• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
2 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
3 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
4 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi tv_mobile
5 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
6 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
7 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
8 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
9 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
10 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
11 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
12 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
13 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
14 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
15 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
16 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
17 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
18 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
19 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
20 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
21 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
22 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
23 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
24 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
25 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
26 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
27 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
28 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
29 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
30 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
31 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
32 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
33 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
34 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
35 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
36 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
37 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
38 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
39 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
40 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
41 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
42 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
43 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
44 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
45 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
46 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
47 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
48 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
49 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
50 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
51 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
52 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
53 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
54 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
55 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
56 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
57 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
58 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
59 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
60 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
61 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
62 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
63 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
64 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
65 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
66 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
67 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
68 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
69 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
70 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
71 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
72 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
73 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
74 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
75 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
76 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
77 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
78 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
79 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
80 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
81 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
82 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
83 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
84 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
85 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
86 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
87 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
88 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
89 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
90 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
91 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
92 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
93 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
94 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
95 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ avishop
96 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
97 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
98 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
99 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
100 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
101 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
102 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
103 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
104 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
105 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
106 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
107 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
108 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
109 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
110 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
111 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
112 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
113 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
114 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
115 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
116 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
117 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
118 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
119 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
120 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
121 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
122 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
123 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
124 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
125 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
126 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
127 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
128 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
129 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
130 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
131 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
132 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
133 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
134 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
135 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
136 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
137 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
138 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
139 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
140 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
141 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
142 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
143 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
144 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
145 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
146 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
147 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
148 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
149 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
150 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
151 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
152 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
153 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
154 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
155 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
156 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
157 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
158 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
159 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
160 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
161 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
162 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
164 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
172 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
173 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
183 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
184 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
186 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
188 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
189 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
190 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
191 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
192 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
193 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
194 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
195 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
196 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
197 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
198 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
199 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
201 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
202 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
204 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
205 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
208 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
209 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
210 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
211 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
212 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
213 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
214 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
215 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
216 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
217 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
218 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
219 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
220 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
221 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
222 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
223 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
224 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
225 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
226 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
227 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
229 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
230 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
231 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
232 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
233 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
235 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
236 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
237 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
238 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
239 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
240 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
241 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
242 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
243 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
244 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
245 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
246 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
247 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
248 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
249 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
250 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
251 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
252 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
253 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
255 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
256 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
257 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
259 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
260 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
261 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
267 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
268 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
269 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
270 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
271 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
272 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
273 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
275 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
276 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
277 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
279 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
280 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
281 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
282 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
283 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
285 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
286 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
287 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
288 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
291 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
292 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
293 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
294 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
297 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
298 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
299 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
300 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
301 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
302 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
304 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
305 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
306 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
307 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
308 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
309 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
310 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
311 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
312 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
313 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
314 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
315 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
316 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
317 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
318 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
319 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
320 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
321 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
322 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
323 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
324 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
325 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
326 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
329 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
330 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
331 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
332 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
333 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
334 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
336 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
337 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
338 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
339 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
340 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
341 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
342 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
343 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
344 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
345 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
346 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
347 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
348 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
349 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
350 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
351 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
352 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
353 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
354 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
355 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
356 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
357 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
358 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
359 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
360 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
361 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
362 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
363 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
364 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
365 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
368 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
369 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
370 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
371 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
372 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
373 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
374 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
375 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
376 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
377 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
378 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
379 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
381 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
382 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
383 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
384 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
385 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
386 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
387 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
388 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
389 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
390 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
391 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
392 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
393 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
394 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
395 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
396 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
397 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
398 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
399 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
400 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
401 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
402 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
403 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
404 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
405 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
406 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
407 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
408 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
409 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
410 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
411 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
412 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
413 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
414 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
415 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
416 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
417 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
419 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
420 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
421 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
423 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
424 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
425 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
426 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
427 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
428 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
429 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
430 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
431 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
432 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
433 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
434 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
435 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
436 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
437 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
438 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
439 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
440 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
441 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
442 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
443 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
444 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
445 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
446 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
447 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
448 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
449 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
450 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
451 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
452 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
453 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
454 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
455 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
456 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
457 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
458 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
459 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
460 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
461 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
462 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
463 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
464 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
465 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
466 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
467 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 467 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile