• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobiletanphat
2 18/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
3 17/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
4 16/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
5 15/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
6 14/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
7 13/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
8 12/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ AndroidShop
9 11/04/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobiletanphat
10 10/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
11 09/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
12 08/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
13 07/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
14 06/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
15 05/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
16 04/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
17 03/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
18 02/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 01/04/2015 12 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
20 20/03/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
21 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ xuanmaimobile
22 18/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
23 17/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
24 16/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
25 15/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
26 14/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ hoguommobile
27 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
28 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ xuanmaimobile
29 11/03/2015 9 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ laptop24h
30 02/03/2015 3 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
31 27/02/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
32 26/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
33 25/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
34 24/02/2015 14 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
35 10/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
36 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
37 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
38 07/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
39 06/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
40 05/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
41 04/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
42 03/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
43 02/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
44 01/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vanphatmobile
45 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
46 30/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
47 29/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
48 28/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
49 27/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 4.090.000 VNĐ didongquynhvy
50 26/01/2015 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 4.090.000 VNĐ laptop24h
51 25/01/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ didongquynhvy
52 10/01/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ AndroidShop
53 09/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 3.030.000 VNĐ chuyenphanphoivn
54 08/01/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.030.000 VNĐ hoguommobile
55 07/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 1.530.000 VNĐ chuyenphanphoivn
56 06/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
57 05/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
58 04/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 03/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
60 02/01/2015 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
61 31/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
62 30/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
63 29/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
64 28/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
65 27/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
66 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
67 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
68 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
69 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
70 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
71 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
72 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
73 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
74 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
75 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
76 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
77 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
78 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
79 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
80 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
81 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
82 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
83 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
84 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
85 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
86 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
87 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
88 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
89 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
90 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
91 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
92 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
93 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
94 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
95 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
96 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
97 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
98 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
99 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
100 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
101 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
102 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
104 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
105 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
106 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
107 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
108 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
109 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
110 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
111 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
112 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
113 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
114 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
115 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
116 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
117 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
118 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
119 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
120 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
121 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
122 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
123 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
124 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
125 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
126 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
127 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
128 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
129 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
130 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
131 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
132 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
133 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
134 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
135 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
136 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
137 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
138 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
139 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
140 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
141 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
142 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
143 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
144 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
145 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
146 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
147 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
148 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
149 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
150 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
151 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
152 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
153 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
154 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
155 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
156 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
157 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
158 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
159 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
160 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
161 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
162 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
163 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
164 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
165 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
166 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
167 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
168 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
169 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
170 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
171 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
172 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
173 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
174 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
175 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
176 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
177 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
178 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
179 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
180 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
181 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
182 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
183 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
184 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
185 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
186 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
187 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
188 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
189 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
190 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
191 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
192 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
193 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
194 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
195 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
196 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
197 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
198 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
199 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
200 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
201 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
202 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
203 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
204 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
205 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
206 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
207 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
208 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
209 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
210 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
211 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
212 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
213 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
214 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
215 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
216 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
217 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
218 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
219 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
220 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
221 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
222 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
223 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
224 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
225 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
226 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
227 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
228 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
229 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
230 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
231 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ avishop
232 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
233 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
234 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
235 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
236 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
237 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
238 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
239 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
240 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
241 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
242 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
243 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
244 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
245 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
246 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
247 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
248 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
249 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
250 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
251 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
252 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
253 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
254 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
255 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
256 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
257 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
258 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
259 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
260 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
261 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shophoanghuymobile
262 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
263 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ techshop
264 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
265 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
266 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
267 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
268 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
269 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
270 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
271 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
272 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
273 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
274 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
275 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
276 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
277 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
278 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
279 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
280 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
281 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
282 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
283 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
284 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
285 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
286 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ avishop
287 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
288 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
289 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
290 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
291 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
292 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
293 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
294 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
295 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
296 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
297 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
298 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
305 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
306 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
307 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
308 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
309 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ techshop
310 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ itlead
311 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
312 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
313 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
314 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
315 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
316 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
317 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
318 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
319 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
320 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
321 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
322 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ techshop
323 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
324 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
325 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
326 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
327 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
328 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
329 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
330 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
331 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
332 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
333 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
334 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
335 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
336 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
337 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
338 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
339 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
340 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
341 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
342 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
343 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
344 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
345 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
346 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
347 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
348 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
349 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
350 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
351 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
352 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
353 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
354 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
355 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
356 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
357 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
358 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
359 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
360 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
361 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
362 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
363 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
364 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
365 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
366 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
367 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ avishop
368 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
369 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
370 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
371 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
372 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
373 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
374 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
375 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
376 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
377 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
378 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
379 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
380 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
381 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
382 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
383 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
384 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
385 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
386 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
387 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
388 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
389 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
390 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
391 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
392 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
393 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
394 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
395 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
396 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
397 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
398 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
399 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
400 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
401 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
402 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
403 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
404 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
405 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
406 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
407 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
408 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
409 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
410 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
411 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
412 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
413 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
414 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
415 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
416 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
417 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
418 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
419 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
420 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
421 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
422 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
423 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
424 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
425 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
426 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
427 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
428 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
429 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Giá không đổi namaplaza
430 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
431 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ avishop
432 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
433 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
434 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
435 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
436 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
437 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
438 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ avishop
439 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 ₫ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
440 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
441 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
442 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
443 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
444 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
445 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
446 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
447 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
448 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
449 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
450 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
451 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
452 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
453 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
454 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ avishop
455 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
456 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
457 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
458 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
459 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
460 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
461 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
462 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
463 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
464 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
465 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
466 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ salephone
467 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
468 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
469 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
470 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
471 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
472 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
473 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
474 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
475 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
476 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
477 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
478 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
479 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
480 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
481 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
482 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
483 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
484 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
485 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
486 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
487 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
488 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
489 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
490 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
491 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
492 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
493 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
494 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
495 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
496 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
497 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
498 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
499 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
500 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
501 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
502 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
503 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
504 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
505 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ avishop
506 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi avishop
507 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
508 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
509 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
510 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
514 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
515 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
516 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
517 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
518 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
519 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
520 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
521 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
522 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
523 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
525 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
526 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
527 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
528 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
529 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
530 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
531 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
532 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
533 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
534 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
535 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
536 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
537 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi avishop
538 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ avishop
539 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
540 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
541 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
542 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
543 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
544 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
545 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
546 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
547 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
548 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
549 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
550 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
551 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
552 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
553 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
554 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
555 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
556 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
557 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
558 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
559 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
560 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
561 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
562 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
563 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
564 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
565 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
566 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
567 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
568 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
569 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
570 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
571 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
572 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
573 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
574 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
575 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
576 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
577 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
578 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
579 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
580 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
581 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
582 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
583 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
584 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
585 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
586 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
587 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
588 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
589 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
590 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
591 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
592 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
593 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
594 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
595 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
596 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
597 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
598 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
599 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
600 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
601 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
602 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
603 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
604 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
605 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
606 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
607 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
608 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
609 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
610 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
611 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
612 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
613 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
615 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
616 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
617 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
618 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
619 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
620 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
621 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
622 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
623 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
624 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
625 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
626 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
627 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
628 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
629 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
630 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
631 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
632 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
633 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
634 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
635 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
636 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
637 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
638 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
639 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
640 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
641 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
642 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
643 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
644 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
645 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
646 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
647 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
648 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
649 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
650 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
651 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
652 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
653 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
654 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
655 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
656 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
657 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
658 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
659 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
660 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
661 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
662 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
663 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
664 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
665 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
666 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
667 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
668 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
669 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
670 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
671 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
672 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
673 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
674 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
675 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
676 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
677 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
678 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
679 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
680 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
681 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
682 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
683 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
684 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
685 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
686 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
687 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
688 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
689 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
690 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
691 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
692 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
693 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
694 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
695 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
696 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
697 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
698 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
699 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
700 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
701 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
702 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
703 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
704 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
705 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
706 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
707 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
708 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
709 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
710 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
711 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
712 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
713 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
714 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
715 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
716 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
717 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
718 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
719 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
720 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
721 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
722 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
723 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
724 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
725 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
726 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
727 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
728 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
729 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
730 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
731 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
732 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
733 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
734 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
735 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
736 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
737 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
738 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
739 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
740 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
741 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
742 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
743 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
744 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
745 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
746 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
747 05/10/2012 6.700.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 747 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: in nhiệt, may cha, ss, tivi, loa