• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/11/2014 7 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 07/11/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
3 06/11/2014 13 ngày 1.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tamma
4 24/10/2014 21 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
5 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
8 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ tamma
9 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
10 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
11 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
12 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
13 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 779.000 VNĐ tamma
14 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
15 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
16 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
17 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
18 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
19 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
20 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
21 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
22 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
23 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
24 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
25 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
26 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
27 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
28 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
29 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
30 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
31 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
32 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
33 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
34 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
35 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
36 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
37 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
38 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
39 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
40 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
41 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
42 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
43 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
44 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
45 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
46 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
47 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
48 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
49 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
50 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
51 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
52 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
53 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
54 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
55 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
56 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
57 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
58 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
59 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
60 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
61 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
62 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
63 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
64 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
65 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
66 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
67 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
68 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
69 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
70 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
71 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
72 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
73 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
74 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
75 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
76 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
77 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
78 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
79 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
80 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
81 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
82 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
83 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
84 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
85 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
86 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
87 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
88 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
89 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
90 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
91 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
92 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
93 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
94 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
95 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
96 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
97 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
98 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
99 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
100 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
101 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
102 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
103 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
104 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
105 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
106 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
107 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
108 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
109 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
110 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
111 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
112 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
113 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
114 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
115 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
116 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
117 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
118 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
119 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
120 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
121 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
122 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
123 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
124 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
125 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
126 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
127 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
128 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
129 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
130 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
131 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
132 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
133 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
134 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
135 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
136 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
137 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
138 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
139 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
140 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
141 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
142 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
143 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
144 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
145 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
146 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
147 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
148 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
149 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
150 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
151 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
152 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
153 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
154 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
156 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
157 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
158 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
159 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
160 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
161 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
162 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
163 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
164 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
165 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
166 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
167 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
169 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
170 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
171 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
177 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
178 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
179 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
186 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
187 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
188 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
189 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
191 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
192 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
195 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
196 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
197 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
198 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
199 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
200 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
201 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
202 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
203 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
204 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
205 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
206 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
207 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
213 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
214 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
215 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
216 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
217 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
218 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
219 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
220 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
223 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
224 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
225 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
226 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
227 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
228 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
229 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
230 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
232 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
233 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
234 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
235 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
239 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
241 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
242 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
243 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
244 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
245 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
268 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
269 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
274 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
275 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
276 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
277 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
279 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
280 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
284 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
285 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
286 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
289 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
290 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
293 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
299 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
300 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
301 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
302 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
303 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
304 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
305 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
306 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
307 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
308 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
309 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
310 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
311 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
312 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
313 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
314 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
315 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
316 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
317 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
318 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
319 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
320 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
321 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
322 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
323 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
324 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
325 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
326 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
327 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
328 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
329 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
330 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
331 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
332 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
333 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
334 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
335 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
336 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
337 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
338 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
339 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
340 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
341 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
342 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
343 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
344 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
345 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
346 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
347 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
348 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
349 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
350 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
351 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
352 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
353 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
355 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
356 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
357 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
359 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
360 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
361 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
362 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
363 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
364 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
365 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
366 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
367 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
368 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
369 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
370 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
371 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
372 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
373 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
374 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
375 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
376 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
377 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
378 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
379 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
380 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
381 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
382 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
383 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
384 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
385 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
386 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
387 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
388 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
389 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
390 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
391 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
392 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
393 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
394 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
395 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
396 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
397 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
398 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
399 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
400 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
401 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
402 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
403 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
404 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
405 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
406 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
407 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
408 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
409 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
410 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
411 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
412 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
413 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
414 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
415 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
416 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
417 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
418 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
419 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
420 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
421 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
422 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
423 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
424 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
425 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
426 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
427 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
428 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
429 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
430 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
431 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
432 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
433 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
434 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
435 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
436 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
437 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
438 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 438 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile