• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
2 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi kimanhmobile
3 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
4 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
5 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
6 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
7 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
8 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
9 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
10 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
11 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
12 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
13 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
14 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
15 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
16 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
17 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
18 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi Vipmobile2012
19 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
20 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
21 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
22 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
23 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
24 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
25 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
26 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
27 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
28 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
29 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
30 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
31 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
32 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
33 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
34 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
35 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
36 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
37 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
38 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
39 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
40 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
41 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
42 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
43 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
44 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
45 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
46 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
47 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
48 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
49 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
50 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
51 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
52 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
53 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
54 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
55 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
56 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
57 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
58 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
59 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
60 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
61 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
62 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
63 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
64 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
65 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
66 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
67 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
68 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
69 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
70 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
71 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
72 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
73 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
74 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
75 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
76 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
77 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
78 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
79 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
80 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
81 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
82 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
83 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
84 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
85 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
86 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
87 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
88 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
89 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
90 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
91 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
92 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
93 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
94 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
95 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
96 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
97 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
98 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
99 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
100 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
101 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
102 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
103 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
104 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
105 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
106 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
107 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
108 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
109 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
110 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
111 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
112 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
113 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
114 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
115 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
116 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
117 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
118 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
119 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
120 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
121 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
122 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
123 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
124 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
125 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
126 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
127 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
128 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
129 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
130 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
131 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
132 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
133 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
134 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
135 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
136 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
137 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
138 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
139 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
140 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
141 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
142 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
143 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
144 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
145 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
146 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
147 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
148 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
149 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
150 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
151 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
152 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
153 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
154 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
155 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
156 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
157 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
158 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
159 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
160 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
161 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
162 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
163 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
164 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
165 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
166 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
167 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
168 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
169 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
170 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
171 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
172 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
173 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
174 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
175 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
176 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
177 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
178 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
179 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
180 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
181 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
182 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
183 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
184 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
185 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
186 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
187 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
188 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
189 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
190 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
191 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
192 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
193 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
194 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
195 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
196 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
197 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
198 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
199 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
200 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
201 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
202 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
203 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
204 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
205 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
206 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
207 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
208 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
209 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
210 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
211 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
212 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
213 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
214 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
215 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
216 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
217 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
218 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
219 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
220 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
221 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
222 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
223 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
224 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
225 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
226 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
227 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
228 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
229 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
230 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
231 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
232 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
233 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
234 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
235 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
236 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
237 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
238 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
239 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
240 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
241 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
242 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
243 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
244 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
245 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
246 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
247 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
248 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
249 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
250 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
251 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
252 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
253 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
254 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
255 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
256 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
257 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
258 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
259 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
260 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
261 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
262 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
263 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
264 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
265 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
266 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
267 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
268 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
269 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
270 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
271 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
272 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
273 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
274 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
275 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
276 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
277 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
278 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
279 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
280 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
281 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
282 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
283 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
284 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
285 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
286 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
287 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
288 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
289 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
290 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
291 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
292 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
293 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
294 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
295 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
296 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
297 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
298 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
299 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
300 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
301 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
302 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
303 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
304 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
305 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
306 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
307 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
308 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
309 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
310 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
311 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
312 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
313 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
314 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
315 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
316 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
317 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
318 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
319 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
320 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
321 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
322 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
323 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
324 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
325 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
326 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
327 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
328 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
329 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
330 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
331 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
332 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
333 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
334 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
335 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
336 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
337 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
338 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
339 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
340 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
341 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
342 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
343 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
344 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
345 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
346 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
347 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
348 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
349 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
350 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
351 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
352 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
353 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
354 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
355 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
356 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
357 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
358 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
359 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
360 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
361 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
362 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
363 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
364 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
365 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
366 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
367 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
368 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
369 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
370 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
371 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
372 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
373 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
374 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
375 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
376 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
377 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
378 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
379 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
380 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
381 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
382 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
383 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
384 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
385 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
386 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
387 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
388 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
389 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
390 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
391 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
392 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
393 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
394 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
395 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
396 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
397 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
398 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
399 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
400 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
401 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
402 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
403 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
404 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
405 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
406 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
407 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
408 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
409 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
410 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
411 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
412 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
413 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
414 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
415 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
416 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
417 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
418 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
419 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
420 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
421 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
422 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
423 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
424 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
425 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
426 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
427 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
428 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
429 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
430 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
431 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
432 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
433 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
434 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
435 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
436 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
437 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
438 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
439 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
440 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
441 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
442 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
443 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
444 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
445 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
446 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
447 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
448 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
449 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
450 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
451 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
452 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
453 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
454 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
455 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
456 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
457 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
458 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
459 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
460 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
461 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
462 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
463 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
464 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
465 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
466 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
467 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
468 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
469 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
470 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
471 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
472 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
473 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
474 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
475 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
476 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
477 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
478 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
479 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
480 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
481 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
482 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
483 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
484 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
485 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
486 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
487 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
488 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
489 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
490 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
491 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
492 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
493 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
494 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
495 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
496 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
497 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
498 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
499 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
500 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
501 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
502 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
503 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
504 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
505 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
506 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
507 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
508 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
509 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
510 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
511 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
512 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
513 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
514 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
515 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
516 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
517 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
518 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
519 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
520 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
521 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
522 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
523 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
524 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
525 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
526 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
527 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
528 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
529 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
530 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
531 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
532 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
533 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
534 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
535 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
536 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
537 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
538 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
539 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
540 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
541 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
542 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
543 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
544 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
545 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
546 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
547 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
548 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
549 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
550 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
551 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
552 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
553 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
554 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
555 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
556 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
557 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
558 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
559 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
560 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
561 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
562 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
563 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
564 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
565 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
566 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
567 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
568 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
569 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
570 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
571 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
572 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
573 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
574 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
575 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
576 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
577 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
578 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
579 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
580 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
581 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
582 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
583 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
584 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
585 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
586 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
587 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
588 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
589 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
590 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
591 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
592 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
593 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
594 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
595 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
596 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
597 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
598 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
599 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
600 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
601 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
602 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
603 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
604 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
605 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
606 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
607 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
608 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
609 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
610 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
611 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
612 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
613 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
614 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
615 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
616 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
617 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
618 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
619 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
620 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
621 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
622 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
623 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
624 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
625 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
626 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
627 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
628 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
629 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
630 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
631 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
632 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
633 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
634 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
635 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
636 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
637 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
638 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
639 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
640 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
641 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
642 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
643 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
644 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
645 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
646 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
647 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
648 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
649 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
650 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
651 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
652 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
653 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
654 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
655 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
656 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
657 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
658 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
659 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
660 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
661 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
662 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
663 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
664 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
665 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
666 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
667 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
668 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
669 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
670 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
671 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
672 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
673 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
674 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
675 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
676 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
677 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
678 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
679 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
680 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
681 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
682 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
683 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
684 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
685 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
686 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
687 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
688 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
689 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
690 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
691 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
692 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
693 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
694 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
695 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
696 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
697 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
698 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
699 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
700 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
701 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
702 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
703 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
704 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
705 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
706 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
707 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
708 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
709 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
710 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
711 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
712 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
713 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
714 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
715 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
716 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
717 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
718 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
719 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
720 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
721 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
722 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
723 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
724 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
725 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
726 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
727 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
728 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
729 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
730 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
731 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
732 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
733 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
734 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
735 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
736 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
737 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
738 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
739 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
740 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
741 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
742 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
743 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
744 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
745 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
746 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
747 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
748 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
749 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
750 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
751 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
752 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
753 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
754 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
755 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
756 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
757 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
758 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
759 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
760 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
761 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
762 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
763 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
764 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
765 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
766 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
767 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
768 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
769 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
770 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
771 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
772 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
773 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
774 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
775 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
776 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
777 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
778 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
779 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
780 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
781 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
782 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 782 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile