• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hoanghamobile
2 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
3 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
4 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
5 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
6 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
7 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
8 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
9 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
10 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
11 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
12 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
13 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
14 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
15 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
16 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
17 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
18 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
19 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
20 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
21 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
22 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
23 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
24 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
25 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
26 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
27 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
28 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
29 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
30 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
31 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
32 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
33 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
34 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
35 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
36 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
37 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
38 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
39 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
40 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
41 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
42 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
43 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
44 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
45 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
46 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
47 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
48 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
49 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
50 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
51 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
52 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
53 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
54 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
55 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
56 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
57 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
58 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
59 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
60 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
61 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
62 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
63 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
64 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
65 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
66 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
67 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
68 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
69 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
70 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
71 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
72 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
73 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
74 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
75 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
76 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
77 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
78 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
79 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
80 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
81 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
82 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
83 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
84 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
85 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
86 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
87 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
88 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
89 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
90 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
91 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
92 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
93 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
94 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
95 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
96 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
97 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
98 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
99 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
100 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
101 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
102 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
103 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
104 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
105 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
106 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
107 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
108 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
109 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
110 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
111 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
112 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
113 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
114 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
115 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
116 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
117 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
118 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
119 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
120 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
121 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
122 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
123 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
124 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
125 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
126 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
127 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
128 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
129 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
130 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
131 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
132 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
133 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
134 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
135 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
136 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
137 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
138 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
139 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
140 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
141 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
142 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
143 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
144 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
145 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
146 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
147 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
148 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
149 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
150 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
151 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
152 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
153 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
154 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
155 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
156 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
157 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
158 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
159 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
160 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
161 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
162 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
163 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
164 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
165 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
166 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
167 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
168 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
169 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
170 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
171 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
172 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
173 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
174 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
175 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
176 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
177 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
178 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
179 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
180 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
181 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
182 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
183 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
184 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
185 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
186 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
187 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
188 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
190 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
191 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
192 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
193 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
194 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
195 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
196 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
197 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
198 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
199 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
200 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
201 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
202 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
203 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
204 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
205 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
206 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
207 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
208 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
209 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
210 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
211 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
212 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
213 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
214 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
215 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
216 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
217 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
218 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
219 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
220 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
221 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
222 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
223 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
224 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
225 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
226 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
227 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
228 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
229 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
230 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
231 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
232 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
233 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
234 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
235 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
236 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
237 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
238 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
239 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
240 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
241 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
242 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
243 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
244 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
245 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
246 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
247 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
248 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
249 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
250 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
251 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
252 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
253 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
254 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
255 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
256 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
257 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
258 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
259 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
260 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
261 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
262 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
263 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
264 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
265 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
266 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
267 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
268 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
269 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
270 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
271 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
272 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
273 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
274 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
275 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
276 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
277 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
278 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
279 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
280 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
281 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
282 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
283 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
284 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
285 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
286 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
287 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
288 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
289 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
290 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
291 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
292 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
293 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
294 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
295 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
296 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
297 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
298 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
299 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
300 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
301 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
302 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
303 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
304 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
305 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
306 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
307 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
308 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
309 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
310 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
311 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
312 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
313 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
314 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
315 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
316 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
317 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
318 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
319 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
320 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
321 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
322 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
323 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
324 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
325 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
326 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
327 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
328 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
329 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
330 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
331 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
332 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
333 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
334 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
335 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
336 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
337 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
338 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
339 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
340 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
341 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
342 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
343 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
344 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
345 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
346 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
347 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
348 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
349 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
350 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
351 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
352 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
353 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
354 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
355 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
356 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
357 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
358 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
359 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
360 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
361 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
362 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
363 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
364 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
365 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
366 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
367 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
368 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
369 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
370 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
371 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
372 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
373 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
374 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
375 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
376 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
377 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
378 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
379 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
380 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
381 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
382 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
383 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
384 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
385 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
386 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
387 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
388 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
389 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
390 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
391 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
392 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
393 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
394 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
395 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
396 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
397 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
398 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
399 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
400 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
401 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
402 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
403 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
404 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
405 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
406 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
407 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
408 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
409 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
410 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
411 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
412 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
413 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
414 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
415 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
416 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
417 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
418 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
419 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
420 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
421 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
422 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
423 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
424 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
425 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
426 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
427 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
428 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
429 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
430 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
431 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
432 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
433 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
434 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
435 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
436 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
437 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
438 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
439 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
440 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
441 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
442 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
443 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
444 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
445 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
446 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
447 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
448 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
449 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
450 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
451 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
452 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
453 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
454 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
455 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
456 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
457 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
458 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
459 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
460 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
461 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
462 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
463 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
464 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
465 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
466 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
467 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
468 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
469 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
470 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
471 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
472 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
473 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
474 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
475 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
476 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
477 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
478 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
479 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
480 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
481 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
482 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
483 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
484 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
485 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
486 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
487 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
488 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
489 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
490 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
491 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
492 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
493 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
494 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
495 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
496 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
497 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
498 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
499 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
500 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
501 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
502 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
503 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
504 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
505 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
506 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
507 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
508 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
509 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
510 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
511 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
512 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
513 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
514 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
515 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
516 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
517 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
518 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
519 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
520 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
521 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
522 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
523 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
524 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
525 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
526 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
527 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
528 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
529 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
530 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
531 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
532 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
533 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
534 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
535 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
536 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
537 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
538 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
539 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
540 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
541 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
542 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
543 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
544 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
545 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
546 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
547 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
548 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
549 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
550 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
551 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
552 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
553 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
554 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
555 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
556 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
557 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
558 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
559 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
560 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
561 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
562 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
563 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
564 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
565 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
566 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
567 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
568 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
569 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
570 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
571 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
572 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
573 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
574 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
575 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
576 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
577 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
578 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
579 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
580 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
581 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
582 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
583 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
584 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
585 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
586 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
587 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
588 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
589 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
590 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
591 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
592 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
593 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
594 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
595 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
596 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
597 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
598 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
599 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
600 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
601 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
602 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
603 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
604 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
605 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
606 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
607 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
608 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
609 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
610 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
611 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
612 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
613 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
614 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
615 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
616 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
617 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
618 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
619 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
620 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
621 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
622 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
623 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
624 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
625 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
626 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
627 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
628 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
629 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
630 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
631 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
632 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
633 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
634 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
635 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
636 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
637 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
638 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
639 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
640 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
641 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
642 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
643 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
644 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
645 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
646 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
647 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
648 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
649 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
650 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
651 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
652 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
653 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
654 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
655 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
656 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
657 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
658 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
659 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
660 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
661 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
662 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
663 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
664 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
665 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
666 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
667 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
668 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
669 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
670 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
671 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
672 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
673 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
674 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
675 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
676 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
677 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
678 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
679 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
680 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
681 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
682 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
683 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
684 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
685 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
686 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
687 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
688 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
689 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
690 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
691 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
692 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
693 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
694 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
695 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
696 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
697 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
698 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
699 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
700 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
701 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
702 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
703 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
704 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
705 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
706 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
707 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
708 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
709 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
710 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
711 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
712 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
713 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
714 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
715 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
716 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
717 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
718 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
719 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
720 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
721 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
722 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
723 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
724 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
725 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
726 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
727 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
728 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
729 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
730 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
731 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
732 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
733 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
734 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
735 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
736 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
737 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
738 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
739 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
740 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
741 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
742 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
743 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
744 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
745 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
746 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
747 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
748 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
749 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
750 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
751 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
752 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
753 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
754 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
755 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
756 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
757 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
758 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
759 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
760 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
761 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
762 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
763 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
764 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
765 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
766 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
767 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
768 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
769 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
770 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
771 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
772 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
773 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
774 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
775 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
776 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
777 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
778 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
779 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
780 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
781 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
782 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
783 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
784 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
785 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
786 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
787 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
788 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
789 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
790 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
791 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
792 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
793 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
794 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
795 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
796 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
797 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
798 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
799 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
800 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
801 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
802 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
803 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
804 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
805 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
806 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
807 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
808 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
809 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
810 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
811 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
812 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
813 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
814 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
815 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
816 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
817 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
818 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
819 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
820 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
821 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
822 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
823 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
824 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
825 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
826 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
827 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
828 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
829 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
830 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
831 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
832 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
833 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
834 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
835 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
836 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
837 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
838 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
839 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
840 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
841 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
842 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
843 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
844 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
845 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
846 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
847 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
848 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
849 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
850 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
851 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
852 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
853 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
854 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
855 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
856 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
857 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
858 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
859 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
860 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
861 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
862 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
863 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
864 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
865 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
866 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
867 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
868 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
869 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
870 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
871 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
872 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
873 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
874 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
875 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
876 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
877 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
878 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
879 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
880 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
881 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
882 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
883 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
884 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
885 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
886 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
887 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
888 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
889 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
890 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
891 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
892 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
893 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
894 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
895 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
896 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
897 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
898 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
899 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
900 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
901 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
902 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
903 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
904 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
905 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
906 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
907 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
908 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
909 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
910 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
911 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
912 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
913 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
914 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
915 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
916 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
917 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
918 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
919 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
920 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
921 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
922 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
923 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
924 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
925 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
926 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
927 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
928 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
929 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
930 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
931 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
932 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
933 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
934 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
935 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
936 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
937 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
938 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
939 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
940 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
941 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
942 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
943 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
944 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
945 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
946 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
947 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
948 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
949 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
950 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
951 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
952 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
953 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
954 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
955 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
956 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
957 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
958 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
959 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
960 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
961 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
962 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
963 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
964 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
965 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
966 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
967 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
968 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
969 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
970 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
971 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
972 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
973 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
974 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
975 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
976 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
977 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
978 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
979 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
980 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
981 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
982 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
983 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
984 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
985 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
986 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
987 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
988 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
989 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
990 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
991 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
992 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
993 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
994 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
995 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
996 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
997 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
998 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
999 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 999 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: mo to, loa to, iphone 5s, khí oxy, pin sạc dự phòng