• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
2 01/04/2015 12 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
3 20/03/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
4 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ xuanmaimobile
5 18/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
6 17/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
7 16/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
8 15/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
9 14/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ hoguommobile
10 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ xuanmaimobile
12 11/03/2015 9 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ laptop24h
13 02/03/2015 3 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
14 27/02/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
15 26/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
16 25/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
17 24/02/2015 14 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
18 10/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
19 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
20 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
21 07/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
22 06/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
23 05/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
24 04/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
25 03/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
26 02/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
27 01/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vanphatmobile
28 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
29 30/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
30 29/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
31 28/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
32 27/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 4.090.000 VNĐ didongquynhvy
33 26/01/2015 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 4.090.000 VNĐ laptop24h
34 25/01/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ didongquynhvy
35 10/01/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ AndroidShop
36 09/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 3.030.000 VNĐ chuyenphanphoivn
37 08/01/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.030.000 VNĐ hoguommobile
38 07/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 1.530.000 VNĐ chuyenphanphoivn
39 06/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
40 05/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
41 04/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
42 03/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
43 02/01/2015 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
44 31/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
45 30/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
46 29/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
47 28/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
48 27/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
49 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
50 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
51 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
52 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
53 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
54 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
55 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
56 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
57 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
58 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
59 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
60 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
61 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
62 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
63 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
64 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
65 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
66 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
67 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
68 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
69 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
70 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
71 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
72 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
73 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
74 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
75 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
76 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
77 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
78 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
79 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
80 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
81 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
82 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
83 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
84 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
85 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
86 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
87 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
88 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
89 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
91 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
92 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
93 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
94 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
95 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
96 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
97 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
98 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
99 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
100 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
101 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
102 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
103 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
104 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
105 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
106 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
107 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
108 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
109 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
110 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
111 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
112 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
113 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
114 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
115 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
116 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
117 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
118 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
119 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
120 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
121 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
122 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
123 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
124 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
125 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
126 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
127 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
129 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
130 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
131 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
132 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
133 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
134 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
135 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
136 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
138 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
139 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
140 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
141 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
142 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
143 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
144 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
145 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
146 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
147 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
148 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
149 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
150 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
151 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
152 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
153 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
154 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
155 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
156 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
157 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
158 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
159 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
160 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
161 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
162 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
163 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
164 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
165 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
166 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
167 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
168 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
169 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
170 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
171 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
172 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
173 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
174 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
175 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
176 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
177 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
178 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
179 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
180 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
181 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
182 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
183 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
184 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
185 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
186 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
187 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
188 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
189 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
190 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
191 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
192 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
193 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
194 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
195 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
196 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
197 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
198 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
199 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
200 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
201 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
202 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
203 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
204 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
205 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
206 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
207 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
208 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
209 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
210 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
211 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
212 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
213 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
214 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ avishop
215 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
216 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
217 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
218 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
219 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
220 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
221 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
222 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
223 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
224 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
225 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
226 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
227 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
228 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
229 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
230 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
231 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
232 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
233 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
234 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
235 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
236 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
237 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
238 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
239 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
240 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
241 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
242 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
243 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
244 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shophoanghuymobile
245 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
246 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ techshop
247 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
248 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
249 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
250 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
251 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
252 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
253 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
254 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
255 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
256 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
257 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
258 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
259 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
260 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
261 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
262 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
263 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
264 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
265 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
266 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
267 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
268 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
269 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ avishop
270 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
271 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
272 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
273 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
274 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
275 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
276 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
277 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
278 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
279 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
280 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
281 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
288 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
289 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
290 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
291 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
292 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ techshop
293 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ itlead
294 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
295 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
296 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
297 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
298 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
299 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
300 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
301 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
302 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
303 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
304 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
305 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ techshop
306 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
307 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
310 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
311 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
312 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
313 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
314 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
315 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
316 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
317 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
318 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
319 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
320 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
321 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
322 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
323 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
324 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
325 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
326 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
327 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
328 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
329 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
330 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
331 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
332 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
333 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
334 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
335 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
336 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
337 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
338 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
339 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
340 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
341 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
342 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
343 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
344 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
345 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
346 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
347 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
348 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
349 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
350 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ avishop
351 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
352 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
353 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
354 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
355 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
356 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
357 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
358 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
359 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
360 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
361 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
362 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
363 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
364 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
