• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
9 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
20 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
21 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
22 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
23 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
26 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
28 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
29 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
30 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
32 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
35 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
36 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
37 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
38 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
39 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
40 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
41 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
42 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
43 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
44 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
45 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
46 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
48 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
49 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
50 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
51 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
53 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
54 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
55 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
57 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
58 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
60 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
61 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
62 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
63 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
64 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
65 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
66 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
67 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
68 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
69 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
70 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
71 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
72 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
73 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
74 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
75 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
76 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
77 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
78 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
79 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
80 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
81 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
82 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
83 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
84 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
85 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
86 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
87 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
88 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
89 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
90 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
91 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
92 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
93 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
94 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
95 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
96 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
97 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
98 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
99 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
100 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
101 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
102 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
103 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
104 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
105 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
106 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
107 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
108 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
109 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
110 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
111 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
112 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
113 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
114 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
115 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
116 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
117 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
118 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
119 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
120 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
121 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
122 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
123 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
124 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
125 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
126 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
127 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
128 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
129 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
130 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
131 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
132 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
133 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
134 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
135 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
136 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
137 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
138 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
139 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
140 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
141 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
142 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
143 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
144 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
145 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
146 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
147 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
148 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
149 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
150 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
151 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
152 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
153 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
154 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
155 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
156 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
157 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
158 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
159 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
160 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
161 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
162 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
163 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
164 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
165 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
166 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
167 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
168 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
169 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
170 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
171 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
172 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
173 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
174 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
175 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
176 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
177 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
178 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
179 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
180 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
181 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
182 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
183 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
184 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
185 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
186 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
187 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
188 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
189 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
190 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
191 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
192 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
193 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
194 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
195 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
196 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
197 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
198 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
199 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
200 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
201 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
202 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
203 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
204 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
205 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
206 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
207 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
208 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
209 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
210 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
211 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
212 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
213 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
214 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
215 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
216 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
217 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
218 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
219 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
220 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
221 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
222 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
223 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
224 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
225 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
227 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
228 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
229 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
230 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
231 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
232 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
233 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
234 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
235 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
236 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
237 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
238 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
239 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
240 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
241 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
242 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
243 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
245 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
246 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
247 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
248 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
249 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
250 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
251 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
252 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
254 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
255 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
257 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
258 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
259 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
260 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
263 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
264 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
266 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
267 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
269 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
270 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
273 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
274 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
275 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
276 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
277 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
278 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
279 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
280 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
281 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
282 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
283 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
284 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
285 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
286 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
287 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
288 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
289 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
290 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
291 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
292 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
293 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
295 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
296 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
297 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
298 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
299 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
300 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
301 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
302 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
303 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
304 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
305 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
306 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
307 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
308 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
309 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
310 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
311 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
312 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
313 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
314 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
315 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
316 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
317 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
318 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
319 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
320 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
321 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
322 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
323 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
324 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
325 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
326 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
327 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
328 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
329 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
330 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
331 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
332 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
333 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
334 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
335 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
336 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
337 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
338 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
339 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
340 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
341 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
342 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
343 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
344 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
346 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
347 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
348 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
349 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
350 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
351 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
352 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
353 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
354 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
355 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
356 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
357 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
358 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
359 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
362 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
363 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
364 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
365 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
367 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
368 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
369 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
370 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
371 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
372 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
373 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
374 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
375 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
376 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
377 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
378 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
379 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
380 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
381 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
383 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
384 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
385 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
386 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
387 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
388 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
389 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
390 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
391 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
392 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
394 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
395 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
396 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
397 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
398 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
399 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
400 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
401 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
402 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
403 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
404 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
405 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
406 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
407 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
408 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
409 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
410 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
412 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
413 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
414 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
416 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
417 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
419 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
420 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
421 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
422 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
428 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
429 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
430 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
433 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
434 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
435 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
436 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
440 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
442 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
443 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
445 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
446 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
447 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
448 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
449 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
450 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
451 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
452 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
453 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
456 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
457 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
460 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
462 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
464 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
465 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
466 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
467 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
468 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
469 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
470 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
471 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
476 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
477 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
478 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
481 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
483 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
490 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
491 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
492 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
493 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
494 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
495 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
496 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
497 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
499 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
500 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
501 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
502 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
503 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
504 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
505 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
506 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
507 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
508 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
509 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
510 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
511 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
512 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
513 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
514 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
515 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
516 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
517 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
518 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
519 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
520 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
521 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
522 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
523 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
524 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
525 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
526 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
527 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
528 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
529 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
530 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
531 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
532 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 532 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về LG Optimus L3 E405 White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: đèn quạt trần, hoa co, hoa nhựa, on da, song son