Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2015 62 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
2 24/07/2015 35 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
3 19/06/2015 28 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
4 22/05/2015 15 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tamma
5 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
6 06/05/2015 4 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tamma
7 02/05/2015 9 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
8 23/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
9 22/04/2015 1 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tamma
10 21/04/2015 4 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
11 17/04/2015 51 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
12 25/02/2015 25 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
13 31/01/2015 7 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
14 24/01/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
15 23/01/2015 8 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
16 15/01/2015 15 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
17 31/12/2014 47 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
18 14/11/2014 7 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
19 07/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
20 06/11/2014 13 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
21 24/10/2014 21 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
25 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ tamma
26 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
27 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
28 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
29 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
30 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 779.000 VNĐ tamma
31 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
32 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
34 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
35 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
38 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
39 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
40 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
41 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
42 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
43 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
44 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
45 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
46 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
49 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
50 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
51 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
52 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
53 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
54 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
55 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
56 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
57 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
58 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
59 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
60 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
61 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
62 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
63 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
64 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
65 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
66 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tamma
67 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
68 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
69 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
70 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
71 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
72 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
73 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
74 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
75 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
76 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
77 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
78 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
79 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
80 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
82 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
83 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
84 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
85 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
86 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
87 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
91 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
92 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
93 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
94 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
95 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
97 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
98 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
99 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
100 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
101 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
102 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
103 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
104 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
105 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
106 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
107 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
108 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
110 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tamma
111 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
112 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
113 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
114 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
115 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
116 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
117 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
118 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
119 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
120 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
121 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
124 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
125 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
126 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
127 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
128 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
129 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
130 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
131 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
132 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
133 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
134 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
135 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
136 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
137 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
138 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
139 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
140 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
141 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
142 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
143 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
144 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
145 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
146 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
147 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
148 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
149 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
150 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
151 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
152 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
153 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
154 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi tamma
155 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
156 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
157 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
158 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
159 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
160 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
161 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
162 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
163 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
164 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
165 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
166 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
167 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
168 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
169 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
170 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
171 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
172 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
173 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
174 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
175 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
176 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
177 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
178 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
179 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
180 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
181 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
182 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
183 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
184 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
185 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
186 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
187 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
188 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
189 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
190 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
191 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
192 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
193 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
194 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
195 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
196 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
197 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
198 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
199 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
200 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
201 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
202 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
203 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
205 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
206 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
207 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
208 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
209 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
212 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
213 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
214 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
215 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
217 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
218 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
219 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
220 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
221 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
222 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
223 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
224 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
225 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
227 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
228 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
229 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
230 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
231 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
232 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
233 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
234 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
235 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
236 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
237 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
238 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
239 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
240 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
241 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
242 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
243 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
244 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
245 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
246 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
247 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
248 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
249 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
250 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
251 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
252 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
256 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
257 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
258 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
259 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
260 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
261 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
262 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
285 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
286 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
289 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
290 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
291 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
292 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
293 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
294 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
295 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
301 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
302 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
303 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
306 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
307 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
310 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
311 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
312 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
313 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
314 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
315 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
316 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
317 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
318 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
319 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
320 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
321 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
322 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
323 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
324 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
325 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
326 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
327 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
328 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
329 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
330 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
331 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
332 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
333 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
334 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
336 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
337 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
338 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
339 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
340 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
341 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
342 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
343 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
344 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
345 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
346 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
347 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
348 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
349 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
350 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
351 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
352 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
353 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
354 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
355 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
356 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
357 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
358 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
359 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
360 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
361 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
362 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
363 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
364 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
365 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
366 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
367 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
368 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
369 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
370 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
371 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
372 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
373 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
374 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
375 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
376 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
377 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
378 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
379 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
380 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
381 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
382 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
383 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
384 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
385 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
386 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
387 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
388 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
389 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
390 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
391 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
392 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
394 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
395 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
396 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
397 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
398 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
399 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
400 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
401 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
402 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
403 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
404 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
405 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
406 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
407 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
408 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
409 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
410 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
411 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
412 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
413 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
414 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
415 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
416 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
418 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
419 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
420 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
421 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
422 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
423 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
424 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
425 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
426 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
427 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
428 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
429 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
430 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
431 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
432 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
433 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
434 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
435 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
436 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
437 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
438 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
439 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
440 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
441 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
442 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
443 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
444 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
445 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
446 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
447 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
448 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
449 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
450 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
451 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
452 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
453 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
454 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
455 01/01/2013 2.690.000 ₫ daiduyen
Có tổng cộng 455 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.