Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/08/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 14/08/2016 10 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 04/08/2016 24 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 11/07/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 28/06/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 15/06/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 06/06/2016 16 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 21/05/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 08/05/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
18 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
19 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
20 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
21 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
22 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
23 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
25 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
26 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
28 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
29 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
31 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
32 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
34 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
35 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
36 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
37 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
39 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
40 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
47 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
50 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
59 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
60 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
68 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
69 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
70 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
71 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
72 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
73 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
74 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
75 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
76 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
77 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
78 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
79 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
80 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
81 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
82 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
83 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
84 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
85 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
86 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
87 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
88 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
89 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
90 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
91 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
92 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
93 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
94 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
95 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
96 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
97 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
98 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
100 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
101 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
102 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
103 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
104 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
105 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
106 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
107 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
108 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
109 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
110 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
111 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
112 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
113 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
114 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
115 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
116 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
117 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
118 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
119 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
120 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
121 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
122 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
123 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
124 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
125 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
126 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
127 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
128 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
129 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
130 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
131 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
132 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
133 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
134 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
135 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
136 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
137 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
138 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
139 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
140 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
141 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
142 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
143 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
144 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
145 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
146 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
147 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
148 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
149 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
150 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
151 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
152 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
153 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
154 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
155 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
156 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
157 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
158 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
159 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
160 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
161 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
162 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
163 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
164 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
165 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
166 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
167 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
168 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
169 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
170 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
171 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
172 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
173 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
174 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
175 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
176 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
177 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
178 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
179 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
180 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
181 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
182 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
183 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
184 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
185 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
186 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
187 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
188 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
189 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
190 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
191 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
192 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
193 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
194 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
195 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
196 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
197 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
198 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
199 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
200 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
201 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
202 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
203 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
204 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
205 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
206 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
207 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
208 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
209 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
210 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
211 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
212 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
213 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
214 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
215 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
216 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
217 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
218 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
219 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
220 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
221 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
222 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
223 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
224 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
225 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
226 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
227 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
228 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
229 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
230 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
231 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
232 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
233 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
234 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
235 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
236 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
237 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
238 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
239 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
240 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
241 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
242 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
243 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
244 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
245 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
246 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
247 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
248 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
249 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
250 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
251 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
252 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
254 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
255 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
257 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
258 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
259 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
260 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
261 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
262 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
263 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
275 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
276 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
286 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
287 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
289 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
290 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
291 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
292 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
293 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
295 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
296 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
297 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
298 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
301 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
302 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
304 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
305 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
307 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
308 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
310 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
311 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
312 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
313 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
314 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
315 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
316 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
317 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
318 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
319 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
320 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
321 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
322 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
323 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
324 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
325 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
326 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
327 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
328 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
329 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
330 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
331 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
332 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
333 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
334 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
335 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
336 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
337 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
338 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
339 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
340 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
341 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
342 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
343 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
344 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
345 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
346 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
348 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
349 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
350 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
351 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
352 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
353 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
354 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
355 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
356 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
357 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
358 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
359 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
360 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
362 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
363 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
364 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
365 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
366 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
367 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
368 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
369 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
370 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
371 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
372 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
373 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
374 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
375 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
376 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
377 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
378 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
379 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
380 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
381 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
382 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
384 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
385 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
386 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
387 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
388 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
389 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
390 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
391 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
392 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
394 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
395 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
396 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
397 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
398 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
399 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
400 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
402 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
403 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
405 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
406 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
407 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
408 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
409 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
410 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
412 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
413 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
414 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
415 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
416 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
418 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
419 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
422 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
423 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
424 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
425 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
428 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
429 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
430 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
432 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
433 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
434 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
435 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
436 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
437 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
439 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
440 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
442 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
443 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
445 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
446 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
447 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
448 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
449 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
450 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
451 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
452 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
454 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
455 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
457 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
458 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
459 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
460 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
462 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
465 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
466 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
467 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
468 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
469 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
471 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
472 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
473 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
474 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
478 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
481 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
485 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
486 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
487 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
488 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
490 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
491 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
499 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
500 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
501 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
502 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
503 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
504 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
505 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
506 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
507 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
508 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
511 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
512 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
513 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
514 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
515 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
516 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
519 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
520 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
522 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
525 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
526 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
527 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
528 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
529 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
530 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
531 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
532 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
533 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
534 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
535 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
536 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
537 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
538 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
539 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
540 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
541 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
542 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
543 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
544 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
545 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
546 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
547 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
548 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
549 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
550 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
551 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
552 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
553 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
554 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
555 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
556 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
557 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
558 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
559 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
560 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
561 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
562 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
563 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
564 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
565 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
566 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
567 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
568 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
569 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
570 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 570 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.