• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 4.090.000 VNĐ didongquynhvy
2 26/01/2015 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 4.090.000 VNĐ laptop24h
3 25/01/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ didongquynhvy
4 10/01/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ AndroidShop
5 09/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 3.030.000 VNĐ chuyenphanphoivn
6 08/01/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.030.000 VNĐ hoguommobile
7 07/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 1.530.000 VNĐ chuyenphanphoivn
8 06/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
9 05/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
10 04/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 03/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
12 02/01/2015 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
13 31/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
14 30/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
15 29/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
16 28/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
17 27/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
18 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
19 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
20 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
21 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
22 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
23 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
24 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
25 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
26 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
27 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
28 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
29 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
30 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
31 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
32 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
33 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
34 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
35 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
36 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
37 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
38 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
39 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
40 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
41 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
42 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
43 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
44 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
45 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
46 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
47 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
48 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
49 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
50 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
51 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
52 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
53 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
54 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
55 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
56 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
57 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
58 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
60 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
61 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
62 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
63 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
64 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
65 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
66 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
67 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
68 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
69 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
70 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
71 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
72 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
73 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
74 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
75 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
76 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
77 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
78 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
79 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
80 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
81 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
82 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
83 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
84 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
85 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
86 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
87 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
88 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
89 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
90 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
91 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
92 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
93 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
94 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
95 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
97 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
98 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
100 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
101 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
102 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
103 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
104 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
105 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
106 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
107 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
108 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
109 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
110 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
111 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
112 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
113 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
114 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
115 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
116 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
117 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
118 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
119 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
120 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
121 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
122 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
123 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
124 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
125 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
126 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
127 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
128 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
129 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
130 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
131 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
132 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
133 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
134 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
135 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
136 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
137 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
138 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
139 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
140 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
141 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
142 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
143 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
144 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
145 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
146 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
147 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
148 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
149 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
150 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
151 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
152 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
153 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
154 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
155 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
156 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
157 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
158 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
159 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
160 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
161 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
162 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
163 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
164 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
165 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
166 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
167 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
168 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
169 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
170 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
171 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
172 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
173 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
174 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
175 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
176 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
177 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
178 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
179 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
180 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
181 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
182 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
183 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ avishop
184 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
185 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
186 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
187 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
188 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
189 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
190 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
191 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
192 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
193 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
194 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
195 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
196 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
197 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
198 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
199 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
200 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
201 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
202 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
203 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
204 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
205 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
206 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
207 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
208 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
209 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
210 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
211 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
212 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
213 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shophoanghuymobile
214 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
215 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ techshop
216 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
217 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
218 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
219 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
220 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
221 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
222 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
223 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
224 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
225 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
226 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
227 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
228 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
229 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
230 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
231 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
232 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
233 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
234 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
235 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
236 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
237 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
238 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ avishop
239 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
240 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
241 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
242 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
243 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
244 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
245 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
246 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
247 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
248 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
249 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
250 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
251 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
252 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
257 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
258 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
259 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
260 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
261 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ techshop
262 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ itlead
263 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
264 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
265 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
266 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
267 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
268 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
269 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
270 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
271 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
272 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
273 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
274 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ techshop
275 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
276 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
284 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
285 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
286 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
287 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
288 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
289 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
290 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
291 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
292 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
293 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
294 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
295 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
296 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
297 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
298 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
299 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
300 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
301 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
302 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
303 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
304 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
305 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
306 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
307 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
308 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
309 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
310 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
311 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
312 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
313 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
314 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
315 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
316 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
317 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
318 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
319 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ avishop
320 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
321 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
322 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
323 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
324 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
325 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
326 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
327 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
328 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
329 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
330 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
331 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
332 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
333 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
334 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
335 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
336 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
337 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
338 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
339 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
340 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
341 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
342 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
343 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
344 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
345 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
346 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
347 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
348 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
349 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
350 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
351 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
352 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
353 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
354 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
355 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
356 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
357 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
358 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
359 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
360 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
361 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
362 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
363 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
364 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
365 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
366 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
367 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
368 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
369 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
370 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
371 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
372 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
373 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
374 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
375 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
376 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
377 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
378 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
379 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
380 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
381 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Giá không đổi namaplaza
382 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
383 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ avishop
384 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
385 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
386 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
387 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
388 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
389 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
390 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ avishop
391 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 ₫ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
392 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
393 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
394 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
395 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
396 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
397 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
398 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
399 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
400 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
401 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
402 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
403 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
404 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
405 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
406 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ avishop
407 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
408 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
409 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
410 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
411 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
412 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
413 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
414 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
415 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
416 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
417 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
418 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ salephone
419 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
420 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
421 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
422 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
423 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
424 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
425 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
426 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
427 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
428 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
429 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
430 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
431 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
432 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
433 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
434 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
435 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
436 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
437 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
438 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
439 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
440 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
441 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
442 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
443 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
444 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
445 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
446 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
447 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
448 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
449 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
450 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
451 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
452 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
453 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
454 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
455 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
456 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
457 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ avishop
458 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi avishop
459 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
460 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
461 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
462 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
466 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
467 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
468 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
469 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
470 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
471 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
472 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
473 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
474 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
475 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
478 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
480 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
481 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
482 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
483 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
484 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
485 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
486 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
487 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
489 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi avishop
490 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ avishop
491 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
494 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
495 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
496 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
497 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
498 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
499 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
501 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
502 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
503 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
504 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
505 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
506 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
507 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
508 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
509 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
510 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
511 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
512 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
513 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
514 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
515 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
516 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
517 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
518 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
519 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
520 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
521 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
522 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
523 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
524 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
525 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
526 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
527 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
528 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
529 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
530 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
531 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
532 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
533 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
534 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
535 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
536 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
537 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
538 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
539 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
540 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
541 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
542 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
543 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
544 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
545 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
546 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
547 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
548 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
549 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
550 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
551 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
552 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
553 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
554 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
555 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
556 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
557 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
558 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
559 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
560 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
561 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
562 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
563 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
564 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
565 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
566 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
567 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
568 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
569 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
570 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
571 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
572 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
573 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
574 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
575 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
576 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
577 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
578 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
579 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
580 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
581 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
582 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
583 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
584 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
585 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
586 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
587 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
588 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
589 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
590 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
591 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
592 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
593 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
594 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
595 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
596 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
597 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
598 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
599 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
600 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
601 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
602 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
603 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
604 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
605 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
606 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
607 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
608 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
609 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
610 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
611 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
612 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
613 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
614 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
615 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
616 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
617 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
618 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
619 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
620 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
621 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
622 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
623 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
624 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
625 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
626 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
627 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
628 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
629 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
630 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
631 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
632 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
633 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
634 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
635 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
636 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
637 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
638 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
639 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
640 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
641 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
642 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
643 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
644 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
645 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
646 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
647 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
648 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
649 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
650 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
651 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
652 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
653 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
654 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
655 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
656 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
657 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
658 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
659 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
660 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
661 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
662 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
663 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
664 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
665 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
666 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
667 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
668 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
669 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
670 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
671 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
672 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
673 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
674 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
675 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
676 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
677 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
678 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
679 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
680 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
681 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
682 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
683 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
684 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
685 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
686 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
687 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
688 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
689 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
690 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
691 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
692 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
693 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
694 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
695 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
696 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
697 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
698 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
699 05/10/2012 6.700.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 699 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile