Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/10/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
2 11/10/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
3 02/10/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
4 01/10/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
5 29/09/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
6 14/09/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
7 12/09/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
8 09/09/2016 10 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
9 30/08/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
10 27/08/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
11 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
12 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
13 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
14 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
15 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
16 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
17 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
18 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
19 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
20 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
21 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
22 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
23 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
24 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
25 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
26 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
27 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
28 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
29 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
30 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
31 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
32 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
33 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
34 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
35 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
36 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
37 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
38 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
39 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
40 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
41 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
42 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
43 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
44 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
45 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
46 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
47 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
48 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
49 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
50 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
51 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
52 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
53 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
54 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
55 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
56 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
57 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
58 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
59 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
60 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
61 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
62 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
63 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
64 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
65 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
66 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
67 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
68 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
69 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
70 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
71 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
72 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
73 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
74 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
75 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
76 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
77 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
78 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
79 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
80 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
81 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
82 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
83 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
84 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
85 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
86 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
87 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
88 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
89 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
90 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
91 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
92 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
93 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
94 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
95 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
96 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
97 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
98 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
99 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
100 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
101 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
102 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
103 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
104 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
105 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
106 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
107 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
108 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
109 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
110 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
111 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
112 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
113 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
114 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
115 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
116 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
117 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
118 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
119 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
120 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
121 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
122 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
123 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
124 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
125 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
126 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
127 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
128 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
129 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
130 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
131 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
132 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
133 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
134 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
135 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
136 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
137 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
138 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
140 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
141 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
142 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
143 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
144 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
145 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
146 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
147 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
148 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
149 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
150 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
151 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
154 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
155 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
156 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
157 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
158 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
159 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
160 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
161 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
162 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
163 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
164 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
165 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
168 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
169 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
170 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
171 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
172 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
173 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
174 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
175 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
178 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
179 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
180 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
182 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
183 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
184 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
186 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
187 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
188 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
190 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
191 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
192 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
193 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
194 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
195 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
196 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
197 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
198 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
199 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
201 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
202 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
203 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
204 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
208 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
209 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
211 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
212 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
214 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
215 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
216 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
218 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
219 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
220 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
221 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
222 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
225 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
226 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
227 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
228 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
229 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
230 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
231 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
232 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
233 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
234 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
235 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
236 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
237 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
238 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
239 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
240 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
241 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
242 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
244 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
245 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
246 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
247 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
248 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
249 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
251 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
252 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
253 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
254 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
255 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
256 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
257 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
258 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
259 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
260 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
261 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
262 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
263 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
264 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
265 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
266 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
267 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
268 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
269 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
270 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
274 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
275 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
276 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
277 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
278 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
279 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
280 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
281 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
282 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
284 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
285 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
286 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
288 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
289 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
291 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
292 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
294 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
296 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
297 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
298 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
299 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
303 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
304 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
306 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
310 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
311 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
312 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
313 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
314 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
315 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
316 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
317 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
320 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
321 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
324 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
325 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
326 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
328 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
329 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
332 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
333 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
334 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
335 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
336 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
337 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
338 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
339 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
340 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
341 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
342 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
343 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
344 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
345 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
346 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
347 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
348 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
349 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
350 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
351 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
352 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
353 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
354 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
355 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
356 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
357 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
358 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
359 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
360 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
361 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
362 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
363 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
364 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
365 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
366 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
367 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
368 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
369 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
370 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
371 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
372 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
373 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
374 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
375 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
376 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
377 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
378 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
379 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
380 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
381 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
382 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
383 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
384 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
385 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
386 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
387 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
388 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
389 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
390 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
391 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
392 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
393 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
394 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
395 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
396 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
397 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
398 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
399 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
400 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
401 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
402 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
403 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
404 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
405 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
406 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
407 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
408 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
410 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
411 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
412 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
413 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
414 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
415 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
416 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
417 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
418 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
419 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
420 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
421 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
422 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
423 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
424 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
425 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
426 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
427 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
428 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
429 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
430 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
431 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
432 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
433 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
434 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
435 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
436 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
437 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
438 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
439 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
440 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
441 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
442 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
443 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
444 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
445 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
446 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
447 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
448 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
449 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
450 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
451 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
452 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
453 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
454 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
455 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
456 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
457 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
458 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
459 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
460 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
461 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
462 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
463 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
464 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
465 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
466 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
468 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
469 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
470 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
471 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
472 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
473 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
474 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
475 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
476 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
477 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
478 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
479 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
480 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
481 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
482 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
483 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
484 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
485 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
486 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
487 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
488 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
489 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
493 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
494 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
495 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
497 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
498 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
499 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
500 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
502 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
503 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
505 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
507 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
508 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
509 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
510 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
511 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
512 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
514 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
515 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
518 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
519 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
520 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
524 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
525 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
527 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
528 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
529 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
530 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
531 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
532 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
533 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
534 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
536 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
537 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
538 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
539 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
540 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
542 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
543 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
544 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
545 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
546 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
547 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
548 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
549 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
550 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
551 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
552 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
553 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
554 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
555 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
556 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
557 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
558 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
559 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
560 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
561 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
562 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
563 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
564 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
565 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
566 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
567 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
568 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
569 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
570 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
571 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
572 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
573 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
574 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
575 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
576 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
577 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
578 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
579 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
580 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
581 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
582 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
583 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
584 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
585 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
586 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
587 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
588 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
589 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
590 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
591 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
592 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
593 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
594 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
595 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
596 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
597 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
598 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
599 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
600 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
601 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
602 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
603 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
604 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
605 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
606 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
607 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
608 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
609 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
610 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
611 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
612 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
613 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
614 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
615 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
616 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
617 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
618 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
619 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
620 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
621 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
622 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
623 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
624 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
625 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
626 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
627 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
628 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
629 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
630 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
631 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
632 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
633 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
634 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
635 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
636 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
637 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
638 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
639 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
640 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
641 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
642 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
643 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
644 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
645 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
646 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
647 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
648 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
649 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
650 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
651 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
652 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
653 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
654 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
655 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
656 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
657 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
658 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
659 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
660 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
661 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
662 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
663 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
664 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
665 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
666 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
667 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
668 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
669 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
670 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
671 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
672 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
673 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
674 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
675 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
676 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
677 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
678 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
679 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
680 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
681 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
682 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
683 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
684 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
685 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
686 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
687 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
688 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
689 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
690 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
691 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
692 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
693 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
694 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
695 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
696 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
697 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
698 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
699 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
700 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
701 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
702 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
703 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
704 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
705 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
706 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
707 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
708 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
709 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
710 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
711 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
712 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
713 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
714 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
715 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
716 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
717 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
718 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
719 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
720 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
721 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
722 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
723 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
724 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
725 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
726 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
727 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
728 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
729 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
730 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
731 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
732 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
733 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
734 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
735 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
736 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
737 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
738 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
739 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
740 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
741 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
742 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
743 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
744 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
745 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
746 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
747 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
748 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
749 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
750 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
751 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
752 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
753 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
754 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
755 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
756 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
757 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
758 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
759 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
760 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
761 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
762 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
763 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
764 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
765 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
766 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
767 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
768 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
769 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
770 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
771 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
772 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
773 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
774 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
775 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
776 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
777 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
778 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
779 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
780 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
781 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
782 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
783 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
784 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
785 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
786 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
787 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
788 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
789 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
790 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
791 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
792 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
793 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
794 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
795 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
796 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
797 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
798 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
799 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
800 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
801 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
802 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
803 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
804 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
805 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
806 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
807 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
808 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
809 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
810 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
811 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
812 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
813 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
814 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
815 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
816 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
817 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
818 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
819 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
820 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
821 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
822 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
823 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
824 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
825 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
826 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
827 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
828 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
829 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
830 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
831 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
832 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
833 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
834 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
835 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
836 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
837 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
838 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
839 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
840 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
841 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
842 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
843 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
844 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
845 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
846 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
847 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
848 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
849 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
850 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
851 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
852 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
853 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
854 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
855 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
856 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
857 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
858 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
859 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
860 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
861 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
862 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
863 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
864 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
865 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
866 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
867 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
868 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
869 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
870 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
871 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
872 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
873 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
874 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
875 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
876 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
877 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
878 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
879 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
880 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
881 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
882 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
883 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
884 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
885 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
886 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
887 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
888 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
889 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
890 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
891 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
892 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
893 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
894 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
895 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
896 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
897 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
898 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
899 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
900 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
901 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
902 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
903 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
904 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
905 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
906 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
907 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
908 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
909 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
910 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
911 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
912 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
913 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
914 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
915 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
916 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
917 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
918 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
919 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
920 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
921 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
922 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
923 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
924 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
925 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
926 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
927 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
928 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
929 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
930 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
931 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
932 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
933 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
934 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
935 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
936 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
937 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
938 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
939 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
940 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
941 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
942 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
943 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
944 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
945 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
946 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
947 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
948 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
949 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
950 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
951 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
952 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
953 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
954 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
955 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
956 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
957 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
958 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
959 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
960 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
961 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
962 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
963 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
964 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
965 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
966 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
967 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
968 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
969 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
970 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
971 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
972 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
973 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
974 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
975 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
976 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 976 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.