• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Q-Smart S20 (Q-mobile S20)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/04/2015 51 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
2 25/02/2015 25 ngày 1.750.000 ₫ Giá không đổi tamma
3 31/01/2015 7 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
4 24/01/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
5 23/01/2015 8 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
6 15/01/2015 15 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 31/12/2014 47 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 14/11/2014 7 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
9 07/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
10 06/11/2014 13 ngày 1.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tamma
11 24/10/2014 21 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
12 03/10/2014 3 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
13 30/09/2014 37 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
14 24/08/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
15 22/08/2014 16 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ tamma
16 06/08/2014 12 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
17 25/07/2014 11 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
18 14/07/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
19 09/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
20 08/07/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 779.000 VNĐ tamma
21 07/07/2014 10 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 779.000 VNĐ hoanlongcomputer
22 27/06/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 23/06/2014 27 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
24 27/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
25 26/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 25/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
27 24/05/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
28 23/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
29 21/05/2014 2 ngày 2.390.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ ducminhmobile
30 19/05/2014 5 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
31 14/05/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ vienthinh
32 10/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
33 09/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
34 08/05/2014 1 ngày 2.370.000 ₫ Giá không đổi tiencuongmobile
35 07/05/2014 18 ngày 2.370.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ tiencuongmobile
36 19/04/2014 4 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 15/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
38 14/04/2014 2 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
39 12/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
40 11/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 10/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
42 09/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
43 08/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
44 07/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
45 06/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
46 05/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
47 04/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
48 03/04/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
49 02/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
50 01/04/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
51 31/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
52 30/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
53 29/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
54 28/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
55 27/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
56 26/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ tamma
57 25/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
58 24/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
59 23/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
60 22/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
61 21/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
62 20/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
63 19/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
64 18/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ thegioitructuyen
65 17/03/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ vienthinh
66 16/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
67 15/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
68 14/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
69 13/03/2014 1 ngày 1.499.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ thegioitructuyen
70 12/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
71 11/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
72 10/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
73 09/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
74 08/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
75 07/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ manhthangpro78
76 06/03/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 480.000 VNĐ vienthinh
77 05/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
78 04/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
79 03/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
80 02/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
81 01/03/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhthangpro78
82 28/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
83 27/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
84 26/02/2014 3 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ smartphoneshop
85 23/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
86 22/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
87 21/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
88 20/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Tăng 380.000 VNĐ vienthinh
89 19/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 380.000 VNĐ manhthangpro78
90 18/02/2014 1 ngày 1.680.000 ₫ Giảm 740.000 VNĐ vienthinh
91 17/02/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
92 16/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
93 15/02/2014 2 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
94 13/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
95 12/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
96 11/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
97 10/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
98 09/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
99 08/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
100 07/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ tamma
101 06/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
102 05/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ manhthangpro78
103 04/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
104 03/02/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ vienthinh
105 02/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 01/02/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 31/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
108 30/01/2014 1 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ smartphoneshop
109 29/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
110 28/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
111 27/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
112 26/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
113 25/01/2014 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ manhthangpro78
114 24/01/2014 25 ngày 2.420.000 ₫ Tăng 921.000 VNĐ smartphoneshop
115 30/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
116 29/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 1.191.000 VNĐ thegioitructuyen
117 28/12/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.191.000 VNĐ ecomart
118 27/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
119 26/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
120 25/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
121 24/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
122 23/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
123 22/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
124 21/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 211.000 VNĐ thegioitructuyen
125 20/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 211.000 VNĐ vienthinh
126 19/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
127 18/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
128 17/12/2013 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 12.000 VNĐ thegioitructuyen
129 16/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
130 15/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
131 14/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giá không đổi fptshop
132 13/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ fptshop
133 12/12/2013 1 ngày 1.710.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ vienthinh
134 11/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ fptshop
135 10/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ vienthinh
136 09/12/2013 1 ngày 1.511.000 ₫ Giảm 88.000 VNĐ fptshop
137 08/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
138 07/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
139 06/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
140 05/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
141 04/12/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Tăng 121.000 VNĐ vienthinh
142 03/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
143 02/12/2013 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ thegioitructuyen
144 01/12/2013 3 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi tamma
145 28/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
146 27/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
147 26/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
148 25/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
149 24/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
150 23/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
151 22/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
152 21/11/2013 2 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
153 19/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyendotvn
154 18/11/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
155 17/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
156 16/11/2013 1 ngày 1.720.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
157 15/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
158 14/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
159 13/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
160 12/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
161 11/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
162 10/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
163 09/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
164 08/11/2013 2 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
165 06/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
166 05/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
167 04/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Giá không đổi Lazada
168 03/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
169 02/11/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ vienthinh
170 01/11/2013 1 ngày 2.289.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
171 31/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
172 30/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
173 29/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
174 28/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
175 27/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
176 26/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
177 25/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
178 24/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
179 23/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
180 22/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
181 21/10/2013 3 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
182 18/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
183 17/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ Lazada
184 16/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
185 15/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 569.000 VNĐ vienthinh
186 14/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
187 13/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
188 12/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
189 11/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
190 10/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
191 09/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Giá không đổi Lazada
192 08/10/2013 1 ngày 2.309.000 ₫ Tăng 569.000 VNĐ Lazada
193 07/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
194 06/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
195 05/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
196 04/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
197 03/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ vienthinh
198 02/10/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ thegioitructuyen
199 01/10/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 30/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 29/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
202 28/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 27/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 26/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
205 25/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
206 24/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
207 23/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
208 22/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
209 21/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 20/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 19/09/2013 1 ngày 1.740.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ vienthinh
212 18/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ Lazada
213 17/09/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ thegioitructuyendotvn
214 16/09/2013 2 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
215 14/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
216 13/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
217 12/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
218 11/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giá không đổi Lazada
219 10/09/2013 1 ngày 1.749.000 ₫ Giảm 611.000 VNĐ Lazada
220 09/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
221 08/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 141.000 VNĐ so8mobile
222 07/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
223 06/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giảm 141.000 VNĐ Lazada
224 05/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Giá không đổi so8mobile
225 04/09/2013 1 ngày 2.360.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
226 03/09/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 329.000 VNĐ daiduyen
227 02/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
228 01/09/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Giá không đổi Lazada
229 31/08/2013 1 ngày 2.219.000 ₫ Tăng 329.000 VNĐ Lazada
230 30/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
231 29/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
232 28/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 439.000 VNĐ Lazada
233 27/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
234 26/08/2013 1 ngày 1.890.000 ₫ Giảm 439.000 VNĐ daiduyen
235 25/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
236 24/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioitructuyen
237 23/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
238 22/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ Lazada
239 21/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi thegioitructuyen
240 20/08/2013 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ thegioitructuyen
241 19/08/2013 1 ngày 2.429.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hoanlongcomputer
242 18/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
243 17/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
244 16/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
245 15/08/2013 1 ngày 2.329.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
246 14/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
247 13/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ Lazada
248 12/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
249 11/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
250 10/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
251 09/08/2013 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ daiduyen
252 08/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
253 07/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
254 06/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
255 05/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
256 04/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
257 03/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 02/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
259 01/08/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
260 31/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 30/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
262 29/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
263 28/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
264 27/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
265 26/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
266 25/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
267 24/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
268 23/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 22/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 21/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 20/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 19/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 18/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 17/07/2013 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ Lazada
275 16/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ ecomart
276 15/07/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 13/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 12/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 11/07/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
280 04/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
281 03/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
282 02/07/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
283 01/07/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ diemsangviet
284 30/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 29/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 28/06/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 26/06/2013 7 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 19/06/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
289 14/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
290 13/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
291 12/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ducminhmobile
292 11/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ Lazada
293 10/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 09/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
295 08/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
296 07/06/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ ducminhmobile
297 06/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
298 05/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 04/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
300 03/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
301 02/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
302 01/06/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
303 31/05/2013 5 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 26/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 24/05/2013 3 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
306 21/05/2013 2 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
307 19/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 18/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giá không đổi Lazada
309 17/05/2013 1 ngày 2.449.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ Lazada
310 16/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
311 15/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
312 14/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
313 13/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
314 12/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
315 11/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
316 10/05/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
317 09/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
318 08/05/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
319 07/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
320 06/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
321 05/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
322 04/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
323 03/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
324 02/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
325 01/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
326 30/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
327 29/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
328 28/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
329 27/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ vienthinh
330 26/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ ecomart
331 25/04/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ chuyenbanbuon
332 24/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
333 23/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
334 22/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
335 21/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
336 20/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
337 19/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
338 18/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
339 17/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ daiduyen
340 16/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ Gialongdigital
341 15/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
342 14/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 260.000 VNĐ ecomart
343 13/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
344 12/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
345 11/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
346 10/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
347 09/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
348 08/04/2013 1 ngày 2.430.000 ₫ Giảm 260.000 VNĐ daiduyen
349 07/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ ecomart
350 06/04/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ vienthinh
351 05/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
352 04/04/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
353 03/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
354 02/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
355 01/04/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
356 31/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
357 30/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
358 29/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
359 28/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
360 27/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
361 26/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
362 25/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
363 24/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ ecomart
364 23/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
365 22/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
366 21/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
367 20/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
368 19/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
369 18/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
370 17/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
371 16/03/2013 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ daiduyen
372 15/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
373 14/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
374 13/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
375 12/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
376 11/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
377 10/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
378 09/03/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
379 08/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
380 07/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
381 06/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
382 05/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
383 04/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
384 03/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
385 02/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
386 01/03/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
387 28/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
388 27/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
389 26/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
390 25/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
391 24/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiduyen
392 23/02/2013 1 ngày 2.370.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
393 22/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
394 21/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
395 20/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
396 19/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
397 18/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
398 17/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
399 16/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
400 15/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
401 14/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
402 13/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
403 12/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
404 11/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
405 10/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
406 09/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
407 08/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 07/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
409 06/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
410 05/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
411 04/02/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
412 03/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
413 02/02/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
414 01/02/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
415 31/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
416 30/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
417 29/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
418 28/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
419 27/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ Lazada
420 26/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
421 25/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
422 24/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ vienthinh
423 23/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
424 22/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi ecomart
425 21/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
426 20/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
427 19/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tamagift
428 18/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ecomart
429 17/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ daiduyen
430 16/01/2013 1 ngày 2.440.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tamagift
431 15/01/2013 1 ngày 2.470.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ daiduyen
432 14/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ecomart
433 13/01/2013 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ daiduyen
434 12/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 11/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ ecomart
436 10/01/2013 1 ngày 2.420.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ smartphoneshop
437 09/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
438 08/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
439 07/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ daiduyen
440 06/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
441 05/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
442 04/01/2013 1 ngày 2.480.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
443 03/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
444 02/01/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
445 01/01/2013 2.690.000 ₫ daiduyen
Có tổng cộng 445 thay đổi giá của sản phẩm Q-Smart S20 (Q-mobile S20) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Q-Smart S20 (Q-mobile S20) trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ta, hoa lang, loa, hoa nhựa, hong phan