• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
3 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
4 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
5 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
6 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
7 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
8 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
9 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
10 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
11 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
12 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
13 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
14 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
15 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
16 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
17 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
18 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
19 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
20 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ tamma
21 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
22 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
23 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
24 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
25 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
26 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
27 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
28 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
29 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
30 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
31 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
32 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
33 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
34 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
35 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
36 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
37 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
38 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
39 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
40 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
41 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
42 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
43 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
44 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
45 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
46 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
47 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giá không đổi smartphoneshop
48 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
49 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
50 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
51 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
52 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
53 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
54 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 VNĐ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
55 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
56 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
57 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
58 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
59 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
60 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
61 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
62 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
63 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
64 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ tamma
65 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
66 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
67 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
68 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
69 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
70 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
71 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
72 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
73 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
74 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
75 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
76 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi manhthangpro78
77 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
78 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 VNĐ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
79 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
80 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
81 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
82 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
83 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
84 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
85 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
86 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
87 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
88 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
89 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
90 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
91 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
92 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 VNĐ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
93 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
94 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
95 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giá không đổi fptshop
96 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
97 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
98 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
99 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
100 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 VNĐ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
101 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
102 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
103 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
104 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
105 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
106 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
107 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
108 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi tamma
109 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
110 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
111 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
112 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
113 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
114 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
115 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
116 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
117 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
118 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
119 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
120 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
121 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
122 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
123 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
124 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
125 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
126 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
127 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
128 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
129 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
130 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
131 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
132 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
133 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
134 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
135 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
136 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
137 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
138 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
139 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
140 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
141 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
142 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
143 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
144 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
145 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
146 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
147 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
148 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
149 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
150 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
151 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
152 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
153 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
154 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
155 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
156 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 VNĐ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
157 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
158 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
159 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
160 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
161 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
162 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
163 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
164 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
165 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
166 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
167 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
168 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
169 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
170 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
171 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
172 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
173 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
174 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
175 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
176 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
177 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
178 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 VNĐ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
184 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
185 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
186 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
188 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Giá không đổi so8mobile
189 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 VNĐ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
190 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
191 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
192 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
193 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 VNĐ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
194 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
195 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
196 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
197 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
198 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 VNĐ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
199 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
200 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
201 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
202 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
203 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giá không đổi thegioitructuyen
204 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 VNĐ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
205 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
206 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
210 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
212 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
213 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
214 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
215 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
216 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
217 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
218 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
219 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
220 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
223 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
224 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
225 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
229 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
230 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
239 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
240 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
241 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
242 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
245 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
246 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
247 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
248 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
249 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
250 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
251 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
252 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
255 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
256 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
257 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
258 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
260 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 VNĐ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
261 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
262 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
263 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
264 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
265 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
266 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
269 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
274 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
275 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
276 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
277 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
278 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
279 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
280 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
281 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
282 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
283 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
284 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
285 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
286 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
287 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
288 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
289 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
290 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
291 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
292 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
293 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
294 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
295 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
296 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
297 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
298 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
299 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
300 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
301 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
302 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
303 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
304 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
305 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
306 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
307 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
308 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
309 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
310 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
311 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
312 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 VNĐ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
313 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
314 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
315 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
316 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
317 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
318 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
319 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
320 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
321 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
322 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
323 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
324 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
325 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
326 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
327 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
328 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
329 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
330 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
331 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
332 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
333 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
334 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
335 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
336 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
337 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
338 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
339 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
340 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
341 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
342 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
343 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
344 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
345 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
346 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
347 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
348 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
349 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
350 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
351 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
352 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
353 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
354 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
355 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
356 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
357 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
358 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
359 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
360 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
361 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
362 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
363 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
364 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
365 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
366 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
367 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
368 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
369 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
370 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
371 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
372 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
373 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
374 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
375 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
376 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
377 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
378 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
379 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
380 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
381 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
382 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
383 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
384 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
385 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
386 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
387 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
388 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
389 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
390 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
391 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
392 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
393 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
394 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
395 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
396 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
397 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
398 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
399 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
400 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
401 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
402 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
403 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
404 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
405 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
406 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
407 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
408 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
409 01/01/2013 2.690.000 VNĐ daiduyen
Có tổng cộng 409 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile