• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
2 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
3 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
4 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
5 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
6 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
7 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
8 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
9 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
10 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
11 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
12 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
13 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
14 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
15 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
16 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
17 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
18 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
19 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
20 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
21 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
22 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
23 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
24 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
25 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
26 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
27 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
28 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
29 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
30 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
31 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
32 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
33 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
34 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
35 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
36 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
37 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
38 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
39 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
40 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
41 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
42 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
43 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
44 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
45 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
46 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
47 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
48 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
49 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
50 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
51 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi sieutocmobile
52 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi sieutocmobile
53 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
54 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
55 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
56 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
57 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
58 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
59 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
60 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
61 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
62 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
63 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
64 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
65 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
66 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
67 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
68 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
69 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
70 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
71 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
72 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
73 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
74 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
75 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
76 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
77 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
78 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
79 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
80 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
81 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
82 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
83 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
84 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
85 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
86 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
87 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
88 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
89 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
90 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
91 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
92 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
93 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
94 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
95 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
96 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
97 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
98 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
99 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
100 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
101 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
102 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
103 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
104 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
105 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
106 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
107 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
108 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
109 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
110 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
111 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
112 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
113 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
114 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
115 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
116 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
117 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
118 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
119 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
120 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
121 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
122 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
123 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
124 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
125 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
126 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
127 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
128 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
129 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
130 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
131 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
132 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
133 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
134 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
135 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
136 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
137 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
138 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
139 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
140 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
141 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
142 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
143 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
144 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
145 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
146 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
147 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
148 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
149 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
150 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
151 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
152 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
153 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
154 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
155 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
156 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
157 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
158 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
159 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
160 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
161 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
162 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
163 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
164 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
165 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
166 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
167 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
168 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
169 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
170 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
171 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
172 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
173 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
174 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
175 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
176 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
177 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
178 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
179 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
180 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
181 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
182 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
183 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
184 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
185 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
186 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
187 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
188 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
189 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
190 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
191 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
192 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
193 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
194 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
195 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
196 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
197 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
198 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
199 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
200 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
201 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
202 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
203 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
204 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
205 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
206 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
207 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
208 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
209 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
210 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
211 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
212 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
213 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
214 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
215 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
216 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
217 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
218 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
219 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
220 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
221 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
222 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
223 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
224 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
225 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
226 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
227 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
228 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
229 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
230 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
231 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
232 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
233 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
234 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
235 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
236 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
237 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
238 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
239 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
240 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
241 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
242 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
243 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
244 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
245 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
246 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
247 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
248 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
249 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
250 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
251 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
252 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
253 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
254 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
255 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
256 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
257 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
258 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
259 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
260 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
261 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
262 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
263 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
264 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
265 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
266 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
267 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
268 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
269 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
270 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
271 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
272 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
273 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
274 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
275 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
276 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
277 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
278 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
279 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
280 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
281 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
282 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
283 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
284 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
285 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
286 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
287 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
288 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
289 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
290 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
291 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
292 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
293 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
294 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
295 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
296 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
297 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
298 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
299 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
300 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
301 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
302 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
303 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
304 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
305 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
306 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
307 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
308 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
309 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
310 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
311 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
312 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
313 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
314 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
315 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
316 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
317 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
318 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
319 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
320 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
321 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
322 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
323 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
324 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
325 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
326 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
327 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
328 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
329 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
330 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
331 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
332 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
333 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
334 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
335 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
336 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
337 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
338 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
339 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
340 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
341 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
342 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
343 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
344 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
345 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
346 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
347 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
348 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
349 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
350 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
351 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
352 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
353 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
354 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
355 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
356 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
357 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
358 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
359 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
360 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
361 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
362 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
363 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
364 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
365 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
366 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
367 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
368 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
369 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
370 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
371 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
372 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
373 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
374 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
375 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
376 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
377 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
378 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
379 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
380 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
381 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
382 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
383 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
384 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
385 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
386 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
387 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
388 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
389 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
390 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
391 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
392 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
393 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
394 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
395 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
396 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
397 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
398 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
399 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
400 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
401 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
402 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
403 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
404 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
405 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
406 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
407 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
408 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
409 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
410 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
411 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
412 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
413 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
414 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
415 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
416 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
417 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
418 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
419 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
420 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
421 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
422 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
423 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
424 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
425 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
426 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
427 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
428 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
429 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
430 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
431 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
432 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
433 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
434 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
435 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
436 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
437 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
438 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
439 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
440 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
441 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
442 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
443 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
444 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
445 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
446 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
447 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
448 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
449 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
450 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
451 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
452 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
453 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
454 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
455 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
456 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
457 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
458 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
459 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
460 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
461 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
462 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
463 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
464 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
465 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
466 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
467 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
468 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
469 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
470 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
471 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
472 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
473 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
474 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
475 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
476 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
477 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
478 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
479 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
480 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
481 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
482 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
483 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
484 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
485 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
486 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
487 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
488 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
489 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
490 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
491 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
492 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
493 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
494 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
495 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
496 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
497 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
498 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
499 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
500 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
501 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
502 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
503 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
504 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
505 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
506 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
507 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
508 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
509 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
510 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
511 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
512 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
513 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
514 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
515 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
516 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
517 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
518 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
519 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
520 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
521 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
522 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
523 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
524 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
525 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
526 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
527 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
528 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
529 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
530 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
531 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
532 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
533 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
534 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
535 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
536 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
537 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
538 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
539 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
540 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
541 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
542 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
543 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
544 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
545 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
546 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
547 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
548 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
549 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
550 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
551 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
552 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
553 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
554 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
555 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
556 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
557 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
558 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
559 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
560 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
561 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
562 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
563 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
564 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
565 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
566 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
567 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
568 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
569 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
570 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
571 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
572 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
573 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
574 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
575 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
576 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
577 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
578 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
579 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
580 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
581 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
582 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
583 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
584 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
585 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
586 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
587 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
588 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
589 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
590 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
591 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
592 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
593 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
594 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
595 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
596 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
597 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
598 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
599 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
600 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
601 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
602 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
603 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
604 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
605 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
606 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
607 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
608 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
609 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
610 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
611 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
612 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
613 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
614 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
615 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
616 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
617 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
618 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
619 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
620 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
621 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
622 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
623 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
624 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
625 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
626 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
627 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
628 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
629 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
630 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
631 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
632 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
633 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
634 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
635 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
636 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
637 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
638 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
639 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
640 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
641 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
642 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
643 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
644 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
645 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
646 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
647 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
648 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
649 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
650 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
651 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
652 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
653 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
654 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
655 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
656 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
657 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
658 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
659 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
660 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
661 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
662 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
663 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
664 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
665 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
666 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
667 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
668 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
669 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
670 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
671 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
672 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
673 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
674 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
675 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
676 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
677 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
678 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
679 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
680 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
681 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
682 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
683 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
684 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
685 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
686 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
687 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
688 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
689 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
690 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
691 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
692 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
693 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
694 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
695 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
696 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
697 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
698 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
699 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
700 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
701 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
702 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
703 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
704 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
705 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
706 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
707 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
708 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
709 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
710 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
711 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
712 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
713 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
714 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
715 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
716 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
717 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
718 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
719 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
720 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
721 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
722 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
723 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
724 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
725 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
726 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
727 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
728 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
729 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
730 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
731 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
732 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
733 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
734 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
735 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
736 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
737 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
738 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
739 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
740 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
741 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
742 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
743 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
744 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
745 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
746 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
747 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
748 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
749 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
750 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
751 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
752 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
753 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
754 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
755 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
756 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
757 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
758 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
759 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
760 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
761 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
762 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
763 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
764 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
765 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
766 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
767 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
768 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
769 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
770 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
771 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
772 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
773 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
774 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
775 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
776 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
777 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
778 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
779 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
780 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
781 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
782 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
783 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
784 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
785 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
786 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
787 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
788 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
789 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
790 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
791 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
792 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
793 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
794 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
795 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
796 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
797 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
798 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
799 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
800 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
801 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
802 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
803 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
804 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
805 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
806 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
807 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
808 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
809 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
810 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
811 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
812 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
813 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
814 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
815 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
816 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
817 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
818 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
819 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
820 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
821 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
822 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
823 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
824 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
825 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
826 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
827 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
828 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
829 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
830 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
831 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
832 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
833 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
834 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
835 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
836 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
837 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
838 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
839 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
840 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
841 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
842 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
843 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 843 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile