• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
2 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
3 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
4 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
5 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
6 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
7 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
8 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
9 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
10 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
11 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
12 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
13 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
14 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
15 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
16 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
17 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
18 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ avishop
19 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
20 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
21 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
22 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
23 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
24 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
25 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
26 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
27 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
28 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
29 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
30 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ avishop
31 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
32 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
33 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
34 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
35 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
36 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi avishop
37 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ avishop
38 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
39 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 VNĐ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
40 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
41 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
42 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
43 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
44 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
45 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
46 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi Vienthongdonga
47 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
48 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi shophoanghuymobile
49 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
50 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ techshop
51 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
52 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilehuylong678
53 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
54 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
55 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
56 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
57 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
58 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
59 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
60 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
61 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
62 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
63 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
64 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
65 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
66 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
67 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
68 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
69 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
70 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
71 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
72 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
73 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ avishop
74 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
75 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
76 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
77 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
78 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
79 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
80 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
81 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 VNĐ Giá không đổi dangkhoamobile
82 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
83 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
84 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
85 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
86 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
87 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
88 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
89 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
90 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
91 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
92 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
93 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
94 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
95 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
96 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ techshop
97 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ itlead
98 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
99 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
100 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
101 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
102 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
103 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
104 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
105 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
106 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
107 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
108 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
109 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ techshop
110 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
111 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
112 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
113 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
114 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
115 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
116 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
117 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
118 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 VNĐ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
119 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
120 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
121 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
122 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
123 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
124 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
125 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
126 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
127 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
128 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
129 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
130 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
131 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
132 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
133 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
134 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
135 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ techshop
136 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
137 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
138 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
139 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
140 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
141 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
142 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
143 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaianlac
144 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
145 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
146 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
147 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
148 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
149 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
150 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
151 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
152 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi saigonsmartphone
153 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
154 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ avishop
155 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
156 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
157 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
158 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
159 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
160 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
161 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
162 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
163 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
164 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
165 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
166 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
167 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
168 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
169 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi techshop
170 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
171 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
172 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
173 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
174 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
175 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
176 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
177 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
178 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
179 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
180 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
181 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
182 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
183 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
184 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
185 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
186 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
187 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
188 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
189 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
190 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
191 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
192 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
193 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
194 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
195 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
196 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
197 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
198 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
199 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
200 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
201 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
202 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
203 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
204 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
205 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
206 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
207 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
208 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
209 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
210 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
211 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
212 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
213 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
214 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
215 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
216 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Giá không đổi namaplaza
217 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 VNĐ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
218 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ avishop
219 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
220 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
221 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
222 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
223 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
224 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
225 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ avishop
226 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 VNĐ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
227 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
228 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
229 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
230 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
231 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
232 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
233 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
234 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
235 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
236 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
237 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
238 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
239 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
240 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
241 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ avishop
242 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
243 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
244 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
245 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
246 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
247 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
248 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
249 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
250 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
251 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
252 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
253 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ salephone
254 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
255 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
256 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi salephone
257 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ salephone
258 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
259 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
260 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
261 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
262 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
263 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
264 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
265 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
266 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
267 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
268 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
269 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giá không đổi plstorevn
270 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
271 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
272 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
273 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
274 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
275 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
276 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
277 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
278 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
279 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
280 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
281 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
282 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
283 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
284 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
285 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
286 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ avishop
288 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
289 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
290 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
291 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
292 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ avishop
293 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giá không đổi avishop
294 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ avishop
295 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
296 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
297 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
299 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
300 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
301 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
302 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
303 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
304 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
305 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 VNĐ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
306 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
307 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
308 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
309 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
310 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
311 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
312 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
313 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
314 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 VNĐ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
315 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
316 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
317 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
318 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
319 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
320 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
321 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
322 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
323 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
324 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giá không đổi avishop
325 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ avishop
326 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 VNĐ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
329 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
330 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
331 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
332 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giá không đổi minhphumobile
333 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
334 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
335 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
336 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
337 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
338 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
339 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
340 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
341 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
342 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
343 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
344 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
345 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
346 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
347 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
348 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
349 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
350 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
351 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
352 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
353 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
355 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
356 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
357 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
358 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
359 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
360 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
361 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
362 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
363 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
364 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
365 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
366 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
367 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
368 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
369 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
370 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
371 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
372 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
373 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
374 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
375 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
376 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
377 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
378 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
379 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
380 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
381 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
382 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
383 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
384 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
385 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
386 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
387 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
388 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
389 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
390 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
391 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
392 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
393 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
394 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
395 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
396 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
397 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
398 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
399 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 VNĐ Tăng 550.000 VNĐ avishop
400 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
401 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
402 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
403 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
404 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
405 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
406 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
407 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
408 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
409 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 VNĐ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
410 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
411 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
412 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
413 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
414 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
415 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
416 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
417 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
418 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
419 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giá không đổi anhduong_mobile
420 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
421 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
422 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
423 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
424 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
425 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
426 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
427 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
428 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
429 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
430 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
431 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
432 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
433 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
434 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
435 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
436 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
437 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
438 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
439 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giá không đổi Gialongdigital
440 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
441 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
442 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
443 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
444 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 VNĐ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
445 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
446 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
447 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
448 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
449 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
450 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
451 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
452 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
453 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
454 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
455 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
456 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
457 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
458 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
459 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
460 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
461 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giá không đổi khanhduymobile
462 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
463 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
464 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
465 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
466 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
467 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
468 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
469 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
470 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
471 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
472 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
473 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
474 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
475 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 VNĐ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
476 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
477 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
478 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
479 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
480 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
481 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
482 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
483 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
484 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
485 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
486 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
487 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
488 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
489 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
490 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
491 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
492 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
493 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
494 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
495 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
496 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
497 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
498 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
499 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
500 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
501 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
502 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
503 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
504 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
505 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
506 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
507 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Giá không đổi ThanhLapStore
508 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
509 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
510 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
511 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
512 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
513 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
514 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
515 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
516 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
517 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
518 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
519 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
520 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
521 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
522 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
523 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
524 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
525 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
526 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
527 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
528 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
529 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi anhthaimobile
530 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
531 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
532 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
533 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
534 05/10/2012 6.700.000 VNĐ vienthinh
Có tổng cộng 534 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile