• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/11/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ hoanghamobile
2 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
3 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
4 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
5 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
6 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
7 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
8 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
9 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
10 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
11 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
12 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
13 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
14 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
15 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
16 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
17 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
18 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
19 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
20 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
21 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
22 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
23 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
24 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
25 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
26 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
27 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
28 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
29 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
30 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
31 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
32 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
33 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
34 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
35 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
36 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
37 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
38 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
39 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
40 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
41 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
42 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
43 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
44 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
45 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
46 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
47 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
48 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
49 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
50 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
51 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
52 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
53 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
54 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
55 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
56 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
57 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi sieutocmobile
58 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi sieutocmobile
59 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
60 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
61 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
62 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
63 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
64 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
65 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
66 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
67 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
68 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
69 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
70 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
71 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
72 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
73 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
74 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
75 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
76 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
77 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
78 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
79 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
80 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
81 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
82 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
83 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
84 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
85 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
86 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
87 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
88 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
89 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
90 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
91 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
92 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
93 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
94 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
95 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
96 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
97 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
98 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
99 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
100 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
101 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
102 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
103 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
104 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
105 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
106 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
107 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
108 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
109 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
110 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
111 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
112 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
113 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
114 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
115 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
116 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
117 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
118 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
119 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
120 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
121 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
122 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
123 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
124 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
125 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
126 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
127 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
128 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
129 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
130 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
131 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
132 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
133 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
134 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
135 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
136 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
137 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
138 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
139 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
140 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
141 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
142 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
143 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
144 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
145 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
146 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
147 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
148 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
149 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
150 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
151 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
152 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
153 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
154 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
155 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
156 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
157 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
158 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
159 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
160 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
161 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
162 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
163 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
164 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
165 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
166 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
167 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
168 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
169 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
170 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
171 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
172 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
173 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
174 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
175 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
176 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
177 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
178 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
179 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
180 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
181 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
182 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
183 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
184 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
185 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
186 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
187 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
188 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
189 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
190 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
191 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
192 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
193 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
194 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
195 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
196 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
197 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
198 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
199 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
200 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
201 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
202 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
203 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
204 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
205 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
206 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
207 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
208 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
209 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
210 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
211 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
212 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
213 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
214 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
215 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
216 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
217 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
218 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
219 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
220 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
221 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
222 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
223 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
224 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
225 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
226 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
227 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
228 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
229 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
230 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
231 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
232 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
233 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
234 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
235 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
236 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
237 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
238 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
239 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
240 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
241 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
242 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
243 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
244 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
245 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
246 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
247 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
248 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
249 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
250 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
251 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
252 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
253 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
254 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
255 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
256 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
257 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
258 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
259 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
260 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
261 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
262 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
263 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
264 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
265 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
266 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
267 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
268 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
269 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
270 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
271 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
272 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
273 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
274 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
275 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
276 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
277 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
278 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
279 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
280 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
281 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
282 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
283 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
284 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
285 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
286 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
287 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
288 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
289 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
290 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
291 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
292 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
293 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
294 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
295 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
296 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
297 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
298 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
299 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
300 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
301 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
302 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
303 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
304 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
305 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
306 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
307 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
308 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
309 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
310 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
311 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
312 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
313 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
314 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
315 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
316 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
317 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
318 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
319 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
320 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
321 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
322 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
323 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
324 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
325 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
326 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
327 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
328 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
329 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
330 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
331 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
332 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
333 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
334 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
335 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
336 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
337 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
338 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
339 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
340 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
341 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
342 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
343 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
344 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
345 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
346 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
347 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
348 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
349 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
350 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
351 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
352 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
353 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
354 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
355 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
356 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
357 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
358 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
359 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
360 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
361 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
362 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
363 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
364 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
365 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
366 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
367 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
368 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
369 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
370 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
371 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
372 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
373 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
374 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
375 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
376 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
377 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
378 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
379 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
380 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
381 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
382 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
383 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
384 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
385 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
386 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
387 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
388 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
389 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
390 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
391 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
392 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
393 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
394 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
395 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
396 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
397 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
398 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
399 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
400 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
401 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
402 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
403 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
404 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
405 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
406 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
407 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
408 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
409 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
410 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
411 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
412 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
413 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
414 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
415 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
416 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
417 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
418 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
419 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
420 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
421 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
422 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
423 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
424 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
425 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
426 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
427 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
428 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
429 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
430 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
431 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
432 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
433 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
434 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
435 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
436 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
437 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
438 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
439 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
440 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
441 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
442 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
443 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
444 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
445 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
446 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
447 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
448 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
449 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
450 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
451 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
452 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
453 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
454 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
455 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
456 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
457 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
458 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
459 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
460 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
461 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
462 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
463 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
464 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
465 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
466 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
467 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
468 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
469 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
470 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
471 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
472 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
473 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
474 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
475 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
476 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
477 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
478 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
479 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
480 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
481 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
482 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
483 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
484 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
485 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
486 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
487 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
488 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
489 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
490 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
491 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
492 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
493 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
494 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
495 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
496 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
497 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
498 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
499 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
500 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
501 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
502 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
503 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
504 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
505 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
506 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
507 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
508 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
509 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
510 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
511 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
512 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
513 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
514 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
515 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
516 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
517 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
518 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
519 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
520 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
521 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
522 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
523 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
524 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
525 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
526 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
527 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
528 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
529 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
530 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
531 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
532 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
533 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
534 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
535 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
536 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
537 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
538 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
539 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
540 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
541 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
542 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
543 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
544 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
545 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
546 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
547 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
548 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
549 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
550 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
551 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
552 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
553 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
554 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
555 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
556 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
557 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
558 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
559 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
560 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
561 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
562 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
563 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
564 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
565 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
566 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
567 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
568 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
569 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
570 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
571 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
572 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
573 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
574 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
575 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
576 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
577 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
578 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
579 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
580 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
581 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
582 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
583 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
584 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
585 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
586 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
587 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
588 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
589 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
590 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
591 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
592 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
593 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
594 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
595 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
596 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
597 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
598 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
599 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
600 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
601 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
602 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
603 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
604 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
605 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
606 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
607 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
608 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
609 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
610 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
611 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
612 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
613 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
614 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
615 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
616 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
617 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
618 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
619 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
620 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
621 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
622 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
623 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
624 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
625 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
626 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
627 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
628 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
629 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
630 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
631 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
632 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
633 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
634 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
635 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
636 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
637 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
638 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
639 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
640 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
641 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
642 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
643 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
644 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
645 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
646 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
647 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
648 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
649 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
650 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
651 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
652 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
653 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
654 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
655 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
656 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
657 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
658 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
659 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
660 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
661 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
662 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
663 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
664 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
665 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
666 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
667 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
668 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
669 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
670 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
671 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
672 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
673 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
674 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
675 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
676 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
677 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
678 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
679 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
680 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
681 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
682 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
683 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
684 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
685 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
686 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
687 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
688 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
689 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
690 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
691 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
692 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
693 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
694 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
695 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
696 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
697 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
698 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
699 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
700 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
701 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
702 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
703 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
704 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
705 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
706 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
707 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
708 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
709 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
710 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
711 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
712 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
713 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
714 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
715 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
716 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
717 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
718 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
719 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
720 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
721 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
722 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
723 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
724 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
725 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
726 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
727 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
728 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
729 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
730 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
731 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
732 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
733 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
734 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
735 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
736 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
737 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
738 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
739 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
740 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
741 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
742 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
743 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
744 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
745 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
746 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
747 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
748 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
749 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
750 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
751 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
752 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
753 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
754 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
755 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
756 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
757 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
758 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
759 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
760 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
761 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
762 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
763 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
764 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
765 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
766 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
767 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
768 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
769 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
770 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
771 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
772 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
773 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
774 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
775 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
776 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
777 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
778 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
779 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
780 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
781 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
782 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
783 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
784 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
785 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
786 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
787 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
788 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
789 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
790 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
791 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
792 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
793 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
794 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
795 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
796 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
797 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
798 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
799 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
800 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
801 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
802 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
803 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
804 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
805 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
806 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
807 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
808 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
809 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
810 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
811 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
812 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
813 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
814 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
815 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
816 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
817 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
818 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
819 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
820 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
821 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
822 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
823 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
824 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
825 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
826 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
827 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
828 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
829 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
830 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
831 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
832 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
833 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
834 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
835 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
836 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
837 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
838 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
839 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
840 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
841 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
842 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
843 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
844 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
845 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
846 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
847 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
848 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
849 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 849 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile