• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
2 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
3 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
4 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
5 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
6 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
7 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
8 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
9 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
10 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
11 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
12 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
13 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
14 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
15 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
16 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
17 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
18 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
19 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
20 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
21 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
22 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
23 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
24 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
25 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
26 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
27 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
28 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
29 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
30 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
31 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
32 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
33 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
34 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
35 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
36 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
37 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
38 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
39 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
40 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
41 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
42 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
43 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
44 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
45 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
46 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
47 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
48 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
49 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
50 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
51 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
52 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
53 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
54 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
55 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
56 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
57 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
58 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
59 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
60 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
61 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
62 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
63 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
64 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
65 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
66 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
67 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
68 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
69 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
70 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
71 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
72 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
73 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
74 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
75 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
76 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
77 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
78 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
79 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
80 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
81 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
82 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
83 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
84 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
85 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
86 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
87 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
88 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
89 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
90 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
91 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
92 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
93 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
94 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
95 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
96 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
97 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
98 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
99 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
100 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
101 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
102 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
103 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
104 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
105 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
106 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
107 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
108 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
109 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
110 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
111 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
112 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
113 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
114 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
115 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
116 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
117 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
118 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
119 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
120 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
121 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
122 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
123 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
124 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
125 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
126 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
127 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
128 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
129 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
130 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
131 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
132 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
133 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
134 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
135 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
136 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
137 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
138 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
139 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
140 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
141 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
142 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
143 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
144 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
145 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
146 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
147 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
148 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
149 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
150 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
151 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
152 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
153 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
154 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
155 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
156 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
157 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
158 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
159 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
160 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
161 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
162 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
163 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
164 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
165 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
166 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
167 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
168 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
169 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
170 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
171 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
172 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
173 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
174 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
175 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
176 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
177 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
178 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
179 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
180 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
181 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
182 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
183 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
184 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
185 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
186 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
187 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
188 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
189 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
190 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
191 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
192 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
193 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
194 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
195 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
196 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
197 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
198 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
199 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
200 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
201 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
202 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
203 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
204 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
205 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
206 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
207 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
208 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
209 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
210 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
211 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
212 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
213 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
214 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
215 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
216 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
217 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
218 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
219 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
220 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
221 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
222 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
223 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
224 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
225 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
226 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
227 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
228 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
229 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
230 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
231 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
232 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
233 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
234 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
235 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
236 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
237 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
238 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
239 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
240 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
241 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
242 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
243 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
244 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
245 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
246 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
247 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
248 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
249 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
250 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
251 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
252 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
253 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
254 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
255 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
256 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
257 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
258 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
259 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
260 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
261 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
262 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
263 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
264 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
265 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
266 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
267 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
268 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
269 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
270 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
271 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
272 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
273 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
274 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
275 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
276 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
277 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
278 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
279 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
280 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
281 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
282 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
283 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
284 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
285 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
286 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
287 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
288 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
289 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
290 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
291 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
292 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
293 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
294 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
295 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
296 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
297 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
298 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
299 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
300 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
301 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
302 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
303 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
304 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
305 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
306 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
307 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
308 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
309 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
310 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
311 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
312 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
313 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
314 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
315 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
316 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
317 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
318 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
319 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
320 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
321 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
322 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
323 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
324 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
325 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
326 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
327 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
328 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
329 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
330 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
331 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
332 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
333 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
334 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
335 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
336 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
337 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
338 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
339 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
340 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
341 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
342 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
343 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
344 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
345 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
346 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
347 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
348 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
349 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
350 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
351 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
352 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
353 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
354 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
355 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
356 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
357 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
358 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
359 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
360 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
361 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
362 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
363 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
364 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
365 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
366 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
367 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
368 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
369 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
370 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
371 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
372 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
373 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
374 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
375 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
376 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
377 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
378 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
379 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
380 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
381 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
382 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
383 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
384 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
385 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
386 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
387 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
388 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
389 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
390 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
391 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
392 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
393 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
394 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
395 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
396 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
397 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
398 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
399 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
400 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
401 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
402 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
403 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
404 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
405 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
406 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
407 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
408 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
409 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
410 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
411 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
412 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
413 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
414 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
415 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
416 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
417 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
418 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
419 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
420 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
421 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
422 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
423 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
424 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
425 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
426 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
427 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
428 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
429 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
430 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
431 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
432 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
433 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
434 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
435 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
436 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
437 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
438 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
439 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
440 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
441 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
442 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
443 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
444 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
445 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
446 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
447 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
448 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
449 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
450 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
451 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
452 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
453 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
454 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
455 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
456 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
457 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
458 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
459 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
460 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
461 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
462 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
463 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
464 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
465 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
466 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
467 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
468 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
469 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
470 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
471 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
472 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
473 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
474 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
475 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
476 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
477 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
478 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
479 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
480 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
481 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
482 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
483 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
484 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
485 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
486 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
487 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
488 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
489 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
490 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
491 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
492 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
493 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
494 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
495 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
496 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
497 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
498 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
499 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
500 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
501 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
502 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
503 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
504 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
505 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
506 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
507 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
508 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
509 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
510 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
511 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
512 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
513 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
514 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
515 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
516 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
517 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
518 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
519 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
520 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
521 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
522 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
523 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
524 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
525 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
526 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
527 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
528 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
529 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
530 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
531 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
532 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
533 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
534 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
535 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
536 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
537 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
538 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
539 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
540 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
541 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
542 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
543 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
544 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
545 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
546 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
547 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
548 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
549 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
550 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
551 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
552 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
553 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
554 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
555 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
556 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
557 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
558 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
559 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
560 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
561 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
562 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
563 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
564 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
565 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
566 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
567 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
568 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
569 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
570 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
571 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
572 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
573 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
574 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
575 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
576 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
577 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
578 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
579 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
580 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
581 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
582 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
583 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
584 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
585 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
586 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
587 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
588 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
589 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
590 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
591 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
592 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
593 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
594 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
595 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
596 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
597 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
598 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
599 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
600 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
601 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
602 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
603 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
604 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
605 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
606 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
607 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
608 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
609 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
610 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
611 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
612 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
613 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
614 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
615 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
616 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
617 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
618 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
619 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
620 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
621 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
622 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
623 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
624 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
625 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
626 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
627 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
628 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
629 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
630 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
631 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
632 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
633 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
634 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
635 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
636 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
637 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
638 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
639 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
640 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
641 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
642 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
643 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
644 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
645 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
646 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
647 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
648 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
649 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
650 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
651 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
652 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
653 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
654 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
655 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
656 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
657 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
658 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
659 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
660 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
661 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
662 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
663 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
664 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
665 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
666 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
667 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
668 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
669 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
670 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
671 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
672 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
673 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
674 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
675 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
676 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
677 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
678 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
679 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
680 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
681 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
682 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
683 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
684 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
685 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
686 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
687 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
688 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
689 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
690 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
691 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
692 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
693 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
694 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
695 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
696 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
697 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
698 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
699 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
700 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
701 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
702 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
703 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
704 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
705 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
706 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
707 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
708 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
709 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
710 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
711 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
712 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
713 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
714 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
715 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
716 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
717 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
718 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
719 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
720 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
721 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
722 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
723 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
724 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
725 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
726 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
727 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
728 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
729 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
730 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
731 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
732 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
733 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
734 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
735 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
736 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
737 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
738 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
739 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
740 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
741 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
742 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
743 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
744 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
745 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
746 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
747 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
748 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
749 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
750 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
751 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
752 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
753 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
754 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
755 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
756 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
757 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
758 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
759 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
760 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
761 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
762 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
763 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
764 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
765 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
766 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
767 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
768 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
769 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
770 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
771 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
772 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
773 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
774 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
775 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
776 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
777 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
778 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
779 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
780 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
781 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
782 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
783 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
784 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
785 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
786 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
787 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
788 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
789 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
790 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
791 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
792 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
793 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
794 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
795 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
796 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
797 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
798 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
799 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
800 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
801 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
802 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
803 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
804 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
805 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
806 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
807 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
808 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
809 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
810 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
811 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
812 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
813 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
814 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
815 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
816 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
817 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
818 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
819 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
820 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
821 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
822 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
823 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
824 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
825 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
826 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
827 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
828 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
829 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
830 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
831 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
832 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
833 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
834 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
835 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
836 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
837 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
838 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
839 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
840 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
841 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
842 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
843 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
844 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
845 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
846 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
847 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
848 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
849 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
850 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
851 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
852 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
853 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
854 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
855 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
856 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
857 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
858 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
859 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
860 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
861 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
862 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
863 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
864 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
865 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
866 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
867 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
868 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
869 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
870 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
871 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
872 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
873 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
874 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
875 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
876 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
877 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
878 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
879 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
880 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
881 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
882 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
883 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
884 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
885 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
886 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
887 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
888 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
889 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
890 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
891 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
892 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
893 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
894 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
895 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
896 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
897 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
898 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
899 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
900 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
901 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
902 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
903 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
904 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
905 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
906 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
907 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
908 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
909 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
910 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
911 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
912 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
913 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
914 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
915 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
916 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
917 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
918 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
919 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
920 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
921 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
922 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
923 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
924 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
925 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
926 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
927 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
928 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
929 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
930 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
931 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
932 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
933 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
934 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
935 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
936 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
937 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
938 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
939 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
940 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
941 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
942 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
943 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
944 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
945 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
946 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
947 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
948 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
949 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
950 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
951 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
952 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
953 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
954 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
955 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
956 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
957 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
958 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
959 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
960 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
961 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
962 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
963 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
964 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
965 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
966 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
967 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
968 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
969 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
970 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
971 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
972 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
973 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
974 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
975 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
976 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
977 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
978 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
979 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
980 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
981 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
982 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
983 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
984 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
985 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
986 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
987 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
988 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
989 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
990 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
991 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
992 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
993 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
994 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
995 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
996 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
997 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
998 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
999 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1000 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1001 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1002 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1003 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1004 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1005 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1006 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1007 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1008 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1009 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1010 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1011 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1012 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1013 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1014 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1015 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1016 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1017 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1018 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1019 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1020 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1021 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1022 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1023 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1024 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1025 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1026 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1027 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1028 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1029 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1030 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1031 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1032 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.032 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: hp, lo san, khám, hoa lang, phu de