Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/04/2016 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
2 24/04/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
3 23/04/2016 3 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
4 20/04/2016 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
5 13/04/2016 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
6 11/04/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
7 10/04/2016 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
8 08/04/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
9 07/04/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
10 06/04/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
11 05/04/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
12 04/04/2016 25 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
13 10/03/2016 9 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ phukienvienthinh
14 01/03/2016 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthinh
15 28/02/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
16 27/02/2016 7 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
17 20/02/2016 4 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
18 16/02/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
19 15/02/2016 13 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
20 02/02/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
21 01/02/2016 5 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
22 27/01/2016 8 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
23 19/01/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
24 18/01/2016 25 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
25 24/12/2015 8 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
26 16/12/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
27 09/12/2015 133 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
28 29/07/2015 46 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
29 13/06/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
30 12/06/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
31 11/06/2015 43 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
32 29/04/2015 15 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
33 14/04/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
34 13/04/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
35 11/04/2015 11 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
36 31/03/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
37 30/03/2015 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
38 25/03/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
39 18/03/2015 6 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ phukienvienthinh
40 12/03/2015 8 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
41 04/03/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tamma
42 27/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
43 25/02/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
44 18/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
45 16/02/2015 13 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phukienvienthinh
46 03/02/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
47 29/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 845.000 VNĐ tamma
48 26/01/2015 2 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
49 24/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
50 23/01/2015 8 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
51 15/01/2015 7 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
52 08/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giảm 845.000 VNĐ diemsangviet
53 07/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
54 04/01/2015 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
55 20/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
56 19/12/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
57 17/12/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
58 14/12/2014 6 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
59 08/12/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 06/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
61 05/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 04/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
63 03/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
64 02/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tamma
65 01/12/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthinh
66 29/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ tamma
67 28/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ CongtyGiaVu
68 26/11/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
69 22/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
70 21/11/2014 4 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
71 17/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
72 16/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
73 14/11/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
74 11/11/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ ehanam
75 09/11/2014 2 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ tamma
76 07/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
77 06/11/2014 5 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
78 01/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
79 31/10/2014 6 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
80 25/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ ehanam
81 24/10/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamsmartphone
82 22/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
83 21/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ ehanam
84 20/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
85 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
86 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
87 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
88 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
89 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
90 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
91 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tamma
92 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
93 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
94 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
95 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
96 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
97 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
98 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
99 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
100 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
101 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
102 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
103 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
104 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
105 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
106 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
107 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
108 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
110 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
111 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
112 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
113 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
114 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
115 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
116 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
117 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
118 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
119 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
120 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
121 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
122 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
123 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
124 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
125 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
126 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
127 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
128 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
129 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
130 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
131 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
132 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
133 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
134 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
135 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
136 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
137 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
138 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
139 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
140 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
141 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
142 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
143 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
144 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
145 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
146 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
147 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
148 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
149 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
150 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
151 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
152 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
153 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
154 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
155 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
156 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
157 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
158 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
159 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
160 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
161 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
162 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
163 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
164 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
165 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
166 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
167 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
168 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
169 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
170 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
171 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
172 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
173 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
174 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
175 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
176 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
177 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
178 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
179 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
180 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
181 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
182 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
183 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
184 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
185 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
186 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
187 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
188 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
189 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
190 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
191 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
192 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
193 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
194 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
195 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
196 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
203 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
204 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
205 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
208 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
209 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
210 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
211 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
212 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
213 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
214 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
215 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
217 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
218 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
219 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
220 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
222 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
223 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
224 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
225 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
226 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
227 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
228 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
229 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
230 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
231 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
232 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
233 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
234 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
235 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
236 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
237 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
238 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
239 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
240 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
241 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
242 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
243 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
244 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
245 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
246 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
247 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
248 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
249 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
250 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
251 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
252 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
253 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
254 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
255 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
256 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
257 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
258 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
259 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
261 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
262 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
263 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
264 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
265 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
266 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
267 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
268 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
269 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
270 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
271 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
272 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
273 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
274 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
275 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
276 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
277 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
278 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
279 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
280 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
281 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
282 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
283 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
284 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
285 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
286 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
288 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
289 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
290 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
291 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
292 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
293 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
294 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
295 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
296 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
297 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
298 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
299 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
300 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
301 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
302 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
303 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
304 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
305 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
306 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ tamma
307 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
308 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
309 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
310 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
311 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
312 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
313 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
314 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
315 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
316 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
317 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
318 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
319 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
320 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
321 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
322 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
323 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
324 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
325 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
326 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
327 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
328 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
329 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
331 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
332 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
333 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
334 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
336 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
337 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
338 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
339 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
340 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
341 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
342 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
343 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
344 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
345 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
346 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
347 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
348 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
349 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
350 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
351 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
352 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
353 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
354 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
355 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
356 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
357 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
359 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
360 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
361 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
362 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
363 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
364 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
365 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
366 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
367 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
368 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
369 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
370 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
371 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
372 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
373 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
374 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
375 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
376 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
377 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
378 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
379 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
380 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
381 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
382 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
383 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
384 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
385 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
386 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
387 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
388 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
389 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
390 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
391 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
392 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
393 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
394 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
395 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
396 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
397 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
398 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
399 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
400 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
401 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
402 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
403 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
404 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
405 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
406 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
407 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
409 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
410 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
411 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
412 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
413 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
414 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
415 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
416 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
417 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
418 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
419 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
420 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
421 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
422 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
423 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
424 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
425 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
426 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
427 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
428 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
429 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
430 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
431 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
432 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
433 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
434 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
435 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
436 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
437 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
438 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
439 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
440 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
441 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
442 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
443 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
444 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
445 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
446 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
447 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
448 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
449 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
450 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
451 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
452 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
453 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
454 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
455 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
456 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
457 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
458 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
459 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
460 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
461 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
462 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
463 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
464 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
465 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
466 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
467 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
468 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
469 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
470 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
471 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
472 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
473 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
474 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
475 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
476 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
477 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
478 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
479 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
480 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
481 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
482 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
483 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
484 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
485 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
486 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
487 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
488 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
489 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
490 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
491 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
492 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
493 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
494 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
495 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
496 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
497 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
498 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
500 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
501 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
502 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
503 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
504 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
505 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
506 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
507 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
508 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
509 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
510 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
511 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
512 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
513 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
514 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
515 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
516 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
520 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
521 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
522 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
523 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
524 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
525 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
526 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
527 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
528 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
529 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
530 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
532 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
533 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
534 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
535 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
536 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
537 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
538 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
539 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
540 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
541 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
542 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
543 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
544 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
545 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
546 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
547 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
548 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
549 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
550 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
551 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
552 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
553 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
554 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
555 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
556 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
557 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
558 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
559 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
560 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
561 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
562 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
563 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
564 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
565 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
566 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
567 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
569 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
570 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
571 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
572 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
574 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
575 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
576 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
577 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
578 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
579 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
580 01/04/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
581 31/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
582 30/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
583 29/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
584 28/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
585 27/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
586 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
587 25/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
588 24/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
589 23/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
590 22/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
591 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
592 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
593 19/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
594 18/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
595 17/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
596 16/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
597 15/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
598 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
599 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
600 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
601 11/03/2013 4 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
602 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
603 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
604 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
605 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
606 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
607 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
608 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
609 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
610 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
611 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
612 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
613 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
614 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
615 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
616 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
617 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
618 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
619 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
620 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
621 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
622 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
623 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
624 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
625 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
626 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
627 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
628 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
629 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
630 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
632 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
633 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
634 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
635 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
636 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
637 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
638 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
641 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
642 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
643 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
644 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
645 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
646 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
647 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
648 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
652 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
653 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
654 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
655 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
656 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
658 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
661 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
662 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
663 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
664 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
665 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
666 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
667 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
669 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
670 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
671 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
672 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
673 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
674 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
675 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
676 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
677 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
678 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
679 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
680 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
681 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
682 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
683 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
684 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
685 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
686 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
687 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
688 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
689 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
690 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
691 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
692 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
693 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
694 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
695 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
696 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
697 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
698 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
699 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
700 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
701 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
702 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
703 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
704 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
705 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
706 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
707 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
708 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
709 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
710 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
711 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
712 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
713 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
714 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
715 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
716 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
717 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
718 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
719 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
720 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
721 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
722 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
723 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
724 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
725 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
726 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
727 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
728 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
729 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
730 13/10/2012 4.090.000 ₫ minhhieumobile
Có tổng cộng 730 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.