• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
2 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
3 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
4 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
5 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
6 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
7 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
8 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
9 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
10 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
11 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
12 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
13 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
14 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
15 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
16 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
17 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
18 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
19 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
20 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
21 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
22 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
23 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
24 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
25 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
26 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
27 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
28 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
29 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
30 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
31 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
32 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
33 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
34 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
35 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
36 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
37 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
38 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
39 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
40 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
41 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
42 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
43 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
44 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
45 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
46 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
47 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
48 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
49 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
50 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
51 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
52 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
53 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
54 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
55 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
56 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
57 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
58 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
59 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
60 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
61 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
62 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
63 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
64 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
65 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
66 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
67 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
68 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
69 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
70 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
71 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
72 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
73 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
74 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
75 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
76 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
77 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
78 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
79 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
80 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
81 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
82 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
83 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
84 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
85 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
86 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
87 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
88 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
89 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
90 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
91 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
92 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
93 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
94 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
95 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
96 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
97 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
98 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
99 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
100 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
101 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
102 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
103 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
104 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
105 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
106 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
107 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
108 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
109 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
110 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
111 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
112 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
113 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
114 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
115 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
116 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
117 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
118 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
119 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
120 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
121 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
122 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
123 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
124 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
125 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
126 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
127 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
128 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
129 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
130 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
131 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
132 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
133 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
134 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
135 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
136 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
137 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
138 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
139 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
140 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
141 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
142 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
143 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
144 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
145 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
146 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
147 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
148 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
149 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
150 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
151 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
152 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
153 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
154 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
155 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
156 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
157 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
158 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
159 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
160 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
161 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
162 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
163 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
164 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
165 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
166 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
167 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
168 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
169 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
170 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
171 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
172 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
173 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
174 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
175 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
176 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
177 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
178 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
179 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
180 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
181 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
182 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
183 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
184 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
185 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
186 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
187 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
188 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
189 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
190 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
191 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
192 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
193 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
194 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
195 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
196 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
197 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
198 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
199 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
200 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
201 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
202 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
203 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
204 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
205 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
206 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
207 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
208 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
209 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
210 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
211 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
212 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
213 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
214 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
215 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
216 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
217 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
218 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
219 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
220 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
221 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
222 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
223 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
224 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
225 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
226 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
227 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
228 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
229 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
230 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
231 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
232 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
233 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
234 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
235 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
236 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
237 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
238 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
239 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
240 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
241 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
242 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
243 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
244 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
245 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
246 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
247 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
248 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
249 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
250 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
251 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
252 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
253 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
254 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
255 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
256 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
257 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
258 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
259 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
260 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
261 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
262 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
263 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
264 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
265 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
266 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
267 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
268 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
269 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
270 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
271 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
272 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
273 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
274 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
275 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
276 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
277 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
278 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
279 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
280 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
281 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
282 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
283 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
284 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
285 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
286 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
287 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
288 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
289 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
290 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
291 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
292 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
293 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
294 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
295 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
296 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
297 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
298 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
299 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
300 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
301 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
302 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
303 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
304 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
305 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
306 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
307 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
308 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
309 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
310 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
311 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
312 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
313 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
314 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
315 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
316 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
317 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
318 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
319 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
320 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
321 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
322 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
323 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
324 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
325 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
326 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
327 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
328 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
329 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
330 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
331 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
332 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
333 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
334 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
335 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
336 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
337 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
338 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
339 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
340 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
341 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
342 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
343 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
344 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
345 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
346 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
347 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
348 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
349 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
350 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
351 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
352 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
353 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
354 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
355 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
356 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
357 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
358 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
359 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
360 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
361 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
362 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
363 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
364 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
365 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
366 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
367 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
368 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
369 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
370 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
371 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
372 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
373 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
374 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
375 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
376 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
377 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
378 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
379 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
380 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
381 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
382 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
383 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
384 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
385 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
386 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
387 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
388 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
389 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
390 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
391 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
392 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
393 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
394 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
395 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
396 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
397 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
398 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
399 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
400 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
401 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
402 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
403 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
404 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
405 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
406 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
407 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
408 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
409 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
410 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
411 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
412 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
413 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
414 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
415 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
416 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
417 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
418 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
419 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
420 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
421 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
422 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
423 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
424 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
425 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
426 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
427 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
428 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
429 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
430 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
431 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
432 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
433 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
434 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
435 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
436 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
437 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
438 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
439 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
440 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
441 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
442 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
443 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
444 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
445 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
446 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
447 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
448 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
449 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
450 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
451 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
452 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
453 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
454 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
455 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
456 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
457 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
458 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
459 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
460 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
461 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
462 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
463 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
464 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
465 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
466 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
467 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
468 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
469 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
470 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
471 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
472 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
473 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
474 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
475 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
476 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
477 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
478 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
479 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
480 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
481 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
482 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
483 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
484 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
485 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
486 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
487 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
488 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
489 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
490 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
491 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
492 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
493 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
494 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
495 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
496 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
497 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
498 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
499 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
500 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
501 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
502 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
503 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
504 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
505 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
506 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
507 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
508 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
509 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
510 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
511 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
512 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
513 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
514 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
515 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
516 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
517 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
518 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
519 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
520 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
521 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
522 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
523 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
524 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
525 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
526 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
527 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
528 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
529 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
530 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
531 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
532 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
533 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
534 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
535 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
536 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
537 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
538 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
539 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
540 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
541 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
542 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
543 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
544 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
545 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
546 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
547 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
548 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
549 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
550 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
551 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
552 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
553 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
554 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
555 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
556 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
557 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
558 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
559 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
560 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
561 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
562 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
563 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
564 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
565 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
566 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
567 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
568 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
569 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
570 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
571 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
572 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
573 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
574 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
575 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
576 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
577 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
578 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
579 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
580 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
581 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
582 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
583 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
584 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
585 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
586 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
587 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
588 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
589 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
590 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
591 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
592 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
593 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
594 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
595 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
596 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
597 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
598 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
599 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
600 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
601 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
602 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
603 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
604 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
605 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
606 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
607 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
608 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
609 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
610 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
611 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
612 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
613 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
614 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
615 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
616 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
617 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
618 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
619 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
620 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
621 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
622 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
623 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
624 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
625 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
626 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
627 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
628 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
629 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
630 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
631 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
632 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
633 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
634 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
635 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
636 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
637 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
638 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
639 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
640 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
641 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
642 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
643 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
644 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
645 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
646 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
647 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
648 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
649 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
650 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
651 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
652 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
653 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
654 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
655 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
656 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
657 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
658 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
659 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
660 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
661 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
662 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
663 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
664 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
665 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
666 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
667 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
668 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
669 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
670 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
671 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
672 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
673 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
674 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
675 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
676 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
677 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
678 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
679 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
680 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
681 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
682 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
683 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
684 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
685 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
686 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
687 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
688 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
689 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
690 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
691 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
692 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
693 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
694 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
695 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
696 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
697 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
698 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
699 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
700 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
701 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
702 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
703 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
704 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
705 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
706 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
707 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
708 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
709 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
710 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
711 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
712 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
713 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
714 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
715 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
716 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
717 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
718 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
719 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
720 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
721 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
722 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
723 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
724 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
725 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
726 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
727 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
728 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
729 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
730 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
731 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
732 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
733 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
734 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
735 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
736 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
737 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
738 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
739 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
740 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
741 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
742 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
743 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
744 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
745 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
746 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
747 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
748 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
749 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
750 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
751 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
752 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
753 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
754 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
755 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
756 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
757 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
758 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
759 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
760 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
761 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
762 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
763 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
764 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
765 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
766 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 766 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile