• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
6 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
18 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
19 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
20 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
22 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
23 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
26 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
28 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
29 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
30 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
32 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
33 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
34 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
35 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
36 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
37 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
38 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
39 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
40 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
41 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
42 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
43 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
45 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
46 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
47 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
48 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
50 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
51 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
52 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
54 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
55 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
57 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
58 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
60 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
61 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
62 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
63 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
64 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
65 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
66 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
67 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
68 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
69 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
70 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
71 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
72 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
73 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
74 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
75 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
76 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
77 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
78 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
79 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
80 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
81 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
82 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
83 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
84 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
85 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
86 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
87 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
88 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
89 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
90 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
91 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
92 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
93 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
94 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
95 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
96 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
97 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
98 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
99 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
100 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
101 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
102 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
103 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
104 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
105 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
106 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
107 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
108 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
109 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
110 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
111 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
112 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
113 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
114 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
115 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
116 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
117 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
118 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
119 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
120 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
121 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
122 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
123 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
124 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
125 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
126 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
127 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
128 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
129 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
130 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
131 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
132 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
133 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
134 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
135 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
136 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
137 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
138 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
139 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
140 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
141 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
142 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
143 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
144 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
145 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
146 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
147 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
148 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
149 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
150 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
151 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
152 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
153 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
154 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
155 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
156 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
157 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
158 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
159 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
160 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
161 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
162 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
163 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
164 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
165 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
166 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
167 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
168 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
169 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
170 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
171 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
172 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
173 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
174 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
175 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
176 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
177 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
178 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
179 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
180 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
181 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
182 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
183 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
184 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
185 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
186 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
187 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
188 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
189 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
190 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
191 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
192 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
193 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
194 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
195 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
196 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
197 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
198 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
199 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
200 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
201 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
202 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
203 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
204 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
205 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
206 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
207 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
208 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
209 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
210 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
211 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
212 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
213 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
214 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
215 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
216 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
217 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
218 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
219 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
220 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
221 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
222 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
223 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
224 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
225 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
227 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
228 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
229 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
230 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
231 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
232 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
233 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
234 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
235 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
236 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
237 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
238 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
239 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
240 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
241 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
242 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
243 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
245 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
246 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
247 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
248 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
249 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
250 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
251 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
252 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
254 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
255 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
256 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
257 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
260 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
261 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
263 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
264 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
266 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
267 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
270 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
271 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
272 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
273 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
274 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
275 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
276 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
277 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
278 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
279 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
280 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
281 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
282 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
283 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
284 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
285 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
286 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
287 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
288 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
289 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
290 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
291 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
292 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
293 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
294 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
295 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
296 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
297 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
298 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
299 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
300 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
301 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
302 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
303 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
304 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
305 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
306 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
307 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
308 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
309 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
310 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
311 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
312 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
313 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
314 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
315 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
316 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
317 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
318 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
319 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
320 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
321 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
322 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
323 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
324 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
325 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
326 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
327 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
328 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
329 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
330 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
331 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
332 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
333 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
334 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
335 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
336 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
337 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
338 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
339 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
340 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
341 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
342 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
343 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
344 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
346 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
347 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
348 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
349 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
350 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
351 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
352 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
353 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
354 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
355 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
356 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
357 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
359 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
361 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
362 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
363 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
364 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
365 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
366 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
367 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
368 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
369 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
370 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
371 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
372 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
373 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
374 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
375 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
376 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
377 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
378 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
379 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
380 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
381 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
382 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
383 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
384 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
385 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
386 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
387 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
388 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
389 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
391 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
392 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
393 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
394 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
395 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
396 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
397 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
398 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
399 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
400 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
401 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
402 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
403 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
404 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
405 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
406 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
407 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
408 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
409 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
410 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
411 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
412 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
413 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
414 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
416 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
417 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
418 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
419 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
420 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
421 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
425 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
426 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
427 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
429 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
430 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
431 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
432 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
433 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
437 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
440 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
442 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
443 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
444 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
445 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
446 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
447 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
448 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
449 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
450 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
451 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
452 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
457 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
460 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
461 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
462 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
463 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
464 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
465 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
466 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
467 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
469 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
471 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
473 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
474 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
475 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
478 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
481 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
488 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
489 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
490 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
491 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
492 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
493 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
494 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
496 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
497 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
498 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
499 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
500 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
501 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
502 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
503 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
504 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
505 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
506 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
507 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
508 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
509 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
510 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
511 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
512 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
513 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
514 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
515 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
516 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
517 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
518 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
519 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
520 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
521 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
522 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
523 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
524 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
525 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
526 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
527 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
528 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
529 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 529 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: may cha, mi gia, ipod, keo tu, ibm-lenovo