• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
2 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
3 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
4 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
5 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
6 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
7 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
8 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
9 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
10 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
11 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
12 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
13 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
14 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
15 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
16 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
17 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
18 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
19 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
20 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
21 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
22 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
23 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
24 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
25 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
26 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
27 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
28 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
29 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
30 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
31 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
32 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
33 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
34 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
35 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
36 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
37 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
38 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
39 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
40 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
41 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
42 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
43 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
44 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
45 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
46 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
47 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
48 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
49 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
50 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
51 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
52 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
53 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
54 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
55 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
56 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
57 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
58 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
59 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
60 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
61 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
62 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
63 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
64 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
65 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
66 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
67 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
68 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
69 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
70 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
71 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
72 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
73 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
74 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
75 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
76 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
77 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
78 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
79 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
80 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
81 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
82 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
83 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
84 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
85 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
86 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
87 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
88 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
89 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
90 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
91 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
92 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
93 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
94 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
95 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
96 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
97 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
98 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
99 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
100 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
101 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
102 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
103 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
104 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
105 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
106 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
107 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
108 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
109 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
110 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
111 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
112 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
113 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
114 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
115 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
116 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
117 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
118 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
119 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
120 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
121 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
122 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
123 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
124 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
125 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
126 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
127 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
128 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
129 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
130 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
131 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
132 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
133 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
134 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
135 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
136 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
137 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
138 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
139 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
140 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
141 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
142 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
143 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
144 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
145 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
146 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
147 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
148 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
149 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
150 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
151 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
152 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
153 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
154 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
155 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
156 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
157 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
158 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
159 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
160 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
161 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
162 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
163 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
164 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
165 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
166 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ avishop
167 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
168 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
169 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
170 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
171 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
172 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
173 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
174 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
175 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
176 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
177 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
178 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
179 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
180 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
181 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
182 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
183 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
184 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
185 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
186 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
187 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
188 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
189 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
190 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
191 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
192 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
193 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
194 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
195 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
196 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi shophoanghuymobile
197 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
198 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ techshop
199 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
200 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
201 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
202 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
203 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
204 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
205 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
206 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
207 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
208 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
209 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
210 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
211 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
212 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
213 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
214 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
215 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
216 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
217 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
218 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
219 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
220 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
221 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ avishop
222 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
223 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
224 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
225 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
226 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
227 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
228 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
229 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
230 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
231 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
232 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
233 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
240 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
241 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
242 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
243 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
244 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ techshop
245 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ itlead
246 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
247 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
248 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
249 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
250 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
251 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
252 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
253 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
254 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
255 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
256 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
257 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ techshop
258 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
259 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
267 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
268 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
269 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
270 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
271 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
272 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
273 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
274 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
275 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
276 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
277 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
278 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
279 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
280 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
281 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
282 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
283 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
284 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
285 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
286 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
287 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
288 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
289 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
290 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
291 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
292 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
293 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
294 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
295 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
296 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
297 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
298 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
299 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
300 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
301 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
302 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ avishop
303 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
304 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
305 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
306 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
307 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
308 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
309 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
310 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
311 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
312 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
313 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
314 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
315 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
316 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
317 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
318 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
319 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
320 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
321 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
322 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
323 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
324 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
325 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
326 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
327 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
328 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
329 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
330 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
331 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
332 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
333 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
334 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
335 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
336 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
337 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
338 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
339 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
340 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
341 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
342 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
343 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
344 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
345 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
346 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
347 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
348 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
349 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
350 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
351 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
352 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
353 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
354 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
355 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
356 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
357 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
358 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
359 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
360 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
361 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
362 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
363 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
364 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Giá không đổi namaplaza
365 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
366 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ avishop
367 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
368 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
369 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
370 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
371 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
372 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
373 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ avishop
374 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 VNĐ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
375 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
376 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
377 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
378 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
379 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
380 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
381 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
382 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
383 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
384 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
385 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
386 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
387 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
388 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
389 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ avishop
390 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
391 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
392 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
393 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
394 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
395 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
396 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
397 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
398 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
399 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
400 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
401 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ salephone
402 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
403 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
404 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
405 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
406 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
407 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
408 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
409 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
410 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
411 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
412 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
413 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
414 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
415 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
416 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
417 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
418 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
419 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
420 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
421 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
422 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
423 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
424 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
425 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
426 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
427 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
428 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
429 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
430 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
431 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
432 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
433 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
434 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
435 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
436 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
437 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
438 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
439 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
440 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ avishop
441 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi avishop
442 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
443 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
444 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
445 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
446 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
447 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
448 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
449 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
450 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
451 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
452 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
453 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
454 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
455 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
456 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
457 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
458 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
459 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
460 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
461 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
462 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
463 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
464 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
465 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
466 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
467 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
468 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
469 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
470 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
471 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
472 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi avishop
473 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ avishop
474 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
475 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
476 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
477 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
478 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
479 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
480 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
481 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
482 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
483 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
484 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
485 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
486 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
487 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
488 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
489 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
490 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
491 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
492 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
493 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
494 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
495 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
496 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
497 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
498 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
499 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
500 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
501 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
502 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
503 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
504 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
505 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
506 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
507 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
508 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
509 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
510 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
511 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
512 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
513 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
514 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
515 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
516 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
517 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
518 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
519 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
520 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
521 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
522 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
523 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
524 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
525 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
526 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
527 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
528 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
529 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
530 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
531 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
532 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
533 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
534 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
535 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
536 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
537 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
538 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
539 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
540 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
541 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
542 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
543 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
544 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
545 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
546 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
547 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
548 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
549 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
550 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
551 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
552 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
553 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
554 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
555 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
556 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
557 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
558 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
559 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
560 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
561 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
562 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
563 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
564 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
565 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
566 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
567 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
568 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
569 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
570 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
571 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
572 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
573 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
574 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
575 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
576 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
577 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
578 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
579 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
580 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
581 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
582 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
583 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
584 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
585 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
586 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
587 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
588 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
589 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
590 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
591 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
592 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
593 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
594 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
595 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
596 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
597 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
598 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
599 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
600 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
601 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
602 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
603 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
604 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
605 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
606 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
607 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
608 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
609 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
610 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
611 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
612 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
613 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
614 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
615 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
616 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
617 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
618 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
619 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
620 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
621 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
622 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
623 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
624 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
625 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
626 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
627 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
628 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
629 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
630 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
631 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
632 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
633 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
634 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
635 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
636 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
637 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
638 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
639 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
640 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
641 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
642 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
643 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
644 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
645 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
646 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
647 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
648 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
649 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
650 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
651 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
652 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
653 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
654 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
655 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
656 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
657 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
658 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
659 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
660 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
661 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
662 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
663 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
664 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
665 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
666 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
667 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
668 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
669 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
670 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
671 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
672 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
673 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
674 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
675 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
676 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
677 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
678 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
679 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
680 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
681 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
682 05/10/2012 6.700.000 VNĐ vienthinh
Có tổng cộng 682 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile