• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
2 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
3 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
4 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
5 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
6 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
7 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
8 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
9 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
10 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
11 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
12 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
13 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
14 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
15 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
16 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ tamma
17 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
18 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
19 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
20 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
21 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
22 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
23 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
24 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
25 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
26 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
27 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
28 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
29 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
30 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
31 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
32 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
33 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
34 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
35 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
36 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
37 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
38 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
39 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giá không đổi diemsangviet
40 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
41 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
42 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
43 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
44 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
45 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
46 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
47 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
48 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
49 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
50 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ tamma
51 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
52 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
53 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
54 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
55 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
56 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
57 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
58 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
59 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
60 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
61 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
62 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi toan_minhhieu
63 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
64 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
65 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
66 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
67 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
68 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
69 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
70 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
71 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
72 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
73 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
74 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
75 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
76 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
77 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
78 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
79 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
80 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
81 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
82 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
83 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
84 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
85 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
86 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
87 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
88 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
90 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
91 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
92 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
93 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
94 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
95 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
96 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
97 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
98 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
99 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
100 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
101 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
102 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
103 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
104 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
105 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
106 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
107 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
108 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
109 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
110 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
111 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
112 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
113 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
114 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
115 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
116 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
117 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
118 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
119 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
120 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
121 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
122 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
123 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
124 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
125 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
126 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
127 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
128 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
129 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
130 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
131 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
132 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
133 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
134 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
135 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
136 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
137 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
138 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
139 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
140 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
141 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
142 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
143 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
144 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
145 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
146 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
147 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
148 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
149 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
150 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
151 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
152 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
153 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
154 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
155 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
156 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
157 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
158 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ tamma
159 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
160 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
161 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
162 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
163 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
164 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
165 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
166 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
167 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
168 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
169 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
170 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
171 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
172 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
173 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
174 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
175 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
176 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
177 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
178 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
179 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ tamma
180 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
181 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
182 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
183 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
184 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
185 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
186 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
187 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
188 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi tamma
189 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
190 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
191 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
192 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
193 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
194 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
195 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
196 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
197 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
198 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
199 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
200 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
201 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
202 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
203 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
204 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
205 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
206 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
207 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
208 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
209 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
210 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
211 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
212 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
213 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
214 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
215 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
216 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
217 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
218 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
219 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
220 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
221 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
222 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
223 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
224 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
225 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
226 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
227 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
228 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
229 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
230 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
231 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
232 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
233 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giá không đổi tamma
234 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 VNĐ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
235 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
236 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
237 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
238 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
239 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
240 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
241 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
242 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
243 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
244 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
245 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
246 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
247 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
248 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
249 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
250 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
251 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
252 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
253 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
254 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
255 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
256 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
257 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
258 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
259 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
260 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
261 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
262 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
263 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
264 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
265 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
266 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
267 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
268 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
269 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
270 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
271 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
272 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
273 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
274 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
275 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
276 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
277 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
278 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
279 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
280 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
281 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
282 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
283 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
284 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
285 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
286 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
288 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
289 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
290 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
291 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
292 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
293 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
294 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
295 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
296 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
297 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
298 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
299 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
300 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
301 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
302 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
303 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
304 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
305 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
306 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
307 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
308 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
309 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
310 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
311 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
312 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
313 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
314 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
315 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
316 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
317 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi hoanlongcomputer
318 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
319 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
320 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
321 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
322 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
323 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
325 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
326 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
329 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
330 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
331 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
332 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
333 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
334 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
335 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
336 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
337 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
338 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
339 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
340 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
341 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
342 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
343 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
344 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
345 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
346 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
347 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
348 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
349 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
350 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
351 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
352 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
353 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
354 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
355 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
356 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
357 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
358 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
359 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
360 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
361 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
362 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
363 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
364 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
365 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
366 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
367 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
368 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 VNĐ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
369 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
370 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
371 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
372 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
373 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
374 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
375 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 VNĐ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
376 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
377 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
378 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
379 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
380 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
381 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
382 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
383 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
384 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
385 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
386 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
387 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
388 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
389 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
390 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
391 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
396 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
398 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
400 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
402 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
403 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
404 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
405 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
407 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
408 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
409 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
410 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
411 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
412 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
413 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
414 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
416 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
417 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
418 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
420 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
421 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
422 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
423 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
424 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
427 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
432 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
433 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
435 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
436 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
438 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
439 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
440 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
441 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
442 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
443 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
444 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
445 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
446 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
447 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
448 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
449 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
450 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
451 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
452 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
453 01/04/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
454 31/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
455 30/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
456 29/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
457 28/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
458 27/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
459 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
460 25/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
461 24/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
462 23/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
463 22/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
464 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
465 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
466 19/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
467 18/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
468 17/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
469 16/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
470 15/03/2013 1 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
471 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
472 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
473 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
474 11/03/2013 4 ngày 190.000 VNĐ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
475 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
476 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
477 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
479 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
480 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
481 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
482 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
483 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
484 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
485 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
486 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
487 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
488 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
489 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
490 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
491 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
492 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
493 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
494 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
495 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
496 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
497 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
498 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
499 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
500 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 VNĐ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
501 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
502 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
503 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
504 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
505 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
506 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
507 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
508 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
509 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
510 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
511 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
512 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
513 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
514 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
515 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
516 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
517 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
518 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
519 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
520 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi trannamsan
521 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
522 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
523 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
524 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
525 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
526 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
527 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
528 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
529 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
530 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
531 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
532 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
533 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
534 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
535 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 VNĐ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
536 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
537 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
538 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
539 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
540 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
541 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
542 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
543 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
544 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
545 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
546 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
547 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
548 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
549 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
550 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
551 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
552 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
553 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
554 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
555 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
556 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
557 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
558 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
559 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
560 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
561 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
562 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
563 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
564 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
565 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
566 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
567 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
568 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
569 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
570 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
571 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
572 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
573 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
574 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
575 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
576 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
577 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
578 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
579 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
580 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
581 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
582 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
583 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
584 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
585 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
586 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
587 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
588 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
589 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
590 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
591 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi muahangtructuyen
592 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
593 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
594 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
595 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
596 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
597 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
598 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
599 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
600 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
601 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
602 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 VNĐ Giá không đổi minhhieumobile
603 13/10/2012 4.090.000 VNĐ minhhieumobile
Có tổng cộng 603 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lenovo S560 trong mục Mobile