Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/07/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
2 28/06/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
3 15/06/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 06/06/2016 16 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 21/05/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 08/05/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
15 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
16 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
17 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
18 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
20 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
22 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
23 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
24 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
25 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
26 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
27 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
28 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
29 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
31 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
32 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
34 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
35 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
36 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
37 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
38 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
39 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
40 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
44 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
50 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
52 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
56 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
57 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
64 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
65 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
68 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
69 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
70 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
71 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
72 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
73 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
74 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
75 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
76 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
77 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
78 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
79 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
80 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
81 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
82 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
83 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
84 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
85 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
86 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
87 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
88 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
89 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
90 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
91 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
92 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
93 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
94 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
95 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
97 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
98 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
99 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
100 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
101 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
102 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
103 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
104 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
105 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
106 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
107 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
108 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
109 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
110 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
111 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
112 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
113 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
114 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
115 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
116 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
117 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
118 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
119 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
120 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
121 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
122 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
123 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
124 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
125 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
126 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
127 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
128 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
129 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
130 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
131 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
132 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
133 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
134 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
135 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
136 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
137 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
138 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
139 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
140 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
141 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
142 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
143 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
144 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
145 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
146 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
147 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
148 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
149 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
150 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
151 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
152 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
153 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
154 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
155 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
156 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
157 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
158 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
159 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
160 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
161 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
162 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
163 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
164 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
165 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
166 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
167 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
168 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
169 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
170 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
171 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
172 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
173 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
174 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
175 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
176 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
177 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
178 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
179 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
180 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
181 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
182 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
183 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
184 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
185 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
186 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
187 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
188 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
189 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
190 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
191 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
192 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
193 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
194 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
195 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
196 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
197 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
198 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
199 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
200 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
201 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
202 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
203 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
204 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
205 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
206 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
207 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
208 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
209 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
210 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
211 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
212 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
213 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
214 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
215 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
216 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
217 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
218 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
219 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
220 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
221 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
222 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
223 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
224 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
225 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
226 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
227 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
228 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
229 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
230 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
231 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
232 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
233 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
234 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
235 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
236 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
237 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
238 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
239 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
240 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
241 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
242 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
243 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
244 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
245 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
246 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
247 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
248 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
249 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
250 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
251 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
252 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
254 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
255 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
256 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
257 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
258 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
259 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
260 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
272 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
273 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
283 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
284 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
289 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
290 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
291 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
292 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
293 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
294 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
295 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
298 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
299 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
301 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
302 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
304 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
305 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
307 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
308 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
309 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
310 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
311 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
312 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
313 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
314 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
315 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
316 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
317 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
318 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
319 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
320 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
321 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
322 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
323 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
324 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
325 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
326 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
327 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
328 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
329 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
330 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
331 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
332 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
333 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
334 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
335 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
336 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
337 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
338 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
339 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
340 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
341 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
342 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
343 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
344 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
345 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
346 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
347 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
348 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
349 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
350 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
351 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
352 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
353 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
354 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
355 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
356 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
357 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
359 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
361 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
363 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
364 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
365 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
366 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
367 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
368 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
369 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
370 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
371 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
372 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
373 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
374 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
375 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
376 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
377 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
378 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
379 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
380 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
381 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
382 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
384 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
385 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
386 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
387 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
388 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
389 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
391 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
392 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
393 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
394 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
395 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
396 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
397 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
398 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
399 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
400 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
402 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
403 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
404 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
405 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
406 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
407 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
408 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
409 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
410 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
411 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
412 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
413 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
414 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
415 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
417 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
418 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
419 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
420 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
421 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
422 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
423 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
425 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
426 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
429 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
430 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
431 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
432 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
433 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
434 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
436 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
437 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
439 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
440 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
442 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
443 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
444 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
445 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
446 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
447 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
448 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
449 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
450 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
451 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
452 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
453 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
454 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
455 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
456 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
457 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
460 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
462 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
463 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
464 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
465 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
468 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
469 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
470 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
471 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
472 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
473 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
475 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
477 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
478 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
479 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
481 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
482 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
483 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
484 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
485 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
487 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
488 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
490 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
491 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
492 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
493 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
495 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
496 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
499 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
500 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
501 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
502 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
503 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
504 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
505 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
506 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
507 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
508 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
509 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
510 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
511 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
512 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
513 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
514 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
516 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
519 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
520 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
521 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
522 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
524 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
525 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
526 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
527 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
528 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
529 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
530 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
531 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
532 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
533 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
534 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
535 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
536 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
537 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
538 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
539 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
540 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
541 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
542 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
543 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
544 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
545 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
546 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
547 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
548 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
549 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
550 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
551 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
552 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
553 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
554 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
555 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
556 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
557 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
558 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
559 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
560 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
561 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
562 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
563 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
564 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
565 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
566 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
567 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 567 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.