• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 845.000 VNĐ tamma
2 26/01/2015 2 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
3 24/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
4 23/01/2015 8 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
5 15/01/2015 7 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
6 08/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giảm 845.000 VNĐ diemsangviet
7 07/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
8 04/01/2015 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
9 20/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
10 19/12/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
11 17/12/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
12 14/12/2014 6 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
13 08/12/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
14 06/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
15 05/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
16 04/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
17 03/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
18 02/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tamma
19 01/12/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthinh
20 29/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ tamma
21 28/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ CongtyGiaVu
22 26/11/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
23 22/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
24 21/11/2014 4 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
25 17/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
26 16/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
27 14/11/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
28 11/11/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ ehanam
29 09/11/2014 2 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ tamma
30 07/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
31 06/11/2014 5 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
32 01/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
33 31/10/2014 6 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
34 25/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ ehanam
35 24/10/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamsmartphone
36 22/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
37 21/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ ehanam
38 20/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
39 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
40 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
41 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
42 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
43 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
44 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
45 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tamma
46 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
47 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
48 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
49 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
50 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
51 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
52 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
53 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
54 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
55 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
56 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
57 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
58 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
59 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
61 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
62 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
63 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
64 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
65 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
66 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
67 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
68 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
69 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
70 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
71 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
72 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
73 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
74 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
75 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
76 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
77 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
79 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
80 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
81 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
82 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
83 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
84 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
85 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
86 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
87 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
88 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
89 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
91 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
92 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
93 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
94 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
95 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
96 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
97 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
98 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
99 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
100 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
101 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
102 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
103 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
104 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
105 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
106 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
107 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
108 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
109 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
110 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
111 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
112 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
113 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
114 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
115 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
116 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
117 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
118 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
119 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
120 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
121 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
122 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
123 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
124 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
125 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
126 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
127 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
128 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
129 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
130 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
131 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
132 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
133 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
134 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
135 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
136 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
137 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
138 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
139 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
140 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
141 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
142 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
143 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
144 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
145 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
146 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
147 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
148 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
149 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
150 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
151 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
152 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
153 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
156 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
157 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
158 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
160 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
161 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
162 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
163 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
164 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
166 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
167 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
168 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
169 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
170 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
171 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
172 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
174 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
175 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
176 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
177 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
178 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
179 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
180 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
181 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
182 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
183 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
184 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
185 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
186 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
187 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
188 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
189 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
191 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
192 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
193 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
194 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
195 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
196 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
197 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
198 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
199 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
200 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
201 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
202 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
203 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
204 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
205 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
206 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
207 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
208 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
209 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
210 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
211 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
212 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
213 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
214 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
215 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
217 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
218 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
219 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
220 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
221 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
222 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
223 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
224 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
225 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
226 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
227 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
228 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
229 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
230 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
231 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
232 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
233 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
234 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
235 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
236 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
237 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
239 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
240 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
241 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
242 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
243 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
244 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
245 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
246 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
247 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
248 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
249 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
250 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
251 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
252 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
253 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
254 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
255 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
256 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
257 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
258 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
259 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
260 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ tamma
261 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
262 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
263 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
264 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
265 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
266 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
267 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
268 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
269 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
270 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
271 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
272 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
273 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
275 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
276 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
277 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
278 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
279 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
280 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
281 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
282 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
283 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
284 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
285 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
286 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
287 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
288 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
289 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
290 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
291 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
292 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
293 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
294 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
295 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
296 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
297 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
298 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
299 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
300 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
301 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
302 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
303 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
304 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
305 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
306 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
307 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
308 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
309 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
310 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
311 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
312 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
313 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
314 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
315 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
316 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
317 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
318 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
319 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
320 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
321 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
322 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
323 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
324 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
325 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
326 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
327 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
328 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
329 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
330 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
331 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
332 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
333 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
334 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
336 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
337 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
338 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
339 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
340 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
341 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
342 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
343 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
344 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
345 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
346 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
347 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
348 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
349 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
350 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
351 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
352 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
353 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
354 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
355 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
356 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
357 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
358 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
359 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
360 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
361 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
362 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
363 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
364 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
365 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
366 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
367 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
368 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
369 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
370 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
371 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
372 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
373 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
374 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
375 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
376 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
377 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
378 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
379 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
380 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
381 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
382 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
383 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
384 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
385 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
386 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
387 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
388 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
389 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
390 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
391 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
392 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
393 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
394 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
395 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
396 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
397 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
398 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
399 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
400 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
401 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
402 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
403 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
404 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
405 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
406 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
407 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
409 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
410 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
411 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
412 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
413 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
414 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
415 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
416 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
418 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
419 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
420 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
421 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
422 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
423 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
424 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
425 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
426 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
427 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
428 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
429 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
430 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
431 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
432 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
433 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
434 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
435 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
436 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
437 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
438 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
439 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
440 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
441 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
442 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
443 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
444 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
445 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
446 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
447 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
448 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
449 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
450 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
451 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
452 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
453 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
454 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
455 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
456 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
457 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
458 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
459 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
460 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
461 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
462 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
463 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
464 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
465 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
466 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
467 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
468 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
469 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
470 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
471 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
472 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
473 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
474 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
475 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
476 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
477 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
478 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
479 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
480 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
481 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
482 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
483 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
484 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
485 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
486 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
487 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
488 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
489 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
490 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
491 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
492 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
493 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
494 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
495 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
496 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
497 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
498 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
501 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
502 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
503 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
504 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
505 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
506 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
507 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
508 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
509 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
510 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
511 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
512 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
513 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
514 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
515 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
516 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
520 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
521 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
522 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
523 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
524 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
525 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
526 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
527 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
528 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
529 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
530 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
532 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
533 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
534 01/04/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
535 31/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
536 30/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
537 29/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
538 28/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
539 27/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
540 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
541 25/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
542 24/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
543 23/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
544 22/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
545 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
546 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
547 19/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
548 18/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
549 17/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
550 16/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
551 15/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
552 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
553 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
554 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
555 11/03/2013 4 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
556 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
557 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
558 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
559 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
560 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
561 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
562 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
563 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
564 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
565 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
566 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
567 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
569 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
570 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
571 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
572 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
574 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
575 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
576 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
577 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
578 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
579 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
580 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
581 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
582 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
583 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
584 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
585 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
586 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
587 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
588 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
589 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
590 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
591 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
592 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
593 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
594 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
595 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
596 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
597 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
598 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
599 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
600 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
601 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
602 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
603 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
604 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
606 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
607 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
608 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
609 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
610 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
611 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
612 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
613 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
614 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
615 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
616 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
617 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
618 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
619 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
620 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
621 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
622 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
623 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
624 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
625 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
626 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
627 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
628 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
629 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
632 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
633 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
634 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
635 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
636 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
637 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
638 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
639 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
640 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
641 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
642 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
643 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
644 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
645 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
646 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
647 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
648 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
649 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
650 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
651 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
652 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
653 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
654 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
655 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
656 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
657 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
658 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
659 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
660 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
661 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
662 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
663 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
664 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
665 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
666 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
667 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
668 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
669 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
670 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
671 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
672 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
673 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
674 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
675 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
676 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
677 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
678 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
679 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
680 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
681 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
682 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
683 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
684 13/10/2012 4.090.000 ₫ minhhieumobile
Có tổng cộng 684 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile