• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/08/2014 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ VuLeCamera
2 13/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ cameraduoc
3 12/08/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
4 11/08/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
5 10/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
6 09/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ cameraduoc
7 08/08/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ mayanhjp
8 07/08/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
9 06/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
10 05/08/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
11 04/08/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ chiquoc
12 03/08/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Ngocdungcamera
13 02/08/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
14 01/08/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
15 31/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
16 30/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ cameraduoc
17 29/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
18 28/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
19 27/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Ngocdungcamera
20 26/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
21 25/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
22 24/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
23 23/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
24 22/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
25 21/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
26 20/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cameraduoc
27 19/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
28 18/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
29 17/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
30 16/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
31 15/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
32 14/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ cameraduoc
33 13/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
34 12/07/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
35 11/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
36 10/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ F5Pro
37 09/07/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ gialongcamera
38 08/07/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ F5Pro
39 07/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
40 06/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
41 05/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
42 04/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
43 03/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
44 02/07/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
45 01/07/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cameraduoc
46 30/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
47 29/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
48 28/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ chiquoc
49 27/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ mayanhjp
50 26/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
51 25/06/2014 1 ngày 7.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ F5Pro
52 24/06/2014 4 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ hoangtrongcamera
53 20/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ Ngocdungcamera
54 19/06/2014 8 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ mayanhjp
55 11/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
56 10/06/2014 2 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngoclamcamera
57 08/06/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ chiquoc
58 07/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
59 06/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
60 05/06/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
61 04/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
62 03/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
63 02/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
64 01/06/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
65 31/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
66 30/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
67 29/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
68 28/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
69 27/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
70 26/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
71 25/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hoangtrongcamera
72 24/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
73 23/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
74 22/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
75 21/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
76 20/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
77 19/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
78 18/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
79 17/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
80 16/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
81 15/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
82 14/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
83 13/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
84 12/05/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
85 11/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
86 10/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
87 09/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
88 08/05/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
89 07/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
90 06/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ ngoclamcamera
91 05/05/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ Ngocdungcamera
92 04/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
93 03/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
94 02/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
95 01/05/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
96 30/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
97 29/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
98 28/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
99 27/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
100 26/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
101 25/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.650.000 VNĐ mayanhjp
102 24/04/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.650.000 VNĐ ngoclamcamera
103 23/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
104 22/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
105 21/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ mayanhjp
106 20/04/2014 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ Ngocdungcamera
107 19/04/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
108 18/04/2014 8 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ phototech
109 10/04/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
110 09/04/2014 41 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
111 27/02/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ thanhcamera
112 26/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
113 25/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
114 24/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
115 23/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
116 22/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ ngoclamcamera
117 21/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
118 20/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
119 19/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
120 18/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
121 17/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ kyttyruma
122 16/02/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ mayanhjp
123 15/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
124 14/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.200.000 VNĐ hoangtrongcamera
125 13/02/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ gialongcamera
126 12/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
127 11/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
128 10/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ Luanpro85
129 09/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
130 08/02/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
131 07/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
132 06/02/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ hoangtrongcamera
133 05/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ Luanpro85
134 04/02/2014 5 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
135 30/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
136 28/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
137 27/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
138 26/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
139 25/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
140 24/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
141 23/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
142 22/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
143 21/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
144 20/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
145 18/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
146 17/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoangtrongcamera
147 16/01/2014 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
148 15/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
149 14/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
150 13/01/2014 2 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
151 11/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
152 10/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
153 09/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
154 08/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
155 07/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hoangtrongcamera
156 06/01/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ F5Pro
157 05/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
158 04/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
159 03/01/2014 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
160 02/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
161 01/01/2014 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
162 31/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
163 30/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
164 29/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
165 28/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
166 27/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
167 26/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
168 25/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi photoking
169 24/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
170 23/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
171 22/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
172 21/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
173 20/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
174 19/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
