• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayanhjp
2 29/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
3 28/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
4 27/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Ngocdungcamera
5 26/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
6 25/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
7 24/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
8 23/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
9 22/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
10 21/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
11 20/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cameraduoc
12 19/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
13 18/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
14 17/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
15 16/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
16 15/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
17 14/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ cameraduoc
18 13/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
19 12/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
20 11/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
21 10/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ F5Pro
22 09/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ gialongcamera
23 08/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
24 07/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
25 06/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
26 05/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
27 04/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
28 03/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
29 02/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
30 01/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
31 30/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
32 29/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
33 28/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ chiquoc
34 27/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayanhjp
35 26/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
36 25/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ F5Pro
37 24/06/2014 4 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
38 20/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ Ngocdungcamera
39 19/06/2014 8 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ mayanhjp
40 11/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
41 10/06/2014 2 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngoclamcamera
42 08/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
43 07/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
44 06/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
45 05/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
46 04/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
47 03/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
48 02/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
49 01/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
50 31/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
51 30/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
52 29/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
53 28/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
54 27/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
55 26/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
56 25/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hoangtrongcamera
57 24/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
58 23/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
59 22/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
60 21/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
61 20/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
62 19/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
63 18/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
64 17/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
65 16/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
66 15/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
67 14/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
68 13/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
69 12/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
70 11/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
71 10/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
72 09/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
73 08/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
74 07/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
75 06/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
76 05/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
77 04/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
78 03/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
79 02/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
80 01/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
81 30/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
82 29/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
83 28/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
84 27/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
85 26/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
86 25/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
87 24/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
88 23/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
89 22/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
90 21/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ mayanhjp
91 20/04/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ Ngocdungcamera
92 19/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
93 18/04/2014 8 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ phototech
94 10/04/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
95 09/04/2014 41 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
96 27/02/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ thanhcamera
97 26/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
98 25/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
99 24/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
100 23/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
101 22/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
102 21/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
103 20/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
104 19/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
105 18/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
106 17/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ kyttyruma
107 16/02/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mayanhjp
108 15/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
109 14/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
110 13/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
111 12/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
112 11/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
113 10/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ Luanpro85
114 09/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
115 08/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
116 07/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
117 06/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
118 05/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ Luanpro85
119 04/02/2014 5 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
120 30/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
121 28/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
122 27/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
123 26/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
124 25/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
125 24/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
126 23/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
127 22/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
128 21/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
129 20/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
130 18/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
131 17/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
132 16/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
133 15/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
134 14/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
135 13/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
136 11/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
137 10/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
138 09/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
139 08/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
140 07/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoangtrongcamera
141 06/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ F5Pro
142 05/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
143 04/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
144 03/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
145 02/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
146 01/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
147 31/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
148 30/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
149 29/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
150 28/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
151 27/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
152 26/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
153 25/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi photoking
154 24/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
155 23/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
156 22/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
157 21/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
158 20/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
159 19/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
160 18/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
161 17/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
162 16/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
163 15/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
164 14/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
165 13/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
166 12/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
167 11/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
168 10/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
169 09/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
170 08/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
171 07/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
172 06/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
173 05/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
174 04/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
175 03/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
176 02/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
177 01/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
178 30/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
179 29/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
180 28/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
181 27/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
182 26/11/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ photoking
183 25/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
184 24/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
185 23/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
186 22/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
187 21/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
188 20/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
189 19/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
190 18/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
191 17/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
192 16/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
193 15/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
194 14/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
195 13/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
196 12/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
197 11/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
198 10/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
199 09/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
200 08/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
201 07/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ phototech
202 06/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
203 05/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
204 04/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
205 03/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
206 02/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ Luanpro85
207 01/11/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
208 31/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
209 30/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
210 29/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
211 28/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
212 27/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
213 26/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayanhjp
214 25/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
215 24/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
216 23/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
217 22/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
218 21/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi photoking
219 20/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ photoking
220 19/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hoangtrongcamera
221 18/10/2013 3 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
222 15/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ DigitalCongDanh
223 14/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
224 13/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
225 12/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
226 11/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
227 10/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
228 09/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
229 08/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
230 07/10/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
231 06/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
232 05/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
233 04/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
234 03/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
235 02/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
236 01/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
237 30/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
238 29/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
239 28/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
240 27/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
241 26/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Ngocdungcamera
242 25/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngoclamcamera
243 24/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
244 23/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
245 22/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
246 21/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
247 20/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
248 19/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
249 18/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Luanpro85
250 17/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
251 16/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
252 15/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
253 14/09/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Ngocdungcamera
254 12/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
255 11/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ VuLeCamera
256 10/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
257 09/09/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ngoclamcamera
258 07/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
259 06/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
260 05/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tranquangcamera
261 04/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
262 03/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
263 02/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
264 01/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
265 31/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
266 30/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
267 29/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
268 28/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
269 27/08/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
270 26/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
271 25/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
272 24/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
273 23/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
274 22/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
275 21/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ VuLeCamera
276 20/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
277 19/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
278 18/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
279 17/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
280 16/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vunhatcamera
281 15/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
282 14/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
283 13/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
284 12/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
285 11/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
286 10/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
287 09/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
288 08/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
289 07/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
290 06/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
291 05/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
292 04/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
293 03/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
294 02/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
295 01/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
296 31/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
297 30/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
298 29/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
299 28/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
300 27/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
301 26/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
302 25/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ mayanhjp
303 24/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ gialongcamera
304 23/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
305 22/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
306 21/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
307 20/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
308 19/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
309 18/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
310 17/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
311 16/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
312 15/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
313 14/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mayanhjp
314 13/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
315 12/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
316 11/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
317 10/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
318 09/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
319 08/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
320 07/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
321 06/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ photoking
322 05/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
323 04/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
324 03/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
325 02/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
326 01/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
327 30/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
328 29/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
329 28/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
330 27/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
331 26/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
332 25/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
333 24/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
334 23/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
335 22/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
336 21/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
337 20/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
338 19/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ngoclamcamera
339 18/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ photoking
340 17/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
341 16/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ binhminhdigital
342 15/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
343 14/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
344 13/06/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
345 11/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
346 10/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
347 09/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
348 08/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
349 07/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
350 06/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
351 05/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
352 04/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khanhlongcamera
353 03/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huyentrancamera
354 02/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ngocdungcamera
355 01/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
356 31/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
357 30/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
358 29/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
359 28/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
360 27/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
361 26/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
362 25/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
363 24/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
364 23/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
365 22/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
366 21/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
367 20/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
368 19/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
369 18/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
370 17/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
371 16/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
372 15/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
373 14/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
374 13/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
375 12/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
376 11/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
377 10/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
378 09/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
379 08/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
380 07/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
381 06/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Luanpro85
382 05/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
383 04/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
384 03/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoang_camera
385 02/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ gialongcamera
386 01/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
387 30/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
388 29/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
389 28/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
390 27/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
391 26/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
392 25/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
393 24/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
394 23/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
395 22/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ khanhlongcamera
396 21/04/2013 1 ngày 7.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ngoccamera
397 20/04/2013 10 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
398 10/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
399 09/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
400 08/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
401 07/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
402 06/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
403 05/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
404 04/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tanlongcamera
405 03/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ gialongcamera
406 02/04/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
407 01/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ tanlongcamera
408 31/03/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ Lazada
409 30/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
410 29/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
411 28/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
412 27/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
413 26/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
414 25/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
415 24/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
416 23/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
417 22/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
418 21/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
419 20/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
420 19/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
421 18/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
422 17/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
423 16/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
424 15/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ chiquoc
425 14/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
426 13/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
427 12/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
428 11/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ chiquoc
429 10/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ khanhlongcamera
430 09/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
431 08/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
432 07/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
433 06/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
434 05/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
435 04/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
436 03/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
437 02/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
438 01/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
439 28/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
440 27/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
441 26/02/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
442 25/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
443 24/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
444 23/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
445 22/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ gialongcamera
446 21/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
447 20/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
448 19/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
449 18/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
450 17/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ liemngacamera
451 16/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
452 15/02/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ cameraduoc
453 12/02/2013 2 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
454 10/02/2013 3 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
455 07/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
456 06/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
457 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
458 04/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
459 03/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
460 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ gialongcamera
461 01/02/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
462 31/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
463 30/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ liemngacamera
464 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ khanhlongcamera
465 28/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
466 27/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
467 26/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
468 25/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
469 24/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
470 23/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
471 22/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
472 21/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
473 20/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ khanhlongcamera
474 19/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
475 18/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
476 17/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ huyentrancamera
477 16/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
478 15/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
479 14/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
480 13/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
481 12/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
482 11/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
483 10/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
484 09/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
485 08/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
486 07/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ VuLeCamera
487 06/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
488 05/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
489 04/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
490 03/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
491 02/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
492 01/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ Luanpro85
493 31/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
494 30/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
495 29/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
496 28/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi Belfoto
497 27/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Belfoto
498 26/12/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ VuLeCamera
499 25/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Belfoto
500 24/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
501 23/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
502 22/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
503 21/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhcamera
504 20/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
505 19/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
506 18/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
507 17/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
508 16/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
509 15/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
510 14/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
511 13/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
512 12/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
513 11/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
514 10/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
515 09/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
516 08/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
517 07/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhcamera
518 06/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Bocamera
519 05/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
520 04/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
521 03/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
522 02/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
523 01/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
524 30/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
525 29/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
526 28/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
527 27/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
528 26/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
529 25/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
530 24/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
531 23/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ huyentrancamera
532 22/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
533 21/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huyentrancamera
534 20/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
535 19/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ cameraduoc
536 18/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ duchuycamera
537 17/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
538 16/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
539 15/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
540 14/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
541 13/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
542 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ cameraduoc
543 11/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
544 10/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
545 09/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
546 08/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
547 07/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
548 06/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
549 05/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
550 04/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
551 03/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
552 02/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
553 01/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
554 31/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
555 30/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
556 29/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
557 28/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
558 27/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
559 26/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
560 25/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
561 24/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
562 23/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
563 22/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
564 21/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
565 20/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
566 19/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
567 18/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
568 17/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
569 16/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
570 15/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ chiquoc
571 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
572 13/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
573 12/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
574 11/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
575 10/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
576 09/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
577 08/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
578 07/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
579 06/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
580 05/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
581 04/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
582 03/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
583 02/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
584 01/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
585 30/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
586 29/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
587 28/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
588 27/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
589 26/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
590 25/09/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
591 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
592 23/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
593 22/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
594 21/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
595 20/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ duchuycamera
596 19/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
597 18/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
598 17/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
599 16/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
600 15/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
601 14/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ gialongcamera
602 13/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
603 12/09/2012 7 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
604 05/09/2012 9 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
605 27/08/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.380.000 VNĐ kietcamera
606 26/08/2012 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhcamera
607 25/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
608 24/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ tanlongcamera
609 23/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
610 22/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ thanhcamera
611 21/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
612 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
613 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ ngoclamcamera
614 18/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
615 17/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanlongcamera
616 16/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
617 15/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ tanlongcamera
618 14/08/2012 1 ngày 9.380.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ thanhcamera
619 13/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi tranquangcamera
620 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
621 11/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tanlongcamera
622 10/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
623 09/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
624 08/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
625 07/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
626 06/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanlongcamera
627 05/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
628 04/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
629 03/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Luanpro85
630 02/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tranquangcamera
631 01/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
632 31/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
633 30/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
634 29/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
635 28/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
636 27/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
637 26/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
638 25/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
639 24/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
640 23/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
641 22/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
642 21/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
643 20/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
644 19/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
645 18/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
646 17/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
647 16/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
648 15/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
649 14/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
650 13/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
651 12/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
652 11/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
653 10/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
654 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
655 08/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
656 07/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
657 06/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
658 05/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
659 04/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
660 03/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
661 02/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
662 01/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
663 30/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
664 29/06/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
665 28/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
666 27/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
667 26/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
668 25/06/2012 9.450.000 VNĐ thanhcamera
Có tổng cộng 668 thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số chuyên dụng (May anh so chuyen dung, may anh dslr, máy ảnh chuyên nghiệp, may anh chuyen nghiep)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit trong mục Máy ảnh số chuyên dụng