• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
2 21/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
3 20/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cameraduoc
4 19/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
5 18/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
6 17/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
7 16/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
8 15/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
9 14/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ cameraduoc
10 13/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
11 12/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
12 11/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
13 10/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ F5Pro
14 09/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ gialongcamera
15 08/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
16 07/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
17 06/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
18 05/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
19 04/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
20 03/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
21 02/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
22 01/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
23 30/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
24 29/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
25 28/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ chiquoc
26 27/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayanhjp
27 26/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
28 25/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ F5Pro
29 24/06/2014 4 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
30 20/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ Ngocdungcamera
31 19/06/2014 8 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ mayanhjp
32 11/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
33 10/06/2014 2 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngoclamcamera
34 08/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
35 07/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
36 06/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
37 05/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
38 04/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
39 03/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
40 02/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
41 01/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
42 31/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
43 30/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
44 29/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
45 28/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
46 27/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
47 26/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
48 25/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hoangtrongcamera
49 24/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
50 23/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
51 22/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
52 21/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
53 20/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
54 19/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
55 18/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
56 17/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
57 16/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
58 15/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
59 14/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
60 13/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
61 12/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
62 11/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
63 10/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
64 09/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
65 08/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
66 07/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
67 06/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
68 05/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
69 04/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
70 03/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
71 02/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
72 01/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
73 30/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
74 29/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
75 28/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
76 27/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
77 26/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
78 25/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
79 24/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
80 23/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
81 22/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
82 21/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ mayanhjp
83 20/04/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ Ngocdungcamera
84 19/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
85 18/04/2014 8 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ phototech
86 10/04/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
87 09/04/2014 41 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
88 27/02/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ thanhcamera
89 26/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
90 25/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
91 24/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
92 23/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
93 22/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
94 21/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
95 20/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
96 19/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
97 18/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
98 17/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ kyttyruma
99 16/02/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mayanhjp
100 15/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
101 14/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
102 13/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
103 12/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
104 11/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
105 10/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ Luanpro85
106 09/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
107 08/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
108 07/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
109 06/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
110 05/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ Luanpro85
111 04/02/2014 5 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
112 30/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
113 28/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
114 27/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
115 26/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
116 25/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
117 24/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
118 23/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
119 22/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
120 21/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
121 20/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
122 18/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
123 17/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
124 16/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
125 15/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
126 14/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
127 13/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
128 11/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
129 10/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
130 09/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
131 08/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
132 07/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoangtrongcamera
133 06/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ F5Pro
134 05/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
135 04/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
136 03/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
137 02/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
138 01/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
139 31/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
140 30/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
141 29/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
142 28/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
143 27/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
144 26/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
145 25/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi photoking
146 24/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
147 23/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
148 22/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
149 21/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
150 20/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
151 19/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
152 18/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
153 17/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
154 16/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
155 15/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
156 14/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
157 13/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
158 12/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
159 11/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
160 10/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
161 09/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
162 08/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
163 07/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
164 06/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
165 05/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
166 04/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
167 03/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
168 02/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
169 01/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
170 30/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
171 29/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
172 28/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
173 27/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
174 26/11/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ photoking
175 25/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
176 24/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
177 23/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
178 22/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
179 21/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
180 20/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
181 19/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
182 18/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
183 17/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
184 16/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
185 15/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
186 14/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
187 13/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
188 12/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
189 11/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
190 10/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
191 09/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
192 08/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
193 07/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ phototech
194 06/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
195 05/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
196 04/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
197 03/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
198 02/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ Luanpro85
199 01/11/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
200 31/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
201 30/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
202 29/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
203 28/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
204 27/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
205 26/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayanhjp
206 25/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
207 24/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
208 23/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
209 22/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
210 21/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi photoking
211 20/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ photoking
212 19/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hoangtrongcamera
213 18/10/2013 3 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
214 15/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ DigitalCongDanh
215 14/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
216 13/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
217 12/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
218 11/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
219 10/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
220 09/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
221 08/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
222 07/10/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
223 06/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
224 05/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
225 04/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
226 03/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
227 02/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
228 01/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
229 30/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
230 29/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
231 28/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
232 27/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
233 26/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Ngocdungcamera
234 25/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngoclamcamera
235 24/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
236 23/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
237 22/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
238 21/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
239 20/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
240 19/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
241 18/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Luanpro85
242 17/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
243 16/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
244 15/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
245 14/09/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Ngocdungcamera
246 12/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
247 11/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ VuLeCamera
248 10/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
249 09/09/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ngoclamcamera
250 07/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
251 06/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
252 05/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tranquangcamera
253 04/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
254 03/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
255 02/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
256 01/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
257 31/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
258 30/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
259 29/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
260 28/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
261 27/08/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
262 26/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
263 25/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
264 24/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
265 23/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
266 22/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
267 21/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ VuLeCamera
268 20/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
269 19/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
270 18/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
271 17/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
272 16/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vunhatcamera
273 15/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
274 14/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
275 13/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
276 12/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
277 11/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
278 10/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
279 09/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
280 08/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
281 07/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
282 06/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
283 05/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
284 04/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
285 03/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
286 02/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
287 01/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
288 31/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
289 30/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
290 29/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
291 28/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
292 27/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
293 26/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
294 25/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ mayanhjp
295 24/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ gialongcamera
296 23/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
297 22/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
298 21/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
299 20/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
300 19/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
301 18/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
302 17/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
303 16/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
304 15/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
305 14/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mayanhjp
306 13/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
307 12/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
308 11/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
309 10/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
310 09/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
311 08/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
312 07/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
313 06/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ photoking
314 05/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
315 04/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
316 03/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
317 02/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
318 01/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
319 30/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
320 29/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
321 28/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
322 27/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
323 26/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
324 25/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
325 24/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
326 23/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
327 22/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
328 21/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
329 20/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
330 19/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ngoclamcamera
331 18/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ photoking
332 17/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
333 16/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ binhminhdigital
334 15/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
335 14/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
336 13/06/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
337 11/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
338 10/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
339 09/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
340 08/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
341 07/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
342 06/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
343 05/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
344 04/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khanhlongcamera
345 03/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huyentrancamera
346 02/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ngocdungcamera
347 01/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
348 31/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
349 30/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
350 29/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
351 28/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
352 27/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
353 26/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
354 25/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
355 24/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
356 23/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
357 22/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
358 21/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
359 20/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
360 19/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
361 18/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
362 17/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
363 16/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
364 15/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
365 14/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
366 13/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
367 12/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
368 11/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
369 10/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
370 09/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
371 08/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
372 07/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
373 06/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Luanpro85
374 05/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
375 04/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
376 03/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoang_camera
377 02/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ gialongcamera
378 01/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
379 30/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
380 29/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
381 28/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
382 27/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
383 26/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
384 25/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
385 24/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
386 23/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
387 22/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ khanhlongcamera
388 21/04/2013 1 ngày 7.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ngoccamera
389 20/04/2013 10 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
390 10/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
391 09/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
392 08/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
393 07/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
394 06/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
395 05/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
396 04/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tanlongcamera
397 03/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ gialongcamera
398 02/04/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
399 01/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ tanlongcamera
400 31/03/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ Lazada
401 30/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
402 29/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
403 28/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
404 27/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
405 26/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
406 25/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
407 24/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
408 23/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
409 22/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
410 21/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
411 20/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
412 19/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
413 18/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
414 17/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
415 16/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
416 15/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ chiquoc
417 14/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
418 13/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
419 12/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
420 11/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ chiquoc
421 10/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ khanhlongcamera
422 09/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
423 08/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
424 07/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
425 06/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
426 05/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
427 04/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
428 03/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
429 02/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
430 01/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
431 28/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
432 27/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
433 26/02/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
434 25/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
435 24/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
436 23/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
437 22/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ gialongcamera
438 21/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
439 20/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
440 19/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
441 18/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
442 17/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ liemngacamera
443 16/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
444 15/02/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ cameraduoc
