• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2015 25 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
2 31/01/2015 7 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
3 24/01/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
4 23/01/2015 8 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
5 15/01/2015 15 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 31/12/2014 47 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 14/11/2014 7 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 07/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
9 06/11/2014 13 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
10 24/10/2014 21 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
12 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
13 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
14 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ tamma
15 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
16 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
17 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
18 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
19 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 779.000 VNĐ tamma
20 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
21 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
23 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
24 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
25 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
27 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
28 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
29 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
30 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
31 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
32 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
33 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
34 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
35 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
38 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
39 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
40 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
41 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
42 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
43 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
44 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
45 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
46 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
47 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
48 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
49 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
50 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
51 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
52 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
53 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
54 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
55 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tamma
56 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
57 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
58 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
59 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
60 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
61 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
62 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
63 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
64 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
65 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
66 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
67 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
68 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
69 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
70 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
71 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
73 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
74 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
75 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
76 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
77 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
81 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
82 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
83 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
84 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
85 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
86 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
87 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
88 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
89 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
90 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
91 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
92 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
93 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
94 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
95 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
96 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
97 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
98 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
99 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tamma
100 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
101 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
102 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
104 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
107 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
108 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
110 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
111 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
112 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
113 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
114 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
115 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
116 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
117 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
118 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
119 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
120 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
121 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
122 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
123 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
124 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
125 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
126 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
127 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
128 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
129 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
130 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
131 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
132 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
133 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
134 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
135 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
136 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
137 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
138 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
139 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
140 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
141 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
142 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
143 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi tamma
144 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
145 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
146 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
147 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
148 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
149 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
150 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
151 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
152 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
153 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
154 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
155 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
156 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
157 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
158 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
159 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
160 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
161 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
162 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
163 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
164 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
165 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
166 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
167 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
168 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
169 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
170 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
171 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
172 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
173 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
174 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
175 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
176 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
177 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
178 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
179 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
180 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
181 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
182 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
183 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
184 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
185 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
186 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
187 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
188 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
189 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
190 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
191 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
192 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
193 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
194 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
195 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
196 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
197 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
198 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
199 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
202 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
205 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
206 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
207 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
208 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
209 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
211 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
212 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
213 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
214 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
215 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
216 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
217 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
218 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
219 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
220 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
221 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
222 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
223 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
224 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
225 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
226 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
227 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
228 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
229 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
230 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
231 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
232 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
233 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
234 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
235 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
236 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
237 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
238 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
239 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
240 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
241 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
242 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
243 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
245 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
246 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
247 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
248 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
249 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
250 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
251 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
252 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
257 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
274 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
275 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
280 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
281 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
282 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
283 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
289 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
290 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
291 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
292 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
293 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
295 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
296 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
297 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
307 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
309 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
310 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
311 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
312 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
313 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
314 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
315 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
316 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
317 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
318 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
319 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
320 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
321 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
322 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
323 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
324 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
325 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
326 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
327 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
328 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
329 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
330 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
331 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
332 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
333 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
334 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
335 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
336 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
337 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
338 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
339 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
340 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
341 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
342 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
343 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
344 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
345 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
346 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
347 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
348 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
349 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
350 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
351 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
352 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
353 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
354 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
355 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
356 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
357 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
358 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
359 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
360 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
361 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
362 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
363 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
364 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
365 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
366 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
367 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
368 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
369 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
370 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
371 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
372 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
373 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
374 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
375 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
376 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
377 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
378 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
379 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
380 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
381 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
383 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
384 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
385 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
386 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
387 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
388 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
389 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
390 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
391 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
392 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
393 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
394 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
395 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
396 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
397 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
398 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
399 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
400 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
401 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
402 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
403 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
404 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
405 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
406 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
407 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
409 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
410 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
411 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
412 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
413 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
414 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
415 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
416 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
417 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
418 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
419 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
420 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
421 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
422 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
423 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
424 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
425 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
426 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
427 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
428 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
429 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
430 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
431 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
432 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
433 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
435 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
436 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
437 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
438 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
439 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
440 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
441 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
442 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
443 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
444 01/01/2013 2.690.000 ₫ daiduyen
Có tổng cộng 444 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ba, so pha, mi gia, hoa da, tivi