• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
2 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
3 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
4 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
5 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
6 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
7 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
8 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
9 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
10 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
11 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
12 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
13 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
14 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
15 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
16 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
17 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
18 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
19 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
20 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
21 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
22 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
23 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
24 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
25 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
26 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
27 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
28 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
29 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
30 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
31 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
32 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
33 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
34 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
35 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
36 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
37 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
38 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
39 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
40 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
41 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
42 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
43 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
44 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
45 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
46 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
47 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
48 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
49 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
50 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
51 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
52 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
53 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
54 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
55 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
56 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
57 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
58 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
59 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
60 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
61 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
62 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
63 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
64 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
65 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
66 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
67 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
68 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
69 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
70 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
71 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
72 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
73 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
74 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
75 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
76 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
77 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
78 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
79 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
80 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
81 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
82 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
83 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
84 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
85 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
86 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
87 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
88 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
89 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
90 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
91 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
92 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
93 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
94 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
95 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
96 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
97 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
98 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
99 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
100 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
101 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
102 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
103 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
104 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
105 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
106 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
107 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
108 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
109 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
110 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
111 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
112 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
113 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
114 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
115 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
116 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
117 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
118 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
119 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
120 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
121 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
122 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
123 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
124 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
125 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
126 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
127 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
128 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
129 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
130 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
131 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
132 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
133 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
134 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
135 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
136 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
137 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
138 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
139 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
140 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
141 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
142 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
143 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
144 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
145 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
146 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
147 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
148 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
149 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
150 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
151 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
152 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
153 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
154 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
155 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
156 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
157 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
158 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
159 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
160 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
161 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
162 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
163 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
164 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
165 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
166 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
167 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
168 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
169 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
170 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
171 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
172 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
173 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
174 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
175 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
176 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
177 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
178 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
179 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
180 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
181 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
182 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
183 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
184 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
185 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
186 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
187 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
188 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
189 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
190 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
191 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
192 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
193 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
194 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
195 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
196 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
197 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
198 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
199 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
200 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
201 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
202 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
203 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
204 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
205 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
206 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
207 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
208 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
209 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
210 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
211 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
212 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
213 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
214 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
215 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
216 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
217 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
218 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
219 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
220 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
221 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
222 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
223 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
224 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
225 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
226 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
227 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
228 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
229 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
230 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
231 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
232 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
233 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
234 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
235 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
236 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
237 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
238 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
239 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
240 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
241 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
242 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
243 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
244 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
245 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
246 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
247 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
248 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
249 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
250 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
251 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
252 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
253 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
254 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
255 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
256 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
257 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
258 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
259 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
260 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
261 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
262 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
263 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
264 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
265 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
266 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
267 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
268 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
269 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
270 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
271 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
272 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
273 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
274 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
275 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
276 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
277 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
278 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
279 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
280 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
281 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
282 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
283 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
284 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
285 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
286 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
287 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
288 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
289 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
290 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
291 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
292 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
293 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
294 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
295 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
296 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
297 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
298 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
299 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
300 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
301 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
302 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
303 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
304 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
305 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
306 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
307 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
308 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
309 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
310 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
311 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
312 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
313 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
314 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
315 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
316 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
317 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
318 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
319 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
320 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
321 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
322 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
323 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
324 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
325 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
326 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
327 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
328 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
329 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
330 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
331 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
332 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
333 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
334 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
335 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
336 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
337 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
338 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
339 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
340 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
341 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
342 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
343 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
344 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
345 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
346 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
347 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
348 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
349 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
350 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
351 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
352 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
353 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
354 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
355 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
356 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
357 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
358 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
359 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
360 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
361 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
362 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
363 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
364 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
365 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
366 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
367 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
368 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
369 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
370 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
371 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
372 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
373 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
374 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
375 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
376 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
377 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
378 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
379 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
380 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
381 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
382 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
383 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
384 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
385 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
386 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
387 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
388 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
389 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
390 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
391 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
392 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
393 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
394 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
395 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
396 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
397 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
398 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
399 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
400 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
401 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
402 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
403 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
404 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
405 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
406 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
407 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
408 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
409 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
410 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
411 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
412 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
413 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
414 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
415 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
416 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
417 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
418 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
419 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
420 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
421 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
422 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
423 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
424 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
425 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
426 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
427 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
428 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
429 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
430 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
431 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
432 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
433 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
434 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
435 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
436 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
437 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
438 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
439 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
440 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
441 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
442 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
443 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
444 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
445 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
446 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
447 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
448 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
449 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
450 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
451 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
452 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
453 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
454 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
455 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
456 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
457 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
458 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
459 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
460 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
461 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
462 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
463 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
464 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
465 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
466 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
467 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
468 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
469 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
470 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
471 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
472 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
473 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
474 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
475 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
476 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
477 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
478 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
479 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
480 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
481 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
482 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
483 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
484 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
485 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
486 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
487 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
488 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
489 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
490 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
491 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
492 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
493 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
494 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
495 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
496 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
497 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
498 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
499 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
500 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
501 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
502 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
503 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
504 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
505 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
506 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
507 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
508 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
509 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
510 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
511 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
512 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
513 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
514 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
515 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
516 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
517 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
518 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
519 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
520 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
521 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
522 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
523 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
524 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
525 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
526 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
527 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
528 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
529 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
530 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
531 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
532 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
533 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
534 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
535 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
536 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
537 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
538 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
539 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
540 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
541 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
542 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
543 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
544 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
545 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
546 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
547 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
548 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
549 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
550 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
551 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
552 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
553 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
554 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
555 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
556 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
557 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
558 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
559 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
560 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
561 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
562 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
563 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
564 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
565 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
566 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
567 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
568 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
569 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
570 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
571 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
572 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
573 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
574 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
575 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
576 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
577 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
578 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
579 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
580 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
581 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
582 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
583 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
584 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
585 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
586 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
587 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
588 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
589 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
590 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
591 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
592 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
593 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
594 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
595 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
596 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
597 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
598 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
599 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
600 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
601 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
602 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
603 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
604 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
605 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
606 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
607 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
608 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
609 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
610 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
611 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
612 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
613 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
614 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
615 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
616 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
617 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
618 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
619 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
620 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
621 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
622 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
623 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
624 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
625 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
626 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
627 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
628 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
629 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
630 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
631 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
632 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
633 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
634 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
635 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
636 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
637 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
638 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
639 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
640 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
641 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
642 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
643 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
644 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
645 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
646 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
647 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
648 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
649 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
650 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
651 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
652 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
653 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
654 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
655 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
656 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
657 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
658 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
659 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
660 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
661 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
662 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
663 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
664 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
665 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
666 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
667 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
668 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
669 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
670 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
671 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
672 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
673 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
674 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
675 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
676 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
677 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
678 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
679 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
680 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
681 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
682 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
683 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
684 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
685 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
686 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
687 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
688 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
689 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
690 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
691 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
692 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
693 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
694 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
695 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
696 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
697 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
698 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
699 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
700 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
701 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
702 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
703 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
704 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
705 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
706 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
707 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
708 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
709 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
710 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
711 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
712 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
713 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
714 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
715 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
716 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
717 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
718 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
719 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
720 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
721 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
722 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
723 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
724 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
725 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
726 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
727 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
728 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
729 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
730 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
731 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
732 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
733 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
734 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
735 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
736 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
737 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
738 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
739 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
740 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
741 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
742 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
743 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
744 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
745 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
746 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
747 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
748 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
749 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
750 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
751 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
752 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
753 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
754 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
755 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
756 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
757 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
758 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
759 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
760 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
761 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
762 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
763 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
764 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
765 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
766 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
767 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
768 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
769 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
770 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
771 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
772 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
773 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
774 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
775 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
776 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
777 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
778 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
779 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
780 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
781 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
782 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
783 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
784 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
785 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
786 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
787 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
788 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
789 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
790 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
791 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
792 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
793 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
794 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
795 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
796 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
797 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
798 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
799 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
800 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
801 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
802 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
803 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
804 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
805 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
806 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
807 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
808 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
809 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
810 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
811 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
812 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
813 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
814 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
815 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
816 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
817 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
818 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
819 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
820 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
821 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
822 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
823 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
824 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
825 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
826 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
827 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
828 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
829 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
830 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
831 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
832 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
833 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
834 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
835 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
836 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
837 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
838 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
839 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
840 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
841 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
842 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
843 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
844 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
845 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
846 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
847 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
848 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
849 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
850 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
851 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
852 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
853 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
854 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
855 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
856 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
857 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
858 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
859 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
860 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
861 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
862 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
863 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
864 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
865 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
866 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
867 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
868 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
869 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
870 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
871 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
872 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
873 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
874 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
875 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
876 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
877 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
878 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
879 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
880 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
881 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
882 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
883 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
884 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
885 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
886 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
887 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
888 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
889 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
890 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
891 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
892 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
893 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
894 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
895 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
896 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
897 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
898 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
899 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
900 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
901 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
902 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
903 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
904 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
905 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
906 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
907 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
908 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
909 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
910 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
911 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
912 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
913 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
914 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
915 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
916 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
917 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
918 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
919 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
920 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
921 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
922 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
923 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
924 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
925 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
926 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
927 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
928 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
929 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
930 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
931 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
932 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
933 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
934 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
935 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
936 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
937 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
938 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
939 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
940 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
941 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
942 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
943 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
944 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
945 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
946 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
947 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
948 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
949 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
950 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
951 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
952 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
953 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
954 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
955 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
956 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
957 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
958 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
959 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
960 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
961 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
962 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
963 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
964 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
965 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
966 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
967 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
968 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
969 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
970 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
971 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
972 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 972 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: may cha, ta ta, toshiba, sua, loa to