Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
2 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
3 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
4 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
5 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
6 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
7 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
8 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
9 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
10 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
11 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
12 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
13 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
14 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
15 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
16 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
17 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
18 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
19 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
20 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
21 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
22 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
23 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
24 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
25 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
26 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
27 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
28 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
29 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
30 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
31 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
32 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
33 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
34 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
35 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
36 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
37 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
38 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
39 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
40 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
41 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
42 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
43 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
44 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
45 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
46 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
47 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
48 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
49 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
50 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
51 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
52 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
53 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
54 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
55 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
56 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
57 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
58 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
59 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
60 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
61 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
62 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
63 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
64 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
65 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
66 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
67 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
68 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
69 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
70 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
71 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
72 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
73 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
74 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
75 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
76 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
77 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
78 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
79 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
80 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
81 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
82 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
83 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
84 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
85 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
86 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
87 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
88 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
89 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
90 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
91 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
92 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
93 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
94 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
95 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
96 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
97 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
98 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
99 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
100 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
101 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
102 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
103 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
104 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
105 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
106 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
107 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
108 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
109 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
110 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
111 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
112 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
113 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
114 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
115 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
116 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
117 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
118 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
119 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
120 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
123 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
124 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
125 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
126 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
127 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
128 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
129 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
130 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
131 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
132 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
133 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
136 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
137 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
138 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
140 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
143 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
144 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
145 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
147 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
148 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
149 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
150 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
151 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
152 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
153 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
154 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
155 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
156 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
157 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
158 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
159 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
160 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
161 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
163 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
164 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
165 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
166 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
167 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
168 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
169 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
170 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
171 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
172 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
173 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
176 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
177 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
178 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
179 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
181 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
182 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
183 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
184 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
185 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
186 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
187 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
188 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
189 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
190 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
191 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
192 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
193 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
194 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
195 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
196 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
197 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
198 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
199 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
200 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
201 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
202 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
203 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
204 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
205 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
206 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
208 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
209 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
210 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
211 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
212 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
214 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
215 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
216 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
217 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
218 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
219 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
220 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
221 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
222 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
223 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
224 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
225 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
226 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
227 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
228 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
229 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
230 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
231 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
232 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
233 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
234 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
235 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
236 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
237 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
238 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
239 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
240 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
242 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
243 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
244 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
245 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
246 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
247 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
248 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
249 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
250 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
251 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
252 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
253 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
254 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
255 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
256 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
257 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
258 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
259 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
260 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
261 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
262 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
265 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
266 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
267 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
268 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
269 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
270 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
271 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
279 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
280 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
282 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
283 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
284 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
285 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
286 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
287 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
292 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
294 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
295 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
296 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
299 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
300 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
301 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
302 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
303 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
304 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
305 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
306 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
307 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
308 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
309 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
310 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
311 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
312 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
313 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
314 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
315 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
316 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
317 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
318 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
319 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
320 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
321 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
322 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
323 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
324 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
325 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
326 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
327 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
328 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
329 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
330 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
331 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
332 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
333 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
334 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
335 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
336 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
337 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
338 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
339 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
340 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
341 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
342 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
343 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
344 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
345 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
346 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
347 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
348 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
349 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
350 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
351 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
352 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
353 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
354 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
355 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
356 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
357 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
358 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
359 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
360 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
361 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
362 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
363 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
364 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
365 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
366 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
367 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
368 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
369 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
370 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
371 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
372 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
373 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
374 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
375 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
376 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
377 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
378 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
379 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
380 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
381 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
382 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
383 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
384 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
385 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
386 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
387 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
388 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
389 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
390 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
391 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
392 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
393 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
394 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
395 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
396 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
397 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
398 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
399 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
400 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
401 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
402 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
403 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
404 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
405 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
406 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
407 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
408 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
409 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
410 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
411 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
412 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
413 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
414 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
415 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
416 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
417 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
418 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
419 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
420 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
421 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
422 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
423 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
424 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
425 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
426 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
427 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
428 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
429 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
430 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
431 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
432 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
433 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
434 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
435 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
436 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
437 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
438 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
439 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
440 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
441 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
442 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
443 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
444 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
445 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
446 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
447 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
448 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
449 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
450 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
451 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
452 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
453 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
454 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
455 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
456 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
457 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
458 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
459 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
460 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
461 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
462 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
463 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
464 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
465 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
466 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
468 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
469 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
470 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
471 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
474 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
475 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
476 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
477 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
478 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
479 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
480 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
483 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
484 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
489 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
490 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
493 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
494 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
495 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
498 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
499 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
501 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
502 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
503 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
504 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
505 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
507 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
508 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
509 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
510 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
511 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
512 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
513 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
514 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
515 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
517 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
518 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
519 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
520 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
521 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
523 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
524 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
525 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
527 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
528 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
529 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
530 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
531 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
532 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
533 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
534 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
535 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
536 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
537 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
538 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
539 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
540 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
541 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
542 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
543 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
544 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
545 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
546 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
547 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
548 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
549 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
550 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
551 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
552 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
553 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
554 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
555 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
556 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
557 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
558 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
559 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
560 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
561 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
562 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
563 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
564 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
565 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
566 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
567 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
568 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
569 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
570 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
571 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
572 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
573 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
574 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
575 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
576 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
577 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
578 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
579 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
580 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
581 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
582 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
583 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
584 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
585 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
586 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
587 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
588 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
589 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
590 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
591 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
592 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
593 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
594 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
595 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
596 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
597 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
598 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
599 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
600 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
601 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
602 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
603 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
604 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
605 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
606 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
607 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
608 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
609 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
610 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
611 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
612 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
613 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
614 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
615 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
616 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
617 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
618 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
619 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
620 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
621 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
622 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
623 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
624 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
625 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
626 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
627 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
628 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
629 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
630 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
631 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
632 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
633 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
634 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
635 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
636 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
637 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
638 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
639 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
640 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
641 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
642 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
643 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
644 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
645 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
646 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
647 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
648 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
649 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
650 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
651 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
652 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
653 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
654 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
655 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
656 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
657 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
658 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
659 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
660 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
661 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
662 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
663 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
664 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
665 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
666 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
667 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
668 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
669 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
670 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
671 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
672 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
673 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
674 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
675 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
676 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
677 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
678 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
679 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
680 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
681 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
682 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
683 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
684 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
685 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
686 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
687 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
688 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
689 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
690 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
691 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
692 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
693 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
694 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
695 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
696 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
697 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
698 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
699 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
700 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
701 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
702 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
703 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
704 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
705 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
706 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
707 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
708 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
709 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
710 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
711 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
712 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
713 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
714 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
715 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
716 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
717 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
718 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
719 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
720 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
721 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
722 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
723 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
724 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
725 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
726 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
727 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
728 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
729 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
730 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
731 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
732 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
733 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
734 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
735 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
736 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
737 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
738 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
739 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
740 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
741 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
742 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
743 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
744 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
745 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
746 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
747 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
748 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
749 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
750 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
751 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
752 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
753 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
754 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
755 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
756 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
757 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
758 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
759 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
760 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
761 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
762 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
763 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
764 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
765 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
766 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
767 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
768 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
769 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
770 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
771 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
772 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
773 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
774 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
775 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
776 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
777 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
778 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
779 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
780 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
781 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
782 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
783 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
784 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
785 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
786 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
787 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
788 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
789 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
790 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
791 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
792 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
793 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
794 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
795 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
796 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
797 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
798 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
799 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
800 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
801 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
802 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
803 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
804 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
805 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
806 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
807 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
808 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
809 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
810 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
811 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
812 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
813 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
814 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
815 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
816 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
817 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
818 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
819 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
820 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
821 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
822 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
823 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
824 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
825 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
826 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
827 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
828 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
829 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
830 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
831 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
832 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
833 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
834 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
835 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
836 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
837 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
838 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
839 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
840 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
841 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
842 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
843 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
844 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
845 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
846 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
847 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
848 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
849 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
850 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
851 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
852 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
853 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
854 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
855 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
856 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
857 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
858 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
859 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
860 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
861 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
862 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
863 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
864 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
865 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
866 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
867 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
868 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
869 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
870 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
871 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
872 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
873 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
874 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
875 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
876 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
877 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
878 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
879 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
880 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
881 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
882 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
883 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
884 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
885 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
886 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
887 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
888 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
889 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
890 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
891 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
892 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
893 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
894 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
895 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
896 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
897 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
898 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
899 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
900 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
901 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
902 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
903 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
904 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
905 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
906 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
907 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
908 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
909 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
910 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
911 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
912 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
913 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
914 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
915 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
916 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
917 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
918 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
919 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
920 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
921 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
922 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
923 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
924 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
925 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
926 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
927 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
928 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
929 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
930 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
931 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
932 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
933 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
934 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
935 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
936 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
937 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
938 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
939 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
940 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
941 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
942 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
943 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
944 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
945 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
946 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 946 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.