• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Canon Laser Shot LBP 3200

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
2 05/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
3 04/05/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
4 03/05/2015 9 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
5 24/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
6 21/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
7 20/04/2015 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 498.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
8 17/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
9 16/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
10 15/04/2015 2 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
11 13/04/2015 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
12 10/04/2015 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 498.000 VNĐ vinacopy
13 09/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
14 08/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
15 07/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
16 06/04/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
17 05/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
18 04/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
19 03/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
20 02/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
21 01/04/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
22 31/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
23 30/03/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
24 28/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
25 27/03/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
26 25/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
27 24/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
28 23/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
29 22/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
30 21/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
31 20/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
32 19/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
33 18/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
34 17/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
35 16/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
36 15/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
37 14/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
38 13/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
39 12/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
40 11/03/2015 8 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
41 03/03/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
42 02/03/2015 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
43 25/02/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
44 23/02/2015 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
45 21/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
46 20/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
47 19/02/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
48 18/02/2015 4 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
49 14/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
50 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
51 12/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
52 11/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
53 10/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
54 09/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
55 07/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
56 06/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
57 05/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
58 04/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
59 03/02/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
60 02/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
61 31/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
62 30/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
63 29/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
64 28/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
65 27/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
66 26/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
67 25/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
68 24/01/2015 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
69 22/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
70 21/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
71 20/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
72 19/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
73 18/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
74 16/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
75 15/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
76 14/01/2015 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
77 12/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ sieuthimayonline
78 11/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
79 10/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
80 09/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
81 08/01/2015 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
82 07/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
83 06/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
84 05/01/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
85 04/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
86 03/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
87 02/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
88 01/01/2015 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
89 31/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
90 30/12/2014 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
91 27/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
92 26/12/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
93 24/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ sieuthimayonline
94 23/12/2014 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
95 19/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
96 18/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
97 16/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
98 15/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
99 14/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
100 13/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
101 12/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
102 11/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
103 10/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
104 09/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
105 08/12/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
106 06/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
107 05/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
108 04/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
109 03/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
110 02/12/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
111 01/12/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
112 30/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
113 29/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
114 28/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
115 27/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
116 26/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
117 25/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
118 24/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
119 23/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
120 22/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
121 21/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
122 20/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
123 19/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
124 17/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
125 16/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
126 15/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
127 14/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
128 13/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
129 12/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
130 11/11/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
131 10/11/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
132 08/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
133 07/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
134 06/11/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
135 04/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
136 03/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
137 02/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
138 01/11/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
139 31/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
140 30/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
141 29/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
142 28/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
143 27/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
144 26/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
145 25/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
146 24/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
147 23/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
148 22/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
149 21/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
150 20/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
151 19/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
152 18/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
153 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
154 16/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
155 15/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
156 14/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
157 13/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
158 12/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
159 11/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
160 10/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
161 09/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
162 08/10/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
163 07/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
164 06/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
165 05/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
166 04/10/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
167 03/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
168 02/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
169 01/10/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
170 30/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
171 29/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
172 28/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
173 27/09/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
174 26/09/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
175 25/09/2014 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
176 20/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 448.000 VNĐ vinacopy
177 19/09/2014 10 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
178 09/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ laptopk2k
179 08/09/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
180 05/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
181 04/09/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
182 03/09/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
183 02/09/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
184 01/09/2014 2 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
185 30/08/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ laptopk2k
186 29/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
187 28/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
188 27/08/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi suamaytinhbachkhoa
189 26/08/2014 48 ngày 700.000 ₫ Giảm 548.000 VNĐ suamaytinhbachkhoa
190 09/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
191 08/07/2014 3 ngày 1.248.000 ₫ Giá không đổi vinacopy
192 05/07/2014 1 ngày 1.248.000 ₫ Tăng 548.000 VNĐ vinacopy
193 04/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
194 03/07/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ mayinchinhhang
195 02/07/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mucinbachkhoa
196 01/07/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
197 30/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
198 29/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
199 28/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
200 27/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
201 26/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
202 25/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
203 24/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
204 23/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
205 22/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
206 21/06/2014 1 ngày 750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ MayvanphongManhHung
207 20/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mucinbachkhoa
208 19/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
209 18/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
210 17/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
211 16/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
212 15/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
213 14/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mucinbachkhoa
214 13/06/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ thietbivanphongasia
215 12/06/2014 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ mucinbachkhoa
216 11/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
217 10/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
218 09/06/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
219 07/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
220 06/06/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
221 05/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
222 04/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
223 03/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
224 02/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
225 01/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
226 31/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
227 30/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
228 29/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
229 28/05/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
230 27/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
231 26/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
232 25/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
233 24/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
234 23/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
235 22/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
236 21/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
237 20/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
238 19/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
239 18/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
240 17/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
241 16/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
242 15/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
243 14/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
244 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
245 12/05/2014 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
246 10/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
247 09/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
248 08/05/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ laptopk2k
249 07/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
250 06/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
251 05/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
252 04/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
253 03/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
254 02/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
255 01/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
256 30/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
257 29/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
258 28/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
259 27/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
260 26/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
261 25/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
262 24/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
263 23/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
264 22/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
265 21/04/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
266 18/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
267 17/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ laptopk2k
268 16/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
269 15/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
270 14/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ laptopk2k
271 13/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
272 12/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
273 11/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
274 10/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
275 09/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
276 08/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
277 07/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
278 06/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
279 05/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
280 04/04/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
281 03/04/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
282 02/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi thietbivanphongasia
283 01/04/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
284 31/03/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ mayinchinhhang
285 29/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 2.650.000 VNĐ thietbivanphongasia
286 28/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.650.000 VNĐ MayvanphongManhHung
287 27/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ thietbivanphongasia
288 26/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
289 25/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
290 24/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
291 23/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
292 22/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
293 21/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
294 20/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
295 19/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
296 18/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
297 17/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
298 16/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
299 15/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
300 14/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
301 13/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
302 12/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
303 11/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
304 10/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
305 09/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
306 08/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
307 07/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
308 06/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
309 05/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
310 04/03/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
311 03/03/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
312 01/03/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
313 28/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
314 27/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
315 26/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
316 25/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
317 24/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
318 23/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
319 22/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
320 21/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
321 20/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
322 19/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
323 18/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
324 17/02/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
325 16/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
326 15/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
327 14/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
328 13/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
329 12/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
330 11/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
331 10/02/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
332 07/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
333 06/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
334 05/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
335 04/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
336 03/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
337 02/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
338 01/02/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
339 31/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
340 30/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
341 29/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
342 28/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
343 27/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
344 26/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
345 25/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
346 24/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
347 23/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
348 22/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
349 21/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
350 20/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
351 19/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
352 18/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
353 17/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
354 15/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
355 14/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
356 13/01/2014 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
357 10/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
358 09/01/2014 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
359 07/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
360 06/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
361 05/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
362 04/01/2014 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
363 03/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
364 02/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
365 01/01/2014 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
366 31/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
367 30/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
368 29/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
369 28/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
370 27/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
371 26/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
372 25/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
373 24/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
374 23/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
375 22/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
376 21/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
377 20/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
378 19/12/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
379 17/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
380 16/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
381 15/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
382 14/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
383 13/12/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ mayinchinhhang
384 12/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ mucinbachkhoa
385 11/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
386 10/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
387 09/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
388 08/12/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ namvietkd
389 05/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi mucinbachkhoa
390 04/12/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 1.550.000 VNĐ mucinbachkhoa
391 03/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
392 02/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
393 01/12/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
394 30/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
395 29/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
396 28/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
397 27/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
398 26/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
399 25/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
400 24/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
401 23/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
402 22/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
403 21/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
404 20/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
405 19/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
406 18/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
407 17/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
408 16/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
409 15/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
410 14/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
411 13/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
412 12/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ctytinhochoangson
413 11/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
414 10/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
415 09/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
416 08/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
417 07/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
418 06/11/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
419 05/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
420 04/11/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
421 03/11/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
422 02/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
423 01/11/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi ctytinhochoangson
424 31/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
425 30/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
426 29/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
427 28/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
428 27/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
429 26/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
430 25/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
431 24/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ctytinhochoangson
432 23/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
433 22/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
434 21/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
435 20/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
436 19/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
437 18/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
438 17/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
439 16/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ MayvanphongManhHung
440 15/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mucinthuanphat
441 14/10/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
442 13/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
443 12/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
444 11/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ namvietkd
445 10/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mucinthuanphat
446 09/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
447 08/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
448 07/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
449 06/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
450 05/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
451 04/10/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ mayinchinhhang
452 03/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
453 02/10/2013 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ctytinhochoangson
454 01/10/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
455 30/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
456 29/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
457 28/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
458 27/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
459 26/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
460 25/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
461 24/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
462 23/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
463 22/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
464 21/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
465 20/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
466 19/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
467 18/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
468 17/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
469 16/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
470 15/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
471 14/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
472 13/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
473 12/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
474 11/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
475 10/09/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
476 09/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
477 08/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
478 07/09/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
479 06/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
480 05/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
481 04/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
482 03/09/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
483 02/09/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
484 31/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
485 30/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
486 29/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
487 28/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
488 27/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
489 26/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
490 25/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ MayvanphongManhHung
491 24/08/2013 1 ngày 1.230.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ sieuthiht
492 23/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
493 22/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
494 21/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
495 20/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
496 19/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
497 18/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
498 15/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
499 14/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
500 13/08/2013 3 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
501 10/08/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.142.000 VNĐ mayinchinhhang
502 08/08/2013 1 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 1.142.000 VNĐ vinacopy
503 07/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
504 06/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ namvietkd
505 05/08/2013 2 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ benhvienmayvanphong
506 03/08/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
507 02/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
508 01/08/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
509 31/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
510 30/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
511 29/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
512 28/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
513 27/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
514 26/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
515 25/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
516 24/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
517 23/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
518 22/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
519 21/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
520 20/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
521 19/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
522 18/07/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MayvanphongManhHung
523 17/07/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
524 16/07/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
525 12/07/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
526 10/07/2013 8 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
527 02/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
528 01/07/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
529 30/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
530 29/06/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
531 28/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
532 27/06/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ MayvanphongManhHung
533 26/06/2013 9 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
534 17/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
535 14/06/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
536 11/06/2013 6 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
537 05/06/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
538 03/06/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
539 30/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
540 28/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
541 27/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
542 26/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
543 25/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
544 24/05/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
545 22/05/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
546 21/05/2013 4 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
547 17/05/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
548 14/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
549 13/05/2013 6 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
550 07/05/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
551 05/05/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
552 04/05/2013 9 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
553 25/04/2013 7 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
554 18/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
555 17/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
556 16/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
557 15/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
558 13/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
559 12/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
560 11/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
561 10/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ mucinthuanphat
562 09/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
563 08/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
564 06/04/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
565 05/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
566 04/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
567 03/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
568 02/04/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi namvietkd
569 01/04/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
570 30/03/2013 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
571 26/03/2013 5 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
572 21/03/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
573 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
574 17/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
575 16/03/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
576 13/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
577 12/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
578 11/03/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
579 07/03/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
580 06/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ mayinchinhhang
581 05/03/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
582 04/03/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
583 02/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
584 01/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
585 28/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
586 27/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
587 26/02/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
588 25/02/2013 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
589 23/02/2013 5 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
590 18/02/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
591 15/02/2013 2 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
592 13/02/2013 4 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
593 09/02/2013 16 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ MayvanphongManhHung
594 24/01/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
595 22/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
596 21/01/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
597 18/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
598 17/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
599 16/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
600 15/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
601 14/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
602 13/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
603 12/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
604 11/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
605 10/01/2013 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
606 09/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
607 08/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
608 07/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
609 06/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
610 05/01/2013 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 1.540.000 VNĐ hongnganjsc
611 04/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
612 03/01/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
613 02/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
614 01/01/2013 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
615 31/12/2012 2 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
616 29/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
617 28/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
618 27/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
619 26/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
620 25/12/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ namvietkd
621 24/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
622 23/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
623 22/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
624 21/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
625 20/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
626 19/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
627 18/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
628 17/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
629 16/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
630 15/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
631 14/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
632 13/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
633 12/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
634 11/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
635 10/12/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
636 09/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
637 08/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
638 07/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
639 06/12/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
640 05/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
641 04/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
642 03/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
643 02/12/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
644 01/12/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
645 30/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
646 29/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
647 28/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
648 27/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ maxbuy
649 26/11/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
650 24/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
651 23/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
652 22/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
653 21/11/2012 5 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
654 16/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
655 15/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
656 14/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
657 13/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ mucinthuanphat
658 12/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
659 11/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
660 10/11/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
661 09/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
662 08/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
663 07/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
664 06/11/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
665 05/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
666 04/11/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
667 03/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
668 02/11/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
669 01/11/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
670 31/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ vanphongphamhungminh
671 30/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
672 29/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
673 28/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giá không đổi MayvanphongManhHung
674 27/10/2012 1 ngày 700.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ MayvanphongManhHung
675 26/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
676 25/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
677 24/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
678 23/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
679 22/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ maxbuy
680 21/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
681 20/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
682 19/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
683 18/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
684 17/10/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
685 16/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
686 15/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
687 14/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
688 13/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
689 12/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
690 11/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
691 10/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
692 09/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi hongnganjsc
693 08/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hongnganjsc
694 07/10/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
695 06/10/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ mayinchinhhang
696 05/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
697 04/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
698 03/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
699 02/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
700 01/10/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
701 30/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
702 29/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
703 28/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ namvietkd
704 27/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vanphongphamhungminh
705 26/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ mucinht
706 25/09/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ namvietkd
707 24/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.540.000 VNĐ maxbuy
708 23/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi mucinht
709 22/09/2012 1 ngày 850.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mucinht
710 21/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
711 20/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
712 19/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
713 18/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
714 17/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
715 16/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
716 15/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ mayinchinhhang
717 14/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
718 13/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
719 12/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
720 11/09/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
721 10/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
722 09/09/2012 2 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
723 07/09/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
724 06/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
725 05/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
726 04/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
727 03/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
728 02/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
729 01/09/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
730 31/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
731 30/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 2.250.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
732 29/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
733 28/08/2012 2 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi mucinthuanphat
734 26/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
735 25/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
736 24/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
737 23/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
738 22/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
739 21/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
740 20/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
741 19/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ mucinthuanphat
742 18/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vanphongphamhungminh
743 17/08/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ vanphongphamhungminh
744 16/08/2012 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ mucinthuanphat
745 15/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
746 14/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
747 13/08/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
748 12/08/2012 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
749 10/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
750 09/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi maxbuy
751 08/08/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.740.000 VNĐ mayinchinhhang
752 07/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
753 06/08/2012 2 ngày 800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ benhvienmayvanphong
754 04/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
755 03/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giá không đổi mucinht
756 02/08/2012 1 ngày 650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mucinht
757 01/08/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
758 31/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
759 30/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
760 29/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
761 28/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
762 27/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
763 26/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
764 25/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
765 24/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
766 23/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
767 22/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthinhphat
768 21/07/2012 4 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
769 17/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
770 16/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
771 15/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
772 14/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
773 13/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
774 12/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
775 11/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
776 10/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
777 09/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi benhvienmayvanphong
778 08/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ benhvienmayvanphong
779 07/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
780 06/07/2012 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ benhvienmayvanphong
781 05/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vanphongphamhungminh
782 04/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
783 03/07/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
784 02/07/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
785 01/07/2012 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vanphongphamhungminh
786 30/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ maxbuy
787 29/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
788 28/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 1.640.000 VNĐ mayinchinhhang
789 27/06/2012 1 ngày 750.000 ₫ Giảm 1.640.000 VNĐ mayvanphongthinhphat
790 26/06/2012 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi mayinchinhhang
791 25/06/2012 2.390.000 ₫ mayinchinhhang
Có tổng cộng 791 thay đổi giá của sản phẩm Canon Laser Shot LBP 3200 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy in (Máy in, may in, may in van phong, máy in để bàn)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Canon Laser Shot LBP 3200 trong mục Máy in
Từ khóa nổi bật trong tuần: lo san, hoa gia, loa, hoa tu lam, sua