Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/09/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
2 23/09/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
3 09/09/2016 13 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
4 27/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
5 26/08/2016 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 19/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 04/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
8 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
9 30/07/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
10 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 18/07/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
12 14/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
13 13/07/2016 6 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
14 07/07/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
15 02/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
16 01/07/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
17 28/06/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xuanmaimobile
18 22/06/2016 6 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
19 16/06/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
20 14/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
21 02/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
22 21/05/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
23 12/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
24 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
25 10/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
26 09/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
27 08/05/2016 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
28 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
29 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
30 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
31 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
32 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
33 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
34 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
35 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
36 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
37 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
38 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
39 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
40 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
41 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
42 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
43 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
44 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
45 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
46 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
47 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
48 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
49 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
50 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
51 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
52 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
53 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
54 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
55 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
56 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
57 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
58 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
59 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
60 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
61 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
62 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
63 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
64 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
65 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
66 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
67 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
68 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
69 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
70 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
71 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
72 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
73 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
74 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
75 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
76 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
77 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
78 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
79 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
80 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
81 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
82 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
83 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
84 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
85 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
86 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
91 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
92 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
93 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
94 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
95 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
96 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
97 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
98 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
100 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
101 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
102 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
103 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
104 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
105 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
106 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
109 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
110 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
111 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
112 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
113 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
114 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
115 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
116 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
117 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
118 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
119 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
120 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
121 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
122 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
124 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
125 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
126 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
127 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
128 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
129 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
130 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
131 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
135 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
136 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
137 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
138 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
139 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
140 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
141 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
142 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
143 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
144 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
146 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
151 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
152 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
157 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
158 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
160 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
161 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
165 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
166 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
167 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
168 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
169 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
170 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
172 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
173 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
174 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
175 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
176 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
177 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
178 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
179 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
180 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
181 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
182 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
183 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
184 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
185 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
186 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
187 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
188 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
189 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
190 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
191 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
192 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
193 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
194 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
195 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
196 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
201 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
202 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
203 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
204 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
205 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
206 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
207 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
208 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
209 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
210 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
211 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
212 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
213 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
214 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
215 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
216 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
217 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
218 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
219 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
220 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
221 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
222 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
223 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
224 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
225 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
226 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
227 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
228 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
229 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
230 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
231 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
232 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
233 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
234 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
235 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
236 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
237 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
238 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
239 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
240 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
241 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
242 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
243 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
244 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
245 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
246 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
247 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
248 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
249 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
250 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
251 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
252 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
253 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
254 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
255 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
256 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
257 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
258 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
259 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
260 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
261 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
262 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
263 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
264 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
265 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
266 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
267 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
268 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
269 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
270 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
271 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
272 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
273 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
274 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
275 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
276 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
277 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
278 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
279 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
280 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
281 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
282 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
283 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
284 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
285 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
286 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
287 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
288 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
289 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
290 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
291 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
292 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
293 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
294 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
295 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
296 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
297 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
298 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
299 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
300 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
301 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
302 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
303 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
304 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
305 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
306 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
307 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
308 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
309 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
310 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
311 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
312 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
313 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
314 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
315 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
316 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
317 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
318 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
319 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
320 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
321 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
322 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
323 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
324 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
325 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
326 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
327 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
328 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
329 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
330 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
331 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
332 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
333 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
334 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
335 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
336 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
337 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
338 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
339 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
340 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
341 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
342 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
343 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
344 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
345 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
346 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
347 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
348 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
349 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
350 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
351 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
352 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
353 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
354 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
355 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
356 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
357 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
358 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
359 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
360 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
361 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
362 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
363 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
364 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
365 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
366 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
367 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
368 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
369 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
370 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
371 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
372 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
373 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
374 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
375 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
376 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
377 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
378 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
379 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
380 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
381 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
382 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
383 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
384 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
385 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
386 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
387 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
388 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
389 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
390 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
391 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
392 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
393 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
394 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
395 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
396 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
397 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
398 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
399 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
400 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
401 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
402 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
403 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
404 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
405 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
406 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
407 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
408 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
409 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
410 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
411 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
412 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
413 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
414 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
415 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
416 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
417 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
418 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
419 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
420 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
421 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
422 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
423 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
424 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
425 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
426 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
427 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
428 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
429 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
430 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
431 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
432 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
433 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
434 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
435 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
436 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
437 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
438 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
439 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
440 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
441 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
442 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
443 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
444 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
445 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
446 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
447 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
448 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
449 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
450 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
451 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
452 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
453 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
454 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
455 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
456 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
457 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
458 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
459 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
460 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
461 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
462 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
463 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
464 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
465 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
466 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
467 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
468 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
469 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
470 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
471 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
472 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
473 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
474 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
475 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
476 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
477 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
478 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
479 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
480 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
481 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
482 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
483 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
484 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
485 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
486 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
487 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
488 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
489 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
490 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
491 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
492 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
493 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
494 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
495 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
496 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
497 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
498 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
499 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
500 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
501 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
502 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
503 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
504 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
505 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
506 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
507 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
508 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
509 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
510 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
511 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
512 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
513 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
514 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
515 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
516 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
517 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
518 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
519 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
520 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
521 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
522 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
523 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
524 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
525 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
526 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
527 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
528 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
529 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
530 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
531 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
532 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
533 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
534 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
535 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
536 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
537 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
538 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
539 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
540 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
541 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
542 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
543 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
544 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
545 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
546 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
547 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
548 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
549 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
550 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
551 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
552 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
553 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
554 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
555 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
556 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
557 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
558 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
559 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
560 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
561 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
562 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
563 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
564 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
565 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
566 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
567 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
568 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
569 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
570 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
571 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
572 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
573 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
574 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
575 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
576 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
577 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
578 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
579 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
580 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
581 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
582 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
583 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
584 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
585 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
586 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
587 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
588 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
589 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
590 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
591 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
592 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
593 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
594 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
595 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
596 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
597 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
598 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
599 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
600 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
601 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
602 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
603 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
604 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
605 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
606 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
607 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
608 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
609 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
610 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
611 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
612 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
613 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
614 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
615 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
616 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
617 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
618 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
619 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
620 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
621 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
622 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
623 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
624 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
625 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
626 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
627 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
628 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
629 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
630 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
631 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
632 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
633 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
634 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
635 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
636 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
637 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
638 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
639 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
640 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
641 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
642 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
643 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
644 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
645 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
646 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
647 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
648 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
649 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
650 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
651 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
652 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
653 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
654 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
655 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
656 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
657 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
658 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
659 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
660 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
661 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
662 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
663 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
664 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
665 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
666 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
667 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
668 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
669 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
670 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
671 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
672 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
673 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
674 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
675 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
676 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
677 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
678 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
679 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
680 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
681 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
682 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
683 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
684 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
685 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
686 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
687 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
688 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
689 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
690 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
691 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
692 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
693 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
694 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
695 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
696 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
697 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
698 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
699 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
700 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
701 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
702 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
703 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
704 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
705 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
706 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
707 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
708 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
709 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
710 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
711 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
712 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
713 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
714 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
715 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
716 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
717 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
718 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
719 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
720 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
721 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
722 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
723 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
724 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
725 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
726 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
727 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
728 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
729 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
730 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
731 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
732 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
733 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
734 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
735 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
736 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
737 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
738 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
739 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
740 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
741 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
742 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
743 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
744 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
745 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
746 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
747 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
748 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
749 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
750 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
751 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
752 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
753 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
754 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
755 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
756 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
757 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
758 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
759 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
760 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
761 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
762 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
763 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
764 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
765 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
766 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
767 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
768 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
769 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
770 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
771 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
772 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
773 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
774 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
775 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
776 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
777 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
778 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
779 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
780 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
781 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
782 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
783 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
784 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
785 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
786 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
787 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
788 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
789 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
790 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
791 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
792 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
793 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
794 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
795 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
796 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
797 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
798 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
799 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
800 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
801 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
802 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
803 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
804 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
805 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
806 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
807 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
808 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
809 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
810 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
811 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
812 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
813 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
814 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
815 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
816 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
817 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
818 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
819 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
820 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
821 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
822 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
823 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
824 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
825 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
826 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
827 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
828 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
829 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
830 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
831 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
832 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
833 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
834 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
835 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
836 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
837 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
838 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
839 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
840 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
841 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
842 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
843 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
844 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
845 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
846 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
847 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
848 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
849 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
850 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
851 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
852 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
853 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
854 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
855 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
856 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
857 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
858 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
859 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
860 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
861 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
862 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
863 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
864 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
865 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
866 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
867 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
868 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
869 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
870 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
871 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
872 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
873 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
874 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
875 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
876 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
877 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
878 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
879 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
880 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
881 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
882 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
883 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
884 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
885 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
886 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
887 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
888 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
889 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
890 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
891 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
892 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
893 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
894 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
895 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
896 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
897 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
898 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
899 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
900 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
901 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
902 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
903 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
904 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
905 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
906 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
907 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
908 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
909 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
910 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
911 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
912 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
913 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
914 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
915 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
916 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
917 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
918 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
919 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
920 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
921 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
922 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
923 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
924 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
925 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
926 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
927 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
928 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
929 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
930 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
931 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
932 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
933 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
934 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
935 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
936 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
937 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
938 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
939 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
940 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
941 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
942 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
943 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
944 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
945 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
946 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
947 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
948 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
949 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
950 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
951 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
952 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
953 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
954 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
955 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
956 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
957 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
958 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
959 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
960 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
961 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
962 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
963 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
964 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
965 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
966 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
967 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
968 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
969 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
970 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
971 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
972 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
973 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
974 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
975 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
976 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
977 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
978 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
979 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
980 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
981 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
982 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
983 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
984 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
985 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
986 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
987 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
988 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
989 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
990 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
991 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
992 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
993 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
994 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
995 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
996 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
997 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
998 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
999 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1000 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1001 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1002 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1003 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1004 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1005 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1006 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1007 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
1008 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
1009 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
1010 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
1011 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
1012 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
1013 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
1014 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1015 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
1016 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
1017 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1018 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1019 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1020 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1021 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
1022 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1023 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1024 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
1025 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
1026 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1027 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1028 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1029 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1030 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1031 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1032 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1033 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1034 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1035 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1036 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1037 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1038 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1039 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1040 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1041 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1042 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1043 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1044 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1045 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1046 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1047 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1048 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1049 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1050 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1051 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1052 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1053 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1054 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1055 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1056 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1057 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1058 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1059 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1060 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1061 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1062 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1063 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1064 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1065 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1066 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1067 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1068 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1069 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1070 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1071 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1072 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1073 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1074 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1075 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1076 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1077 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1078 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1079 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1080 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1081 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1082 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1083 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1084 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1085 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1086 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1087 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1088 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1089 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1090 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1091 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1092 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1093 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1094 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1095 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1096 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1097 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1098 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1099 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1100 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1101 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1102 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1103 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1104 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1105 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1106 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1107 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1108 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1109 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1110 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1111 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1112 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1113 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1114 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1115 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1116 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1117 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1118 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1119 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1120 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1121 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1122 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1123 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1124 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1125 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1126 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1127 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1128 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1129 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1130 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1131 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1132 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1133 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1134 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1135 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1136 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1137 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1138 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1139 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1140 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1141 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1142 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1143 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1144 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1145 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1146 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1147 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1148 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1149 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1150 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1151 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1152 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1153 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1154 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1155 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1156 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1157 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1158 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1159 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1160 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1161 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1162 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1163 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1164 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1165 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1166 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1167 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1168 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1169 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1170 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1171 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1172 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1173 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1174 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1175 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1176 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1177 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1178 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1179 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1180 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1181 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1182 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1183 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1184 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1185 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1186 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1187 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1188 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1189 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1190 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1191 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1192 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1193 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1194 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1195 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1196 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1197 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1198 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1199 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1200 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1201 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1202 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1203 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1204 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1205 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1206 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1207 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1208 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1209 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1210 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1211 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1212 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1213 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1214 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1215 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1216 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1217 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1218 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1219 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1220 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1221 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1222 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1223 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1224 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1225 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1226 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1227 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1228 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1229 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1230 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1231 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1232 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1233 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1234 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.234 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.