Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/09/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 01/09/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 27/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 26/08/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 14/08/2016 10 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 04/08/2016 24 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 11/07/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 28/06/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 15/06/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 06/06/2016 16 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 21/05/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 08/05/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
20 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
21 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
22 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
23 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
24 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
26 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
27 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
28 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
29 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
30 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
32 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
34 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
35 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
37 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
38 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
39 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
40 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
50 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
62 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
63 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
68 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
69 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
70 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
71 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
72 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
73 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
74 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
75 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
76 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
77 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
78 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
79 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
80 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
81 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
82 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
83 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
84 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
85 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
86 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
87 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
88 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
89 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
90 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
91 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
92 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
93 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
94 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
96 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
97 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
98 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
99 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
100 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
101 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
102 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
104 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
105 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
106 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
107 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
108 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
110 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
111 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
112 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
113 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
114 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
115 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
116 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
117 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
118 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
119 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
120 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
121 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
122 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
123 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
124 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
125 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
126 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
127 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
128 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
129 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
130 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
131 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
132 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
133 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
134 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
135 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
136 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
137 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
138 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
139 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
140 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
141 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
142 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
143 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
144 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
145 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
146 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
147 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
148 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
149 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
150 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
151 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
152 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
153 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
154 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
155 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
156 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
157 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
158 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
159 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
160 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
161 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
162 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
163 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
164 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
165 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
166 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
167 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
168 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
169 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
170 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
171 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
172 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
173 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
174 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
175 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
176 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
177 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
178 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
179 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
180 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
181 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
182 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
183 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
184 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
185 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
186 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
187 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
188 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
189 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
190 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
191 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
192 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
193 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
194 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
195 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
196 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
197 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
198 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
199 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
200 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
201 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
202 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
203 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
204 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
205 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
206 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
207 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
208 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
209 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
210 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
211 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
212 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
213 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
214 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
215 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
216 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
217 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
218 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
219 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
220 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
221 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
222 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
223 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
224 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
225 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
226 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
227 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
228 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
229 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
230 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
231 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
232 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
233 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
235 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
236 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
237 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
239 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
240 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
241 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
242 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
243 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
244 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
245 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
246 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
247 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
248 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
249 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
250 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
251 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
252 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
253 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
254 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
255 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
257 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
258 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
260 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
261 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
262 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
263 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
264 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
265 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
266 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
278 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
279 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
289 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
290 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
291 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
292 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
293 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
295 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
296 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
298 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
299 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
300 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
301 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
304 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
305 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
307 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
308 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
310 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
311 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
312 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
313 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
314 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
315 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
316 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
317 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
318 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
319 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
320 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
321 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
322 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
323 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
324 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
325 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
326 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
327 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
328 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
329 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
330 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
331 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
332 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
333 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
334 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
335 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
336 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
337 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
338 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
339 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
341 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
342 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
343 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
344 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
345 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
346 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
347 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
348 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
349 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
350 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
351 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
352 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
353 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
354 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
355 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
356 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
357 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
358 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
359 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
361 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
362 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
363 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
364 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
365 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
367 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
368 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
369 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
370 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
371 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
372 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
373 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
374 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
375 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
376 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
377 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
378 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
379 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
380 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
381 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
382 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
384 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
385 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
386 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
387 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
388 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
389 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
391 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
392 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
393 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
394 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
395 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
396 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
397 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
398 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
399 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
400 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
401 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
402 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
403 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
405 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
406 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
407 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
408 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
409 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
410 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
411 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
412 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
413 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
415 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
416 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
417 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
418 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
419 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
421 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
425 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
426 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
427 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
428 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
429 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
430 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
431 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
432 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
433 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
435 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
436 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
437 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
438 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
439 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
440 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
442 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
443 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
445 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
446 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
447 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
448 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
449 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
450 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
451 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
452 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
454 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
455 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
457 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
458 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
460 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
461 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
462 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
463 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
469 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
470 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
471 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
474 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
475 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
476 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
477 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
478 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
481 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
488 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
489 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
490 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
491 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
493 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
494 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
499 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
500 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
501 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
502 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
503 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
504 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
505 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
506 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
507 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
508 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
509 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
510 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
511 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
514 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
517 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
518 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
519 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
520 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
522 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
525 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
526 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
527 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
528 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
529 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
530 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
531 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
532 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
533 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
534 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
535 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
536 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
537 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
538 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
539 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
540 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
541 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
542 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
543 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
544 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
545 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
546 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
547 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
548 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
549 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
550 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
551 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
552 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
553 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
554 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
555 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
556 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
557 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
558 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
559 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
560 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
561 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
562 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
563 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
564 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
565 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
566 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
567 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
568 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
569 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
570 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
571 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
572 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
573 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 573 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.