Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 07/12/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
2 28/11/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
3 27/11/2016 13 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
4 14/11/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
5 10/11/2016 13 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
6 28/10/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
7 22/10/2016 11 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
8 11/10/2016 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
9 27/09/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
10 23/09/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
11 09/09/2016 13 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
12 27/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
13 26/08/2016 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
14 19/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
15 04/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
16 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
17 30/07/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
18 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 18/07/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
20 14/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
21 13/07/2016 6 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
22 07/07/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
23 02/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
24 01/07/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
25 28/06/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xuanmaimobile
26 22/06/2016 6 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
27 16/06/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
28 14/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
29 02/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
30 21/05/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
31 12/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
32 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
33 10/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
34 09/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
35 08/05/2016 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
36 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
37 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
38 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
39 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
40 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
41 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
42 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
43 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
44 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
45 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
46 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
47 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
48 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
49 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
50 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
51 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
52 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
53 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
54 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
55 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
56 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
57 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
58 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
59 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
60 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
61 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
62 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
63 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
64 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
65 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
66 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
67 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
68 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
69 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
70 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
71 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
72 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
73 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
74 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
75 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
76 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
77 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
78 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
79 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
80 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
81 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
82 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
83 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
84 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
85 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
86 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
87 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
88 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
89 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
90 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
91 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
92 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
93 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
94 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
95 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
96 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
97 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
98 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
100 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
101 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
102 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
103 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
104 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
105 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
106 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
108 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
109 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
110 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
111 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
112 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
113 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
114 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
115 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
116 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
117 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
118 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
119 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
120 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
121 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
122 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
123 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
124 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
125 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
126 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
127 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
128 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
129 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
130 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
131 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
132 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
133 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
134 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
135 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
138 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
139 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
140 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
141 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
142 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
143 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
144 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
145 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
146 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
147 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
151 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
152 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
157 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
160 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
161 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
165 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
166 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
167 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
172 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
173 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
174 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
175 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
176 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
177 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
178 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
179 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
180 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
181 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
182 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
183 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
184 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
185 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
186 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
187 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
188 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
189 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
190 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
191 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
192 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
193 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
194 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
195 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
196 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
197 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
198 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
199 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
203 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
204 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
205 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
208 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
209 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
210 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
211 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
212 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
213 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
214 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
215 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
216 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
217 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
218 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
219 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
220 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
221 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
222 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
223 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
224 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
225 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
226 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
227 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
228 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
229 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
230 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
231 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
232 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
233 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
234 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
235 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
236 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
237 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
238 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
239 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
240 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
241 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
242 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
243 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
244 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
245 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
246 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
247 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
248 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
249 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
250 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
251 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
252 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
253 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
254 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
255 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
256 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
257 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
258 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
259 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
260 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
261 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
262 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
263 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
264 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
265 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
266 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
267 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
268 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
269 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
270 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
271 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
272 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
273 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
274 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
275 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
276 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
277 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
278 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
279 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
280 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
281 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
282 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
283 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
284 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
285 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
286 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
287 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
288 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
289 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
290 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
291 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
292 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
293 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
294 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
295 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
296 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
297 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
298 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
299 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
300 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
301 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
302 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
303 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
304 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
305 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
306 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
307 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
308 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
309 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
310 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
311 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
312 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
313 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
314 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
315 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
316 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
317 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
318 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
319 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
320 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
321 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
322 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
323 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
324 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
325 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
326 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
327 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
328 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
329 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
330 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
331 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
332 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
333 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
334 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
335 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
336 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
337 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
338 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
339 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
340 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
341 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
342 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
343 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
344 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
345 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
346 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
347 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
348 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
349 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
350 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
351 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
352 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
353 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
354 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
355 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
356 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
357 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
358 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
359 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
360 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
361 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
362 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
363 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
364 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
365 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
366 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
367 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
368 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
369 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
370 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
371 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
372 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
373 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
374 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
375 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
376 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
377 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
378 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
379 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
380 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
381 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
382 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
383 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
384 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
385 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
386 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
387 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
388 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
389 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
390 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
391 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
392 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
393 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
394 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
395 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
396 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
397 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
398 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
399 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
400 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
401 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
402 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
403 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
404 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
405 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
406 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
407 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
408 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
409 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
410 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
411 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
412 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
413 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
414 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
415 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
416 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
417 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
418 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
419 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
420 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
421 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
422 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
423 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
424 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
425 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
426 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
427 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
428 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
429 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
430 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
431 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
432 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
433 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
434 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
435 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
436 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
437 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
438 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
439 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
440 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
441 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
442 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
443 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
444 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
445 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
446 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
447 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
448 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
449 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
450 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
451 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
452 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
453 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
454 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
455 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
456 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
457 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
458 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
459 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
460 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
461 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
462 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
463 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
464 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
465 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
466 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
467 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
468 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
469 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
470 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
471 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
472 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
473 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
474 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
475 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
476 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
477 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
478 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
479 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
480 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
481 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
482 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
483 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
484 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
485 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
486 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
487 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
488 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
489 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
490 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
491 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
492 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
493 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
494 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
495 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
496 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
497 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
498 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
499 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
500 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
501 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
502 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
503 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
504 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
505 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
506 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
507 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
508 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
509 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
510 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
511 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
512 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
513 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
514 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
515 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
516 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
517 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
518 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
519 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
520 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
521 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
522 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
523 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
524 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
525 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
526 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
527 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
528 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
529 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
530 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
531 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
532 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
533 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
534 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
535 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
536 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
537 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
538 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
539 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
540 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
541 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
542 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
543 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
544 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
545 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
546 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
547 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
548 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
549 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
550 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
551 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
552 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
553 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
554 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
555 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
556 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
557 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
558 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
559 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
560 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
561 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
562 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
563 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
564 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
565 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
566 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
567 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
568 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
569 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
570 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
571 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
572 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
573 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
574 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
575 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
576 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
577 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
578 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
579 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
580 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
581 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
582 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
583 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
584 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
585 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
586 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
587 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
588 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
589 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
590 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
591 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
592 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
593 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
594 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
595 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
596 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
597 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
598 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
599 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
600 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
601 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
602 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
603 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
604 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
605 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
606 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
607 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
608 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
609 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
610 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
611 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
612 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
613 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
614 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
615 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
616 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
617 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
618 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
619 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
620 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
621 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
622 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
623 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
624 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
625 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
626 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
627 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
628 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
629 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
630 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
631 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
632 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
633 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
634 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
635 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
636 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
637 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
638 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
639 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
640 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
641 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
642 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
643 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
644 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
645 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
646 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
647 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
648 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
649 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
650 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
651 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
652 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
653 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
654 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
655 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
656 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
657 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
658 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
659 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
660 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
661 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
662 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
663 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
664 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
665 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
666 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
667 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
668 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
669 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
670 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
671 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
672 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
673 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
674 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
675 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
676 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
677 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
678 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
679 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
680 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
681 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
682 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
683 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
684 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
685 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
686 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
687 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
688 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
689 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
690 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
691 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
692 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
693 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
694 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
695 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
696 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
697 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
698 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
699 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
700 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
701 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
702 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
703 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
704 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
705 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
706 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
707 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
708 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
709 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
710 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
711 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
712 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
713 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
714 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
715 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
716 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
717 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
718 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
719 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
720 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
721 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
722 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
723 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
724 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
725 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
726 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
727 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
728 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
729 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
730 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
731 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
732 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
733 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
734 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
735 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
736 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
737 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
738 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
739 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
740 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
741 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
742 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
743 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
744 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
745 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
746 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
747 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
748 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
749 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
750 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
751 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
752 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
753 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
754 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
755 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
756 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
757 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
758 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
759 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
760 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
761 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
762 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
763 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
764 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
765 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
766 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
767 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
768 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
769 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
770 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
771 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
772 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
773 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
774 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
775 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
776 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
777 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
778 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
779 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
780 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
781 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
782 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
783 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
784 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
785 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
786 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
787 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
788 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
789 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
790 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
791 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
792 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
793 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
794 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
795 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
796 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
797 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
798 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
799 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
800 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
801 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
802 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
803 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
804 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
805 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
806 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
807 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
808 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
809 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
810 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
811 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
812 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
813 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
814 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
815 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
816 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
817 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
818 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
819 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
820 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
821 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
822 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
823 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
824 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
825 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
826 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
827 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
828 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
829 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
830 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
831 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
832 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
833 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
834 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
835 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
836 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
837 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
838 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
839 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
840 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
841 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
842 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
843 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
844 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
845 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
846 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
847 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
848 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
849 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
850 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
851 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
852 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
853 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
854 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
855 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
856 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
857 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
858 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
859 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
860 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
861 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
862 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
863 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
864 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
865 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
866 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
867 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
868 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
869 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
870 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
871 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
872 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
873 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
874 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
875 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
876 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
877 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
878 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
879 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
880 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
881 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
882 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
883 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
884 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
885 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
886 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
887 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
888 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
889 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
890 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
891 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
892 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
893 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
894 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
895 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
896 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
897 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
898 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
899 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
900 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
901 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
902 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
903 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
904 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
905 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
906 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
907 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
908 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
909 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
910 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
911 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
912 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
913 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
914 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
915 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
916 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
917 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
918 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
919 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
920 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
921 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
922 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
923 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
924 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
925 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
926 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
927 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
928 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
929 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
930 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
931 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
932 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
933 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
934 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
935 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
936 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
937 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
938 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
939 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
940 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
941 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
942 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
943 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
944 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
945 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
946 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
947 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
948 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
949 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
950 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
951 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
952 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
953 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
954 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
955 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
956 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
957 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
958 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
959 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
960 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
961 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
962 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
963 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
964 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
965 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
966 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
967 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
968 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
969 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
970 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
971 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
972 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
973 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
974 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
975 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
976 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
977 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
978 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
979 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
980 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
981 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
982 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
983 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
984 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
985 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
986 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
987 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
988 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
989 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
990 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
991 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
992 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
993 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
994 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
995 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
996 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
997 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
998 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
999 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
1000 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
1001 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1002 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
1003 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1004 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1005 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1006 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1007 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1008 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1009 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1010 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1011 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1012 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1013 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1014 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1015 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
1016 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
1017 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
1018 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
1019 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
1020 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
1021 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
1022 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1023 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
1024 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
1025 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1026 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1027 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1028 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1029 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
1030 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1031 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1032 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
1033 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
1034 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1035 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1036 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1037 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1038 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1039 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1040 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1041 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1042 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1043 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1044 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1045 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1046 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1047 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1048 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1049 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1050 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1051 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1052 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1053 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1054 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1055 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1056 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1057 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1058 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1059 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1060 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1061 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1062 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1063 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1064 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1065 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1066 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1067 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1068 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1069 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1070 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1071 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1072 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1073 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1074 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1075 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1076 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1077 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1078 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1079 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1080 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1081 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1082 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1083 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1084 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1085 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1086 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1087 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1088 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1089 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1090 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1091 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1092 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1093 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1094 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1095 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1096 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1097 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1098 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1099 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1100 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1101 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1102 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1103 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1104 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1105 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1106 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1107 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1108 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1109 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1110 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1111 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1112 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1113 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1114 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1115 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1116 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1117 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1118 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1119 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1120 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1121 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1122 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1123 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1124 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1125 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1126 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1127 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1128 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1129 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1130 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1131 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1132 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1133 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1134 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1135 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1136 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1137 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1138 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1139 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1140 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1141 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1142 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1143 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1144 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1145 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1146 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1147 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1148 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1149 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1150 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1151 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1152 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1153 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1154 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1155 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1156 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1157 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1158 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1159 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1160 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1161 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1162 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1163 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1164 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1165 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1166 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1167 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1168 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1169 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1170 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1171 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1172 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1173 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1174 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1175 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1176 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1177 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1178 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1179 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1180 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1181 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1182 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1183 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1184 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1185 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1186 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1187 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1188 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1189 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1190 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1191 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1192 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1193 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1194 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1195 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1196 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1197 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1198 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1199 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1200 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1201 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1202 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1203 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1204 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1205 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1206 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1207 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1208 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1209 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1210 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1211 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1212 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1213 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1214 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1215 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1216 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1217 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1218 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1219 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1220 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1221 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1222 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1223 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1224 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1225 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1226 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1227 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1228 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1229 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1230 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1231 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1232 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1233 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1234 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1235 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1236 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1237 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1238 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1239 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1240 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1241 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1242 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.242 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.