175 18/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
176 17/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
177 16/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
178 15/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
179 14/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
180 13/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ hoangtrongcamera
181 12/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
182 11/12/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
183 10/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
184 09/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
185 08/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
186 07/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
187 06/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
188 05/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
189 04/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
190 03/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
191 02/12/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
192 01/12/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
193 30/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
194 29/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
195 28/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
196 27/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
197 26/11/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ photoking
198 25/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
199 24/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
200 23/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
201 22/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
202 21/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
203 20/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
204 19/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
205 18/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
206 17/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ Luanpro85
207 16/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
208 15/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
209 14/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
210 13/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ phototech
211 12/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
212 11/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
213 10/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
214 09/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 1.550.000 VNĐ Luanpro85
215 08/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
216 07/11/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ phototech
217 06/11/2013 1 ngày 7.150.000 VNĐ Tăng 1.550.000 VNĐ mayanhjp
218 05/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
219 04/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
220 03/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
221 02/11/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 2.200.000 VNĐ Luanpro85
222 01/11/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
223 31/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ hoangtrongcamera
224 30/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
225 29/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
226 28/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
227 27/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
228 26/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ mayanhjp
229 25/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ canonminhtuyet
230 24/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ phototech
231 23/10/2013 1 ngày 7.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
232 22/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phototech
233 21/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi photoking
234 20/10/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ photoking
235 19/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hoangtrongcamera
236 18/10/2013 3 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
237 15/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ DigitalCongDanh
238 14/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
239 13/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
240 12/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
241 11/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
242 10/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
243 09/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
244 08/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
245 07/10/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
246 06/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
247 05/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi kyttyruma
248 04/10/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ kyttyruma
249 03/10/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
250 02/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
251 01/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
252 30/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
253 29/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
254 28/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
255 27/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
256 26/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Ngocdungcamera
257 25/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngoclamcamera
258 24/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
259 23/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ phototech
260 22/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
261 21/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
262 20/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
263 19/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
264 18/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Luanpro85
265 17/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
266 16/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
267 15/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
268 14/09/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Ngocdungcamera
269 12/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
270 11/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ VuLeCamera
271 10/09/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
272 09/09/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ngoclamcamera
273 07/09/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ mayanhjp
274 06/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ VuLeCamera
275 05/09/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tranquangcamera
276 04/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
277 03/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ngocdungcamera
278 02/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi hoangtrongcamera
279 01/09/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangtrongcamera
280 31/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
281 30/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Ngocdungcamera
282 29/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
283 28/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ VuLeCamera
284 27/08/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ hoangtrongcamera
285 26/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
286 25/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vunhatcamera
287 24/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
288 23/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
289 22/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
290 21/08/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ VuLeCamera
291 20/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
292 19/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
293 18/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
294 17/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
295 16/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vunhatcamera
296 15/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
297 14/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
298 13/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
299 12/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
300 11/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
301 10/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
302 09/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
303 08/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
304 07/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
305 06/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
306 05/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
307 04/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
308 03/08/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
309 02/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
310 01/08/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
311 31/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ photoking
312 30/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vunhatcamera
313 29/07/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ mayanhjp
314 28/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
315 27/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
316 26/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
317 25/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ mayanhjp
318 24/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ gialongcamera
319 23/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
320 22/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
321 21/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
322 20/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
323 19/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
324 18/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
325 17/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mayanhjp
326 16/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ photoking
327 15/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giá không đổi mayanhjp
328 14/07/2013 1 ngày 7.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ mayanhjp
329 13/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
330 12/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
331 11/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
332 10/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
333 09/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
334 08/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
335 07/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
336 06/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ photoking
337 05/07/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
338 04/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ tanlongcamera
339 03/07/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
340 02/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
341 01/07/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
342 30/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
343 29/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
344 28/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
345 27/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
346 26/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Luanpro85
347 25/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
348 24/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
349 23/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giá không đổi photoking
350 22/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ photoking
351 21/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
352 20/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
353 19/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ ngoclamcamera
354 18/06/2013 1 ngày 7.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ photoking
355 17/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
356 16/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ binhminhdigital
357 15/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi phototech
358 14/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ phototech
359 13/06/2013 2 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
360 11/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
361 10/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
362 09/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
363 08/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
364 07/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
365 06/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
366 05/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
367 04/06/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khanhlongcamera
368 03/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ huyentrancamera
369 02/06/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Ngocdungcamera
370 01/06/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
371 31/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
372 30/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
373 29/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ liemngacamera
374 28/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
375 27/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
376 26/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
377 25/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
378 24/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
379 23/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
380 22/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
381 21/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
382 20/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
383 19/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
384 18/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
385 17/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
386 16/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
387 15/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
388 14/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
389 13/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
390 12/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
391 11/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
392 10/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
393 09/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ huyentrancamera
394 08/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
395 07/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ phuquangkts
396 06/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Luanpro85
397 05/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
398 04/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi phuquangkts
399 03/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoang_camera
400 02/05/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ gialongcamera
401 01/05/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
402 30/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
403 29/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
404 28/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
405 27/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
406 26/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngoclamcamera
407 25/04/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sphoto
408 24/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
409 23/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
410 22/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ khanhlongcamera
411 21/04/2013 1 ngày 7.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ ngoccamera
412 20/04/2013 10 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
413 10/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
414 09/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
415 08/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
416 07/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
417 06/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
418 05/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
419 04/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tanlongcamera
420 03/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ gialongcamera
421 02/04/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
422 01/04/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ tanlongcamera
423 31/03/2013 1 ngày 7.599.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ Lazada
424 30/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
425 29/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
426 28/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
427 27/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
428 26/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
429 25/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
430 24/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
431 23/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
432 22/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
433 21/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
434 20/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
435 19/03/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tanlongcamera
436 18/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
437 17/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
438 16/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
439 15/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ chiquoc
440 14/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
441 13/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
442 12/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
443 11/03/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ chiquoc
444 10/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ khanhlongcamera
445 09/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
446 08/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
447 07/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
448 06/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
449 05/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
450 04/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
451 03/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ Luanpro85
452 02/03/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ tanlongcamera
453 01/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
454 28/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
455 27/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
456 26/02/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ photoking
457 25/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
458 24/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
459 23/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
460 22/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ gialongcamera
461 21/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
462 20/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
463 19/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
464 18/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Luanpro85
465 17/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ liemngacamera
466 16/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
467 15/02/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ cameraduoc
468 12/02/2013 2 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
469 10/02/2013 3 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
470 07/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
471 06/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
472 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
473 04/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
474 03/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
475 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ gialongcamera
476 01/02/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
477 31/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi liemngacamera
478 30/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ liemngacamera
479 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ khanhlongcamera
480 28/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
481 27/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
482 26/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
483 25/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi htcamera
484 24/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
485 23/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
486 22/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
487 21/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi khanhlongcamera
488 20/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ khanhlongcamera
489 19/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
490 18/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
491 17/01/2013 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ huyentrancamera
492 16/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
493 15/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
494 14/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
495 13/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
496 12/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
497 11/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
498 10/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
499 09/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
500 08/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
501 07/01/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 790.000 VNĐ VuLeCamera
502 06/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
503 05/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
504 04/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
505 03/01/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
506 02/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
507 01/01/2013 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ Luanpro85
508 31/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi hoang_camera
509 30/12/2012 1 ngày 7.990.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ hoang_camera
510 29/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ Luanpro85
511 28/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giá không đổi Belfoto
512 27/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ Belfoto
513 26/12/2012 1 ngày 7.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ VuLeCamera
514 25/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Belfoto
515 24/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
516 23/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
517 22/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
