Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/05/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 08/05/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
11 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
12 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
13 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
14 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
16 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
17 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
18 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
20 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
22 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
24 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
25 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
27 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
28 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
29 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
30 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
32 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
35 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
36 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
37 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
39 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
40 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
50 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
52 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
53 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
66 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
67 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
68 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
69 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
70 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
71 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
72 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
73 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
74 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
75 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
76 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
77 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
78 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
79 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
80 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
81 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
82 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
83 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
84 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
85 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
86 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
87 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
88 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
89 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
90 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
91 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
92 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
93 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
94 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
95 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
96 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
97 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
98 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
99 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
100 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
101 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
102 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
103 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
104 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
105 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
106 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
107 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
108 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
109 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
110 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
111 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
112 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
113 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
114 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
115 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
116 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
117 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
118 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
119 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
120 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
121 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
122 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
123 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
124 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
125 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
126 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
127 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
128 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
129 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
130 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
131 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
132 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
133 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
134 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
135 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
136 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
137 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
138 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
139 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
140 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
141 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
142 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
143 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
144 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
145 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
146 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
147 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
148 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
149 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
150 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
151 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
152 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
153 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
154 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
155 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
156 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
157 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
158 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
159 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
160 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
161 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
162 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
163 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
164 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
165 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
166 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
167 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
168 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
169 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
170 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
171 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
172 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
173 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
174 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
175 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
176 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
177 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
178 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
179 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
180 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
181 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
182 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
183 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
184 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
185 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
186 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
187 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
188 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
189 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
190 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
191 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
192 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
193 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
194 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
195 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
196 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
197 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
198 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
199 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
200 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
201 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
202 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
203 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
204 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
205 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
206 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
207 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
208 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
209 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
210 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
211 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
212 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
213 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
214 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
215 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
216 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
217 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
218 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
219 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
220 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
221 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
222 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
223 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
224 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
225 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
226 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
227 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
228 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
229 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
230 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
231 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
232 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
233 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
234 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
235 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
236 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
237 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
238 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
239 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
240 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
241 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
242 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
243 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
244 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
245 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
246 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
247 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
248 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
249 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
250 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
251 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
252 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
253 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
254 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
255 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
256 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
257 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
268 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
269 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
279 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
280 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
285 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
286 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
288 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
289 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
290 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
291 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
292 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
293 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
294 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
295 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
297 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
298 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
300 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
301 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
304 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
305 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
306 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
307 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
308 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
309 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
310 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
311 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
312 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
313 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
314 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
315 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
316 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
317 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
318 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
319 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
320 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
321 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
322 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
323 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
324 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
325 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
326 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
327 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
328 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
329 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
330 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
331 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
332 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
333 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
334 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
335 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
336 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
337 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
338 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
339 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
341 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
342 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
343 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
344 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
345 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
346 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
347 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
348 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
349 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
350 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
351 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
352 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
353 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
354 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
355 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
356 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
357 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
359 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
363 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
364 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
365 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
367 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
368 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
369 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
370 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
371 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
372 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
373 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
374 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
375 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
376 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
377 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
378 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
379 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
380 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
381 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
382 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
383 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
384 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
385 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
386 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
387 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
388 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
389 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
390 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
391 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
392 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
393 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
394 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
395 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
396 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
397 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
398 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
399 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
400 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
401 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
402 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
403 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
404 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
405 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
406 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
407 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
408 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
409 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
410 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
411 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
412 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
413 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
415 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
416 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
418 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
421 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
422 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
425 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
426 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
427 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
428 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
429 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
430 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
432 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
433 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
435 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
436 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
438 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
439 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
440 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
441 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
442 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
443 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
444 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
445 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
446 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
447 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
448 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
449 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
450 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
451 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
452 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
453 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
457 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
459 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
460 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
461 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
462 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
464 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
465 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
466 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
467 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
469 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
471 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
478 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
479 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
480 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
481 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
483 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
484 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
490 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
491 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
495 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
496 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
497 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
498 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
499 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
500 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
501 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
502 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
503 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
504 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
505 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
506 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
507 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
508 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
509 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
512 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
514 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
520 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
522 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
523 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
524 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
525 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
526 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
527 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
528 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
529 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
530 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
531 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
532 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
533 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
534 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
535 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
536 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
537 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
538 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
539 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
540 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
541 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
542 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
543 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
544 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
545 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
546 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
547 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
548 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
549 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
550 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
551 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
552 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
553 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
554 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
555 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
556 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
557 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
558 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
559 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
560 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
561 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
562 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
563 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 563 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.