• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
2 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
3 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
4 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
5 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
6 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
7 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
8 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
9 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
11 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
12 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
13 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
14 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
15 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
16 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
17 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
18 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
19 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
20 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
21 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
22 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
24 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
27 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
28 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
29 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
30 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
31 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
32 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
33 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
34 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
35 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
36 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
37 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
38 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
39 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
40 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
41 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
42 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
43 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
44 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
45 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
46 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
47 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
48 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
49 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
50 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
51 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
52 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
53 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
54 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
55 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
56 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
57 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
58 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
59 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
60 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
61 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
62 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
63 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
64 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
65 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
66 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
67 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
68 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
69 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
70 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
71 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
72 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
73 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
74 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
75 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
76 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
77 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
78 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
79 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
80 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
81 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
82 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
83 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
84 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
85 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
86 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
87 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
88 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
89 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
90 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
91 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
92 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
93 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
94 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
95 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
96 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
97 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
98 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
99 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
100 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
101 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
102 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
103 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
104 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
105 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
106 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
107 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
108 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
109 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
110 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
111 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
112 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
113 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
114 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
115 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
116 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
118 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
119 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
120 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
121 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
122 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
123 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
124 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
125 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
126 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
127 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
128 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
129 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
130 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
131 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
132 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
133 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
134 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
135 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
136 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
137 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
138 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
139 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
140 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
141 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
142 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
143 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
144 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
145 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
146 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
147 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
148 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
149 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
150 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
151 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
152 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
153 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
154 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
155 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
156 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
157 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
158 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
159 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
160 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
161 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
162 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
163 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
164 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
165 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
166 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
167 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
168 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
169 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
170 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
171 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
172 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
173 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
174 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
175 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
176 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
177 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
178 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
179 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
180 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
181 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
182 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
183 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
184 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
185 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
186 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
187 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
188 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
189 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
190 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
191 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
192 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
193 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
194 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
195 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
196 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
197 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
198 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
199 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
200 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
201 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
202 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
203 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
204 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
205 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
206 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
207 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
208 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
209 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
210 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
211 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
212 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
213 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
214 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
215 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
216 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
217 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
218 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
219 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
220 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
221 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
222 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
223 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
224 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
225 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
226 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
227 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
228 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
229 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
230 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
231 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
232 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
233 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
234 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
235 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
236 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
237 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
238 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
239 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
240 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
241 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
242 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
243 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
244 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
245 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
246 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
247 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
248 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
249 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
250 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
251 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
252 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
253 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
254 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
255 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
256 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
257 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
258 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
259 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
260 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
261 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
262 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
263 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
264 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
266 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
267 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
268 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
269 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
270 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
271 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
272 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
273 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
274 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
275 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
276 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
277 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
278 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
279 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
280 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
281 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
282 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
283 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
284 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
285 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
286 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
287 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
288 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
289 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
290 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
291 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
292 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
293 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
294 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
295 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
296 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
297 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
298 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
299 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
300 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
301 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
302 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
303 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
304 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
305 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
306 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
310 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
311 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
312 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
313 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
314 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
315 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
316 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
317 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
318 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
319 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
320 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
321 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
322 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
323 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
326 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
327 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
329 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
330 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
331 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
332 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
333 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
334 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
335 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
336 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
337 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
338 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
339 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
340 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
341 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
342 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
343 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
344 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
345 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
346 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
347 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
348 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
349 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
350 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
351 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
352 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
353 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
354 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
355 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
356 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
357 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
358 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
359 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
360 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
361 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
362 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
363 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
364 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
365 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
366 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
367 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
368 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
369 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
370 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
371 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
372 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
373 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
374 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
375 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
376 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
377 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
378 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
379 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
380 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
381 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
382 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
383 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
384 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
385 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
386 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
387 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
388 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
389 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
390 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
391 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
393 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
394 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
395 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
396 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
397 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
398 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
401 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
402 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
403 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
404 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
405 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
407 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
408 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
409 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
410 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
411 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
412 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
413 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
414 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
418 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
420 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
421 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
424 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
428 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
429 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
432 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
435 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
436 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
438 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
439 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
440 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
441 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
442 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
443 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
444 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
445 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
446 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
447 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
448 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
449 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
450 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
451 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
452 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
453 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
454 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
456 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
457 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
458 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
459 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
460 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
461 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
462 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
463 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
464 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
465 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
466 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
467 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
468 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
469 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
470 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
471 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
472 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
473 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
474 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
475 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
476 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
479 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
480 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
481 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
482 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
483 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
484 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
485 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
486 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
487 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
488 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
489 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
490 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
491 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
492 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
493 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
494 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
495 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
496 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
497 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
498 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
499 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
500 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
501 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
502 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
503 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
504 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
505 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
506 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
507 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
508 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
509 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
510 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
511 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
512 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
513 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
514 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
515 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
516 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
517 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
518 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
519 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
520 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
521 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
522 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
523 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
524 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
525 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
526 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
527 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
528 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
529 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
530 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
531 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
532 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
533 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
534 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
535 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
536 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
537 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
538 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
539 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
540 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
541 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
542 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
543 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
544 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
545 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
546 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
547 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
548 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
549 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
550 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
551 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
552 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
553 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
554 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
555 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
556 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
557 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
558 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
559 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
560 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
561 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
562 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
563 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
564 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
565 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
566 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
567 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
568 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
569 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
570 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
571 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
572 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
573 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
574 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
575 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
576 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
577 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
578 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
579 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
580 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
581 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
582 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
583 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
584 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
585 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
586 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
587 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
588 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
589 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
590 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
591 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
592 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
593 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
594 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
595 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
596 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
597 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
598 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
599 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
600 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
601 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
602 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
603 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
604 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
605 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
606 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
607 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
608 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
609 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
610 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
611 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
612 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
613 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
614 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
615 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
616 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
617 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
618 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
619 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
620 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
621 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
622 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
623 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
624 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
625 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
626 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
627 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
628 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
629 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
630 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
631 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 631 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile