Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/06/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 06/06/2016 16 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 21/05/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 08/05/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
13 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
14 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
15 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
16 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
18 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
19 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
20 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
22 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
23 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
24 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
25 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
26 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
27 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
28 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
29 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
30 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
32 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
35 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
36 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
37 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
39 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
40 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
42 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
50 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
54 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
55 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
68 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
69 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
70 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
71 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
72 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
73 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
74 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
75 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
76 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
77 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
78 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
79 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
80 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
81 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
82 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
83 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
84 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
85 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
86 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
87 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
88 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
89 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
90 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
91 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
92 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
93 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
94 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
96 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
97 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
98 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
99 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
100 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
101 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
102 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
103 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
104 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
105 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
106 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
107 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
108 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
109 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
110 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
111 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
112 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
113 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
114 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
115 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
116 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
117 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
118 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
119 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
120 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
121 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
122 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
123 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
124 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
125 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
126 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
127 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
128 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
129 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
130 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
131 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
132 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
133 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
134 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
135 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
136 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
137 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
138 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
139 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
140 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
141 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
142 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
143 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
144 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
145 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
146 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
147 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
148 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
149 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
150 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
151 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
152 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
153 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
154 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
155 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
156 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
157 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
158 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
159 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
160 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
161 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
162 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
163 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
164 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
165 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
166 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
167 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
168 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
169 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
170 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
171 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
172 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
173 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
174 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
175 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
176 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
177 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
178 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
179 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
180 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
181 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
182 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
183 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
184 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
185 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
186 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
187 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
188 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
189 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
190 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
191 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
192 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
193 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
194 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
195 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
196 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
197 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
198 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
199 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
200 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
201 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
202 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
203 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
204 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
205 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
206 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
207 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
208 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
209 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
210 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
211 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
212 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
213 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
214 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
215 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
216 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
217 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
218 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
219 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
220 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
221 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
222 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
223 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
224 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
225 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
226 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
227 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
228 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
229 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
230 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
231 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
232 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
233 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
234 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
235 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
236 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
237 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
239 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
240 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
241 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
242 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
243 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
244 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
245 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
246 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
247 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
248 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
249 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
250 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
251 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
252 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
253 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
254 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
255 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
256 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
257 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
258 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
270 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
271 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
281 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
282 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
287 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
288 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
289 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
290 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
291 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
292 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
293 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
295 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
296 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
297 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
299 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
300 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
302 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
303 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
306 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
307 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
308 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
309 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
310 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
311 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
312 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
313 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
314 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
315 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
316 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
317 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
318 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
319 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
320 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
321 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
322 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
323 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
324 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
325 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
326 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
327 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
328 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
329 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
330 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
331 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
332 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
333 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
334 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
335 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
336 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
337 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
338 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
339 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
340 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
341 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
342 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
343 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
344 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
345 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
346 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
347 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
348 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
349 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
350 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
351 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
352 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
353 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
354 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
355 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
356 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
357 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
358 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
359 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
363 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
364 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
365 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
366 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
367 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
368 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
369 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
370 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
371 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
372 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
373 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
374 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
375 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
376 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
377 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
378 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
379 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
380 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
381 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
383 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
384 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
385 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
386 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
387 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
388 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
389 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
390 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
391 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
392 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
394 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
395 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
396 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
397 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
398 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
399 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
400 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
402 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
403 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
404 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
405 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
406 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
407 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
408 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
409 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
410 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
411 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
412 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
413 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
417 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
418 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
419 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
420 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
423 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
424 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
427 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
428 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
429 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
430 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
431 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
432 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
433 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
434 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
435 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
437 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
438 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
440 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
441 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
442 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
443 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
445 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
446 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
447 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
448 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
449 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
450 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
451 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
452 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
453 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
454 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
455 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
457 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
460 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
461 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
462 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
463 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
466 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
467 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
468 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
469 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
471 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
473 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
478 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
480 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
481 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
482 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
483 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
485 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
486 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
490 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
491 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
497 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
498 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
499 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
500 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
501 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
502 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
503 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
504 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
505 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
506 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
507 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
508 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
509 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
510 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
511 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
514 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
520 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
522 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
524 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
525 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
526 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
527 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
528 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
529 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
530 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
531 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
532 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
533 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
534 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
535 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
536 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
537 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
538 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
539 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
540 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
541 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
542 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
543 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
544 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
545 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
546 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
547 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
548 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
549 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
550 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
551 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
552 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
553 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
554 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
555 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
556 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
557 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
558 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
559 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
560 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
561 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
562 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
563 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
564 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
565 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 565 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.