365 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
366 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
367 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
368 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
369 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
370 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
371 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
372 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
373 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
374 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
375 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
376 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
377 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
378 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
379 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
380 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
381 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
382 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
383 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
384 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
385 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
386 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
387 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
388 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
389 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
390 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
391 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
392 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
393 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
394 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
395 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
396 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
397 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
398 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
399 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
400 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
401 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
402 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
403 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
404 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
405 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
406 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
407 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
408 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
409 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
410 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
411 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
412 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Giá không đổi namaplaza
413 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
414 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ avishop
415 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
416 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
417 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
418 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
419 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
420 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
421 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ avishop
422 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 ₫ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
423 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
424 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
425 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
426 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
427 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
428 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
429 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
430 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
431 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
432 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
433 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
434 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
435 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
436 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
437 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ avishop
438 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
439 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
440 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
441 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
442 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
443 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
444 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
445 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
446 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
447 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
448 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
449 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ salephone
450 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
451 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
452 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
453 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
454 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
455 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
456 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
457 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
458 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
459 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
460 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
461 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
462 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
463 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
464 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
465 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
466 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
467 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
468 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
469 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
470 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
471 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
472 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
473 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
474 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
475 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
476 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
477 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
478 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
479 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
480 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
481 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
482 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
483 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
484 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
485 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
486 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
487 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
488 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ avishop
489 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi avishop
490 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
491 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
492 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
493 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
497 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
498 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
499 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
500 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
501 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
502 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
503 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
504 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
505 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
506 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
507 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
508 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
511 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
512 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
513 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
514 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
515 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
516 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
517 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
518 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
520 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi avishop
521 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ avishop
522 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
525 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
526 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
527 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
528 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
529 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
530 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
532 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
533 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
534 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
535 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
536 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
537 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
538 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
539 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
540 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
541 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
542 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
543 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
544 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
545 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
546 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
547 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
548 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
549 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
550 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
551 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
552 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
553 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
554 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
555 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
556 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
557 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
558 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
559 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
560 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
561 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
562 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
563 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
564 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
565 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
566 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
567 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
568 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
569 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
570 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
571 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
572 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
573 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
574 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
575 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
576 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
577 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
578 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
579 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
580 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
581 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
582 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
583 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
584 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
585 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
586 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
587 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
588 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
589 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
590 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
591 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
592 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
593 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
594 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
595 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
596 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
597 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
598 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
599 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
600 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
601 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
602 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
603 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
604 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
605 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
606 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
607 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
608 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
609 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
610 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
611 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
612 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
613 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
614 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
615 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
616 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
617 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
618 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
619 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
620 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
621 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
622 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
623 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
624 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
625 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
626 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
627 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
631 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
632 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
633 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
634 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
635 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
636 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
637 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
638 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
639 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
640 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
641 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
642 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
643 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
644 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
645 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
646 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
647 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
648 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
649 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
650 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
651 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
652 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
653 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
654 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
655 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
656 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
657 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
658 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
659 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
660 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
661 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
662 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
663 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
664 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
665 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
666 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
667 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
668 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
669 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
670 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
671 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
672 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
673 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
674 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
675 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
676 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
677 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
678 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
679 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
680 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
681 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
682 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
683 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
684 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
685 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
686 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
687 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
688 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
689 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
690 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
691 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
692 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
693 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
694 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
695 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
696 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
697 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
698 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
699 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
700 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
701 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
702 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
703 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
704 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
705 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
706 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
707 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
708 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
709 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
710 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
711 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
712 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
713 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
714 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
715 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
716 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
717 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
718 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
719 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
720 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
721 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
722 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
723 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
724 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
725 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
726 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
727 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
728 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
729 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
730 05/10/2012 6.700.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 730 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc one, la ban, ss, hoa lang, on da