Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
2 23/08/2016 12 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ vanphongphamhungminh
3 11/08/2016 3 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
4 08/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
5 07/08/2016 15 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
6 23/07/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
7 21/07/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
8 20/07/2016 14 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
9 06/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
10 05/07/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
11 04/07/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ vanphongphamhungminh
12 02/07/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
13 29/06/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinthienlong
14 17/06/2016 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
15 16/06/2016 5 ngày 850.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ mucinht
16 11/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
17 10/06/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
18 09/06/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
19 05/06/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
20 25/05/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
21 20/05/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
22 19/05/2016 26 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ vanphongphamhungminh
23 23/04/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
24 21/04/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
25 20/04/2016 12 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
26 08/04/2016 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
27 05/04/2016 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
28 01/04/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
29 26/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
30 25/03/2016 6 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
31 19/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
32 17/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
33 16/03/2016 5 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
34 11/03/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
35 04/03/2016 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
36 02/03/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
37 01/03/2016 11 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
38 19/02/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
39 18/02/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
40 16/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
41 15/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ 02trangiang
42 09/02/2016 4 ngày 850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinht
43 05/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
44 04/02/2016 6 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
45 29/01/2016 8 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
46 21/01/2016 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
47 14/01/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
48 09/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
49 08/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
50 07/01/2016 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
51 05/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
52 04/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
53 03/01/2016 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
54 02/01/2016 47 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
55 16/11/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
56 13/11/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
57 07/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
58 06/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
59 05/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
60 04/11/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
61 03/11/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
62 02/11/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
63 26/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
64 25/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
65 23/10/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
66 19/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
67 18/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
68 17/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
69 15/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
70 14/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
71 13/10/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
72 12/10/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
73 07/10/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
74 05/10/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
75 03/10/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
76 02/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
77 01/10/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ mucinht
78 30/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
79 29/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
80 28/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
81 26/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
82 25/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
83 24/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
84 23/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
85 22/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
86 21/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
87 19/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
88 17/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
89 16/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
90 15/09/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
91 13/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
92 12/09/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
93 10/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ mucinthienlong
94 09/09/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
95 08/09/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
96 01/09/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
97 31/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
98 30/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
99 29/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
100 28/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
101 27/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
102 26/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mucinthienlong
103 25/08/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mucinthienlong
104 24/08/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
105 21/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
106 20/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
107 19/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
108 18/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
109 17/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
110 16/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
111 15/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
112 14/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
113 13/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
114 12/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
115 11/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
116 10/08/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
117 07/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
118 06/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
119 05/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
120 04/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
121 03/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 02/08/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
123 01/08/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
124 31/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
125 30/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
126 29/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ mayinchinhhang
127 28/07/2015 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
128 27/07/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
129 23/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
130 22/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
131 21/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
132 20/07/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
133 18/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
134 17/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
135 16/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
136 15/07/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
137 13/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
138 12/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 11/07/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
140 10/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 09/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 08/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 07/07/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 06/07/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
145 03/07/2015 6 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
146 27/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
147 26/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
148 25/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
149 24/06/2015 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
150 21/06/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
151 20/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
152 18/06/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
153 16/06/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
154 12/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
155 11/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
156 10/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
157 09/06/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
158 06/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
159 05/06/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
160 03/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
161 02/06/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
162 01/06/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
163 30/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
164 29/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
165 28/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
166 27/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
167 26/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 25/05/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
169 20/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
170 19/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
171 18/05/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
172 15/05/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
173 13/05/2015 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
174 09/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 08/05/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
176 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
177 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
179 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
180 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
181 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
183 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
184 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
185 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
186 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
187 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
188 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
189 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
190 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
191 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
192 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
193 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
194 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
195 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
196 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
197 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
198 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
199 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
201 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
202 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
203 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
204 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
205 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
206 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
208 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
209 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
210 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
211 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
212 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
213 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
214 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
215 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
216 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
217 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
218 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
219 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
220 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
221 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
222 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
223 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
224 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
225 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
226 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
227 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
228 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
229 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
230 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
231 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
232 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
233 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
234 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
235 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
236 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
237 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
238 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
239 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
240 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
241 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
242 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
243 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
244 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
245 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
246 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
247 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
248 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
249 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
250 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
251 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
252 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
253 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
254 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
255 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
256 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
257 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
258 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
259 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
260 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
261 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
264 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
265 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
266 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
267 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
268 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
269 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
270 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
271 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
273 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
274 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
275 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
276 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
278 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
279 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
282 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
283 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
284 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
285 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
286 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
287 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
288 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
289 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
290 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
291 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
292 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
293 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
294 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
295 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
296 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
297 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
298 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
299 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
300 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
301 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
302 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
303 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
304 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
305 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
306 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
307 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
310 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
314 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
315 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
316 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
320 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
321 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
323 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
324 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
325 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
326 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
327 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
328 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
329 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
330 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
331 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
332 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
333 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
334 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
335 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
336 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
337 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
338 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
339 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
340 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
341 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
342 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
343 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
344 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
345 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
346 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
347 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
348 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
349 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
350 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
351 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
352 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
353 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
354 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
355 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
356 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
357 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
358 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
359 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
360 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
361 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
362 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
363 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
364 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
365 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
366 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
367 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
368 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
369 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
370 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
371 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
372 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
373 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
374 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
375 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
376 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
377 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
378 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
379 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
380 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
381 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
382 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
383 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
384 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
385 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
386 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
387 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
388 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
389 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
390 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
391 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
392 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
393 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
394 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
395 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
396 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
397 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
398 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
399 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
400 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
401 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
402 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
403 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
404 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
405 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
406 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
407 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
408 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
409 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
410 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
411 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
412 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
413 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
414 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
415 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
416 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
417 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
418 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
419 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
420 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
421 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
422 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
423 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
424 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
425 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
426 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
427 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
428 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
429 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
430 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
431 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
432 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
433 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
434 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
435 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
436 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
437 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
438 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
439 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
440 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
441 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
442 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
443 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
444 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
445 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
446 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
447 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
448 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
449 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
450 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
451 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
452 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
453 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
454 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
455 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
456 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
457 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
458 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
459 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
460 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
461 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
462 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
463 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
464 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
465 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
466 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
467 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
468 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
469 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
470 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
471 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
472 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
473 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
474 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
475 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
476 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
477 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
478 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
479 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
480 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
481 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
482 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
483 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
484 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
