• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
2 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
3 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
4 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
5 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
6 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
7 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
8 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
9 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
10 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
11 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
12 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
13 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
14 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
15 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
16 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
17 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
18 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
19 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
20 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
21 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
22 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
23 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
24 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
25 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
26 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
27 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
28 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
29 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
30 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
31 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
32 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
33 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
34 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
35 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
36 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
37 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
38 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
39 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
40 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
41 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
42 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
43 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
45 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
46 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
47 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
48 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
49 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
50 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
51 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
52 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
53 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
54 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
55 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
56 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
57 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
58 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
59 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
60 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
61 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
62 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
63 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
64 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
65 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
66 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
67 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
68 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
69 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
70 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
71 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
72 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
73 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
74 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
75 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
76 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
77 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
78 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
79 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
80 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
81 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
82 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
83 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
84 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
85 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
86 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
87 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
88 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
89 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
90 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
91 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
92 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
93 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
94 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
95 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
96 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
97 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
98 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
99 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
100 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
101 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
102 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
103 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
104 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
105 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
106 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
107 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
108 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
109 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
110 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
111 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
112 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
113 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
114 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
115 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
116 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
117 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
118 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
119 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
120 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
121 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
122 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
123 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
124 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
125 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
126 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
127 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
128 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
129 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
130 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
131 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
132 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
133 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
134 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
135 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
136 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
137 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
138 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
139 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
140 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
141 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
142 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
143 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
144 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
145 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
146 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
147 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
148 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
149 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
150 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
151 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
152 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
153 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
154 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
155 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
156 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
158 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
159 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
160 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
161 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
162 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
163 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
164 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
165 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
166 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
167 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
168 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
169 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
170 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
171 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
172 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
173 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
174 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
175 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
176 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
177 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
178 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
179 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
180 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
181 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
182 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
183 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
184 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
185 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
186 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
187 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
188 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
191 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
192 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
195 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
196 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
197 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
198 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
199 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
200 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
201 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
202 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
203 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
204 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
205 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
206 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
207 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
208 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
209 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
210 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
211 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
212 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
213 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
214 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
215 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
216 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
217 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
218 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
219 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
220 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
221 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
222 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
223 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
224 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
225 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
226 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
227 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
228 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
229 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
230 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
231 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
232 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
233 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
234 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
235 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
236 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
237 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
238 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
239 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
240 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
241 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
242 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
243 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
244 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
245 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
246 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
247 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
248 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
249 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
250 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
251 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
252 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
253 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
254 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
255 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
256 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
257 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
258 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
259 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
260 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
261 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
262 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
263 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
264 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
265 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
266 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
267 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
268 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
269 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
270 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
271 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
272 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
273 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
274 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
275 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
276 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
277 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
278 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
279 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
280 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
281 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
282 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
283 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
284 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
285 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
286 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
287 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
288 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
289 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
290 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
291 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
292 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
293 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
294 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
295 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
296 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
297 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
298 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
299 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
300 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
301 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
302 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
304 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
305 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
306 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
310 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
311 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
312 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
313 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
314 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
315 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
316 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
317 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
318 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
319 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
320 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
321 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
322 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
323 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
326 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
328 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
329 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
330 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
331 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
332 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
333 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
334 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
335 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
336 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
337 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
338 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
339 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
340 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
341 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
342 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
343 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
344 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
345 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
346 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
347 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
348 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
349 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
350 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
351 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
352 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
353 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
354 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
355 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
356 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
357 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
358 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
359 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
360 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
361 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
362 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
363 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
364 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
365 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
366 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
367 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
368 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
369 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
370 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
371 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
372 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
373 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
374 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
375 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
376 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
377 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
378 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
379 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
380 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
381 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
382 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
383 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
384 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
385 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
386 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
387 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
388 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
389 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
390 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
391 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
392 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
394 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
395 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
396 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
397 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
398 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
399 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
401 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
402 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
403 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
404 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
405 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
407 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
408 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
409 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
410 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
411 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
412 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
413 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
414 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
418 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
420 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
421 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
424 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
425 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
426 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
427 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
428 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
429 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
430 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
431 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
432 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
433 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
434 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
435 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
436 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
437 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
438 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
439 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
440 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
441 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
442 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
443 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
444 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
445 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
446 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
447 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
448 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
449 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
450 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
451 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
452 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
453 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
454 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
455 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
456 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
457 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
458 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
459 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
460 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
461 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
462 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
463 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
464 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
465 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
466 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
467 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
468 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
469 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
470 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
471 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
472 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
473 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
474 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
475 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
476 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
477 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
478 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
479 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
480 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
481 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
482 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
483 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
484 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
485 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
486 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
487 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
488 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
489 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
490 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
491 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
492 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
493 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
494 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
495 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
496 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
497 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
498 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
499 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
500 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
501 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
502 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
503 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
504 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
505 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
506 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
507 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
508 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
509 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
510 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
511 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
512 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
513 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
514 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
515 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
516 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
517 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
518 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
519 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
520 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
521 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
522 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
523 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
524 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
525 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
526 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
527 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
528 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
529 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
530 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
531 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 531 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile