• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
2 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
3 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
4 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
5 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
6 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
7 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
8 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
9 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
10 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
11 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
12 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
13 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
14 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
15 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
16 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
17 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
18 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
19 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
20 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
21 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
22 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
23 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
24 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
25 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
26 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
27 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
28 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
29 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
30 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
31 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
32 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
33 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
34 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
35 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
36 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
37 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
38 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
39 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
40 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
41 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
42 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
43 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
44 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
45 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
46 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
47 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
48 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
49 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
50 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
51 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
52 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
53 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
54 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
55 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
56 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
57 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
58 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
59 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
60 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
61 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
62 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
63 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
64 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
65 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
66 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
67 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
68 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
69 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
70 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
71 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
72 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
73 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
74 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
75 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
76 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
77 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
78 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
79 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
80 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
81 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
82 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
83 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
84 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
85 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
86 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
87 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
88 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
89 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
90 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
91 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
92 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
93 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
94 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
95 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
96 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
97 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
98 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
99 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
100 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
101 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
102 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
103 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
104 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
105 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
106 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
107 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
108 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
109 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
110 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
111 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
112 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
113 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
114 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
115 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
116 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
117 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
118 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
119 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
120 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
121 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
123 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
124 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
125 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
126 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
127 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
128 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
129 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
130 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
131 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
132 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
133 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
134 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
135 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
136 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
137 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
138 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
139 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
140 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
146 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
147 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
148 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
150 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
151 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
153 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
154 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
155 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
156 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
157 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
158 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
159 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
160 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
161 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
162 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
163 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
164 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
165 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
166 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
167 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
168 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
169 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
170 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
171 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
172 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
173 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
174 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
175 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
176 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
177 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
178 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
179 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
180 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
181 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
182 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
183 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
184 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
185 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
186 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
187 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
188 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
189 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
190 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
191 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
192 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
193 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
194 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
195 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
196 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
197 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
198 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
199 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
200 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
201 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
202 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
203 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
204 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
205 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
206 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
208 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
209 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
210 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
211 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
214 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
215 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
216 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
217 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
218 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
219 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
220 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
221 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
222 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
223 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
224 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
225 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
226 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
227 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
228 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
229 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
230 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
231 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
232 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
233 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
234 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
235 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
236 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
237 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
238 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
239 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
240 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
241 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
242 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
243 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
244 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
245 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
246 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
247 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
248 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
249 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
250 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
251 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
252 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
253 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
254 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
255 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
256 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
257 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
258 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
259 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
260 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
261 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
262 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
263 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
264 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
265 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
267 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
268 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
269 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
274 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
275 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
276 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
277 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
278 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
281 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
282 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
283 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
286 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
287 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
288 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
289 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
290 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
291 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
292 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
293 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
294 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
295 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
296 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
297 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
298 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
299 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
300 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
301 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
302 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
303 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
304 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
305 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
306 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
307 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
308 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
309 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
310 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
311 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
315 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
319 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
320 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
321 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
322 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
324 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
325 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
328 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
329 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
330 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
331 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
332 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
335 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
336 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
337 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
338 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
339 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
340 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
341 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
342 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
343 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
344 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
345 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
346 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
347 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
348 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
349 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
350 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
351 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
352 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
353 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
354 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
355 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
356 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
357 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
358 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
359 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
360 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
361 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
362 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
363 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
364 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
365 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
366 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
367 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
368 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
369 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
370 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
371 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
372 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
373 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
374 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
375 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
376 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
377 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
378 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
379 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
380 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
381 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
382 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
383 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
384 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
385 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
386 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
387 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
388 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
389 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
390 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
391 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
392 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
393 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
394 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
395 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
396 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
397 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
398 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
399 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
400 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
401 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
402 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
403 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
404 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
405 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
406 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
407 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
408 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
409 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
410 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
411 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
412 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
413 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
414 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
415 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
416 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
417 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
418 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
419 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
420 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
421 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
422 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
423 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
424 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
425 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
426 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
427 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
428 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
429 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
430 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
431 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
432 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
433 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
434 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
435 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
436 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
437 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
438 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
439 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
440 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
441 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
442 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
443 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
444 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
445 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
446 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
447 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
448 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
449 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
450 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
451 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
452 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
453 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
454 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
455 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
456 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
457 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
458 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
459 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
460 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
461 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
462 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
463 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
464 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
465 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
466 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
467 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
468 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
470 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
471 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
474 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
475 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
476 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
477 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
478 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
479 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
483 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
484 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
485 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
486 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
487 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
488 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
489 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
490 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
491 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
492 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
493 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
494 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
495 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
496 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
497 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
498 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
499 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
502 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
503 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
505 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
508 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
509 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
510 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
511 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
512 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
513 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
514 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
515 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
517 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
518 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
519 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
520 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
521 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
522 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
524 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
525 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
526 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
527 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
528 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
530 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
531 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
532 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
533 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
534 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
535 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
536 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
537 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
538 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
539 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
540 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
541 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
542 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
543 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
544 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
545 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
546 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
547 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
548 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
549 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
550 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
551 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
552 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
553 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
554 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
555 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
556 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
557 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
558 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
559 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
560 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
561 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
562 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
563 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
564 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
565 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
566 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
567 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
568 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
569 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
570 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
571 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
572 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
573 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
574 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
575 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
576 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
577 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
578 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
579 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
580 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
581 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
582 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
583 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
584 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
585 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
586 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
587 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
588 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
589 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
590 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
591 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
592 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
593 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
594 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
595 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
596 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
597 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
598 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
599 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
600 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
601 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
602 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
603 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
604 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
605 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
606 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
607 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
608 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
609 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
610 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
611 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
612 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
613 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
614 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
615 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
616 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
617 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
618 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
619 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
620 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
621 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
622 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
623 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
624 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
625 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
626 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
627 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
628 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
629 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
630 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
631 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
632 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
633 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
634 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
635 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
636 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
637 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
638 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
639 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
640 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
641 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
642 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
643 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
644 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
645 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
646 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
647 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
648 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
649 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
650 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
651 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
652 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
653 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
654 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
655 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
656 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
657 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
658 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
659 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
660 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
661 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
662 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
663 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
664 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
665 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
666 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
667 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
668 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
669 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
670 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
671 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
672 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
673 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
674 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
675 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
676 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
677 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
678 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
679 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
680 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
681 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
682 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
683 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
684 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
685 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
686 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
687 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
688 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
689 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
690 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
691 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
692 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
693 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
694 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
695 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
696 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
697 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
698 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
699 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
700 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
701 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
702 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
703 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
704 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
705 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
706 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
707 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
708 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
709 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
710 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
711 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
712 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
713 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
714 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
715 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
716 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
717 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
718 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
719 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
720 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
721 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
722 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
723 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
724 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
725 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
726 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
727 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
728 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
729 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
730 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
731 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
732 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
733 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
734 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
735 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
736 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
737 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
738 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
739 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
740 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
741 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
742 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
743 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
744 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
745 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
746 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
747 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
748 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
749 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
750 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
751 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
752 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
753 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
754 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
755 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
756 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
757 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
758 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
759 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
760 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
761 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
762 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
763 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
764 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
765 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
766 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
767 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
768 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
769 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
770 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
771 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
772 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
773 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
774 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
775 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
776 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
777 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
778 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
779 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
780 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
781 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
782 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
783 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
784 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
785 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
786 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
787 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
788 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
789 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
790 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
791 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
792 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
793 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
794 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
795 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
796 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
797 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
798 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 798 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: mi gia, khí oxy, sua, hong phan, keo tu