• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
2 28/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
3 27/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
4 26/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
5 25/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 24/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 23/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 22/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
9 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
10 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 19/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
12 18/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
13 17/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
14 16/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
15 15/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
16 14/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
17 13/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
18 12/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
19 11/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
20 10/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 09/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 08/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 07/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
24 06/05/2015 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
25 03/05/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
26 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
27 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
28 30/04/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
29 29/04/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
30 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
31 27/04/2015 8 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ AndroidShop
32 19/04/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobiletanphat
33 18/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
34 17/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
35 16/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
36 15/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
37 14/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
38 13/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
39 12/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ AndroidShop
40 11/04/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobiletanphat
41 10/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
42 09/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
43 08/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
44 07/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
45 06/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
46 05/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
47 04/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
48 03/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
49 02/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
50 01/04/2015 12 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
51 20/03/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
52 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ xuanmaimobile
53 18/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
54 17/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
55 16/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
56 15/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
57 14/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ hoguommobile
58 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
59 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ xuanmaimobile
60 11/03/2015 9 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ laptop24h
61 02/03/2015 3 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
62 27/02/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
63 26/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
64 25/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
65 24/02/2015 14 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
66 10/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
67 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
68 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
69 07/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
70 06/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
71 05/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
72 04/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
73 03/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
74 02/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
75 01/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vanphatmobile
76 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
77 30/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
78 29/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
79 28/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
80 27/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 4.090.000 VNĐ didongquynhvy
81 26/01/2015 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 4.090.000 VNĐ laptop24h
82 25/01/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ didongquynhvy
83 10/01/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ AndroidShop
84 09/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 3.030.000 VNĐ chuyenphanphoivn
85 08/01/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.030.000 VNĐ hoguommobile
86 07/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 1.530.000 VNĐ chuyenphanphoivn
87 06/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
88 05/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
89 04/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 03/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
91 02/01/2015 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
92 31/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
93 30/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
94 29/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
95 28/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
96 27/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
97 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
98 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
99 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
100 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
101 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
102 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
103 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
104 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
105 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
106 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
107 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
108 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
109 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
110 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
111 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
112 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
113 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
114 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
115 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
116 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
117 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
118 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
119 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
120 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
121 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
122 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
123 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
124 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
125 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
126 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
127 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
128 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
129 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
130 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
131 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
132 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
133 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
134 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
135 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
136 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
137 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
138 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
139 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
140 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
141 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
142 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
143 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
144 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
145 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
146 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
147 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
148 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
149 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
150 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
151 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
152 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
153 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
154 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
155 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
156 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
157 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
158 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
159 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
160 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
161 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
162 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
163 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
164 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
165 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
166 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
167 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
168 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
169 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
170 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
171 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
172 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
173 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
174 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
175 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
176 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
177 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
178 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
180 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
181 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
182 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
183 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
184 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
185 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
186 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
187 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
188 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
189 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
190 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
191 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
192 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
193 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
194 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
195 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
196 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
197 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
198 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
199 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
200 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
201 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
202 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
203 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
204 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
205 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
206 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
207 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
208 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
209 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
210 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
211 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
212 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
213 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
214 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
215 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
216 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
217 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
218 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
219 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
220 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
221 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
222 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
223 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
224 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
225 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
226 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
227 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
228 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
229 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
230 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
231 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
232 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
233 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
234 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
235 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
236 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
237 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
238 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
239 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
240 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
241 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
242 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
243 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
244 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
245 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
246 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
247 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
248 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
249 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
250 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
251 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
252 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
253 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
254 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
255 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
256 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
257 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
258 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
259 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
260 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
261 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
262 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ avishop
263 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
264 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
265 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
266 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
267 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
268 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
269 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
270 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
271 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
272 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
273 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
274 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
275 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
276 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
277 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
278 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
279 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
280 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
281 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
282 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
283 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
284 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
285 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
286 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
287 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
288 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
289 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
290 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
291 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
292 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shophoanghuymobile
293 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
294 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ techshop
295 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
296 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
297 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
298 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
299 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
300 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
301 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
302 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
303 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
304 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
305 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
306 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
307 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
308 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
309 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
310 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
311 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
312 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
313 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
314 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
315 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
316 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
317 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ avishop
318 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
319 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
320 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
321 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
322 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
323 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
324 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
325 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
326 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
327 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
328 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
329 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
330 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
331 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
332 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
333 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
334 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
335 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
336 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
337 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
338 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
339 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
340 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ techshop
341 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ itlead
342 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
343 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
344 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
345 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
346 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
347 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
348 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
349 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
350 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
351 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
352 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
353 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ techshop
354 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
355 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
356 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
357 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
359 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
363 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
364 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
365 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
366 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
367 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
368 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
369 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
370 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
371 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
372 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
373 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
374 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
375 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
376 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
377 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
378 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
379 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
380 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
381 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
382 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
383 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
384 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
385 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
386 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
387 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
388 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
389 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
390 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
391 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
392 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
393 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
394 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
395 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
396 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
397 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
398 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ avishop
399 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
400 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
401 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
402 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
403 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
404 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
405 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
406 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
407 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
408 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
409 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
410 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
411 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
412 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
413 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
414 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
415 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
416 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
417 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
418 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
419 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
420 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
421 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
422 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
423 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
424 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
425 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
426 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
427 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
428 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
429 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
430 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
431 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
432 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
433 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
434 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
435 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
436 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
437 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
438 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
439 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
440 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
441 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
442 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
443 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
444 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
445 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
446 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
447 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
448 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
449 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
450 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
451 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
452 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
453 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
454 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
455 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
456 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
457 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
458 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
459 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
460 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Giá không đổi namaplaza
461 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
462 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ avishop
463 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
464 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
465 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
466 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
467 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
468 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
469 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ avishop
470 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 ₫ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
471 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
472 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
473 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
474 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
475 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
476 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
477 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
478 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
479 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
480 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
481 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
482 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
483 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
484 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
485 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ avishop
486 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
487 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
488 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
489 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
490 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
491 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
492 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
493 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
494 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
495 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
496 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
497 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ salephone
498 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
499 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
500 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
501 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
502 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
503 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
504 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
505 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
506 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
507 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
508 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
509 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
510 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
511 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
512 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
513 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
514 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
515 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
516 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
517 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
518 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
519 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
520 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
521 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
522 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
523 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
524 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
525 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
526 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
527 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
528 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
529 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
530 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
531 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
532 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
533 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
534 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
535 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
536 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ avishop
537 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi avishop
538 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
539 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
540 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
541 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
542 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
543 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
544 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
545 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
546 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
547 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
548 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
549 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
550 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
551 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
552 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
553 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
554 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
555 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
556 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
557 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
558 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
559 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
560 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
561 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
562 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
563 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
564 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
565 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
566 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
567 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
568 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi avishop
569 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ avishop
570 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
571 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
572 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
573 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
574 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
575 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
576 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
577 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
578 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
579 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
580 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
581 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
582 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
583 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
584 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
585 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
586 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
587 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
588 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
589 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
590 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
591 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
592 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
593 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
594 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
595 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
596 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
597 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
598 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
599 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
600 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
601 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
602 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
603 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
604 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
605 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
606 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
607 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
608 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
609 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
610 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
611 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
612 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
613 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
614 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
615 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
616 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
617 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
618 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
619 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
620 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
621 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
622 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
623 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
624 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
625 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
626 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
627 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
628 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
629 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
630 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
631 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
632 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
633 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
634 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
635 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
636 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
637 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
638 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
639 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
640 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
641 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
642 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
643 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
644 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
645 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
646 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
647 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
648 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
649 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
650 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
651 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
652 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
653 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
654 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
655 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
656 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
657 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
658 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
659 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
660 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
661 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
662 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
663 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
664 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
665 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
666 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
667 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
668 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
669 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
670 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
671 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
672 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
673 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
674 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
675 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
676 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
677 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
678 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
679 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
680 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
681 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
682 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
683 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
684 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
685 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
686 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
687 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
688 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
689 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
690 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
691 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
692 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
693 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
694 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
695 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
696 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
697 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
698 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
699 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
700 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
701 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
702 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
703 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
704 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
705 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
706 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
707 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
708 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
709 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
710 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
711 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
712 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
713 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
714 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
715 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
716 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
717 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
718 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
719 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
720 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
721 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
722 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
723 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
724 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
725 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
726 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
727 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
728 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
729 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
730 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
731 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
732 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
733 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
734 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
735 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
736 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
737 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
738 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
739 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
740 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
741 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
742 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
743 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
744 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
745 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
746 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
747 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
748 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
749 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
750 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
751 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
752 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
753 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
754 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
755 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
756 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
757 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
758 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
759 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
760 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
761 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
762 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
763 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
764 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
765 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
766 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
767 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
768 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
769 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
770 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
771 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
772 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
773 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
774 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
775 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
776 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
777 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
778 05/10/2012 6.700.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 778 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 4, tien dong ho, ken, loa to, ti vi re