• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
2 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
3 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
4 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
5 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
6 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
7 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
8 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
9 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
10 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
11 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
12 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
13 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
14 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
15 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
16 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
17 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
18 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
19 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
20 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
21 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
22 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ techshop
23 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ itlead
24 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
25 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
26 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
27 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
28 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
29 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
30 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
31 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
32 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
33 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
34 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
35 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ techshop
36 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
37 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
38 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
39 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
40 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
41 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
42 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
43 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
44 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
45 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
46 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
47 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
48 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
49 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
50 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
51 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
52 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
53 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
54 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
55 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
56 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
57 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
58 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
59 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
60 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
61 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
62 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
63 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
64 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
65 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
66 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
67 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
68 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
69 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
70 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
71 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
72 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
73 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
74 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
75 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
76 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
77 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
78 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
79 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
80 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ avishop
81 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
82 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
83 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
84 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
85 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
86 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
87 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
88 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
89 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
90 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
91 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
92 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
93 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
94 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
95 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
96 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
97 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
98 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
99 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
100 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
101 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
102 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
103 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
104 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
105 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
106 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
107 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
108 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
109 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
110 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
111 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
112 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
113 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
114 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
115 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
116 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
117 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
118 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
119 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
120 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
121 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
122 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
123 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
124 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
125 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
126 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
127 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
128 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
129 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
130 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
131 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
132 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
133 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
134 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
135 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
136 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
137 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
138 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
139 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
140 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
141 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
142 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Giá không đổi namaplaza
143 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
144 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ avishop
145 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
146 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
147 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
148 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
149 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
150 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
151 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ avishop
152 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 VNĐ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
153 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
154 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
155 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
156 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
157 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
158 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
159 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
160 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
161 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
162 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
163 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
164 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
165 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
166 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
167 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ avishop
168 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
169 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
170 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
171 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
172 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
173 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
174 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
175 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
176 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
177 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
178 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
179 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ salephone
180 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
181 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
182 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
183 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
184 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
185 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
186 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
187 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
188 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
189 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
190 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
191 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
192 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
193 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
194 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
195 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
196 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
197 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
198 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
199 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
200 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
201 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
202 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
203 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
204 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
205 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
206 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
207 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
208 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
209 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
210 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
211 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
212 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
213 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
214 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
215 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
216 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
217 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
218 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ avishop
219 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi avishop
220 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
221 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
222 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
223 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
224 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
225 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
227 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
228 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
229 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
230 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
231 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
232 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
233 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
234 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
235 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
236 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
241 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
242 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
243 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
244 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
245 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
246 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
247 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
248 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
250 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi avishop
251 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ avishop
252 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
255 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
256 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
257 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
258 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
259 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
260 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
261 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
262 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
263 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
264 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
265 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
266 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
267 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
268 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
269 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
270 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
271 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
272 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
273 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
274 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
275 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
276 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
277 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
278 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
279 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
280 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
281 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
282 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
283 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
284 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
285 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
286 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
287 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
288 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
289 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
290 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
291 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
292 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
293 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
294 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
295 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
296 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
297 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
298 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
299 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
300 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
301 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
302 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
303 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
304 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
305 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
306 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
307 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
308 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
309 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
310 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
311 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
312 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
313 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
314 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
315 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
316 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
317 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
318 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
319 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
320 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
321 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
322 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
323 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
324 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
325 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
326 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
327 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
328 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
329 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
330 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
331 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
332 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
333 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
334 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
335 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
336 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
337 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
338 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
339 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
340 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
341 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
342 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
343 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
344 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
345 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
346 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
347 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
348 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
349 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
350 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
351 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
352 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
353 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
354 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
355 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
356 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
357 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
359 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
360 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
361 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
362 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
363 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
364 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
365 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
366 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
367 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
368 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
369 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
370 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
371 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
372 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
373 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
374 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
375 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
376 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
377 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
378 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
379 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
380 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
381 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
382 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
383 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
384 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
385 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
386 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
387 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
388 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
389 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
390 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
391 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
392 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
393 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
394 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
395 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
396 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
397 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
398 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
399 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
400 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
401 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
402 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
403 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
404 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
405 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
406 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
407 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
408 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
409 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
410 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
411 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
412 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
413 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
414 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
415 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
416 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
417 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
418 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
419 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
420 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
421 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
422 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
423 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
424 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
428 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
429 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
430 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
431 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
432 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
433 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
434 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
435 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
436 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
437 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
438 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
439 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
440 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
441 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
442 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
443 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
444 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
445 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
446 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
447 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
448 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
449 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
450 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
451 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
452 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
453 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
454 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
455 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
456 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
457 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
458 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
459 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
460 05/10/2012 6.700.000 VNĐ vienthinh
Có tổng cộng 460 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile