Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2016 11 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
2 11/10/2016 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
3 27/09/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
4 23/09/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
5 09/09/2016 13 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 27/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 26/08/2016 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
8 19/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
9 04/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
10 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 30/07/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
12 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
13 18/07/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
14 14/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
15 13/07/2016 6 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
16 07/07/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
17 02/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
18 01/07/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 28/06/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xuanmaimobile
20 22/06/2016 6 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
21 16/06/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
22 14/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
23 02/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
24 21/05/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
25 12/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
26 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
27 10/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
28 09/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
29 08/05/2016 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
30 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
31 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
32 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
33 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
34 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
35 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
36 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
37 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
38 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
39 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
40 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
41 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
42 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
43 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
44 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
45 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
46 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
47 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
48 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
49 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
50 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
51 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
52 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
53 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
54 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
55 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
56 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
57 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
58 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
59 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
60 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
61 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
62 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
63 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
64 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
65 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
66 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
67 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
68 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
69 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
70 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
71 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
72 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
73 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
74 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
75 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
76 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
77 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
78 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
79 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
80 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
81 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
82 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
83 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
84 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
85 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
86 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
91 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
92 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
93 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
94 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
95 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
96 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
97 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
98 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
99 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
100 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
101 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
102 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
103 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
104 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
105 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
106 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
107 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
108 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
110 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
111 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
112 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
113 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
114 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
115 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
116 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
117 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
118 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
119 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
120 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
121 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
122 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
123 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
124 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
125 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
126 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
127 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
128 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
129 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
130 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
131 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
135 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
138 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
139 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
140 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
141 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
142 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
143 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
145 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
146 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
151 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
152 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
157 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
159 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
160 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
161 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
167 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
168 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
170 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
171 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
172 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
173 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
174 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
175 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
176 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
177 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
178 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
179 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
180 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
181 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
182 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
183 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
184 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
185 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
186 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
187 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
188 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
189 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
190 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
191 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
192 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
193 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
194 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
195 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
196 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
203 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
204 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
205 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
206 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
207 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
208 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
209 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
210 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
211 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
212 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
213 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
214 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
215 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
216 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
217 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
218 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
219 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
220 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
221 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
222 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
223 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
224 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
225 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
226 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
227 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
228 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
229 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
230 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
231 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
232 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
233 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
234 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
235 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
236 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
237 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
238 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
239 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
240 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
241 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
242 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
243 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
244 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
245 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
246 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
247 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
248 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
249 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
250 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
251 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
252 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
253 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
254 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
255 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
256 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
257 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
258 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
259 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
260 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
261 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
262 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
263 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
264 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
265 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
266 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
267 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
268 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
269 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
270 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
271 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
272 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
273 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
274 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
275 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
276 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
277 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
278 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
279 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
280 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
281 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
282 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
283 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
284 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
285 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
286 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
287 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
288 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
289 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
290 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
291 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
292 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
293 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
294 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
295 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
296 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
297 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
298 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
299 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
300 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
301 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
302 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
303 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
304 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
305 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
306 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
307 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
308 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
309 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
310 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
311 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
312 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
313 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
314 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
315 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
316 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
317 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
318 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
319 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
320 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
321 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
322 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
323 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
324 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
325 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
326 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
327 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
328 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
329 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
330 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
331 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
332 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
333 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
334 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
335 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
336 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
337 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
338 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
339 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
340 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
341 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
342 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
343 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
344 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
345 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
346 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
347 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
348 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
349 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
350 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
351 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
352 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
353 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
354 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
355 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
356 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
357 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
358 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
359 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
360 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
361 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
362 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
363 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
364 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
365 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
366 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
367 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
368 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
369 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
370 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
371 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
372 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
373 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
374 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
375 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
376 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
377 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
378 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
379 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
380 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
381 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
382 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
383 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
384 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
385 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
386 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
387 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
388 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
389 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
390 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
391 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
392 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
393 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
394 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
395 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
396 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
397 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
398 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
399 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
400 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
401 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
402 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
403 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
404 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
405 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
406 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
407 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
408 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
409 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
410 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
411 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
412 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
413 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
414 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
415 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
416 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
417 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
418 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
419 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
420 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
421 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
422 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
423 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
424 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
427 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
428 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
429 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
430 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
431 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
432 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
433 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
434 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
435 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
436 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
437 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
438 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
439 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
440 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
441 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
442 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
443 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
444 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
445 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
446 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
447 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
448 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
449 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
450 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
451 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
452 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
453 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
454 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
455 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
456 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
457 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
458 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
459 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
460 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
461 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
462 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
463 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
464 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
465 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
466 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
467 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
468 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
469 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
470 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
471 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
472 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
473 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
474 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
475 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
476 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
477 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
478 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
479 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
480 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
481 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
482 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
483 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
484 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
485 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
486 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
487 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
488 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
489 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
490 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
491 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
492 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
493 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
494 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
495 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
496 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
497 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
498 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
499 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
500 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
501 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
502 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
503 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
504 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
505 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
506 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
507 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
508 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
509 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
510 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
511 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
512 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
513 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
514 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
515 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
516 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
517 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
518 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
519 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
520 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
521 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
522 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
523 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
524 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
525 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
526 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
527 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
528 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
529 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
530 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
531 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
532 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
533 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
534 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
535 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
536 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
537 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
538 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
539 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
540 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
541 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
542 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
543 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
544 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
545 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
546 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
547 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
548 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
549 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
550 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
551 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
552 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
553 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
554 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
555 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
556 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
557 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
558 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
559 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
560 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
561 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
562 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
563 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
564 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
565 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
566 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
567 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
568 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
569 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
570 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
571 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
572 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
573 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
574 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
575 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
576 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
577 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
578 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
579 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
580 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
581 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
582 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
583 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
584 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
585 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
586 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
587 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
588 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
589 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
590 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
591 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
592 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
593 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
594 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
595 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
596 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
597 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
598 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
599 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
600 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
601 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
602 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
603 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
604 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
605 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
606 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
607 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
608 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
609 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
610 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
611 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
612 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
613 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
614 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
615 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
616 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
617 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
618 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
619 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
620 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
621 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
622 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
623 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
624 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
625 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
626 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
627 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
628 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
629 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
630 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
631 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
632 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
633 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
634 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
635 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
636 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
637 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
638 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
639 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
640 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
641 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
642 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
643 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
644 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
645 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
646 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
647 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
648 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
649 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
650 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
651 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
652 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
653 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
654 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
655 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
656 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
657 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
658 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
659 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
660 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
661 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
662 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
663 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
664 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
665 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
666 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
667 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
668 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
669 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
670 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
671 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
672 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
673 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
674 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
675 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
676 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
677 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
678 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
679 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
680 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
681 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
682 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
683 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
684 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
685 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
686 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
687 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
688 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
689 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
690 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
691 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
692 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
693 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
694 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
695 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
696 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
697 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
698 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
699 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
700 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
701 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
702 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
703 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
704 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
705 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
706 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
707 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
708 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
709 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
710 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
711 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
712 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
713 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
714 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
715 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
716 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
717 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
718 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
719 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
720 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
721 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
722 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
723 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
724 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
725 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
726 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
727 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
728 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
729 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
730 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
731 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
732 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
733 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
734 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
735 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
736 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
737 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
738 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
739 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
740 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
741 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
742 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
743 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
744 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
745 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
746 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
747 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
748 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
749 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
750 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
751 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
752 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
753 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
754 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
755 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
756 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
757 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
758 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
759 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
760 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
761 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
762 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
763 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
764 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
765 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
766 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
767 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
768 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
769 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
770 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
771 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
772 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
773 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
774 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
775 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
776 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
777 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
778 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
779 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
780 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
781 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
782 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
783 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
784 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
785 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
786 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
787 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
788 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
789 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
790 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
791 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
792 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
793 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
794 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
795 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
796 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
797 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
798 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
799 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
800 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
801 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
802 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
803 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
804 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
805 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
806 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
807 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
808 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
809 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
810 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
811 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
812 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
813 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
814 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
815 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
816 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
817 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
818 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
819 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
820 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
821 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
822 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
823 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
824 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
825 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
826 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
827 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
828 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
829 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
830 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
831 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
832 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
833 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
834 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
835 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
836 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
837 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
838 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
839 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
840 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
841 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
842 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
843 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
844 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
845 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
846 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
847 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
848 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
849 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
850 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
851 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
852 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
853 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
854 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
855 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
856 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
857 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
858 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
859 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
860 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
861 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
862 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
863 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
864 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
865 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
866 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
867 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
868 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
869 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
870 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
871 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
872 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
873 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
874 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
875 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
876 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
877 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
878 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
879 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
880 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
881 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
882 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
883 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
884 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
885 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
886 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
887 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
888 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
889 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
890 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
891 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
892 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
893 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
894 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
895 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
896 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
897 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
898 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
899 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
900 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
901 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
902 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
903 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
904 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
905 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
906 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
907 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
908 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
909 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
910 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
911 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
912 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
913 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
914 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
915 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
916 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
917 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
918 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
919 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
920 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
921 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
922 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
923 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
924 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
925 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
926 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
927 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
928 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
929 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
930 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
931 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
932 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
933 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
934 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
935 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
936 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
937 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
938 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
939 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
940 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
941 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
942 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
943 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
944 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
945 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
946 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
947 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
948 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
949 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
950 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
951 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
952 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
953 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
954 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
955 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
956 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
957 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
958 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
959 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
960 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
961 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
962 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
963 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
964 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
965 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
966 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
967 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
968 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
969 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
970 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
971 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
972 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
973 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
974 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
975 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
976 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
977 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
978 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
979 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
980 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
981 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
982 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
983 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
984 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
985 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
986 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
987 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
988 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
989 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
990 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
991 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
992 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
993 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
994 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
995 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
996 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
997 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
998 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
999 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1000 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1001 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1002 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1003 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1004 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1005 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1006 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1007 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1008 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1009 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
1010 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
1011 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
1012 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
1013 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
1014 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
1015 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
1016 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1017 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
1018 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
1019 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1020 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1021 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1022 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1023 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
1024 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1025 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1026 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
1027 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
1028 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1029 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1030 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1031 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1032 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1033 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1034 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1035 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1036 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1037 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1038 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1039 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1040 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1041 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1042 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1043 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1044 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1045 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1046 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1047 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1048 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1049 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1050 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1051 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1052 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1053 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1054 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1055 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1056 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1057 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1058 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1059 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1060 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1061 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1062 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1063 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1064 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1065 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1066 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1067 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1068 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1069 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1070 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1071 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1072 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1073 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1074 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1075 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1076 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1077 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1078 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1079 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1080 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1081 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1082 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1083 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1084 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1085 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1086 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1087 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1088 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1089 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1090 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1091 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1092 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1093 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1094 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1095 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1096 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1097 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1098 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1099 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1100 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1101 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1102 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1103 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1104 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1105 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1106 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1107 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1108 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1109 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1110 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1111 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1112 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1113 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1114 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1115 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1116 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1117 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1118 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1119 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1120 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1121 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1122 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1123 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1124 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1125 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1126 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1127 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1128 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1129 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1130 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1131 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1132 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1133 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1134 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1135 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1136 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1137 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1138 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1139 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1140 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1141 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1142 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1143 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1144 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1145 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1146 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1147 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1148 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1149 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1150 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1151 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1152 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1153 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1154 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1155 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1156 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1157 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1158 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1159 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1160 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1161 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1162 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1163 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1164 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1165 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1166 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1167 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1168 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1169 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1170 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1171 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1172 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1173 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1174 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1175 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1176 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1177 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1178 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1179 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1180 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1181 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1182 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1183 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1184 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1185 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1186 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1187 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1188 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1189 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1190 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1191 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1192 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1193 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1194 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1195 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1196 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1197 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1198 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1199 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1200 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1201 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1202 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1203 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1204 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1205 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1206 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1207 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1208 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1209 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1210 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1211 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1212 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1213 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1214 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1215 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1216 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1217 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1218 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1219 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1220 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1221 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1222 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1223 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1224 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1225 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1226 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1227 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1228 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1229 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1230 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1231 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1232 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1233 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1234 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1235 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1236 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.236 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.