• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
3 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ tamma
4 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
5 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
6 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
8 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 779.000 VNĐ tamma
9 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
10 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
11 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
12 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
13 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
14 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
15 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
16 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Giá không đổi ducminhmobile
17 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
18 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi tamma
19 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
20 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
21 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
22 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giá không đổi tiencuongmobile
23 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
24 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
27 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
28 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
29 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
30 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
31 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
32 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
33 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
34 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
35 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
36 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
37 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
38 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
39 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
40 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
41 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
42 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
43 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
44 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
45 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
46 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
47 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
48 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
49 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
50 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
51 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
52 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
53 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
54 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
55 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
56 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
57 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
58 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
59 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
60 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
61 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
62 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
63 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
64 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
65 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
66 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
67 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
68 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
69 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
70 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
71 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
72 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
73 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
74 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
75 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
76 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
77 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
78 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
79 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
80 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
81 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
82 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
83 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
84 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
85 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
86 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
87 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
88 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
89 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
90 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
91 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
92 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
93 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
94 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
95 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
96 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
97 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
98 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
99 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
100 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
101 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
102 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
103 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
104 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
105 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
106 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
107 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
108 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
109 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
110 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
111 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
112 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
113 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
114 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
115 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
116 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
117 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
118 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
119 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
120 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
121 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
122 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
123 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
124 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
125 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
126 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
127 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
128 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
129 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
130 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
131 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
132 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
133 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
134 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
135 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
136 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
137 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
138 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
139 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
140 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
141 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
142 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
143 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
144 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
145 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
146 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
147 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
148 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
149 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
150 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
151 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
152 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
153 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
154 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
156 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
157 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
158 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
159 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
160 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
161 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
162 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
163 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
164 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
165 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
166 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
172 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
173 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
174 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
181 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
182 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
183 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
184 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
185 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
186 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
187 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
188 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
189 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
190 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
191 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
192 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
193 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
194 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
195 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
196 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
197 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
198 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
199 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
200 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
201 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
202 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
208 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
209 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
210 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
212 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
213 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
214 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
215 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
216 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
217 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
218 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
219 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
220 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
221 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
222 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
223 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
224 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
225 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
227 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
228 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
229 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
230 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
234 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
236 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
237 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
238 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
239 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
240 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
241 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
242 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
246 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
247 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
248 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
257 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
261 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
263 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
264 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
269 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
270 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
271 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
272 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
275 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
276 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
279 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
280 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
281 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
284 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
285 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
286 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
287 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
288 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
289 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
290 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
291 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
292 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
293 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
294 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
295 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
298 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
299 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
300 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
301 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
302 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
303 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
304 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
305 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
306 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
307 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
308 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
309 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
310 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
311 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
312 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
313 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
314 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
315 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
316 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
317 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
318 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
319 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
320 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
321 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
322 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
323 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
324 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
325 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
326 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
327 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
328 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
329 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
330 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
331 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
332 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
333 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
334 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
335 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
336 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
337 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
338 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
339 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
340 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
341 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
342 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
343 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
344 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
345 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
346 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
347 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
348 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
349 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
350 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
351 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
352 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
353 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
355 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
356 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
357 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
359 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
360 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
361 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
362 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
363 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
364 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
365 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
366 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
367 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
368 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
369 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
370 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
371 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
372 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
373 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
374 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
375 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
376 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
377 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
378 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
379 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
380 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
381 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
382 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
383 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
384 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
385 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
386 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
387 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
388 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
389 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
390 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
391 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
392 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
393 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
394 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
395 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
396 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
397 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
398 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
399 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
400 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
401 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
402 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
403 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
404 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
405 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
406 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
407 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
408 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
409 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
410 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
411 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
412 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
413 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
414 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
415 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
416 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
417 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
418 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
419 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
420 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
421 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
422 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
423 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
424 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
425 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
426 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
427 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
428 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
429 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
430 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
431 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
432 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
433 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 433 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile