• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
2 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
3 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
4 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
5 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
6 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
7 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
8 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
9 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
10 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
11 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
12 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
13 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
14 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
15 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
16 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
17 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
18 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
19 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
20 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
21 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
22 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
23 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
24 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
25 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
26 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
27 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
28 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
29 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
30 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
31 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
32 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
33 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
34 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
35 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
36 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
37 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
38 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
39 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
40 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
41 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
42 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
43 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
44 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
45 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
46 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
47 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
48 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
49 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
50 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
51 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
52 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
53 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
54 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
55 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
56 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
57 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
58 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
59 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
60 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
61 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
62 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
63 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
64 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
65 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
66 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
67 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
68 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
69 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
70 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
71 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
72 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
73 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
74 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
75 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
76 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
77 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
78 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
79 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
80 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
81 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
82 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
83 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
84 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
85 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
86 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
87 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
88 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
89 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
90 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
91 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
92 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
93 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
94 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
95 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
96 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
97 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
98 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
99 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ avishop
100 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
101 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
102 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
103 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
104 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
105 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
106 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
107 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
108 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
109 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
110 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
111 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
112 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
113 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
114 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
115 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
116 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
117 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
118 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
119 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
120 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
121 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
122 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
123 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
124 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
125 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
126 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
127 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
128 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
129 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
130 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
131 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
132 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
133 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
134 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
135 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
136 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
137 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
138 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
139 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
140 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
141 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
142 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
143 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
144 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
145 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
146 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
147 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
148 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
149 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
150 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
151 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
152 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
153 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
154 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
155 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
156 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
157 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
158 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
159 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
160 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
161 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
162 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
163 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
164 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
176 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
177 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
186 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
187 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
188 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
190 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
191 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
192 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
193 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
194 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
195 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
196 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
197 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
198 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
199 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
202 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
203 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
205 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
206 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
208 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
209 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
212 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
213 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
214 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
215 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
216 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
217 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
218 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
219 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
220 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
221 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
222 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
223 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
224 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
225 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
226 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
227 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
228 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
229 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
230 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
231 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
234 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
235 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
236 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
237 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
239 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
240 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
241 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
242 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
243 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
244 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
245 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
246 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
247 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
248 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
249 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
250 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
251 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
252 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
253 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
254 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
255 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
256 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
257 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
259 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
260 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
261 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
263 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
264 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
265 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
269 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
271 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
272 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
273 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
274 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
275 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
276 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
277 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
279 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
280 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
281 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
283 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
284 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
285 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
286 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
289 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
290 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
291 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
292 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
293 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
295 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
296 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
297 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
298 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
299 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
300 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
301 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
302 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
303 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
304 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
305 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
306 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
307 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
308 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
309 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
310 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
311 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
312 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
313 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
314 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
315 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
316 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
317 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
318 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
319 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
320 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
321 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
322 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
323 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
324 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
326 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
329 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
330 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
331 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
332 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
333 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
334 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
335 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
336 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
337 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
338 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
339 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
340 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
341 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
342 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
343 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
344 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
345 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
346 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
347 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
348 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
349 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
350 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
351 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
352 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
353 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
354 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
355 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
356 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
357 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
358 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
359 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
360 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
361 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
363 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
364 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
365 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
367 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
368 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
369 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
372 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
373 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
374 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
375 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
376 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
377 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
378 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
379 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
381 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
382 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
383 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
384 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
385 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
386 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
387 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
388 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
389 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
391 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
392 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
393 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
394 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
395 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
396 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
397 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
398 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
399 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
400 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
401 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
402 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
403 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
404 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
405 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
406 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
407 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
408 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
409 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
410 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
411 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
412 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
413 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
414 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
415 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
416 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
417 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
419 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
420 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
421 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
423 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
424 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
425 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
426 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
427 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
428 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
429 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
430 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
431 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
432 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
433 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
434 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
435 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
436 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
437 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
438 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
439 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
440 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
441 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
442 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
443 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
444 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
445 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
446 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
447 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
448 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
449 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
450 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
451 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
452 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
453 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
454 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
455 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
456 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
457 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
458 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
459 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
460 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
461 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
462 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
463 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
464 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
465 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
466 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
467 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
468 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
469 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
470 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
471 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 471 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile