• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
2 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
14 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
15 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
20 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
22 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
23 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
26 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
28 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
29 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
30 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
31 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
32 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
33 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
34 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
35 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
36 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
37 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
38 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
39 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
40 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
41 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
42 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
43 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
46 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
48 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
50 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
51 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
53 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
54 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
55 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
56 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
57 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
58 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
59 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
60 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
61 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
62 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
63 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
64 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
65 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
66 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
67 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
68 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
69 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
70 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
71 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
72 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
73 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
74 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
75 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
76 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
77 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
78 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
79 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
80 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
81 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
82 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
83 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
84 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
85 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
86 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
87 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
88 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
89 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
90 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
91 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
92 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
93 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
94 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
95 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
96 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
97 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
98 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
99 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
100 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
101 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
102 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
103 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
104 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
105 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
106 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
107 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
108 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
109 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
110 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
111 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
112 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
113 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
114 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
115 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
116 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
117 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
118 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
119 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
120 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
121 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
122 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
123 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
124 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
125 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
126 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
127 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
128 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
129 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
130 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
131 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
132 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
133 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
134 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
135 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
136 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
137 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
138 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
139 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
140 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
141 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
142 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
143 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
144 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
145 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
146 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
147 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
148 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
149 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
150 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
151 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
152 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
153 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
154 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
155 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
156 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
157 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
158 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
159 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
160 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
161 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
162 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
163 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
164 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
165 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
166 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
167 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
168 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
169 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
170 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
171 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
172 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
173 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
174 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
175 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
176 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
177 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
178 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
179 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
180 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
181 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
182 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
183 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
184 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
185 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
186 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
187 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
188 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
189 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
190 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
191 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
192 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
193 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
194 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
195 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
196 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
197 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
198 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
199 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
200 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
201 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
202 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
203 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
204 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
205 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
206 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
207 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
208 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
209 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
210 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
211 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
212 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
213 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
214 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
215 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
216 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
217 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
218 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
219 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
220 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
221 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
222 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
223 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
224 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
225 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
227 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
228 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
229 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
230 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
231 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
232 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
233 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
234 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
235 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
236 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
237 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
238 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
239 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
240 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
241 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
242 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
243 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
245 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
246 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
247 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
248 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
249 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
250 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
251 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
252 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
253 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
256 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
257 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
259 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
260 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
262 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
263 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
266 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
267 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
268 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
269 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
270 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
271 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
272 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
273 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
274 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
275 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
276 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
277 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
278 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
279 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
280 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
281 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
282 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
283 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
284 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
285 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
288 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
289 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
290 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
291 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
292 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
293 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
294 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
295 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
296 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
297 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
298 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
299 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
300 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
301 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
302 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
303 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
304 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
305 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
306 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
307 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
308 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
309 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
310 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
311 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
312 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
313 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
314 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
315 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
316 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
317 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
318 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
319 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
320 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
321 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
322 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
323 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
324 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
325 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
326 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
327 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
328 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
329 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
330 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
331 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
332 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
333 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
334 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
335 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
336 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
337 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
338 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
339 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
340 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
341 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
342 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
343 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
344 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
345 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
346 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
347 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
348 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
349 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
350 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
351 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
352 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
353 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
354 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
355 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
356 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
357 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
358 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
359 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
360 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
361 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
362 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
363 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
364 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
365 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
366 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
367 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
368 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
369 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
370 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
371 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
372 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
373 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
374 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
375 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
376 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
377 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
378 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
379 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
380 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
381 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
383 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
384 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
385 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
386 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
387 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
388 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
389 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
390 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
391 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
392 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
394 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
395 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
396 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
397 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
398 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
399 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
400 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
401 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
402 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
403 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
404 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
405 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
406 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
407 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
408 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
409 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
410 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
412 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
413 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
414 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
415 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
421 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
422 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
423 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
426 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
427 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
428 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
429 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
430 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
433 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
440 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
441 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
442 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
443 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
445 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
446 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
447 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
448 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
449 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
450 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
451 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
452 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
457 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
458 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
459 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
460 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
461 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
462 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
463 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
469 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
470 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
471 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
474 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
478 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
481 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
484 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
485 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
486 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
487 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
488 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
489 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
490 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
491 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
492 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
493 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
494 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
495 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
496 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
497 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
498 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
499 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
500 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
501 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
502 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
503 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
504 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
505 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
506 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
507 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
508 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
509 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
510 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
511 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
512 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
513 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
514 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
515 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
516 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
517 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
518 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
519 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
520 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
521 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
522 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
523 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
525 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 525 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: khung treo, iphone 3gs, mo to, hoa tu lam, so pha