• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
2 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
3 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
4 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
5 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
6 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
7 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
8 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tamma
9 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
10 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
11 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
12 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
13 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
14 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
15 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
16 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
17 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
18 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
19 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
20 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
21 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
22 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
24 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
25 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
26 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
27 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
28 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
29 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
30 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
31 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
32 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
33 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
34 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
35 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
36 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
37 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
38 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
40 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
41 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
42 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
43 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
44 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
45 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
46 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
47 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
48 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
49 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
50 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
51 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
52 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
53 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
54 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
55 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
56 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
57 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
58 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
59 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
60 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
61 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
62 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
63 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
64 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
65 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
66 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
67 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
68 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
69 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
70 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
71 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
72 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
73 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
74 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
75 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
76 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
77 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
78 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
79 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
80 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
81 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
82 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
83 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
84 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
85 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
86 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
87 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
88 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
89 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
90 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
91 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
92 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
93 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
94 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
95 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
96 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
97 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
98 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
99 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
100 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
101 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
102 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
103 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
104 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
105 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
106 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
107 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
108 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
109 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
110 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
111 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
112 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
113 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
114 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
115 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
116 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
117 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
118 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
119 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
120 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
121 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
122 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
123 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
124 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
125 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
126 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
127 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
128 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
129 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
130 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
131 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
132 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
133 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
134 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
135 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
136 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
137 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
138 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
139 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
140 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
141 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
142 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
143 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
144 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
145 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
146 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
147 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
148 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
149 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
150 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
151 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
152 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
153 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
154 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
155 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
156 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
158 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
159 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
160 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
161 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
162 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
163 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
164 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
165 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
166 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
167 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
168 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
169 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
170 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
171 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
172 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
173 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
174 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
175 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
176 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
177 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
178 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
179 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
180 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
181 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
182 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
183 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
184 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
185 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
186 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
187 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
188 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
190 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
191 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
192 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
194 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
195 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
196 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
197 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
198 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
199 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
200 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
201 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
202 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
203 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
204 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
205 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
206 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
207 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
208 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
209 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
210 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
211 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
212 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
213 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
214 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
215 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
216 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
217 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
218 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
219 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
220 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
221 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
222 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
223 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
224 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
225 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
226 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
227 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
228 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
229 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
230 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
231 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
232 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
233 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
234 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
235 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
236 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
237 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
238 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
239 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
240 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
241 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
242 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
243 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
244 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
245 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
246 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
247 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
248 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
249 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
250 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
251 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
252 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
253 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
254 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
255 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
256 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
257 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
258 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
259 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
260 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
261 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
262 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
263 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
264 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
266 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
267 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
268 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
269 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
270 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
271 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
272 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
273 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
274 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
275 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
276 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
277 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
278 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
279 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
280 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
281 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
282 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
283 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
284 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
285 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
286 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
287 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
288 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
289 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
290 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
291 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
292 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
293 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
294 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
295 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
296 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
297 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
298 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
299 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
300 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
301 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
302 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
303 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
304 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
305 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
306 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
310 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
311 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
312 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
313 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
314 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
315 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
316 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
317 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
318 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
319 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
320 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
321 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
322 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
323 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
326 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
329 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
330 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
331 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
332 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
333 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
334 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
335 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
336 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
337 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
338 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
339 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
340 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
341 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
342 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
343 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
344 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
345 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
346 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
347 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
348 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
349 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
350 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
351 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
352 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
353 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
354 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
355 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
356 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
357 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
358 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
359 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
360 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
361 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
362 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
363 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
364 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
365 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
366 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
367 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
368 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
369 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
370 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
371 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
372 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
373 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
374 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
375 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
376 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
377 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
378 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
379 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
380 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
381 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
382 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
383 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
384 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
385 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
386 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
387 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
388 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
389 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
390 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
391 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
395 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
396 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
398 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
401 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
402 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
403 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
404 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
405 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
406 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
407 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
408 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
409 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
410 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
411 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
412 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
413 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
414 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
417 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
418 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
419 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
420 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
421 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
424 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
427 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
428 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
432 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
435 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
436 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
438 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
439 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
440 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
441 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
442 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
443 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
444 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
445 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
446 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
447 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
448 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
449 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
450 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
451 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
452 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
453 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
454 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
456 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
457 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
458 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
459 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
460 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
461 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
462 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
463 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
464 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
465 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
466 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
467 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
468 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
469 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
470 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
471 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
472 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
473 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
474 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
475 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
476 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
479 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
480 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
481 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
482 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
483 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
484 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
485 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
486 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
487 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
488 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
489 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
490 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
491 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
492 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
493 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
494 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
495 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
496 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
497 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
498 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
499 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
500 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
501 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
502 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
503 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
504 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
505 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
506 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
507 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
508 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
509 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
510 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
511 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
512 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
513 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
514 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
515 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
516 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
517 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
518 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
519 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
520 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
521 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
522 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
523 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
524 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
525 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
526 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
527 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
528 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
529 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
530 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
531 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
532 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
533 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
534 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
535 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
536 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
537 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
538 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
539 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
540 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
541 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
542 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
543 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
544 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
545 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
546 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
547 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
548 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
549 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
550 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
551 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
552 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
553 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
554 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
555 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
556 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
557 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
558 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
559 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
560 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
561 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
562 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
563 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
564 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
565 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
566 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
567 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
568 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
569 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
570 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
571 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
572 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
573 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
574 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
575 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
576 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
577 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
578 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
579 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
580 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
581 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
582 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
583 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
584 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
585 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
586 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
587 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
588 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
589 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
590 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
591 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
592 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
593 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
594 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
595 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
596 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
597 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
598 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
599 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
600 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
601 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
602 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
603 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
604 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
605 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
606 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
607 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
608 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
609 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
610 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
611 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
612 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
613 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
614 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
615 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
616 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
617 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
618 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
619 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
620 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
621 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
622 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
623 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
624 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
625 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
626 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
627 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
628 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
629 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
630 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
631 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
632 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
633 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
634 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
635 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
636 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
637 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
638 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
639 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
640 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
641 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
642 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
643 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
644 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
645 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
646 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
647 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 647 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile