• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
2 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
3 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
4 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
5 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
6 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
7 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
8 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
9 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
10 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
11 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
12 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
13 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
14 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
15 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
16 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
17 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
18 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
19 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
20 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
21 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
22 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
23 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
24 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
25 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
26 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
27 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
28 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
29 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
30 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
31 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
32 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
33 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
34 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
35 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
36 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
37 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
38 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
39 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
40 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
41 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
42 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
43 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
44 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
45 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
46 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
47 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
48 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
49 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
50 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
51 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
52 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
53 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
54 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
55 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
56 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
57 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
58 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
59 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
60 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
61 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
62 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
63 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
64 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
65 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
66 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
67 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
68 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
69 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
70 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
71 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
72 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
73 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
74 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
75 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
76 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
77 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
78 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
79 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
80 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
81 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
82 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
83 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
84 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
85 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
86 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
87 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
88 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
89 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
90 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
91 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
92 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
93 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
94 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
95 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
96 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
97 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
98 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
99 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
100 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
101 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
102 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
103 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ avishop
104 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
105 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
106 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
107 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
108 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
109 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
110 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
111 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
112 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
113 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
114 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
115 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
116 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
117 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
118 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
119 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
120 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
121 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
122 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
123 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
124 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
125 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
126 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
127 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
128 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
129 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
130 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
131 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
132 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
133 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
134 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
135 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
136 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
137 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
138 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
139 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
140 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
141 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
142 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
143 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
144 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
145 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
146 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
147 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
148 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
149 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
150 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
151 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
152 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
153 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
154 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
155 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
156 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
157 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
158 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
159 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
160 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
161 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
162 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
163 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
164 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
165 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
166 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
167 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
168 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
180 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
181 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
186 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
188 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
190 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
191 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
192 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
193 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
194 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
195 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
196 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
197 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
198 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
200 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
201 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
202 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
203 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
206 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
207 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
209 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
210 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
212 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
213 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
214 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
215 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
216 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
217 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
218 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
219 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
220 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
221 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
222 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
223 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
224 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
225 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
226 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
227 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
228 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
229 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
230 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
231 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
232 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
233 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
234 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
235 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
238 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
239 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
240 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
241 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
242 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
243 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
244 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
245 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
246 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
247 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
248 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
249 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
250 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
251 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
252 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
253 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
254 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
255 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
256 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
257 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
258 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
259 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
260 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
261 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
263 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
264 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
265 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
267 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
268 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
269 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
275 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
276 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
277 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
278 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
279 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
280 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
281 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
284 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
285 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
287 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
288 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
289 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
290 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
291 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
293 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
294 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
295 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
296 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
299 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
300 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
301 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
302 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
303 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
304 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
305 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
306 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
307 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
308 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
309 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
310 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
311 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
312 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
313 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
314 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
315 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
316 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
317 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
318 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
319 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
320 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
321 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
322 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
323 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
324 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
325 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
326 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
327 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
328 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
329 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
330 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
331 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
332 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
333 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
334 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
336 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
337 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
338 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
339 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
340 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
341 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
342 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
343 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
344 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
345 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
346 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
347 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
348 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
349 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
350 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
351 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
352 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
353 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
354 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
356 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
357 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
359 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
360 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
361 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
362 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
363 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
364 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
365 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
368 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
369 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
371 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
372 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
373 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
374 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
375 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
376 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
377 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
378 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
379 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
381 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
382 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
383 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
387 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
388 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
390 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
391 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
392 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
393 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
394 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
395 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
396 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
397 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
398 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
399 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
400 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
401 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
402 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
403 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
404 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
405 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
406 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
407 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
408 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
409 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
410 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
411 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
412 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
413 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
414 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
416 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
417 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
419 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
420 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
421 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
423 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
424 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
425 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
426 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
428 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
429 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
430 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
431 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
432 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
433 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
434 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
435 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
436 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
437 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
438 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
439 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
440 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
441 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
442 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
443 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
444 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
445 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
446 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
447 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
448 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
449 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
450 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
451 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
452 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
453 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
454 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
455 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
456 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
457 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
458 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
459 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
460 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
461 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
462 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
463 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
464 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
465 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
466 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
467 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
468 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
469 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
470 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
471 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
472 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
473 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
474 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
475 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 475 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile