Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/08/2016 15 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
2 04/08/2016 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
3 02/08/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
4 30/07/2016 11 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
5 19/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 18/07/2016 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 14/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ xuanmaimobile
8 13/07/2016 6 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ tinthanhmobile
9 07/07/2016 5 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
10 02/07/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 01/07/2016 3 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
12 28/06/2016 6 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xuanmaimobile
13 22/06/2016 6 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
14 16/06/2016 2 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
15 14/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
16 02/06/2016 12 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
17 21/05/2016 9 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
18 12/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
19 11/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
20 10/05/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
21 09/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
22 08/05/2016 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
23 06/05/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
24 05/05/2016 14 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tinthanhmobile
25 21/04/2016 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
26 20/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
27 19/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
28 18/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
29 17/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
30 16/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
31 15/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
32 14/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
33 13/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
34 12/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
35 11/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
36 10/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
37 09/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
38 08/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
39 07/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
40 06/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ xuanmaimobile
41 05/04/2016 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
42 04/04/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
43 01/04/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
44 31/03/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
45 20/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
46 19/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
47 18/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
48 17/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ manhphatmobile
49 14/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
50 13/03/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
51 09/03/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
52 06/03/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
53 04/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
54 03/03/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
55 02/03/2016 15 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
56 16/02/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
57 13/02/2016 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
58 08/02/2016 7 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
59 01/02/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
60 31/01/2016 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
61 29/01/2016 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ TrangThienLong
62 25/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
63 24/01/2016 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
64 21/01/2016 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
65 20/01/2016 11 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
66 09/01/2016 6 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ xuanmaimobile
67 03/01/2016 3 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ TrangThienLong
68 31/12/2015 20 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ daiphuminh
69 11/12/2015 15 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
70 26/11/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
71 24/11/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
72 17/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
73 16/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
74 15/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
75 14/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
76 13/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
77 12/11/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
78 11/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 10/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 09/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 08/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
82 07/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 06/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
84 05/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
85 04/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
86 03/11/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 02/11/2015 4 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 29/10/2015 10 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
89 19/10/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ TrangThienLong
90 16/10/2015 2 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
91 14/10/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
92 13/10/2015 11 ngày 2.100.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ HTCgiare
93 02/10/2015 4 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
94 28/09/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ manhthangpro78
95 23/09/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
96 21/09/2015 7 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ manhphatmobile
97 14/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
98 13/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
99 12/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
100 11/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ tinthanhmobile
101 10/09/2015 3 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
102 07/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 06/09/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhthangpro78
104 05/09/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
105 03/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
106 02/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
107 01/09/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ xuanthuymobile
108 31/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
109 30/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ lehieumobile
110 29/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
111 28/08/2015 2 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
112 26/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
113 25/08/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanthuymobile
114 24/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
115 23/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
116 22/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
117 21/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
118 20/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
119 18/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
120 17/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
121 16/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 15/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 14/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
124 13/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
125 12/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
126 11/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
127 10/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
128 09/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
129 08/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
130 07/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
131 06/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
132 05/08/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
133 03/08/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
134 02/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
135 01/08/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 31/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
137 30/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
138 29/07/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ trungtamsmartphone
139 28/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
140 27/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
141 26/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
142 25/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
143 24/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 23/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 22/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
146 21/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
147 20/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
148 19/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 18/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 17/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
151 16/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhthangpro78
152 15/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
153 14/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 13/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 12/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 11/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
157 10/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 09/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 08/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
160 07/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
161 06/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 05/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
163 04/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
164 03/07/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ lehieumobile
165 02/07/2015 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 01/07/2015 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ manhthangpro78
167 29/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
168 28/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
169 27/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
170 26/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
171 25/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
172 24/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
173 23/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
174 22/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
175 21/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
176 20/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
177 19/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
178 18/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
179 17/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
180 16/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
181 15/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
182 14/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
183 13/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
184 12/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
185 11/06/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ lehieumobile
186 10/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
187 09/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
188 08/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
189 07/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
190 06/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
191 05/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
192 04/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
193 03/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
194 02/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
195 01/06/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
196 31/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
197 30/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
198 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
199 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
200 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
201 26/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ NTComputer
202 25/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
203 24/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
204 23/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
205 22/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 21/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 20/05/2015 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ manhthangpro78
208 19/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
209 18/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
210 17/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
211 16/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
212 15/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
213 14/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
214 13/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
215 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
216 11/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
217 10/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
218 09/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
219 08/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
220 07/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
221 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
222 05/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
223 04/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
224 03/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
225 02/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
226 01/05/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
227 30/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
228 29/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
229 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.410.000 VNĐ NTComputer
230 27/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 3.410.000 VNĐ hoanghamobile
231 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.910.000 VNĐ NTComputer
232 25/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
233 24/04/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ baothymobile
234 23/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
235 22/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
236 21/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
237 20/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
238 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
239 18/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
240 17/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
241 16/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
242 15/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
243 14/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong_pro
244 13/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
245 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
246 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ didong_pro
247 10/04/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ lehieumobile
248 09/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
249 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
250 07/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
251 06/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
252 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
253 04/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
254 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
255 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
256 01/04/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
257 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
258 30/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
259 29/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
260 28/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
261 27/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ manhphatmobile
262 26/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
263 25/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ hoanghamobile
264 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
265 23/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
266 22/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ manhphatmobile
267 21/03/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ baothymobile
268 20/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
269 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
270 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ manhphatmobile
271 17/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
272 16/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
273 15/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
274 14/03/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 3.790.000 VNĐ bvtmobile
275 13/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
276 12/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
277 11/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
278 10/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
279 09/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
280 08/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
281 07/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
282 06/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
283 05/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
284 04/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
285 03/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
286 02/03/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
287 01/03/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
288 28/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
289 27/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ hoanghamobile
290 26/02/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.810.000 VNĐ lehieumobile
291 25/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ sieuthiblackberry
292 24/02/2015 1 ngày 2.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TrangThienLong
293 23/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
294 22/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
295 21/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
296 20/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
297 19/02/2015 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
298 17/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
299 16/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ sieuthiblackberry
300 15/02/2015 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ baothymobile
301 14/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
302 13/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
303 12/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
304 11/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
305 10/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ hoanghamobile
306 09/02/2015 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ sieuthiblackberry
307 08/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
308 07/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
309 06/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
310 05/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
311 04/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
312 03/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
313 02/02/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
314 01/02/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.890.000 VNĐ TL_mobile
315 31/01/2015 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 3.890.000 VNĐ hoanghamobile
316 30/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
317 29/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
318 28/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
319 27/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
320 26/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
321 25/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
322 24/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
323 23/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
324 22/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
325 21/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
326 20/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
327 19/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
328 18/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
329 17/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
330 16/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
331 15/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
332 14/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
333 13/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
334 12/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
335 11/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ phuongnammobile
336 10/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
337 09/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
338 08/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
339 07/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
340 06/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
341 05/01/2015 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TL_mobile
342 04/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
343 03/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
344 02/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
345 01/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
346 31/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
347 30/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ xuanmaimobile
348 29/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
349 28/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
350 27/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
351 26/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
352 25/12/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
353 24/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
354 23/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
355 22/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
356 21/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
357 20/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
358 19/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
359 18/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
360 17/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
361 16/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
362 15/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
363 14/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
364 13/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
365 12/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
366 11/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
367 10/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
368 09/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
369 08/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ minhphumobile
370 07/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
371 06/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
372 05/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ TL_mobile
373 04/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ Vipmobile2012
374 03/12/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ TL_mobile
375 02/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
376 01/12/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ minhphumobile
377 30/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ lehieumobile
378 29/11/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ TL_mobile
379 28/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
380 27/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ phuongnammobile
381 26/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ CongtyGiaVu
382 25/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
383 24/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
384 23/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
385 22/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
386 21/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
387 20/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
388 19/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
389 18/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
390 17/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
391 16/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
392 15/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
393 14/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ phuongnammobile
394 13/11/2014 1 ngày 4.790.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ minhphumobile
395 12/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
396 11/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
397 10/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
398 09/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TL_mobile
399 08/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ lehieumobile
400 07/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
401 06/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
402 05/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
403 04/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
404 03/11/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
405 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
406 01/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
407 31/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
408 30/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
409 29/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
410 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ NTComputer
411 27/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
412 26/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ lehieumobile
413 25/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
414 24/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 7.100.000 VNĐ NTComputer
415 23/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
416 22/10/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
417 21/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
418 20/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
419 19/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ Phonecoffee
420 18/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ tanthanhgroup
421 17/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
422 16/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
423 15/10/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ xuanmaimobile
424 14/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
425 13/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
426 12/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
427 11/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
428 10/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
429 09/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
430 08/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
431 07/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ NTComputer
432 06/10/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.100.000 VNĐ tanthanhgroup
433 05/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
434 04/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
435 03/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
436 02/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ NTComputer
437 01/10/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
438 30/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi sieutocmobile
439 29/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
440 28/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
441 27/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
442 26/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
443 25/09/2014 3 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
444 22/09/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ tv_mobile
445 21/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
446 20/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
447 19/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
448 18/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
449 17/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi kimanhmobile
450 16/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ kimanhmobile
451 15/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
452 14/09/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
453 13/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
454 12/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
455 11/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
456 10/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
457 09/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
458 08/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
459 07/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
460 06/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
461 05/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
462 04/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
463 03/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
464 02/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
465 01/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Vipmobile2012
466 31/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Vipmobile2012
467 30/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
468 29/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Vipmobile2012
469 28/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
470 27/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
471 26/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
472 25/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
473 24/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi SmartPhone_giaRe
474 23/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
475 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
476 21/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
477 20/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
478 19/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ vanphatmobile
479 18/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaixachtay
480 17/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lehieumobile
481 16/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
482 15/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienthoaixachtay
483 14/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
484 13/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
485 12/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
486 11/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
487 10/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ thanhsonmobile
488 09/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
489 08/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
490 07/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
491 06/08/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ minhphumobile
492 05/08/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dangcapdidong
493 04/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
494 03/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhsonmobile
495 02/08/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
496 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Phonecoffee
497 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
498 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthiblackberry
499 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ Phonecoffee
500 28/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ minhphumobile
501 27/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaixachtay
502 26/07/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaixachtay
503 25/07/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ minhphumobile
504 24/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Phonecoffee
505 23/07/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ abchanoi
506 22/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
507 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 3.490.000 VNĐ Phonecoffee
508 20/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
509 19/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
510 18/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ ismartphone
511 17/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
512 16/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
513 15/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ ismartphone
514 14/07/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ didongdep
515 13/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
516 12/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ ismartphone
517 11/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ DidongVietThai
518 10/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
519 09/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.990.000 VNĐ vanphatmobile
520 08/07/2014 1 ngày 6.490.000 ₫ Tăng 2.990.000 VNĐ hoanghamobile
521 07/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
522 06/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vanphatmobile
523 05/07/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ DidongVietThai
524 04/07/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ ismartphone
525 03/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
526 02/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ sieuthiblackberry
527 01/07/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ smartphonecentre
528 30/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
529 29/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi sieuthiblackberry
530 28/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ sieuthiblackberry
531 27/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ minhphumobile
532 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 47xuanthuymobile
533 25/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ TL_mobile
534 24/06/2014 1 ngày 5.290.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ minhphumobile
535 23/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
536 22/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
537 21/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
538 20/06/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
539 19/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
540 18/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
541 17/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ ismartphone
542 16/06/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ smartphonecentre
543 15/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ vanphatmobile
544 14/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ smartviet42thonhuom
545 13/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
546 12/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
547 11/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
548 10/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
549 09/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
550 08/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
551 07/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
552 06/06/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ismartphone
553 05/06/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ smartviet42thonhuom
554 04/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
555 03/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
556 02/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
557 01/06/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi hvmobi
558 31/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ hvmobi
559 30/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ lehieumobile
560 29/05/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
561 28/05/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
562 27/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
563 26/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
564 25/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
565 24/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
566 23/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ phuonguyenmobile
567 22/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
568 21/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
569 20/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ lehieumobile
570 19/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ bmw0907
571 18/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi tinhtemobile
572 17/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ tinhtemobile
573 16/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphonecentre
574 15/05/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ HTCgiare
575 14/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ NTComputer
576 13/05/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ hongducmobile
577 12/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
578 11/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi bmw0907
579 10/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
580 09/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ NTComputer
581 08/05/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ bmw0907
582 07/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
583 06/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ lehieumobile
584 05/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ NTComputer
585 04/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ r9mobile
586 03/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 5.101.000 VNĐ NTComputer
587 02/05/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
588 01/05/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
589 30/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
590 29/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ lehieumobile
591 28/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ smartphonecentre
592 27/04/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ manhphatmobile
593 26/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
594 25/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ smartphonecentre
595 24/04/2014 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ baothymobile
596 23/04/2014 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 1.249.000 VNĐ onemobilecenter
597 22/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
598 21/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
599 20/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
600 19/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
601 18/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ r9mobile
602 17/04/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ xperiashop
603 16/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
604 15/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
605 14/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ r9mobile
606 13/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
607 12/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 3.199.000 VNĐ phuonguyenmobile
608 11/04/2014 1 ngày 7.899.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
609 10/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
610 09/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
611 08/04/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ 88mobile
612 07/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ xperiashop
613 06/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
614 05/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
615 04/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
616 03/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphonecentre
617 02/04/2014 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ digiphone
618 01/04/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
619 31/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
620 30/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ DidongVietThai
621 29/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ manhphatmobile
622 28/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
623 27/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
624 26/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ phuonguyenmobile
625 25/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ smartphonecentre
626 24/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
627 23/03/2014 1 ngày 5.450.000 ₫ Tăng 651.000 VNĐ digiphone
628 22/03/2014 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
629 21/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
630 20/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
631 19/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 88mobile
632 18/03/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dangcapdidong
633 17/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi 88mobile
634 16/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
635 15/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ phuonguyenmobile
636 14/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
637 13/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DidongVietThai
638 12/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ vanphatmobile
639 11/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TechComShop
640 10/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
641 09/03/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DidongVietThai
642 08/03/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ n8mobile
643 07/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ TechComShop
644 06/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
645 05/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
646 04/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
647 03/03/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
648 02/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
649 01/03/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TechComShop
650 28/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ n8mobile
651 27/02/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ didonghoangphat
652 26/02/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ TechComShop
653 25/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
654 24/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
655 23/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
656 22/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
657 21/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
658 20/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi didongdep
659 19/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ CORY3Mobile
660 18/02/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ n8mobile
661 17/02/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ didongdep
662 16/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
663 15/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
664 14/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ digiphonehanoi
665 13/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
666 12/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.701.000 VNĐ dangcapdidong
667 11/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
668 10/02/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 6.591.000 VNĐ GiaHuymobile
669 09/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
670 08/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
671 07/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
672 06/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
673 05/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ didongthanhkieu
674 04/02/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ TechOne
675 03/02/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhkieu
676 02/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
677 01/02/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lyvicuongmobile
678 31/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ lyvicuongmobile
679 30/01/2014 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ n8mobile
680 29/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ didongthanhkieu
681 28/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
682 27/01/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ TL_mobile
683 26/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ lyvicuongmobile
684 25/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi benmobile
685 24/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ benmobile
686 23/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
687 22/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
688 21/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
689 20/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
690 19/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi TechComShop
691 18/01/2014 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ TechComShop
692 17/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Giá không đổi TechOne
693 16/01/2014 1 ngày 10.590.000 ₫ Tăng 4.940.000 VNĐ TechOne
694 15/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
695 14/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 750.000 VNĐ didongdep
696 13/01/2014 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 750.000 VNĐ lyvicuongmobile
697 12/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi ntblackberry
698 11/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
699 10/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
700 09/01/2014 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ SmartMobile
701 08/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
702 07/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ digiphone
703 06/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
704 05/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
705 04/01/2014 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ecomart
706 03/01/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ digiphone
707 02/01/2014 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
708 01/01/2014 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
709 31/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ quanglongmobile
710 30/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ didongthanhkieu
711 29/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
712 28/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
713 27/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
714 26/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
715 25/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
716 24/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
717 23/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
718 22/12/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ quanglongmobile
719 21/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ phuocsangmobilevn
720 20/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
721 19/12/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
722 18/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dangcapdidong
723 17/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi phuocsangmobilevn
724 16/12/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuocsangmobilevn
725 15/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
726 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
727 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi digiphone
728 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ digiphone
729 11/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi didong365
730 10/12/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ didong365
731 09/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
732 08/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
733 07/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ daiphuminh
734 06/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
735 05/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
736 04/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
737 03/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi dangcapdidong
738 02/12/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ dangcapdidong
739 01/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
740 30/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ daiphuminh
741 29/11/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phuonguyenmobile
742 28/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
743 27/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
744 26/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
745 25/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
746 24/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ didongthanhkieu
747 23/11/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ digiphone
748 22/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ didongthanhkieu
749 21/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 649.000 VNĐ didong365
750 20/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
751 19/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
752 18/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
753 17/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
754 16/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ SmartMobile
755 15/11/2013 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 4.485.000 VNĐ ttmobiletwuh
756 14/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 1.586.000 VNĐ avishop
757 13/11/2013 1 ngày 7.899.000 ₫ Giảm 1.586.000 VNĐ ios_dienthoaigiagoc
758 12/11/2013 1 ngày 9.485.000 ₫ Tăng 3.186.000 VNĐ avishop
759 11/11/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ didong365
760 10/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
761 09/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
762 08/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
763 07/11/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ ismartphone
764 06/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ trungmobile
765 05/11/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ didongthanhkieu
766 04/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
767 03/11/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ trungmobile
768 02/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
769 01/11/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ didongdep
770 31/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dangcapdidong
771 30/10/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ ntblackberry
772 29/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
773 28/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ttmobiletwuh
774 27/10/2013 1 ngày 5.340.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ baothymobile
775 26/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ ttmobiletwuh
776 25/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
777 24/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
778 23/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 3.210.000 VNĐ ecomart
779 22/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.210.000 VNĐ NTComputer
780 21/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
781 20/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
782 19/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
783 18/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
784 17/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
785 16/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
786 15/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ thanhnguyenmobile
787 14/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ phonedep
788 13/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
789 12/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi didongthanhkieu
790 11/10/2013 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ didongthanhkieu
791 10/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
792 09/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ phonedep
793 08/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
794 07/10/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ minhphumobile
795 06/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
796 05/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
797 04/10/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
798 03/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
799 02/10/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ baominhstore
800 01/10/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
801 30/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
802 29/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
803 28/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
804 27/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
805 26/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giá không đổi phonedep
806 25/09/2013 1 ngày 6.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phonedep
807 24/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ phonedep
808 23/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
809 22/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
810 21/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ baominhstore
811 20/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daidainam
812 19/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
813 18/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
814 17/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ baominhstore
815 16/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ GiaHuymobile
816 15/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
817 14/09/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ phonedep
818 13/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
819 12/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi daidainam
820 11/09/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 1.850.000 VNĐ daidainam
821 10/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi didongdep
822 09/09/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ didongdep
823 08/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
824 07/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
825 06/09/2013 1 ngày 6.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ GiaHuymobile
826 05/09/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ baominhstore
827 04/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
828 03/09/2013 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
829 01/09/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
830 31/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
831 30/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
832 29/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
833 28/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
834 27/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
835 26/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
836 25/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
837 24/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
838 23/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
839 22/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
840 21/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminh292
841 20/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
842 19/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
843 18/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
844 17/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
845 16/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi banbuonbanle
846 15/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
847 14/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
848 13/08/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminh292
849 12/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
850 11/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
851 10/08/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
852 09/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
853 08/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
854 07/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
855 06/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ismartphone
856 05/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
857 04/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi baominhstore
858 03/08/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ baominhstore
859 02/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
860 01/08/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
861 31/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
862 30/07/2013 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ ismartphone
863 29/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
864 28/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
865 27/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
866 26/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphonecentre
867 25/07/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ baominhstore
868 24/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
869 23/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ digiphonehanoi
870 22/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
871 21/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
872 20/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ smartphonecentre
873 19/07/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 491.000 VNĐ phonedep
874 18/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
875 17/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
876 16/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
877 15/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ smartphonecentre
878 14/07/2013 1 ngày 6.120.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ trungtamvienthongasia
879 13/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
880 12/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
881 11/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
882 10/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
883 09/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
884 08/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
885 07/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
886 06/07/2013 1 ngày 6.299.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphonecentre
887 05/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
888 04/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
889 03/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
890 02/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi smartphonecentre
891 01/07/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 191.000 VNĐ smartphonecentre
892 30/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
893 29/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
894 28/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
895 27/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Tăng 591.000 VNĐ phonedep
896 26/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
897 25/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
898 24/06/2013 1 ngày 6.199.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ sieuthismartphone
899 23/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
900 22/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
901 21/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
902 20/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thegioiblackberryvn
903 19/06/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphonecentre
904 18/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
905 17/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
906 16/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
907 15/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
908 14/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
909 13/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
910 12/06/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ CORY3Mobile
911 11/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
912 10/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
913 09/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
914 08/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
915 07/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
916 06/06/2013 1 ngày 6.790.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ phonedep
917 05/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
918 04/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ sieuthismartphone
919 03/06/2013 1 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ anhkhoamobile
920 02/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
921 01/06/2013 1 ngày 6.899.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthismartphone
922 31/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
923 30/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
924 29/05/2013 4 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
925 25/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
926 24/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ smartphone468
927 23/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 6.450.000 VNĐ Lazada
928 22/05/2013 6 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
929 16/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
930 15/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ duclinhmobile
931 14/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ GiaHuymobile
932 13/05/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 6.450.000 VNĐ duclinhmobile
933 12/05/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 1.149.000 VNĐ Lazada
934 11/05/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.250.000 VNĐ baotuyetmobile
935 10/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ antuongmobile
936 09/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
937 08/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 2.210.000 VNĐ digiphonehanoi
938 07/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
939 06/05/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ GiaHuymobile
940 05/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
941 04/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ salephone
942 03/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
943 02/05/2013 1 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphonehanoi
944 01/05/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
945 30/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ hotphonevn
946 29/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
947 28/04/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ salephone
948 27/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ hotphonevn
949 26/04/2013 1 ngày 7.200.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ xuanmaimobile
950 25/04/2013 1 ngày 6.949.000 ₫ Giảm 651.000 VNĐ duclinhmobile
951 24/04/2013 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ baominhstore
952 23/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
953 22/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ hotphonevn
954 21/04/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ smartphone468
955 20/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
956 19/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
957 18/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
958 17/04/2013 4 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
959 13/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
960 12/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
961 11/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
962 10/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
963 09/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
964 08/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
965 07/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
966 06/04/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ GiaHuymobile
967 05/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
968 04/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
969 03/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
970 02/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
971 01/04/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
972 31/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
973 30/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
974 29/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
975 28/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
976 27/03/2013 7 ngày 7.750.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
977 20/03/2013 1 ngày 7.750.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ hotphonevn
978 19/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
979 18/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
980 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
981 16/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ smartphone468
982 15/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
983 14/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
984 13/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
985 12/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ phananhmobile
986 11/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tekzone
987 10/03/2013 1 ngày 9.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kmobileshop
988 09/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
989 08/03/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 701.000 VNĐ phananhmobile
990 07/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
991 06/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
992 05/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
993 04/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
994 03/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
995 02/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
996 01/03/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
997 28/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
998 27/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
999 26/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1000 25/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1001 24/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1002 23/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 1.401.000 VNĐ smartphone468
1003 22/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.699.000 VNĐ binhduongmobile
1004 21/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Giá không đổi phumymobile
1005 20/02/2013 1 ngày 13.399.000 ₫ Tăng 3.699.000 VNĐ phumymobile
1006 19/02/2013 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 3.290.000 VNĐ binhduongmobile
1007 18/02/2013 1 ngày 12.990.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ htcshowroom
1008 17/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi mobilechinhhang
1009 16/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1010 15/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
1011 14/02/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ B_Nmobile
1012 13/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1013 12/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1014 11/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1015 10/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1016 09/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ HTCgiare
1017 08/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ GiaHuymobile
1018 07/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1019 06/02/2013 1 ngày 7.490.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ HTCgiare
1020 05/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ HTCgiare
1021 04/02/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ GiaHuymobile
1022 03/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1023 02/02/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1024 01/02/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ smartphone468
1025 31/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1026 30/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1027 29/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ HTCgiare
1028 28/01/2013 1 ngày 8.299.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ smartphone468
1029 27/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi phananhmobile
1030 26/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ phananhmobile
1031 25/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ GiaHuymobile
1032 24/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
1033 23/01/2013 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ HTCgiare
1034 22/01/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ bichngocmobile
1035 21/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1036 20/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1037 19/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1038 18/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1039 17/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1040 16/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1041 15/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ GiaHuymobile
1042 14/01/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ TranNamMobile
1043 13/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ salephone
1044 12/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1045 11/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
1046 10/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
1047 09/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi salephone
1048 08/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ salephone
1049 07/01/2013 1 ngày 9.090.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
1050 06/01/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ salephone
1051 05/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1052 04/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1053 03/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1054 02/01/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1055 01/01/2013 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1056 31/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1057 30/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
1058 29/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi mobile_thienphu
1059 28/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ mobile_thienphu
1060 27/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ hotphonevn
1061 26/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ anhkhoamobile
1062 25/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1063 24/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1064 23/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1065 22/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1066 21/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1067 20/12/2012 1 ngày 9.190.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hotphonevn
1068 19/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1069 18/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1070 17/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hotphonevn
1071 16/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
1072 15/12/2012 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ ThanhLapStore
1073 14/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1074 13/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1075 12/12/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hotphonevn
1076 11/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
1077 10/12/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ TranNamMobile
1078 09/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1079 08/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1080 07/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1081 06/12/2012 1 ngày 8.499.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ trungmobile
1082 05/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1083 04/12/2012 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ trungmobile
1084 03/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1085 02/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1086 01/12/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1087 30/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1088 29/11/2012 1 ngày 9.119.000 ₫ Giảm 271.000 VNĐ hotphonevn
1089 28/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1090 27/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1091 26/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1092 25/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1093 24/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Giá không đổi hotphonevn
1094 23/11/2012 1 ngày 9.390.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ hotphonevn
1095 22/11/2012 1 ngày 8.300.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ manhphatmobile
1096 21/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1097 20/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1098 19/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1099 18/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1100 17/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1101 16/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
1102 15/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1103 14/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1104 13/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1105 12/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1106 11/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1107 10/11/2012 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ muahangtructuyen
1108 09/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1109 08/11/2012 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1110 07/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1111 06/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1112 05/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1113 04/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1114 03/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ conganhmobile
1115 02/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1116 01/11/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1117 31/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1118 30/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1119 29/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1120 28/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1121 27/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ conganhmobile
1122 26/10/2012 1 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
1123 25/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mobilechinhhang
1124 24/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1125 23/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1126 22/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1127 21/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1128 20/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1129 19/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1130 18/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
1131 17/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1132 16/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1133 15/10/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ binhduongmobile
1134 14/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1135 13/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1136 12/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1137 11/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1138 10/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1139 08/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1140 06/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1141 05/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1142 03/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1143 02/10/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1144 01/10/2012 2 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1145 29/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1146 28/09/2012 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1147 22/09/2012 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ conganhmobile
1148 21/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tekzone
1149 20/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ taotrangmobile
1150 19/09/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ NTComputer
1151 18/09/2012 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ taotrangmobile
1152 17/09/2012 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1153 16/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tekzone
1154 15/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ taotrangmobile
1155 14/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1156 13/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ duclinhmobile
1157 12/09/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ taotrangmobile
1158 11/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ duclinhmobile
1159 10/09/2012 1 ngày 10.490.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ NTComputer
1160 09/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1161 08/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1162 07/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1163 06/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
1164 05/09/2012 1 ngày 10.599.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ duclinhmobile
1165 04/09/2012 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1166 03/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1167 02/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1168 01/09/2012 1 ngày 10.799.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ GiaHuymobile
1169 31/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1170 30/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1171 29/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1172 28/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
1173 27/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1174 26/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1175 25/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1176 24/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1177 23/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1178 22/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1179 21/08/2012 7 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1180 14/08/2012 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1181 12/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ smartphone468
1182 11/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1183 10/08/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngocmobile
1184 09/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1185 08/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1186 07/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1187 06/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1188 05/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ digiphone
1189 04/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1190 03/08/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonecare
1191 02/08/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ digiphone
1192 01/08/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ GiaHuymobile
1193 31/07/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1194 30/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
1195 29/07/2012 1 ngày 11.199.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
1196 28/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1197 27/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
1198 26/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
1199 25/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ trungtamasia
1200 24/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ trungmobile
1201 23/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 1.860.000 VNĐ trungtamasia
1202 22/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1203 21/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1204 20/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1205 19/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1206 18/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giá không đổi didongviet
1207 17/07/2012 1 ngày 9.490.000 ₫ Giảm 1.860.000 VNĐ didongviet
1208 16/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1209 15/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1210 14/07/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ Diepmobile
1211 13/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1212 12/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1213 11/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giá không đổi smartphonecare
1214 10/07/2012 1 ngày 11.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphonecare
1215 09/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1216 08/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1217 07/07/2012 1 ngày 11.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
1218 06/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
1219 05/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocmobile
1220 04/07/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dienthoaisaigon
1221 03/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1222 02/07/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
1223 01/07/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ngocmobile
1224 30/06/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ digiphone
1225 29/06/2012 1 ngày 11.499.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclinhmobile
1226 28/06/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
1227 27/06/2012 1 ngày 11.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bichngocmobile
1228 26/06/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
1229 25/06/2012 11.800.000 ₫ tiencuongmobile
Có tổng cộng 1.229 thay đổi giá của sản phẩm HTC One X S720E (HTC Endeavor/ HTC Supreme/ HTC Edge) 32GB Black đã được hệ thống ghi lại.