• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
14 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
15 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
16 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
17 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
18 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
19 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
20 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
21 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
22 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
23 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
24 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
25 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
26 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
27 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
28 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
29 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
30 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
32 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
34 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
35 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
36 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
37 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
39 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
40 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
42 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
43 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
44 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
45 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
46 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
48 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
49 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
50 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
51 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
52 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
53 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
54 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
55 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
56 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
57 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
58 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
59 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
60 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
63 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
64 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
65 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
66 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
67 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
68 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
69 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
70 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
71 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
72 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
73 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
74 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
75 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
76 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
77 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
78 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
79 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
80 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
81 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
82 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
83 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
84 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
85 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
86 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
87 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
88 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
89 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
90 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
91 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
92 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
93 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
94 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
95 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
96 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
97 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
98 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
99 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
100 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
101 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
102 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
103 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
104 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
105 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
106 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
107 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
108 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
109 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
110 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
111 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
112 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
113 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
114 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
115 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
116 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
117 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
118 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
119 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
120 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
121 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
122 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
123 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
124 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
125 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
126 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
127 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
128 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
129 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
130 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
131 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
132 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
133 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
134 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
135 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
136 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
137 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
138 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
139 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
140 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
141 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
142 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
143 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
144 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
145 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
146 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
147 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
148 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
149 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
150 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
151 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
152 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
153 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
154 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
155 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
156 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
157 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
158 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
159 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
160 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
161 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
162 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
163 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
164 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
165 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
166 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
167 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
168 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
169 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
170 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
171 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
172 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
173 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
174 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
175 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
176 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
177 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
178 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
179 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
180 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
181 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
182 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
183 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
184 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
185 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
186 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
187 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
188 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
189 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
190 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
191 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
192 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
193 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
194 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
195 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
196 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
197 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
198 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
199 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
200 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
201 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
202 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
203 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
204 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
205 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
206 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
207 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
208 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
209 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
210 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
211 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
212 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
213 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
214 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
215 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
216 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
217 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
218 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
219 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
220 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
221 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
222 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
223 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
224 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
225 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
227 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
228 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
229 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
230 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
231 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
232 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
233 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
234 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
235 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
236 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
237 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
238 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
239 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
240 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
241 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
242 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
243 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
245 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
246 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
247 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
248 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
249 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
250 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
251 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
252 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
253 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
254 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
255 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
256 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
257 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
258 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
259 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
260 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
261 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
262 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
263 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
264 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
265 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
266 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
267 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
268 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
269 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
270 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
271 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
274 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
275 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
276 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
277 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
278 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
279 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
280 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
281 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
282 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
283 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
284 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
285 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
286 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
287 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
288 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
289 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
290 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
291 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
292 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
293 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
294 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
295 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
296 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
297 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
299 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
300 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
301 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
303 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
304 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
305 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
307 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
310 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
311 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
312 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
313 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
314 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
315 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
316 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
317 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
318 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
319 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
320 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
321 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
322 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
323 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
324 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
325 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
326 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
327 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
328 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
329 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
330 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
331 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
332 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
333 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
334 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
335 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
336 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
337 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
338 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
339 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
340 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
341 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
342 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
343 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
344 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
346 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
348 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
349 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
350 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
351 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
352 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
353 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
354 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
355 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
356 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
357 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
359 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
363 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
364 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
365 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
366 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
367 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
368 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
369 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
370 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
371 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
372 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
373 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
374 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
375 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
376 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
377 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
378 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
379 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
380 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
381 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
383 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
384 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
385 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
386 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
387 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
388 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
389 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
391 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
392 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
393 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
394 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
395 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
396 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
397 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
398 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
399 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
400 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
401 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
402 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
403 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
404 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
405 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
406 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
407 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
408 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
409 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
410 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
412 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
413 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
414 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
415 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
419 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
426 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
427 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
428 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
429 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
430 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
431 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
432 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
433 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
440 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
442 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
443 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
444 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
445 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
446 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
447 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
448 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
449 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
450 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
451 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
452 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
455 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
456 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
457 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
460 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
462 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
469 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
470 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
471 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
472 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
473 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
474 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
475 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
476 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
478 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
479 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
480 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
481 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
482 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
483 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
484 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
485 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
486 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
487 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
488 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
489 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
490 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
491 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
492 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
493 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
494 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
495 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
496 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
497 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
498 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
499 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
500 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
501 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
502 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
503 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
504 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
505 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
506 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
507 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
508 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
509 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
511 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 511 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile