• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/01/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
2 23/01/2015 8 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
3 15/01/2015 15 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
4 31/12/2014 47 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
5 14/11/2014 7 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 07/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
7 06/11/2014 13 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
8 24/10/2014 21 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
9 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
10 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
12 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ tamma
13 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
14 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
15 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
16 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
17 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 779.000 VNĐ tamma
18 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
19 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
20 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
21 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
22 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
25 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
26 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
27 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
28 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
29 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
30 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
31 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
32 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
33 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
35 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
36 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
37 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
38 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
39 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
40 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
41 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
42 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
43 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
44 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
45 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
46 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
48 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
49 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
50 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
51 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
52 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
53 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tamma
54 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
55 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
56 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
57 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
58 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
59 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
60 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
61 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
62 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
63 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
64 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
65 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
66 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
67 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
68 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
69 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
70 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
71 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
72 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
73 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
74 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
75 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
76 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
79 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
80 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
81 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
82 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
84 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
85 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
86 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
87 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
88 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
89 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
90 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
91 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
92 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
93 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
94 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
95 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
96 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
97 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tamma
98 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
100 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
101 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
102 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
105 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
106 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
110 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
111 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
112 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
113 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
114 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
115 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
116 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
117 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
118 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
119 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
120 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
121 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
122 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
123 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
124 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
125 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
126 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
127 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
128 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
129 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
130 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
131 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
132 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
133 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
134 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
135 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
136 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
137 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
138 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
139 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
140 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
141 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi tamma
142 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
143 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
144 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
145 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
146 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
147 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
148 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
149 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
150 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
151 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
152 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
153 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
154 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
155 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
156 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
157 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
158 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
159 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
160 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
161 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
162 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
163 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
164 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
165 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
166 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
167 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
168 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
169 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
170 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
171 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
172 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
173 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
174 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
175 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
176 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
177 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
178 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
179 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
180 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
181 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
182 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
183 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
184 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
185 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
186 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
187 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
188 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
189 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
190 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
192 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
193 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
194 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
195 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
196 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
197 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
199 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
202 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
205 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
206 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
207 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
208 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
209 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
210 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
211 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
212 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
213 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
214 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
215 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
216 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
217 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
218 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
219 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
220 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
221 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
222 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
223 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
224 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
225 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
226 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
227 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
228 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
229 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
230 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
231 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
232 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
233 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
234 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
235 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
236 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
237 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
238 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
239 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
240 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
241 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
242 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
243 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
245 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
246 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
247 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
248 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
249 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
250 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
251 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
252 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
257 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
272 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
273 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
278 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
279 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
280 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
281 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
288 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
289 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
290 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
291 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
292 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
293 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
294 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
295 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
307 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
308 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
309 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
310 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
311 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
312 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
313 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
314 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
315 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
316 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
317 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
318 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
319 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
320 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
321 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
322 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
323 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
324 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
325 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
326 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
327 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
328 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
329 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
330 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
331 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
332 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
333 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
334 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
335 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
336 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
337 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
338 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
339 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
340 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
341 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
342 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
343 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
344 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
345 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
346 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
347 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
348 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
349 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
350 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
351 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
352 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
353 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
354 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
355 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
356 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
357 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
358 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
359 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
360 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
361 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
362 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
363 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
364 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
365 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
366 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
367 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
368 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
369 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
370 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
371 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
372 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
373 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
374 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
375 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
376 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
377 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
378 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
379 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
380 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
381 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
382 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
383 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
384 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
385 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
386 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
387 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
388 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
389 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
390 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
391 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
392 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
393 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
394 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
395 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
396 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
397 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
398 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
399 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
400 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
401 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
402 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
403 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
404 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
405 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
406 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
407 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
409 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
410 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
411 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
412 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
413 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
414 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
415 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
416 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
417 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
418 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
419 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
420 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
421 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
422 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
423 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
424 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
425 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
426 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
427 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
428 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
429 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
430 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
431 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
433 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
434 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
435 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
436 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
437 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
438 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
439 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
440 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
441 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
442 01/01/2013 2.690.000 ₫ daiduyen
Có tổng cộng 442 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile