• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
2 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
3 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
4 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 779.000 VNĐ tamma
5 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
6 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
8 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
9 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
10 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
11 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
12 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
13 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
14 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
15 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
16 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
17 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
18 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
19 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
20 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
21 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
22 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
23 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
24 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
26 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
27 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
28 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
29 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
30 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
31 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
32 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
33 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
34 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
35 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
36 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
37 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
38 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
39 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
40 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
41 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
42 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
43 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
44 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
45 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
46 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
47 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
48 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
49 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
50 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
51 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
52 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
53 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
54 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
55 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
56 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
57 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
58 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
59 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
60 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
61 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
62 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
63 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
64 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
65 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
66 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
67 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
68 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
69 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
70 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
71 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
72 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
73 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
74 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
75 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
76 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
77 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
78 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
79 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
80 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
81 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
82 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
83 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
84 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
85 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
86 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
87 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
88 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
89 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
90 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
91 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
92 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
93 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
94 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
95 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
96 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
97 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
98 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
99 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
100 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
101 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
102 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
103 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
104 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
105 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
106 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
107 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
108 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
109 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
110 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
111 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
112 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
113 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
114 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
115 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
116 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
117 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
118 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
119 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
120 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
121 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
122 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
123 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
124 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
125 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
126 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
127 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
128 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
129 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
130 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
131 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
132 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
133 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
134 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
135 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
136 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
137 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
138 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
139 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
140 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
141 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
142 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
143 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
144 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
145 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
146 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
147 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
148 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
149 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
150 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
151 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
152 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
153 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
154 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
155 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
156 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
157 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
158 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
159 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
160 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
161 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
162 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
164 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
168 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
169 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
170 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
177 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
178 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
179 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
180 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
181 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
182 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
183 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
184 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
185 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
186 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
187 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
188 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
191 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
192 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
195 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
196 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
197 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
198 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
202 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
204 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
205 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
206 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
208 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
209 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
210 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
211 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
214 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
215 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
216 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
217 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
218 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
219 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
220 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
221 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
223 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
224 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
225 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
226 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
229 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
230 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
232 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
233 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
234 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
235 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
236 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
241 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
242 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
259 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
260 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
265 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
266 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
267 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
268 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
269 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
275 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
276 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
277 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
279 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
280 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
281 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
293 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
294 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
295 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
296 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
297 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
298 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
299 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
300 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
301 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
302 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
303 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
304 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
305 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
306 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
310 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
311 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
312 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
313 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
314 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
315 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
316 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
317 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
318 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
319 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
320 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
321 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
322 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
323 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
324 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
325 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
326 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
327 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
328 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
329 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
330 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
331 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
332 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
333 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
334 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
335 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
336 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
337 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
338 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
339 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
340 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
341 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
342 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
343 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
344 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
345 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
346 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
347 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
348 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
349 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
350 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
351 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
352 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
353 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
355 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
356 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
357 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
359 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
360 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
361 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
362 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
363 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
364 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
365 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
366 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
368 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
369 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
370 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
371 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
372 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
373 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
374 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
375 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
376 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
377 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
378 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
379 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
380 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
381 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
382 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
383 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
384 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
385 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
386 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
387 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
388 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
389 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
390 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
391 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
396 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
397 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
398 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
399 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
400 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
401 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
402 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
403 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
404 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
405 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
407 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
408 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
409 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
410 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
411 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
412 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
413 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
414 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
415 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
416 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
417 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
418 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
419 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
420 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
421 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
422 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
423 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
424 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
426 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
427 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
428 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
429 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 429 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile