Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
2 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
3 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
4 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
5 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
6 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
7 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
8 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
9 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
10 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
11 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
12 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
13 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
14 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
15 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
16 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
17 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
18 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
19 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
20 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
21 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
22 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
23 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
24 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
25 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
26 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
27 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
28 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
29 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
30 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
31 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
32 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
33 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
34 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
35 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
36 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
37 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
38 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
39 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
40 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
41 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
42 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
43 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
44 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
45 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
46 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
47 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
48 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
49 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
50 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
51 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
52 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
53 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
54 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
55 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
56 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
57 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
58 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
59 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
60 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
61 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
62 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
63 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
64 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
65 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
66 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
67 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
68 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
69 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
70 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
71 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
73 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
74 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
75 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
76 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
77 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
78 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
79 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
82 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
83 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
84 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
85 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
86 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
87 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
88 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
89 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
90 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
91 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
92 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
93 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
94 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
95 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
96 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
97 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
98 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
100 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
101 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
102 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
109 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
110 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
111 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
112 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
113 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
114 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
115 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
116 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
117 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
118 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
119 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
120 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
121 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
124 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
125 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
126 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
127 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
128 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
129 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
130 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
131 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
135 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
138 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
139 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
140 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
141 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
142 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
143 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
145 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
146 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
147 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
148 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
149 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
150 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
151 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
152 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
153 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
154 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
155 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
156 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
157 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
158 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
159 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
160 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
161 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
162 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
163 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
164 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
167 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
172 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
173 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
174 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
175 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
176 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
177 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
178 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
179 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
180 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
181 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
183 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
184 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
185 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
186 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
187 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
188 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
189 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
190 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
191 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
192 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
193 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
194 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
195 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
196 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
197 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
198 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
199 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
200 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
201 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
202 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
203 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
204 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
205 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
206 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
207 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
208 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
209 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
210 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
211 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
212 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
213 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
214 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
215 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
216 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
217 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
218 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
219 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
220 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
221 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
222 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
223 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
224 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
225 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
226 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
227 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
228 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
229 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
230 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
231 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
232 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
233 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
234 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
235 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
236 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
237 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
238 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
239 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
240 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
241 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
242 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
243 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
244 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
245 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
246 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
247 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
248 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
249 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
250 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
251 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
252 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
253 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
254 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
255 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
256 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
257 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
258 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
259 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
260 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
261 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
262 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
263 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
264 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
265 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
266 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
267 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
268 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
269 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
270 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
271 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
272 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
273 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
274 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
275 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
276 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
277 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
278 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
279 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
280 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
281 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
282 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
283 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
284 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
285 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
286 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
287 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
288 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
289 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
290 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
291 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
292 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
293 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
294 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
295 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
296 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
297 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
298 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
299 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
300 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
301 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
302 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
303 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
304 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
305 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
306 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
307 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
308 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
309 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
310 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
311 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
312 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
313 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
314 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
315 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
316 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
317 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
318 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
319 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
320 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
321 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
322 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
323 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
324 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
325 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
326 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
327 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
328 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
329 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
330 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
331 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
332 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
333 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
334 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
335 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
336 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
337 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
338 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
339 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
340 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
341 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
342 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
343 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
344 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
345 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
346 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
347 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
348 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
349 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
350 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
351 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
352 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
353 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
354 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
355 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
356 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
357 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
358 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
359 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
361 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
362 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
363 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
364 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
365 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
366 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
367 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
368 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
369 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
370 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
371 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
372 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
373 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
374 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
375 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
376 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
377 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
378 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
379 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
380 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
381 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
382 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
383 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
384 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
385 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
386 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
387 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
388 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
389 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
390 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
391 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
392 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
393 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
394 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
395 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
396 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
397 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
398 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
399 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
400 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
401 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
402 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
403 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
404 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
405 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
406 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
407 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
408 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
409 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
410 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
411 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
412 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
413 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
414 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
415 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
416 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
417 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
418 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
419 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
420 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
421 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
422 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
423 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
424 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
425 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
426 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
427 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
428 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
429 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
430 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
431 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
432 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
433 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
434 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
435 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
436 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
437 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
438 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
440 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
441 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
442 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
443 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
444 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
445 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
446 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
447 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
448 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
449 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
450 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
451 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
452 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
453 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
454 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
455 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
456 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
457 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
458 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
459 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
460 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
461 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
462 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
463 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
464 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
465 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
466 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
467 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
468 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
469 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
470 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
471 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
472 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
473 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
474 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
475 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
476 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
477 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
478 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
479 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
480 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
481 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
482 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
483 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
484 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
485 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
486 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
487 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
488 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
489 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
490 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
491 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
492 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
493 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
494 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
495 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
496 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
497 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
498 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
499 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
500 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
501 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
502 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
503 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
504 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
505 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
506 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
507 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
508 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
509 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
510 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
511 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
512 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
513 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
514 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
515 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
516 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
517 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
518 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
519 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
520 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
521 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
522 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
523 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
524 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
525 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
526 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
527 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
528 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
529 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
530 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
531 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
532 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
533 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
534 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
535 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
536 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
537 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
538 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
539 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
540 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
541 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
542 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
543 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
544 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
545 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
546 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
547 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
548 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
549 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
550 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
551 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
552 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
553 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
554 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
555 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
556 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
557 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
558 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
559 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
560 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
561 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
562 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
563 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
564 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
565 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
566 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
567 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
568 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
569 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
570 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
571 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
572 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
573 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
574 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
575 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
576 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
577 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
578 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
579 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
580 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
581 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
582 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
583 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
584 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
585 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
586 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
587 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
588 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
589 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
590 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
591 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
592 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
593 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
594 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
595 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
596 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
597 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
598 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
599 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
600 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
601 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
602 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
603 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
604 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
605 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
606 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
607 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
608 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
609 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
610 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
611 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
612 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
613 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
614 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
615 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
616 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
617 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
618 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
619 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
620 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
621 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
622 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
623 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
624 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
625 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
626 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
627 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
628 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
629 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
630 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
631 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
632 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
633 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
634 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
635 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
636 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
637 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
638 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
639 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
640 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
641 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
642 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
643 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
644 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
645 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
646 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
647 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
648 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
649 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
650 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
651 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
652 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
653 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
654 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
655 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
656 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
657 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
658 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
659 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
660 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
661 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
662 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
663 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
664 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
665 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
666 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
667 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
668 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
669 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
670 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
671 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
672 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
673 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
674 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
675 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
676 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
677 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
678 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
679 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
680 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
681 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
682 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
683 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
684 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
685 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
686 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
687 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
688 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
689 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
690 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
691 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
692 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
693 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
694 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
695 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
696 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
697 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
698 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
699 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
700 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
701 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
702 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
703 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
704 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
705 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
706 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
707 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
708 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
709 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
710 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
711 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
712 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
713 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
714 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
715 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
716 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
717 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
718 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
719 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
720 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
721 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
722 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
723 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
724 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
725 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
726 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
727 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
728 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
729 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
730 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
731 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
732 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
733 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
734 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
735 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
736 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
737 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
738 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
739 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
740 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
741 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
742 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
743 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
744 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
745 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
746 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
747 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
748 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
749 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
750 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
751 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
752 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
753 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
754 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
755 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
756 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
757 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
758 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
759 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
760 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
761 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
762 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
763 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
764 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
765 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
766 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
767 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
768 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
769 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
770 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
771 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
772 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
773 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
774 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
775 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
776 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
777 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
778 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
779 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
780 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
781 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
782 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
783 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
784 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
785 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
786 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
787 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
788 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
789 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
790 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
791 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
792 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
793 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
794 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
795 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
796 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
797 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
798 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
799 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
800 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
801 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
802 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
803 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
804 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
805 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
806 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
807 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
808 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
809 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
810 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
811 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
812 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
813 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
814 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
815 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
816 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
817 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
818 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
819 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
820 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
821 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
822 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
823 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
824 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
825 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
826 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
827 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
828 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
829 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
830 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
831 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
832 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
833 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
834 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
835 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
836 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
837 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
838 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
839 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
840 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
841 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
842 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
843 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
844 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
845 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
846 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
847 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
848 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
849 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
850 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
851 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
852 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
853 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
854 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
855 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
856 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
857 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
858 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
859 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
860 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
861 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
862 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
863 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
864 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
865 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
866 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
867 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
868 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
869 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
870 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
871 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
872 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
873 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
874 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
875 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
876 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
877 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
878 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
879 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
880 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
881 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
882 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
883 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
884 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
885 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
886 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
887 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
888 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
889 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
890 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
891 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
892 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
893 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
894 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
895 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
896 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
897 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
898 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
899 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
900 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
901 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
902 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
903 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
904 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
905 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
906 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
907 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
908 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
909 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
910 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
911 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
912 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
913 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
914 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
915 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
916 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
917 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
918 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
919 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
920 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
921 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
922 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
923 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
924 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
925 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
926 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
927 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
928 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
929 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
930 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
931 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
932 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
933 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
934 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
935 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
936 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
937 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
938 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
939 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
940 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
941 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
942 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
943 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
944 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
945 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
946 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
947 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
948 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
949 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
950 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
951 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
952 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
953 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
954 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
955 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
956 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
957 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
958 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
959 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
960 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
961 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
962 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
963 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
964 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
965 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
966 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
967 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
968 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
969 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
970 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
971 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
972 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
973 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
974 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
975 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
976 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
977 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
978 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
979 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
980 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
981 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
982 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
983 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
984 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
985 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
986 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
987 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
988 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
989 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
990 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
991 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
992 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
993 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
994 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
995 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
996 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
997 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
998 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
999 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1000 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1001 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1002 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1003 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1004 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1005 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1006 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1007 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1008 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1009 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1010 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1011 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1012 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1013 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1014 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1015 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1016 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1017 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1018 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1019 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1020 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1021 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1022 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1023 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1024 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1025 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1026 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1027 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1028 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1029 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1030 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1031 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1032 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1033 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1034 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1035 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1036 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1037 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1038 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1039 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1040 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1041 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1042 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1043 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1044 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1045 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1046 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1047 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1048 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1049 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1050 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1051 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1052 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1053 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1054 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1055 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1056 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1057 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1058 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1059 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1060 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1061 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1062 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1063 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1064 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1065 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1066 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1067 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1068 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1069 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1070 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1071 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1072 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1073 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1074 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1075 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1076 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1077 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1078 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1079 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1080 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1081 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1082 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1083 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1084 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1085 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1086 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1087 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1088 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1089 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1090 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1091 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1092 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1093 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1094 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1095 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1096 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1097 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1098 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1099 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1100 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1101 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1102 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1103 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1104 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1105 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1106 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1107 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1108 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1109 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1110 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1111 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1112 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1113 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1114 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1115 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1116 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1117 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1118 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1119 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1120 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1121 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1122 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1123 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1124 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1125 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1126 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1127 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1128 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1129 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1130 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1131 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1132 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1133 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1134 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1135 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1136 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1137 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1138 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1139 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1140 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1141 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1142 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1143 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1144 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1145 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1146 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1147 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1148 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1149 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1150 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1151 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1152 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1153 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1154 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1155 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1156 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1157 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1158 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1159 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1160 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1161 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1162 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1163 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1164 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1165 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1166 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1167 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1168 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1169 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1170 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1171 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1172 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1173 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1174 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1175 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1176 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1177 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1178 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1179 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1180 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1181 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1182 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1183 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1184 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1185 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1186 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1187 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1188 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1189 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1190 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1191 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1192 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1193 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1194 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1195 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1196 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1197 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1198 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1199 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1200 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1201 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1202 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1203 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1204 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1205 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1206 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1207 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.207 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.