• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
2 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ tamma
3 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
4 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
5 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
7 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 779.000 VNĐ tamma
8 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
9 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
10 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
11 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
12 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
13 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
14 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
15 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
16 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
17 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
18 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
19 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
20 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
21 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
22 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
23 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
24 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
26 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
27 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
28 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
29 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
30 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
31 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
32 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
33 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
34 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
35 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
36 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
37 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
38 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
39 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
40 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
41 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
42 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
43 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
44 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
45 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
46 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
47 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
48 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
49 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
50 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
51 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
52 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
53 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
54 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
55 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
56 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
57 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
58 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
59 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
60 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
61 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
62 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
63 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
64 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
65 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
66 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
67 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
68 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
69 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
70 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
71 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
72 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
73 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
74 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
75 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
76 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
77 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
78 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
79 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
80 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
81 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
82 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
83 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
84 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
85 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
86 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
87 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
88 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
89 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
90 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
91 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
92 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
93 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
94 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
95 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
96 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
97 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
98 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
99 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
100 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
101 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
102 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
103 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
104 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
105 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
106 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
107 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
108 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
109 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
110 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
111 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
112 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
113 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
114 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
115 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
116 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
117 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
118 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
119 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
120 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
121 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
122 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
123 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
124 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
125 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
126 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
127 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
128 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
129 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
130 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
131 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
132 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
133 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
134 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
135 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
136 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
137 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
138 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
139 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
140 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
141 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
142 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
143 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
144 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
145 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
146 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
147 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
148 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
149 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
150 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
151 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
152 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
153 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
154 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
156 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
157 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
158 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
159 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
160 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
161 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
162 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
163 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
164 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
165 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
171 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
172 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
173 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
180 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
181 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
182 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
183 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
184 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
185 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
186 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
187 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
188 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
191 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
192 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
195 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
196 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
197 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
198 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
199 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
200 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
201 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
202 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
207 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
208 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
209 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
211 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
212 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
213 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
214 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
215 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
216 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
217 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
218 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
219 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
220 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
221 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
222 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
223 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
224 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
225 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
226 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
227 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
228 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
229 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
230 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
233 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
235 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
236 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
237 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
238 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
239 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
241 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
242 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
262 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
263 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
268 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
269 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
270 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
271 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
275 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
276 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
278 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
279 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
280 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
283 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
284 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
293 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
297 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
298 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
299 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
300 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
301 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
302 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
303 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
304 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
305 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
306 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
310 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
311 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
312 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
313 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
314 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
315 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
316 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
317 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
318 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
319 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
320 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
321 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
322 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
323 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
324 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
325 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
326 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
327 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
328 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
329 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
330 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
331 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
332 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
333 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
334 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
335 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
336 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
337 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
338 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
339 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
340 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
341 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
342 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
343 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
344 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
345 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
346 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
347 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
348 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
349 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
350 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
351 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
352 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
353 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
355 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
356 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
357 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
359 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
360 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
361 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
362 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
363 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
364 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
365 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
366 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
367 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
368 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
369 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
370 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
371 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
372 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
373 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
374 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
375 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
376 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
377 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
378 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
379 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
380 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
381 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
382 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
383 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
384 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
385 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
386 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
387 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
388 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
389 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
390 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
391 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
392 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
393 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
396 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
398 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
399 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
400 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
401 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
402 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
403 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
404 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
405 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
406 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
407 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
408 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
409 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
410 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
411 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
412 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
413 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
414 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
415 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
416 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
417 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
418 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
419 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
420 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
421 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
422 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
423 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
424 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
425 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
426 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
427 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
430 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
431 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
432 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 432 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile