• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ VuLeCamera
2 16/09/2014 33 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ mayanhjp
3 14/08/2014 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ VuLeCamera
4 13/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ cameraduoc
5 12/08/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
6 11/08/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
7 10/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
8 09/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ cameraduoc
9 08/08/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mayanhjp
10 07/08/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
11 06/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
12 05/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
13 04/08/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ chiquoc
14 03/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Ngocdungcamera
15 02/08/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
16 01/08/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
17 31/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
18 30/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ cameraduoc
19 29/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
20 28/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
21 27/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Ngocdungcamera
22 26/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
23 25/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
24 24/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
25 23/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
26 22/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
27 21/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
28 20/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cameraduoc
29 19/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
30 18/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
31 17/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
32 16/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
33 15/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
34 14/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ cameraduoc
35 13/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
36 12/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
37 11/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
38 10/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ F5Pro
39 09/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ gialongcamera
40 08/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
41 07/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
42 06/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
43 05/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
44 04/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
45 03/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
46 02/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
47 01/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
48 30/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
49 29/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
50 28/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ chiquoc
51 27/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayanhjp
52 26/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
53 25/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ F5Pro
54 24/06/2014 4 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
55 20/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ Ngocdungcamera
56 19/06/2014 8 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ mayanhjp
57 11/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
58 10/06/2014 2 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngoclamcamera
59 08/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
60 07/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
61 06/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
62 05/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
63 04/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
64 03/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
65 02/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
66 01/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
67 31/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
68 30/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
69 29/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
70 28/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
71 27/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
72 26/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
73 25/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hoangtrongcamera
74 24/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
75 23/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
76 22/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
77 21/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
78 20/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
79 19/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
80 18/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
81 17/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
82 16/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
83 15/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
84 14/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
85 13/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
86 12/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
87 11/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
88 10/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
89 09/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
90 08/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
91 07/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
92 06/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
93 05/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
94 04/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
95 03/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
96 02/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
97 01/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
98 30/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
99 29/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
100 28/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
101 27/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
102 26/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
103 25/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
104 24/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
105 23/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
106 22/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
107 21/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ mayanhjp
108 20/04/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ Ngocdungcamera
109 19/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
110 18/04/2014 8 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ phototech
111 10/04/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
112 09/04/2014 41 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
113 27/02/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ thanhcamera
114 26/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
115 25/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
116 24/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
117 23/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
118 22/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
119 21/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
120 20/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
121 19/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
122 18/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
123 17/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ kyttyruma
124 16/02/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mayanhjp
125 15/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
126 14/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
127 13/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
128 12/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
129 11/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
130 10/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ Luanpro85
131 09/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
132 08/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
133 07/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
134 06/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
135 05/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ Luanpro85
136 04/02/2014 5 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
137 30/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
138 28/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
139 27/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
140 26/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
141 25/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
142 24/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
143 23/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
144 22/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
145 21/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
146 20/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
147 18/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
148 17/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
149 16/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
150 15/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
151 14/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
152 13/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
153 11/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
154 10/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
155 09/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
156 08/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
157 07/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoangtrongcamera
158 06/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ F5Pro
159 05/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
160 04/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
161 03/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
162 02/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
163 01/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
164 31/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
165 30/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
166 29/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
167 28/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
168 27/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
169 26/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
170 25/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi photoking
171 24/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
172 23/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
173 22/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
174 21/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
175 20/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
176 19/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
177 18/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
178 17/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
179 16/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
180 15/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
181 14/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
182 13/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
183 12/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
184 11/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
185 10/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
186 09/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
187 08/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
188 07/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
189 06/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
190 05/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
191 04/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
192 03/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
193 02/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
194 01/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
195 30/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
196 29/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
197 28/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
198 27/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
199 26/11/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ photoking
200 25/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
201 24/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
202 23/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
203 22/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
204 21/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
205 20/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
206 19/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
207 18/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
208 17/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
209 16/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
210 15/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
211 14/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
212 13/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
213 12/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
214 11/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
215 10/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
216 09/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
217 08/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
218 07/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ phototech
219 06/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
220 05/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
221 04/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
222 03/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
223 02/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ Luanpro85
224 01/11/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
225 31/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
226 30/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
227 29/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
228 28/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
229 27/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
230 26/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayanhjp
231 25/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
232 24/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
233 23/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
234 22/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
235 21/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi photoking
236 20/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ photoking
237 19/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hoangtrongcamera
238 18/10/2013 3 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
239 15/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ DigitalCongDanh
240 14/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
241 13/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
242 12/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
243 11/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
244 10/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
245 09/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
246 08/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
247 07/10/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
248 06/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
249 05/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
250 04/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
251 03/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
252 02/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
253 01/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
254 30/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
255 29/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
256 28/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
257 27/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
258 26/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Ngocdungcamera
259 25/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngoclamcamera
260 24/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
261 23/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
262 22/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
263 21/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
264 20/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
265 19/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
266 18/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Luanpro85
267 17/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
268 16/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
269 15/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
270 14/09/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Ngocdungcamera
271 12/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
272 11/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ VuLeCamera
273 10/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
274 09/09/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ngoclamcamera
275 07/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
276 06/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
277 05/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tranquangcamera
278 04/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
279 03/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
280 02/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
281 01/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
282 31/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
283 30/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
284 29/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
285 28/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
286 27/08/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
287 26/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
288 25/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
289 24/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
290 23/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
291 22/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
292 21/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ VuLeCamera
293 20/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
294 19/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
295 18/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
296 17/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
297 16/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vunhatcamera
298 15/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
299 14/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
300 13/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
301 12/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
302 11/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
303 10/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
304 09/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
305 08/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
306 07/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
307 06/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
308 05/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
309 04/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
310 03/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
311 02/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
312 01/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
313 31/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
314 30/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
315 29/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
316 28/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
317 27/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
318 26/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
319 25/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ mayanhjp
320 24/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ gialongcamera
321 23/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
322 22/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
323 21/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
324 20/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
325 19/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
326 18/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
327 17/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
328 16/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
329 15/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
330 14/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mayanhjp
331 13/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
332 12/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
333 11/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
334 10/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
335 09/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
336 08/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
337 07/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
338 06/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ photoking
339 05/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
340 04/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
341 03/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
342 02/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
343 01/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
344 30/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
345 29/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
346 28/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
347 27/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
348 26/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
349 25/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
350 24/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
351 23/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
352 22/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
353 21/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
354 20/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
355 19/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ngoclamcamera
356 18/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ photoking
357 17/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
358 16/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ binhminhdigital
359 15/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
360 14/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
361 13/06/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
362 11/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
363 10/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
364 09/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
365 08/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
366 07/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
367 06/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
368 05/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
369 04/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khanhlongcamera
370 03/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huyentrancamera
371 02/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ngocdungcamera
372 01/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
373 31/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
374 30/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
375 29/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
376 28/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
377 27/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
378 26/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
379 25/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
380 24/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
381 23/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
382 22/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
383 21/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
384 20/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
385 19/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
386 18/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
387 17/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
388 16/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
389 15/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
390 14/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
391 13/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
392 12/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
393 11/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
394 10/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
395 09/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
396 08/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
397 07/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
398 06/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Luanpro85
399 05/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
400 04/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
401 03/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoang_camera
402 02/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ gialongcamera
403 01/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
404 30/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
405 29/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
406 28/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
407 27/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
408 26/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
409 25/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
410 24/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
411 23/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
412 22/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ khanhlongcamera
413 21/04/2013 1 ngày 7.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ngoccamera
414 20/04/2013 10 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
415 10/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
416 09/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
417 08/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
418 07/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
419 06/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
420 05/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
421 04/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tanlongcamera
422 03/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ gialongcamera
423 02/04/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
424 01/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ tanlongcamera
425 31/03/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ Lazada
426 30/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
427 29/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
428 28/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
429 27/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
430 26/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
431 25/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
432 24/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
433 23/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
434 22/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
435 21/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
436 20/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
437 19/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
438 18/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
439 17/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
440 16/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
441 15/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ chiquoc
442 14/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
443 13/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
444 12/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
445 11/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ chiquoc
446 10/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ khanhlongcamera
447 09/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
448 08/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
449 07/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
450 06/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
451 05/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
452 04/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
453 03/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
454 02/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
455 01/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
456 28/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
457 27/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
458 26/02/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
459 25/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
460 24/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
461 23/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
462 22/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ gialongcamera
463 21/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
464 20/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
465 19/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
466 18/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
467 17/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ liemngacamera
468 16/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
469 15/02/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ cameraduoc
470 12/02/2013 2 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
471 10/02/2013 3 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
472 07/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
473 06/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
474 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
475 04/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
476 03/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
477 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ gialongcamera
478 01/02/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
479 31/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
480 30/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ liemngacamera
481 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ khanhlongcamera
482 28/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
483 27/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
484 26/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
485 25/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
486 24/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
487 23/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
488 22/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
489 21/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
490 20/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ khanhlongcamera
491 19/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
492 18/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
493 17/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ huyentrancamera
494 16/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
495 15/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
496 14/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
497 13/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
498 12/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
499 11/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
500 10/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
501 09/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
502 08/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
503 07/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ VuLeCamera
504 06/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
505 05/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
506 04/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
507 03/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
508 02/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
509 01/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ Luanpro85
510 31/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
511 30/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
512 29/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
513 28/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi Belfoto
514 27/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Belfoto
515 26/12/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ VuLeCamera
516 25/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Belfoto
517 24/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
518 23/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
519 22/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
520 21/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhcamera
521 20/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
522 19/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
523 18/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
524 17/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
525 16/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
526 15/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
527 14/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
528 13/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
529 12/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
530 11/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
531 10/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
532 09/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
533 08/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
534 07/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhcamera
535 06/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Bocamera
536 05/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
537 04/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
538 03/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
539 02/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
540 01/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
541 30/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
542 29/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
543 28/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
544 27/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
545 26/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
546 25/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
547 24/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
548 23/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ huyentrancamera
549 22/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
550 21/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huyentrancamera
551 20/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
552 19/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ cameraduoc
553 18/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ duchuycamera
554 17/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
555 16/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
556 15/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
557 14/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
558 13/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
559 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ cameraduoc
560 11/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
561 10/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
562 09/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
563 08/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
564 07/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
565 06/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
566 05/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
567 04/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
568 03/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
569 02/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
570 01/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
571 31/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
572 30/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
573 29/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
574 28/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
575 27/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
576 26/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
577 25/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
578 24/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
579 23/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
580 22/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
581 21/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
582 20/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
583 19/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
584 18/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
585 17/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
586 16/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
587 15/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ chiquoc
588 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
589 13/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
590 12/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
591 11/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
592 10/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
593 09/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
594 08/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
595 07/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
596 06/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
597 05/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
598 04/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
599 03/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
600 02/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
601 01/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
602 30/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
603 29/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
604 28/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
605 27/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
606 26/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
607 25/09/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
608 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
609 23/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
610 22/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
611 21/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
612 20/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ duchuycamera
613 19/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
614 18/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
615 17/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
616 16/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
617 15/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
618 14/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ gialongcamera
619 13/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
620 12/09/2012 7 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
621 05/09/2012 9 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
622 27/08/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.380.000 VNĐ kietcamera
623 26/08/2012 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhcamera
624 25/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
625 24/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ tanlongcamera
626 23/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
627 22/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ thanhcamera
628 21/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
629 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
630 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ ngoclamcamera
631 18/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
632 17/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanlongcamera
633 16/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
634 15/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ tanlongcamera
635 14/08/2012 1 ngày 9.380.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ thanhcamera
636 13/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi tranquangcamera
637 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
638 11/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tanlongcamera
639 10/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
640 09/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
641 08/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
642 07/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
643 06/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanlongcamera
644 05/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
645 04/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
646 03/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Luanpro85
647 02/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tranquangcamera
648 01/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
649 31/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
650 30/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
651 29/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
652 28/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
653 27/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
654 26/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
655 25/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
656 24/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
657 23/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
658 22/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
659 21/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
660 20/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
661 19/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
662 18/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
663 17/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
664 16/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
665 15/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
666 14/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
667 13/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
668 12/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
669 11/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
670 10/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
671 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
672 08/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
673 07/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
674 06/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
675 05/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
676 04/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
677 03/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
678 02/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
679 01/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
680 30/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
681 29/06/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
682 28/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
683 27/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
684 26/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
685 25/06/2012 9.450.000 VNĐ thanhcamera
Có tổng cộng 685 thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số chuyên dụng (May anh so chuyen dung, may anh dslr, máy ảnh chuyên nghiệp, may anh chuyen nghiep)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit trong mục Máy ảnh số chuyên dụng