• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Samsung Galaxy S Duos S7562

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
2 29/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
3 28/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
4 27/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
5 26/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 25/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 24/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
8 23/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
9 22/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
10 21/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 20/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
12 19/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
13 18/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
14 17/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
15 16/07/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
16 14/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
17 13/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
18 12/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 11/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
20 10/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
21 09/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 08/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
23 07/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
24 06/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
25 05/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
26 04/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
27 03/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
28 02/07/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
29 01/07/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
30 30/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
31 29/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
32 28/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
33 27/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
34 26/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
35 25/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
36 24/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
37 23/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
38 22/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
39 21/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
40 20/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 19/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
42 18/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
43 17/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
44 16/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
45 15/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
46 14/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
47 13/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 12/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
49 11/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
50 10/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
51 09/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
52 08/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
53 07/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
54 06/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
55 05/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
56 04/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
57 03/06/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
58 02/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 01/06/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
60 31/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
61 30/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
62 29/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
63 28/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
64 27/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
65 26/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
66 25/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
67 24/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
68 23/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
69 22/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
70 21/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
71 20/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
72 19/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
73 18/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
74 17/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
75 16/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
76 15/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
77 14/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 13/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
79 12/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ xuanmaimobile
80 11/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
81 10/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
82 09/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 08/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
84 07/05/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
85 06/05/2015 3 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
86 03/05/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
87 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
88 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
89 30/04/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 29/04/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ vienthinh
91 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ Sky_Lg_giare
92 27/04/2015 8 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ AndroidShop
93 19/04/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobiletanphat
94 18/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
95 17/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
96 16/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
97 15/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
98 14/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
99 13/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
100 12/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ AndroidShop
101 11/04/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ mobiletanphat
102 10/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
103 09/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
104 08/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
105 07/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
106 06/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
107 05/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
108 04/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
109 03/04/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
110 02/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
111 01/04/2015 12 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
112 20/03/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
113 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ xuanmaimobile
114 18/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
115 17/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
116 16/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
117 15/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi hoguommobile
118 14/03/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.190.000 VNĐ hoguommobile
119 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
120 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 4.390.000 VNĐ xuanmaimobile
121 11/03/2015 9 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ laptop24h
122 02/03/2015 3 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
123 27/02/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
124 26/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
125 25/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ xuanmaimobile
126 24/02/2015 14 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ AndroidShop
127 10/02/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
128 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
129 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
130 07/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
131 06/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
132 05/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
133 04/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
134 03/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
135 02/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
136 01/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vanphatmobile
137 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
138 30/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
139 29/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
140 28/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
141 27/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 4.090.000 VNĐ didongquynhvy
142 26/01/2015 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 4.090.000 VNĐ laptop24h
143 25/01/2015 15 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ didongquynhvy
144 10/01/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ AndroidShop
145 09/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 3.030.000 VNĐ chuyenphanphoivn
146 08/01/2015 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 3.030.000 VNĐ hoguommobile
147 07/01/2015 1 ngày 1.660.000 ₫ Giảm 1.530.000 VNĐ chuyenphanphoivn
148 06/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
149 05/01/2015 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
150 04/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
151 03/01/2015 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
152 02/01/2015 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
153 31/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
154 30/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
155 29/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
156 28/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
157 27/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
158 26/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
159 25/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
160 24/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
161 23/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
162 22/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
163 21/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
164 20/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
165 19/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
166 18/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
167 17/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
168 16/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
169 15/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
170 14/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
171 13/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
172 12/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ AndroidShop
173 11/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ 47xuanthuymobile
174 10/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
175 09/12/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
176 08/12/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
177 06/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
178 05/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
179 04/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
180 03/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
181 02/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
182 01/12/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
183 30/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
184 29/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
185 28/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
186 27/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
187 26/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
188 25/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
189 24/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
190 23/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
191 22/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
192 21/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
193 20/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
194 19/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
195 18/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
196 17/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
197 16/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
198 15/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
199 14/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 13/11/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
201 12/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
202 11/11/2014 3 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
203 08/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
204 07/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
205 06/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
206 05/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
207 04/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
208 03/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
209 02/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
210 01/11/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
211 31/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
212 30/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
213 29/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
214 28/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
215 27/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
216 26/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
217 25/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
218 24/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
219 23/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
220 22/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
221 21/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
222 20/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
223 19/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
224 18/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
225 17/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
226 16/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
227 15/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
228 14/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
229 13/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
230 12/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
231 11/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
232 10/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
233 09/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
234 08/10/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
235 07/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
236 06/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
237 05/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
238 04/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
239 03/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
240 02/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
241 01/10/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
242 30/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
243 29/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
244 28/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
245 27/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
246 26/09/2014 2 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
247 24/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
248 23/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
249 22/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
250 21/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
251 20/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
252 19/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
253 18/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
254 17/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
255 16/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
256 15/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
257 14/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
258 13/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
259 12/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
260 11/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ AndroidShop
261 10/09/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ sithibi
262 09/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
263 08/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
264 07/09/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
265 06/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
266 05/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
267 04/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
268 03/09/2014 2 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
269 01/09/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
270 31/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
271 30/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
272 29/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
273 28/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
274 27/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
275 26/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
276 25/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
277 24/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
278 23/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
279 22/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
280 21/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
281 20/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ vienthinh
282 19/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi didongquynhvy
283 18/08/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongquynhvy
284 16/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
285 15/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
286 14/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ AndroidShop
287 13/08/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongquynhvy
288 12/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
289 11/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 991.000 VNĐ AndroidShop
290 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
291 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 991.000 VNĐ nhungmobile
292 08/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ AndroidShop
293 07/08/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
294 06/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
295 05/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
296 04/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
297 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
298 02/08/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
299 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ 47xuanthuymobile
300 31/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
301 30/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
302 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
303 28/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ AndroidShop
304 27/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ didongviettien
305 26/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
306 25/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ AndroidShop
307 24/07/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ 3dsaigon
308 23/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
309 22/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
310 21/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
311 20/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
312 19/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
313 18/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
314 17/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
315 16/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
316 15/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
317 14/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
318 13/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
319 12/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
320 11/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
321 10/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
322 09/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
323 08/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ avishop
324 07/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaycholon
325 06/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
326 05/07/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
327 04/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
328 03/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
329 02/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
330 01/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
331 30/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
332 29/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
333 28/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
334 27/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
335 26/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ avishop
336 25/06/2014 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ AndroidShop
337 24/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
338 23/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
339 22/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
340 21/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ Vienthongdonga
341 20/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi avishop
342 19/06/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ avishop
343 18/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.030.000 VNĐ Vienthongdonga
344 17/06/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.030.000 VNĐ ngochacomputer
345 16/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
346 15/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
347 14/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Vienthongdonga
348 13/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
349 12/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ AndroidShop
350 11/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
351 10/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi Vienthongdonga
352 09/06/2014 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ Vienthongdonga
353 08/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi shophoanghuymobile
354 07/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ shophoanghuymobile
355 06/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ techshop
356 05/06/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ AndroidShop
357 04/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi mobilehuylong678
358 03/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ mobilehuylong678
359 02/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycholon
360 01/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
361 31/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
362 30/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ avishop
363 29/05/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ mobilehuylong678
364 28/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
365 27/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
366 26/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
367 25/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
368 24/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
369 23/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
370 22/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
371 21/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ AndroidShop
372 20/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
373 19/05/2014 6 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
374 13/05/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ dangkhoamobile
375 12/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mobiletuongvy
376 11/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
377 10/05/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ AndroidShop
378 09/05/2014 6 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ avishop
379 03/05/2014 15 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
380 18/04/2014 11 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
381 07/04/2014 3 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
382 04/04/2014 1 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
383 03/04/2014 4 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ Lazada
384 30/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
385 29/03/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ dienthoaianlac
386 28/03/2014 8 ngày 3.080.000 ₫ Giá không đổi dangkhoamobile
387 20/03/2014 2 ngày 3.080.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dangkhoamobile
388 18/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ Lazada
389 17/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ androidstore
390 16/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
391 15/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
392 14/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 13/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
394 12/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
395 11/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
396 10/03/2014 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Lazada
397 09/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
398 08/03/2014 1 ngày 3.290.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ ducminhmobile
399 07/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
400 06/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
401 05/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ techshop
402 04/03/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ itlead
403 03/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
404 02/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
405 01/03/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
406 28/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ androidstore
407 27/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
408 26/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
409 25/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
410 24/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
411 23/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
412 22/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ dienthoaianlac
413 21/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
414 20/02/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ techshop
415 19/02/2014 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 949.000 VNĐ dienthoaianlac
416 18/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 17/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 16/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 15/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 14/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 13/02/2014 2 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 11/02/2014 1 ngày 3.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 10/02/2014 15 ngày 3.649.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ Lazada
424 26/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ minhphumobile
425 25/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
426 24/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
427 23/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
428 22/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
429 21/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
430 20/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
431 19/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
432 18/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
433 17/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
434 16/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
435 15/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
436 14/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
437 13/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
438 12/01/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
439 11/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
440 10/01/2014 4 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ techshop
441 06/01/2014 3 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
442 03/01/2014 15 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
443 19/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ saigonsmartphone
444 18/12/2013 2 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ngockimanh
445 16/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ saigonsmartphone
446 15/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
447 14/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
448 13/12/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaianlac
449 12/12/2013 7 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienthoaianlac
450 05/12/2013 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
451 03/12/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ saigonsmartphone
452 02/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
453 01/12/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
454 30/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
455 29/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ androidstore
456 28/11/2013 14 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ TechOne
457 14/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi saigonsmartphone
458 13/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 295.000 VNĐ saigonsmartphone
459 12/11/2013 4 ngày 3.695.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ avishop
460 08/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
461 07/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
462 06/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
463 05/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
464 04/11/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
465 03/11/2013 4 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
466 30/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
467 29/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
468 28/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
469 27/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
470 26/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
471 25/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
472 24/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
473 23/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
474 22/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi techshop
475 21/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
476 20/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
477 19/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
478 18/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
479 17/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
480 16/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
481 15/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
482 14/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
483 13/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
484 12/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
485 11/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
486 10/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
487 09/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
488 08/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
489 07/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
490 06/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
491 05/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
492 04/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
493 03/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vienthinh
494 02/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi androidstore
495 01/10/2013 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ androidstore
496 30/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
497 29/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
498 28/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
499 27/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
500 26/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
501 25/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
502 24/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ androidstore
503 23/09/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ thienbaomobile
504 22/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
505 21/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
506 20/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
507 19/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
508 18/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
509 17/09/2013 8 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
510 09/09/2013 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
511 07/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi androidstore
512 06/09/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ androidstore
513 05/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ yes24vn
514 04/09/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ anhduong_mobile
515 03/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
516 02/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
517 01/09/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
518 31/08/2013 1 ngày 5.160.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ yes24vn
519 30/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
520 29/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 881.000 VNĐ anhduong_mobile
521 28/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Giá không đổi namaplaza
522 27/08/2013 1 ngày 5.481.000 ₫ Tăng 782.000 VNĐ namaplaza
523 26/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ avishop
524 25/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
525 24/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
526 23/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
527 22/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
528 21/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
529 20/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
530 19/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ avishop
531 18/08/2013 1 ngày 5.659.000 ₫ Tăng 969.000 VNĐ Lazada
532 17/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
533 16/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
534 15/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
535 14/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
536 13/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
537 12/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ anhduong_mobile
538 11/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 3.399.000 VNĐ avishop
539 10/08/2013 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ hungyenmobile
540 09/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
541 08/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
542 07/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ anhduong_mobile
543 06/08/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ Gialongdigital
544 05/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anhduong_mobile
545 04/08/2013 1 ngày 4.550.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ khanhduymobile
546 03/08/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ avishop
547 02/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
548 01/08/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
549 31/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
550 30/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
551 29/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
552 28/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
553 27/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
554 26/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
555 25/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
556 24/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
557 23/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ plstorevn
558 22/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ salephone
559 21/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
560 20/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ so8mobile
561 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi salephone
562 18/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ salephone
563 17/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ plstorevn
564 16/07/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ TechOne
565 15/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
566 14/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ hoangmyjsc
567 13/07/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ khanhduymobile
568 12/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
569 11/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
570 10/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
571 09/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
572 08/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
573 07/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
574 06/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giá không đổi plstorevn
575 05/07/2013 1 ngày 4.670.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ plstorevn
576 04/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangmyjsc
577 03/07/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ducminhmobile
578 02/07/2013 1 ngày 4.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ so8mobile
579 01/07/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 30/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
581 29/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
582 28/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ ducminhmobile
583 27/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
584 26/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
585 25/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
586 24/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
587 23/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
588 22/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
589 21/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
590 20/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
591 19/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
592 18/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ avishop
593 17/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
594 16/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
595 15/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
596 14/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
597 13/06/2013 1 ngày 4.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ avishop
598 12/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giá không đổi avishop
599 11/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ avishop
600 10/06/2013 1 ngày 4.690.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ CongtyGiaVu
601 09/06/2013 1 ngày 4.799.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ thoitrangmobile
602 08/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
603 07/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
604 06/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 05/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 1.059.000 VNĐ Lazada
606 04/06/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TranNamMobile
607 03/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
608 02/06/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
609 01/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 859.000 VNĐ minhphumobile
610 31/05/2013 1 ngày 5.759.000 ₫ Tăng 859.000 VNĐ Lazada
611 30/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
612 29/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
613 28/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
614 27/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 919.000 VNĐ minhphumobile
615 26/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
616 25/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
617 24/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
618 23/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Giá không đổi Lazada
619 22/05/2013 1 ngày 5.819.000 ₫ Tăng 1.019.000 VNĐ Lazada
620 21/05/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bichngocmobile
621 20/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
622 19/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
623 18/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
624 17/05/2013 1 ngày 5.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
625 16/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
626 15/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ minhphumobile
627 14/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 13/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ Lazada
629 12/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giá không đổi avishop
630 11/05/2013 1 ngày 5.350.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ avishop
631 10/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
632 09/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
633 08/05/2013 1 ngày 5.599.000 ₫ Tăng 359.000 VNĐ Lazada
634 07/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ vienthinh
635 06/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ minhphumobile
636 05/05/2013 1 ngày 5.190.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ngochacomputer
637 04/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
638 03/05/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ minhphumobile
639 02/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
640 01/05/2013 1 ngày 5.240.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
641 30/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
642 29/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
643 28/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
644 27/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
645 26/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
646 25/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
647 24/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
648 23/04/2013 1 ngày 5.290.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Minhvietmobile
649 22/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ TechOne
650 21/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ daiduyen
651 20/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 1.609.000 VNĐ TechOne
652 19/04/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.609.000 VNĐ Lazada
653 18/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
654 17/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
655 16/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
656 15/04/2013 1 ngày 5.390.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ TechOne
657 14/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ anhduong_mobile
658 13/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
659 12/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
660 11/04/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ daiduyen
661 10/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
662 09/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
663 08/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ tiencuongmobile
664 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ vienthinh
665 06/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
666 05/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ ngochacomputer
667 04/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
668 03/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
669 02/04/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ngochacomputer
670 01/04/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ tiencuongmobile
671 31/03/2013 1 ngày 5.520.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vienthinh
672 30/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
673 29/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
674 28/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
675 27/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Trunganhcomputer
676 26/03/2013 1 ngày 5.790.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tiencuongmobile
677 25/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
678 24/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
679 23/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
680 22/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
681 21/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
682 20/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
683 19/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ngochacomputer
684 18/03/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ vienthongdaitin
685 17/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ ngochacomputer
686 16/03/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ bichngocmobile
687 15/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
688 14/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
689 13/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
690 12/03/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ngochacomputer
691 11/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
692 10/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
693 09/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
694 08/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.119.000 VNĐ Lazada
695 07/03/2013 1 ngày 5.880.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ ducminhmobile
696 06/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
697 05/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 1.009.000 VNĐ tiencuongmobile
698 04/03/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 1.399.000 VNĐ Lazada
699 03/03/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ bichngocmobile
700 02/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
701 01/03/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ngochacomputer
702 28/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
703 27/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ bichngocmobile
704 26/02/2013 1 ngày 6.150.000 ₫ Tăng 550.000 VNĐ avishop
705 25/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
706 24/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ bichngocmobile
707 23/02/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ CORY3Mobile
708 22/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
709 21/02/2013 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ mobiletuongvy
710 20/02/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ minhphumobile
711 19/02/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ Lazada
712 18/02/2013 2 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ minhphumobile
713 16/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhduong_mobile
714 15/02/2013 1 ngày 5.890.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ khanhduymobile
715 14/02/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ daiduyen
716 13/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
717 12/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
718 11/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
719 10/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
720 09/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
721 08/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
722 07/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
723 06/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
724 05/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
725 04/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
726 03/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tiencuongmobile
727 02/02/2013 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ anhduong_mobile
728 01/02/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
729 31/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
730 30/01/2013 1 ngày 5.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tiencuongmobile
731 29/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
732 28/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
733 27/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
734 26/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
735 25/01/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ bichngocmobile
736 24/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
737 23/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
738 22/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
739 21/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
740 20/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
741 19/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ daiduyen
742 18/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
743 17/01/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ minhphumobile
744 16/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
745 15/01/2013 1 ngày 6.599.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Gialongdigital
746 14/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ daiduyen
747 13/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
748 12/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 709.000 VNĐ Lazada
749 11/01/2013 1 ngày 6.290.000 ₫ Giảm 709.000 VNĐ vienthongdaitin
750 10/01/2013 1 ngày 6.999.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
751 09/01/2013 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ daiduyen
752 08/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
753 07/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
754 06/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
755 05/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthongdaitin
756 04/01/2013 1 ngày 6.449.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ thanhcongmobile
757 03/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
758 02/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
759 01/01/2013 1 ngày 6.550.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ so8mobile
760 31/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ khanhduymobile
761 30/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
762 29/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
763 28/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
764 27/12/2012 1 ngày 6.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ thanhcongmobile
765 26/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
766 25/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giá không đổi khanhduymobile
767 24/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
768 23/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
769 22/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ khanhduymobile
770 21/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ vienthongdaitin
771 20/12/2012 1 ngày 6.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ khanhduymobile
772 19/12/2012 1 ngày 6.450.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ khanhduymobile
773 18/12/2012 1 ngày 6.610.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ so8mobile
774 17/12/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
775 16/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ CongtyGiaVu
776 15/12/2012 1 ngày 6.620.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ ngochacomputer
777 14/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
778 13/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
779 12/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
780 11/12/2012 1 ngày 6.680.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ ducminhmobile
781 10/12/2012 1 ngày 6.909.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
782 09/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
783 08/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
784 07/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
785 06/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ ThanhLapStore
786 05/12/2012 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ daiduyen
787 04/12/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ tiencuongmobile
788 03/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
789 02/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
790 01/12/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
791 30/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
792 29/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
793 28/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
794 27/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
795 26/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
796 25/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
797 24/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
798 23/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ CongtyGiaVu
799 22/11/2012 1 ngày 6.580.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
800 21/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
801 20/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
802 19/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ ThanhLapStore
803 18/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
804 17/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
805 16/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
806 15/11/2012 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vienthinh
807 14/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
808 13/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
809 12/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
810 11/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
811 10/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
812 09/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Giá không đổi ThanhLapStore
813 08/11/2012 1 ngày 6.740.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ ThanhLapStore
814 07/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
815 06/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
816 05/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
817 04/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
818 03/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ benmobile
819 02/11/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vienthongdaitin
820 01/11/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
821 31/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giá không đổi benmobile
822 30/10/2012 1 ngày 6.650.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ benmobile
823 29/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
824 28/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
825 27/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ thegioikts
826 26/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
827 25/10/2012 1 ngày 6.780.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ tiencuongmobile
828 24/10/2012 1 ngày 7.290.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ thegioikts
829 23/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
830 22/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
831 21/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
832 20/10/2012 1 ngày 6.750.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ngochacomputer
833 19/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
834 18/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi anhthaimobile
835 17/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ anhthaimobile
836 16/10/2012 1 ngày 6.990.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
837 15/10/2012 9 ngày 6.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthongdaitin
838 06/10/2012 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
839 05/10/2012 6.700.000 ₫ vienthinh
Có tổng cộng 839 thay đổi giá của sản phẩm Samsung Galaxy S Duos S7562 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Samsung Galaxy S Duos S7562 trong mục Mobile