445 12/02/2013 2 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
446 10/02/2013 3 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
447 07/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
448 06/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
449 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
450 04/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
451 03/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
452 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ gialongcamera
453 01/02/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
454 31/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
455 30/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ liemngacamera
456 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ khanhlongcamera
457 28/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
458 27/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
459 26/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
460 25/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
461 24/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
462 23/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
463 22/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
464 21/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
465 20/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ khanhlongcamera
466 19/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
467 18/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
468 17/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ huyentrancamera
469 16/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
470 15/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
471 14/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
472 13/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
473 12/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
474 11/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
475 10/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
476 09/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
477 08/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
478 07/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ VuLeCamera
479 06/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
480 05/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
481 04/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
482 03/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
483 02/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
484 01/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ Luanpro85
485 31/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
486 30/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
487 29/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
488 28/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi Belfoto
489 27/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Belfoto
490 26/12/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ VuLeCamera
491 25/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Belfoto
492 24/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
493 23/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
494 22/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
495 21/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhcamera
496 20/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
497 19/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
498 18/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
499 17/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
500 16/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
501 15/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
502 14/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
503 13/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
504 12/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
505 11/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
506 10/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
507 09/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
508 08/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
509 07/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhcamera
510 06/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Bocamera
511 05/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
512 04/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
513 03/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
514 02/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
515 01/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
516 30/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
517 29/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
518 28/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
519 27/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
520 26/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
521 25/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
522 24/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
523 23/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ huyentrancamera
524 22/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
525 21/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huyentrancamera
526 20/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
527 19/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ cameraduoc
528 18/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ duchuycamera
529 17/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
530 16/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
531 15/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
532 14/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
533 13/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
534 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ cameraduoc
535 11/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
536 10/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
537 09/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
538 08/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
539 07/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
540 06/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
541 05/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
542 04/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
543 03/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
544 02/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
545 01/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
546 31/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
547 30/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
548 29/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
549 28/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
550 27/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
551 26/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
552 25/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
553 24/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
554 23/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
555 22/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
556 21/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
557 20/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
558 19/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
559 18/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
560 17/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
561 16/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
562 15/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ chiquoc
563 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
564 13/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
565 12/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
566 11/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
567 10/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
568 09/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
569 08/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
570 07/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
571 06/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
572 05/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
573 04/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
574 03/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
575 02/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
576 01/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
577 30/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
578 29/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
579 28/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
580 27/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
581 26/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
582 25/09/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
583 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
584 23/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
585 22/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
586 21/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
587 20/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ duchuycamera
588 19/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
589 18/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
590 17/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
591 16/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
592 15/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
593 14/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ gialongcamera
594 13/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
595 12/09/2012 7 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
596 05/09/2012 9 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
597 27/08/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.380.000 VNĐ kietcamera
598 26/08/2012 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhcamera
599 25/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
600 24/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ tanlongcamera
601 23/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
602 22/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ thanhcamera
603 21/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
604 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
605 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ ngoclamcamera
606 18/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
607 17/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanlongcamera
608 16/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
609 15/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ tanlongcamera
610 14/08/2012 1 ngày 9.380.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ thanhcamera
611 13/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi tranquangcamera
612 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
613 11/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tanlongcamera
614 10/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
615 09/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
616 08/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
617 07/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
618 06/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanlongcamera
619 05/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
620 04/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
621 03/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Luanpro85
622 02/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tranquangcamera
623 01/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
624 31/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
625 30/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
626 29/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
627 28/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
628 27/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
629 26/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
630 25/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
631 24/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
632 23/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
633 22/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
634 21/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
635 20/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
636 19/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
637 18/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
638 17/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
639 16/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
640 15/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
641 14/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
642 13/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
643 12/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
644 11/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
645 10/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
646 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
647 08/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
648 07/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
649 06/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
650 05/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
651 04/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
652 03/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
653 02/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
654 01/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
655 30/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
656 29/06/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
657 28/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
658 27/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
659 26/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
660 25/06/2012 9.450.000 VNĐ thanhcamera
Có tổng cộng 660 thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số chuyên dụng (May anh so chuyen dung, may anh dslr, máy ảnh chuyên nghiệp, may anh chuyen nghiep)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit trong mục Máy ảnh số chuyên dụng