• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 15 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tamma
2 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
3 06/05/2015 4 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tamma
4 02/05/2015 9 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
5 23/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
6 22/04/2015 1 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ tamma
7 21/04/2015 4 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
8 17/04/2015 51 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
9 25/02/2015 25 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
10 31/01/2015 7 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
11 24/01/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
12 23/01/2015 8 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
13 15/01/2015 15 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
14 31/12/2014 47 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
15 14/11/2014 7 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
16 07/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
17 06/11/2014 13 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
18 24/10/2014 21 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
19 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
20 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
22 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ tamma
23 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
24 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
25 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
27 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 779.000 VNĐ tamma
28 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
29 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
31 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
32 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
35 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
36 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
37 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
38 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
39 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
40 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
41 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
42 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
43 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
44 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
45 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
46 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
47 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
49 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
50 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
51 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
52 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
53 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
54 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
55 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
56 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
57 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
58 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
59 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
60 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
61 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
62 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
63 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tamma
64 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
65 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
66 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
67 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
68 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
69 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
70 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
71 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
72 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
73 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
74 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
75 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
76 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
77 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
81 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
82 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
83 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
84 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
85 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
86 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
89 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
90 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
91 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
92 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
93 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
94 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
95 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
96 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
97 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
98 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
99 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
100 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
101 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
102 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
103 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
104 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
105 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
107 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tamma
108 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
110 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
111 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
112 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
113 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
114 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
115 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
116 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
117 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
118 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
119 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
120 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
121 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
122 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
123 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
124 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
125 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
126 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
127 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
128 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
129 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
130 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
131 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
132 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
133 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
134 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
135 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
136 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
137 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
138 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
139 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
140 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
141 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
142 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
143 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
144 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
145 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
146 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
147 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
148 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
149 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
150 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
151 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi tamma
152 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
153 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
154 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
155 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
156 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
157 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
158 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
159 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
160 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
161 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
162 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
163 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
164 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
165 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
166 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
167 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
168 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
169 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
170 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
171 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
172 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
173 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
174 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
175 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
176 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
177 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
178 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
179 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
180 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
181 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
182 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
183 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
184 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
185 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
186 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
187 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
188 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
189 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
190 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
191 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
192 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
193 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
194 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
195 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
196 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
197 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
198 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
199 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
200 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
202 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
203 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
205 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
206 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
207 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
208 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
209 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
212 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
213 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
214 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
215 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
217 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
218 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
219 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
220 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
221 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
222 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
223 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
224 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
225 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
227 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
228 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
229 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
230 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
231 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
232 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
233 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
234 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
235 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
236 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
237 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
238 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
239 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
240 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
241 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
242 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
243 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
244 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
245 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
246 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
247 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
248 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
249 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
250 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
251 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
252 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
253 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
255 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
256 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
257 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
258 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
259 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
281 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
282 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
283 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
288 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
289 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
290 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
291 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
292 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
293 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
295 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
298 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
299 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
300 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
303 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
304 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
307 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
310 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
311 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
312 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
313 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
314 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
315 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
316 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
317 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
318 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
319 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
320 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
321 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
322 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
323 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
324 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
325 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
326 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
327 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
328 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
329 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
330 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
331 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
332 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
333 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
334 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
335 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
336 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
337 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
338 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
339 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
340 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
341 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
342 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
343 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
344 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
345 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
346 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
347 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
348 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
349 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
350 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
351 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
352 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
353 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
354 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
355 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
356 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
357 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
358 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
359 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
360 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
361 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
362 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
363 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
364 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
365 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
366 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
367 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
368 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
369 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
370 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
371 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
372 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
373 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
374 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
375 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
376 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
377 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
378 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
379 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
380 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
381 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
382 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
383 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
384 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
385 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
386 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
387 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
388 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
389 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
391 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
392 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
393 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
394 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
395 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
396 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
397 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
398 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
399 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
400 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
401 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
402 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
403 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
404 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
405 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
406 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
407 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
408 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
409 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
410 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
411 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
412 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
413 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
414 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
415 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
416 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
418 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
419 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
420 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
421 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
422 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
423 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
424 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
425 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
426 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
427 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
428 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
429 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
430 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
431 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
432 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
433 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
434 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
435 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
436 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
437 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
438 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
439 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
440 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
441 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
442 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
443 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
444 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
445 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
446 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
447 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
448 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
449 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
450 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
451 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
452 01/01/2013 2.690.000 ₫ daiduyen
Có tổng cộng 452 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: samsung, mi gia, hoa tu lam, honda, s1