
957 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
958 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
959 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
960 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
961 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
962 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
963 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
964 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
965 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
966 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
967 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
968 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
969 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
970 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
971 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 971 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.