• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/04/2015 15 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
2 14/04/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
3 13/04/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
4 11/04/2015 11 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
5 31/03/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
6 30/03/2015 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
7 25/03/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
8 18/03/2015 6 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ phukienvienthinh
9 12/03/2015 8 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
10 04/03/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tamma
11 27/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
12 25/02/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
13 18/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
14 16/02/2015 13 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phukienvienthinh
15 03/02/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
16 29/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 845.000 VNĐ tamma
17 26/01/2015 2 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
18 24/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
19 23/01/2015 8 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
20 15/01/2015 7 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
21 08/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giảm 845.000 VNĐ diemsangviet
22 07/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
23 04/01/2015 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
24 20/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
25 19/12/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
26 17/12/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
27 14/12/2014 6 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
28 08/12/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 06/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
30 05/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 04/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
32 03/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
33 02/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tamma
34 01/12/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthinh
35 29/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ tamma
36 28/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 26/11/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
38 22/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
39 21/11/2014 4 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
40 17/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
41 16/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
42 14/11/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
43 11/11/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ ehanam
44 09/11/2014 2 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ tamma
45 07/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
46 06/11/2014 5 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
47 01/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
48 31/10/2014 6 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
49 25/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ ehanam
50 24/10/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamsmartphone
51 22/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
52 21/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ ehanam
53 20/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
54 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
55 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
56 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
57 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
58 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
59 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
60 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tamma
61 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
62 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
63 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
64 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
65 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
66 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
67 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
68 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
69 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
70 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
71 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
72 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
73 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
74 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
75 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
76 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
77 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
78 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
79 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
80 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
81 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
82 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
83 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
84 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
85 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
86 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
87 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
88 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
89 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
90 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
91 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
92 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
93 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
94 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
96 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
97 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
98 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
99 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
100 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
101 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
102 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
103 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
104 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
105 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
106 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
107 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
108 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
109 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
110 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
111 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
112 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
113 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
114 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
115 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
116 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
117 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
118 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
119 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
120 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
121 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
122 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
123 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
124 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
125 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
126 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
127 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
128 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
129 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
130 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
131 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
132 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
133 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
134 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
135 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
136 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
137 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
138 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
139 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
140 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
141 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
142 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
143 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
144 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
145 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
146 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
147 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
148 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
149 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
150 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
151 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
152 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
153 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
154 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
155 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
156 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
157 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
158 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
159 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
160 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
161 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
162 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
163 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
166 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
167 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
171 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
172 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
173 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
174 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
175 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
176 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
177 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
178 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
179 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
180 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
181 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
182 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
183 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
184 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
186 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
187 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
189 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
191 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
192 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
194 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
195 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
196 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
197 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
201 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
202 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
203 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
204 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
205 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
206 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
208 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
209 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
210 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
211 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
212 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
213 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
214 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
215 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
216 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
217 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
218 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
219 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
220 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
221 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
222 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
223 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
224 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
225 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
227 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
228 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
229 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
230 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
231 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
232 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
233 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
234 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
235 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
236 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
237 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
238 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
240 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
241 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
242 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
243 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
244 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
245 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
246 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
247 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
248 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
249 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
250 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
251 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
252 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
253 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
254 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
255 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
256 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
257 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
258 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
259 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
260 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
261 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
262 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
263 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
264 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
265 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
266 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
267 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
268 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
269 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
270 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
271 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
272 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
273 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
274 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
275 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ tamma
276 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
277 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
278 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
279 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
280 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
281 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
282 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
283 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
284 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
285 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
286 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
287 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
288 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
289 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
290 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
291 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
292 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
293 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
294 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
295 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
296 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
297 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
298 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
299 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
300 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
301 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
302 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
303 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
304 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
305 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
306 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
307 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
308 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
309 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
310 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
311 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
312 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
313 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
314 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
315 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
316 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
317 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
318 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
319 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
320 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
321 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
322 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
323 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
324 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
325 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
326 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
327 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
328 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
329 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
330 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
331 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
332 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
333 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
334 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
336 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
337 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
338 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
339 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
340 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
341 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
342 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
343 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
344 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
345 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
346 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
347 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
348 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
349 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
350 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
351 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
352 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
353 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
354 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
355 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
356 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
357 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
358 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
359 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
360 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
361 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
362 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
363 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
364 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
365 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
366 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
367 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
368 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
369 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
370 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
371 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
372 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
373 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
374 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
375 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
376 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
377 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
378 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
379 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
380 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
381 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
382 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
384 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
385 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
386 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
387 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
388 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
389 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
390 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
391 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
392 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
393 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
394 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
395 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
396 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
397 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
398 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
399 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
400 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
402 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
403 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
404 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
405 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
406 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
407 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
408 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
409 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
410 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
411 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
412 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
413 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
414 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
415 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
416 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
418 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
419 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
420 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
421 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
422 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
423 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
424 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
425 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
426 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
427 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
428 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
429 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
430 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
431 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
432 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
433 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
434 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
435 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
436 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
437 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
438 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
439 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
440 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
441 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
442 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
443 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
444 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
445 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
446 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
447 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
448 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
449 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
450 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
451 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
452 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
453 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
454 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
455 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
456 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
457 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
458 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
459 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
460 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
461 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
462 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
463 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
464 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
465 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
466 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
467 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
468 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
469 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
470 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
471 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
472 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
473 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
474 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
475 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
476 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
477 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
478 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
479 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
480 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
481 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
482 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
483 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
484 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
485 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
486 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
487 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
488 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
489 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
490 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
491 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
492 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
493 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
494 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
495 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
496 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
497 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
498 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
501 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
502 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
503 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
504 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
505 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
506 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
507 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
508 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
509 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
510 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
511 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
512 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
513 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
514 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
515 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
516 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
520 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
521 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
522 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
523 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
524 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
525 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
526 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
527 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
528 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
529 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
530 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
532 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
533 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
534 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
535 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
536 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
537 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
538 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
539 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
540 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
541 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
542 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
543 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
544 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
545 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
546 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
547 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
548 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
549 01/04/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
550 31/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
551 30/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
552 29/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
553 28/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
554 27/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
555 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
556 25/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
557 24/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
558 23/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
559 22/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
560 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
561 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
562 19/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
563 18/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
564 17/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
565 16/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
566 15/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
567 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
569 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
570 11/03/2013 4 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
571 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
572 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
574 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
575 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
576 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
577 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
578 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
579 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
580 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
581 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
582 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
583 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
584 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
585 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
586 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
587 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
588 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
589 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
590 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
591 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
592 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
593 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
594 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
595 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
596 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
597 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
598 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
599 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
600 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
601 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
602 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
603 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
604 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
606 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
607 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
608 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
609 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
610 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
611 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
612 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
613 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
614 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
615 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
616 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
617 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
618 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
619 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
620 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
621 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
622 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
623 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
624 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
625 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
626 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
627 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
628 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
629 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
630 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
631 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
632 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
633 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
634 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
635 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
636 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
637 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
638 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
639 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
641 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
642 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
643 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
644 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
645 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
646 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
647 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
648 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
649 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
650 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
651 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
652 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
653 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
654 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
655 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
656 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
657 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
658 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
659 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
660 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
661 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
662 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
663 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
664 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
665 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
666 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
667 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
668 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
669 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
670 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
671 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
672 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
673 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
674 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
675 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
676 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
677 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
678 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
679 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
680 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
681 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
682 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
683 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
684 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
685 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
686 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
687 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
688 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
689 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
690 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
691 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
692 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
693 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
694 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
695 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
696 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
697 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
698 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
699 13/10/2012 4.090.000 ₫ minhhieumobile
Có tổng cộng 699 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: tc, san ho, iphone 3gs, honda, thang