• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
3 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
4 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
5 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
6 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
7 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
8 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
9 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
10 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
11 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
12 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
13 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
14 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
15 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
16 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
17 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
18 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
19 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
20 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
21 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
22 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
23 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
24 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
25 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
26 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
27 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
28 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi didongquynhvy
29 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
30 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
31 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
32 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
33 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
34 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
35 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
36 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
37 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
38 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
39 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
40 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
41 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
42 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
43 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
44 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
45 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
46 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
47 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
48 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
49 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
50 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
51 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
52 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
53 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
54 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
55 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
56 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
57 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
58 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
59 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
60 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
61 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
62 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
63 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
64 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
65 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
66 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
67 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
68 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
69 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ avishop
70 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
71 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
72 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
73 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
74 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
75 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
76 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
77 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
78 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
79 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
80 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
81 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
82 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
83 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
84 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
85 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
86 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
87 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
88 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
89 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
90 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
91 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
92 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
93 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
94 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
95 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
96 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
97 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
98 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
99 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi shophoanghuymobile
100 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
101 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ techshop
102 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
103 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
104 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
105 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
106 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
107 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
108 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
109 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
110 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
111 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
112 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
113 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
114 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
115 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
116 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
117 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
118 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
119 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
120 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
121 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
122 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
123 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
124 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ avishop
125 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
126 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
127 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
128 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
129 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
130 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
131 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
132 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
133 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
134 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
135 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
136 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
137 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
138 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
139 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
140 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
141 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
142 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
143 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
144 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
145 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
146 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
147 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ techshop
148 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ itlead
149 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
150 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
151 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
152 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
153 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
154 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
155 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
156 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
157 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
158 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
159 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
160 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ techshop
161 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
162 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
164 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
170 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
171 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
172 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
173 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
174 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
175 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
176 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
177 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
178 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
179 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
180 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
181 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
182 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
183 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
184 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
185 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
186 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
187 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
188 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
189 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
190 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
191 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
192 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
193 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
194 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
195 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
196 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
197 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
198 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
199 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
200 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
201 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
202 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
203 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
204 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
205 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ avishop
206 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
207 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
208 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
209 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
210 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
211 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
212 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
213 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
214 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
215 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
216 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
217 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
218 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
219 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
220 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
221 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
222 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
223 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
224 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
225 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
226 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
227 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
228 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
229 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
230 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
231 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
232 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
233 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
234 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
235 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
236 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
237 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
238 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
239 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
240 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
241 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
242 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
243 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
244 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
245 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
246 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
247 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
248 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
249 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
250 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
251 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
252 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
253 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
254 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
255 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
256 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
257 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
258 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
259 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
260 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
261 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
262 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
263 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
264 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
265 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
266 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
267 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Giá không đổi namaplaza
268 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
269 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ avishop
270 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
271 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
272 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
273 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
274 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
275 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
276 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ avishop
277 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 VNĐ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
278 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
279 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
280 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
281 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
282 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
283 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
284 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
285 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
286 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
287 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
288 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
289 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
290 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
291 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
292 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ avishop
293 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
294 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
295 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
296 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
297 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
298 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
299 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
300 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
301 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
302 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
303 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
304 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ salephone
305 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
306 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
307 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
308 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
309 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
310 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
311 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
312 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
313 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
314 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
315 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
316 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
317 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
318 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
319 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
320 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
321 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
322 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
323 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
324 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
325 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
326 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
327 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
328 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
329 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
330 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
331 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
332 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
333 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
334 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
335 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
336 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
337 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
338 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
339 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
341 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
342 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
343 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ avishop
344 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi avishop
345 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
346 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
348 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
349 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
350 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
351 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
352 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
353 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
354 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
355 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
356 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
357 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
358 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
359 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
360 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
361 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
363 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
364 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
365 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
366 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
367 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
368 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
369 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
370 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
371 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
372 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
373 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
374 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
375 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi avishop
376 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ avishop
377 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
378 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
380 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
381 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
382 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
383 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
384 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
385 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
386 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
387 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
388 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
389 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
390 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
391 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
392 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
393 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
394 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
395 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
396 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
397 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
398 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
399 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
400 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
401 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
402 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
403 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
404 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
405 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
406 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
407 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
408 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
409 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
410 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
411 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
412 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
413 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
414 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
415 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
416 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
417 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
418 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
419 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
420 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
421 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
422 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
423 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
424 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
425 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
426 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
427 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
428 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
429 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
430 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
431 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
432 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
433 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
434 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
435 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
436 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
437 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
438 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
439 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
440 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
441 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
442 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
443 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
444 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
445 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
446 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
447 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
448 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
449 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
450 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
451 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
452 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
453 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
454 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
455 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
456 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
457 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
458 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
459 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
460 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
461 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
462 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
463 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
464 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
465 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
466 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
467 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
468 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
469 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
470 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
471 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
472 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
473 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
474 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
475 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
476 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
477 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
478 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
479 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
480 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
481 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
482 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
483 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
484 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
485 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
486 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
487 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
488 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
489 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
490 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
491 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
492 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
493 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
494 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
495 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
496 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
497 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
498 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
499 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
500 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
501 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
502 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
503 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
504 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
505 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
506 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
507 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
508 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
509 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
510 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
511 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
512 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
513 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
514 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
515 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
516 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
517 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
518 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
519 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
520 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
521 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
522 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
523 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
524 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
525 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
526 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
527 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
528 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
529 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
530 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
531 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
532 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
533 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
534 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
535 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
536 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
537 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
538 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
539 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
540 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
541 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
542 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
543 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
544 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
545 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
546 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
547 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
548 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
549 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
550 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
551 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
552 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
553 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
554 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
555 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
556 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
557 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
558 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
559 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
560 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
561 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
562 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
563 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
564 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
565 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
566 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
567 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
568 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
569 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
570 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
571 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
572 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
573 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
574 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
575 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
576 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
577 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
578 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
579 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
580 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
581 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
582 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
583 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
584 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
585 05/10/2012 6.700.000 VNĐ vienthinh
Có tổng cộng 585 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile