• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/03/2015 3 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
2 27/02/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
3 26/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
4 25/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
5 24/02/2015 14 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
6 10/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
7 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
8 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
9 07/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
10 06/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
11 05/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
12 04/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
13 03/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
14 02/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
15 01/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vanphatmobile
16 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
17 30/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
18 29/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
19 28/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
20 27/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 4.090.000 VNĐ didongquynhvy
21 26/01/2015 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 4.090.000 VNĐ laptop24h
22 25/01/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ didongquynhvy
23 10/01/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ AndroidShop
24 09/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 3.030.000 VNĐ chuyenphanphoivn
25 08/01/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.030.000 VNĐ hoguommobile
26 07/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 1.530.000 VNĐ chuyenphanphoivn
27 06/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
28 05/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
29 04/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 03/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
31 02/01/2015 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
32 31/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
33 30/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
34 29/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
35 28/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
36 27/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
37 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
38 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
39 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
40 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
41 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
42 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
43 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
44 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
45 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
46 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
47 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
48 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
49 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
50 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
51 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
52 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
53 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
54 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
55 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
56 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
57 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
58 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
59 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
60 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
61 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
62 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
63 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
64 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
65 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
66 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
67 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
68 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
69 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
70 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
71 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
72 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
73 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
74 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
75 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
76 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
77 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
79 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
80 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
81 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
82 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
83 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
84 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
85 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
86 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
87 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
88 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
89 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
90 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
91 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
92 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
93 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
94 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
95 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
96 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
97 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
98 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
99 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
100 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
101 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
102 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
103 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
104 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
105 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
106 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
107 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
108 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
109 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
110 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
111 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
112 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
113 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
114 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
115 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
116 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
117 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
118 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
119 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
120 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
121 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
122 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
123 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
124 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
125 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
126 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
127 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
128 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
129 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
130 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
131 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
132 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
133 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
134 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
135 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
136 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
137 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
138 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
139 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
140 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
141 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
142 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
143 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
144 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
145 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
146 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
147 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
148 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
149 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
150 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
151 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
152 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
153 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
154 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
155 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
156 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
157 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
158 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
159 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
160 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
161 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
162 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
163 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
164 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
165 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
166 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
167 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
168 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
169 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
170 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
171 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
172 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
173 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
174 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
175 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
176 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
177 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
178 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
179 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
180 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
181 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
182 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
183 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
184 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
185 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
186 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
187 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
188 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
189 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
190 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
191 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
192 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
193 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
194 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
195 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
196 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
197 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
198 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
199 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
200 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
201 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
202 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ avishop
203 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
204 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
205 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
206 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
207 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
208 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
209 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
210 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
211 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
212 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
213 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
214 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
215 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
216 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
217 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
218 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
219 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
220 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
221 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
222 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
223 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
224 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
225 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
226 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
227 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
228 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
229 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
230 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
231 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
232 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shophoanghuymobile
233 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
234 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ techshop
235 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
236 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
237 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
238 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
239 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
240 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
241 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
242 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
243 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
244 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
245 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
246 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
247 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
248 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
249 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
250 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
251 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
252 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
253 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
254 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
255 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
256 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
257 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ avishop
258 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
259 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
260 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
261 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
262 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
263 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
264 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
265 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
266 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
267 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
268 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
269 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
276 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
277 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
278 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
279 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
280 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ techshop
281 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ itlead
282 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
283 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
284 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
285 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
286 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
287 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
288 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
289 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
290 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
291 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
292 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
293 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ techshop
294 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
295 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
303 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
304 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
305 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
306 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
307 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
308 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
309 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
310 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
311 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
312 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
313 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
314 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
315 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
316 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
317 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
318 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
319 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
320 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
321 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
322 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
323 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
324 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
325 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
326 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
327 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
328 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
329 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
330 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
331 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
332 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
333 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
334 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
335 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
336 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
337 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
338 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ avishop
339 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
340 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
341 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
342 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
343 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
344 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
345 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
346 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
347 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
348 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
349 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
350 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
351 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
352 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
353 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
354 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
355 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
356 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
357 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
358 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
359 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
360 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
361 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
362 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
363 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
364 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
365 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
366 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
367 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
368 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
369 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
370 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
371 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
372 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
373 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
374 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
375 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
376 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
377 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
378 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
379 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
380 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
381 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
382 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
383 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
384 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
385 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
386 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
387 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
388 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
389 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
390 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
391 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
392 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
393 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
394 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
395 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
396 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
397 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
398 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
399 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
400 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Giá không đổi namaplaza
401 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
402 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ avishop
403 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
404 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
405 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
406 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
407 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
408 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
409 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ avishop
410 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 ₫ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
411 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
412 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
413 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
414 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
415 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
416 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
417 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
418 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
419 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
420 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
421 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
422 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
423 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
424 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
425 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ avishop
426 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
427 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
428 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
429 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
430 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
431 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
432 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
433 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
434 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
435 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
436 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
437 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ salephone
438 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
439 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
440 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
441 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
442 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
443 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
444 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
445 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
446 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
447 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
448 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
449 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
450 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
451 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
452 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
453 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
454 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
455 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
456 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
457 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
458 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
459 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
460 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
461 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
462 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
463 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
464 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
465 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
466 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
467 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
468 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
469 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
470 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
471 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
472 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
473 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
474 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
475 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
476 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ avishop
477 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi avishop
478 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
479 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
480 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
481 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
485 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
486 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
487 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
488 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
489 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
490 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
491 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
492 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
493 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
494 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
499 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
500 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
501 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
502 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
503 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
504 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
505 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
506 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
507 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
508 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi avishop
509 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ avishop
510 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
513 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
514 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
515 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
516 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
517 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
518 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
520 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
521 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
522 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
523 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
524 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
525 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
526 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
527 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
528 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
529 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
530 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
531 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
532 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
533 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
534 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
535 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
536 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
537 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
538 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
539 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
540 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
541 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
542 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
543 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
544 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
545 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
546 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
547 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
548 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
549 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
550 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
551 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
552 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
553 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
554 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
555 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
556 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
557 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
558 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
559 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
560 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
561 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
562 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
563 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
564 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
565 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
566 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
567 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
568 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
569 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
570 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
571 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
572 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
573 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
574 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
575 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
576 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
577 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
578 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
579 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
580 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
581 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
582 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
583 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
584 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
585 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
586 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
587 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
588 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
589 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
590 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
591 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
592 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
593 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
594 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
595 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
596 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
597 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
598 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
599 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
600 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
601 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
602 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
603 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
604 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
605 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
606 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
607 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
608 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
609 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
610 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
611 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
612 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
613 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
615 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
616 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
617 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
618 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
619 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
620 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
621 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
622 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
623 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
624 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
625 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
626 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
627 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
628 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
629 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
630 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
631 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
632 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
633 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
634 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
635 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
636 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
637 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
638 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
639 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
640 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
641 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
642 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
643 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
644 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
645 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
646 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
647 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
648 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
649 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
650 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
651 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
652 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
653 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
654 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
655 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
656 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
657 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
658 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
659 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
660 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
661 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
662 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
663 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
664 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
665 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
666 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
667 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
668 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
669 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
670 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
671 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
672 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
673 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
674 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
675 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
676 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
677 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
678 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
679 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
680 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
681 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
682 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
683 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
684 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
685 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
686 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
687 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
688 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
689 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
690 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
691 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
692 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
693 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
694 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
695 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
696 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
698 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
699 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
700 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
701 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
702 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
703 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
704 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
705 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
706 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
707 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
708 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
709 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
710 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
711 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
712 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
713 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
714 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
715 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
716 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
717 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
718 05/10/2012 6.700.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 718 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: pin sạc dự phòng, htc, toshiba, on da, inox 304