• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/07/2014 1 ngày 4.340.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ baothymobile
2 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
3 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
4 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 VNĐ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
5 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi vanphatmobile
6 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
7 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
8 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
9 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
10 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
11 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
12 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
13 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiblackberry
14 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
15 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
16 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
17 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
18 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
19 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
20 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
21 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
22 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
23 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
24 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
25 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
26 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
27 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
28 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
29 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
30 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
31 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
32 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
33 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
34 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
35 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
36 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
37 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
38 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
39 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
40 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
41 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi hvmobi
42 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
43 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
44 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
45 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
46 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
47 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
48 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
49 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
50 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
51 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
52 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
53 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
54 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
55 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi tinhtemobile
56 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
57 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
58 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
59 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
60 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
61 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
62 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi bmw0907
63 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
64 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
65 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
66 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
67 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
68 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
69 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
70 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
71 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
72 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
73 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
74 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
75 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
76 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
77 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
78 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
79 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
80 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
81 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
82 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
83 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
84 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
85 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
86 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
87 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
88 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi r9mobile
89 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
90 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
91 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
92 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
93 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
94 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
95 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
96 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
97 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
98 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
99 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
100 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
101 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
102 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
103 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
104 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
105 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
106 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
107 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
108 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
109 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
110 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
111 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 VNĐ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
112 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
113 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
114 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
115 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
116 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
117 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi 88mobile
118 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
119 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
120 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
121 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
122 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
123 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
124 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi DidongVietThai
125 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
126 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
127 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
128 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
129 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
130 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
131 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
132 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
133 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
134 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
135 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
136 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
137 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
138 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
139 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
140 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
141 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
142 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
143 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
144 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
145 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
146 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
147 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
148 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
149 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
150 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
151 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
152 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
153 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
154 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
155 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
156 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
157 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
158 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
159 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
160 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
161 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi lyvicuongmobile
162 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
163 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
164 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
165 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
166 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
167 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
168 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
169 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
170 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
171 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
172 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
173 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
174 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi TechComShop
175 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
176 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
177 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 VNĐ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
178 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
179 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
180 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
181 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi ntblackberry
182 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
183 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
184 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
185 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
186 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
187 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
188 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
189 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
190 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
191 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
192 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
193 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
194 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
195 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
196 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
197 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
198 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
199 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
200 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
201 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
202 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
203 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
204 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
205 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
206 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
207 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giá không đổi phuocsangmobilevn
208 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
209 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
210 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
211 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
212 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
213 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi didong365
214 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ didong365
215 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
216 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
217 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
218 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
219 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
220 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
221 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi dangcapdidong
222 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
223 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
224 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
225 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
226 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
227 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
228 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
229 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
230 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
231 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
232 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
233 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 649.000 VNĐ didong365
234 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
235 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
236 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
237 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi SmartMobile
238 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
239 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
240 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
241 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 VNĐ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
242 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 VNĐ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
243 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ didong365
244 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
245 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
246 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
247 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
248 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
249 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
250 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
251 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
252 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
253 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
254 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
255 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
256 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
257 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
258 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
259 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
260 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
261 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
262 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
263 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
264 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
265 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
266 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
267 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
268 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
269 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi thanhnguyenmobile
270 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
271 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
272 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
273 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi didongthanhkieu
274 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
275 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
276 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
277 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
278 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
279 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
280 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
281 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
282 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
283 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
284 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
285 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
286 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
287 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
288 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
289 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
290 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
291 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
292 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
293 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
294 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
295 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
296 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
297 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
298 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
299 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
300 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
301 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
302 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
303 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
304 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
305 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
306 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
307 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
308 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
309 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
310 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
311 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
312 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
313 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
314 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
315 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
316 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
317 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
318 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
319 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
320 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
321 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
322 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
323 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
324 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminh292
325 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
326 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
327 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
328 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
329 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi banbuonbanle
330 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
331 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
332 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
333 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
334 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giá không đổi Appstore
335 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
336 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
337 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
338 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
339 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
340 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
341 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi baominhstore
342 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
343 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
344 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
345 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
346 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
347 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
348 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
349 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
350 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
351 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
352 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
353 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
354 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
355 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
356 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
357 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
358 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
359 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
360 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
361 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
362 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 VNĐ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
363 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
364 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
365 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
366 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
367 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
368 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
369 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
370 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
371 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
372 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
373 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
374 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecentre
375 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
376 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
377 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
378 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
379 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
380 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
381 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
382 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
383 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
384 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
385 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
386 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
387 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
388 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
389 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
390 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
391 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
392 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
393 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
394 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
395 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
396 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
397 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
398 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
399 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giá không đổi phonedep
400 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
401 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
402 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
403 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 VNĐ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
404 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
405 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
406 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
407 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
408 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
409 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
410 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
411 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
412 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
413 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
414 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
415 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
416 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
417 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
418 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
419 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
420 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
421 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
422 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
423 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
424 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
425 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
426 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
427 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
428 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
429 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
430 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
431 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
432 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
433 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
434 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 VNĐ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
435 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
436 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
437 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
438 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
439 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
440 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
441 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
442 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
443 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
444 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
445 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
446 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
447 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
448 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
449 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
450 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
451 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
452 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
453 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
454 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
455 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
456 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
457 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
458 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
459 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
460 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
461 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
462 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
463 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
464 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
465 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
466 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
467 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
468 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
469 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
470 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
471 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
472 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
473 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
474 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
475 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
476 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
477 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
478 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
479 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
480 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
481 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
482 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
483 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
484 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
485 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
486 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
487 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
488 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Giá không đổi phumymobile
489 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 VNĐ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
490 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
491 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 VNĐ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
492 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi mobilechinhhang
493 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
494 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
495 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
496 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
497 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
498 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
499 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
500 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
501 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
502 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
503 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
504 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
505 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
506 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
507 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
508 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
509 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
510 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
511 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
512 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
513 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi phananhmobile
514 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
515 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
516 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi HTCgiare
517 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
518 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
519 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
520 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
521 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
522 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
523 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
524 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
525 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
526 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
527 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
528 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
529 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi anhkhoamobile
530 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
531 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi salephone
532 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ salephone
533 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
534 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ salephone
535 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
536 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
537 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
538 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
539 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
540 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
541 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
542 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi mobile_thienphu
543 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
544 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
545 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
546 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
547 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
548 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
549 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
550 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
551 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
552 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
553 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
554 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
555 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
556 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
557 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
558 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
559 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
560 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
561 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
562 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
563 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
564 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
565 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
566 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
567 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
568 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
569 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
570 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
571 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
572 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 VNĐ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
573 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
574 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
575 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
576 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
577 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Giá không đổi hotphonevn
578 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
579 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
580 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
581 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
582 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
583 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
584 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
585 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
586 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
587 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
588 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
589 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
590 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
591 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
592 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
593 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
594 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
595 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
596 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
597 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
598 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
599 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
600 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
601 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
602 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
603 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
604 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
605 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
606 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
607 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
608 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
609 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
610 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
611 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
612 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
613 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
614 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
615 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
616 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
617 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
618 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
619 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
620 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
621 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
622 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
623 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
624 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
625 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
626 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
627 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
628 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
629 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
630 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
631 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
632 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
633 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
634 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
635 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
636 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
637 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
638 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
639 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
640 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
641 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
642 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
643 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
644 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
645 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
646 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
647 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
648 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
649 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
650 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
651 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
652 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
653 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
654 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
655 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
656 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
657 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
658 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
659 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
660 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
661 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
662 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
663 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
664 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
665 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
666 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
667 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
668 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
669 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
670 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
671 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
672 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
673 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
674 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
675 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
676 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
677 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
678 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
679 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
680 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
681 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
682 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
683 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
684 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
685 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
686 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
687 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
688 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
689 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
690 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giá không đổi didongviet
691 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 VNĐ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
692 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
693 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
694 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
695 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
696 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
697 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giá không đổi smartphonecare
698 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
699 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
700 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
701 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
702 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
703 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
704 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
705 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
706 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
707 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
708 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
709 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
710 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
711 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
712 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
713 25/06/2012 11.800.000 VNĐ tiencuongmobile
Có tổng cộng 713 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black trong mục Mobile