• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/12/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
2 19/12/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ tamma
3 17/12/2014 3 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
4 14/12/2014 6 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
5 08/12/2014 2 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 06/12/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
7 05/12/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
8 04/12/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
9 03/12/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
10 02/12/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tamma
11 01/12/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vienthinh
12 29/11/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ tamma
13 28/11/2014 2 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ CongtyGiaVu
14 26/11/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ tamma
15 22/11/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
16 21/11/2014 4 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
17 17/11/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
18 16/11/2014 2 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
19 14/11/2014 3 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
20 11/11/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ ehanam
21 09/11/2014 2 ngày 2.850.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ tamma
22 07/11/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
23 06/11/2014 5 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
24 01/11/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
25 31/10/2014 6 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
26 25/10/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ ehanam
27 24/10/2014 2 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ trungtamsmartphone
28 22/10/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
29 21/10/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 560.000 VNĐ ehanam
30 20/10/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
31 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
32 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
33 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
34 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
35 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
36 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
37 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ tamma
38 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
39 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
40 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
41 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
42 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
43 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
44 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
45 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
46 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
47 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
48 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
49 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
50 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
51 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
52 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
53 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
54 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
55 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
56 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
57 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
58 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
59 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
60 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
61 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
62 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
63 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
64 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
65 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
66 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
67 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
68 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
69 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
70 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
71 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
72 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
73 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
74 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
75 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
76 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
77 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
78 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
79 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
80 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
81 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
82 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
83 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
84 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
85 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
86 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
87 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
88 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
89 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
90 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
91 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
92 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
93 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
94 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
95 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
96 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
97 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
98 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
99 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
100 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
101 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
102 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
103 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
104 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
105 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
106 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
107 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
108 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
109 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
110 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
111 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
112 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
113 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
114 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
115 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
116 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
117 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
118 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
119 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
120 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
121 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
122 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
123 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
124 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
125 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
126 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
127 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
128 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
129 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
130 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
131 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
132 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
133 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
134 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
135 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
136 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
137 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
138 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
139 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
140 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
141 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
142 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
143 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
144 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
145 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
146 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
147 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
148 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
149 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
150 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
151 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
152 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
153 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
154 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
155 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
156 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
157 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
158 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
159 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
160 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
161 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
162 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
163 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
164 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
165 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
166 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
167 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
168 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
169 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
170 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
171 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
172 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
173 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
174 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
175 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
176 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
177 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
178 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
179 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
180 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
181 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
182 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
183 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
184 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
185 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
186 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
187 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
188 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
189 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
190 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
191 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
192 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
193 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
194 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
195 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
196 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
197 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
198 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
199 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
200 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
201 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
202 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
203 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
204 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
205 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
206 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
207 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
208 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
209 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
210 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
211 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
212 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
213 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
214 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
215 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
216 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
217 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
218 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
219 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
220 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
221 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
222 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
223 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
224 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
225 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
226 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
227 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
228 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
229 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
230 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
231 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
232 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
233 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
234 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
235 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
236 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
237 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
238 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
239 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
240 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
241 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
242 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
243 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
244 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
245 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
246 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
247 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
248 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
249 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
250 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
251 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
252 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
253 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
254 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
255 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
256 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
257 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
258 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
259 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
260 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
261 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
262 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
263 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
264 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
266 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
267 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
268 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
269 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
270 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
271 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
272 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
273 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
274 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
275 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
276 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
277 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
278 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
279 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
280 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
281 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
282 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
283 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
284 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
285 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
286 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
287 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
288 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
289 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
290 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
291 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
292 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
293 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
294 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
295 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
296 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
297 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
298 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
299 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
300 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
301 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
302 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
303 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
304 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
305 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
306 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
307 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
308 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
309 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
310 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
311 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
312 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
313 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
314 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
315 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
316 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
317 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
318 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
319 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
320 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
321 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
322 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
323 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
326 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
329 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
330 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
331 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
332 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
333 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
334 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
335 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
336 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
337 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
338 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
339 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
340 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
341 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
342 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
343 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
344 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
345 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
346 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
347 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
348 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
349 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
350 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
351 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
352 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
353 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
354 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
355 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
356 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
357 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
358 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
359 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
361 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
362 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
363 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
364 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
365 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
367 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
368 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
369 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
370 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
371 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
372 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
373 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
374 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
375 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
376 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
377 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
378 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
379 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
380 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
381 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
382 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
383 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
384 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
385 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
386 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
387 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
388 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
389 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
390 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
391 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
392 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
396 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
398 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
399 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
401 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
402 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
403 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
405 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
406 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
407 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
408 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
409 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
410 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
411 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
412 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
413 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
414 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
418 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
419 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
420 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
421 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
424 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
425 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
432 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
434 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
435 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
436 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
438 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
439 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
440 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
441 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
442 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
443 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
444 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
445 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
446 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
447 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
448 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
449 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
450 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
451 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
452 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
453 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
454 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
456 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
457 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
458 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
459 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
460 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
461 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
462 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
463 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
464 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
465 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
466 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
467 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
468 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
469 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
470 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
471 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
472 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
473 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
474 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
475 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
476 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
479 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
480 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
481 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
482 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
483 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
484 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
485 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
486 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
487 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
488 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
489 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
490 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
491 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
492 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
493 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
494 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
495 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
496 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
497 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
498 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
499 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
500 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
501 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
502 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
503 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
504 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
505 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
506 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
507 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
508 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
509 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
510 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
511 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
512 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
513 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
514 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
515 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
516 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
517 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
518 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
519 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
520 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
521 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
522 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
523 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
524 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
525 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
526 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
527 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
528 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
529 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
530 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
531 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
532 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
533 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
534 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
535 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
536 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
537 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
538 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
539 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
540 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
541 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
542 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
543 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
544 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
545 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
546 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
547 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
548 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
549 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
550 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
551 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
552 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
553 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
554 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
555 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
556 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
557 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
558 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
559 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
560 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
561 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
562 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
563 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
564 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
565 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
566 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
567 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
568 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
569 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
570 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
571 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
572 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
573 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
574 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
575 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
576 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
577 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
578 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
579 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
580 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
581 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
582 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
583 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
584 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
585 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
586 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
587 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
588 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
589 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
590 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
591 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
592 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
593 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
594 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
595 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
596 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
597 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
598 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
599 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
600 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
601 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
602 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
603 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
604 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
605 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
606 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
607 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
608 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
609 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
610 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
611 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
612 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
613 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
614 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
615 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
616 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
617 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
618 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
619 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
620 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
621 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
622 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
623 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
624 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
625 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
626 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
627 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
628 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
629 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
630 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
631 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
632 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
633 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
634 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
635 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
636 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
637 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
638 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
639 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
640 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
641 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
642 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
643 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
644 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
645 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
646 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
647 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
648 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
649 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
650 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
651 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
652 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
653 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
654 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
655 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
656 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
657 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
658 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
659 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
660 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
661 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
662 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
663 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
664 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
665 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
666 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
667 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
668 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
669 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
670 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
671 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
672 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
673 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
674 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
675 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
676 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 676 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile