• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/03/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
2 18/03/2015 6 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ phukienvienthinh
3 12/03/2015 8 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
4 04/03/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tamma
5 27/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
6 25/02/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
7 18/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
8 16/02/2015 13 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phukienvienthinh
9 03/02/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
10 29/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 845.000 VNĐ tamma
11 26/01/2015 2 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
12 24/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
13 23/01/2015 8 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
14 15/01/2015 7 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
15 08/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giảm 845.000 VNĐ diemsangviet
16 07/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
17 04/01/2015 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
18 20/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
19 19/12/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
20 17/12/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
21 14/12/2014 6 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
22 08/12/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 06/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
24 05/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
25 04/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
26 03/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
27 02/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tamma
28 01/12/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthinh
29 29/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ tamma
30 28/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 26/11/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
32 22/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
33 21/11/2014 4 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
34 17/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
35 16/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
36 14/11/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
37 11/11/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ ehanam
38 09/11/2014 2 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ tamma
39 07/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
40 06/11/2014 5 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
41 01/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
42 31/10/2014 6 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
43 25/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ ehanam
44 24/10/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamsmartphone
45 22/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
46 21/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ ehanam
47 20/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
48 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
49 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
50 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
51 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
52 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
53 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
54 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tamma
55 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
56 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
57 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
58 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
59 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
60 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
61 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
63 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
64 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
65 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
66 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
67 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
68 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
70 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
71 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
72 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
73 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
74 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
75 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
76 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
77 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
78 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
79 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
80 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
81 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
82 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
83 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
84 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
85 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
86 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
87 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
88 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
89 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
90 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
91 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
92 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
93 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
94 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
95 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
96 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
97 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
98 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
100 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
101 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
102 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
103 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
104 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
105 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
106 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
107 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
108 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
109 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
110 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
111 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
112 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
113 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
114 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
115 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
116 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
117 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
118 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
119 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
120 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
121 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
122 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
123 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
124 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
125 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
126 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
127 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
128 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
129 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
130 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
131 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
132 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
133 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
134 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
135 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
136 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
137 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
138 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
139 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
140 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
141 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
142 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
143 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
144 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
145 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
146 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
147 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
148 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
149 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
150 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
151 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
152 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
153 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
154 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
155 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
156 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
157 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
158 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
159 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
160 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
161 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
162 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
163 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
164 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
165 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
166 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
167 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
169 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
170 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
171 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
172 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
173 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
174 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
175 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
176 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
177 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
178 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
179 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
180 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
181 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
182 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
183 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
184 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
185 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
186 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
187 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
188 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
189 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
190 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
191 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
192 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
193 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
194 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
195 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
196 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
197 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
198 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
200 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
202 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
204 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
205 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
206 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
207 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
208 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
209 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
210 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
211 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
212 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
213 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
214 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
215 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
217 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
218 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
219 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
220 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
222 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
223 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
224 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
227 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
228 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
229 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
230 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
231 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
232 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
233 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
234 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
235 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
236 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
237 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
239 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
240 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
241 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
242 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
243 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
244 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
245 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
246 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
247 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
248 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
249 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
250 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
251 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
252 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
253 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
254 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
255 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
256 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
257 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
258 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
259 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
260 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
261 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
262 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
263 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
264 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
265 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
266 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
267 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
268 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
269 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ tamma
270 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
271 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
272 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
273 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
274 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
275 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
276 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
277 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
278 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
279 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
280 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
281 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
282 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
283 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
284 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
285 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
286 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
287 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
288 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
289 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
290 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
291 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
292 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
293 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
294 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
295 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
296 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
297 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
298 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
299 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
300 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
301 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
302 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
303 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
304 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
305 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
306 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
307 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
308 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
309 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
310 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
311 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
312 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
313 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
314 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
315 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
316 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
317 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
318 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
319 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
320 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
321 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
322 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
323 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
324 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
325 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
326 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
327 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
328 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
329 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
330 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
331 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
332 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
333 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
334 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
336 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
337 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
338 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
339 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
340 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
341 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
342 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
343 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
344 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
345 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
346 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
347 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
348 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
349 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
350 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
351 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
352 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
353 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
354 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
355 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
356 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
357 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
358 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
359 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
360 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
361 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
362 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
363 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
364 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
365 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
367 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
368 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
369 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
370 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
371 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
372 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
373 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
374 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
375 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
376 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
377 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
378 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
379 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
380 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
381 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
382 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
384 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
385 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
386 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
387 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
388 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
389 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
390 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
391 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
392 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
393 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
394 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
395 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
396 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
397 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
398 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
399 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
400 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
401 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
402 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
403 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
404 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
405 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
406 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
407 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
408 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
409 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
410 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
411 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
412 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
413 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
414 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
415 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
416 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
418 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
419 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
420 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
421 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
422 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
423 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
424 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
425 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
426 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
427 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
428 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
429 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
430 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
431 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
432 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
433 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
434 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
435 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
436 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
437 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
438 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
439 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
440 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
441 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
442 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
443 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
444 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
445 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
446 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
447 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
448 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
449 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
450 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
451 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
452 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
453 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
454 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
455 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
456 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
457 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
458 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
459 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
460 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
461 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
462 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
463 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
464 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
465 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
466 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
467 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
468 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
469 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
470 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
471 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
472 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
473 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
474 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
475 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
476 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
477 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
478 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
479 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
480 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
481 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
482 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
483 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
484 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
485 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
486 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
487 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
488 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
489 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
490 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
491 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
492 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
493 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
494 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
495 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
496 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
497 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
498 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
501 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
502 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
503 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
504 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
505 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
506 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
507 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
508 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
509 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
510 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
511 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
512 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
513 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
514 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
515 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
516 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
520 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
521 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
522 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
523 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
524 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
525 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
526 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
527 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
528 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
529 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
530 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
532 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
533 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
534 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
535 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
536 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
537 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
538 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
539 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
540 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
541 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
542 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
543 01/04/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
544 31/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
545 30/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
546 29/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
547 28/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
548 27/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
549 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
550 25/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
551 24/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
552 23/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
553 22/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
554 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
555 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
556 19/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
557 18/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
558 17/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
559 16/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
560 15/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
561 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
562 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
563 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
564 11/03/2013 4 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
565 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
566 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
567 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
569 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
570 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
571 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
572 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
574 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
575 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
576 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
577 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
578 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
579 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
580 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
581 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
582 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
583 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
584 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
585 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
586 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
587 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
588 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
589 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
590 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
591 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
592 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
593 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
594 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
595 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
596 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
597 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
598 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
599 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
600 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
601 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
602 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
603 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
604 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
605 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
606 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
607 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
608 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
609 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
610 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
611 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
612 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
613 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
614 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
615 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
616 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
617 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
618 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
619 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
620 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
621 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
622 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
623 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
624 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
625 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
626 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
627 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
628 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
629 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
632 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
633 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
634 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
635 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
636 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
637 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
638 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
641 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
642 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
643 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
644 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
645 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
646 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
647 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
648 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
649 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
650 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
651 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
652 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
653 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
654 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
655 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
656 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
657 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
658 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
659 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
660 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
661 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
662 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
663 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
664 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
665 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
666 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
667 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
668 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
669 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
670 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
671 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
672 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
673 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
674 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
675 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
676 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
677 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
678 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
679 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
680 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
681 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
682 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
683 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
684 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
685 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
686 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
687 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
688 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
689 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
690 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
691 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
692 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
693 13/10/2012 4.090.000 ₫ minhhieumobile
Có tổng cộng 693 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ba, tac, lg, in nhiệt, m2