• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
2 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
3 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
4 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
5 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
6 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
7 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
8 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
9 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
10 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
11 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
12 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
13 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
14 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
15 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
16 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
17 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
18 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
19 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
20 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
21 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
22 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
23 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
24 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
25 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
26 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
27 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
28 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
29 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
30 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
31 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
32 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
33 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
34 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
35 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
36 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
37 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
38 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
39 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
40 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
41 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
42 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
43 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
44 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
45 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
46 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
47 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
48 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
49 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
50 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
51 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
52 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
53 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
54 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
55 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
56 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
57 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
58 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
59 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
60 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
61 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
62 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
63 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
64 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
65 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
66 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
67 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
68 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
69 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
70 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
71 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
72 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
73 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
74 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
75 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
76 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
77 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
78 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
79 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
80 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
81 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
82 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
83 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
84 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
85 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
86 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
87 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
88 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ avishop
89 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
90 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
91 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
92 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
93 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
94 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
95 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
96 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
97 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
98 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
99 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
100 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
101 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
102 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
103 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
104 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
105 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
106 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
107 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
108 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
109 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
110 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
111 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
112 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
113 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
114 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
115 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
116 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
117 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
118 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
119 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
120 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
121 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
122 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
123 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
124 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
125 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
126 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
127 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
128 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
129 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
130 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
131 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
132 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
133 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
134 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
135 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
136 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
137 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
138 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
139 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
140 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
141 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
142 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
143 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
144 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
145 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
146 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
147 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
148 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
149 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
150 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
151 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
152 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
153 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
154 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
156 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
157 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
158 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
159 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
160 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
161 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
162 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
164 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
165 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
166 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
176 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
177 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
182 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
183 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
185 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
186 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
187 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
188 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
190 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
191 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
192 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
193 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
194 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
195 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
196 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
197 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
198 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
201 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
202 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
203 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
204 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
205 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
206 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
207 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
208 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
209 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
210 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
211 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
212 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
213 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
214 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
215 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
216 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
217 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
218 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
219 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
220 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
223 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
224 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
225 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
226 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
227 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
228 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
229 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
230 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
231 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
232 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
233 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
234 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
235 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
236 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
237 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
238 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
239 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
240 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
241 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
242 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
243 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
244 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
245 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
246 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
248 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
249 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
250 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
252 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
253 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
254 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
260 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
261 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
262 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
263 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
264 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
265 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
266 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
269 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
270 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
272 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
273 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
274 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
275 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
276 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
278 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
279 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
280 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
281 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
284 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
285 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
286 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
290 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
291 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
292 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
293 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
294 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
295 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
296 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
297 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
298 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
299 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
300 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
301 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
302 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
304 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
305 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
306 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
307 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
308 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
309 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
310 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
311 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
312 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
313 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
314 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
315 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
316 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
317 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
318 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
319 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
320 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
321 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
322 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
323 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
324 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
325 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
326 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
327 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
329 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
330 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
331 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
332 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
333 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
334 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
335 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
336 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
337 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
338 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
339 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
340 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
341 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
342 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
343 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
344 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
345 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
346 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
347 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
348 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
349 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
350 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
351 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
352 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
353 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
354 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
356 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
357 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
358 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
359 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
360 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
361 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
362 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
363 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
364 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
365 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
368 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
369 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
372 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
373 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
374 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
375 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
376 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
377 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
378 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
380 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
381 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
382 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
383 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
387 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
388 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
391 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
392 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
393 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
394 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
395 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
396 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
397 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
398 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
399 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
400 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
401 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
402 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
403 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
404 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
405 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
406 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
407 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
408 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
409 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
410 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
411 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
412 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
413 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
414 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
416 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
417 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
419 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
420 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
421 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
422 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
423 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
424 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
425 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
426 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
427 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
428 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
429 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
430 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
431 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
432 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
433 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
434 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
435 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
436 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
437 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
438 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
439 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
440 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
441 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
442 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
443 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
444 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
445 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
446 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
447 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
448 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
449 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
450 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
451 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
452 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
453 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
454 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
455 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
456 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
457 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
458 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
459 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
460 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 460 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile