Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
9 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
10 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
11 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
12 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
14 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
15 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
16 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
20 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
22 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
23 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
25 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
26 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
28 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
29 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
30 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
32 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
35 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
36 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
37 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
38 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
39 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
40 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
50 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
51 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
64 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
65 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
66 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
67 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
68 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
69 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
70 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
71 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
72 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
73 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
74 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
75 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
76 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
77 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
78 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
79 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
80 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
81 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
82 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
84 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
85 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
86 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
87 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
88 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
89 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
91 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
92 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
93 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
94 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
95 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
96 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
97 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
98 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
99 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
100 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
101 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
102 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
103 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
104 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
105 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
106 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
107 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
108 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
109 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
110 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
111 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
112 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
113 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
114 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
115 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
116 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
117 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
118 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
119 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
120 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
121 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
122 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
123 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
124 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
125 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
126 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
127 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
128 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
129 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
130 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
131 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
132 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
133 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
134 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
135 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
136 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
137 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
138 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
139 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
140 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
141 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
142 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
143 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
144 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
145 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
146 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
147 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
148 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
149 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
150 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
151 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
152 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
153 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
154 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
155 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
156 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
157 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
158 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
159 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
160 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
161 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
162 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
163 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
164 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
165 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
166 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
167 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
168 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
169 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
170 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
171 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
172 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
173 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
174 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
175 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
176 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
177 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
178 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
179 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
180 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
181 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
182 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
183 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
184 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
185 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
186 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
187 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
188 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
189 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
190 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
191 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
192 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
193 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
194 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
195 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
196 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
197 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
198 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
199 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
200 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
201 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
202 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
203 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
204 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
205 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
206 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
207 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
208 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
209 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
210 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
211 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
212 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
213 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
214 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
215 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
216 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
217 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
218 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
219 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
220 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
221 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
222 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
223 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
224 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
225 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
226 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
227 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
228 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
229 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
230 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
231 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
232 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
233 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
235 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
236 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
237 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
238 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
239 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
240 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
241 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
242 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
243 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
245 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
246 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
247 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
248 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
249 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
250 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
251 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
252 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
253 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
254 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
257 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
266 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
267 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
277 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
278 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
283 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
284 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
286 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
287 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
288 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
289 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
290 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
291 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
292 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
293 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
295 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
296 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
298 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
299 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
302 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
303 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
304 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
305 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
306 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
307 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
308 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
309 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
310 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
311 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
312 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
313 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
314 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
315 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
316 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
317 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
318 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
319 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
320 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
321 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
322 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
323 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
324 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
325 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
326 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
327 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
328 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
329 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
330 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
331 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
332 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
333 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
334 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
335 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
336 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
337 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
338 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
339 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
340 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
341 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
342 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
343 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
344 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
345 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
346 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
347 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
348 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
349 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
350 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
351 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
352 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
353 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
354 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
355 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
356 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
357 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
359 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
361 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
362 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
363 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
364 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
365 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
366 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
367 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
368 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
369 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
370 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
371 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
372 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
373 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
374 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
375 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
376 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
377 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
378 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
379 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
380 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
381 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
382 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
383 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
384 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
385 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
386 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
387 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
388 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
389 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
391 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
392 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
393 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
394 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
395 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
396 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
397 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
398 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
399 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
400 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
402 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
403 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
405 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
406 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
407 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
408 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
409 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
410 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
412 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
413 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
414 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
415 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
416 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
419 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
420 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
423 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
424 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
425 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
426 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
427 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
428 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
429 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
430 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
431 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
433 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
434 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
436 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
437 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
438 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
439 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
440 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
442 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
443 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
445 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
446 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
447 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
448 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
449 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
450 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
451 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
452 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
457 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
458 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
459 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
460 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
462 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
463 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
464 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
465 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
469 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
471 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
476 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
477 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
478 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
479 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
481 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
482 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
490 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
491 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
493 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
494 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
495 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
496 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
497 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
498 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
499 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
500 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
501 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
502 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
503 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
504 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
505 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
506 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
507 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
508 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
510 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
514 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
520 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
521 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
522 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
523 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
524 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
525 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
526 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
527 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
528 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
529 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
530 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
531 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
532 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
533 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
534 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
535 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
536 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
537 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
538 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
539 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
540 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
541 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
542 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
543 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
544 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
545 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
546 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
547 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
548 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
549 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
550 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
551 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
552 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
553 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
554 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
555 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
556 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
557 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
558 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
559 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
560 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
561 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 561 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.