• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
2 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
3 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
4 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
5 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
7 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
8 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
9 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
10 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
11 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
12 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
13 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
14 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
15 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
16 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
17 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
18 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
19 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
20 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
21 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
22 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
24 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
25 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
26 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
27 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
28 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
29 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
30 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
31 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
32 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
33 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
34 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
35 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
36 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
37 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
38 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
39 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
40 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
41 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
42 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
43 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
44 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
45 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
46 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
47 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
48 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
49 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
50 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
51 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
52 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
53 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
54 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
55 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
56 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
57 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
58 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
59 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
60 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
61 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
62 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
63 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
64 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
65 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
66 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
67 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
68 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
69 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
70 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
71 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
72 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
73 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
74 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
75 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
76 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
77 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
78 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
79 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
80 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
81 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
82 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
83 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
84 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
85 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
86 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
87 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
88 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
89 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
90 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
91 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
92 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
93 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
94 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
95 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
96 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
97 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
98 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
99 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
100 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
101 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
102 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
103 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
104 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
105 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
106 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
107 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
108 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
109 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
110 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
111 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
112 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
113 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
114 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
115 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ avishop
116 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
117 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
118 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
119 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
120 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
121 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
122 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
123 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
124 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
125 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
126 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
127 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
128 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
129 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
130 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
131 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
132 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
133 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
134 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
135 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
136 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
137 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
138 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
139 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
140 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
141 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
142 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
143 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
144 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
145 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
146 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
147 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
148 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
149 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
150 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
151 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
152 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
153 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
154 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
155 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
156 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
157 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
158 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
159 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
160 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
161 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
162 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
163 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
164 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
165 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
166 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
167 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
168 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
169 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
171 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
172 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
174 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
175 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
176 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
177 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
178 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
179 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
180 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
186 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
188 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
190 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
191 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
192 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
193 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
194 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
195 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
196 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
197 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
198 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
202 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
203 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
204 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
209 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
210 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
212 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
213 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
214 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
215 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
216 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
217 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
218 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
219 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
220 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
221 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
222 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
223 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
224 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
225 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
228 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
229 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
230 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
231 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
232 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
233 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
234 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
235 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
236 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
237 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
238 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
239 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
240 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
241 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
242 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
243 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
244 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
245 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
246 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
247 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
250 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
251 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
252 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
253 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
254 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
255 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
256 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
257 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
258 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
259 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
260 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
261 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
262 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
263 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
264 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
265 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
266 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
267 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
268 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
269 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
270 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
271 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
272 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
273 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
275 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
276 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
277 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
279 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
280 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
281 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
287 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
288 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
289 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
290 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
291 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
292 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
293 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
296 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
297 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
299 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
300 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
301 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
302 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
304 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
305 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
306 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
307 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
308 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
309 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
310 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
311 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
312 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
313 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
314 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
315 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
316 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
317 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
318 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
319 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
320 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
321 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
322 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
323 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
324 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
325 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
326 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
327 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
329 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
330 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
331 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
332 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
333 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
334 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
335 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
336 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
337 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
338 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
339 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
341 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
342 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
343 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
344 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
345 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
346 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
347 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
348 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
349 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
350 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
351 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
352 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
353 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
354 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
355 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
356 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
357 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
359 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
360 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
361 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
362 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
363 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
364 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
365 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
368 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
369 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
371 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
372 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
373 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
374 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
375 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
376 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
377 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
378 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
381 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
382 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
383 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
384 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
385 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
387 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
388 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
389 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
390 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
391 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
392 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
393 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
394 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
395 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
396 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
397 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
398 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
399 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
400 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
401 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
402 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
403 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
404 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
405 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
406 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
407 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
408 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
409 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
410 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
411 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
412 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
413 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
414 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
416 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
417 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
419 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
420 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
421 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
422 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
423 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
424 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
425 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
426 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
428 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
429 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
430 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
431 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
432 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
433 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
434 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
435 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
436 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
437 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
438 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
439 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
440 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
441 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
442 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
443 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
444 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
445 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
446 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
447 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
448 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
449 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
450 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
451 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
452 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
453 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
454 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
455 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
456 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
457 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
458 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
459 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
460 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
461 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
462 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
463 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
464 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
465 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
466 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
467 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
468 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
469 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
470 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
471 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
472 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
473 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
474 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
475 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
476 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
477 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
478 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
479 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
480 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
481 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
482 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
483 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
484 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
485 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
486 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
487 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 487 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile