• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
2 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
3 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
4 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
5 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
6 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
7 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
8 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
9 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
10 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
11 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
12 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
13 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
14 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
15 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
16 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
17 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
18 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
19 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
20 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
21 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
22 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
23 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
24 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
25 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
26 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
27 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
28 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
29 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi avishop
30 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 499.000 VNĐ avishop
31 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
32 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
34 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 19.000 VNĐ avishop
36 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
38 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
39 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
40 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
41 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
42 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
43 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
44 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
45 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
46 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
47 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
48 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
49 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
50 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
51 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
52 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
53 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
54 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
55 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
56 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 VNĐ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
57 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
58 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
59 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
60 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
61 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
62 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi mobiletuongvy
63 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
64 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
65 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
66 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
67 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
68 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
69 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
70 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
71 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
72 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
73 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
74 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
75 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
76 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
77 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
78 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
79 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
80 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
81 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
82 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
83 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
84 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
85 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
86 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
87 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
88 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
89 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
90 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
91 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
93 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
94 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
95 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
96 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
97 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
98 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
99 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 VNĐ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
100 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
101 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
102 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
103 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
104 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
105 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
106 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
107 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
108 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
109 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
110 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
111 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
112 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
113 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
114 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
115 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
116 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
117 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
118 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
119 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
120 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
121 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
122 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
123 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
124 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
125 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
126 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
127 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
128 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
129 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
130 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
131 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
132 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
133 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
134 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
135 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
136 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
137 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
138 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
139 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
140 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
141 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
142 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
143 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
144 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
145 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
146 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
147 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
148 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
149 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
150 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
151 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
152 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
153 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
154 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
155 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
156 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
157 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
158 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
159 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
160 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
161 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
162 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
164 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
165 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
166 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
172 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
173 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
174 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
175 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
176 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
177 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
178 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
181 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
182 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
184 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
185 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
186 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
187 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
188 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
190 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
191 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
192 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 VNĐ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
193 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
194 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
195 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
196 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
197 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
198 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
199 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
202 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
203 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
204 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
205 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
206 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
207 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
208 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
209 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
210 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 VNĐ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
211 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
212 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
214 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
215 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
216 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
217 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
218 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
219 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
220 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
223 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
224 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
225 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
226 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
227 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
229 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
230 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
231 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
234 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
235 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
236 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
237 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
238 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
239 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
241 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
242 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
244 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
245 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
247 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
248 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
249 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
250 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
253 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
254 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
256 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
257 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
259 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
260 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
261 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
262 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 VNĐ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
268 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giá không đổi tintuongvn
269 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
270 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
273 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
274 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
275 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 VNĐ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
276 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
279 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
280 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
287 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
288 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
289 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
290 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
292 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 VNĐ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
293 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
299 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
300 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
301 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
302 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
303 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
304 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
305 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 VNĐ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
306 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
307 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
308 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giá không đổi tamagift
309 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
310 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
311 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
312 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
313 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
314 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
315 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
316 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
317 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
318 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
319 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
320 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
321 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
322 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
323 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
324 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
325 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
326 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
329 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
330 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
331 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
332 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 VNĐ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
333 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
334 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
335 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
336 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
337 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
338 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
339 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
340 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
341 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
342 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
343 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
344 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
345 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
346 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
347 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
348 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
349 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
350 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
351 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
352 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
353 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
354 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
355 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
356 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
357 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
358 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
359 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
360 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
361 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
362 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
363 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
364 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
365 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
366 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi truyenthongmobile
367 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
368 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
369 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
370 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
372 11/10/2012 2.850.000 VNĐ truyenthongmobile
Có tổng cộng 372 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile