• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
2 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
3 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
4 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
5 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
6 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
7 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
8 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
9 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
10 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
11 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
12 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
13 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
14 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
15 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
16 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
17 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
18 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
19 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
20 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
21 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
22 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
23 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
24 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
25 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
26 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
27 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
28 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
29 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
30 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
31 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
32 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
33 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
34 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
35 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
36 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
37 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
38 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
39 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
40 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
41 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
42 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
43 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
44 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
45 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
46 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
47 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
48 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
49 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
50 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
51 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
52 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
53 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
54 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
55 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
56 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
57 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
58 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
59 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
60 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
61 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
62 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
63 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
64 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
65 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
66 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
67 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
68 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
69 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
70 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
71 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
72 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
73 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
74 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
75 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
76 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
77 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
78 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
79 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
80 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
81 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
82 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
83 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
84 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
85 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
86 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
87 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
88 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
89 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
90 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
91 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
92 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
93 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
94 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
95 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
96 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
97 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
98 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
99 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
100 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
101 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
102 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
103 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
104 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
105 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
106 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
107 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
108 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
109 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
110 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
111 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
112 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
113 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
114 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
115 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
116 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
117 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
118 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
119 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
120 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
121 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
122 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
123 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
124 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
125 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
126 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
127 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
128 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
129 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
130 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
131 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
132 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
133 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
134 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
135 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
136 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
137 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
138 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
139 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
140 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
141 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
142 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
143 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
144 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
145 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
146 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
147 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
148 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
149 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
150 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
151 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
152 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
153 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
154 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
155 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
156 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
157 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
158 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
159 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
160 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
161 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
162 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
163 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
164 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
165 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
166 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
167 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
168 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
169 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
170 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
171 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
172 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
173 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
174 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
175 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
176 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
177 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
178 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
179 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
180 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
181 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
182 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
183 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
184 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
185 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
186 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
187 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
188 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
190 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
191 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
192 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
193 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
194 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
195 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
196 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
197 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
198 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
199 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
200 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
201 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
202 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
203 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
204 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
205 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
206 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
207 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
208 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
209 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
210 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
211 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
212 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
213 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
214 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
215 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
216 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
217 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
218 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
219 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
220 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
221 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
222 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
223 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
224 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
225 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
226 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
227 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
228 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
229 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
230 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
231 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
232 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
233 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
234 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
235 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
236 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
237 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
238 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
239 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
240 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
241 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
242 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
243 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
244 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
245 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
246 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
247 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
248 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
249 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
250 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
251 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
252 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
253 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
254 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
255 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
256 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
257 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
258 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
259 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
260 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
261 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
262 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
263 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
264 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
265 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
266 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
267 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
268 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
269 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
270 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
271 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
272 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
273 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
274 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
275 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
276 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
277 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
278 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
279 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
280 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
281 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
282 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
283 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
284 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
285 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
286 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
287 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
288 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
289 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
290 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
291 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
292 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
293 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
294 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
295 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
296 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
297 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
298 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
299 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
300 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
301 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
302 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
303 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
304 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
305 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
306 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
307 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
308 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
309 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
310 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
311 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
312 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
313 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
314 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
315 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
316 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
317 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
318 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
319 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
320 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
321 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
322 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
323 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
324 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
325 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
326 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
327 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
328 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
329 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
330 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
331 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
332 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
333 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
334 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
335 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
336 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
337 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
338 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
339 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
340 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
341 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
342 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
343 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
344 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
345 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
346 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
347 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
348 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
349 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
350 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
351 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
352 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
353 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
354 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
355 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
356 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
357 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
358 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
359 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
360 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
361 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
362 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
363 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
364 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
365 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
366 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
367 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
368 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
369 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
370 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
371 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
372 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
373 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
374 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
375 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
376 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
377 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
378 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
379 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
380 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
381 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
382 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
383 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
384 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
385 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
386 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
387 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
388 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
389 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
390 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
391 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
392 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
393 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
394 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
395 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
396 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
397 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
398 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
399 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
400 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
401 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
402 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
403 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
404 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
405 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
406 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
407 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
408 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
409 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
410 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
411 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
412 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
413 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
414 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
415 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
416 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
417 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
418 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
419 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
420 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
421 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
422 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
423 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
424 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
425 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
426 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
427 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
428 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
429 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
430 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
431 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
432 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
433 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
434 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
435 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
436 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
437 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
438 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
439 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
440 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
441 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
442 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
443 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
444 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
445 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
446 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
447 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
448 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
449 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
450 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
451 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
452 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
453 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
454 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
455 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
456 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
457 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
458 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
459 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
460 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
461 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
462 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
463 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
464 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
465 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
466 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
467 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
468 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
469 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
470 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
471 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
472 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
473 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
474 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
475 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
476 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
477 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
478 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
479 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
480 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
481 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
482 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
483 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
484 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
485 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
486 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
487 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
488 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
489 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
490 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
491 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
492 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
493 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
494 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
495 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
496 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
497 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
498 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
499 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
500 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
501 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
502 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
503 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
504 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
505 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
506 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
507 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
508 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
509 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
510 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
511 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
512 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
513 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
514 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
515 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
516 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
517 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
518 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
519 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
520 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
521 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
522 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
523 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
524 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
525 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
526 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
527 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
528 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
529 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
530 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
531 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
532 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
533 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
534 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
535 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
536 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
537 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
538 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
539 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
540 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
541 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
542 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
543 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
544 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
545 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
546 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
547 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
548 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
549 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
550 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
551 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
552 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
553 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
554 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
555 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
556 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
557 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
558 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
559 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
560 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
561 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
562 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
563 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
564 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
565 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
566 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
567 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
568 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
569 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
570 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
571 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
572 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
573 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
574 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
575 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
576 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
577 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
578 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
579 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
580 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
581 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
582 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
583 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
584 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
585 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
586 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
587 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
588 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
589 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
590 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
591 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
592 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
593 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
594 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
595 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
596 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
597 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
598 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
599 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
600 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
601 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
602 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
603 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
604 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
605 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
606 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
607 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
608 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
609 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
610 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
611 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
612 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
613 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
614 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
615 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
616 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
617 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
618 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
619 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
620 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
621 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
622 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
623 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
624 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
625 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
626 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
627 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
628 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
629 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
630 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
631 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
632 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
633 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
634 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
635 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
636 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
637 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
638 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
639 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
640 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
641 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
642 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
643 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
644 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
645 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
646 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
647 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
648 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
649 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
650 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
651 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
652 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
653 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
654 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
655 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
656 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
657 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
658 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
659 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
660 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
661 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
662 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
663 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
664 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
665 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
666 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
667 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
668 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
669 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
670 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
671 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
672 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
673 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
674 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
675 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
676 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
677 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
678 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
679 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
680 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
681 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
682 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
683 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
684 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
685 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
686 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
687 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
688 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
689 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
690 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
691 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
692 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
693 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
694 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
695 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
696 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
697 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
698 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
699 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
700 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
701 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
702 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
703 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
704 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
705 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
706 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
707 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
708 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
709 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
710 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
711 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
712 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
713 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
714 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
715 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
716 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
717 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
718 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
719 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
720 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
721 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
722 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
723 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
724 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
725 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
726 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
727 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
728 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
729 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
730 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
731 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
732 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
733 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
734 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
735 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
736 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
737 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
738 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
739 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
740 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
741 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
742 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
743 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
744 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
745 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
746 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
747 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
748 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
749 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
750 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
751 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
752 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
753 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
754 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
755 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
756 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
757 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
758 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
759 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
760 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
761 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
764 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
765 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
766 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
767 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
768 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
769 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
770 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
771 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
772 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
773 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
774 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
775 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
776 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
777 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
778 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
779 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
780 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
781 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
782 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
783 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
784 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
785 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
786 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
787 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
788 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
789 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
790 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
791 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
792 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
793 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
794 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
795 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
796 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
797 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
798 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
799 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
800 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
801 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
802 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
803 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
804 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
805 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
806 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
807 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
808 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
809 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
810 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
811 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
812 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
813 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
814 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
815 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
816 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
817 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
818 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
819 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
820 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
821 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
822 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
823 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
824 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
825 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
826 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
827 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
828 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
829 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
830 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
831 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
832 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
833 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
834 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
835 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
836 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
837 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
838 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
839 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
840 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
841 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
842 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
843 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
844 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
845 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
846 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
847 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
848 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
849 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
850 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
851 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
852 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
853 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
854 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
855 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
856 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
857 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
858 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
859 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
860 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
861 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
862 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
863 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
864 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
865 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
866 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
867 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
868 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
869 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
870 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
871 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
872 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
873 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
874 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
875 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
876 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
877 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
878 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
879 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
880 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
881 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
882 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
883 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
884 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
885 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
886 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
887 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
888 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
889 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
890 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
891 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
892 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
893 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
894 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
895 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
896 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
897 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
898 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
899 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
900 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
901 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
902 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
903 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
904 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
905 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
906 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
907 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
908 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
909 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
910 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
911 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 911 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile