• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
3 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
4 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ tamma
5 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
6 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
7 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
8 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
9 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 779.000 VNĐ tamma
10 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
11 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
12 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
13 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
14 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
15 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
16 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
17 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
18 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
19 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
20 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
21 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
22 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
23 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
24 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
25 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
27 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
28 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
29 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
30 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
31 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
32 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
33 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
34 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
35 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
36 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
37 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
38 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
39 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
40 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
41 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
42 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
43 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
44 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
45 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
46 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
47 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
48 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
49 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
50 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
51 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
52 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
53 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
54 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
55 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
56 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
57 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
58 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
59 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
60 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
61 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
62 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
63 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
64 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
65 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
66 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
67 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
68 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
69 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
70 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
71 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
72 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
73 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
74 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
75 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
76 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
77 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
78 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
79 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
80 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
81 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
82 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
83 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
84 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
85 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
86 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
87 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
88 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
89 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
90 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
91 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
92 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
93 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
94 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
95 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
96 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
97 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
98 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
99 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
100 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
101 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
102 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
103 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
104 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
105 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
106 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
107 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
108 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
109 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
110 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
111 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
112 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
113 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
114 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
115 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
116 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
117 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
118 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
119 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
120 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
121 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
122 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
123 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
124 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
125 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
126 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
127 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
128 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
129 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
130 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
131 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
132 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
133 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
134 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
135 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
136 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
137 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
138 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
139 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
140 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
141 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
142 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
143 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
144 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
145 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
146 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
147 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
148 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
149 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
150 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
151 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
152 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
153 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
154 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
156 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
157 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
158 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
159 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
160 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
161 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
162 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
163 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
164 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
165 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
166 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
167 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
173 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
174 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
175 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
182 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
183 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
184 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
185 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
186 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
187 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
188 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
191 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
192 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
195 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
196 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
197 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
198 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
199 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
200 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
201 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
202 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
203 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
209 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
210 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
211 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
213 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
214 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
215 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
216 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
217 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
218 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
219 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
220 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
221 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
222 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
223 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
224 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
225 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
226 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
228 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
229 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
230 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
231 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
235 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
237 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
238 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
239 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
240 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
241 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
242 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
264 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
265 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
269 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
270 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
271 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
272 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
273 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
275 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
276 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
279 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
280 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
281 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
282 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
285 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
286 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
293 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
299 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
300 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
301 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
302 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
303 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
304 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
305 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
306 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
307 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
308 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
310 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
311 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
312 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
313 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
314 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
315 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
316 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
317 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
318 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
319 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
320 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
321 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
322 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
323 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
324 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
325 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
326 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
327 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
328 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
329 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
330 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
331 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
332 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
333 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
334 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
335 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
336 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
337 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
338 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
339 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
340 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
341 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
342 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
343 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
344 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
345 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
346 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
347 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
348 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
349 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
350 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
351 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
352 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
353 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
355 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
356 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
357 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
359 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
360 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
361 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
362 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
363 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
364 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
365 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
366 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
367 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
368 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
369 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
370 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
371 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
372 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
373 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
374 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
375 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
376 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
377 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
378 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
379 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
380 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
381 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
382 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
383 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
384 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
385 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
386 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
387 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
388 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
389 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
390 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
391 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
392 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
393 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
394 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
395 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
396 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
398 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
401 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
402 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
403 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
404 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
405 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
406 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
407 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
408 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
409 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
410 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
411 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
412 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
413 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
414 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
415 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
416 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
417 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
418 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
419 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
420 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
421 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
422 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
423 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
424 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
425 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
426 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
427 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
428 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
429 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
431 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
432 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
433 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
434 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 434 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile