• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
2 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
3 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
4 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
5 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
6 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
7 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
8 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
9 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
10 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
11 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
12 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
13 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
14 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
15 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
16 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
17 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
18 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
19 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
20 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
21 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
22 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
23 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
24 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
25 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
26 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
27 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
28 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
29 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
30 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
31 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
32 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
33 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
34 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
35 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
36 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
37 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
38 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
39 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
40 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
41 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
42 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
43 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
44 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
45 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
46 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
47 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
48 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
49 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
50 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
51 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
52 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
53 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
54 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
55 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
56 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
57 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
58 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
59 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
60 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
61 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
62 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
63 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
64 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
65 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
66 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
67 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
68 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
69 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
70 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
71 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
72 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
73 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
74 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
75 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
76 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
77 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
78 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
79 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
80 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
81 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
82 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
83 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
84 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
85 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
86 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
87 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
88 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
89 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
90 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
91 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
92 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
93 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
94 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
95 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
96 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
97 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
98 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
99 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
100 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
101 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
102 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
103 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
104 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
105 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
106 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
107 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
108 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
109 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
110 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
111 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
112 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
113 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
114 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
115 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
116 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
117 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
118 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
119 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
120 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
121 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
122 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
123 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
124 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
125 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
126 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
127 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
128 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
129 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
130 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
131 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
132 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
133 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
134 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
135 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
136 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
137 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
138 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
139 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
140 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ avishop
141 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
142 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
143 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
144 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
145 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
146 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
147 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
148 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
149 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
150 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
151 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
152 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
153 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
154 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
155 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
156 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
157 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
158 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
159 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
160 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
161 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
162 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
163 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
164 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
165 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
166 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
167 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
168 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
169 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
170 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi shophoanghuymobile
171 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
172 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ techshop
173 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
174 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
175 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
176 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
177 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
178 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
179 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
180 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
181 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
182 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
183 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
184 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
185 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
186 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
187 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
188 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
189 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
190 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
191 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
192 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
193 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
194 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
195 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ avishop
196 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
197 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
198 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
199 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
200 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
201 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
202 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
203 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
204 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
205 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
206 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
207 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
214 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
215 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
216 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
217 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
218 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ techshop
219 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ itlead
220 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
221 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
222 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
223 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
224 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
225 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
226 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
227 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
228 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
229 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
230 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
231 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ techshop
232 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
233 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
241 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
242 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
243 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
244 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
245 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
246 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
247 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
248 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
249 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
250 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
251 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
252 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
253 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
254 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
255 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
256 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
257 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
258 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
259 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
260 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
261 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
262 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
263 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
264 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
265 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
266 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
267 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
268 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
269 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
270 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
271 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
272 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
273 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
274 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
275 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
276 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ avishop
277 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
278 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
279 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
280 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
281 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
282 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
283 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
284 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
285 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
286 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
287 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
288 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
289 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
290 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
291 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
292 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
293 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
294 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
295 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
296 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
297 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
298 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
299 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
300 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
301 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
302 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
303 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
304 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
305 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
306 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
307 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
308 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
309 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
310 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
311 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
312 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
313 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
314 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
315 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
316 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
317 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
318 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
319 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
320 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
321 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
322 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
323 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
324 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
325 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
326 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
327 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
328 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
329 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
330 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
331 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
332 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
333 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
334 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
335 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
336 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
337 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
338 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Giá không đổi namaplaza
339 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
340 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ avishop
341 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
342 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
343 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
344 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
345 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
346 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
347 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ avishop
348 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 VNĐ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
349 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
350 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
351 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
352 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
353 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
354 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
355 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
356 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
357 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
358 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
359 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
360 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
361 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
362 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
363 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ avishop
364 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
365 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
366 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
367 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
368 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
369 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
370 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
371 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
372 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
373 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
374 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
375 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ salephone
376 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
377 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
378 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
379 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
380 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
381 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
382 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
383 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
384 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
385 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
386 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
387 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
388 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
389 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
390 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
391 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
392 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
393 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
394 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
395 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
396 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
397 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
398 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
399 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
400 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
402 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
403 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
405 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
406 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
407 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
408 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
409 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
410 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
411 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
412 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
413 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
414 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ avishop
415 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi avishop
416 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
417 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
418 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
419 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
420 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
421 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
423 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
424 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
425 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
426 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
427 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
428 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
429 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
430 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
431 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
432 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
433 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
434 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
435 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
436 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
437 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
438 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
439 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
440 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
441 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
442 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
443 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
444 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
445 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
446 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi avishop
447 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ avishop
448 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
449 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
450 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
451 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
452 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
453 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
454 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
455 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
456 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
457 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
458 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
459 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
460 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
461 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
462 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
463 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
464 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
465 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
466 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
467 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
468 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
469 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
470 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
471 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
472 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
473 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
474 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
475 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
476 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
477 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
478 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
479 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
480 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
481 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
482 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
483 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
484 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
485 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
486 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
487 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
488 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
489 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
490 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
491 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
492 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
493 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
494 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
495 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
496 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
497 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
498 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
499 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
500 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
501 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
502 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
503 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
504 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
505 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
506 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
507 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
508 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
509 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
510 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
511 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
512 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
513 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
514 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
515 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
516 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
517 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
518 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
519 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
520 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
521 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
522 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
523 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
524 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
525 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
526 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
527 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
528 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
529 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
530 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
531 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
532 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
533 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
534 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
535 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
536 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
537 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
538 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
539 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
540 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
541 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
542 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
543 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
544 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
545 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
546 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
547 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
548 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
549 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
550 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
551 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
552 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
553 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
554 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
555 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
556 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
557 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
558 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
559 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
560 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
561 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
562 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
563 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
564 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
565 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
566 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
567 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
568 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
569 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
570 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
571 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
572 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
573 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
574 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
575 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
576 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
577 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
578 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
579 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
580 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
581 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
582 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
583 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
584 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
585 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
586 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
587 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
588 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
589 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
590 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
591 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
592 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
593 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
594 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
595 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
596 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
597 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
598 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
599 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
600 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
601 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
602 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
603 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
604 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
605 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
606 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
607 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
608 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
609 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
610 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
611 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
612 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
613 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
614 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
615 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
616 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
617 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
618 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
619 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
620 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
621 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
622 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
623 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
624 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
625 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
626 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
627 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
628 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
629 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
630 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
631 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
632 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
633 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
634 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
635 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
636 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
637 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
638 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
639 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
640 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
641 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
642 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
643 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
644 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
645 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
646 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
647 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
648 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
649 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
650 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
651 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
652 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
653 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
654 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
655 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
656 05/10/2012 6.700.000 VNĐ vienthinh
Có tổng cộng 656 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile