• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
2 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
3 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
4 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
5 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
6 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
7 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
8 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
9 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
10 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
11 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
12 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
13 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
14 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giá không đổi ehanam
15 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
16 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
17 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
18 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
19 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
20 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
21 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
22 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
23 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
24 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
25 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
26 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
27 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
28 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
29 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
30 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
31 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
32 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
33 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
34 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
35 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
36 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
38 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
39 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
40 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
41 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
42 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
43 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
44 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
45 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
46 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
47 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
48 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
49 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
50 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
51 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
52 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
53 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
54 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
55 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
56 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
57 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
58 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
59 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
60 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
61 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
62 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
63 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
64 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
65 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
66 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
67 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
68 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
69 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
70 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
71 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
72 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
73 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
74 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
75 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
76 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
77 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
78 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
79 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
80 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
81 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
82 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
83 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
84 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
85 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
86 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
87 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
88 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
89 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
90 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
91 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
92 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
93 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
94 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
95 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
96 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
97 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
98 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
99 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
100 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
101 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
102 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
103 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
104 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
105 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
106 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
107 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
108 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
109 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
110 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
111 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
112 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
113 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
114 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
115 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
116 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
117 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
118 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
119 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
120 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
121 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
122 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
123 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
124 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
125 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
126 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
127 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
128 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
129 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
130 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
131 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
132 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
133 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
134 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
135 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
136 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
137 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
138 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
139 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
140 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
141 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
142 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
143 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
144 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
145 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
146 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
147 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
148 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
149 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
150 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
151 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
152 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
153 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
154 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
155 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
156 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
157 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
158 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
159 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
160 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
161 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
162 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
163 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
164 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
165 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
166 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
167 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
168 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
169 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
170 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
171 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
172 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
173 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
174 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
175 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
176 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
177 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
178 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
179 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
180 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
181 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
182 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
183 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
184 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
185 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
186 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
187 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
188 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
189 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
191 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
192 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
193 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
194 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
195 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
196 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
197 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
198 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
199 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
200 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
201 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
202 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
203 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
204 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
205 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
206 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
207 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
208 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
209 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
210 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
211 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
212 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
213 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
214 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
215 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
216 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
217 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
218 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
219 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
220 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
221 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
222 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
223 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
224 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
225 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
226 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
227 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
228 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
229 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
230 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
231 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
232 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
233 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
234 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
235 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
236 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
237 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
238 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
239 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
240 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
241 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
242 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
243 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
244 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
245 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
246 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
247 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
248 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
249 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
250 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
251 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
252 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
253 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
254 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
255 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
256 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
257 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
258 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
259 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
260 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
261 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
262 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
263 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
264 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
266 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
267 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
268 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
269 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
270 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
271 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
272 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
273 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
274 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
275 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
276 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
277 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
278 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
279 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
280 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
281 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
282 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
283 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
284 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
285 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
286 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
287 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
288 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
289 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
290 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
291 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
292 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
293 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
294 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
295 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
296 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
297 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
298 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
299 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
300 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
301 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
302 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
303 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
304 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
305 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
306 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
309 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
310 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
311 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
312 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
313 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
314 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
315 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
316 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
317 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
318 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
319 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
320 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
321 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
322 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
323 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
324 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
325 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
326 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
327 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
328 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
329 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
330 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
331 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
332 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
333 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
334 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
335 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
336 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
337 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
338 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
339 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
341 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
342 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
343 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
344 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
345 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
346 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
347 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
348 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
349 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
350 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
351 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
352 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
353 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
354 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
355 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
356 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
357 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
358 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
359 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
360 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
361 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
362 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
363 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
364 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
365 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
367 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
368 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
369 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
370 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
371 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
372 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
373 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
374 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
375 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
376 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
377 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
378 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
379 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
380 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
381 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
382 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
383 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
384 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
385 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
386 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
387 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
388 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
389 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
390 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
391 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
396 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
397 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
398 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
400 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
401 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
402 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
403 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
404 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
405 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
407 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
408 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
409 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
410 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
411 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
412 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
413 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
414 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
418 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
419 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
420 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
421 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
424 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
432 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
435 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
436 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
438 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
439 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
440 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
441 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
442 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
443 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
444 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
445 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
446 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
447 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
448 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
449 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
450 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
451 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
452 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
453 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
454 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
455 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
456 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
457 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
458 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
459 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
460 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
461 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
462 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
463 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
464 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
465 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
466 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
467 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
468 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
469 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
470 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
471 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
472 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
473 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
474 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
475 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
476 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
479 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
480 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
481 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
482 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
483 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
484 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
485 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
486 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
487 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
488 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
489 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
490 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
491 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
492 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
493 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
494 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
495 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
496 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
497 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
498 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
499 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
500 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
501 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
502 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
503 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
504 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
505 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
506 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
507 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
508 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
509 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
510 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
511 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
512 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
513 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
514 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
515 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
516 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
517 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
518 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
519 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
520 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
521 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
522 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
523 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
524 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
525 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
526 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
527 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
528 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
529 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
530 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
531 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
532 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
533 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
534 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
535 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
536 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
537 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
538 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
539 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
540 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
541 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
542 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
543 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
544 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
545 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
546 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
547 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
548 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
549 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
550 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
551 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
552 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
553 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
554 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
555 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
556 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
557 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
558 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
559 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
560 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
561 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
562 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
563 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
564 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
565 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
566 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
567 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
568 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
569 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
570 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
571 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
572 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
573 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
574 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
575 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
576 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
577 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
578 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
579 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
580 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
581 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
582 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
583 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
584 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
585 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
586 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
587 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
588 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
589 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
590 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
591 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
592 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
593 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
594 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
595 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
596 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
597 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
598 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
599 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
600 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
601 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
602 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
603 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
604 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
605 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
606 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
607 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
608 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
609 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
610 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
611 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
612 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
613 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
614 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
615 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
616 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
617 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
618 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
619 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
620 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
621 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
622 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
623 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
624 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
625 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
626 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
627 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
628 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
629 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
630 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
631 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
632 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
633 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
634 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
635 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
636 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
637 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
638 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 638 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile