• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
2 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
3 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
4 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
5 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
6 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
7 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
8 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
9 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
10 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
11 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
12 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
13 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
14 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
15 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
16 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
17 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
18 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
19 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
20 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
21 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
22 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
23 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
24 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
25 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
26 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
27 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
28 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
29 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
30 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
31 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
32 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
33 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
34 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
35 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
36 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
37 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
38 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
39 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
40 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
41 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
42 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
43 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
44 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
45 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
46 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
47 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
48 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
49 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
50 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
51 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
52 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
53 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
54 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
55 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
56 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
57 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
58 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
59 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
60 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
61 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
62 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
63 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
64 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
65 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
66 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
67 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
68 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
69 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
70 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
71 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
72 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
73 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
74 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
75 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
76 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
77 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
78 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
79 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
80 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
81 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
82 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
83 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
84 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
85 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
86 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
87 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
88 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
89 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
90 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
91 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
92 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
93 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
94 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
95 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
96 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
97 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
98 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
99 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
100 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
101 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
102 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
103 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
104 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
105 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
106 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
107 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ avishop
108 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
109 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
110 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
111 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
112 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
113 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
114 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
115 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
116 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
117 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
118 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
119 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
120 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
121 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
122 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
123 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
124 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
125 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
126 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
127 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
128 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
129 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
130 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
131 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
132 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
133 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
134 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
135 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
136 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
137 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
138 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
139 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
140 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
141 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
142 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
143 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
144 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
145 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
146 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
147 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
148 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
149 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
150 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
151 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
152 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
153 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
154 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
155 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
156 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
157 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
158 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
159 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
160 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
161 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
162 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
163 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
164 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
166 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
167 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
168 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
169 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
170 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
171 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
172 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
184 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
185 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
186 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
188 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
190 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
191 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
192 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
193 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
194 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
195 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
196 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
197 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
198 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
201 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
202 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
204 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
205 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
206 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
207 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
210 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
211 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
213 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
214 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
215 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
216 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
217 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
218 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
219 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
220 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
221 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
222 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
223 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
224 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
225 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
226 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
227 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
228 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
229 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
230 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
231 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
232 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
233 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
234 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
235 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
236 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
237 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
238 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
239 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
241 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
242 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
243 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
244 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
245 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
246 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
247 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
248 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
249 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
250 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
251 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
252 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
253 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
254 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
255 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
256 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
257 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
258 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
259 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
260 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
261 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
262 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
263 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
264 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
265 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
267 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
268 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
269 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
271 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
272 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
273 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
275 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
276 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
279 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
280 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
281 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
282 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
283 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
284 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
285 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
288 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
289 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
291 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
292 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
293 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
294 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
295 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
297 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
298 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
299 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
300 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
301 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
302 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
303 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
304 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
305 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
306 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
307 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
308 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
309 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
310 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
311 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
312 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
313 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
314 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
315 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
316 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
317 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
318 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
319 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
320 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
321 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
322 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
323 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
324 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
325 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
326 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
327 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
329 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
330 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
331 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
332 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
333 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
334 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
336 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
337 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
338 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
339 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
340 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
341 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
342 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
343 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
344 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
345 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
346 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
347 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
348 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
349 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
350 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
351 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
352 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
353 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
354 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
355 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
356 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
357 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
359 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
360 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
361 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
363 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
364 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
365 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
366 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
367 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
368 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
369 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
372 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
373 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
374 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
375 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
376 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
377 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
378 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
380 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
381 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
382 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
383 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
387 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
388 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
391 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
392 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
393 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
394 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
395 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
396 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
397 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
398 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
399 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
400 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
401 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
402 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
403 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
404 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
405 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
406 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
407 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
408 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
409 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
410 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
411 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
412 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
413 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
414 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
415 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
416 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
417 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
419 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
420 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
421 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
423 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
424 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
425 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
426 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
428 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
429 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
430 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
431 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
432 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
433 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
434 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
435 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
436 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
437 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
438 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
439 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
440 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
441 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
442 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
443 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
444 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
445 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
446 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
447 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
448 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
449 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
450 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
451 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
452 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
453 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
454 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
455 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
456 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
457 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
458 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
459 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
460 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
461 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
462 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
463 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
464 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
465 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
466 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
467 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
468 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
469 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
470 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
471 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
472 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
473 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
474 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
475 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
476 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
477 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
478 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
479 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 479 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile