• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
2 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
3 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
4 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
5 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
7 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
8 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
9 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
10 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
11 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
12 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
13 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
14 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
15 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
16 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
17 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
18 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
19 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
20 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
21 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
22 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
23 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
24 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
25 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
26 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
27 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
28 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
29 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
30 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
31 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
32 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
33 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
34 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
35 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
36 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
37 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
38 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
39 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
40 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
41 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
42 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
43 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
44 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
45 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
46 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
47 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
48 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
49 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
50 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
51 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
52 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
53 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
54 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
55 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
56 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
57 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
58 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
59 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
60 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
61 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
62 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
63 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
64 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
65 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
66 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
67 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
68 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
69 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
70 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
71 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
72 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
73 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
74 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
75 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
76 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
77 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
78 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
79 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
80 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
81 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
82 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
83 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
84 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
85 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
86 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
87 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
88 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
89 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
90 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
91 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
92 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
93 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
94 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
95 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
96 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
97 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
98 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
99 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
100 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
101 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
102 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
103 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
104 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
105 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
106 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
107 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
108 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
109 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
110 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
111 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
112 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
113 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
114 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
115 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
116 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
118 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
119 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
120 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
121 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
122 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
123 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
124 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
125 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
126 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
127 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
128 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
129 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
130 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
131 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
132 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
133 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
134 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
135 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
136 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
137 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
138 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
139 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
140 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
141 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
142 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
143 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
144 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
145 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
146 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
147 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
148 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
149 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
150 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
151 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
152 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
153 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
154 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
155 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
156 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
157 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
158 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
159 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
160 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
161 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
162 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
163 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
164 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
165 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
166 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
167 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
168 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
169 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
170 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
171 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
172 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
173 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
174 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
175 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
176 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
177 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
178 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
179 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
180 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
181 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
182 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
183 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
184 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
185 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
186 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
187 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
188 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
189 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
190 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
191 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
192 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
193 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
194 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
195 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
196 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
197 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
198 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
199 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
200 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
201 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
202 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
203 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
204 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
205 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
206 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
207 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
208 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
209 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
210 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
211 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
212 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
213 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
214 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
215 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
216 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
217 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
218 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
219 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
220 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
221 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
222 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
223 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
224 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
225 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
226 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
227 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
228 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
229 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
230 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
231 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
232 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
233 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
234 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
235 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
236 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
237 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
238 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
239 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
240 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
241 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
242 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
243 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
244 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
245 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
246 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
247 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
248 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
249 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
250 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
251 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
252 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
253 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
254 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
255 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
256 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
257 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
258 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
259 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
260 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
261 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
262 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
263 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
264 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
265 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
266 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
267 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
268 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
269 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
270 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
271 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
272 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
273 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
274 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
275 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
276 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
277 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
278 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
279 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
280 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
281 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
282 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
283 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
284 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
285 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
286 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
287 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
288 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
289 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
290 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
291 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
292 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
293 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
294 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
295 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
296 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
297 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
298 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
299 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
300 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
301 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
302 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
303 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
304 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
305 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
306 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
308 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
309 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
310 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
311 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
312 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
313 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
314 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
315 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
316 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
317 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
318 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
319 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
320 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
321 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
322 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
323 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
326 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
329 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
330 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
331 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
332 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
333 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
334 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
335 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
336 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
337 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
338 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
339 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
340 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
341 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
342 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
343 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
344 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
346 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
347 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
348 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
349 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
350 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
351 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
352 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
353 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
354 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
355 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
356 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
357 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
358 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
359 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
360 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
361 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
362 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
363 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
364 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
365 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
366 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
367 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
368 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
369 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
370 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
371 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
372 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
373 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
374 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
375 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
376 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
377 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
378 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
379 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
380 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
381 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
382 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
383 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
384 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
385 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
386 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
387 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
388 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
389 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
390 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
391 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
396 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
398 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
401 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
402 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
403 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
404 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
405 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
407 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
408 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
409 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
410 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
411 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
412 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
413 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
414 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
418 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
420 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
421 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
424 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
432 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
435 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
436 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
438 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
439 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
440 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
441 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
442 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
443 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
444 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
445 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
446 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
447 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
448 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
449 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
450 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
451 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
452 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
453 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
454 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
456 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
457 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
458 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
459 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
460 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
461 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
462 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
463 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
464 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
465 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
466 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
467 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
468 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
469 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
470 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
471 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
472 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
473 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
474 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
475 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
476 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
478 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
479 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
480 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
481 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
482 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
483 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
484 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
485 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
486 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
487 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
488 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
489 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
490 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
491 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
492 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
493 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
494 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
495 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
496 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
497 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
498 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
499 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
500 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
501 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
502 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
503 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
504 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
505 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
506 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
507 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
508 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
509 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
510 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
511 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
512 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
513 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
514 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
515 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
516 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
517 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
518 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
519 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
520 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
521 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
522 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
523 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
524 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
525 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
526 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
527 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
528 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
529 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
530 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
531 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
532 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
533 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
534 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
535 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
536 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
537 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
538 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
539 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
540 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
541 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
542 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
543 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
544 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
545 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
546 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
547 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
548 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
549 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
550 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
551 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
552 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
553 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
554 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
555 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
556 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
557 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
558 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
559 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
560 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
561 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
562 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
563 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
564 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
565 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
566 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
567 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
568 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
569 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
570 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
571 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
572 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
573 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
574 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
575 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
576 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
577 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
578 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
579 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
580 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
581 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
582 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
583 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
584 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
585 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
586 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
587 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
588 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
589 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
590 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
591 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
592 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
593 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
594 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
595 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
596 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
597 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
598 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
599 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
600 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
601 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
602 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
603 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
604 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
605 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
606 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
607 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 607 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile