• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
2 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
3 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
4 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
5 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
6 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
7 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
8 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
9 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
10 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
11 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
12 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
13 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
14 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
15 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
16 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
17 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
18 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
19 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhsonmobile
20 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
21 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
22 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
23 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
24 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
25 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
26 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaixachtay
27 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
28 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
29 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
30 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
31 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi Phonecoffee
32 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
33 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
34 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
35 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
36 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
37 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
38 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
39 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
40 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
41 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
42 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
43 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
44 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
45 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
46 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
47 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
48 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
49 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
50 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
51 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
52 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
53 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
54 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
55 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
56 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
57 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
58 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
59 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
60 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
61 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
62 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
63 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
64 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
65 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
66 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
67 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
68 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
69 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
70 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
71 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
72 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
73 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
74 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
75 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
76 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
77 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
78 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
79 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
80 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
81 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
82 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
83 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
84 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
85 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
86 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
87 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
88 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
89 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
90 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
91 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
92 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
93 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
94 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
95 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
96 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
97 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
98 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
99 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
100 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
101 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
102 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
103 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
104 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
105 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
106 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
107 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
108 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
109 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
110 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
111 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
112 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
113 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
114 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
115 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
116 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
117 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
118 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
119 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
120 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
121 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
122 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
123 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
124 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
125 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
126 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
127 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
128 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
129 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
130 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
131 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
132 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
133 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
134 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
135 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
136 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
137 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
138 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
139 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
140 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
141 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
142 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
143 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
144 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
145 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
146 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
147 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
148 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
149 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
150 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
151 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
152 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
153 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
154 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
155 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
156 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
157 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
158 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
159 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
160 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
161 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
162 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
163 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
164 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
165 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
166 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
167 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
168 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
169 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
170 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
171 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
172 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
173 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
174 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
175 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
176 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
177 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
178 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
179 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
180 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
181 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
182 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
183 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
184 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
185 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
186 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
187 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
188 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
189 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
190 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
191 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
192 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
193 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
194 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
195 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
196 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
197 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
198 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
199 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
200 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
201 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
202 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
203 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
204 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
205 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
206 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
207 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
208 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
209 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
210 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
211 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
212 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
213 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
214 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
215 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
216 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
217 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
218 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
219 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
220 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
221 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
222 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
223 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
224 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
225 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
226 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
227 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
228 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
229 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
230 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
231 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
232 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
233 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
234 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
235 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
236 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
237 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
238 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
239 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
240 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
241 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
242 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
243 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
244 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
245 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
246 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
247 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
248 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
249 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
250 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
251 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
252 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
253 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
254 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
255 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
256 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
257 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
258 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
259 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
260 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
261 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
262 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
263 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
264 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
265 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
266 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
267 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
268 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
269 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
270 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
271 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
272 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
273 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
274 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
275 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
276 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
277 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
278 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
279 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
280 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
281 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
282 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
283 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
284 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
285 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
286 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
287 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
288 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
289 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
290 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
291 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
292 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
293 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
294 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
295 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
296 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
297 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
298 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
299 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
300 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
301 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
302 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
303 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
304 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
305 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
306 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
307 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
308 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
309 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
310 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
311 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
312 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
313 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
314 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
315 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
316 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
317 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
318 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
319 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
320 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
321 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
322 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
323 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
324 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
325 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
326 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
327 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
328 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
329 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
330 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
331 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
332 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
333 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
334 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
335 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
336 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
337 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
338 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
339 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
340 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
341 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
342 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
343 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
344 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
345 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
346 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
347 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
348 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
349 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
350 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
351 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
352 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
353 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
354 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
355 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
356 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
357 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
358 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
359 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
360 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
361 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
362 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
363 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
364 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
365 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
366 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
367 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
368 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
369 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
370 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
371 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
372 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
373 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
374 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
375 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
376 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
377 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
378 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
379 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
380 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
381 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
382 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
383 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
384 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
385 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
386 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
387 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
388 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
389 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
390 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
391 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
392 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
393 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
394 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
395 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
396 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
397 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
398 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
399 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
400 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
401 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
402 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
403 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
404 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
405 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
406 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
407 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
408 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
409 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
410 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
411 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
412 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
413 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
414 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
415 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
416 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
417 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
418 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
419 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
420 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
421 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
422 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
423 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
424 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
425 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
426 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
427 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
428 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
429 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
430 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
431 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
432 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
433 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
434 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
435 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
436 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
437 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
438 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
439 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
440 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
441 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
442 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
443 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
444 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
445 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
446 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
447 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
448 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
449 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
450 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
451 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
452 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
453 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
454 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
455 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
456 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
457 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
458 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
459 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
460 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
461 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
462 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
463 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
464 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
465 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
466 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
467 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
468 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
469 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
470 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
471 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
472 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
473 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
474 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
475 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
476 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
477 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
478 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
479 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
480 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
481 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
482 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
483 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
484 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
485 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
486 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
487 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
488 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
489 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
490 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
491 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
492 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
493 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
494 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
495 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
496 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
497 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
498 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
499 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
500 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
501 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
502 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
503 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
504 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
505 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
506 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
507 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
508 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
509 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
510 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
511 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
512 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
513 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
514 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
515 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
516 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
517 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
518 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
519 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
520 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
521 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
522 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
523 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
524 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
525 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
526 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
527 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
528 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
529 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
530 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
531 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
532 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
533 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
534 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
535 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
536 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
537 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
538 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
539 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
540 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
541 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
542 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
543 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
544 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
545 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
546 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
547 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
548 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
549 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
550 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
551 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
552 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
553 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
554 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
555 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
556 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
557 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
558 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
559 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
560 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
561 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
562 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
563 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
564 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
565 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
566 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
567 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
568 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
569 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
570 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
571 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
572 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
573 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
574 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
575 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
576 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
577 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
578 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
579 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
580 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
581 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
582 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
583 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
584 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
585 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
586 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
587 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
588 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
589 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
590 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
591 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
592 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
593 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
594 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
595 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
596 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
597 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
598 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
599 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
600 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
601 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
602 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
603 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
604 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
605 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
606 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
607 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
608 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
609 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
610 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
611 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
612 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
613 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
614 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
615 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
616 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
617 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
618 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
619 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
620 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
621 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
622 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
623 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
624 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
625 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
626 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
627 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
628 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
629 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
630 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
631 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
632 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
633 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
634 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
635 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
636 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
637 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
638 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
639 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
640 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
641 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
642 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
643 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
644 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
645 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
646 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
647 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
648 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
649 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
650 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
651 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
652 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
653 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
654 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
655 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
656 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
657 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
658 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
659 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
660 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
661 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
662 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
663 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
664 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
665 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
666 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
667 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
668 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
669 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
670 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
671 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
672 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
673 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
674 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
675 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
676 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
677 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
678 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
679 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
680 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
681 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
682 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
683 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
684 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
685 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
686 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
687 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
688 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
689 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
690 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
691 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
692 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
693 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
694 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
695 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
696 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
697 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
698 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
699 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
700 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
701 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
702 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
703 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
704 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
705 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
706 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
707 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
708 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
709 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
710 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
711 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
712 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
713 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
714 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
715 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
716 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
717 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
718 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
719 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
720 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
721 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
722 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
723 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
724 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
725 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
726 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
727 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
728 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
729 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
730 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
731 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
732 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
733 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
734 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
735 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
736 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
737 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
738 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
739 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
740 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
741 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
742 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
743 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
744 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
745 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
746 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
747 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
748 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
749 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
750 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
751 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
752 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
753 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
754 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 754 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile