Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
2 18/07/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
3 14/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
4 13/07/2016 6 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
5 07/07/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 02/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 01/07/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
8 28/06/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xuanmaimobile
9 22/06/2016 6 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
10 16/06/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
11 14/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
12 02/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
13 21/05/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
14 12/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
15 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
16 10/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
17 09/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
18 08/05/2016 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
19 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
20 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
21 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
22 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
23 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
24 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
25 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
26 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
27 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
28 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
29 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
30 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
31 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
32 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
33 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
34 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
35 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
36 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
37 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
38 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
39 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
40 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
41 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
42 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
43 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
44 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
45 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
46 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
47 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
48 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
49 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
50 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
51 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
52 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
53 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
54 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
55 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
56 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
57 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
58 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
59 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
60 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
61 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
62 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
63 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
64 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
65 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
66 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
67 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
68 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
69 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
70 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
71 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
72 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
73 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
74 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
75 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
76 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
82 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
84 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
85 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
86 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
87 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
88 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
89 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
91 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
92 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
93 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
94 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
95 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
96 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
97 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
98 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
100 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
101 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
102 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
103 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
104 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
105 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
106 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
107 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
108 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
109 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
110 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
111 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
112 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
113 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
114 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
115 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
116 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
117 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
118 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
119 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
120 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
121 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
124 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
125 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
126 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
127 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
128 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
129 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
130 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
131 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
133 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
134 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
135 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
138 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
139 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
140 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
141 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
142 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
143 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
146 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
148 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
149 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
151 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
152 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
156 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
157 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
159 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
160 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
161 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
163 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
164 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
165 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
166 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
167 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
168 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
169 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
170 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
171 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
172 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
173 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
174 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
175 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
176 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
177 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
178 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
179 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
180 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
181 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
182 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
183 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
184 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
185 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
186 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
187 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
188 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
189 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
190 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
191 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
192 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
193 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
194 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
195 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
196 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
197 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
198 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
203 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
204 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
205 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
206 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
207 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
208 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
209 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
210 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
211 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
212 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
213 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
214 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
215 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
216 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
217 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
218 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
219 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
220 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
221 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
222 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
223 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
224 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
225 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
226 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
227 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
228 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
229 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
230 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
231 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
232 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
233 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
234 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
235 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
236 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
237 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
238 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
239 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
240 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
241 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
242 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
243 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
244 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
245 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
246 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
247 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
248 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
249 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
250 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
251 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
252 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
253 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
254 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
255 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
256 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
257 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
258 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
259 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
260 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
261 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
262 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
263 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
264 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
265 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
266 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
267 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
268 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
269 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
270 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
271 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
272 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
273 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
274 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
275 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
276 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
277 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
278 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
279 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
280 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
281 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
282 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
283 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
284 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
285 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
286 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
287 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
288 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
289 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
290 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
291 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
292 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
293 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
294 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
295 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
296 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
297 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
298 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
299 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
300 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
301 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
302 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
303 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
304 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
305 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
306 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
307 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
308 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
309 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
310 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
311 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
312 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
313 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
314 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
315 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
316 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
317 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
318 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
319 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
320 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
321 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
322 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
323 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
324 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
325 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
326 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
327 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
328 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
329 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
330 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
331 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
332 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
333 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
334 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
335 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
336 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
337 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
338 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
339 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
340 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
341 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
342 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
343 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
344 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
345 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
346 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
347 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
348 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
349 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
350 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
351 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
352 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
353 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
354 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
355 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
356 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
357 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
358 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
359 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
360 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
361 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
362 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
363 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
364 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
365 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
366 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
367 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
368 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
369 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
370 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
371 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
372 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
373 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
374 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
375 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
376 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
377 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
378 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
379 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
380 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
381 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
382 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
383 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
384 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
385 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
386 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
387 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
388 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
389 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
390 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
391 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
392 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
393 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
394 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
395 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
396 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
397 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
398 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
399 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
400 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
401 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
402 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
403 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
404 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
405 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
406 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
407 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
408 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
409 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
410 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
411 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
412 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
413 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
414 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
415 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
416 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
417 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
418 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
419 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
420 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
421 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
422 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
423 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
424 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
425 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
426 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
427 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
428 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
429 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
430 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
431 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
432 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
433 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
434 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
435 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
436 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
437 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
438 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
439 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
440 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
441 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
442 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
443 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
444 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
445 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
446 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
447 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
448 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
449 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
450 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
451 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
452 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
453 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
454 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
455 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
456 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
457 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
458 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
459 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
460 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
461 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
462 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
463 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
464 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
465 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
466 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
467 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
468 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
469 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
470 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
471 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
472 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
473 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
474 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
475 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
476 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
477 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
478 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
479 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
480 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
481 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
482 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
483 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
484 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
485 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
486 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
487 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
488 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
489 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
490 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
491 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
492 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
493 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
494 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
495 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
496 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
497 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
498 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
499 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
500 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
501 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
502 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
503 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
504 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
505 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
506 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
507 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
508 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
509 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
510 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
511 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
512 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
513 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
514 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
515 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
516 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
517 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
518 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
519 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
520 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
521 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
522 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
523 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
524 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
525 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
526 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
527 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
528 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
529 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
530 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
531 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
532 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
533 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
534 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
535 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
536 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
537 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
538 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
539 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
540 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
541 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
542 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
543 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
544 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
545 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
546 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
547 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
548 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
549 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
550 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
551 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
552 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
553 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
554 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
555 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
556 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
557 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
558 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
559 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
560 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
561 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
562 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
563 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
564 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
565 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
566 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
567 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
568 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
569 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
570 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
571 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
572 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
573 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
574 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
575 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
576 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
577 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
578 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
579 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
580 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
581 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
582 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
583 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
584 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
585 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
586 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
587 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
588 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
589 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
590 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
591 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
592 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
593 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
594 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
595 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
596 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
597 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
598 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
599 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
600 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
601 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
602 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
603 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
604 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
605 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
606 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
607 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
608 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
609 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
610 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
611 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
612 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
613 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
614 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
615 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
616 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
617 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
618 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
619 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
620 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
621 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
622 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
623 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
624 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
625 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
626 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
627 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
628 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
629 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
630 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
631 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
632 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
633 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
634 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
635 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
636 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
637 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
638 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
639 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
640 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
641 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
642 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
643 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
644 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
645 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
646 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
647 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
648 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
649 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
650 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
651 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
652 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
653 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
654 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
655 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
656 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
657 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
658 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
659 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
660 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
661 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
662 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
663 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
664 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
665 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
666 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
667 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
668 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
669 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
670 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
671 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
672 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
673 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
674 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
675 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
676 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
677 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
678 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
679 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
680 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
681 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
682 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
683 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
684 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
685 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
686 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
687 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
688 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
689 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
690 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
691 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
692 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
693 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
694 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
695 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
696 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
697 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
698 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
699 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
700 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
701 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
702 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
703 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
704 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
705 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
706 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
707 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
708 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
709 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
710 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
711 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
712 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
713 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
714 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
715 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
716 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
717 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
718 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
719 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
720 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
721 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
722 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
723 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
724 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
725 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
726 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
727 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
728 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
729 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
730 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
731 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
732 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
733 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
734 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
735 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
736 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
737 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
738 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
739 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
740 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
741 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
742 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
743 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
744 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
745 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
746 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
747 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
748 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
749 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
750 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
751 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
752 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
753 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
754 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
755 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
756 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
757 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
758 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
759 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
760 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
761 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
762 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
763 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
764 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
765 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
766 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
767 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
768 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
769 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
770 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
771 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
772 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
773 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
774 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
775 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
776 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
777 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
778 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
779 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
780 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
781 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
782 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
783 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
784 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
785 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
786 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
787 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
788 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
789 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
790 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
791 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
792 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
793 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
794 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
795 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
796 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
797 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
798 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
799 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
800 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
801 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
802 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
803 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
804 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
805 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
806 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
807 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
808 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
809 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
810 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
811 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
812 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
813 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
814 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
815 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
816 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
817 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
818 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
819 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
820 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
821 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
822 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
823 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
824 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
825 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
826 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
827 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
828 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
829 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
830 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
831 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
832 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
833 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
834 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
835 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
836 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
837 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
838 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
839 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
840 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
841 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
842 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
843 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
844 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
845 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
846 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
847 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
848 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
849 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
850 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
851 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
852 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
853 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
854 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
855 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
856 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
857 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
858 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
859 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
860 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
861 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
862 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
863 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
864 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
865 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
866 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
867 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
868 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
869 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
870 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
871 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
872 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
873 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
874 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
875 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
876 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
877 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
878 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
879 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
880 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
881 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
882 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
883 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
884 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
885 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
886 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
887 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
888 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
889 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
890 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
891 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
892 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
893 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
894 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
895 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
896 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
897 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
898 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
899 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
900 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
901 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
902 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
903 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
904 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
905 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
906 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
907 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
908 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
909 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
910 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
911 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
912 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
913 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
914 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
915 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
916 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
917 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
918 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
919 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
920 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
921 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
922 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
923 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
924 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
925 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
926 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
927 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
928 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
929 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
930 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
931 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
932 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
933 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
934 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
935 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
936 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
937 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
938 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
939 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
940 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
941 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
942 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
943 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
944 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
945 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
946 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
947 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
948 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
949 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
950 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
951 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
952 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
953 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
954 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
955 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
956 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
957 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
958 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
959 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
960 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
961 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
962 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
963 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
964 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
965 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
966 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
967 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
968 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
969 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
970 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
971 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
972 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
973 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
974 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
975 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
976 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
977 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
978 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
979 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
980 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
981 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
982 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
983 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
984 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
985 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
986 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
987 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
988 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
989 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
990 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
991 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
992 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
993 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
994 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
995 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
996 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
997 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
998 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
999 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
1000 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
1001 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
1002 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
1003 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
1004 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
1005 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1006 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
1007 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
1008 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1009 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1010 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1011 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1012 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
1013 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1014 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1015 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
1016 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
1017 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1018 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1019 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1020 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1021 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1022 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1023 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1024 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1025 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1026 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1027 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1028 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1029 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1030 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1031 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1032 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1033 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1034 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1035 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1036 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1037 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1038 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1039 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1040 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1041 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1042 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1043 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1044 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1045 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1046 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1047 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1048 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1049 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1050 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1051 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1052 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1053 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1054 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1055 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1056 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1057 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1058 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1059 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1060 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1061 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1062 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1063 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1064 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1065 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1066 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1067 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1068 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1069 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1070 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1071 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1072 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1073 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1074 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1075 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1076 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1077 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1078 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1079 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1080 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1081 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1082 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1083 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1084 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1085 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1086 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1087 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1088 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1089 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1090 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1091 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1092 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1093 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1094 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1095 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1096 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1097 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1098 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1099 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1100 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1101 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1102 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1103 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1104 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1105 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1106 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1107 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1108 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1109 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1110 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1111 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1112 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1113 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1114 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1115 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1116 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1117 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1118 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1119 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1120 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1121 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1122 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1123 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1124 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1125 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1126 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1127 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1128 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1129 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1130 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1131 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1132 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1133 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1134 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1135 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1136 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1137 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1138 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1139 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1140 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1141 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1142 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1143 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1144 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1145 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1146 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1147 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1148 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1149 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1150 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1151 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1152 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1153 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1154 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1155 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1156 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1157 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1158 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1159 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1160 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1161 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1162 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1163 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1164 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1165 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1166 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1167 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1168 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1169 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1170 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1171 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1172 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1173 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1174 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1175 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1176 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1177 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1178 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1179 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1180 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1181 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1182 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1183 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1184 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1185 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1186 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1187 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1188 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1189 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1190 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1191 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1192 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1193 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1194 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1195 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1196 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1197 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1198 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1199 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1200 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1201 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1202 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1203 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1204 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1205 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1206 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1207 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1208 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1209 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1210 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1211 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1212 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1213 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1214 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1215 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1216 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1217 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1218 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1219 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1220 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1221 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1222 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1223 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1224 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1225 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.225 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.