• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
2 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
3 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
4 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
5 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
6 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
7 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
8 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
9 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
10 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
11 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
12 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
13 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
14 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
15 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
16 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
17 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
18 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
19 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
20 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
21 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
22 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
23 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
24 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
25 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
26 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
27 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
28 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
29 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
30 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
31 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
32 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
33 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
34 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
35 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
36 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
37 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
38 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
39 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
40 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
41 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
42 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
43 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
44 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
45 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
46 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
47 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi phuongnammobile
48 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
49 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
50 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
51 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
52 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
53 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
54 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
55 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
56 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
57 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
58 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
59 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
60 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
61 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
62 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
63 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
64 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
65 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
66 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
67 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
68 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
69 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
70 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
71 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
72 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
73 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
74 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
75 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
76 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
77 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
78 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
79 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
80 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
81 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
82 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi sieutocmobile
83 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi sieutocmobile
84 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
85 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
86 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
87 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
88 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
89 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
90 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
91 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
92 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
93 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
94 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
95 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
96 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
97 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
98 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
99 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
100 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
101 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
102 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
103 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
104 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
105 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
106 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
107 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
108 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
109 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
110 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
111 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
112 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
113 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
114 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
115 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
116 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
117 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
118 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
119 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
120 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
121 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
122 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
123 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
124 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
125 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
126 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
127 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
128 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
129 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
130 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
131 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
132 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
133 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
134 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
135 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
136 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
137 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
138 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
139 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
140 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
141 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
142 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
143 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
144 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
145 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
146 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
147 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
148 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
149 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
150 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
151 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
152 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
153 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
154 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
155 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
156 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
157 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
158 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
159 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
160 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
161 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
162 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
163 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
164 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
165 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
166 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
167 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
168 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
169 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
170 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
171 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
172 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
173 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
174 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
175 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
176 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
177 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
178 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
179 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
180 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
181 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
182 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
183 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
184 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
185 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
186 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
187 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
188 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
189 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
190 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
191 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
192 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
193 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
194 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
195 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
196 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
197 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
198 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
199 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
200 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
201 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
202 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
203 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
204 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
205 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
206 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
207 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
208 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
209 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
210 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
211 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
212 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
213 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
214 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
215 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
216 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
217 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
218 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
219 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
220 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
221 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
222 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
223 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
224 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
225 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
226 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
227 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
228 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
229 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
230 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
231 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
232 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
233 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
234 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
235 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
236 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
237 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
238 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
239 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
240 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
241 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
242 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
243 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
244 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
245 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
246 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
247 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
248 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
249 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
250 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
251 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
252 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
253 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
254 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
255 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
256 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
257 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
258 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
259 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
260 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
261 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
262 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
263 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
264 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
265 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
266 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
267 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
268 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
269 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
270 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
271 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
272 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
273 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
274 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
275 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
276 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
277 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
278 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
279 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
280 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
281 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
282 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
283 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
284 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
285 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
286 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
287 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
288 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
289 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
290 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
291 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
292 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
293 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
294 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
295 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
296 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
297 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
298 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
299 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
300 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
301 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
302 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
303 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
304 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
305 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
306 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
307 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
308 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
309 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
310 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
311 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
312 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
313 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
314 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
315 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
316 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
317 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
318 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
319 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
320 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
321 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
322 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
323 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
324 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
325 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
326 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
327 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
328 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
329 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
330 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
331 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
332 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
333 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
334 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
335 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
336 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
337 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
338 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
339 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
340 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
341 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
342 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
343 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
344 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
345 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
346 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
347 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
348 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
349 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
350 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
351 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
352 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
353 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
354 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
355 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
356 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
357 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
358 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
359 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
360 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
361 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
362 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
363 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
364 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
365 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
366 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
367 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
368 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
369 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
370 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
371 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
372 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
373 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
374 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
375 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
376 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
377 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
378 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
379 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
380 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
381 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
382 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
383 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
384 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
385 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
386 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
387 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
388 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
389 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
390 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
391 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
392 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
393 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
394 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
395 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
396 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
397 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
398 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
399 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
400 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
401 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
402 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
403 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
404 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
405 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
406 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
407 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
408 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
409 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
410 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
411 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
412 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
413 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
414 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
415 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
416 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
417 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
418 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
419 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
420 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
421 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
422 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
423 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
424 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
425 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
426 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
427 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
428 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
429 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
430 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
431 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
432 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
433 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
434 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
435 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
436 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
437 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
438 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
439 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
440 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
441 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
442 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
443 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
444 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
445 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
446 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
447 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
448 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
449 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
450 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
451 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
452 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
453 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
454 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
455 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
456 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
457 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
458 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
459 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
460 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
461 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
462 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
463 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
464 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
465 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
466 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
467 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
468 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
469 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
470 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
471 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
472 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
473 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
474 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
475 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
476 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
477 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
478 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
479 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
480 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
481 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
482 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
483 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
484 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
485 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
486 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
487 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
488 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
489 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
490 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
491 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
492 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
493 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
494 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
495 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
496 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
497 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
498 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
499 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
500 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
501 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
502 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
503 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
504 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
505 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
506 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
507 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
508 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
509 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
510 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
511 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
512 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
513 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
514 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
515 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
516 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
517 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
518 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
519 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
520 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
521 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
522 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
523 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
524 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
525 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
526 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
527 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
528 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
529 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
530 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
531 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
532 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
533 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
534 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
535 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
536 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
537 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
538 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
539 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
540 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
541 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
542 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
543 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
544 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
545 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
546 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
547 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
548 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
549 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
550 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
551 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
552 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
553 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
554 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
555 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
556 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
557 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
558 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
559 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
560 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
561 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
562 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
563 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
564 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
565 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
566 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
567 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
568 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
569 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
570 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
571 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
572 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
573 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
574 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
575 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
576 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
577 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
578 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
579 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
580 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
581 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
582 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
583 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
584 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
585 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
586 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
587 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
588 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
589 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
590 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
591 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
592 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
593 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
594 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
595 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
596 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
597 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
598 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
599 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
600 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
601 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
602 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
603 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
604 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
605 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
606 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
607 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
608 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
609 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
610 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
611 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
612 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
613 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
614 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
615 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
616 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
617 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
618 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
619 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
620 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
621 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
622 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
623 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
624 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
625 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
626 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
627 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
628 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
629 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
630 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
631 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
632 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
633 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
634 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
635 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
636 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
637 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
638 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
639 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
640 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
641 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
642 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
643 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
644 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
645 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
646 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
647 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
648 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
649 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
650 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
651 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
652 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
653 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
654 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
655 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
656 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
657 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
658 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
659 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
660 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
661 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
662 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
663 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
664 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
665 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
666 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
667 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
668 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
669 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
670 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
671 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
672 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
673 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
674 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
675 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
676 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
677 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
678 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
679 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
680 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
681 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
682 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
683 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
684 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
685 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
686 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
687 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
688 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
689 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
690 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
691 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
692 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
693 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
694 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
695 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
696 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
697 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
698 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
699 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
700 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
701 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
702 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
703 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
704 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
705 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
706 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
707 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
708 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
709 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
710 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
711 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
712 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
713 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
714 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
715 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
716 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
717 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
718 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
719 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
720 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
721 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
722 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
723 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
724 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
725 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
726 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
727 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
728 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
729 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
730 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
731 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
732 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
733 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
734 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
735 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
736 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
737 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
738 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
739 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
740 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
741 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
742 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
743 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
744 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
745 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
746 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
747 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
748 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
749 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
750 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
751 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
752 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
753 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
754 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
755 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
756 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
757 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
758 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
759 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
760 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
761 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
762 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
763 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
764 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
765 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
766 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
767 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
768 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
769 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
770 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
771 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
772 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
773 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
774 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
775 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
776 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
777 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
778 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
779 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
780 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
781 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
782 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
783 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
784 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
785 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
786 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
787 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
788 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
789 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
790 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
791 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
792 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
793 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
794 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
795 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
796 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
797 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
798 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
799 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
800 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
801 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
802 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
803 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
804 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
805 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
806 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
807 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
808 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
809 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
810 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
811 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
812 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
813 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
814 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
815 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
816 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
817 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
818 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
819 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
820 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
821 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
822 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
823 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
824 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
825 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
826 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
827 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
828 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
829 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
830 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
831 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
832 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
833 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
834 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
835 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
836 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
837 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
838 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
839 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
840 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
841 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
842 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
843 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
844 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
845 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
846 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
847 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
848 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
849 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
850 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
851 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
852 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
853 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
854 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
855 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
856 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
857 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
858 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
859 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
860 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
861 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
862 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
863 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
864 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
865 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
866 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
867 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
868 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
869 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
870 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
871 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
872 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
873 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
874 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 874 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile