• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
2 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
3 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
4 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
5 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
6 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
7 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
8 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
9 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
10 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
11 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
12 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
13 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
14 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
15 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
16 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
17 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
18 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
19 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
20 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
21 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
22 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
23 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
24 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
25 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
26 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
27 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
28 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
29 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
30 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
31 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
32 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
33 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
34 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
35 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
36 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
37 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
38 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
39 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
40 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
41 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
42 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
43 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
44 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
45 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
46 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
47 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
48 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
49 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
50 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
51 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
52 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
53 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
54 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
55 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
56 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
57 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
58 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
59 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
60 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
61 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
62 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
63 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
64 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
65 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
66 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
67 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
68 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
69 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
70 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
71 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
72 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
73 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
74 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
75 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
76 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
77 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
78 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
79 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
80 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
81 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
82 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
83 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
84 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
85 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
86 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
87 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
88 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
89 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
90 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
91 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
92 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
93 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
94 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
95 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
96 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
97 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
98 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
99 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
100 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
101 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
102 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
103 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
104 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
105 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
106 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
107 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
108 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
109 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
110 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
111 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
112 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
113 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
114 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
115 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
116 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
117 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
118 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
119 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
120 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
121 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
122 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
123 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
124 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
125 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
126 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
127 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
128 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
129 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
130 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
131 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
132 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
133 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
134 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
135 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
136 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
137 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
138 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
139 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
140 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
141 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
142 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
143 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
144 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
145 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
146 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
147 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
148 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
149 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
150 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
151 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
152 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
153 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
154 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
155 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
156 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
157 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
158 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
159 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
160 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
161 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
162 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
163 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
164 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
165 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
166 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
167 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
168 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
169 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
170 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
171 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
172 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
173 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
174 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
175 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
176 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
177 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
178 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
179 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
180 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
181 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
182 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
183 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
184 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
185 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
186 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
187 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
188 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
189 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
190 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
191 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
192 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
193 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
194 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
195 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
196 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
197 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
198 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
199 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
200 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
201 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
202 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
203 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
204 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
205 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
206 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
207 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
208 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
209 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
210 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
211 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
212 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
213 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
214 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
215 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
216 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
217 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
218 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
219 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
220 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
221 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
222 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
223 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
224 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
225 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
226 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
227 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
228 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
229 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
230 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
231 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
232 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
233 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
234 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
235 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
236 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
237 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
238 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
239 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
240 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
241 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
242 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
243 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
244 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
245 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
246 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
247 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
248 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
249 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
250 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
251 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
252 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
253 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
254 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
255 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
256 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
257 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
258 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
259 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
260 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
261 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
262 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
263 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
264 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
265 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
266 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
267 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
268 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
269 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
270 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
271 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
272 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
273 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
274 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
275 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
276 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
277 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
278 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
279 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
280 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
281 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
282 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
283 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
284 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
285 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
286 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
287 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
288 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
289 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
290 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
291 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
292 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
293 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
294 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
295 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
296 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
297 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
298 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
299 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
300 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
301 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
302 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
303 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
304 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
305 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
306 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
307 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
308 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
309 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
310 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
311 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
312 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
313 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
314 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
315 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
316 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
317 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
318 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
319 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
320 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
321 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
322 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
323 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
324 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
325 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
326 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
327 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
328 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
329 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
330 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
331 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
332 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
333 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
334 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
335 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
336 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
337 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
338 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
339 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
340 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
341 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
342 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
343 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
344 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
345 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
346 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
347 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
348 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
349 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
350 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
351 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
352 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
353 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
354 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
355 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
356 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
357 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
358 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
359 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
360 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
361 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
362 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
363 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
364 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
365 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
366 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
367 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
368 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
369 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
370 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
371 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
372 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
373 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
374 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
375 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
376 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
377 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
378 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
379 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
380 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
381 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
382 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
383 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
384 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
385 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
386 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
387 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
388 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
389 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
390 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
391 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
392 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
393 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
394 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
395 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
396 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
397 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
398 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
399 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
400 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
401 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
402 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
403 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
404 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
405 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
406 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
407 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
408 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
409 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
410 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
411 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
412 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
413 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
414 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
415 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
416 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
417 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
418 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
419 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
420 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
421 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
422 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
423 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
424 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
425 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
426 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
427 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
428 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
429 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
430 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
431 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
432 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
433 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
434 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
435 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
436 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
437 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
438 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
439 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
440 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
441 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
442 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
443 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
444 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
445 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
446 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
447 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
448 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
449 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
450 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
451 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
452 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
453 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
454 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
455 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
456 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
457 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
458 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
459 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
460 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
461 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
462 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
463 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
464 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
465 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
466 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
467 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
468 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
469 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
470 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
471 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
472 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
473 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
474 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
475 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
476 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
477 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
478 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
479 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
480 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
481 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
482 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
483 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
484 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
485 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
486 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
487 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
488 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
489 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
490 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
491 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
492 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
493 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
494 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
495 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
496 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
497 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
498 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
499 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
500 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
501 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
502 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
503 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
504 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
505 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
506 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
507 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
508 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
509 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
510 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
511 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
512 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
513 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
514 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
515 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
516 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
517 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
518 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
519 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
520 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
521 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
522 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
523 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
524 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
525 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
526 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
527 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
528 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
529 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
530 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
531 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
532 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
533 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
534 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
535 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
536 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
537 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
538 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
539 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
540 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
541 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
542 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
543 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
544 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
545 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
546 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
547 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
548 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
549 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
550 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
551 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
552 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
553 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
554 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
555 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
556 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
557 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
558 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
559 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
560 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
561 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
562 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
563 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
564 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
565 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
566 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
567 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
568 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
569 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
570 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
571 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
572 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
573 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
574 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
575 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
576 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
577 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
578 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
579 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
580 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
581 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
582 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
583 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
584 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
585 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
586 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
587 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
588 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
589 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
590 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
591 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
592 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
593 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
594 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
595 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
596 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
597 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
598 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
599 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
600 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
601 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
602 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
603 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
604 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
605 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
606 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
607 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
608 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
609 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
610 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
611 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
612 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
613 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
614 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
615 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
616 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
617 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
618 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
619 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
620 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
621 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
622 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
623 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
624 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
625 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
626 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
627 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
628 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
629 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
630 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
631 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
632 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
633 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
634 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
635 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
636 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
637 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
638 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
639 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
640 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
641 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
642 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
643 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
644 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
645 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
646 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
647 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
648 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
649 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
650 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
651 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
652 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
653 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
654 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
655 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
656 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
657 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
658 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
659 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
660 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
661 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
662 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
663 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
664 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
665 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
666 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
667 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
668 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
669 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
670 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
671 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
672 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
673 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
674 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
675 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
676 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
677 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
678 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
679 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
680 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
681 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
682 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
683 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
684 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
685 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
686 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
687 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
688 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
689 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
690 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
691 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
692 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
693 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
694 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
695 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
696 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
697 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
698 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
699 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
700 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
701 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
702 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
703 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
704 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
705 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
706 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
707 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
708 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
709 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
710 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
711 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
712 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
713 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
714 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
715 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
716 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
717 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
718 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
719 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
720 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
721 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
722 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
723 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
724 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
725 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
726 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
727 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
728 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
729 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
730 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
731 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 731 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile