Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/01/2017 5 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
2 11/01/2017 6 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
3 05/01/2017 14 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
4 22/12/2016 7 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
5 15/12/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
6 14/12/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
7 12/12/2016 5 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
8 07/12/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
9 28/11/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
10 27/11/2016 13 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 14/11/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
12 10/11/2016 13 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
13 28/10/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
14 22/10/2016 11 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
15 11/10/2016 14 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
16 27/09/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
17 23/09/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
18 09/09/2016 13 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 27/08/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
20 26/08/2016 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
21 19/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
22 04/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
23 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
24 30/07/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
25 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
26 18/07/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
27 14/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
28 13/07/2016 6 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
29 07/07/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
30 02/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
31 01/07/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
32 28/06/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xuanmaimobile
33 22/06/2016 6 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
34 16/06/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
35 14/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
36 02/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
37 21/05/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
38 12/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
39 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
40 10/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
41 09/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
42 08/05/2016 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
43 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
44 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
45 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
46 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
47 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
48 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
49 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
50 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
51 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
52 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
53 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
54 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
55 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
56 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
57 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
58 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
59 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
60 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
61 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
62 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
63 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
64 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
65 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
66 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
67 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
68 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
69 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
70 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
71 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
72 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
73 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
74 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
75 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
76 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
77 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
78 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
79 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
80 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
81 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
82 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
83 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
84 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
85 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
86 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
87 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
88 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
89 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
90 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
91 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
92 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
93 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
94 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
95 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
96 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
97 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
98 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
100 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
101 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
102 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
109 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
110 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
111 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
112 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
113 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
114 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
115 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
116 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
117 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
118 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
119 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
120 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
121 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
124 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
125 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
126 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
127 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
128 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
129 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
130 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
131 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
132 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
133 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
134 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
135 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
136 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
137 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
138 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
139 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
140 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
141 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
142 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
143 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
146 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
151 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
152 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
153 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
154 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
157 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
158 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
159 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
160 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
161 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
167 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
172 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
173 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
174 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
175 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
176 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
177 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
178 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
179 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
180 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
181 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
182 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
183 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
184 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
185 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
186 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
187 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
188 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
189 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
190 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
191 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
192 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
193 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
194 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
195 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
196 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
197 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
198 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
199 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
200 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
201 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
202 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
203 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
204 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
205 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
206 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
208 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
209 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
210 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
211 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
212 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
213 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
214 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
215 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
216 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
217 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
218 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
219 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
220 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
221 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
222 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
223 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
224 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
225 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
226 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
227 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
228 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
229 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
230 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
231 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
232 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
233 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
234 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
235 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
236 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
237 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
238 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
239 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
240 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
241 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
242 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
243 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
244 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
245 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
246 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
247 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
248 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
249 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
250 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
251 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
252 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
253 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
254 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
255 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
256 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
257 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
258 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
259 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
260 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
261 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
262 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
263 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
264 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
265 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
266 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
267 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
268 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
269 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
270 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
271 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
272 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
273 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
274 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
275 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
276 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
277 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
278 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
279 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
280 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
281 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
282 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
283 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
284 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
285 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
286 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
287 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
288 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
289 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
290 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
291 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
292 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
293 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
294 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
295 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
296 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
297 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
298 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
299 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
300 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
301 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
302 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
303 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
304 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
305 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
306 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
307 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
308 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
309 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
310 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
311 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
312 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
313 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
314 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
315 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
316 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
317 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
318 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
319 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
320 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
321 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
322 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
323 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
324 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
325 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
326 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
327 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
328 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
329 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
330 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
331 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
332 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
333 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
334 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
335 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
336 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
337 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
338 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
339 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
340 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
341 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
342 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
343 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
344 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
345 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
346 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
347 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
348 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
349 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
350 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
351 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
352 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
353 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
354 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
355 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
356 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
357 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
358 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
359 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
360 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
361 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
362 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
363 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
364 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
365 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
366 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
367 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
368 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
369 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
370 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
371 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
372 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
373 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
374 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
375 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
376 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
377 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
378 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
379 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
380 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
381 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
382 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
383 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
384 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
385 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
386 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
387 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
388 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
389 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
390 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
391 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
392 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
393 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
394 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
395 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
396 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
397 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
398 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
399 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
400 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
401 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
402 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
403 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
404 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
405 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
406 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
407 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
408 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
409 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
410 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
411 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
412 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
413 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
414 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
415 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
416 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
417 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
418 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
419 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
420 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
421 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
422 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
423 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
424 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
425 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
426 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
427 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
428 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
429 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
430 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
431 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
432 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
433 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
434 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
435 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
436 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
437 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
438 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
439 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
440 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
441 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
442 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
443 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
444 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
445 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
446 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
447 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
448 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
449 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
450 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
451 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
452 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
453 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
454 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
455 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
456 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
457 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
458 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
459 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
460 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
461 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
462 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
463 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
464 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
465 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
466 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
467 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
468 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
469 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
470 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
471 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
472 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
473 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
474 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
475 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
476 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
477 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
478 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
479 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
480 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
481 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
482 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
483 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
484 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
485 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
486 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
487 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
488 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
489 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
490 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
491 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
492 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
493 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
494 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
495 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
496 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
497 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
498 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
499 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
500 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
501 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
502 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
503 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
504 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
505 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
506 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
507 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
508 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
509 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
510 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
511 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
512 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
513 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
514 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
515 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
516 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
517 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
518 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
519 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
520 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
521 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
522 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
523 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
524 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
525 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
526 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
527 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
528 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
529 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
530 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
531 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
532 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
533 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
534 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
535 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
536 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
537 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
538 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
539 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
540 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
541 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
542 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
543 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
544 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
545 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
546 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
547 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
548 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
549 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
550 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
551 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
552 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
553 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
554 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
555 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
556 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
557 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
558 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
559 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
560 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
561 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
562 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
563 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
564 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
565 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
566 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
567 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
568 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
569 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
570 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
571 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
572 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
573 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
574 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
575 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
576 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
577 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
578 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
579 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
580 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
581 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
582 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
583 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
584 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
585 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
586 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
587 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
588 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
589 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
590 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
591 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
592 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
593 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
594 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
595 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
596 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
597 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
598 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
599 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
600 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
601 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
602 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
603 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
604 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
605 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
606 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
607 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
608 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
609 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
610 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
611 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
612 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
613 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
614 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
615 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
616 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
617 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
618 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
619 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
620 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
621 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
622 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
623 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
624 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
625 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
626 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
627 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
628 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
629 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
630 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
631 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
632 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
633 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
634 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
635 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
636 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
637 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
638 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
639 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
640 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
641 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
642 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
643 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
644 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
645 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
646 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
647 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
648 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
649 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
650 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
651 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
652 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
653 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
654 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
655 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
656 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
657 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
658 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
659 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
660 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
661 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
662 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
663 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
664 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
665 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
666 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
667 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
668 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
669 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
670 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
671 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
672 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
673 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
674 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
675 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
676 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
677 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
678 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
679 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
680 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
681 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
682 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
683 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
684 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
685 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
686 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
687 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
688 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
689 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
690 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
691 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
692 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
693 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
694 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
695 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
696 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
697 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
698 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
699 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
700 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
701 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
702 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
703 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
704 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
705 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
706 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
707 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
708 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
709 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
710 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
711 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
712 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
713 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
714 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
715 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
716 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
717 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
718 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
719 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
720 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
721 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
722 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
723 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
724 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
725 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
726 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
727 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
728 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
729 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
730 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
731 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
732 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
733 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
734 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
735 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
736 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
737 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
738 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
739 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
740 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
741 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
742 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
743 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
744 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
745 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
746 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
747 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
748 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
749 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
750 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
751 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
752 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
753 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
754 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
755 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
756 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
757 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
758 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
759 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
760 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
761 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
762 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
763 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
764 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
765 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
766 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
767 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
768 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
769 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
770 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
771 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
772 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
773 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
774 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
775 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
776 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
777 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
778 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
779 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
780 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
781 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
782 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
783 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
784 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
785 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
786 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
787 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
788 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
789 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
790 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
791 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
792 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
793 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
794 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
795 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
796 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
797 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
798 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
799 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
800 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
801 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
802 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
803 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
804 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
805 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
806 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
807 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
808 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
809 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
810 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
811 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
812 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
813 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
814 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
815 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
816 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
817 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
818 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
819 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
820 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
821 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
822 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
823 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
824 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
825 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
826 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
827 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
828 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
829 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
830 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
831 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
832 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
833 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
834 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
835 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
836 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
837 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
838 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
839 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
840 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
841 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
842 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
843 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
844 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
845 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
846 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
847 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
848 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
849 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
850 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
851 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
852 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
853 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
854 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
855 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
856 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
857 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
858 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
859 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
860 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
861 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
862 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
863 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
864 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
865 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
866 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
867 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
868 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
869 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
870 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
871 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
872 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
873 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
874 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
875 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
876 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
877 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
878 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
879 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
880 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
881 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
882 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
883 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
884 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
885 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
886 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
887 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
888 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
889 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
890 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
891 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
892 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
893 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
894 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
895 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
896 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
897 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
898 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
899 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
900 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
901 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
902 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
903 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
904 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
905 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
906 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
907 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
908 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
909 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
910 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
911 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
912 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
913 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
914 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
915 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
916 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
917 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
918 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
919 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
920 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
921 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
922 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
923 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
924 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
925 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
926 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
927 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
928 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
929 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
930 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
931 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
932 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
933 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
934 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
935 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
936 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
937 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
938 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
939 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
940 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
941 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
942 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
943 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
944 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
945 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
946 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
947 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
948 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
949 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
950 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
951 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
952 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
953 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
954 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
955 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
956 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
957 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
958 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
959 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
960 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
961 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
962 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
963 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
964 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
965 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
966 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
967 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
968 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
969 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
970 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
971 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
972 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
973 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
974 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
975 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
976 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
977 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
978 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
979 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
980 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
981 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
982 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
983 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
984 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
985 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
986 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
987 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
988 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
989 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
990 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
991 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
992 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
993 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
994 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
995 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
996 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
997 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
998 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
999 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1000 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1001 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
1002 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1003 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1004 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1005 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
1006 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
1007 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
1008 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1009 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
1010 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1011 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1012 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1013 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1014 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1015 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1016 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1017 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1018 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1019 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1020 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1021 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1022 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
1023 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
1024 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
1025 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
1026 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
1027 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
1028 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
1029 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1030 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
1031 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
1032 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1033 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1034 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1035 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1036 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
1037 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1038 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1039 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
1040 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
1041 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1042 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1043 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1044 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1045 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1046 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1047 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1048 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1049 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1050 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1051 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1052 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1053 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1054 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1055 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1056 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1057 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1058 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1059 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1060 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1061 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1062 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1063 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1064 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1065 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1066 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1067 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1068 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1069 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1070 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1071 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1072 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1073 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1074 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1075 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1076 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1077 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1078 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1079 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1080 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1081 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1082 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1083 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1084 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1085 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1086 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1087 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1088 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1089 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1090 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1091 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1092 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1093 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1094 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1095 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1096 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1097 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1098 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1099 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1100 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1101 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1102 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1103 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1104 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1105 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1106 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1107 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1108 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1109 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1110 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1111 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1112 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1113 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1114 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1115 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1116 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1117 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1118 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1119 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1120 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1121 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1122 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1123 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1124 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1125 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1126 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1127 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1128 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1129 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1130 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1131 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1132 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1133 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1134 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1135 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1136 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1137 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1138 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1139 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1140 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1141 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1142 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1143 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1144 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1145 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1146 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1147 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1148 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1149 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1150 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1151 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1152 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1153 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1154 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1155 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1156 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1157 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1158 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1159 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1160 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1161 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1162 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1163 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1164 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1165 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1166 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1167 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1168 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1169 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1170 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1171 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1172 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1173 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1174 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1175 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1176 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1177 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1178 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1179 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1180 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1181 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1182 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1183 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1184 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1185 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1186 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1187 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1188 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1189 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1190 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1191 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1192 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1193 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1194 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1195 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1196 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1197 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1198 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1199 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1200 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1201 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1202 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1203 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1204 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1205 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1206 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1207 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1208 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1209 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1210 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1211 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1212 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1213 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1214 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1215 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1216 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1217 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1218 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1219 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1220 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1221 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1222 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1223 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1224 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1225 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1226 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1227 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1228 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1229 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1230 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1231 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1232 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1233 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1234 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1235 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1236 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1237 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1238 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1239 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1240 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1241 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1242 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1243 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1244 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1245 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1246 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1247 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1248 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1249 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.249 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.