• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
3 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 779.000 VNĐ tamma
4 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
5 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
7 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
8 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
9 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
10 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
11 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
12 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
13 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
14 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
15 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
16 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
17 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
18 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
19 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
20 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
21 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
22 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
23 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
24 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
25 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
26 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
27 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
28 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
29 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
30 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
31 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
32 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
33 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
34 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
35 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
36 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
37 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
38 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
39 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
40 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
41 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
42 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
43 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
44 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
45 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
46 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
47 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
48 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
49 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
50 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
51 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
52 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
53 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
54 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
55 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
56 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
57 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
58 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
59 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
60 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
61 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
62 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
63 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
64 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
65 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
66 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
67 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
68 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
69 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
70 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
71 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
72 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
73 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
74 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
75 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
76 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
77 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
78 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
79 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
80 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
81 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
82 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
83 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
84 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
85 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
86 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
87 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
88 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
89 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
90 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
91 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
92 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
93 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
94 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
95 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
96 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
97 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
98 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
99 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
100 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
101 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
102 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
103 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
104 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
105 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
106 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
107 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
108 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
109 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
110 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
111 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
112 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
113 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
114 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
115 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
116 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
117 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
118 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
119 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
120 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
121 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
122 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
123 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
124 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
125 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
126 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
127 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
128 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
129 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
130 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
131 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
132 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
133 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
134 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
135 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
136 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
137 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
138 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
139 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
140 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
141 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
142 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
143 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
144 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
145 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
146 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
147 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
148 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
149 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
150 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
151 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
152 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
153 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
154 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
155 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
156 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
157 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
158 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
159 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
160 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
161 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
162 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
164 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
167 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
168 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
169 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
176 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
177 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
178 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
179 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
180 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
181 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
182 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
183 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
184 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
185 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
186 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
187 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
188 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
191 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
192 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
195 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
196 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
197 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
198 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
202 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
203 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
204 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
205 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
207 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
208 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
209 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
210 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
213 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
214 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
215 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
216 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
217 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
218 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
219 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
220 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
222 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
223 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
224 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
225 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
229 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
230 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
231 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
232 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
233 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
234 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
235 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
241 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
242 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
258 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
259 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
264 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
265 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
266 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
267 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
269 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
274 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
275 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
276 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
279 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
280 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
284 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
285 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
293 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
294 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
295 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
296 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
297 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
298 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
299 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
300 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
301 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
302 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
303 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
304 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
305 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
306 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
307 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
309 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
310 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
311 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
312 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
313 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
314 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
315 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
316 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
317 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
318 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
319 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
320 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
321 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
322 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
323 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
324 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
325 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
326 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
327 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
328 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
329 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
330 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
331 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
332 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
333 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
334 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
335 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
336 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
337 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
338 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
339 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
340 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
341 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
342 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
343 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
344 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
345 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
346 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
347 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
348 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
349 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
350 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
351 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
352 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
353 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
355 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
356 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
357 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
359 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
360 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
361 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
362 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
363 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
364 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
365 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
366 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
367 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
368 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
369 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
370 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
371 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
372 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
373 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
374 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
375 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
376 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
377 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
378 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
379 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
380 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
381 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
382 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
383 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
384 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
385 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
386 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
387 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
388 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
389 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
390 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
391 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
392 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
393 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
394 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
395 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
396 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
397 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
398 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
399 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
400 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
401 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
402 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
403 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
404 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
405 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
406 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
407 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
408 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
409 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
410 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
411 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
412 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
413 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
414 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
415 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
416 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
417 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
418 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
419 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
420 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
421 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
422 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
423 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
424 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
425 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
426 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
427 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
428 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 428 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile