• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/08/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
2 27/08/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
3 26/08/2014 48 ngày 700.000 VNĐ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
4 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
5 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 VNĐ Giá không đổi vinacopy
6 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 VNĐ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
7 04/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
8 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
9 02/07/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
10 01/07/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
11 30/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
12 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
13 28/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
14 27/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
15 26/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
16 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
17 24/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
18 23/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
19 22/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
20 21/06/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
21 20/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
22 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
23 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
24 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
25 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
26 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
27 14/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
28 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
29 12/06/2014 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
30 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
31 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
32 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
33 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
34 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
35 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
36 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
37 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
38 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
39 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
40 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
41 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
42 29/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
43 28/05/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
44 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
45 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
46 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
47 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
48 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
49 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
50 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
51 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
52 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
53 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
54 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
55 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
56 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
57 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
58 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
59 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
60 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
61 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
62 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
63 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
64 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
65 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
66 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
67 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
68 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
69 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
70 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
71 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
72 28/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
73 27/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
74 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
75 25/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
76 24/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
77 23/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
78 22/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
79 21/04/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
80 18/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
81 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
82 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
83 15/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
84 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
85 13/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
86 12/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
87 11/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
88 10/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
89 09/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
90 08/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
91 07/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
92 06/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
93 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
94 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
95 03/04/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
96 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi thietbivanphongasia
97 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
98 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
99 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
100 28/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
101 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
102 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
103 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
104 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
105 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
106 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
107 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
108 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
109 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
110 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
111 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
112 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
113 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
114 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
115 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
116 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
117 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
118 10/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
119 09/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
120 08/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 07/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 06/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
123 05/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
124 04/03/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
125 03/03/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
126 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
127 28/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
128 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
129 26/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
130 25/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
131 24/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
132 23/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
133 22/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 21/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 20/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
136 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
137 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
138 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
139 16/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
140 15/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
141 14/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 13/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 12/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 11/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 10/02/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 07/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
147 06/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
148 05/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
149 04/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
150 03/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
151 02/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
152 01/02/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
153 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
154 30/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
155 29/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
156 28/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
157 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
158 26/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
159 25/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
160 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
161 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
162 22/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
163 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
164 20/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
165 19/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
166 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
167 17/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
168 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
169 14/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
170 13/01/2014 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
171 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
172 09/01/2014 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
173 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
174 06/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
175 05/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
176 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
177 03/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
178 02/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
179 01/01/2014 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
180 31/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
181 30/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
182 29/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
183 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
184 27/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
185 26/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
186 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
187 24/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
188 23/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
189 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
190 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
191 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
192 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
193 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
194 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
195 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
196 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
197 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
198 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
199 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
200 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
201 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
202 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
203 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi mucinbachkhoa
204 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
205 03/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 02/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
207 01/12/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
208 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
209 29/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
210 28/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
211 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
212 26/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
213 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
214 24/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
215 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
216 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
217 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
218 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
219 19/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
220 18/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
221 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
222 16/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
223 15/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
224 14/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
225 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
226 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
227 11/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
228 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
229 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
230 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
231 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
232 06/11/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
233 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
234 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
235 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
236 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
237 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi ctytinhochoangson
238 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
239 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
240 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
241 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
242 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
243 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
244 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
245 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
246 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
247 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
248 21/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
249 20/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
250 19/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
251 18/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
252 17/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
253 16/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
254 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
255 14/10/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
256 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
257 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
258 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
259 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
260 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
261 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
262 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
263 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
264 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
265 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
266 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
267 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
268 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
269 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
270 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
271 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
272 27/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 26/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 25/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 24/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 23/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 22/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 21/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
279 20/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
280 19/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
281 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
282 17/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
283 16/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
284 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
285 14/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
286 13/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
287 12/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
288 11/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
289 10/09/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
290 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
291 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
292 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
293 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
294 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
295 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
296 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
297 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
298 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
299 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
300 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
301 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
302 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
303 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
304 25/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
305 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
306 23/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 22/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 21/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
309 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
310 19/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 18/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
312 15/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
313 14/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
314 13/08/2013 3 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
315 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
316 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
317 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
318 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
319 05/08/2013 2 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
320 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
321 02/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
322 01/08/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
323 31/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
324 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
325 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
326 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
327 27/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
328 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
329 25/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 24/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
331 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
332 22/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
333 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
334 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
335 19/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
336 18/07/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
337 17/07/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
338 16/07/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
339 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
340 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
341 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
342 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
343 30/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
344 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
345 28/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
346 27/06/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
347 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
348 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
349 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
350 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
351 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
352 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
353 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
354 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
355 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
356 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
357 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
358 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
359 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
360 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
361 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
362 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
363 13/05/2013 6 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
364 07/05/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
365 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
366 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
367 25/04/2013 7 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
368 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
369 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
370 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
371 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
372 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
373 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
374 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
375 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
376 09/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
377 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
378 06/04/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
379 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
380 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
381 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
382 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi namvietkd
383 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
384 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
385 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
386 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
387 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
388 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
389 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
390 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
391 12/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
392 11/03/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
393 07/03/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
394 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
395 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
396 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
397 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
398 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
399 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
400 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
401 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
402 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
403 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
404 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
405 15/02/2013 2 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
406 13/02/2013 4 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
407 09/02/2013 16 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
408 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
409 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
410 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
411 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
412 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
413 16/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
414 15/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
415 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
416 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
417 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
418 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
419 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
420 09/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
421 08/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
422 07/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
423 06/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
424 05/01/2013 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
425 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
426 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
427 02/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
428 01/01/2013 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
429 31/12/2012 2 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
430 29/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
431 28/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
432 27/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
433 26/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
434 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
435 24/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
436 23/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
437 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
438 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
439 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
440 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
441 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
442 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
443 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
444 15/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
445 14/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
446 13/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
447 12/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
448 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
449 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
450 09/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
451 08/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
452 07/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
453 06/12/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
454 05/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
455 04/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
456 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
457 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
458 01/12/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
459 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
460 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
461 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
462 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
463 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
464 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
465 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
466 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
467 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
468 16/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
469 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
470 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
471 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
472 12/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
473 11/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
474 10/11/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
475 09/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
476 08/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
477 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
478 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
479 05/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
480 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
481 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
482 02/11/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
483 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
484 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
485 30/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
486 29/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
487 28/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giá không đổi MayvanphongManhHung
488 27/10/2012 1 ngày 700.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
489 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
490 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
491 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
492 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
493 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
494 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
495 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
496 19/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
497 18/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
498 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
499 16/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
500 15/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
501 14/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
502 13/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
503 12/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
504 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
505 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
506 09/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi hongnganjsc
507 08/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
508 07/10/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
509 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
510 05/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
511 04/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
512 03/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
513 02/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
514 01/10/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
515 30/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
516 29/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
517 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
518 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
519 26/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
520 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
521 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
522 23/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
523 22/09/2012 1 ngày 850.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
524 21/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
525 20/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
526 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
527 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
528 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
529 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
530 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
531 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
532 13/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
533 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
534 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
535 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
536 09/09/2012 2 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
537 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
538 06/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
539 05/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
540 04/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
541 03/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
542 02/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
543 01/09/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
544 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
545 30/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
546 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
547 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi mucinthuanphat
548 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
549 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
550 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
551 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
552 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
553 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
554 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
555 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
556 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi vanphongphamhungminh
557 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
558 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
559 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
560 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
561 13/08/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
562 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
563 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
564 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi maxbuy
565 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
566 07/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
567 06/08/2012 2 ngày 800.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
568 04/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
569 03/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giá không đổi mucinht
570 02/08/2012 1 ngày 650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
571 01/08/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
572 31/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
573 30/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
574 29/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
575 28/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
576 27/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
577 26/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
578 25/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
579 24/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
580 23/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
581 22/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
582 21/07/2012 4 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
583 17/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
584 16/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
585 15/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
586 14/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
587 13/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
588 12/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
589 11/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
590 10/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
591 09/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi benhvienmayvanphong
592 08/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
593 07/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
594 06/07/2012 1 ngày 800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
595 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
596 04/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
597 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
598 02/07/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
599 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
600 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
601 29/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
602 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
603 27/06/2012 1 ngày 750.000 VNĐ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
604 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi mayinchinhhang
605 25/06/2012 2.390.000 VNĐ mayinchinhhang
Có tổng cộng 605 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in