518 21/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhcamera
519 20/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
520 19/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
521 18/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
522 17/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ gialongcamera
523 16/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi VuLeCamera
524 15/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ VuLeCamera
525 14/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
526 13/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
527 12/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
528 11/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
529 10/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
530 09/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
531 08/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
532 07/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhcamera
533 06/12/2012 1 ngày 8.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Bocamera
534 05/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhcamera
535 04/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ duchuycamera
536 03/12/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
537 02/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
538 01/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
539 30/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
540 29/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
541 28/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
542 27/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Luanpro85
543 26/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ gialongcamera
544 25/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
545 24/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
546 23/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ huyentrancamera
547 22/11/2012 1 ngày 7.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
548 21/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ huyentrancamera
549 20/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
550 19/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ cameraduoc
551 18/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ duchuycamera
552 17/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
553 16/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
554 15/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi cameraduoc
555 14/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
556 13/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
557 12/11/2012 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ cameraduoc
558 11/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
559 10/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
560 09/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
561 08/11/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
562 07/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
563 06/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
564 05/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
565 04/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
566 03/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
567 02/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
568 01/11/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
569 31/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
570 30/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
571 29/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ chiquoc
572 28/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
573 27/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
574 26/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
575 25/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
576 24/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
577 23/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
578 22/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
579 21/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
580 20/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
581 19/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
582 18/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
583 17/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
584 16/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyentrancamera
585 15/10/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ chiquoc
586 14/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
587 13/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
588 12/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
589 11/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
590 10/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
591 09/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ gialongcamera
592 08/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
593 07/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
594 06/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
595 05/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
596 04/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
597 03/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giá không đổi huyentrancamera
598 02/10/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
599 01/10/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
600 30/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
601 29/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
602 28/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
603 27/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
604 26/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ duchuycamera
605 25/09/2012 1 ngày 7.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ huyentrancamera
606 24/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
607 23/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
608 22/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
609 21/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi duchuycamera
610 20/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ duchuycamera
611 19/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
612 18/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
613 17/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
614 16/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
615 15/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
616 14/09/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ gialongcamera
617 13/09/2012 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
618 12/09/2012 7 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ Luanpro85
619 05/09/2012 9 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi gialongcamera
620 27/08/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.380.000 VNĐ kietcamera
621 26/08/2012 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ thanhcamera
622 25/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
623 24/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ tanlongcamera
624 23/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
625 22/08/2012 1 ngày 9.330.000 VNĐ Tăng 1.330.000 VNĐ thanhcamera
626 21/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
627 20/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi ngoclamcamera
628 19/08/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ ngoclamcamera
629 18/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
630 17/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tanlongcamera
631 16/08/2012 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Luanpro85
632 15/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ tanlongcamera
633 14/08/2012 1 ngày 9.380.000 VNĐ Giảm 420.000 VNĐ thanhcamera
634 13/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi tranquangcamera
635 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
636 11/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tanlongcamera
637 10/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ tranquangcamera
638 09/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
639 08/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
640 07/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi tanlongcamera
641 06/08/2012 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tanlongcamera
642 05/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
643 04/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
644 03/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ Luanpro85
645 02/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tranquangcamera
646 01/08/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi Luanpro85
647 31/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
648 30/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
649 29/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
650 28/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
651 27/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
652 26/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
653 25/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
654 24/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
655 23/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
656 22/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
657 21/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ ngoclamcamera
658 20/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
659 19/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
660 18/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
661 17/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
662 16/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
663 15/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
664 14/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
665 13/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
666 12/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
667 11/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
668 10/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thanhcamera
669 09/07/2012 1 ngày 9.600.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ tanlongcamera
670 08/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
671 07/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
672 06/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
673 05/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi chiquoc
674 04/07/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
675 03/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
676 02/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
677 01/07/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
678 30/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ thanhcamera
679 29/06/2012 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.450.000 VNĐ chiquoc
680 28/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
681 27/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
682 26/06/2012 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi thanhcamera
683 25/06/2012 9.450.000 VNĐ thanhcamera
Có tổng cộng 683 thay đổi giá của sản phẩm Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số chuyên dụng (May anh so chuyen dung, may anh dslr, máy ảnh chuyên nghiệp, may anh chuyen nghiep)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nikon D3000 (AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR) Lens kit trong mục Máy ảnh số chuyên dụng