485 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
487 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
488 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
489 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
490 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
491 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
492 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
493 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
494 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
495 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
496 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
497 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
498 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
499 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
500 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
501 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
502 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
503 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
504 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
505 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
506 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
507 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
508 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
509 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
510 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
511 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
512 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
513 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
514 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
515 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
517 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
518 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
519 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
520 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
521 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
522 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
523 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
524 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
525 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
526 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
527 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
528 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
529 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
530 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
531 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
532 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
533 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
534 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
535 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
536 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
537 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
538 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
539 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
540 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
541 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
542 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
543 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
544 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
545 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
546 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
547 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
548 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
549 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
550 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
551 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
552 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
553 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
554 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
555 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
556 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
557 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
558 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
559 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
560 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
561 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
562 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
563 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
564 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
565 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
566 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
567 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
568 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
569 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
570 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
571 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
572 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
573 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
574 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
575 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
576 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
577 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
578 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
579 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
580 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
581 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
582 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
583 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
584 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
585 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
586 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
587 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
588 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
589 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
590 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
591 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
592 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
593 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
594 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
595 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
596 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
597 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
598 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
599 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
600 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
601 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
602 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
603 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
604 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
605 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
606 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
607 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
608 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
609 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
610 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
611 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
612 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
613 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
614 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
615 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
616 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
617 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
618 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
619 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
620 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
621 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
622 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
623 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
624 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
625 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
626 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
627 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
628 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
629 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
630 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
631 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
632 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
633 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
634 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
635 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
636 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
637 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
638 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
639 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
640 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
641 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
642 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
643 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
644 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
645 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
646 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
647 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
648 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
649 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
650 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
651 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
652 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
653 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
654 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
655 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
656 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
657 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
658 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
659 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
660 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
661 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
662 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
663 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
664 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
665 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
666 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
667 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
668 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
669 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
670 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
671 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
672 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
673 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
674 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
675 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
676 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
677 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
678 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
679 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
680 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
681 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
682 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
683 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
684 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
685 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
686 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
687 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
688 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
689 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
690 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
691 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
692 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
693 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
694 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
695 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
696 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
697 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
698 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
699 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
700 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
701 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
702 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
703 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
704 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
705 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
706 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
707 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
708 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
709 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
710 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
711 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
712 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
713 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
714 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
715 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
716 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
717 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
718 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
719 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
720 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
721 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
722 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
723 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
724 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
725 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
726 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
727 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
728 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
729 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
730 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
731 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
732 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
733 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
734 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
735 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
736 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
737 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
738 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
739 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
740 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
741 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
742 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
743 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
744 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
745 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
746 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
747 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
748 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
749 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
750 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
751 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
752 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
753 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
754 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
755 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
756 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
757 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
758 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
759 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
760 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
761 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
762 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
763 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
764 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
765 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
766 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
767 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
768 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
769 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
770 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
771 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
772 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
773 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
774 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
775 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
776 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
777 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
778 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
779 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
780 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
781 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
782 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
783 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
784 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
785 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
786 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
787 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
788 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
789 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
790 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
791 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
792 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
793 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
794 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
795 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
796 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
797 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
798 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
799 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
800 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
801 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
802 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
803 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
804 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
805 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
806 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
807 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
808 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
809 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
810 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
811 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
812 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
813 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
814 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
815 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
816 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
817 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
818 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
819 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
820 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
821 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
822 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
823 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
824 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
825 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
826 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
827 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
828 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
829 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
830 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
831 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
832 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
833 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
834 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
835 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
836 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
837 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
838 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
839 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
840 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
841 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
842 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
843 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
844 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
845 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
846 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
847 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
848 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
849 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
850 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
851 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
852 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
853 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
854 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
855 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
856 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
857 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
858 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
859 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
860 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
861 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
862 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
863 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
864 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
865 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
866 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
867 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
868 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
869 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
870 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
871 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
872 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
873 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
874 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
875 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
876 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
877 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
878 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
879 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
880 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
881 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
882 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
883 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
884 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
885 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
886 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
887 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
888 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
889 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
890 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
891 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
892 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
893 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
894 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
895 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
896 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
897 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
898 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
899 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
900 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
901 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
902 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
903 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
904 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
905 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
906 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
907 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
908 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
909 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
910 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
911 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
912 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
913 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
914 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
915 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
916 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
917 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
918 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
919 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
920 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
921 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
922 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
923 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
924 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
925 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
926 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
927 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
928 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
929 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
930 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
931 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
932 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
933 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
934 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
935 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
936 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
937 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
938 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
939 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
940 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
941 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
942 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
943 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
944 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
945 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
946 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
947 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
948 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
949 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
950 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
951 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
952 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
953 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
954 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
955 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
956 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
957 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
958 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
959 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
960 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
961 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
962 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
963 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
964 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
965 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
966 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 966 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.